# Datums Nosaukums Tulkojums PDF MP3
1 51-0508E Vai Es atradīšu ticību, kad atgriezīšos? Rīga pdf mp3
2 53-0219 Pieņem Dieva dāvanu Rīga pdf mp3
3 54-0514 Dieva zīmogs Rīga pdf mp3
4 54-0803 Jairs Rīga pdf mp3
5 54-1006 Likums vai žēlastība Rīga pdf mp3
6 55-0114 Dakteris Mozus Rīga pdf mp3
7 55-0117 Kā pie manis atnāca Eņģelis, un Viņa uzdevums Rīga pdf mp3
8 55-0119 Šis varenais kareivis Jozua Rīga pdf mp3
9 55-1006A Apslēpta Dzīve RĪga pdf mp3
10 56-0826 Dievišķā mīlestība Rīga pdf mp3
11 56-0917 Jērs un balodis Rīga pdf mp3
12 57-0417 Tā Kunga otrā atnākšana Rīga pdf mp3
13 57-0421M Lielais un varenais Uzvarētājs Rīga pdf mp3
14 57-0623 Tici no sirds Rīga pdf mp3
15 58-0301B Svarīgais uzdevums Rīga pdf mp3
16 58-0406S Es zinu, mans Izpircējs ir dzīvs Rīga pdf mp3
17 59-0125 Esi pārliecināts par Dievu Rīga pdf mp3
18 59-0411B Liecība Rīga pdf mp3
19 59-0419A Mans dzīvesstāsts Rīga pdf mp3
20 60-0611E Ticība - sestā maņa Rīga pdf mp3
21 60-0807 Diskusija par runāšanu mēlēs Rīga pdf mp3
22 60-0925 Tā Diena uz Golgātas Rīga pdf mp3
23 61-0129 Dodieties uz ziemeļiem RĪga pdf mp3
24 61-0425B Dieva Personas izskaidrojums Rīga pdf mp3
25 61-0428 Ieej Garā! Rīga pdf mp3
26 61-0813 Ticība Rīga pdf mp3
27 62-0204 Vakarēdiens Rīga pdf mp3
28 62-0311 Vislielākā kauja, kāda vien ir bijusi Rīga pdf mp3
29 62-0318M Izteiktais Vārds ir Oriģinālā Sēkla Rīga pdf mp3
30 62-1007 Atslēga no tām Durvīm Rīga pdf mp3
31 62-1014E Pavadonis Rīga pdf mp3
32 62-1014M Pilnīga cilvēka augums Rīga pdf mp3
33 63-0223 Durvis aiz durvīm Rīga pdf mp3
34 63-0304 Absolūts Rīga pdf mp3
35 63-0317E Starpposms starp Septiņiem Draudzes Periodiem un Septiņiem Zīmogiem Rīga pdf mp3
36 63-0317M Dievs slēpjas vienkāršībā un vēlāk atklājas tajā Rīga pdf mp3
37 63-0318 Pirmais Zīmogs Rīga pdf mp3
38 63-0319 Otrais Zīmogs Rīga pdf mp3
39 63-0320 Trešais Zīmogs Rīga pdf mp3
40 63-0321 Ceturtais Zīmogs Rīga pdf mp3
41 63-0322 Piektais Zīmogs Rīga pdf mp3
42 63-0323 Sestais Zīmogs Rīga pdf mp3
43 63-0324E Septītais Zīmogs Rīga pdf mp3
44 63-0324M Jautājumi un atbildes par Zīmogiem Rīga pdf mp3
45 63-0601 Nāc, seko Man Rīga pdf mp3
46 63-0714E Pazemojies Rīga pdf mp3
47 63-0714M Kāpēc brēc? Saki! Rīga pdf mp3
48 63-0717 Gūsteknis Rīga pdf mp3
49 63-0803E Ietekme Rīga pdf mp3
50 63-0818 Apvienošanās laiks un zīme Rīga pdf mp3
51 63-0825M Kā es varu uzvarēt Rīga pdf mp3
52 63-0901M Zīme Rīga pdf mp3
53 63-1124M Ko es darīšu ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Rīga pdf mp3
54 63-1128M Liecība Rīga pdf mp3
55 64-0112 Šalom Rīga pdf mp3
56 64-0125 Ieslēdziet Gaismu Rīga pdf mp3
57 64-0205 Dievs izskaidro Sevi pats Rīga pdf mp3
58 64-0214 Zīmes balss Rīga pdf mp3
59 64-0322 Ieņemt ienaidnieka vārtus pēc pārbaudījuma Rīga pdf mp3
60 64-0614M Dievs noņem apsegu Rīga pdf mp3
61 64-0620E Dievam ir sagādāts Jērs Rīga pdf mp3
62 64-0705 Šedevrs Rīga pdf mp3
63 64-0719E Izejot ārpus nometnes Rīga pdf mp3
64 64-0802 Debesu Līgavaiņa un zemes Līgavas nākamās mājas Rīga pdf mp3
65 65-0000 Jēzus Kristus Atklāsme Rīga pdf
66 65-0001 Redzējums Patmas salā Rīga pdf
67 65-0002 Efezas Draudzes Periods Rīga pdf
68 65-0003 Smirnas Draudzes Periods Rīga pdf
69 65-0004 Pergamas Draudzes Periods Rīga pdf
70 65-0005 Tiatīras Draudzes Periods Rīga pdf
71 65-0006 Sardas Draudzes Periods Rīga pdf
72 65-0007 Filadelfijas Draudzes Periods Rīga pdf
73 65-0008 Lāodikejas Drauzes Periods Rīga pdf
74 65-0009 Draudzes periodu kopsavilkums Rīga pdf
75 65-0425 Dieva izraudzītā pielūgsmes vieta Rīga pdf mp3
76 65-0429E Līgavas izvēle Rīga pdf mp3
77 65-0718M Nemēģini pakalpot Dievam, ja tā nav Dieva griba Rīga pdf mp3
78 65-0725M Svaidītie pēdējā laikā Rīga pdf mp3
79 65-0829 Sātana ēdene Rīga pdf mp3
80 65-1121 Kādu namu jūs Man uzcelsiet? Rīga pdf mp3
81 65-1127E Es biju dzirdējis, bet tagad es redzu Rīga pdf mp3
82 65-1204 Aizraušana Rīga pdf mp3
83 65-1212 Vakarēdiens Rīga pdf mp3

Svētrunas kopā: 83

Up