Картинка цитаты

Diženums ir pazemība. Neaizmirstiet to, Draudze. Diženums tiek izpausts pazemībā. Es runāju par pazemību, īstenu pazemību, nevis kaut ko iedomātu. Kaut ko, kas ir...kas ir īsta pazemība.

Jēzus pateica mums, kā to izdarīt. Viņš uzvarēja. Uzvarēt nozīmē “izturēt pārbaudījumu”, tieši tā, kā izturēja visi senlaiku svētie; kā izturēja Jēzus: Viņš izturēja pārbaudījumu visu Savu ienaidnieku vidū. Viņš izturēja visu, ar ko Viņš tika pārbaudīts. Slimības priekšā un būdams Mesija, Viņš tos dziedināja. Nāves priekšā, Viņš tos atdzīvināja. Golgātas, Pats Savas nāves priekšā, Viņš uzvarēja to, kad Viņš pakļāvās. Kā? Ar Vārdu. Sacīja: “Nopostiet šo templi, bet Es uzcelšu to trīs dienās.” Tā sacīja Vārds. Saprotat? Un nāves klātbūtnē Viņš to uzvarēja. Viņš uzvarēja nāvi. Elles klātbūtnē Viņš uzvarēja elli un uzveica elli. Jā. Kapa klātbūtnē Viņš uzvarēja kapu. Kā? Visu ar Vārdu un pazemību. Ak vai! Lūk, kur ir īsts Cilvēks. Lūk, kur ir Tas, kas ir jūsu piemērs. Saprotat? Viņš uzvarēja visu, uzveica to.

Paskatieties. Kārdināšana bija Viņam. Vai jūs to zinājāt? Bībele saka: “Viņš tika kārdināts it visā, kā arī mēs, tomēr bez grēka.” Viņš tika kārdināts ar...ar dzeršanu. Viņš tika kārdināts ar sievietēm. Viņš tika kārdināts ar visu, ar ko vien var kārdināt. Viņš tika kārdināts ar visu, ar ko mēs tiekam kārdināti. Viņš bija Cilvēks, un tomēr jūs nevarētu Viņam neko aizrādīt. Tieši tā.

Uzvarēt nozīmē “atpazīt velnu ikvienā viņa viltībā”. Daudzi cilvēki saka: “Nekāda velna nav. Tā ir tikai doma.” Neticiet tam. Ir reāls velns. Viņš ir tikpat reāls kā tu vai kāds cits cilvēks. Velns ir reāls, un tev ir jāatpazīst, ka viņš ir reāls. Tev ir jāzina, ka tas ir velns. Turklāt, tajā pašā laikā, kad tu...tu viņu atpazīsti un zini, ka tas ir velns un ka viņš ir pret tevi, tad, lai uzvarētu, tev ir jāatpazīst, ka Dievs tevī ir lielāks un varenāks nekā velns; ka Tas, kurš ir tevī, ir jau viņu uzvarējis. Un caur Viņa žēlastību tu viņam vispār neesi pa zobam. Āmen! Lūk, kur ir īsta uzvarēšana; kad tu atpazīsti.Viljams Branhams, svētruna “Kā es varu uzvarēt”
https://branham.lv/sermons/63-0825M
Up