Pirmais Zīmogs

The First Seal
Datums: 63-0318 | Ilgums: 2 stundas 49 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats ASV

E-1 Nolieksim mūsu galvas lūgšanā. Mūsu debesu Tēvs, mēs šovakar pateicamies Tev par šo vēl vienu iespēju atnākt un pielūgt Tevi. Mēs esam pateicīgi, ka esam dzīvi un ka mūsos mājo šī varenā Mūžīgās Dzīvības atklāsme. Un tagad, Tēvs, mēs esam atnākuši, lai kopīgi iedziļinātos Tavā Vārdā, šajos lielajos noslēpumos, kuri ir bijuši apslēpti kopš pasaules radīšanas. Un Jērs ir vienīgais, kurš var mums Tos atklāt. Es lūdzu, lai šovakar Viņš atnāk un ir mūsu vidū, un paņem Savu Vārdu, un atklāj To mums, lai mēs zinātu, kā mums būt labākiem Viņa kalpiem šajā pēdējā laikā. Ak, Dievs, redzot, ka mēs jau dzīvojam pēdējā laikā, palīdzi mums, vārgām būtnēm, zināt mūsu vietu, Kungs, un būt pārliecinātiem par drīzo Tā Kunga Atnākšanu. Mēs lūdzam to Jēzus Vārdā. Āmen.
Man šķiet, tas bija Dāvids, kurš sacīja: "Es priecājos, kad man teica: 'Iesim Tā Kunga namā!'" Atnākt šurp – tas vienmēr ir liels gods. Un...un kad mēs kopīgi pētām Vārdu, mēs iegūstam šo lielo cerību.

E-3 Lūk, daudzi stāv kājās, un es centīšos pasteigties. Bet es domāju, ka jūs, tāpat kā es, saņēmāt gandarījumu no Svētā Gara Klātbūtnes šajās pēdējās divās sanāksmēs. [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.]
Un šodien ar mani notika kaut kas, kas ar mani jau ilgu laiku nebija bijis. Es biju iedziļinājies izpētē par šo...par šo atklāsmi, par Zīmoga atvēršanu...
Pirms daudziem gadiem es To caurskatīju (šķiet, pirms kādiem divdesmit gadiem, apmēram tā), tomēr tā vai citādi es ar to pilnīgi apmierināts nebiju. Šķita, ka tur bija kaut kas vēl, jo īpaši tajos Zīmogos, jo šie Zīmogi – tā ir visa kopējā Grāmata. Saprotat? Tā ir Grāmata. Visa Grāmata ir kopējā Grāmata, aizzīmogota. Tā sākas...

E-6 Piemēram... Ja man šeit būtu kaut kas pa rokai, es jums parādītu, ko es ar to domāju. [Izmantodams papīra lapas, brālis Branhams parāda, kā tiek satīts un apzīmogots rakstu rullis-Tulk.] Lūk, ir viens zīmogs. Tas ir viens, un to sarullē, lūk, šādi, šajā virzienā. To satin, lūk, šādi, un pašā galā ir izlīdis galiņš, lūk, tā. Tas ir pirmais zīmogs. Labi, tā ir grāmatas pirmā daļa. Pēc tam, lūk, šādi, tiek aptīts nākošais zīmogs, tieši blakus iepriekšējam. Un arī tas tiek uzrullēts, lūk, tādā pat veidā. Un tad, pašā galā, lūk, šeit, ir izlīdis vēl viens galiņš. Tas nozīmē divus zīmogus.
Un tieši tādā veidā tika uzrakstīta visa Bībele – rakstu ruļļos. [Brālis Branhams attin sarullētās papīra lapas-Tulk.] Lūk, un kad tiek noņemti šie Zīmogi, tad atveras šīs Grāmatas noslēpumi.

E-8 Vai jums izdevās izpētīt Jeremijas grāmatā, kā viņš to uzrakstīja (daudzi no jums vakar to atzīmēja)? Kā tika uzrakstīti un noglabāti tie zīmogi, līdz viņš atgriezās no gūsta pēc septiņdesmit gadiem. Viņš atgriezās atpakaļ un pieprasīja savu īpašumu.

E-9 Un man ļoti patīk to pētīt. Tu nevari... Nav iespējams To visu izteikt, jo tas ir Mūžīgs Vārds, un tā ir Mūžīga Grāmata. Tāpēc mums vienkārši būs jāapskata tikai, tā teikt, pati aisberga augšiņa. Un šodien, kad es gatavojos, es izrakstīju daudzas Rakstu vietas, lai jūs varētu to izpētīt. Un arī... Un šīs magnetafona lentes daudz ko atklās, kad jūs tajā iedziļināsieties. Un tur ir tik daudz visa kā!
Ja vien es spētu šeit no platformas atklāt jums To tieši tā, kā Tas tika atklāts man istabā, ak, tas būtu apbrīnojami! Taču, kad atnāc šurp, laika nav daudz, un tu tikai, tā teikt, pārskrien visam pāri un mēģini nodot cilvēkiem tikai pašu galveno, lai viņi to saprastu.

E-11 Es ļoti pateicos par to dziesmu, kuru tikko nodziedāja brālis Angrens, Lejup no Savas Godības. Ja Viņš nebūtu nonācis no Savas Godības, kur gan mēs visi šovakar atrastos? Tāpēc mēs esam pateicīgi, ka Viņš nonāca, lai mums palīdzētu.

E-12 Un tā, tā kā daudzi stāv kājās, mēs ļoti centīsimies pasteigties, kā vien mācēsim. Es nesaku, ka mēs vienkārši skriesim visam cauri, bet es ar to domāju, ka mēs sāksim, cik ātri vien iespējams. Un tagad atšķirsim...un tā, pēc...
Mēs izskatījām 1. nodaļu, otro, trešo un ceturto, un vakardien 5. nodaļu. Un šodien mēs sāksim Atklāsmes Grāmatas 6. nodaļu.
Un tā, kad mēs pētīsim šo nodaļu, mēs atsauksimies uz dažādām rakstu vietām gan no Vecās, gan arī no Jaunās Derības, jo visa šī Grāmata kopumā ir Jēzus Kristus atklāsme. Saprotat? Tas viss kopā ir Kunga Jēzus atklāsme, Jēzus Kristus atklāsme. Tas ir Dievs, kas atklāj Sevi šajā Grāmatā; atklājas caur Jēzu Kristu šajā Grāmatā. Un Kristus ir Dieva atklāsme. Viņš atnāca, lai atklātu Dievu, jo Viņš un Dievs bija viens. "Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi." Citiem vārdiem sakot, jūs nekad skaidri nezinājāt, kas ir Dievs, līdz Viņš atklāja Sevi caur Kristu; tad jūs to redzat.
Kādreiz, pirms daudziem gadiem, es domāju, ka Dievs droši vien ir dusmīgs uz mani, bet Kristus mani mīl. Bet vēlāk es sapratu, ka tā ir viena un tā pati Persona. Saprotat? Un Kristus – tā ir pati Dieva sirds.

E-16 Un tagad, kad mēs tajā iedziļināmies, mēs salīdzinām. Pirmās trīs Atklāsmes Grāmatas nodaļas Bībelē (kuras mēs diezgan pamatīgi caurskatījām) – tie ir draudzes periodi, Septiņi Draudzes Periodi. Lūk, ir Septiņi Draudzes Periodi, Septiņi Zīmogi, Septiņas Bazūnes un Kausi, un...un nešķīsti gari kā vardes, tas viss ir saistīts.
Ak, kaut man būtu tāda...tāda liela karte, un es varētu uzzīmēt to visu, kā es to redzu, ziniet, kur ir katras šīs lietas vieta. Es to esmu uzzīmējis uz mazas lapiņas, taču es...jūs saprotat. Un pagaidām viss pilnībā sakrīt: gan laiki, gan periodi, kā tie sākās un noslēdzās – tas viss pilnībā sakrīt. Tā ka...varbūt tas nav pilnībā pareizi, taču katrā gadījumā tas ir labākais, ko es zinu. Un es zinu, ja...ja es daru, cik labi vien varu, un, cenšoties darīt, cik labi vien varu un cik labi vien zinu, pieļauju kļūdu, tad Dievs noteikti man piedos to...to kļūdu, ja es būšu izdarījis nepareizi. Taču...

E-18 Lūk, šīs pirmās trīs nodaļas ir Septiņi Draudzes Periodi. Un pēc tam mēs redzam, ka Atklāsmes Grāmatas 4. nodaļā Jānis tiek aizrauts augšā. Saprotat? Mēs redzam, ka draudzes... Par draudzes periodiem nav pateikts pārāk daudz. Es domāju, ka tieši tas ļoti pārsteigs cilvēkus. Viņi...viņi...viņi domā, ka Draudze būs Lielajās Bēdās, tajā visā, kas vēl notiks. Un, kā es sacīju svētdien, vakar: un pēkšņi sāksies šīs nelaimes, un tu brīnīsies: "Kāpēc nebija...kāpēc vispirms nebija Aizraušana?" Bet tas būs tā, kā ir bijis jau agrāk: tas notika, bet jūs no nezinājāt. Saprotat?

E-19 Lūk, nav nemaz tik daudz apsolīts tai Draudzei, tai pagānu Draudzei. Līgavai... Lūk, es vēlos, lai jūs vienmēr atcerētos, ka ir draudze un ir Līgava. Saprotat?
Tam vienmēr ir jābūt trijniekos, četrinieki – tas ir nepareizi. Trijnieki! Pa trīs, pa septiņi, pa desmit, pa divpadsmit un pa divdesmit četri, pa četrdesmit, pa piecdesmit – šajos veselajos skaitļos. Bībele ir... Dieva Vēstījumi ir saskaņā ar...ar Bībeliskajiem skaitļiem, ar šiem skaitļiem. Un, ja tev kaut kas nesakrīt ar kādu no šiem skaitļiem, labāk esi piesardzīgs, tālāk viss ies nepareizi. Ir atkal jāsāk no turienes, kur tu sāki.

E-21 Brālis Veils, brālis Lī Veils, viņš...viņš... Es domāju, ka viņš ir šeit. Nesen mēs ar viņu runājām par cilvēkiem, kuri novirzās no šīs takas. Tas ir tāpat kā ar šaušanu mērķī. Ja šautene ir nevainojami nobalansēta, nevainojami piešauta un notēmēta, tad tā noteikti trāpīs mērķī, izņemot, ja stobrs izkustās vai sagriežas, vai to novirza atsitiens un, lai kas arī...vai vēja pūtiens. Lai kur arī nebūtu šī "nobīde", atliek tikai viens – ir jāatgriežas tur, kur tas novirzījās no trajektorijas un jāsāk no jauna, ja vien tu vēlies trāpīt mērķī. Pretējā gadījumā tu mērķī vienkārši netrāpīsi.

E-22 Un es domāju, ka tieši tāpat ir ar Svēto Rakstu studēšanu. Ja mēs redzam, ka kaut ko iesākot, mums kaut kas nesakrīt (un jūs redzat, ka nesakrīt), tad mēs esam kaut kur pieļāvuši kļūdu, un ir jāgriežas atpakaļ. Jūs nekad nespēsiet To izprast ar savu prātu. Tas vienkārši nav...
Mēs tikko kā ar Rakstu palīdzību noskaidrojām, ka neviens cilvēks ne Debesīs, ne uz zemes vai zem zemes, ne no tiem, kas ir bijuši vai būs, nav spējīgs to izdarīt. To var izdarīt vienīgi Jērs. Tāpēc garīgo semināru skaidrojumi (lai kādi tie arī nebūtu) ir tukša vieta. Saprotat? Lai To atklātu, ir vajadzīgs Jērs, tas arī viss, tāpēc mēs ceram, ka Viņš mums palīdzēs.

E-24 Ceturtajā nodaļā Jānis tika uzcelts augšā, lai redzētu tās lietas, "kas bija, kas ir un kas būs". Bet Draudze beidzas ceturtajā nodaļā. Un Kristus paņem augšā Draudzi – tā tiek aizrauta gaisā, lai satiktos ar Viņu, un viņa vairs neparādās līdz pat 19. nodaļai, kad Viņš atgriežas kopā ar...ar Draudzi kā ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs. Bet tagad...ak, es ceru, ka reiz mēs varēsim to visu pilnībā izskatīt, varbūt vēl pirms Viņa atnākšanas. Ja mums nesanāks, mēs to tik un tā redzēsim, tāpēc tas nav svarīgi.

E-25 Un tā, šajā 5. nodaļā ir šo Zīmogu noņemšana. Lūk, šī Grāmata ar septiņiem zīmogiem... Vispirms gribētos izlasīt Pirmo Zīmogu.
Vakar vakarā (lai to vēl nedaudz nostiprinātu) mēs uzzinājām, ka Jānis paskatījās un ieraudzīja, ka šī Grāmata joprojām ir sākotnējā Īpašnieka, Dieva, rokās. Vai jūs atceraties, kā Tā tika pazaudēta? To izdarīja Ādams. Viņš zaudēja tiesības uz šo Dzīvības Grāmatu sātana zināšanu dēļ un pazaudēja savu matojumu, pazaudēja visu; un izpirkšana nebija iespējama. Pēc tam Dievs, kļūdams cilvēkam līdzīgs, nonāca uz zemes un kļuva par mūsu Izpircēju, lai mūs izpirktu.
Un tagad mēs ieraugām, ka visam, kas agrākos laikos bija noslēpumains, ir jātiek atvērtam mums pēdējās dienās.

E-28 Lūk, vēl mēs šeit redzam, ka tiklīdz Jānis izdzirdēja šo paziņojumu, lai iznāk radinieks izpircējs un pieprasa to, kas viņam pienākas, neatradās neviens cilvēks, kas spētu to izdarīt: neviens cilvēks Debesīs, neviens cilvēks uz zemes, neviens cilvēks zem zemes – neviens nebija cienīgs pat paskatīties uz šo Grāmatu. Vienkārši aizdomājieties. Pilnīgi neviens cilvēks nebija cienīgs pat paskatīties uz To.
Un Jānis vienkārši sāka raudāt. Viņš zināja, ak, tādā gadījumā nebija nekādu iespēju uz izpirkšanu. Viss bija pagalam.
Bet drīzi mēs ieraugam, ka viņa raudāšana žigli mitējās, jo viena no četrām dzīvajām būtnēm...tas ir, precīzāk, viens no vecajiem paziņoja... Viens no vecajiem sacīja: "Neraudi Jāni, jo Lauva no Jūdas cilts ir uzvarējis," citiem vārdiem, "pieveicis un pārvarējis."

E-31 Kad Jānis pagriezās, viņš ieraudzīja, ka iznāk Jērs. Tas droši vien bija asinīs, rētās un ievainojumos. Tas bija nokauts, ir teikts: "Jērs, kurš bija nokauts." Un, protams, Tas joprojām bija asinīs. Ja jūs nokautu jēru un...un nonāvētu viņu tā, kā bija nonāvēts šis Jērs... Viņš bija uz krusta, cirstās brūcēs, šķēps sānos, naglas rokās un kājās, un ērkšķi uz pieres – Viņš bija drausmīgā stāvoklī. Un šis Jērs iznāca un devās pie Tā, kurš sēdēja uz Troņa un kuram bija pilnīgais Izpirkšanas tiesību dokuments. Un Jērs devās un paņēma šo Grāmatu no Tā rokas, kas sēdēja Tronī, un bija...paņēma un atvēra Zīmogus, un atvēra šo Grāmatu.
Un, kad tas notika, mēs noskaidrojām, ka Debesīs droši vien notika kaut kas satriecošs, jo vecaji un...divdesmit četri vecaji un dzīvās būtnes, un...un pilnīgi viss Debesīs sāka saukt: "Cienīgs!" Un, lūk, atnāca eņģeļi un izlēja kausus ar svēto lūgšanām. Svētie, kas atradās zem altāra, iekliedzās: "Tu esi cienīgs, ak, Jērs, jo Tu esi mūs izpircis un tagad Tu esi padarījis mūs par ķēniņiem un priesteriem, un mēs valdīsim uz zemes!" Ak vai! Un tas notika, kad Viņš atvēra to Grāmatu.

E-33 Saprotiet, faktiski šī Grāmata bija iecerēta un uzrakstīta pirms pasaules radīšanas. Šī Grāmata, Bībele, patiesībā bija uzrakstīta pirms pasaules radīšanas. Un Kristus, Jērs, bija nokauts pirms pasaules radīšanas. Un Viņa Līgavas locekļi, viņu vārdi bija ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas. Taču Tā bija aizzīmogota, bet tagad Tā atveras: kuru vārdi tur bija un viss pārējais. Cik tas ir satriecoši!
Un Jānis, kad viņš to ieraudzīja, viņš...viņš sacīja: "Visi Debesīs, visi zem zemes..." Visi dzirdēja, kā viņš sacīja: "Āmen, pateicība un gods!" Viņš tik tiešām bija sajūsmā un...tāpēc ka Jērs izrādījās cienīgs.

E-35 Un tā, Jērs stāv... Lūk, šovakar, kad mēs uzsākam šo 6. nodaļu, Viņam rokā ir šī Grāmata, un Viņš sāk To atklāt.
Un, ak, šodien es būtu pilnīgi... (un es ceru, ka cilvēki ir garīgi)...es noteikti būtu pieļāvis tajā briesmīgu kļūdu, ja vien šodien apmēram divpadsmitos Svētais Gars nebūtu ienācis istabā un izlabojis mani tajā, ko es pierakstīju un grasījos pateikt.
Es ņēmu no vecajiem pierakstiem. Man pašam par to nekā nebija. Un es nezinu, kas ir Otrais Zīmogs, pilnīgi neko. Bet man bija kaut kādi veci pieraksti no tā, ko es biju sludinājis pirms daudziem gadiem, un es to pierakstīju. Un es biju apkopojis šos pierakstus...pierakstus no Dr. Smita, no daudziem vareniem, izciliem skolotājiem...un es to visu biju savācis. Un viņi visi tā ticēja, tāpēc es to biju pierakstījis. Un es gatavojos sacīt: "Nu ko, tagad es to pētīšu no šāda skata punkta."

E-38 Taču tad, apmēram divpadsmitos dienā, istabā vienkārši ielaidās Svētais Gars, un man uzreiz atvērās visa aina, un te nu tas bija, saprotiet, [Sanāksme skaļi priecājas-Tulk.] par šī...par šī Pirmā Zīmoga atvēršanos. Un es esmu pilnīgi un absolūti pārliecināts, ka tas, ko es grasos šeit pateikt, ir Evaņģēliska Patiesība. [Sanāksme priecājas.]
Es...es zinu, ka tā tas ir, jo, ja atklāsme ir pretrunā Vārdam, tādā gadījuma tā nav atklāsme. Un, ziniet, ir lietas, kas var izskatīties nu pilnīgi patiesas, un tomēr tā nav patiesība. Saprotat? Tās izskatās tādas, taču tās nav.

E-40 Un tā, šeit mēs redzam Jēru ar šo Grāmatu. Un, lūk, 6. nodaļā mēs lasām:
Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem un dzirdēju pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī: nāc!
Es redzēju, un raugi: balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops; viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu.

E-41 Lūk, tas ir Pirmais Zīmogs, tas, kuru ar Dieva žēlastību mēs šovakar mēģināsim izskaidrot, cik vien tas ir... Un es saprotu, ka cilvēks, kurš mēģina To izskaidrot, staigā pa bīstamu teritoriju, ja viņš nesaprot, ko dara. Saprotat? Tāpēc, ja tas man atnāks caur atklāsmi, es jums tā arī pateikšu. Ja tas man būs jāizsaka vienkārši ar manu prātu, tad es...es jūs brīdināšu pirms es to stāstīšu. Taču es esmu pilnīgi pārliecināts, kā stāvu šeit, ka tas man atnāca tieši šodien, tieši no Visuvarenā. Man nav nosliece runāt šādas lietas vienkārši tāpat, kad tas attiecas uz šo Svēto Rakstu daļu. Es...es esmu...
Es ceru, ka jūs saprotat, par ko es šobrīd runāju. Jā? Lūk, ziniet, nevar to pateikt... Ja kaut kam ir jāatrodas, lūk, šajā vietā, pirms kaut kas notiks, tad tu...tu nevari to pateikt, pirms tas kaut kādā veidā nebūs tur nolikts. Saprotat? Vai jūs to izprotat? Vai jūs uzmanīgi klausāties? Jā?

E-43 Un tā, šī sarullētā Grāmata ar Septiņiem Zīmogiem tagad tiek atvērta, To atver Jērs. Šovakar mēs pie tā esam pienākuši. Dievs, palīdzi mums. Kad šie Zīmogi tiek salauzti un atvērti, tiek atvērti šīs Grāmatas noslēpumi.
Lūk, saprotiet, šī Grāmata ir aizzīmogota. Mēs tam ticam, vai ne tā? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Mēs ticam, ka Tā ir aizzīmogota Grāmata. Lūk, agrāk mēs to nezinājām, taču tā tas ir. Tā ir aizzīmogota ar Septiņiem Zīmogiem. Tas ir, no Grāmatas otras puses Tā ir aizzīmogota ar Septiņiem Zīmogiem.

E-45 Ja mēs runātu par šādu grāmatu, tad tas būtu līdzīgi kā apsiet to ar aukliņu, ar septiņām aukliņām. [Brālis Branhams kā piemēru rāda kādu grāmatu-Tulk.] Taču tā nav šāda veida grāmata.
Tas ir rakstu rullis. Un, kad šis rakstu rullis tiek attīts, tur ir pirmais, un pēc tam tajā rullī ir otrais. Un, tieši šeit ir pateikts, kas tas ir, taču tas ir noslēpums. Un tomēr mēs esam mēģinājuši to izprast, taču neaizmirstiet, ka šī Grāmata ir aizzīmogota. Un šī Grāmata ir noslēpumu, atklāsmes Grāmata. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme (saprotat?), atklāsmju Grāmata. Un tā, jūs zināt, ka ilgu laiku cilvēks ir pētījis un mēģinājis To izprast. Mēs visi esam mēģinājuši. Un tomēr...

E-47 Es atceros, ka reiz... Ja...ja nu šeit atrodas Bohanona kungs vai...vai arī kāds no viņa piederīgajiem, es...es to nesaku, lai apvainotu. Bohanona kungs ir man ļoti tuvs draugs, un viņš bija elektrības kompānijas vadītājs, kad es tur strādāju. Kad es tikko kā biju saņēmis pestīšanu, es viņam pastāstīju, ko biju izlasījis Atklāsmes Grāmatā. Viņš sacīja: "Es mēģināju to lietiņu palasīt," viņš sacīja... Un Bohanona kungs bija jauks cilvēks, un viņš...viņš bija draudzes loceklis. Un...un es nezinu, pie kuras īsti viņš piederēja, taču viņš sacīja: "Es domāju, ka Jānis tovakar vakariņās droši vien bija saēdies sarkanos piparus un aizgāja gulēt ar pilnu vēderu."

E-48 Es viņam sacīju (kaut arī tas man varēja maksāt manu darbu), es sacīju: "Vai jums nav kauns tā runāt?" Un es vēl biju tikai puika, taču es sacīju: "Vai jums nav kauns tā runāt par Dieva Vārdu?" Saprotat? Kaut arī vēl tikai zēns, ne vairāk kā...varbūt divdesmit vienu, divdesmit divus gadus vecs, un darba bija maz, un bija krīze. Un tomēr iekšienē bija bailes, kad es dzirdēju kaut ko sliktu sakām par Dieva Vārdu. Tā taču ir Patiesība, visa Patiesība. Tāpēc tas nebija nekāds sapnis, ne arī murgs; tas nekādi nebija saistīts ar to, ko Jānis apēda.
Viņš atradās uz Patmas salas, jo viņš bija centies pierakstīt Dieva Vārdu kā grāmatu, un viņu tur bija izsūtījusi Romas valdība. Un viņš atradās uz šīs salas Tā Kunga Dienā. Un sev aiz muguras viņš izdzirdēja daudzu ūdeņu Balsi, un viņš pagriezās, lai paskatītos, un ieraudzīja septiņus zelta lukturus. Un tur starp tiem stāvēja Dieva Dēls.

E-50 Un tātad, šī Grāmata – tā ir atklāsme. Lūk, kas ir atklāsme – kad top zināms kaut kas par kaut ko; kad kaut kas atklājas. Un tagad ievērojiet, lai jūs to neaizmirstu: Tā ir aizvērta līdz vēlākajiem laikiem. Saprotat? Viss Tās noslēpums ir aizvērts līdz vēlākajiem laikiem. Mēs to redzam šeit Rakstos.

E-51 Un tā, kad tiek noņemti šie Zīmogi, Grāmatas noslēpums atklājas. Un kad šie zīmogi ir pilnībā noņemti, tad izpirkšanas laiks beidzas, jo Jērs ir atstājis aizbildniecības vietu, lai izietu un pieprasītu to, kas Viņam pienākas. Tajā starplaikā Viņš bija Starpnieks. Taču kad atnāk patiesā atklāsme par šiem Zīmogiem, kad Tie sāk noņemties, Jērs iznāk no svētnīcas. Tas ir saskaņā ar Vārdu. Mēs to izlasījām vakar vakarā. Viņš iznāca no...no vidus un paņēma Grāmatu, tāpēc Viņš vairs nav Starpnieks, un Viņš pat tika nosaukts par Lauvu, un tas ir...tas ir Ķēniņš, un tad Viņš vairs nav Starpnieks.

E-52 Kaut arī šo Septiņu Zīmogu aktieri uzradās jau pirmajā draudzes periodā. Lūk, atcerieties to, lai jūs...jūs varētu to pilnīgāk izprast, vismaz pēc iespējas labāk. "Aktieri" – es lietoju šo vārdu, jo aktieris ir cilvēks, kas maina maskas. Saprotat?
Un šovakar šajā drāmā mēs ieraudzīsim, ka tas ir Sātans, kurš maina savu masku. Un tā dara visi aktieri.
Kristus, spēlējot Savu lomu, kad Viņš no Gara kļuva par cilvēku, Viņš tikai uzvilka aktiera kostīmu, cilvēcisko miesu, un nonāca lejup kā Cilvēks, lai būtu Radinieks Izpircējs.

E-55 Tagad...tagad jūs redzat, ka tā ir tikai aktiera āriene. Tieši tāpēc tas viss ir līdzībās un...tas, kā viņi ir šeit, piemēram, dzīvās būtnes un dzīvnieki, un pārējais. Tiek spēlēta izrāde. Un šie aktieri uzradās pirmajā draudzes periodā, jo Kristus atklājās septiņiem draudzes periodiem. Vai tagad jūs to saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Labi. Saprotat? Kristus atklāja Sevi septiņiem draudzes periodiem.
Pēc tam, šo septiņu draudzes periodu laikā, iestājas liels sajukums. Taču draudzes periodu beigās septītā eņģeļa Vēstījumam ir jāsavāc visi šie pazaudētie noslēpumi un jāiedod tos Draudzei. Saprotat? Lūk, mēs tam pievērsīsim uzmanību.

E-57 To patiesā būtība toreiz nebija atklāta. Lūk, šie noslēpumi bija bībeliskajos laikos, un cilvēki redzēja, kā šīs lietas notiek, tāpat kā to šeit redzēja Jānis. Viņš sacīja: "Tur ir jātnieks uz balta zirga." Bet kāds ir tā noslēpums? Ir taču noslēpums, kas ir saistīts ar šo jātnieku. Bet tā nozīmi viņi nezināja, taču tam ir jāatklājas...tam ir jātiek atklātam pēc tam, kad Jērs atstāj Tēva Troni, Savu aizbildniecību kā Radinieks Izpircējs.

E-58 Es šeit kaut ko gribu pateikt. Lūk, ja pie kāda nonāks šie magnetafona ieraksti... Ikviens cilvēks var runāt visu, ko viņš vēlas. Viņam ir tiesības uz savu pārliecību. Taču ja... Ziniet, ja kāds kalpotājs nevēlas, lai tas nonāk pie viņa ļaudīm, tad sakiet viņiem, lai viņi to neņem. Taču es...es...tas ir domāts tiem cilvēkiem, pie kuriem es esmu sūtīts runāt, tādējādi mans pienākums ir atklāt to, kas ir Patiesība. Saprotat?

E-59 Un tā, Jērs šajā aizstāvniecības laikā, Viņš zināja, ka vēl bija vārdi, kas bija tur ierakstīti no pasaules iesākuma. Kamēr šie vārdi vēl nav parādījušies uz zemes, Viņam bija jābūt tur kā Aizstāvim. Vai jūs to sapratāt? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Tīra izredzētība! Saprotat? Labi. Viņam vajadzēja tur būt, jo Viņš atnāca nomirt par tiem, kurus Dievs bija izredzējis Mūžīgajai Dzīvībai. Saprotat? Saprotat? Viņš redzēja viņus caur Savu paredzējumu, nevis caur Savu gribu. Viņa griba ir, lai neviens nepazustu. Taču caur Savu paredzējumu Viņš zināja, kurš izglābsies un kurš nē. Tādējādi, kamēr vien tur bija kaut viens vārds, kas vēl nebija uzrādīts uz zemes, Kristum bija jāatrodas tur kā Aizstāvim, lai veiktu aizgādniecību par to vārdu.
Taču, tiklīdz šis pēdējais vārds ir iemērkts šajā "Kloroksā" jeb balinātājā, tad Viņa aizbildniecības laiks ir beidzies. "Nešķīstais lai grimst vēl nešķīstībā, svētais lai pastāv arī turpmāk svētumā." Saprotat? Viņš aiziet no svētnīcas, un tad tā Kļūst par Tiesas vietu. Bēdas tiem, kas tad būs ārpus Kristus!

E-61 Lūk, ievērojiet, bet tam ir jātiek atvērtam, kad Jērs atstāj Savu Aizstāvja vietu pie Tēva. (Tā ir Atklāsmes Grāmatas 5. nodaļa). Un tā, Viņš paņem šo Zīmogu Grāmatu... Zīmogu Grāmatu jeb Grāmatu, kas ir aizzīmogota ar Zīmogiem, noņem tos un parāda tos (skatieties) perioda beigās. Un tā, kad beigsies šī aizbildniecība, draudzes periodi būs beigušies...
Viņš atnāca pirmajā periodā, Efezas periodā, atklāja, atsūtīja vēstnesi.
Kad mēs virzīsimies uz priekšu, pavērojiet, kas notiek. Lūk, plāns: pirmais, kas notiek – sākumā Debesīs skan paziņojums. Kas notiek? – Tiek atvērts Zīmogs. Ko tas nozīmē? Tiek atvērts noslēpums. Saprotat? Un, kad atveras noslēpums, tad skan bazūne, tā piesaka karu. Nonāk mocība, un atveras draudzes periods. Saprotat?
Kas tas par "karu"? Draudzes eņģelis uztver Dieva noslēpumu, kas vēl nav pilnībā atklāts. Taču, kad viņš to izdara, kad viņš uztver šo Dieva noslēpumu, tad (kad šis noslēpums viņam ir iedots) viņš dodas pie cilvēkiem. Viņš dodas pie cilvēkiem! Ko viņš tur dara? – Viņš sāk pasludināt šo Vēstījumu. Un ko tas izraisa? – Karu, garīgu karu.

E-65 Un pēc tam Dievs paņem Savu vēstnesi līdz ar tā perioda izredzētajiem un noliek tos maliņā, miegā. Un tad Viņš izlej mocību pār tiem, kas To noraidīja; pagaidu tiesu.
Un tad, pēc tam, kad tas ir beidzies, viss turpinās, un viņi dod tam nosaukumus un izveido konfesijas, izmantojot tā vīra darbus kā atsauci, tā izdarīja ar Vesliju un visiem pārējiem. Un tad no jauna sākas pilnīgs sajukums.
Un pēc tam atklājas vēl viens noslēpums. Un kas tad notiek? – Uz zemes ierodas vēl viens vēstnesis jau tam draudzes periodam. Saprotat? Kad viņš ierodas, viņš...skan vēl viena bazūne, viņš piesaka karu. Saprotat? Un kas notiek tad? – Galu galā viņš tiek paņemts prom, un, kad viņš jau ir paņemts, nonāk mocība un viņus iznīcina, draudzi pārņem garīgā nāve, un ar viņiem ir cauri (ar šo grupu).

E-68 Pēc tam Viņš turpina ar nākošo (o-o, tas ir varens plāns!), līdz nonāk līdz tam pēdējam eņģelim. Lūk, viņam nav kāda konkrēta noslēpuma. Bet viņš apkopo visu, kas bija pazaudēts tajos pārējos periodos, visas šīs Patiesības, kas vēl nebija precīzi atklātas. Saprotat? Kad nāk atklāsme, tad viņš atklāj šīs lietas viņa laikā. Ja jūs gribat to izlasīt, te tas ir: Atklāsmes 10, no pirmā...no pirmā līdz apmēram 4. pantam, jūs sapratīsiet. Labi. Redzat? Paņem Zīmogu Grāmatu un tos noņem, un parāda septītajam eņģelim; jo šie Dieva noslēpumi, tie attiecas vienīgi uz šī septītā eņģeļa kalpošanu. Lūk, mēs nesen izskatījām draudzes periodus un pat vēsturiski to visu pierādījām. Pareizi? Tas ir šī septītā draudzes eņģeļa Vēstījums. Labi. Viņš atklāj visus noslēpumus, kas ir bijuši pagātnē, visu, kas ir noticis pagātnē. Atklāsmes 10:1-7, tam ir jāpiepildās. Un tā, neaizmirstiet: "Septītā eņģeļa dienās, kad viņš sāks skandināt, kad viņš sāks pūst evaņģēlija tauri [bazūni], viņam ir jāpabeidz visi Dieva noslēpumi."

E-69 Piemēram, pirmajos draudzes periodos (mēs to izskatīsim nedaudz vēlāk) parādījās mācība, un pēc tam... No sākuma tas kļuva par izteicienu, pēc tam kļuva par mācību, pēc tam tas kļuva par reglamentu, un visbeidzot kļuva par draudzi, un tā cauri tumšajiem viduslaikiem.
Pēc tam no šiem tumšajiem viduslaikiem iznāca pirmā reformācija – Luters. Un viņš sev līdzi iznesa visvisādas noslēpumainas lietas, kas notika tajā draudzes periodā, tajā laikā, tomēr viņš to tā arī nepabeidza.
Tad atnāca Veslijs ar svēttapšanu, kas bija jau nedaudz vairāk. Tomēr arī viņš to nepabeidza, it visur palika šīs neskaidrības, piemēram, apslacīšana tā vietā, lai kristītu, iegremdējot ūdenī. Bet Luters "Kunga Jēzus Kristus" vietā pieņēma "Tēvu, Dēlu, Svēto Garu" – visas šīs dažādās lietas.

E-72 Tad atnāca Vasarsvētku draudžu periods ar Svētā Gara kristību, bet nekur tālāk viņi vairs negāja. Lūk, vairs nevar būt vēl kāds periods. Vairāk nav. Tagad ir Filadelfijas...jeb, nē, Lāodikejas periods. Bet pēc tam...
Izpētot Svētos Rakstus, mēs noskaidrojām, ka vēstnesis periodam atnāk pašās perioda beigās, tā tas ir vienmēr. Pāvils atnāca perioda beigās. Mēs redzam, ka Irenejs atnāca perioda beigās. Martins – perioda beigās. Luters – katoliskā perioda beigās. Un (kas?) Veslijs atnāca luterāņu perioda beigās. Un pentakosti atnāca svēttapšanas perioda beigās pie Svētā Gara kristības.
Un saskaņā ar Vārdu vasarsvētku perioda beigās mums būtu jāsaņem... (ja vien šovakar Dievs man palīdzēs jums to visu parādīt un ieraudzīt) ...būtu jāsaņem vēstnesis, kurš paņems visas šīs neskaidrības un atklās visu Dieva noslēpumu, lai Draudze aizietu Aizraušanā.

E-75 Un pēc tam ir jānāk septiņiem noslēpumainajiem Pērkoniem, kuri vispār nav pierakstīti. Pareizi. Un es domāju, ka caur...šie Septiņi Pērkoni tiks atklāti pēdējās dienās, lai savāktu kopā Līgavu aizraušanas ticībai. Jo ar to, kas mums ir šobrīd, mēs...mēs nebūsim uz to spējīgi. Tur kaut kas ir. Mums ir jāsper solis uz priekšu. Mums...mums gandrīz vai nepietiek ticības Dievišķajai dziedināšanai. Mums ir nepieciešama tāda ticība, lai mēs vienā mirklī tiktu izmainīti un aiztrauktos augšup prom no šīs zemes. Un pēc maza brītiņa mēs noskaidrosim, ja Dievs dos, noskaidrosim, kur tas ir rakstīts.

E-76 Pēc tam visi Dieva sodi pār tiem ļauna darītājiem... Saprotiet, cauri periodiem šie Zīmogi tika ņemti nost, līdz tagad tiek noņemts pēdējais Zīmogs. Un tā viņi...viņi skatījās šajos Zīmogos un vienkārši iedomājās...iedomājās, kas tajos notika. Bet tagad, periodu...draudzes periodu beigās visi šie ļauna darītāji kļūs zināmi un galu galā nonāks Lielo Bēdu periodā – visi šie ļauna darītāji no Septiņiem Zīmogiem, kuri slepenībā ir darbojušies draudzē.
Un pēc brītiņa mēs ieraudzīsim, kā viņi darbojās pat kādas draudzes vārdā. Viņi saka, ka viņi ir "Draudze", bet jūs paskatieties, vai tā tas ir. Nav brīnums, ka es tik ļoti esmu bijis pret konfesijām, pats nezinot kāpēc. Saprotat? Saprotat?
Galu galā viņi... Lūk, tas viss sākās tādā maigā formā un ar laiku palika tikai sliktāks un sliktāks līdz... Un cilvēki tajā droši iesaistījās, sakot: "Ak, tas ir vienkārši lieliski." Taču pēdējās dienās tas viss tiek darīts zināms. Un galu galā viņi nonāk tik tālu, ka nenoliedzami ieiet Lielo Bēdu periodā.

E-79 Un kā gan kāds var sacīt, ka Kristus Līgava piedzīvo Lielās Bēdas. Es nevaru to saprast. Redzat? Viņa tiek paņemta prom no Lielajām Bēdām. Ja...ja jau Draudze ir tikusi tiesāta, un viņi paši sevi ir tiesājuši un ir pieņēmuši Asinis, tad kā gan Dievs var tiesāt cilvēku, kurš ir pilnīgi un galīgi bezgrēcīgs?
Jūs sacīsiet: "Tāda cilvēka nav."
Ikviens no augšienes dzimis ticīgais, īstens ticīgais, ir pilnīgi un absolūti bezgrēcīgs Dieva priekšā. Viņš nepaļaujas un saviem darbiem, bet uz Jēzus Asinīm, kuras ir viņa ticības apliecinājuma pamats. Tā saka Bībele. Saprotat? "Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņš nevar grēkot." Kā gan mēs varat saukt kādu par grēcinieku, ja starp viņu un Dievu atrodas Jēzus Kristus Asiņu balinātājs, kurš tā iztīra visu grēku, ka nekas no tā pāri nepaliek? Saprotat? Kā gan šīs šķīstās Kristus Asinis var ielaist tur kādu grēku? Nevar.
Jēzus sacīja: "Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs." Un kā gan mēs varētu kaut vai iedomāties, kā būt pilnīgiem? Taču Jēzus to pieprasīja. Un, ja Jēzus to ir pieprasījis, tad Viņam ir pienākums padarīt to sasniedzamu. Un Viņš to izdarīja ar Savām Asinīm!

E-82 Un tā visi...atklāj visus tos noslēpumus, kas ir notikuši pagātnē. Lūk, doma ir tāda, ka laika beigās...ka tiem noslēpumiem, kas iesākās jau tālā senatnē un ir bijuši visu draudzes periodu laikā, ka tiem ir jātiek atklātiem tagad, kad tiek noņemti šie Zīmogi, šajās pēdējās dienās, kad starpniecības laiks teju teju beigsies, tajā laikā.
Pēc tam tiesas gaida tos, kas ir palikuši; viņi to piedzīvos. Tas notiek pēc tam, kad Līgava ir paņemta prom no skatuves.

E-84 Ak, vienkārši izlasīsim Rakstus! Vai jūs negribētu pierakstīt dažas Svēto Rakstu vietas? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Paņemsim 2. vēstuli Tesaloniķiešiem, tikai uz brītiņu, un nedaudz tur ieskatīsimies. Tas...cik brīnišķīgi tas šeit ir attēlots! Man tas patīk. Un tā...paskatīsimies. Jā, 2. vēstule Tesaloniķiešiem. Un man ir vajadzīga 2. nodaļa no otrās Tesaloniķiešiem un 7. pants. Paskatīsimies. 2. vēstule Tesaloniķiešiem 2:7. Domāju, ka tagad ir pareizi. Es to pierakstīju, drebēdams un trīcēdams.
...netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā [KJV Bībelē angļu val.: "...netaisnības noslēpums jau ir darbā..."-Tulk.], tikai tam, kas to līdz šim kavē, papriekš jāpazūd.
Kas? – "Tas, kas to aiztur." Saprotat? Redziet, noslēpums, "netaisnības noslēpums", vēl tad, pašā pirmajā draudze periodā. Šeit Pāvils raksta, saka, ka netaisnības noslēpums... Kas ir netaisnība? – Netaisnība ir tad, kad tu zini, ka to nevajadzētu darīt, bet tik un tā to dari. Un Pāvils sacīja, ka šodien tas notiek uz zemes, netaisnības darītāji. Ak, ja jūs... Mēs tiksim līdz... Ziniet, vienkārši izlasīsim to gabaliņu, tikai vienu brītiņu. Sāksim nedaudz iepriekš, no 3. panta.
Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam (c-i-l-v-ē-k-a-m), pazušanas dēlam (tieši tā),
pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu (atlaizdams grēkus).
Vai jūs neatceraties, ka es par to jums esmu runājis, vēl pie jums būdams?

E-86 Kā man gribētos pasēdēt un paklausīties, kā viņš māca! Jums arī?
Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāti parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks.

E-87 Nevis tajā laikā (redzat?), nevis toreiz, bet "kad būs pienācis viņa laiks", kad tiks noņemts šis Zīmogs. Mēs noteikti zinām, kas tas bija. Kas ir šis netaisnības cilvēks? Kas ir šis grēka cilvēks, šis tips, kas dara netaisnību? "Taču viņš atklāsies, kad būs pienācis viņa laiks."
Jo netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā (maldinātāji, saprotiet, piekrāpj cilvēkus un kaut kur viņus aizvilina. Saprotat?) tikai tas, kas to līdz šim kavē, to darīs, līdz tas (Draudze, Kristus, Līgava) tiks paņemts prom no ceļa. [Tulkojums no KJV Bībeles angļu val.-Tulk.]
Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti...
Kad tiks noņemts šis Zīmogs, "kad būs pienācis viņa laiks". Pāvils sacīja: "Tas nebūs manā laikā, bet gan laikā, kad viņš atklāti parādīsies." Saprotat?
...un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu...
Pēc brītiņa mēs to izskatīsim – "Savas mutes elpu." Paskatieties, ko tas nozīmē.
...un izdeldēs viņu, kad Pats atnāks godībā.
Jo viņa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs...
Viņa: cilvēka, kura parādīšanās ir sātana darbs.
...kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos (pieviļ cilvēkus ar netaisnību), kas pazūd (nevis šo Līgavu, bet tos, kuri kaut ko tādu meklē) tāpēc ka tie nav pieņēmuši patiesības mīlestību [Tulkojums no KJV Bībeles angļu val.-Tulk.]
Un Kristus ir Patiesība, un Kristus ir Vārds, bet viņi labāk izvēlas ticības mācību. Hm! Saprotat?
...kas tos būtu izglābusi.
Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem,
Es paskatījos vārdnīcā, šeit būtu jābūt iztulkotam: "...tiem meliem." Nevis vienkārši "meliem," bet "tiem meliem" – tiem pašiem, kurus viņš pateica Ievai.
...[lai] sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību.

E-93 Kāds apgalvojums! Ak! Pēc tam, kad Līgava ir paņemta prom, tad atklāsies šis grēka cilvēks.
Viņa, patiesā Kristus Līgava, ir izraudzīta no katra draudzes perioda.
Lūk, nesen es izteicu apgalvojumu: "Līgava varētu doties mājās, bet jūs par to neko nezinātu." Tā ir patiesība.
Kāds sacīja: "Nu, brāli Branham, tad jau tā būs ārkārtīgi maziņa grupiņa."
Jēzus sacīja: "Kā bija Noas dienās (lūk, tas nu jums ir jāprasa Viņam), kad tika izglābtas astoņas dvēseles caur ūdeni, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana." Ja šovakar astoņi simti cilvēki aizietu Aizraušanā, tad jūs ne vārda par to nedzirdētu ne rīt, ne nākamajā dienā, vispār nekad. Viņi būtu prom, un jūs par to neko nezinātu. Saprotat? Viss turpinātos kā parasti.
Ko es cenšos pateikt? Es necenšos jūs nobiedēt vai satraukt. Es...es gribu, lai jūs esat nomodā. Esiet gatavi, visu laiku esiet nomodā. Beidziet muļķoties. Kļūstiet nopietni ar Dievu, jo ir vēlāks, nekā jūs domājat.

E-98 Un tā, neaizmirstiet, patiesā Līgava...
Lūk, ir arī viltus līgava. Par to ir rakstīts Atklāsmes 17. nodaļā. Viņa sacīja: "Es [ne]esmu atraitne, un man nekā netrūkst." [Atklāsmes 18:7] Redziet, sēž tur uz šī sarkanā zvēra un tā tālāk, uz šī zvēra.

E-100 Lūk, bet patiesā Līgava sastāvēs no tūkstošu tūkstošiem cilvēku, taču tie būs izredzētie no visiem draudzes periodiem. Katru reizi, kad skanēja vēstījums un cilvēki tam noticēja, un pieņēma to visā Gaismā, kas bija, viņi tika apzīmogoti līdz Izpirkšanas Dienai.
Vai tad tieši to nemāca Jēzus, kad Viņš sacīja: "Septītajā sardzē atskan skaņa"? Tas ir pēdējais draudzes periods. Saprotat? Un sacīja: "Lūk, līgavainis nāk, izeita viņam pretī."
Un tad atnāca guļošā jaunava, izberzēja savas acis un sacīja: "Šķiet, ka arī man vajadzētu to Eļļu, tā ka droši vien būs labāk, ja mēs to dabūsim."
Un tur stāvēja īstā un patiesā Līgava un sacīja: "Mums pietiek tikai priekš mums." Hm-Hm. "Mums pietiek tikai tam, lai mēs pašas ieietu. Mēs nevaram jums neko iedot. Ja jums tā ir vajadzīga, ejiet un lūdzaties."

E-104 Un, kamēr viņas bija prom, atnāca Līgavainis, un Līgava iegāja. Un tad tās, kuras tur palika, tās, kuras bija pilnīgi jaunavīgas (draudze), tika atstātas ārpusē. Un Viņš sacīja: "Tur būs raudāšana, kaukšana un zobu trīcēšana."

E-105 Lūk, tie ir izredzētie. Un kad atskanēja sauciens: "Līgavainis nāk," tad visi, kuri gulēja visu šo periodu laikā, pamodās. Redziet, tas nav tā, ka Dievs (kā domātu mēs) vienkārši sameklēs Sev dažus tūkstošus cilvēkus no šī perioda un viņus paņems – tie ir tieši izredzēti no katra perioda. Un tieši šī iemesla dēļ Kristum vēl ir jāatrodas tur starpnieka tronī kā Aizstāvim, līdz ienāks tas pēdējais beidzamajā periodā. Un tad šīs atklāsmes par visu, kas ir noticis, atspīd pār cilvēkiem, un viņi var redzēt, kas ir noticis. Redzat? Vai jūs to sapratāt? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Ļoti labi.

E-106 Ievērojiet: "Bet pārējie mirušie (draudzes locekļi) neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu." Draudzes locekļi, kristieši (draudze) neatdzīvojās, kamēr nebija beigušies tūkstoš gadi. Un pēc tam viņi iznāks, lai nostātos Līgavas priekšā, tieši tā, nostātos Ķēniņa un Ķēniņienes priekšā. Slava!
Vai šodien kāda draudze uzdrīkstētos saukt sevi par "Debesu Ķēniņieni"!?

E-107 Debesu Ķēniņiene ir Kristus izraudzītā Līgava, un Viņa atnāks kopā ar Viņu. Daniēls to redzēja un sacīja: "Desmit tūkstoši reiz desmit tūkstoši Viņam kalpoja." Lūk, paskatieties šo Rakstu vietu no Daniēla grāmatas: "Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas." Neaizmirstiet – kad Viņš atnāks, Viņš atnāks ar Savu Līgavu. Sieva palīdz savam vīram. "Un desmit tūkstoši reiz desmit tūkstoši Viņam kalpoja. Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas." "Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir Dzīvības Grāmata." Tā jau vairs nav Līgava, jo viņa jau sen bija pacēlusies gaisā un atgriezusies, un tagad stāv tur tiesā, kur tiek iztiesātas visas šīs paaudzes, kuras noraidīja Evaņģēlija Vēstījumu.

E-108 Vai tad Jēzus neteica: "Dienvidu ķēniņiene celsies tiesas dienā pret šīs paaudzes ļaudīm un tos notiesās, jo viņa nāca no tālām zemēm dzirdēt Sālamana gudrību, bet te ir vairāk nekā Sālamans." Tur risinājās Tiesa, Sābas Ķēniņiene no Dienvidiem stāvēja tur Tiesā ar viņas liecību...
Pat nebūdama ebrejiete, viņa uzcelsies līdz ar to paaudzi, kuri bija ebreji. Bet viņi bija akli un Viņu neievēroja. Tāpēc ka viņi gaidīja Viņu, taču Viņš atnāca tik ļoti vienkārši, ka viņi to pilnībā palaida garām.
Bet šī lielā ķēniņiene pazemojās, atnāca un pieņēma vēstījumu. "Un viņa stāvēs tajā Tiesā," Viņš sacīja, "un notiesās to paaudzi."

E-111 Vai tagad redzat? Vienmēr ir trīs kategorijas. Ir grāmata, pēc kuras tika tiesāti mirušie; ir cita grāmata, Dzīvības grāmata, tie, kuru vārdi bija ierakstīti Dzīvības grāmatā...
Jūs sacīsiet: "Ja tavs vārds ir Dzīvības grāmatā, tad viss ir kārtībā, vai ne?" It nemaz!
Paskatieties, Jūdas Iskariota vārds bija Dzīvības grāmatā. Tikai nesakiet, ka tā tas nav! Mateja Evaņģēlija 10. nodaļā Jēzus iedeva viņiem varu izdzīt ļaunus garus un sūtīja viņus dziedināt slimos un attīrīt spitālīgos, un augšāmcelt mirušos. Un viņi aizgāja un atgriezās atpakaļ, Jūda bija cieši kopā ar viņiem. Un viņi izdzina ļaunos garus un darīja visāda veida brīnumus. Un viņi atgriezās un sacīja: "Pat ļaunie gari mums pakļaujas."
Jēzus sacīja: "Nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti Debesīs." Un Jūda bija kopā ar viņiem. Taču kas notika? – Kad nonāca līdz tam, kad šai izredzēto grupai bija jāuzkāpj tur augšā Vasarsvētku dienā un patiešām jāsaņem Svētais Gars, Jūda parādīja savu patieso seju. Viņš būs tur Tiesā.

E-115 Un tā, grāmatas tika atvērtas, un tika atvērta Dzīvības grāmata, un katrs cilvēks šādi tika tiesāts. Lūk, Līgava tur stāv kopā ar Kristu, lai tiesātu pasauli. Vai tad Pāvils neteica, vērsdamies pie Līgavas: "Kā jūs uzdrošinieties, ja jums citam pret citu ir kāda sūdzība, vērsties pie netaisno tiesas? Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli?" Redzat? Lūk, lūdzu. Svētie tiesās šo zemi un pārņems to. Pareizi.
Tu sacīsi: "Kā tāda maza grupiņa vispār...?" Es nezinu, kā tas tiks īstenots. Taču Viņš sacīja, ka tas tiks īstenots, tāpēc, kā es saprotu, tas izšķir jautājumu.

E-117 Tagad skatieties. Lūk, ievērojiet. "Bet pārējie mirušie," draudzes locekļi, mirušie draudzes locekļi, "neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu." Un tad, pēc tūkstoš gadiem, viņi tika sapulcināti. Atnāca vēl viena augšāmcelšanās jeb otrā augšāmcelšanās, un viņi tika savākti kopā. Un Kristus ar draudzi...ar Līgavu – nevis draudze, bet Līgava! Kristus un Ķēniņiene, nevis draudze! Tur stāvēja Kristus un Līgava.
Un viņi tika nošķirti kā aitas no āžiem. Pareizi. Lūk, kur parādās draudzes locekļi. Un, ja viņi dzirdēja Patiesību un noraidīja Patiesību, tad kas gan tiks pateikts, kad uz šī lielā audekla parādīsies lielais ekrāns, un pat jūsu domas tur būs, ko jūs par to domājāt? Kā gan jūs no tā izbēgsiet, kad tas būs uz lielā debesu audekla, Dieva milzīgajā televīzijā? Tur būs jūsu dumpīgās domas. Tajā stundā jūsu domas taču runās pret jums!
Tāpēc, ja jūs runājat vienu, bet domājat ko citu, tad labāk to pārtrauciet. Lai tavas domas ir par Dievu, glabā tās tīras un paliec tajā, un vienmēr saki vienu un to pašu. Saprotat? Nesaki: "Labi, es pateikšu, ka es tam ticu, bet es to vēl noskaidrošu." Tici Tam! Āmen.

E-120 Ievērojiet, šāda tipa cilvēki mirst, jo viņi tiek attīrīti Lielo Bēdu laika pārbaudījumos, jo patiesībā viņi nav zem Asinīm. Viņi apgalvo, ka ir, taču tā nav taisnība. Kā gan viņi var izciest šos pārbaudījumus, lai tiktu attīrīti, kad...kad Jēzus Kristus Asinis jeb šis balinātājs ir aizvācis no tevis ikvienu grēka simptomu un visu draņķi? "Un tu jau esi miris, un tava dzīve caur Dievu ir apslēpta Viņā, un aizzīmogota tur iekšā ar Svēto Garu." Par ko lai vēl tevi tiesā? Kur vēl tu dabūsi savu attīrīšanu? No kā vēl tevi ir jāattīra, kad tu visā pilnībā esi Kristū, bezgrēcīgs? Kā... Par ko lai tiesā? Bet tie ir tie, kas ir aizmiguši – lūk, ko nevar saprast cilvēki.

E-121 Lūk, daudzus gadus viņi to nesaprata, taču ir pienācis atklāsmes laiks (Saprotat? Saprotat?), tas atklājas tieši pirms Līgavas atnākšanas – pēdējie secinājumi, atnāk pēdējās lietas... Draugi, es ticu, ka viss tuvojas beigām. Kad? – Es nezinu. Es...es nevaru jums to pateikt. Taču jebkas... Šovakar es gribu dzīvot tā, it kā tas notiks šovakar, lai es būtu gatavs. Saprotat? Varbūt Viņš atnāks šovakar, bet varbūt Viņš neatnāks vēl divdesmit gadus. Es nezinu, kad Viņš atnāks. Bet, lai kad tas arī nebūtu... Un varbūt šovakar beigsies mana dzīve, un tad, lai ko arī es šeit nebūtu darījis, tajā brīdī tas viss beigsies, man...man tiesā būs jāsatiekas ar Viņu tādam, kāds es no šejienes aizgāju. "Uz kuru pusi koks ir noliecies, uz turieni tas arī kritīs."
Atcerieties, kad viņi devās nopirkt Eļļu, viņi... "O-o," tu teiksi, "brītiņu uzgaidi, brāli Branham. Es par to neesmu īsti pārliecināts." Kad viņi devās nopirkt Eļļu, kad viņi atgriezās, tad Līgava jau bija prom, un durvis bija aizvērtas. Un viņi klauvēja un sacīja: "Ielaid mūs! Ielaid mūs!" [Brālis Branhams vairākas reizes klauvē pa kanceli-Tulk.] Taču viņi bija ārpusē, galējā tumsībā.
Lūk, vai jūs gribat kādu prototipu? Skatieties. Atsaucoties uz to, Jēzus sacīja: "Noa laikā." Lūk, Noa laikā viņi iegāja šķirstā, taču viņi tika pārnesti...tiesas laikā, bet tas...tas nesimbolizēja Kristus Līgavu.
Līgavu simbolizēja Ēnohs. Ēnohs! Noa izgāja cauri... (Līgava...) ...izgāja cauri Lielo Bēdu periodam un cieta, un kļuva par dzērāju un nomira. Bet Ēnohs staigāja Dieva priekšā pieci simti gadus, un viņam bija liecība, ka viņš ir "izpaticis Dievam" ar aizraušanas ticību, un vienu dienu viņš vienkārši gāja un sāka pacelties augšup debesīs, un devās Mājās, pat nepiedzīvojot nāvi, viņš vispār nenomira.

E-125 Tas ir prototips, lūk, kam: "Mēs, kuri joprojām būsim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā (jeb netraucēsim tās kategorijas cilvēkiem), kas ir aizmiguši." Tiem, kuri aizmiga cilvēka novecošanās dēļ, būdami veci. Viņi nomira jau sen, taču viņi nav miruši. Viņi guļ. Āmen. Viņi ir aizmiguši, nevis miruši. Un vienīgais, kas viņiem ir vajadzīgs – lai viņus uzmodina Līgavainis. Jā. "Un mēs, kuri būsim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Jo atskanēs Dieva bazūne, un pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam."
"Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu." Lūk, lūdzu – viņi izgāja cauri Lielo Bēdu periodam.

E-127 Kā tas notika? – Tāpat kā ar Ēnohu. Ziniet, Noa novēroja Ēnohu, jo, kad Ēnohs pēkšņi pazuda bez vēsts, viņš zināja, ka tiesa ir pavisam tuvu, un viņš visu laiku turējās šķirsta tuvumā.
Taču Noa nedevās augšup. Viņš tik vien kā tika nedaudz pacelts un pārpeldēja virs visas postažas. Viņš tika pārnests caur posta periodam, lai pēc tam nomirtu nāvē. Saprotat? Bet... Noa tika pārnests.
Ēnohs tika pārvietots bez nāves – tas ir Draudzes prototips, kas tiek aizrauta līdz ar tiem, kas ir aizmiguši, lai satiktu gaisā To Kungu. Bet pārējā draudze tiek pārnesta Lielo Bēdu periodā. Personīgi es neko citu tajā nesaskatu. Ēnohs tika aizrauts, neredzot nāvi.

E-130 Un tā, ziniet, tagad sāksim kaut nedaudz izpētīt, ķersimies klāt mūsu uzdevumam. Ja es tā turpināšu, mēs nekad netiksim līdz šiem...līdz šim Zīmogam. Lūk, ievērojiet. Ziniet, ķersimies tam tagad klāt, jo varbūt rītvakar vai parīt mēs pieskarsimies Bazūnei, kā nu mums sanāks, jo šī Bazūne skan vienlaicīgi ar Zīmogiem. Tas taču ir viens un tas pats. Sākas draudzes periods... Vienkārši viens un tas pats. Saprotat?

E-131 Lūk, Bazūne vienmēr apzīmē karu jeb, citiem vārdiem, politisku satraukumu... (to apzīmē Bazūne) ...politisku satraukumu, un tas izraisa karu. Kad politikā sākas sajukums un kad viņi visi ir juceklī, kā tas ir tagad – esi modrs, karš ir tuvu. Redziet, valstība joprojām pieder sātanam. Šī daļa vēl joprojām ir viņa rokās.
Bet kāpēc tā? – Kristus to ir izpircis, taču Viņš šobrīd izpilda Radinieka Izpircēja lomu, iegūstot Savus padotos, līdz pēdējais, kura vārds ir šajā Grāmatā, būs to saņēmis un būs droši apzīmogots. Vai tagad jūs sapratāt? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.]
Tad Viņš atnāk no Sava Troņa, no Sava Tēva Troņa, iznāk priekšā un paņem Grāmatu no Dieva rokas, no Troņa, un pieprasa to, kas Viņam likumīgi pienākas. Pirmā lieta, ko Viņš dara – Viņš izsauc Savu Līgavu. Āmen! Ko Viņš dara pēc tam? – Viņš paņem Savu pretinieku, sātanu, un sasien viņu un iemet viņu tajā ugunī līdz ar visiem, kas viņam sekoja.
Lūk, neaizmirstiet, tā nebija Krievija. Nē. Šis antikrists ir ļoti pievilcīgs biedrs. Ieskatieties kārtīgi un ieraugiet, cik viņš ir pievilcīgs. Viņš ir gudrs. Tieši tā. Tur bez Svētā Gara nav ko darīt, Viņš ir vienīgais, kas var tikt ar viņu galā.

E-135 Ievērojiet, Bazūnes nozīmē politisku satraukumu, karus. Jēzus par to runāja Mateja 24. nodaļā. Viņš sacīja: "Jūs dzirdēsiet par kariem un vēstis par kariem, visu laiku." Vai jūs atceraties, kā Jēzus par to runāja: kari, vēstis un kari, un vēstis un kari, un tā līdz pašam galam. Lūk, skan Bazūnes.
Un tā, kad mēs sāksim izskatīt Bazūnes, mēs izpētīsim vēsturi un apskatīsim katru no tiem kariem, un parādīsim jums, ka tie sekoja tām draudzēm, parādīsim, ka tie seko šiem Zīmogiem. "Kari un karu daudzināšana." Taču Bazūne apzīmē politisko satraukumu, turpretim Zīmogi ir saistīti ar reliģisko satraukumu. Saprotat?
Atveras Zīmogs, tiek dots Vēstījums. Un tad...draudze vienmēr ir tik ļoti nostiprinājusies pati savā politikā un visās citās lietās, līdz ar visu savu eliti. Un, kad tiek dots patiesais Vēstījums, parādās šis vēstnesis un pamatīgi viņus sakrata. Pareizi. Kad tiek atvērts Zīmogs, notiek reliģisks satraukums. Tieši tā arī notika. Saprotat? Jā.

E-138 Viņi visi kļūst bezrūpīgi Ciānā. Draudze ir labi iekārtojusies un: "Mēs esam pilnībā nodrošinājušies." Gluži kā Anglikāņu baznīca – viņi bija labi iekārtojušies. Katoļu baznīca bija labi iekārtojusies, bet uzradās Luters – sākās reliģisks satraukums. Ha, tieši tā! Protams, ka sākās! Nu, draudze devās uz priekšu, kopā ar Cvingliju. Un pēc Cvinglija atnāca citi, un pēc tam Kalvins. Un pēc kāda laika Anglikāņu baznīca iekārtojās un nomierinājās, un kļuva bezrūpīga, bet parādījās Veslijs – sākās reliģisks satraukums. Ha! Pareizi. Redziet, tas vienmēr nozīmē reliģisku satraukumu.

E-139 Un tā, Zīmogs. Tagad nedaudz izlasīsim. Es gribu izskatīt šo... Mēs vienkārši izlasīsim. Citādāk es runāju, es...
Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem (kas notika?), un dzirdēju pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī...
Ak, kā es vēlētos pie tā pakavēties kaut dažas minūtes! Un es ceru, ka tagad visi tie cilvēki, kas šīs lietas zina un gaida uz tā Kunga mierinājumu, ka viņi to pamatīgi izpētīs; un arī tie, kas klausās ierakstus, aizdomājieties par to.
Pirmā lieta, kas notika, kad Jērs noņēma šo Pirmo Zīmogu – nodārdēja Pērkons. Lūk, tas ir svarīgi. Tas ir...tas ir svarīgi. Tas kaut ko nozīmē. Nekas nenotiek vienkārši tāpat. Labi, Pērkons, nodārdēja Pērkons. Interesanti, kas bija tas Pērkons?

E-142 Šeit mēs nedaudz izlasīsim. Atšķirsim Mateja... Nē, paņemsim apustuļa Jāņa pirmo... Jāņa Evaņģēlija 12. nodaļu, pagaidām neveriet to ciet. Jāņa Evaņģēlijs 12. nodaļa. Un tagad sāksim ar 23. pantu no apustuļa Jāņa 12. nodaļas. Un tā, tagad ļoti uzmanīgi klausieties, tad jums vairs nebūs jautājumu, ko tas nozīmē.
Bet Jēzus atbild viņiem: "Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts."
Redziet, tas notiek tā perioda beigās, Viņa kalpošana tuvojas beigām. Saprotat? "Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts."
Kā tad ar šo: "Ir pienākusi stunda, kad Viņa Līgavai ir jātiek paņemtai?" Kā? Ir pienākusi stunda, "kad laika vairs nebūs." Eņģelis ir gatavs nolikt vienu kāju uz zemes un otru uz jūras, varavīksne virs Viņa galvas, nolikt tur kājas un pateikt: "Laiks ir beidzies." Un turklāt Viņš pacēla savu roku uz zvērēja, ka "laika vairs nebūs," kad tas notika. Cik...cik gan tas ir pilnīgi – ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība draudzei!
...Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts.
Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.
Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd...kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai.
Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps...un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā.
Tagad Man dvēsele ir satraukta [satriekta]...

E-145 Jūs sacīsiet: "Nu, Viņš taču tuvojās ceļa galam, kāpēc tad jāuztraucas?" Bet ko jūs domājat, kad notiek kaut kas ļoti īpašs un garīgs, vai tas jūs neuztrauc? Ak vai! Hm-hm!
Tagad Man dvēsele ir satriekta; ko lai Es saku: "Tēvs, izpestī Mani no šīs stundas?" Bet tāpēc jau šajā stundā es esmu nācis.
Tēvs, pagodini Savu Vārdu! Tad balss nāca no debesīm: "Es Viņu esmu pagodinājis un atkal Viņu pagodināšu!"
Tad ļaudis, kas stāvēja un to bija dzirdējuši, sprieda, ka pērkons ir rūcis...

E-146 Tātad, kad Jērs paņēma Grāmatu un noņēma šo Pirmo Zīmogu, Dievs runāja no Sava Mūžīgā Troņa, lai pateiktu visu par šo Zīmogu, kuram bija jātiek atklātam. Bet, kad tas tika parādīts Jānim, tas bija simbolos – kad Jānis to ieraudzīja, tas joprojām palika noslēpums. Kāpēc? Tajā brīdī tas vēl nebija atklāts. Tas nevar tikt atklāts, līdz neiestāsies, kā Viņš to šeit sacīja, pēdējais laiks. Tāpēc tas atnāca simbolos.
Kad norūcās Pērkons... Atcerieties, skaļš pērkona dārdiens – tā ir Dieva Balss. Tieši tā saka Bībele, saprotiet, Pērkona dārdiens. Cilvēki sprieda, ka tas bija pērkons, taču tas bija Dievs. Viņš to saprata, jo tas bija Viņam atklāts. Saprotat? Tas bija Pērkons.

E-148 Ievērojiet, atvērās Pirmais Zīmogs... Hm. Kad Pirmais Zīmogs atvērās simbola veidā, atskanēja Pērkons. Nu, kā tad būs, kad tas atvērsies realitātē? Ak! Tikko kā Jērs norāva Zīmogu, nodārdēja Pērkons. Un ko tas atklāja? Ne visu uzreiz. No sākuma tas ir pie Dieva, pēc tam – simbolā; vēl pēc tam tas tiek atklāts. Trīs lietas. Saprotat? Tas nāk no Troņa.
No sākuma to nevar ne redzēt, ne dzirdēt – vispār nekā. Tas ir aizzīmogots. Jēra Asinis ir samaksājušas cenu.

E-150 Kad Viņš to izteica, nodārdēja Pērkons. Un, kad Viņš to izdarīja, iznāca jātnieks uz balta zirga, un tas joprojām bija simbols. Tagad skatieties uzmanīgi, Viņš sacīja, ka tas kļūs zināms pēdējās dienās. Taču tas tiek parādīts draudzes simbolikā. Draudze, vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Tas tiek parādīts Bībeliskā simbolā, tas ir, cilvēki zina, ka ir tāds Zīmogs, taču tā īsto nozīmi – to viņi vēl nezina, jo tas ir jātnieks uz balta zirga.
Un tas tiks atklāts tikai pēdējā laikā, kad tiks noņemts šis faktiskais Zīmogs. Priekš kā tas tiks noņemts? Nevis Kristum, bet draudzei. Tagad, skatieties. Ak vai! Es vienkārši trīcu! Es...es...es ceru, ka Draudze patiešām to saprot, tas ir, šeit klātesošie. Es saukšu jūs par Līgavu, lai jūs to saprastu.

E-152 Balss – tas ir Pērkons. No kurienes nāca šī Balss? – No Troņa, kuru Jērs tikko kā bija atstājis kā Aizstāvis. Tagad Viņš stāv šeit, lai ieņemtu Savu pozīciju un pieprasīto to, kas Viņam pienākas. Un Pērkons skanēja no Troņa iekšienes, tas nodārdēja! Bet Jērs stāvēja šeit ārpusē. Pērkons atskanēja no tās vietas, no kuras Jērs bija atnācis. Viņš bija atstājis Tēva Troni, lai apsēstos Pats savā Tronī. Slava! Nepalaidiet to garām, draugi.
Kā kristieši mēs visi zinām, ka Dievs zvērēja Dāvidam, ka Viņš dāvās Kristu, Kurš sēdēs viņa Tronī un ka Viņš dos Viņam mūžīgu valstību šeit uz zemes. Viņš to izdarīja.
Jēzus sacīja: "Tas, kas uzvar (antikristu un visas šīs pasaules lietas), sēdēs ar Mani Manā goda krēslā, tāpat kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla." Redzat?

E-155 Lūk, pienāks diena, kad Viņš piecelsies no Tēva Troņa un dosies apsēsties Pats Savā Tronī.
Tagad Viņš iznāk, lai izsauktu Savus padotos. Kā gan Viņš tos pieprasīs? – Izpirkšanas Grāmata jau ir Viņa rokā. Slava! Ak, man tā vien gribas nodziedāt kādu himnu!
Jērs drīz Līgavu Sev ņems, viņai kāzu priekus lems,
Līdz ar debess pulkiem svētiem mielastā (paskatieties uz to!)
Tas būs neaprakstāms skats, visi svētie tērpti baltā,
Un ar Jēzu līksmosim mēs mūžīgi.
Tas tik ir! Un tas notiek tagad, kad jau "esam sēdināti Debesīs"! [Efeziešiem 2:6, jaunā latv. Bībele-Tulk.] Kas tad būs pēc tam!? Ja jau mēs varam šādi justies, vēl atrodoties šeit uz zemes, pirms ir atnākusi Aizraušana – šādā stāvoklī, kādā mēs esam tagad, bet varam līksmoties un stāvēt gar sienām, un stāvēt lietū, lai tikai to dzirdētu! Kas tad būs, kad mēs ieraudzīsim Viņu sēžam tur! Ak vai! Ak, tas būs apbrīnojams laiks!

E-158 Atstāja Tēva Troni, iznāca, lai... (Viņa Dēls) ...lai kļūtu... Viņš ir Dāvida Dēls. Israēls toreiz domāja, ka tieši to Viņš arī izdarīs. Atcerieties, kā tā sieviete sirofeniķiete sacīja: "Tu, Dāvida Dēls!" Atcerieties aklo Bartimeju: "Tu, Dāvida Dēls!" Hm-hm! Bet Jēzus zināja, kāds bija plāns, taču viņi nezināja, tāpēc viņi centās izdarīt spiedienu, lai liktu Viņam ieņemt Troni. Un pat Piltāts Viņam to jautāja.
Taču Viņš sacīja: "Ja Mana valstība būtu no šīs pasaules, Mani padotie cīnītos. Mana valstība ir no Augšienes." Un Viņš sacīja: "Kad jūs lūdzat, lūdziet: 'Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek šeit uz zemes, tāpat kā tas ir Debesīs.'" Āmen. Ak! Cik tas ir apbrīnojami!

E-160 Atstāja Tēva Troni, lai ieņemtu Pats Savu Troni. Šeit Viņš ir iznācis priekšā pēc Sava starpniecības darba, lai pieprasītu Savu Troni, Savus padotos, kurus Viņš izpirka – lūk, kāpēc Viņš ir iznācis no Troņa. Tieši tad šī lauvai līdzīgā Būtne sacīja Jānim: ''Nāc, skaties." Uzmanīgi skatieties. Vai jūs lasāt?
...pirmo no septiņiem zīmogiem un dzirdēju pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī...
Jūs jau zināt, kas bija šīs dzīvās būtnes, mēs to jau izskatījām. "Viena līdzīga lauvam, viena līdzīga vērsim, viena līdzīga cilvēkam un viena līdzīga ērglim." Un tā šī pirmā būtne sacīja... Ievērojiet, kad parādās tie četri jātnieki, katru reizi parādās cita būtne. Ir četras būtnes un četri jātnieki.

E-162 Ievērojiet, ka katra no šīm četrās dzīvajām būtnēm kaut ko paziņo: Matejs, Marks, Lūka un Jānis. Mēs tam atkal pievērsīsimies, lai pierādītu, kurš ir Matejs, Marks...kurš bija Marks...Marks, kurš bija Jānis, ikviens no tiem, kuri izgāja! Tagad skatieties.
Viena no būtnēm sacīja...nāc un skaties.
Viņš dzirdēja pērkona skaņu. Un viena no dzīvajām būtnēm sacīja: "Tagad nāc, skaties."
Citiem vārdiem sakot, lūk, te stāv Jērs, bet Jānis stāv šeit maliņā un skatās, kas notiek. Jērs iznāk no Troņa, kā nokauts, Viņš viss ir Asinīs. Viņš ir Vienīgais, kurš izrādījās cienīgs. Un, kad Viņš izstiepa roku un paņēma Grāmatu, tad visi sāka kliegt un gavilēt, un trokšņot, jo viņi ieraudzīja, ka par izpirkšanu bija samaksāts.

E-165 Tagad Viņš ir atnācis, lai pieprasītu to, kas Viņam pieder. Tāpēc Viņš paņem Grāmatu, stāvēdams tur Jāņa priekšā, parauj un salauž Zīmogu, norauj Zīmogu! Un, kad Viņš norauj Zīmogu, tur atskan Pērkona dārdiens. Un, kad nodārdēja Pērkons...droši vien Jānis pat gaisā palēcās, kad nodārdēja šis Pērkons.

E-166 Un tad pirmā no četrām dzīvajām būtnēm sacīja: "Tagad nāc un skaties, kas tur ir atklāts." Ak vai! "Jāni, pieraksti, ko redzēji." Un tā Jānis iet, lai paskatītos, ieraudzīt, kas tur ir. Jānis dodas paskatīties, ko pateica šis Pērkons. Tieši tad šī būtne pateica Jānim: "Nāc, skaties, kāds noslēpums ir zem Pirmā Zīmoga." To izteica Radītāja Balss, Pērkons. Lūk, Viņam taču vajadzētu zināt, kas tur atrodas. Saprotat? Ak vai! Tikai aizdomājieties!
Un tā, viņš to pierakstīja. Taču, kad viņš sāka pierakstīt tos pārējos Septiņus Pērkonus, viņam tika pateikts: "Neraksti to." Viņam bija dots rīkojumus pierakstīt visu, ko viņš redzēja. Taču, kad runāja tie Septiņi Pērkoni no Atklāsmes Grāmatas 10. nodaļas, viņam tika pateikts: "Nepieraksti tos, pilnīgi neko no tiem." Tie ir noslēpumi. Mēs vēl nezinām, kas tie ir, taču, manuprāt, visai drīz tie tiks atklāti. Un, kad tas notiks, tas dāvās ticību tai aizraujošajai žēlastībai, lai Draudze varētu doties prom. Saprotat?
Mēs esam izskatījuši visu, ko mēs zinājām, visus laika periodus. Mēs jau visu esam izskatījuši, mēs ieraudzījām Dieva noslēpumus, mēs ieraudzījām, kā parādās šī varenā Līgavas apvienošanās pēdējās dienās. Un tomēr tur ir vēl kaut kas, ko mēs nevaram skaidri saskatīt. Tur ir vēl kaut kas.
Un es iedomājos, ka tad, kad šie noslēpumi sāka parādīties, Dievs pateica: "Noslēpsim to. Nedaudz uzgaidi, Es to atklāšu tajā laikā. Neko par to neraksti, Jāni, jo viņi šaubīsies neticībā par to. Vienkārši...vienkārši nepieraksti to. Taču es to atklāšu tajā laikā, kad tas būs vajadzīgs."
Viņi [Pērkoni] nerunāja tāpat vien. Atcerieties, kā tas nelielais tintes piliens – it visam ir kāds mērķis. Visam ir kāds iemesls. Taču, pievērsiet uzmanību – Radītājs runāja. Un viņš...viņš dzirdēja šo Balsi, un viņš devās paskatīties.

E-171 Taču šeit Jērs rāda Jānim Bībeliska simbola veidā, piemēram...lai draudze zinātu. Vienkārši Viņš parāda viņam, ko rakstīt, saka: "Ne...nestāsti tā nozīmi. Nevajag, Jāni, sacīt: 'Lūk, tas nozīmē to, lūk, kas ir zem šī Septītā Zīmoga.' Ne...nevajag to stāstīt, jo, Jāni, ja Es to pateikšu, tad izjuks pilnīgi viss plāns visiem gadsimtiem. Tas ir noslēpums." Saprotat? Viņš tikai grib... Viņa Atnākšana! Viņš sacīja: "Un neviens nezinās, kad Es atnākšu. Es vienkārši atnākšu." Saprotat? Saprotat? Tas arī viss. Nav mana darīšana zināt to laiku; man vienkārši ir jābūt gatavam. Tad viņš sacīja...
Lūk, Jānis devās uz priekšu un nodomāja: "Tagad es to ieraudzīšu."
Un ko viņš izdarīja? Kad Jānis devās, viņš... Kas viņam bija jādara? – Viņam tas bija jāpieraksta priekš draudzes periodiem. Tieši tāds bija viņa uzdevums – pierakstīt to priekš draudzes periodiem: "Tad nu raksti, ko tu redzēji...par šiem septiņiem zelta lukturiem, kas bija sākumā. Uzraksti tai draudzei un pasaki viņiem." Labi.

E-173 Un atskanēja Pērkons. Jānis zināja, ka tā bija Dieva Balss. Un tad šī lauvai līdzīgā būtne sacīja: "Nāc, skaties, kas tas ir." Un Jānis dodas uz priekšu ar rakstāmspalvu rokās, lai pierakstītu redzēto.
Lūk, viņš pilnīgi skaidri to neredzēja un nesaprata, kas tas bija. Taču tas, ko viņš ieraudzīja, bija tas, ko Dievs sūtīja draudzei kādam noteiktam laikam. Lūk, Viņam ir... Viņš tā darīs, Viņš vienmēr tā ir darījis: kad pienāk laiks padarīt to saprotamu, Viņš to padara saprotamu. Taču toreiz Viņš to nepadarīja saprotamu. Kāpēc? – Jo Viņš gribēja to paturēt noslēpumā līdz šim pēdējam periodam. Un pēdējā eņģeļa Vēstījuma skanējumam bija jāsavāc un jāparāda šie noslēpumi. Saprotat?

E-175 Viņš to neizskaidroja. Bet ko Jānis ieraudzīja? – Viņš tikai ieraudzīja: "Iziet balts zirgs, uz tā sēž jātnieks," un tieši to viņš pierakstīja (saprotat?), kad ieraudzīja.
Lūk, kas viņam bija pateikts: "Nāc, skaties."
Tā Jānis devās, lai paskatītos, ko viņam parādīs, lai uzrakstītu draudzei. Un, kad viņš paskatījās, viņš ieraudzīja "baltu zirgu, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops; un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu; un viņam tika dots vainags." Lūk, neko vairāk Jānis neredzēja, tāpēc viņš vienkārši pierakstīja...viņš to visu pierakstīja. Saprotiet, tagad tas ir simbolos.

E-177 Tieši šādi to saņēma draudze, taču saskaņā ar apsolījumu pēdējā laikā Viņš to atklās, parādīs, kas tas ir. Lai Dievs mums palīdz to saprast!
Draudzes periodi... Taču pilnībā tas netiks darīts zināms līdz septītajam Vēstījumam šajā pēdējā draudzes periodā.
Ievērojiet, viņš sāk... Šis septītā draudzes perioda vēstnesis, paskatieties, viņš neuzsāk konfesiju, kā to izdarīja visi pārējie. Atcerieties, viņš neuzsāka... Nē. Jūs konstatēsiet, ka viņš ir pret to. Vai Ēlija...vai Ēlija bija pret to? [Sanāksme saka: "Jā."-Tulk.] Protams. Vai Jānis Ēlijas garā bija pret to? ["Āmen."]
Kāds īsti Gars bija uz Ēlijas? Viņš bija... Par viņu nekas daudz nav zināms. Viņš bija parasts cilvēks, taču viņš bija pravietis. Viņš tika nīsts. Ak! Un kādā laikā viņš uzradās? – Tieši tajā laikā, kad Israēls bija nodevies popularitātei, kad viņi visi bija kļuvuši pasaulīgi. Un viņš tur uzradās un bija "sieviešu nīdējs". Hm-hm. Tieši tā. Protams. Un viņam patika tuksnesīgas vietas. Tāda bija viņa daba.

E-180 Tāpēc tiem cilvēkiem būtu vajadzējis viņu atpazīt, kad atnāca tas puisis, uz kura bija tas pats Gars, viņš tur uzradās, šis Jānis. Viņš nebija sapucējies kā kaut kāda slavenība, kā es sacīju vakar vakarā: viņi skūpsta mazulīšus, salaulā un apbedī, un tā tālāk. Taču šis vīrs iznāca no tuksneša. Kas viņš bija? Viņš mīlēja mežonīgas vietas. Vēl viena lieta par viņu – viņš ienīda konfesijas. Viņš sacīja: "Nu, nemaz nesāciet runāt: 'Mēs piederam pie tiem vai šiem,' jo es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus!"
Viņš neielaidās nevienā kompromisā. Viņi nevarēja... Sacīja: "Vai tad jūs gājāt skatīt niedri, ko vējš šauba?" Ha! Jānis tāds nebija. Nē, nē.

E-182 Ko vēl viņš izdarīja? Tāpat kā Ēlija bija pateicis Izebelei, tā viņš pateica Hērodijai. Aizgāja pie Hēroda un sacīja viņam tieši sejā: "Nav likumīgi, ka viņa ir tava sieva." Tieši tāpēc viņam tika nocirsta galva. Saprotat? Viņa centās tikt galā ar Elīsu. Tajā sievietē bija tas pats gars, kas bija Izebelē.
Un tieši tas pats atrodas šodienas draudzē-Izebelē, tieši tas pats. Lūk, ievērojiet to. Kādu varenu pamācību mēs šeit redzam!
Un tā, šķita, ka tie cilvēki to atpazīs. Jānis tur stāv un sāk kliegt uz šiem cilvēkiem, un šķiet, ka viņiem noteikti būtu jāatpazīst, ka tas ir Ēlijas Gars. Viņiem to būtu vajadzējis saprast, jo tas patiešām bija viņš.

E-185 Un tā, mēs redzam un, izskatot draudzes periodus saskaņā ar Rakstiem, ieraudzījām, ka mums ir apsolīts, ka tieši pirms laiku beigām šis Gars atgriezīsies. Vai tā ir taisnība? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.]
Lūk, paskatieties, ievērojiet, kāda ir viņa daba. Viņš nesāks vēl vienu draudzes periodu, kā Luters vai Veslijs un visi pārējie. Viņš neizveidos vēl vienu draudzi, jo vairs nav neviena draudzes perioda. Saprotat? Vairs tādu nebūs. Tāpēc viņam noteikti ir jābūt pret to, jo viņa Gars būs precīzi tāds pats, kāds bija viņiem toreiz – tas ir tas pats Gars.
Kā es sacīju vakar vakarā, Dievam labpatika izmantot Viņu jau trīs reizes. Tāds ir Viņa skaitlis – trīs; nevis divi, bet trīs. Viņš jau izmantoja Viņu divas reizes, tagad Viņš to atkal lietos. Hm. Tā Viņš pateica, Viņš to apsolīja. Tagad paskatieties, viņš...

E-188 Tagad paskatieties, kad viņš atnāca... Viņš neuzsāks kaut kādu konfesiju, jo Lāodikejas Draudzes Periods ir pēdējais periods. Un šis vēstnesis... Septītais eņģelis, kas ir septītais vēstnesis septītajam draudzes periodam, ir tas vīrs, kas caur Svēto Garu atklās visas šīs noslēpumainās lietas. Tas būs... Cik daudzi šeit bija vakar vakarā? Paceliet roku. Šķiet, tādā gadījumā man nevajadzēs to vēlreiz izlasīt. Jūs zināt, kur tieši tas atrodas, desmitajā nodaļā. Jā? Labi. Viss kārtībā.

E-189 Reformatori nāca, lai reformētu iepriekšējo kritušo draudzes periodu, kas bija pirms viņiem. Un tad, kad reformators bija atnācis un pārveidojis draudzes periodu no tā stāvokļa, kādā tas atradās (jo tas bija atgriezies pasaulē), tad ikviens no viņiem sāka jaunu draudzes periodu. Tā tas vienmēr ir bijis, vienmēr. Lūk, mēs to jau izskatījām. Saprotat?
Citiem vārdiem sakot: lūk, bija Romas Katoļu Baznīcas katoliciskais draudzes periods. Parādījās Luters, reformators. Viņš tiek dēvēts par reformatoru. Un ko tad viņš dara? – Viņš ņem rokās lielu "veseri" un ķeras pie darba, tas ir, protestē pret draudzi. Taču pavisam negaidot, ko viņš izdara? – Viņš uzbūvē tieši to, no kā tikko bija izgājis, kārtējo baznīcu.
Pēc tam sākas nākamais draudzes periods. Tad pēkšņi parādās... (draudzes periods ir pamatīgā juceklī)... parādās Džons Veslijs, vēl viens reformators, (redzat?) būvē vēl vienu draudzes periodu. Vai saprotat, ko gribu pateikt? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Tiek būvēts vēl viens draudzes periods. Tie visi ir reformatori.

E-192 Ievērojiet, šis pēdējā draudzes perioda pēdējais Vēstījums – tas nav reformators; tas ir pravietis, nevis reformators. Parādiet, kur kaut viens pravietis ir sācis kādu draudzes periodu. Viņš nav reformators, viņš ir pravietis.
Tie pārējie bija reformatori, nevis pravieši. Ja viņi tādi būtu – Dieva Vārds nāk pie pravieša. Lūk, kāpēc viņi turējās pie ūdens kristībām "Tēva, Dēla, Svētā Gara Vārdā" un pie visa tā pārējā – tāpēc ka viņi bija reformatori un nevis pravieši. Un tomēr viņi bija vareni Dieva vīri, un viņi redzēja, kas bija vajadzīgs laikam, kurā viņi dzīvoja. Un Dievs deva viņiem svaidījumu, un viņi bija sūtīti, lai sadauzītu visas tās lietas lupatu lēveros. Taču Dieva Vārds visā pilnībā pie viņiem neatnāca, jo viņi nebija pravieši. Viņi bija reformatori.

E-194 Taču pēdējās dienās noteikti ir jāparādās pravietim, kurš ķersies pie šiem Dieva noslēpumiem, lai tos atjaunotu, tāpēc ka noslēpumi atklājās tikai caur praviešiem. [Sanāksme priecājas-Tulk.] Tāpēc noteikti ir jāparādās šādam cilvēkam. Vai saprotat, ko es ar to domāju? ["Āmen."] Viņš nevar būt reformators, tam ir jābūt pravietim, jo tam ir jābūt kādam, kas ir apdāvināts un tam nozīmēts, kurš spēj uztvert Vārdu.
Lūk, šie reformatori zināja, ka kaut kas bija nepareizi. Luters zināja, ka tā maize nav Kristus miesa. Un tāpēc viņš sludināja "Taisnais ticībā dzīvos". Un tas bija viņa vēstījums. Un, kad atnāca Džons Veslijs, viņš ieraudzīja, ka ir arī svēttapšana, tāpēc viņš sludināja par svēttapšanu – tas bija viņa vēstījums. Saprotat? Vasarsvētku draudzes atnesa vēstījumu par Svēto Garu un tā tālāk.

E-196 Taču pēdējās dienās, šajā pēdējā draudzes periodā, vēstneša uzdevums nav sākt vēl kādu reformāciju, bet gan paņemt un apkopot visus noslēpumus, kurus atstāja šie reformatori, un atklāt tos cilvēkiem. Ziniet, es to vēlreiz izlasīšu. Man tā tas patīk! Man...man patīk to lasīt.
Un es redzēju citu varenu eņģeli nonākam no debesīm; tas bija tērpts mākonī, un varavīksne bija virs viņa galvas; viņa vaigs bija kā saule un viņa kājas kā uguns stabi.
Lūk, tieši to mēs redzējām, un tas ir Kristus. Un mēs zinām, ka Kristus vienmēr ir Vēstnesis Draudzei. Labi. Viņš ir nosaukts par Uguns Stabu, par Derības Eņģeli un tā tālāk.
Viņa rokā bija maza atvērta grāmata...
Re, tātad šeit Zīmogi jau ir noņemti. Mēs tos noņemam tagad. Taču šeit tas ir atvērts.
...Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi,
un viņš sauca stiprā balsī, kā kad lauva rūc; un, kad viņš sauca, tad septiņi pērkoni savām balsīm runāja. (Ak! Tas ir kaut kas pabeigts!)
Un, kad septiņi pērkoni bija runājuši, es (Jānis) to gribēju uzrakstīt (Ko uzrakstīt? – To, ko viņi pateica), [bet] tad dzirdēju balsi (Dievu) no debesīm saucam: "Apzīmogo, ko tie septiņi pērkoni runājuši un neuzraksti to. " ("Nepieraksti tos." Saprotat?)
Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras...pacēla savu labo roku pret debesīm,
un zvērēja pie Tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radījis debesis un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā, [ka] laika vairs nebūs,

E-199 Tagad skatieties uzmanīgi! Neaizmirstot to, kad iesim tālāk.
...bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās...[Jaunā latv. Bībele: "...Bet tajās dienās, kad skanēs septītā eņģeļa balss..."-Tulk.]
Šis pēdējais eņģelis ir zemes eņģelis. Tas Eņģelis nonāk no Debesīm. Tas nebija Viņš – Viņš nonāca no Debesīm. Taču šeit Viņš runā par septītā eņģeļa balsi, bet eņģelis nozīmē "vēstnesis" (to nu zina visi). Un šis vēstnesis draudzes periodam...
...septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, [būs] piepildīts Dieva noslēpums (Septiņi Zīmogi, viss, visi noslēpumi) kā Viņš to ir pasludinājis Saviem kalpiem praviešiem.

E-201 Ir atklāts pilnīgi viss noslēpums! Tāda ir šī eņģeļa kalpošana. Saprotat? Tas būs tik vienkārši, ka cilvēki to pat neievēros. Un tomēr tas būs pilnībā apstiprināts. Tas būs pilnībā zināms. Saprotat? Ikviens, kas vēlas to ieraudzīt, varēs to ieraudzīt. Saprotat? Tieši tā. Taču viņi...
Jēzus sacīja...Viņš sacīja, kad atnāca, teica: "Jums ir acis, bet jūs neredzat. Tā sacīja Jesaja." Redzat? "Un jums ir ausis, bet jūs nespējat sadzirdēt." Lūk, tā ka mēs ieraugam, ka...

E-203 Es nobijos, paskatījos uz pulksteni un man šķita, ka ir jau desmit. Taču tagad...man ir... Nu, vēl nav pat deviņi. Viss kārtībā. Ak vai! Ķersimies tam klāt. Skatieties. Man tas patīk!
Pārējie, reformatori, būdami lieli Dieva vīri, viņi redzēja, kas bija vajadzīgs tajā laikā, un viņi īstenoja reformāciju.
Taču Atklāsmes Grāmatas 10. nodaļā ir teikts, ka viņa Vēstījuma nolūks ir atklāt (nevis reformēt), atklāt noslēpumus. Lai atklātu noslēpumus! Tas ir Vārds cilvēkā. Vēstulē Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts, ka "Dieva Vārds ir asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, tas duras dziļi iekšā, pat atdalot kaulus un atklājot sirds noslēpumus". Saprotat? Šis cilvēks nav reformators. Viņš ir atklājējs, viņš atklāj (ko?) Dieva noslēpumus. Kad baznīcas to visu ir saputrojošas un tā tālāk, viņš parādīsies uz skatuves ar Dieva Vārdu un atklās šīs lietas. Tāpēc ka viņš būs tas, kurš atjaunos bērnu ticību atpakaļ tēviem.

E-206 Šim septītajam eņģelim ir jābūt tam, kurš atjaunos sākotnējo Bībelisko ticību. Lūk. Ak, kā man tas patīk! Visus Zīmogu noslēpumus, kurus reformatori pilnībā neizprata... Saprotat? Lūk, ieskatieties uz mirklīti Maleahijas 3. nodaļā. (Nu, vienkārši atzīmējiet to.) Viņš ir pravietis un atjauno sākotnējo tēvu ticību. Tagad mēs gaidām, kad šis cilvēks parādīsies uz skatuves. Viņš būs tik necils, ka desmit miljoni reiz desmit miljoni... Nu, būs tikai neliela grupiņa, kas to sapratīs.
Kad... Jūs atceraties no vakardien runātā, kad Jānim bija jāatnāk saskaņā ar pravietojumu – vēstnesis pirms Kristus atnākšanas, "balss, kas tuksnesī sauc". Maleahija viņu redzēja. Skatieties, Maleahijas grāmatas 3. nodaļas sākumā ir Ēlijas atnākšana, kuram bija jāatnāk un jābūt Kristus atnākšanas priekšvēstnesim.
Jūs sacīsiet: "O-o, nē, nē, brāli Branham. Tās ir 3. nodaļas beigas [23. pants]." Piedodiet, taču tā tas nav.

E-209 Jēzus sacīja, ka tas bija 3. nodaļas sākums. Tagad atšķiriet... Atšķiriet Mateja Evaņģēlija 11. nodaļu, 6. pantu – tur Viņš...Viņš saka, ka... Man šķiet, tā ir 11...11. nodaļa 6. pants, 4, 5 vai 6, apmēram tur. Viņš sacīja: "Ja varat to pieņemt," kad Viņš runāja par Jāni, "viņš ir tas, par kuru sacīts: 'Es sūtu Savu eņģeli Savā priekšā.'" Tagad izlasiet Maleahijas 3. nodaļas sākumu – daži cenšas to attiecināt uz nodaļas beigām [uz 23. pantu]. Nē, cienītie, tas nav tas.
Pievērsiet uzmanību, Maleahijas grāmatas 3. nodaļas beigās – uzreiz pēc šī vēstneša parādīšanās, pasaule tiek pilnībā sadedzināta, bet taisnie Tūkstošgadu Valstībā staigās pa viņu pīšļiem. Tāpēc redziet, ja jūs domājat, ka viņš attiecas uz to laiku, tad...tad Bībelē kaut kas ir pateikts nepareizi. Jau ir pagājuši divi tūkstoši gadu, bet pasaule vēl nav sadedzināta, lai tur varētu dzīvot taisnie. Tāpēc tam ir jābūt nākotnē. O-o! Ak vai! [Brālis Branhams plaukšķina plaukstas-Tulk.]
Ja jūs izpētīsiet Atklāsmes grāmatu un paskatīsieties, kas ir jāpaveic vēstnesim šī perioda beigās, tad jūs to sapratīsiet. Viņš noteikti būs pravietis. Viņš noteikti ķersies klāt šīm neskaidrībām, ko neredzēja šie reformatori, un noliks visu savā vietā.

E-212 Kā gan Mateja 28:19 var savienot ar Apustuļu darbiem 2:38, ja nav garīgas atklāsmes no Dieva? Kā gan šie cilvēki var sacīt, ka brīnumu laiks ir beidzies un visu ko tādu, ja nav atklāsmes no Dieva? Tas taču ir vienīgais veids, kā viņu to uzzinās, uzzinās, vai tas ir pareizi vai nē. Saprotat? Taču viņi ir beiguši garīgos seminārus... Es ceru, ka mums pietiks laika, lai par to parunātu.
Es gribu pasteigties, jo es negribu jūs turēt šeit ilgāk par nedēļu (jūs saprotat, ko es domāju) lai...šo Zīmogu atvēršanai. Man ir viena diena rezervē, un tajā man gribētos lūgt par slimajiem, ja vien spēšu.

E-214 Tagad skatieties, Maleahijas grāmatas 3. nodaļas beigas – viņš ir pravietis, un viņš atjauno sākotnējo tēvu ticību.

E-215 Laika beigās, kad atnāks Lielo Bēdu periods... Lūk, šeit ir viena lieta, kuru mēs nedaudz atkārtosim: trīs ar pusi gadi jeb Daniēla septiņdesmit nedēļas (beidzamā Daniēla septiņdesmit nedēļu daļa, kas ir trīs ar pusi gadi)... Mēs... Kurš no jums to atceras no draudzes periodiem? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Saprotat? Ir noteiktas septiņdesmit nedēļas. [Daniēla 9:24] Paskatieties, cik tas ir nevainojami. Ir sacīts: "Atnāks Mesija, un Viņš tiks nogalināts kā upuris nedēļas vidū, un tiks pārtraukta upurēšana." Pēc tam vēl ir gaidāmi trīs ar pusi gadi Mesiāniskajai mācībai ebrejiem.
Un Dievs nepievēršas vienlaicīgi ebrejiem un pagāniem. Viņš strādā ar Israēlu kā ar tautu, bet ar pagāniem – kā ar indivīdiem. Viņš nav ņēmis pagānus Sev par Līgavu; Viņš ņem cilvēkus no pagāniem. Saprotat? Lūk, Viņš strādā ar Israēlu kā ar tautu, un šobrīd viņi tur jau atrodas, tieši tagad, kā tauta.
Šodien es saņēmu vēstuli no Pāvila, no Pāvila Boida. Un viņš man stāsta, raksta: "Brāli Branham, tas patiešām tā ir! Neskatoties ne uz ko, šie ebreji joprojām jūt nepatiku pret pagāniem." Protams, tā tas būs. Tā tam būtu jābūt.

E-218 Mārtiņš Luters izteica apgalvojumu, sakot, ka visus ebrejus vajadzētu padzīt un viņu celtnes nodedzināt, jo viņi ir antikrists. Saprotat? Mārtiņš Luters pats personīgi izteica šo apgalvojumu savā sacerējumā. Lūk, bet Hitlers tikai piepildīja to, ko bija pateicis Mārtiņš Luters. Kāpēc Mārtiņš Luters to pateica? – Tāpēc ka viņš bija reformators un nevis pravietis.
Dievs sacīja, ka Viņa pravietis svētīja Israēlu, viņš sacīja: "Kas tevi svētīts, būs svētīts, un kurš tevi nolādēs, būs nolādēts." Kā var viens pravietis noliegt to, ko sacīja cits pravietis? Viņš to nevar darīt. Tam visam ir jāsakrīt. Saprotat?

E-220 Bet tieši tāpēc viņi ierindo... Redziet, Vācija skaitās kristīga valsts, bet viņi...paskatieties, kā viņi apgājās ar Israēlu! Viņi joprojām to atceras, un viņiem nevar to pārmest. Taču atcerieties, ja šeit ir ebreji, neraizējieties, tā diena pienāks! Dievs nevar viņus aizmirst. Viņi tika padarīti akli mūsu dēļ.
Ziniet, Viņš sacīja pravietim, Viņš... Pravietis iesaucās, sacīja: "Vai Tu aizmirsīsi Israēlu?"
Viņš sacīja: "Paņem to mērkoku: cik augstas ir debesis? Cik dziļa ir jūra?"
Tas sacīja: "Es nevarētu tos izmērīt."
Sacīja: "Tāpat arī Es nevaru aizmirst Israēlu." Tie ir Viņa ļaudis, Viņa kalpi.
Bet pagāni – tie ir tikai daži, kas ir paņemti no turienes kā Viņa Līgava. Pilnīgi pareizi. Tieši tā ir Līgava.

E-225 Lūk, tika noteiktas septiņdesmit nedēļas, tieši tā pateica Daniēls, ka atnāks Mesija un tiks nodots nāvei nedēļas vidū. Un Jēzus pravietoja trīs ar pusi gadus. Lūk, šo trīs ar pusi Daniēla gadu vidū Viņš tika nogalināts. Bet atlikusī daļa – tas ir Lielo Bēdu periods, kurā pagānu draudze būs... O-o, tas ir apbrīnojami! Tikai ne... Līgava ieiet kopā ar Līgavaini un tad pēc Tūkstošgadu valstības staigā pa bezdievīgo pīšļiem.

E-226 Atļaujiet man šeit jums kaut ko parādīt, kamēr tas vēl ir mūsu prātos. Vienkārši parādīšu jums, kas tur ir teikts, kas ir teikts Bībelē. Un mēs nevaram noliegt, ka tas ir Dieva Vārds. Ja mēs to darām, tad mēs esam neticīgi. Saprotiet, mums Tam ir jātic. Tu sacīsi: "Es nevaru to saprast." Arī es nevaru, taču es gaidu, lai Viņš To atklāj. Skatieties:
Jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns; tad visi pārgalvīgie nievātāji (piemēram, amerikāņi un pārējie)... un ļaundari būs kā rugāji (viņi sadegs), un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni, saka Tas Kungs Cebaots, un neatstās no viņiem pāri ne saknes, ne stiebrus!

E-227 Kur tādā gadījumā paliek mūžīgā elle, kā daži saka? Saprotat? Šīs lietas tiek atklātas tieši pēdējās dienās. Bībelē nav nevienas vietas, kas teiktu, ka elle ir mūžīga. Tādējādi, lai būtu...lai atrastos mūžīgā ellē, tev būtu vajadzīga Mūžīgā Dzīvība, lai tur paliktu. Ir tikai viena veida Mūžīgā Dzīvība, un tieši par to mēs cīnāmies. Visam, kam ir sākums, ir arī beigas. Elle tika radīta velnam un viņa eņģeļiem un tiks iznīcināta, un tās vairs nebūs. Pareizi. Saprotat? Taču, kad tas notiks, "no viņiem pāri nepaliks ne saknes, ne stiebri".
Bet jums, kas jūs Manu Vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi.
Jūs samīsit bezdievīgos [ļaundarus], jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām tai dienā, kuru Es būšu nolicis, saka Tas Kungs Cebaots.
Kur pēc Lielajām Bēdām būs ļaundari? – Pelnos.
Atcerieties Mozus, Mana kalpa, likumus, ko Es viņam kādreiz pavēlēju izveidot visa Israēla labā Horeba kalnā kopā ar visiem likumiem un tiesām.
Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena.

E-229 Āmen! Lūk, šādā veidā noslēdzas Vecā Derība, un, lūk, arī Jaunā Derība beidzas ar tieši to pašu. Tu nevari to apiet! Nekādi! Skatieties: "Es sūtīšu jums pravieti Ēliju pirms nāks šī diena."
Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar Savu lāstu smagumu!

E-230 Te nu tas ir. Tas ir Tā Kunga Vārds. Viņš to ir apsolījis. Tam ir jāatnāk. Un tagad paskatieties, kā tas notiek. Dievs to dara tik brīnišķīgā veidā! Līgava iznāk kopā ar Līgavaini. Un...un pēc tam ļaundari tiek sadedzināti ar neremdināmu uguni. Un pēc tam, kad zeme būs attīrīta, tā atjaunosies. Visam ir jāiziet cauri šim procesam – visam ir jāiziet cauri attīrīšanai.
Vulkāniskā lava izlauzīsies tajā pēdējā reizē, un zeme eksplodēs un izvirdīs, un tā tālāk, un visas šīs smirdīgās grēka bedres, un viss uz zemes tiks izkausēts un izzudīs. Tas degs ar tādu milzīgu karstumu, ka tas būs kā tas balinātājs, kas liek atgriezties tintes krāsai tās sākotnējos pamatelementos. Tā arī Dieva Uguns būs tik karsta, ka visām nešķīstajām lietām liks atgriezties to sākotnējā stāvoklī, kad sātans, viss grēks un viss pārējais būs sadedzināts. Un pēc tam tā izskatīsies tikpat brīnišķīga, kāda tā bija Ēdenes dārzā. Pareizi. Ak, šis varenais brīdis ir jau pavisam tuvu!

E-232 Lielo Bēdu perioda laikā... (Lūk, kam es tagad gribu pievērst jūsu uzmanību, viena neliela lieta, kuru es šeit esmu pierakstījis.) Šajā Lielo Bēdu periodā, kad Līgava jau būs izsaukta, bet draudze dosies cauri šim Lielo Bēdu periodam, tiks izsaukti simtu četrdesmit četri tūkstoši, tos izsauks šie divi liecinieki no Atklāsmes Grāmatas 11. nodaļas. Tagad skatieties. Tērpti maisos, viņi pravietos tūkstoš divi simti sešdesmit dienas.

E-233 Lūk, mēs zinām, ka šim romiešu kalendāram ir... Reizēm mums ir divdesmit astoņas dienas, reizēm trīsdesmit vai trīsdesmit viena diena. Taču patiesībā kalendārā katrā mēnesī ir trīsdesmit dienas. Pareizi. Un paņemiet simts...tūkstoš divi simti sešdesmit dienas un sadaliet ar trīsdesmit, un paskatieties, kas iznāks. Ha! Precīzi trīs ar pusi gadi. [42 mēneši-Tulk.] Tieši tika daudz laika ir atvēlēts, lai sludinātu Isralēam Mesiānisko Vēstījumu, tāpat kā bija toreiz. Kad Viņš atgriezīsies un darīs Sevi zināmu...simbolā, kad Viņš nāks...

E-234 Kad Jāzeps tika aizvests uz citu valsti un viņa brāļi atteicās no viņa, jo viņš bija garīgs cilvēks... Viņš varēja redzēt vīzijas un skaidroja sapņus. Un, kad viņš to darīja, viņš tika aizvests uz citu valsti un tika pārdots gandrīz par trīsdesmit sudraba gabaliem. Viņš precīzi attēloja Kristu, jo viņā bija Kristus Gars.
Paskatieties, kas notika pēc tam. Un ievērojiet, ka tad, kad tas ar viņu notika, viņš tika ielikts cietumā, un viens cilvēks tika glābts, bet otrs aizgāja bojā. Tieši tāpat kā Jēzus, kad Viņš bija cietumā uz krusta – viens ļaundaris tika glābts, bet otrs aizgāja bojā. Precīzi.
Iemeta kapā, uzskatīja par mirušu, bet tika uzņemts augšā un pacēlās pie faraona labās rokas tā, ka ne viens nevarēja redzēt faraonu, pirms tam nesatiekot Jāzepu. Jēzus sēž pie Dieva labās rokas, un neviens cilvēks nevar atnākt pie Tēva, kā tikai caur Dēlu. Pareizi.

E-237 Un ievērojiet, katru reizi, kad Jāzeps devās...kad Jāzeps piecēlās no savas vietas troņa labajā pusē... Skatieties! Slava! Lūk, Jāzeps sēdēja pie faraona labās rokas. Un, kad Jāzeps piecēlās, lai ietu prom no šī troņa, skanēja taure: "Visi metieties ceļos! Jāzeps nāk!"
Kad Jērs atstās šo Troni, kad Viņa kā Starpnieka darbs būs beidzies un Viņš atstās tur Troni, un paņems Izpirkšanas Grāmatu un iznāks priekšā, visi ceļi locīsies. [Sanāksmes skaļi priecājas-Tulk.] Lūk, Viņš! Ievērojiet.

E-239 Un tad Jāzepam, kuru bija atgrūduši viņa brāļi, tika dota pagānu līgava. Potifars iedeva viņam... Tas ir, faraons iedeva viņam sievu no pagāniem, un viņš dzemdēja pagānu bērnus – pa pusei pagānus, pa pusei ebrejus. Te ir redzams svarīgs simbols. Kad Jēkabs deva viņiem svētību, Efraims stāvēja vienā pusē, bet Manase otrā, viņš sakrustoja savas rokas un dāvāja svētību jaunākajam bērnam. Un šie divi bērni tika pievienoti pie divpadsmit ciltīm (kuras tajā laikā bija tikai desmit), un pats Jēkabs tos svētīja. Bet Jāzeps, viņa dēls-pravietis, tur stāvēdams, sacīja: "Tēvs, tu izdarīji nepareizi." Sacīja: "Tu uzliki savas labās rokas svētību uz jaunāko bērnu, bet tai vajadzēja būt pār vecāko."
Un viņš sacīja: "Es zinu, ka manas rokas ir sakrustotas." Bet tās sakrustoja Dievs. Kāpēc? – Israēls, kuram bija tiesības būt par Līgavu, atraidīja un pārdeva savas pirmdzimtā tiesības un...no vecākā dēla, Israēla, tās pārgāja uz jaunāko – uz pagāniem. Un svētības no turienes caur krustu pārgāja pie pagāniem. [Sanāksme skaļi priecājas-Tulk.]

E-241 Bet ievērojiet, ka pēc tam...redziet, caur to, kad viss... Viņš bija paņēmis sev līgavu. Bet kad tie puiši atnāca, lai nopirktu barību...
Ak, tā ir tik brīnišķīga aina! Esmu novirzījies no Zīmoga, taču es nevaru to nepateikt, jo es domāju, ka tad jūs to visu sapratīsiet labāk. Skatieties.
Lūk, kad viņi ieradās, lai nopirktu barību, ziniet, Jāzeps viņus uzreiz atpazina. Un Jāzeps bija uzplaukuma dēls. Lai kurp viņš devās, tur vienmēr viss labi izdevās, viss plauka un zēla.
Pagaidiet, kad Viņš atkal atnāks uz zemes; pagaidiet vien, kad atnāks mūsu Jāzeps! Saprotat? "Tuksnesis ziedēs kā puķu lauks, un taisnības Saule uzlēks ar dziedināšanu tās spārnos." Ak vai! Visi tie Arizonas kaktusi pārtaps brīnišķīgos kokos, un tas...un tas būs brīnišķīgi.

E-245 Skatieties, lūk, viņš iznāk un izspēlē ar viņiem nelielu viltību. Un viņš sūta un saka: "Vai mans tēvs vēl ir dzīvs?" Saprotat? Viņš gribēja zināt, vai tā zēna tēvs bija dzīvs. Sacīja: "Jā." Viņš zināja, ka tas bija viņa brālis.
Bet vai jūs ievērojāt? Kad viņš bija gatavs atklāties saviem brāļiem, viņš atrada mazo Benjaminu (kurš bija piedzimis viņa prombūtnes laikā), kurš simbolizē tos ebrejus, tos simtu četrdesmit četrus tūkstošus, kuri tieši tagad atrodas tur un pulcējas Viņa prombūtnes laikā. Bet, kad viņš atgriezās, viņš sacīja... Viņš paskatījās uz Benjaminu, viņa sirds teju vai plīsa.

E-247 Un atcerieties, viņiem bija...viņš... Viņi nezināja, ka viņš saprot ebreju valodu. Viņš izmantoja tulku. Viņš uzvedās, it kā viņš būtu ēģiptietis. Saprotat? Bet pēc tam, kad tas kļuva zināms, kad viņš gribēja atklāties...viņš visu laiku skatījās uz mazo Benjaminu. Un, neaizmirstiet, viņš bija aizsūtījis prom savu sievu. Viņa bija pilī, kad viņš darīja zināmu sevi brāļiem.
Un pagānu Līgava, Sieva... Kad Jēzu bija atraidījusi Viņa Paša tauta, Viņš paņēma sev pagānu Līgavu, un no šejienes Viņš to aizvedīs uz Pili, uz Sava Tēva Mājām, Godībā uz Kāzu Mielastu. Un pats Viņš atgriezīsies, lai darītu Sevi zināmu Saviem brāļiem, simtu četrdesmit četriem tūkstošiem, lai tur atklātos. [Sanāksme skaļi priecājas-Tulk.] Saprotat?

E-249 Tur nu viņš stāv. Un neaizmirstiet...paskatieties, cik precīzi simboli. Un, kad viņš atgriezās tur, kur tas viss notika, viņš paskatījās uz viņiem no augšas, un viņš teica...viņš teica...viņš skatījās. Un viņi sāka sarunāties, viņi sacīja, Rūbens: "Jūs taču zināt, ka tagad mums klāsies plāni. Tāpēc ka jūs zināt, ko mēs izdarījām. Mēs tik slikti izrīkojāmies ar to zēnu. Mums nevajadzēja pārdot mūsu brāli." Bet viņu brālis tur stāvēja, šis varenais princis, un viņi to nezināja.
Lūk, kāpēc šodien Israēls nevar Viņu saprast. Vēl nav pienācis laiks to uzzināt.

E-251 Un tad viņš... Viņi domāja, ka viņš nesaprot senebreju valodu, taču viņš stāvēja un klausījās, ko viņi runāja. Viņi sacīja: "Tagad mums klāsies slikti." Un Jāzeps, kad viņš uz tiem paskatījās, viņš vairs nevarēja izturēt.
Lūk, neaizmirstiet, viņa sieva un bērni tajā laikā atradās pilī. Svētie jau ir aizgājuši, viņi bija prom.
Un viņš sacīja: "Es esmu Jāzeps, jūsu brālis." Un viņš pieskrēja un satvēra Benjaminu, apkrita tam ap kaklu un sāka raudāt. Saprotat? Un viņš darīja sevi zināmu.
Un tad viņi sacīja: "Nu mēs zinām, kas ar mums būs. Mēs taču bijām tie, kuri viņu pārdeva. Mēs taču bijām tie, kuri mēģināja viņu nogalināt. Nu mēs zinām, ka viņš mūs nogalinās."
Viņš sacīja: "Nē, nedusmojiet uz sevi, jūs to izdarījāt tikai tāpēc, lai saglabātu dzīvību. Lūk, kāpēc Dievs sūtīja mani uz šejieni."
Un, kad Viņš darīs Sevi zināmu, Bībele saka... Mēs to jau izskatījām. Kad Viņš atklāsies tiem simtu četrdesmit četriem tūkstošiem (mazajam šī laika Benjaminam un tam ebreju atlikumam, kas tur atrodas); kad Viņš Sevi atklās, viņi jautās: "Kas tās tev par rētām? Kāpēc tās ir uz tavām rokām? [Caharijas 13:6]

E-257 Viņš sacīs: "Ak, tā ar Mani izrīkojās Manu draugu namā." Saprotat? Ak, tad viņi sapratīs, ka viņi nogalināja Mesiju. Taču ko Viņš sacīs? – To pašu, ko sacīja Jāzeps: "Jūs to izdarījāt, lai saglabātu dzīvību. Nedusmojiet uz sevi." Jo pagāni nebūtu varējuši ieiet, ja ebreji to nebūtu izdarījuši. Tāpēc Viņš izglāba Draudzes dzīvību caur to, ko izdarīja viņi. Lūk, lūdzu. Tieši tāpēc viņi šodien to nevar saprast – vēl nav pienācis laiks.
Tāpat arī mēs nevaram saprast šīs lietas, kamēr nav pienācis laiks, lai to saprastu. O-o! Septiņi Pērkoni no Atklāsmes – lai Viņš parāda Līgavai, kā sagatavoties tai varenajai pārmainīšanās ticībai!

E-259 Tagad pasteigsimies, jo mums ir vēl apmēram piecpadsmit, divdesmit minūtes.
Un tā, ko tad nozīmē šis baltais zirgs? Atļaujiet izlasīt... Es tik ļoti novirzījos, piedodiet, ka aizgāju no savas tēmas. Bet...bet es vēlreiz izlasīšu to pantu...tos divus pantus.
Tad es redzēju, ka Jērs atdarīja pirmo no septiņiem zīmogiem un dzirdēju pirmo no četrām dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī: nāc! [Skaties!]
Un es redzēju, un raugi: balts zirgs...
Tagad mēs turpinām ar otro pantu.
...balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops; viņam tika dots vainags (Tad viņam šī vainaga nebija.) ...un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu.

E-262 Nekā vairāk te nav. Tāds ir šis Zīmogs. Tagad izskatīsim šos simbolus.
Mēs noskaidrojām, ko nozīmē Pērkons. Tas ir pilnīgi precīzi, mēs to zinām. Pareizi? Pērkons bija Dieva Balss, kad atvērās Zīmogs.
Un tā, ko tad nozīmē baltais zirgs? Lūk, tieši par to atnāca atklāsme. Es par to esmu tikpat pārliecināts, kā stāvu šeit, zinot, ka tas ir Vārds.
Esmu par šo tēmu izlasījis visas grāmatas, ko vien varēju atrast. Un ar... Es... Pēdējo reizi, kad es centos to izskatīt un vienkārši mācīju to (pirms apmēram trīsdesmit gadiem), es paņēmu to grāmatu... Kāds man pateica, ka adventistiem jautājums par Kristus otro Atnākšanu bija labāk izgaismots nekā visiem citiem, kas bija zināmi, tāpēc es sameklēju dažas labas viņu grāmatas, lai tās izlasītu. Es dabūju Smita grāmatu par Daniēla atklāsmēm. Un viņš rakstīja, ka šis baltais zirgs, kas iznāca, bija baltā krāsā, un tas simbolizēja iekarotāju. Un šajā iekarošanā... Daudzi no brāļiem adventistiem, kuri atrodas šeit, zina šo grāmatu, un arī daudzi citi, kas ir to lasījuši. Un...un es izlasīju vēl kādas divas vai trīs. Es tās izlasīju, es nevaru nosaukt... Es izlasīju vēl divas grāmatas, un abi šie cilvēki piekrita, ka tas ir pareizi. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli-Tulk.] Tie ir lieliski skolotāji, skaitās vieni no labākajiem, ar vislabāko izpratni. Tāpēc es nodomāju: "Nu, ja es nezinu, es vienkārši teikšu to, ko sacīja viņi, centīšos mācīt šādā veidā."

E-266 Viņi ļoti labi izskaidro, ko tas patiesībā nozīmē. Un viņi raksta: "Lūk, tur ir balts zirgs, un balts zirgs – tas ir spēks, kaujas zirgs." Un raksta: "Tas cilvēks, kas uz tā sēdēja, uz baltā zirga – tas bija Svētais Gars, kas iznāca agrīnajā periodā un iekaroja šo periodu Dieva Valstībai. Viņa rokās bija stops, kas nozīmē, ka līdzīgi Kupidonam viņš šāva mīlestības bultas cilvēku sirdīs (Dieva mīlestības), un viņš uzvarēja.
Lūk, tas izklausās ļoti labi, taču tā nav Patiesība. Nē, draugi. Tā tas nebija. Patiešām, baltā krāsa nozīmē taisnīgumu. Mēs...mēs to zinām. Balts nozīmē taisnīgumu. Šie skolotāji mācīja, ka tas bija Svētais Gars, iekarodams pirmajā periodā, bet man atklāsme no Svētā Gara ir citādāka.
Mana atklāsme caur Svēto Garu ir: Kristus un Svētais Gars ir viena un tā pati Persona, tikai dažādās ārējās formās. Lūk, šeit stāv Kristus, Jērs. Mēs zinām, ka Viņš bija Jērs. Viņš stāvēja šeit ar Grāmatām rokā, bet tur jāja garām jātnieks uz baltā zirga. Redzat? Tāpēc tas nebija Svētais Gars.

E-269 Lūk, tas ir viens no pēdējo dienu noslēpumiem: kā gan Kristus var būt trīs personas iekš vienas. Tie nav trīs dažādi cilvēki – Tēvs, Dēls un Svētais Gars, it kā būtu trīs dievi, kā mums cenšas iestāstīt trīsvienības piekritēji. Tās ir trīs...tās ir vienas un tā pašas Personas trīs izpausmes. Vai arī tās varētu nosaukt par trīs funkcijām. Kad tu runā ar kalpotājiem, tu šo vārdu "funkcija" nelietosi, jo... Nu, es pēkšņi atcerējos, ka mani raksta magnetafonā. Tāpēc es jums teikšu... Protams, Kristus nevarēja sacīt: "Es palūgšu Savu funkciju, un Es atsūtīšu jums citu funkciju." Mēs to saprotam. Taču, ja jūs gribat padarīt to... Tie ir viena Dieva trīs atribūti. Saprotat? Tie nav trīs dievi, tā paša Dieva trīs atribūti! Saprotat?
Un tā, kā gan Kristus varēja atrasties, lūk, tur, uzvarēdams uz balta zirga, un stāvēt, lūk, šeit ar Grāmatu rokā? Tā tas nav, tas nav Kristus.

E-271 Tagad paskatieties. Svētais Gars atklāsmē un Kristus ir... Svētais Gars ir Kristus tikai citā formā. Pareizi.
Skaties. Tieši Jērs bija Tas, kurš atvēra Grāmatu, un Jērs ir Kristus. Un no tā brīža Kristus vairs nav redzams, bet Viņš parādās Atklāsmes Grāmatas 19. nodaļā, kad Viņš nāk uz balta zirga.
Ja gribat to izlasīt, atšķirsim 19:11... Un tik tiešām žigli to izlasīsim, kamēr mēs...kamēr mēs... Es ceru, ka laika mums pietiek, jo tas mums visu padarīs nedaudz labāk saprotamu. 19...19:11, lasīsim sākot no 11. panta un zemāk, ieskaitot 16.
Es redzēju debesis atvērtas, un raugi: balts zirgs (nevis uz zemes, bet Debesīs! Redzat?), un, kas sēd uz viņa, Tā vārds Uzticīgais un Patiesais, un Viņš tiesā un karo taisnīgi.
Viņa acis ir uguns liesma un galvā Tam daudzi ķēniņu kroņi (paskatieties uz diadēmu!), Vārdu, kas Tam uzrakstīts, neviens nepazīst kā vien Viņš pats.

E-274 Kaut es varētu pie tā nedaudz uzkavēties! [Brālis Branhams klauvē pie kanceles un kādu brīdi klusē-Tulk.] Ak vai! Man atnāca laba doma, taču... Varbūt es varētu, ja jūs... [Sanāksme saka: "Turpini!"-Tulk.]
Redziet, neviens to nezina. Vai jūs zināt, ka Vārds "Jehova" nav precīzs? To zina ikviens. Doktor Veil, tu zini, ka tā ir patiesība. Tulkotāji nekad nav varējuši to iztulkot. Tas tiek izrunāts kā J-u-h-v...es gribēju teikt, J-v-h-u. Tas nav "Jehova". Viņi nevarēja to precīzi iztulkot. Viņi nezina, kas tas īsti ir, tāpēc viņi nosauca to "Jehova", taču tas nebija Viņa Vārds.
Skatieties, katru reizi, kad atnāk uzvara vai kaut kas notiek, mainās vārds.

E-277 Paskatieties uz Ābrahāma laiku. Sākumā viņš bija Ābrams, un viņš nevarēja saņemt to bērniņu, pirms viņa vārds netika pārmainīts uz "Ābrahāms". Un Sārajas (Sā-ra-ja) mātes klēpis nevarēja atdzīvoties, pirms viņas vārds nebija pārmainīts uz "S-ā-r-a".
Jēkabs nozīmē "apmānītājs, viltnieks", un tieši to viņš darīja. Viņš uzvilka sev aitādu un piemānīja savu tēvu-pravieti, lai iegūtu pirmdzimtību. Viņš lika ūdenī papeļu rīkstes, nomizoja uz tām svītras un biedēja lopus, kad tie aplecās, lai lopi un aitas dzimtu ar plankumiem. Visīstākais krāpnieks!
Taču vienā naktī viņš satvēra kaut ko reālu, un viņš zināja, ka tas bija reāls. Un viņš nelaida To un turējās, līdz viņš uzvarēja. Un viņa vārds tika pārmainīts, un viņš tika nosaukts par Israēlu, kas nozīmē: valdnieks, kuram ir spēks Dieva priekšā.
Vai tā tas ir? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Ikviens uzvarētājs!
Sīmanis bija zvejnieks. Bet, kad viņa ticība satvēra un zināja, ka tas bija Jēzus, kad Viņš pateica, ka Viņš ir Mesija, un pateica Pēterim, kā viņu sauc un kā sauc viņa tēvu, tad viņš bija uzvarēts, un viņa vārds tika pārmainīts no Sīmanis uz Pēteris.
Sauls, tas ir labs vārds. Reiz Israēlā bija ķēniņš, kuru sauca Sauls, taču apustulim "Sauls" nebija piemērots. Tas būtu labi iederējies kādam ķēniņam, taču ne apustulim. Tāpēc Jēzus pārmainīja viņa vārdu. Kā? Bija Sauls, kļuva Pāvils.
Paskatieties uz "pērkona dēliem" un uz pārējiem.

E-283 Un Jēzus, Viņa Vārds uz zemes bija "Izpircējs" [Pestītājs] – Jēzus. Kad Viņš bija uz zemes, Viņš bija Izpircējs, tā tas ir. Taču, kad Viņš uzvarēja nāvi un elli un tos pieveica, un uzkāpa augstumos, Viņš saņēma jaunu Vārdu. Lūk, kāpēc cilvēki tik skaļi kliedz un taisa daudz trokšņa, taču neko nedabū.

E-284 Tas tiks atklāts Pērkonos. Hm-hm. Saprotat? Ievērojiet šos noslēpumus. Viņš jāj šurp uz zirga... [Sanāksme priecājas-Tulk.] Ir jābūt kaut kam, lai izmanītu šo Draudzi. Jūs to zināt. Ir jābūt kaut kam. Ievērojiet, "neviens nezināja, kā vien Viņš Pats." Lūk, paskatieties, "neviens nezināja, tikai Viņš."
Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, Viņu sauc: Dieva Vārds.
Ak vai! Skatieties!
Debesu kara pulki sekoja Viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā.
No Viņa mutes iziet ass zobens, ar ko satriekt tautas, Viņš min Dieva Visuvaldītāja bargo dusmu vīna spaidu.
Uz Viņa tērpa, proti, sānos, ir rakstīts vārds: KĒNIŅU ĶĒNIŅŠ UN KUNGU KUNGS.

E-285 Lūk, nāk Mesija. Šeit ir Viņš, un nevis tas tips uz tā zirga, lūk, tur. Skatieties, kāda atšķirība. Lūk, šeit Viņš stāv ar Grāmatu rokā, izpirkšanas darbs ir tikko... Viņš vēl nav ieņēmis Savu vietu. Tāpēc tas, kurš tur iznāca, nebija Kristus, nebija Svētais Gars.
Nav tā, ka es nepiekrītu tiem lielajiem vīriem. Tā nav, ne jau tur tā lieta. Es nevēlētos kaut ko tādu darīt, bet tāda...tāda ir mana atklāsme par to. Saprotat? Ja jūs to redzat citādāk, nu ko, viss kārtībā, taču mani tas neapmierina. Redziet, es tam ticu šādi. Tagad jūs to zināt. Saprotat?

E-287 Un ievērojiet, ka Kristus kopš tā laika vairs nav redzams. Bet Viņš ir uz balta zirga. Tāpēc, ja tas tips jāj uz balta zirga, tātad viņš ir tikai Kristus atdarinātājs. Saprotat? Vai jūs to sapratāt? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.]
Skatieties, jātniekam uz baltā zirga nav nekāda personas vārda. Varbūt viņš izmanto divus vai trīs titulus, ziniet, taču viņam vispār nav personas vārda.

E-289 Bet Kristum ir personas Vārds! Kāds tas ir? – Dieva Vārds. Lūk, kāds tas ir. "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa." Redzat? Tam jātniekam nebija personas Vārda, bet Kristus ir nosaukts par "Dieva Vārdu". Tieši tas Viņš arī ir. Viņš tā ir nosaukts. Lūk, Viņam ir personas Vārds, kuru neviens nepazīst, taču Viņš ir nosaukts – "Dieva Vārds".
Tas tips vispār nekādi nav nosaukts, taču viņš ir uz balta zirga.
Šim jātniekam nebija bultas viņa šaujamlokam. Vai jūs to pamanījāt? Viņam bija šaujamloks, taču nekas nav sacīts, ka ir arī bultas, tāpēc viņš droši vien ir blēdis. [Brālis Branhams kādu brīdi nerunā. Sanāksme priecājas-Tulk.] Pareizi. Varbūt viņam ir papilnam pērkona, bet nav zibens. Bet jūs redzat, ka Kristum bija gan zibens, gan pērkons, jo no Viņa mutes iziet divpusēji ass Zobens, un ar To Viņš satriec tautas. Tas tips nevar neko satriekt (redzat?), bet viņš spēlē liekuļa lomu. Viņš dodas uz priekšu, jādams uz balta zirga, iziet, lai uzvarētu.

E-291 Kristum ir ass Zobens, un, skatieties, Tas iziet no Viņa mutes – dzīvais Vārds, tas ir Dieva Vārds, kas ir atklāts Viņa kalpiem. Kā Viņš sacīja Mozum: "Ej, nostājies tur un izstiep to nūju tajā virzienā, izsauc mušas." Un parādījās mušas. Protams. Lai ko viņš neteica, Viņš to darīja, un tas īstenojās – Viņa dzīvais Vārds. Dievs un Viņa Vārds – tā ir viena un tā pati Persona. Dievs ir Vārds.
Kas tad ir šis noslēpumainais jātnieks no pirmā draudzes perioda? Kas viņš ir? Padomāsim par to. Kas tad ir šis noslēpumainais jātnieks, kas sāk pirmajā draudzes periodā un jāj līdz pat Mūžībai, līdz pašam galam?

E-293 Parādās Otrais Zīmogs un ilgst līdz pašām beigām. Parādās Trešais Zīmogs un turpinās līdz pašām beigām. Ceturtais, Piektais, Sestais, Septītais – visi viņi noslēdzas šeit beigās. Un laika beigās šīs Grāmatas, kuras visu šo laiku tika uzrullētas (ar šiem noslēpumiem tajās), tiks atvērtas. Tad parādās šie noslēpumi, lai redzētu, kas tas ir. Taču patiesībā tie sākās pirmajā draudzes periodā, jo draudze...pirmais draudzes periods saņēma tādu pašu Vēstījumu kā šis. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli-Tulk.]
Iznāca jātnieks uz balta zirga. Redzat? Kas viņš ir? Viņš ir varens savā uzvarošajā spēkā. Viņš ir liels vīrs savā uzvarošajā spēkā. Vai gribat, lai pasaku jums, kas viņš ir? Tas ir antikrists. Lūk, kas tas ir. Tāpēc ka, redziet, ja antikrists... Jēzus sacīja, ka "tie abi būs tik tuvu viens otram, ka tas pieviltu pat Izredzētos (Līgavu), ja tas būtu iespējams". Antikrists. Tas ir antikrista gars.

E-295 Atcerieties draudzes periodu izpēti, kad mēs izskatījām pirmo periodu, mēs ieraudzījām, ka tajā draudzes periodā bija sākusies viena konkrēta lieta, pret kuru iebilda Svētais Gars, un tas saucās "Nikolaītu darbi". Vai jūs atceraties? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Nikao nozīmē "pakļaut, uzvarēt". Laos nozīmē "draudze", parastie draudzes locekļi. Nikao-Laos: pakļaut draudzes locekļus. Atņemt draudzei Svēto Garu un it kā iedot To visu vienam svētam vīram, "lai viņš te ir galvenais". Jūs to jau izpētījāt. Nikolaīts. Ievērojiet, ka nikolaītisms bija "izteiciens" vienā draudzē, bet nākamajā draudzes periodā tas kļuva par mācību. Bet trešajā draudzes periodā tas tika uzspiests ar spēku, un tad notika Nikejas Padome. Un tad tas tika padarīts par doktrīnu draudzē. Un kas notika uzreiz pēc tam? – No tā izveidojās organizācija! Vai tas ir pareizi? ["Āmen."]

E-296 Sakiet man, no kurienes uzradās pirmā organizētā draudze? Romas Katoļu Baznīca! Sakiet man, vai tad Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļā nav teikts, ka viņa ir netikle un ka viņas meitas ir netikles? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Līdz ar viņu ir organizējušās tādas pašas – netikles. Pieņem kā ticības mācību viņas "bezdievības negantības un netiklības netīrumus.'' "Sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi." Skatieties.

E-297 Skatieties, viņš iznāk, lai uzvarētu. Pievērsiet uzmanību – viņam nav vainaga (šim jātniekam uz baltā zirga, par kuru es šobrīd runāju). Saprotat? "...šaujamais stops; pēc tam viņam tika dots vainags." Redzat? Viņam sākumā nebija vainaga, bet tas viņam tika iedots. Ievērojiet, ka vēlāk viņam tika iedots vainags, jā, trīs vainagi (hm-hm), trīs vienā. Tas notika trīssimt gadus vēlāk Nikejas Padomē, kad viņš (nikolaītisma gars) sāka cilvēku vidū veidot organizāciju. Bet pēc tam tas gāja tālāk un tālāk, kļuva par izteicienu, bet pēc tam tas kļuva par mācību.

E-298 Vai atceraties, kā Kristus, atbildēdams draudzei, sacīja: "Tu ienīsti Nikolaītu darbus, ko arī Es ienīstu." Cenšas pakļaut, piešķirt Svēto Garu tikai vienam svētam vīram, kurš varētu piedot visus grēkus un tā tālāk.
Un mēs tikko kā to izlasījām, kur par to runāja Pāvils, ka šī personība ieņems to vietu pēdējās dienās. Un viņš nevarēja atklāties pirms pēdējām dienām. "Pēc tam Tas, kas to šobrīd kavē [aiztur], paņems Dieva Garu prom no šejienes, un tad viņš atklāsies."
Šodien viņš ir nomaskējies kā balts zirgs. Pēc dažām minūtēm jūs ieraudzīsiet, kā viņš pārsēdīsies no šī baltā zirga. Viņš kļūst ne tikai par baltu zirgu, viņš kļūst arī par zvēru ar daudzām galvām un ragiem. Saprotat? Saprotat? Baltais zirgs, šeit viņš ir krāpnieks, un tieši tāpēc visu šo laiku cilvēki to nav zinājuši. Viņi tā domāja, taču tagad, te nu tas ir – tas tiks atklāts saskaņā ar Svētajiem Rakstiem. Skatieties.

E-301 Kad nikolaītisms, antikrists galu galā iemiesosies cilvēkā, tad viņš tiks kronēts jeb vainagots. Kad viņš sāka darboties kā nikolaītisma gars draudzē, tas bija gars, un garam nevar uzlikt vainagu. Taču trīssimt gadus vēlāk viņš kļuva par pāvestu, un tad viņš tika kronēts. Pašā sākumā viņam nebija vainaga. Taču vēlāk viņam tika dots vainags, kad šis gars iemiesojās. Saprotat? Viņš kļuva par cilvēku. Nikolaītu mācība kļuva par cilvēku, un tad varēja viņu kronēt ar vainagu. Sākumā viņi to nevarēja, jo tā bija tikai mācība.
Slava! Skatieties! Un kad šis Svētais Gars, kurš mums ir, mums kļūs redzams miesā, Tas, kurš šobrīd ir mūsu vidū Svētā Gara formā, mums kļūs iemiesojies Jēzus Kristus Personā, mēs kronēsim Viņu kā ķēniņu Ķēniņu. Un... [Sanāksme skaļi priecājas-Tulk.] Pareizi. Saprotat?

E-303 Lūk, atcerieties, aptuveni tajā laikā, kad Kristus apsēdās Tronī, arī antikrists apsēdās Tronī – Jūda. Aptuveni tajā laikā, kad Kristus atstāja zemi, arī Jūda atstāja zemi. Un, kad atgriezās Svētais Gars, aptuveni tajā pašā laikā atgriezās arī antikrists.
Jūs zināt, Jānis šeit sacīja: "Bērniņi, es negribu jūs atstāt neziņā par antikristu, kurš jau ir atnācis un darbojas nepaklausības bērnos." Antikrists toreiz (viņš tur jau bija) sāka tur formēt nikolaītisma garu, lai izveidotu organizāciju.
Nav nekāds brīnums, ka es to visu ienīdu! Saprotat? Saprotat? Te nu tas ir. Tas nebija no manis, tas bija Kaut Kas no šejienes, no iekšienes. Lūk, kur tā lieta, nu tas ir kļuvis redzams. Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Un es tam visu laiku riņķoju apkārt, līdz šim brīdim es nevarēju to skaidri saskatīt. Un tagad es to zinu. Te nu tas ir – šis nikolaītu gars, Dievs to ienīda.

E-306 Un tagad šis gars iemiesojās, un viņi to kronēja ar vainagu. Te nu viņš ir, tieši kā par to, kas notiks, ir sacīts Bībelē. Pilnīgi precīzi. Ak vai! Iemiesojies! Viņš kļuva par cilvēku, un tad viņam tika dots vainags.
Izlasiet... Skatieties...jeb labāk izlasiet, kā Daniēls saka, ka viņš pārņems draudžu valstību. Vai jūs gribētu to izlasīt? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Mums taču ir tam laiks, vai ne? ["Āmen."] Labi. Klausieties. Tikai uz brītiņu pievērsīsimies Daniēlam. Atšķiriet Daniēla grāmatu, un mēs pavisam nedaudz izlasīsim. Un mēs beigsim ne vēlāk kā pēc piecpadsmit, divdesmit minūtēm, varbūt pēc trīsdesmit vai aptuveni tā. Labi? ["Āmen."]
Atšķirsim Daniēla 11. nodaļu, un paņemsim 21. pantu. Tas ir Daniēls, šeit viņš stāsta, kā šis tips visu sagrābs.
Viņa vietā nāks neieredzēts un nicināms cilvēks (runa ir par Romu), kam ķēniņa gods nebija paredzēts (tagad skatieties), bet viņš nāks negaidot...nāks [miermīlīgi] un piesavināsies valdību ar saldu vārdu viltu.

E-309 Tieši tā viņš izdarīja! Daniēls sacīja, ka šis antikrists tieši tā arī darīs. Viņš pielāgosies tam, ko grib cilvēki. Jā, tas atbildīs viņu...viņu ēdienkartei baznīcās. Jo šajā draudzes periodā viņi negrib Vārdu, Kristu, bet viņi grib draudzi. Sākumā tev pat neprasa, vai tu esi vai neesi kristietis, bet: "Kādai draudzei tu piederi? Kādai Draudzei?" Viņi negrib Kristu, Vārdu. Pamēģiniet pateikt viņiem par Vārdu un kā sakārtot savas dzīves – viņiem to nevajag. Viņiem gribas kaut ko tādu, kas tikai ļautu viņiem dzīvot tā, kā pašiem gribās, un joprojām piederēt draudzei, un liecināt par savu ticību. Saprotat? Saprotat? Tāpēc viņš pilnībā atbilst viņu ēdienkartei. Un atcerieties, ka galu galā viņš Bībelē tika nosaukts par sievieti, un viņa bija prostitūta, un viņai bija meitas – tas pilnībā atbilst mūsdienu ainai, cilvēku vēlmēm. Te nu tas ir.

E-310 Dievs to ir apsolījis: kad Vārds tiek noraidīts, tad viņi tiek pievērsti paši savām iekārēm. Vēlreiz izlasīsim vēstuli Tesaloniķiešiem. (Es gribu, lai jūs šeit uz brītiņu uzmanīgi paskatītos.) Nu, mēs to pirms brīža izlasījām. 2. Tesaloniķiešiem 2:9-11 [un Romiešiem 1:28], tur ir teikts, ka tas ar viņiem notiks, ka atraidot, nepieņemot Patiesību, viņiem tiks dots sagandēts prāts, un viņi ticēs meliem un caur to tiks nosodīti. Lūk, tieši to...tieši to saka Svētais Gars.
Un vai tad tieši to šodien nevēlas draudze? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Pamēģini pateikt cilvēkiem, ka viņiem ir jāizdara tas un tas, un vēl tas, un viņi momentā liks tev saprast, ka viņi ir metodisti, prezbiterieši vai vēl kaut kas, un ka viņiem "tavā laivā nav jāairē". Saprotat? Tieši tā. Viņi vēlas tā.

E-312 Un Dievs sacīja: "Ja viņi to vēlas, tad lai tas viņiem arī ir. Un faktiski Es izdarīšu tā, ka viņi ticēs, ka tā ir Patiesība, jo Es došu viņiem sagandētu prātu attiecībā uz Patiesību." Tagad paskatieties, ko vēl par to saka Bībele: "Bet, tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie puiši pēdējās dienās, samaitāti savā prātā, kas attiecas uz Patiesību, un mūsu Dieva žēlastības vietā viņi nododas kauna dzīvei un noliedz To Kungu Dievu."
Tagad jūs redzat, kur tas notiek – ne tikai pie katoļiem, bet arī pie protestantiem, pie visiem, tā ir visa organizētā pasaule. Tieši tas ir šis jātnieks uz baltā zirga, slēpjas aiz baltās krāsas: taisnīgums, draudze (redzat?), tomēr tas ir antikrists. Viņam ir jābūt līdzīgam. Pat jāj uz zirga, nu gluži kā Kristus, Kurš arī nāk uz zirga. Saprotat? Ak, "anti", bet tik līdzīgs, ka tas pieviltu pat pašus Izredzētos! Un te nu viņš ir. Tas ir antikrists.

E-314 Viņš sāka jāt pirmajā draudzes periodā. Tagad viņš jāj tālāk un tālāk cauri visiem periodiem. Tagad pavērojiet viņu. Jūs sacīsiet: "Vēl toreiz, toreiz apustuļu laikā?" Tad viņš tika nosaukts par "nikolaītismu". Pēc tam, nākošajā draudzes periodā, viņš jau kļuva par "mācību" draudzē. Pašā sākumā viņš bija tikai "izteiciens", pēc tam kļuva par "mācību".
Svarīgi, slaveni cilvēki, labā apģērbā, augstu izglītoti un eleganti negribēja, lai draudzē notiek viss tas juceklis. Nē, viņi negribēja visas tās Svētā Gara blēņas. "Tai ir jābūt draudzei! Un mēs visi iesim uz Nikejas Padomi Romā," un tā tālāk. Un, kad viņi tur sapulcējās, viņi samaisīja draudzi ar pagānismu, Romas katolicismu...tas ir, ar pagānismu, ar pagānisko Romu un ar pāris aizspriedumiem; un paņēma Astarti, "Debesu ķēniņieni", un pārdēvēja to par māti Mariju; no mirušajiem cilvēkiem uztaisīja aizbildņus un tā tālāk. Un paņēma to apaļo košera vafelīti, kuru joprojām viņi tur noliek (apaļu), un nosauca to par Kristus miesu, tāpēc ka tā simbolizējot debesu māti. Un katolis iet garām un pārkristās, jo tur deg gaisma, un tas it kā esot košers, kas ar priestera spēku tiek pārvērsts par Dievu. Tas taču ir visīstākais pagānisms! Saprotat? Tā tas ir.

E-316 Hm, es vienkārši to nesaprotu. Vispār, nē, es saprotu. Jā, es saprotu. Tieši tā! Es to saprotu caur Dieva žēlastību. Protams.
Tagad skatieties. Ak vai, kā gan viņi var tā darīt! Redzat? Taču viņi ir nodoti savām iekārēm. Jā, tā ir, tu vari To nedarīt. Jā, draugs. Ja tu negribi to darīt, neviens tevi nespiež to darīt. Ja tu negribi pieskaņoties Dieva noteiktajam dzīvesveidam un pārējām lietām, un pielūgsmei – tev nav tas obligāti jādara. Dievs nevienu nepiespiež to darīt.
Taču atļaujiet man jums kaut ko pateikt. Ja tavs vārds bija ierakstīts šajā Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas, tu tā priecāsies to darīt, ka nespēsi ne minūti pagaidīt. [Sanāksme skaļi priecājas-Tulk.]
Skatieties. Tu teiksi: "Tavai zināšanai, es esmu ļoti reliģiozs." Nu, varbūt tā tas ir.

E-320 Skatieties, kurš gan varētu pateikt, ka Kunga Jēzus laikā tie priesteri nebija reliģiozi? Kurš gan varētu pateikt, ka Israēls nebija reliģiozs tur tuksnesī? Kad viņi bija pat...
"Nu, Dievs mani tik bieži ir svētījis!"
Jā, arī viņus Viņš svētīja. Viņiem pat strādāt nevajadzēja, lai dzīvotu, Viņš baroja viņus no debesīm. Bet Jēzus sacīja: "Viņi visi kā viens pazuda un aizgāja bojā."
Viņi sacīja: "Mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī četrdesmit gadus."

E-323 Jēzus sacīja: "Un viņi visi ir miruši, mūžīgi atšķirti." Saprotat? Viņš sacīja: "Bet Es esmu Dzīvības Maize, kas nāk no Dieva, no Debesīm. Kad cilvēks ēdīs šo Maizi, viņš nekad nemirs." Saprotat? Viņš ir Dzīvības Koks.
Ievērojiet, kā tieši un... Kad atnāca Jēzus, tur nāca tie priesteri, ļoti reliģiozi. Kur nu, neviens nevarētu pateikt, ka viņi nebija jauki cilvēki. Ak! Viņi dzīvoja precīzi saskaņā ar to likumu. Viņi darīja visu, ko sacīja Baznīca. Ja viņi to nedarīja, viņus nomētāja ar akmeņiem. Un tā Viņš iznāca... Vai zināt, kā Jēzus viņus nosauca? Jānis viņus nosauca: "Jūs, čūsku dzimums! Nemaz nedomājiet, ka tāpēc vien ka jūs piederat tai organizācijai, jums ir kaut kas kopīgs ar Dievu!" Bet Jēzus sacīja: "Jūs esat no sava tēva, velna." Sacīja: "Katru reizi, kad Dievs sūtīja pravieti, kas notika? Jūs nomētājāt viņu ar akmeņiem un iemetāt viņu kapā. Bet tagad jūs ejat turp un izgreznojat viņa kapenes."

E-325 Vai tad tieši to nav izdarījusi Katoļu Baznīca? Paskatieties uz Žannu d'Arku un svēto Patriku, un uz visiem pārējiem. Viņi paši arī viņus tur iedzen. Un tad kādus divsimt gadus vēlāk izraka Žannas d'Arkas...atliekas un iemeta tās upē. Bet sadedzināja viņu kā raganu.
"Jūs esat no sava tēva, velna, un darāt viņa darbus." Tieši tā. Tas ies pa visu pasauli. Saprotat? Pareizi! Tieši to sacīja Jēzus.

E-327 Bet jūs domājat, ka viss ir kārtībā, ka tas baltais zirgs izskatās ļoti jauks. Taču paskatieties, kas jums sanāk. Uz tā jāj tieši viņš. Lūk, taču Viņš teica, ka tieši to viņi gribēja, tāpēc Viņš sūta tiem maldu varu.
Atcerieties to prostitūtu no Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļas, viņa bija noslēpums: "NOSLĒPUMS, BĀBELE, NETIKĻU MĀTE." Un Jānis viņu apbrīnoja. Tieši tāpat kā tas cilvēks... Skatieties. (Pagaidiet, kad mēs līdz tam tiksim un paskatīsimies, kā viņš seko šim zirgam. Saprotat?) Bet vai jūs ievērojāt, ka tas bija... Kas notika? Lūk, kas notika: "Viņu ieraudzīdams, viņš bija ļoti izbrīnīts." Bet noslēpums bija tajā, ka viņa dzēra Kristus mocekļu asinis. Tur sēdējā skaista draudze, greznojusies ar purpuru un zeltu, "un tai rokā bija kauss ar viņas netiklības netīrumiem".

E-329 Kas ir netiklība? – Nekrietns dzīvesveids. Tā ir viņas mācība, kuru viņa sludināja, ņemot Dieva Vārdu un padarot To bezjēdzīgu ar saviem "esi sveicināta Marija" un visām tām pārējām blēņām, un sludinot to. "Un pasaules ķēniņi dzīvojuši ar viņu netiklībā."
"Nu," jūs teiksiet, "tā taču ir Katoļu Baznīca."
Bet viņa bija "netikļu māte" (redzat?), tās ir tieši tādas kā viņa. Lūk, lūdzu.
Kas notika? Kad nomira reformators un nomira viņa vēstījums, jūs... Jūs to organizējāt un ielikāt tur bariņu visādu Rikiju, un sākāt darīt visu kā agrāk, lai dzīvotu tā, kā jūs gribējāt. Jūs negribējāt palikt ar Vārdu. Tā vietā, lai ietu uz priekšu ar Vārdu, viņi palika tai vietā, sakot: "Neko vairāk mums nevajag." Hm! Nedariet to.
Viņu – To mums vajag, Viņu tur Augšā!

E-332 Redziet, tā ir viena lieta. Gribētos pieminēt vēl kādas pāris vietas, un pēc tam mēs beigsim.
Viņš ir tas valdnieks, kuram bija jāiznīcina Daniēla tauta. Vai jūs tam ticat? Es tagad gribu to izskatīt... (ja tikai jūs man palīdzēsiet un būsiet pret mani iecietīgi vēl dažas minūtes) ...es...es centīšos, cik ātri vien varēšu. Bet es gribu to tā pamatīgi nostiprināt, tāpēc ka es...man to iedeva Svētais Gars, tikpat droši, kā es šeit stāvu. Saprotat? Saprotat?

E-334 Tagad skatieties. Paņemsim...vēlreiz pievērsīsimies Daniēlam, tikai uz brītiņu. Es vēlos jums kaut ko izlasīt, kas... Jūs varat nevērt vaļā. Es gribu izlasīt Daniēla 9. nodaļu, Daniēla 9. Un es gribu izlasīt 26. un 27. pantus no Daniēla 9. nodaļas, un jūs ieraudzīsiet, ka tieši viņam ir jāiznīcina Daniēla tauta un ko viņš grasās darīt.
Un pēc tām sešdesmit divām nedēļām tas Svaidītais tiks nogalināts...
Redzat? Tas ir, pēc sešdesmit divām nedēļām (no kopskaitā septiņdesmit) Viņš tiks nogalināts.
...gan ne viņa vainas dēļ; pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka (šeit tā ir hierarhija) karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks; bet tam [visam] gals būs plūdos; līdz pašam galam būs karš, un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana un zemes noplicināšana.

E-336 Es jums gribu kaut ko pajautāt. Pēc tam, kad Kristus bija nogalināts un aizgāja no zemes pēc Savas trīs ar pusi gadus ilgušās kalpošanas, kas pēc tam iznīcināja templi? Kurš to iznīcināja? – Roma! Protams. Konstantīns...tas ir, nē, es lūdzu piedošanu... Tits, romiešu ģenerālis, viņš iznīcināja valdnieku... Tagad skatieties.
Skatieties, kā tas tips visu laiku virzās tālāk un tālāk uz priekšu.

E-337 Kad piedzima Jēzus, sarkanais pūķis debesīs nostājās sievietes priekšā, lai aprītu Bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Kurš tad īsti centās aprīt šo Bērnu, kad tas piedzima? ["Roma."] Roma. Redzat? Lūk, kas ir tas sarkanais pūķis. Lūk, kur tas valdnieks. Lūk, kur tas zvērs. Saprotat? Te nu viņi ir, ikviens no tiem – tas ir viens un tas pats. Redzat? "Lai aprītu Bērnu." Dievs uzcēla Viņu debesīs un apsēdināja uz Sava Troņa. Tieši tur tagad atrodas Kristus līdz noteiktajam laikam. Saprotat? Tagad skatieties, ko viņš darīs.

E-338 Un tā, ak... Man šķiet, ka šodien es šeit ar kādu runāju, laikam ar brāli Robersonu vai ar kādu citu, es runāju par to...ne tieši par šo, bet par to pašu tēmu. Man šķiet, ka ne pārāk sen es par to šeit sludināju – kas notiks ar Savienotajām Valstīm šajā naudas jautājumā. Saprotat? Nu, mēs taču šobrīd atmaksājam mūsu parādus uz to nodokļu rēķina, kas tiks ievākti tikai pēc četrdesmit gadiem. Lūk, cik tālu mēs esam aizgājuši. Vai jūs kādreiz esat ieslēguši un paklausījušies "KAIR" vai "LifeLine", no Vašingtonas? Nu, mēs esam pilnīgs bankrots. Tās ir beigas.
Kas par lietu? Viss zelts ir noglabāts, bet ebrejiem ir obligācijas. [Sanāksmē kāds saka: "Roma."-tulk.] Tā būs Roma. Tagad skatieties. Mēs zinām, kam pieder tie lielie tirdzniecības centri, taču Romai ir pati lielākā pasaules bagātības daļa. Viss pārējais ir ebrejiem. Tagad skatieties uzmanīgi. Lūk, vienkārši paklausieties, kā man to izskaidroja Svētais Gars.
Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu (tagad skatieties), un nedēļas vidū viņš atcelts kaujamo upuri un pienākumus....lai izplatītu postīšanas negantības līdz pašām beigām, kamēr iepriekš nolemtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī pašam postītājam. [KJV Bībele angļu val.-Tulk.]

E-340 Skatieties! Ak, cik gan viņš ir viltīgs! Te nu viņš ir. Tagad mēs saprotam lietas būtību un zinām, ka viņš – tā ir Roma. Mēs zinām, ka viņš ir šis jātnieks uz baltā zirga. Mēs zinām, ka viņš sākās kā mācība. Un kas pēc tam notika ar pagānisko Romu? –Tā pārtapa pāvesta Romā un tika kronēta.

E-341 Tagad skatieties, pēdējā laikā (nevis agrīnajās dienās, kad sludināja Kristus), bet pēdējā laikā, pēdējā tās nedēļas daļā... Mēs nesen izskatījām Daniela septiņdesmit nedēļas. Kristus pravietoja trīs ar pusi gadus, un ir noteikti vēl trīs ar pusi gadi. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."-Tulk.] Un tajā laikā šim valdniekam ir jānoslēdz derība ar Daniēla tautu, tas ir, ar ebrejiem.
Un tad tiek paņemta Līgava. Viņa to neredzēs.

E-342 Ievērojiet, pēdējā Daniēla nedēļas daļā tauta noslēdz derību, šis valdnieks noslēdz derību ar Romu, noslēdz ar viņiem derību, protams, tas ir bagātības dēļ, jo pasaules bagātība ir katoļu un ebreju rokās.
Es biju Vatikānā. Es redzēju pāvesta trīskāršo kroni. Man bija paredzēta tikšanās ar pāvestu, to man izkārtoja Barons van Blūmbergs uz...uz trešdienu, uz trijiem pēcpusdienā.
Kad mani veda pie karaļa, viņi manām biksēm noņēma atlokus – nu, labi. Pateica man, ka ejot prom, nedrīkst pagriez viņam muguru – nu, labi.
Bet es pajautāju: "Kas man būs jādara šīs personas priekšā?"
Sacīja: "Nu, tu vienkārši ienāc, nometies uz viena ceļa un nobučo viņa pirkstu."

E-346 Es sacīju: "Pilnīgi izslēgts. Pilnīgi izslēgts. Nekādā gadījumā." Es sacīju: "Es...es nosaukšu par brāli jebkuru cilvēku, kas vēlas būt brālis. Es nosaukšu viņu par cienījamo, ja viņš vēlas šādu titulu. Bet pielūgt kādu cilvēku – tas pienākas tikai Jēzum Kristum." Saprotat? Nē, nekādā gadījumā. Nevienam nedrīkst šādi bučot roku. Kas vēl nebūs! Tāpēc es to neizdarīju.
Taču es varēju izstaigāt visu Vatikānu. Nu, to nevarētu nopirkt pat par simts triljoniem dolāru. Tur taču... Tikai iedomājieties, Bībelē ir teikts: "Visas pasaules bagātības atradās viņā." Ak, tikai padomājiet par šīm varenajām būvēm, kas miljards reižu...
Kāpēc tur Krievijā uzcēlās komunisms? Man vienkārši šķebina, ka tik daudzi sludinātāji klaigā pret komunismu, un pat nezina, par ko viņi klaigā. Pareizi. Komunisms nav nekas. Tas ir instruments Dieva rokās, lai īstenotu uz zemes atriebību par svēto asinīm. Tā tas ir.

E-349 Un pēc tam, kad Draudze tiks paņemta prom, Roma un...un ebreji noslēgs savstarpēju vienošanos. Bībelē ir teikts, ka viņi noslēgs vienošanos ar svēto tautu. Lūk, ievērojiet, viņi to izdarīs. Kāpēc? Jo šī valsts sabruks. Un visas pārējās pasaules valstis, kas balstās uz zelta standartu, ir sabrukušas. Jūs to zināt. Ja mēs dzīvojam no nodokļiem, kas tiks iekasēti pēc četrdesmit gadiem, kur tad mēs esam nonākuši?

E-350 Te var notikt tikai viena lieta, tas ir – izņemt no apgrozības naudu un apmaksāt obligācijas. Un mēs to nevaram izdarīt. Obligācijas ir mūsu valsts finanšu centrā, kas ir Volstrītā [Ņujorkā], un Volstrītu kontrolē ebreji. Kas nav tur, ir Vatikānā. Un viss pārējais ir ebrejiem Volstrītā līdz ar vispasaules tirdzniecību. Mēs nevaram izņemt naudu no apgrozības.
Un, ja arī viņi varētu to izdarīt, vai jūs domājat... Tie viskija tirgoņi un...un tie tabakas tirgoņi, kuru apgrozījums ir miljardu miljardi dolāru gadā un kuri noraksta visu savu ienākuma nodokli uz vulgārām filmām un tamlīdzīgām lietām. Un atbrauc šurp uz Arizonu un iepērk miljoniem, tas ir, tūkstošiem hektāru zemes, un izrok sev lielas akas par piecdesmit tūkstošiem dolāru, un maksā to no ienākuma nodokļa. Bet tevi viņi ieliks cietumā, ja tu nesamaksāsi savu nodokli. Un viņi to noraksta un rok akas, un sūta tur buldozerus. Ko viņi dara? – Viņi tur īsteno māju celtniecības projektus. Un, kad viņi laiž apgrozībā naudu, ko viņi ir ieguvuši (viņiem taču ir jāveic investīcijas), viņi ceļ tur mājas un pārdod tās par miljoniem dolāru. Vai jūs domājat, ka tie cilvēki ies uz kompromisu, lai izmainītu naudu?

E-352 Kā izdarīja tas tips no... Kāds bija viņa vārds? Kā izdarīja Kastro. Viņš izdarīja to visgudrāko, ko varēja izdarīt, kad viņš iznīcināja obligācijas, apmaksāja tās un iznīcināja.
Skatieties, bet mēs to nevaram izdarīt. Tie cilvēki to neatļaus. Tas ir pasaules bagāto tirgoņu rokās.

E-354 Un te atliek tikai viena lieta. To var apmaksāt Katoļu Baznīca. Tikai viņai ir nauda. Un viņa var to izdarīt, un viņa to izdarīs. Un, lai to īstenotu, viņa ies uz kompromisu ar ebrejiem tādā veidā, lai noslēgtu vienošanos. Un, kad viņa noslēgs ar ebrejiem šo vienošanos... Lūk, neaizmirstiet, es to ņemu no Rakstiem. Un tā, kad viņa to izdarīs un noslēgs šo vienošanos, mēs redzam Daniēla 8:23 un 25, ka "arods viņa rokā tam izdosies" [KJB Bībele angļu val.-Tulk.], bet "arods" nozīmē ražošana. Un viņš noslēgs šo vienošanos ar ebrejiem.
Un šo trīs ar pusi gadu vidū viņš lauzīs savu vienošanos, tiklīdz viss būs nonācis viņa rokās, un viņš sasaistīs ebreju naudu. Un, kad viņš to izdarīs... O-o! Ak vai!
Līdz draudzes periodu beigām viņš tiek saukts par antikristu, jo viņš ir...viņš un viņa bērni ir pret Kristu un Vārdu. Šis cilvēks tiek saukts par antikristu.
Lūk, nauda būs viņa rokās. Un, manuprāt, tieši to viņš izmantos. (Vien mirklīti, es gribu kaut ko pateikt, bet pēc tam, pēc maza brītiņa, atkal to turpināt.)
Viņš tiek saukts par antikristu, un Dieva acīs viņš būs antikrists līdz laika beigām. Lūk, taču tad viņš tiks nosaukts citādāk.

E-359 Lūk, kad visa nauda būs nonākusi viņa kontrolē, tad viņš lauzīs šo vienošanos ar ebrejiem (kā to par viņu teica Daniēls) pēdējās Daniēla nedēļas beidzamās daļas vidū. Un ko tad viņš darīs, brāli? Viņam būs visa pasaules tirdzniecība un komercija, līgums ar visu pasauli, jo viņam piederēs absolūti visas pasaules bagātības! Un tajā laikā uz skatuves uznāks tie divi pravieši un izsauks tos simtu četrdesmit četrus tūkstošus. Un kas tad notiks? Tad tiks ieviesta zvēra zīme no Atklāsmes Grāmatas 13. nodaļas, jo viņa rokās būs visa pasaules komercija, tirdzniecība un pārējais. Un kas notiks pēc tam? Tiks ieviesta zvēra zīme, ka "neviens nevarēs ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes." [Brālis Branhams klauvē pa kanceli-Tulk.]
Pateicība Dievam, Draudze priecāsies un izbaudīs varenus trīs ar pusi gadus Godībā, viņai nevajadzēs to visu piedzīvot.

E-361 Lūk, skatieties. Pēdējā laikā, draudzes periodu beigās, lūk, viņš tiek saukts...viņš un viņa bērni tiek saukti par antikristu, jo jebkas, kas ir pret Kristu, ir anti-Kristus. Un jebkas, kas ir pret Vārdu, ir pret Kristu, jo Kristus ir Vārds. Un tā, viņš ir antikrists.
Pēc tam, Atklāsmes 12:7-9, kad sātans, apsūdzētājs, ir izmests ārā... (Jūs to pierakstiet, jo es gribu, lai jūs to izlasītu. Tagad mums nav laika, jo ir jau divdesmit vai bez piecpadsmit desmit. Saprotat?) Taču Atklāsmes 12:7-9 sātans, gars, velns, kurš šobrīd ir tur augšā, "mūsu brāļu apsūdzētājs"... Labi.

E-363 Draudze tiek paņemta augšā, bet sātans tiek nomests lejā. Kad Draudze dodas augšup, sātans nonāk lejā, tad sātans iemiesojas antikristā un tiek nosaukts par "zvēru". Pēc tam, Atklāsmes Grāmatas 13. nodaļā, viņš ievieš zīmi. Saprotat?
"Kad Tas, kas to līdz šim kavē..." – Kristietība uz zemes šobrīd ir savā tīrībā tikai tāpēc, ka "Viņš līdz šim kavē".
Vai atceraties to vietu no vēstules Tesaloniķiešiem? Sēž Dieva templī, saukdams sevi par Dievu, piedodams grēkus uz zemes. Un tas viss tā arī turpināsies, un "netaisnība ies vairumā" un tā tālāk, tāpēc ka par to neviens nezinās, līdz pienāks laiks viņam atklāties.
Un tad Draudze tiks aizrauta prom. Un, kad tā tiks aizrauta, tad viņš vairs nebūs antikrists...(ak vai! "Draudze, tā varenā draudze," un tā tālāk.) ...bet paliks par "zvēru". Hm-m-m! Kaut es varētu izdarīt tā, lai cilvēki to redzētu!

E-367 Lūk, neaizmirstiet, antikrists un zvērs – tas ir viens un tas pats gars. Lūk, kur ir tā trīsvienība. Tieši tā. Tās ir tā paša velna spēka trīs stadijas. Atcerieties nikolaītismu – redziet, tam bija jāiemiesojas, pirms viņu varēja kronēt ar vainagu. Saprotat? Tagad pavērojiet šīs trīs stadijas: pirmā stadija – viņš saucas par antikristu, otrā stadija – viņš saucas par viltus pravieti, trešā stadija – viņš saucas par zvēru.

E-368 Paskatieties, nikolaītisms, antikrista mācība, kura sākās Pāvila laikā pret Dieva Vārdu, antikrists.
Pēc tam viņš jau ir nosaukts par viltus pravieti. Tas ir, kad mācība kļuva par cilvēku, viņš bija hierarhijas...katoļu baznīcas hierarhijas mācības pravietis. Pāvests bija viltus vārda pravietis, un šādi viņš kļuva par viltus pravieti.
Trešā stadija – tas ir zvērs, cilvēks, kurš tiks kronēts pēdējās dienās, ar visu varu, kāda bija pagāniskajai Romai. Tāpēc ka zvērs ar septiņām galvām, pūķis, tika nomests no debesīm, un viņš iemiesojās viltus pravietī. Lūk, lūdzu – viņam bija septiņi kroņi, un viņš tika izdzīts un nomests uz zemi un jūru. Labi.
Ko mēs gribam pateikt? Kas ir šis jātnieks, šis jātnieks uz zirga? Vai jūs zināt, kas viņš tāds ir? – Tas ir sātana supermens.

E-372 Nesen vakarā es aizbraucu... Šobrīd šajā draudzes namā sēž divi brāļi, brālis Normans (lūk, tur, man šķiet) un brālis Freds. Mēs turp aizbraucām, lai paklausītos vienu vīru sludinām par antikristu. Ļoti pazīstams cilvēks, viens no labākajiem Dieva Asamblejās. Un viņa skaidrojums par antikristu bija, ka "viņi izņems no...no cilvēka kaut kādu vitamīnu un ieliks šo dzīvību kaut kādā milzīgā tēlā, kas izbāzīs...kas spers soļus pilsētas kvartāla lielumā. Un tas būs..." Vai jūs varat iedomāties, ka ar Svēto Garu piepildīts cilvēks (vai tāds, kas apgalvo, ka ir piepildīts) varētu šādi maldīties?

E-373 Kad šeit Bībelē ir pateikts, kas ir antikrists. Tas nav...tas ir cilvēks. Skatieties, šis jātnieks ir tikai un vienīgi sātana supermens, iemiesojies velns. Viņš ir izglītots ģēnijs. (Es ceru, ka jūsu ausis ir atvērtas.) Viņi nesen pārbaudīja vienu viņa bērnu, televīzijā, vai viņš ir gudrāks par otru cilvēku, kas kandidēja Prezidenta vēlēšanās. Saprotat? Un tomēr viņam ir daudz gudrības, arī sātanam tā ir. Viņš mēģina to pārdot. Viņš pārdeva to Ievai. Viņš pārdeva to mums. Mēs gribējām supermenu. Mēs viņu dabūjām. Redzat? Nu labi. Visa pasaule vēlas supermenu. Tā viņu dabūs. Pagaidiet vien, kad Draudze aizies augšup, bet sātans tiks nomests, viņš iemiesosies. Pareizi. Viņi grib tādu, kas nu ķersies pie lietas – tieši tāds viņš būs.

E-374 Izglītots! Tas ir sātana supermens, izglītots, ar gudrību, ar baznīcas teoloģiju no viņa paša vārdiem, viņa paša veidojumiem. Un viņš jāj uz sava baltā konfesionālā zirga, lai pieviltu cilvēkus. Un viņš pakļaus [uzvarēs] visas pasaules reliģijas, jo viņi visi iestāsies tajā draudžu...savienībā, vispasaules draudžu savienībā. Un viņi jau ir uzcēluši sev ēkas, un viss jau ir sagatavots. Vairs nekas nav atlicis. Ikviena konfesija jau ir tajā iekritusi, draudžu federācijā. Bet kas stāv tam aiz muguras? – Roma. Un pāvests tagad skandina: "Mēs visi esam viens. Sanāksim kopā un soļosim kopā."

E-375 Un šie cilvēki, pat daži no jums, pilnā Evaņģēlija ļaudīm, atsakāties...jums nākas atteikties no jūsu evaņģēliskās mācības, lai spertu tādu soli. Ko jūs esat izdarījuši? Jūs esat kļuvuši tik akli, ka neredzat visu to konfesionālo, un esat noraidījuši Patiesību. Un Patiesība bija viņiem parādīta, bet viņi...viņi aizgāja no Tās un atstāja To. Un tagad viņi ir nodoti maldu varai, lai ticētu meliem, un šādi tiks nosodīti. Tieši tā tas ir.
Un antikrists paņems visu. Bībelē ir teikts, ka viņš pievils visus (absolūti visus), visus uz zemes, kuru vārdi nebija ierakstīti zem tiem Zīmogiem kopš pasaules radīšanas. [Brālis Branhams plaukšķina plaukstas. Sanāksme skaļi priecājas-Tulk.] M-m! Ja jau Bībelē ir teikts, ka viņš pievīla, tātad viņš pievīla.
Viņi saka: "Nu, es piederu..." Lūk, lūdzu. Redzat? Tas ir tieši tas. Tieši tā pati prostitūcijas iestāde. Tā ir tieši tā pati sistēma, kas izveidojās pašā sākumā – tas ir antikrists, no sākuma līdz beigām.
Es par šeit pateikto vēl no turienes dzirdēšu, taču tas... Tā ir Patiesība. Esmu tam gatavs. Āmen.

E-379 Lūk, skatieties, viņš pakļaus un jau tagad viņš kontrolē gandrīz visu, pagaidām viņš vēl ir antikrists, viņš vēl tikai kļūs par zvēru. Un runājam par nežēlīgiem sodiem! Vienkārši uzgaidiet. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli-Tulk.] Paskatieties, ko vajadzēs piedzīvot tiem, kas paliks šeit uz zemes. Hm-hm. Tur būs raudāšana, kaukšana un zobu trīcēšana, jo pūķis, Roma, izšļāca ūdeni no savas mutes, lai karotu ar tiem atlikušajiem no viņas dzimuma [Atklāsmes 12:17], kas bija atstāti uz zemes pēc tam, kad Līgava bija atlasīta un paņemta prom. Un pūķis karoja ar šiem atlikušajiem, kuri negribēja ienākt, un viņi tika vajāti.
Un patiesā Draudze būtu to piedzīvojusi, ja vien tas būtu iespējams, taču, redziet, caur Kristus žēlastību viņi jau ir zem šīm Asinīm, un viņi nevar iet cauri nekādiem bēdu laikiem, viņiem nebūs nekāda Lielo Bēdu perioda! Nākošā lieta, kas sagaida Draudzi – tā ir Aizraušana. Āmen un āmen! Slava Dievam. Ak, kā es to mīlu!

E-381 Atļaujiet man kaut ko jums pateikt. Mēs runājam par to, kāds viņš būs uzvarētājs un ka viņš patiešām uzvarēs. Viņš jau ir uzvarējis. Viss jau ir izdarīts un nokomplektēts, tas arī viss. Viss tiks īstenots ar naudu, ar netīru peļņu. Tieši tā. Viņi mīl naudu vairāk nekā Dievu. Viss, par ko viņi tagad domā, ir: "Cik daudz viņam ir naudas?" Kas gan tas ir?
Ziniet, ļoti bieži ir dzirdēts: "Iedodiet draudzei naudu, un viņa pilnībā pārveidos pasauli. Iedodiet draudzei naudu, un viņa izsūtīs evaņģēlistus pa visu pasauli. Un ko viņa darīs? Viņa iekaros visu pasauli Kristum."
Es gribu tev kaut ko pateikt, mans nabaga aklais draugs. Pasaule netiek iekarota ar naudu, bet gan ar Jēzus Kristus Asinīm. Iedodiet Dievam vīrus, drosmīgus vīrus, kuri stingri stāvēs uz šī Vārda uz dzīvību vai nāvi – lūk, kas iekaros. Jā-jā. Tikai viena kategorija, kas varēs uzvarēt – tie, kuru vārdi ir ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā kopš pasaules radīšanas. Viņi ir vienīgie, kas to dzirdēs. Naudai ar to nav nekāda sakara, tā tikai aizved viņus vēl tālāk viņu konfesionālajās tradīcijās.

E-384 Paskatīsimies. Jā, viņš būs izglītots ģēnijs. Viņš būs gudrs. Ak vai! Un visi viņa bērni, kas pulcējas ap viņu, būs gudri: doktors Ph.D., doktors LL.D., dubultais L.D., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. un tā līdz Z. Viņiem būs pilns komplekts – gudri. Kāpēc? Tāpēc ka tāda ir sātana kārtība. Ikviena izsmalcināta viltība, kas ir pretrunā Bībelei, ir no sātana.
Tieši ar to viņš piemānīja Ievu. Ieva sacīja: "Ak, ir rakstīts, Dievs teica, lai mēs to nedarām."
Viņš sacīja: "Nu, pagaidi. Dievs to, protams, nedarīs. Taču es atvēršu jums acis un iedošu jums nedaudz gudrības." Viņa to dabūja. Hm-hm.

E-387 Mēs to gribējām, mēs to arī saņēmām (šī valsts). Skatieties, viņš pakļaus [uzvarēs] visu reliģisko pasauli. Viņš pakļaus, noslēgs derību ar Daniēla tautu. Lūk, lūdzu, gan pie pagāniem, gan arī pie Daniēla tautas (ebrejiem) šajā pēdējā nedēļā. Un, lūk, mēs pat esam to uzzīmējuši uz tāfeles, un jūs skaidri redzat, kad tas viss notiek. Pateicība Dievam. Te nu tas ir. Šī organizētā sistēma ir no velna. Un es to saku tieši un patiesi. Saprotat? Tieši tā. Tā ir velna sakne. Tas...
Ne jau paši cilvēki, ne jau cilvēki, kas ir tur iekšā. Tie ir Dieva ļaudis, daudzi no viņiem. Bet vai ziniet? Kad mēs iesim tālāk un izskatīsim šo Bazūņu skanēšanu un... (nākamreiz, kad es atbraukšu) ...šo Bazūņu skanēšanu... Atcerieties, kad šie pēdējie eņģeļi...kad parādās tas trešais Eņģelis: "Izeita no viņas, Mana tauta!" Kad lido šis Eņģelis, tieši tajā laikā šeit tiek dots Vēstījums pēdējai Bazūnei, pēdējā eņģeļa Vēstījums, atveras pēdējais Zīmogs – tas viss notiek vienlaicīgi. Tieši tā. Viss noslēdzas un pāriet Mūžībā.

E-389 Kas notiek tagad? Laikā, kad šis tips uzvar, pakļaudams... (pēc tam es beigšu) ...tajā pašā laikā arī Dievs gatavojas kaut ko izdarīt. Ziniet, neveltīsim šeit visu uzmanību tikai sātanam. Labi? Ziniet, vispār par viņu nerunāsim. Saprotat? Kamēr tur īstenojas viss šis varenais process, šī milzīgā sistēma apvieno šīs organizācijas savienībā, lai tās cieši apvienotos un nostātos pret komunismu...bet viņi nezina, ka Dievs pacēla komunismu, lai viņus uzvarētu. Protams.
Kāpēc...kāpēc Krievijā pacēlās komunisms? – Tas notika Romas baznīcas un visu pārējo nešķīstības dēļ. Viņi paņēma visu iespējamo Krievijas naudu un mērdēja bada nāvē cilvēkus, un neko viņiem neiedeva, bet tā vietā...bet dzīvoja tieši tāpat kā visa pārējā pasaule.

E-391 Es nesen biju Meksikā un redzēju tos nabaga bērniņus. Neviena katolicisma valsts nav pat spējīga būt finansiāli neatkarīga, neviena no tām. Paprasiet man, kur... Parādiet man kaut vienu. Neviena valsts, kuru pārvalda katoļi, nespēj būt finansiāli neatkarīga. Francija, Itālija un visas pārējās, Meksika, lai kur tu nebrauktu – viņi nav finansiāli neatkarīgi. Kāpēc? – Visu, kas viņiem bija, atņēma baznīca. Tieši tāpēc Krievija viņus izdzina. Paskatieties, kas notika.
Es pats to zinu, es tur biju. Es tur stāvēju. Un šķita, ka ir iestājusies zelta jubileja, skanēja zvani, bet pa ielu nāca viena nabaga sieviete, knapi vilkdama kājas, un tēvs nesa rokās bērniņu, bet divi vai trīs bērniņi raudāja. Viņa tur bija samaksājusi grēku izpirkšanu par kaut kādu mirušu sievieti, viņai bija... Domāja, ka šādi viņa tiks Debesīs. Ak, cik tas ir nožēlojami!

E-393 Pēc tam, stāvēdams tur, es ieraudzīju, ka nāk... Viņu ekonomika ir tik slikti sabalansēta! Baznīca paņem visu, kas viņiem ir. Lūk, kaut kāds Pančo... Varbūt...varbūt... Pančo nozīmē Franks. Viņš iet un... Viņš ir akmeņkalis, un viņš pelna...pelna divdesmit peso nedēļā. Bet tie divdesmit peso viņam aiziet, lai nopirktu kurpju pāri. Tāda ir viņu ekonomika. Taču, lūk, skatieties, kas notiek tad, ja...ja viņš, būdams akmeņkalis un mūrnieks, pelna divdesmit peso nedēļā? Es to saku kā piemēru. Es nezinu, cik viņš pelna, taču es runāju par to, kā ir "nobalansēta" viņu ekonomiskā sistēma.
Skatieties. Un tā, ja viņš pelna divdesmit peso nedēļā, tad, lūk, Čiko, kas nozīmē "mazais" jeb "zemākais", strādā par apmēram pieciem peso nedēļā. Un viņam ir jāpabaro desmit bērneļus, bet pie viņa durvīm kaut kas klauvē [brālis Branhams klauvē pa kanceli-Tulk.], lai paņemtu apmēram piecus no tiem peso vai vismaz četrus, lai samaksātu par kaut kādu tauku sveci, kuru nodedzinās par grēkiem uz zelta altāra, kura vērtība ir miljons dolāru. Lūk, lūdzu. Tāds ir šis ekonomikas "balanss". Tāda situācija ir tajās valstīs.

E-395 Tā savāc visu, baznīca paņem visu. Vienkārši viss ir viņas rokās, tas arī viss. Un, kad viņai būs ebreju nauda, caur to vienošanos, kā ir teikts Bībelē, viņi sagrābs pilnīgi visu.
Un tad viņš kļūs par zvēru. Viņš lauzīs savu vienošanos, un viņš kļūs vardarbīgs. Un viņš plosīs atlikušos no tās sievas pēcnācējiem. Un viņš izšļāks ūdeni no savas mutes un karos. Un tur būs raudāšana, kaukšana un zobu trīcēšana.
Bet Līgava tajā pašā laikā būs kāzās Godībā. Nepalaid to garām, draugs. Dievs, palīdzi man! Es...es gribu būt tur. Man ir vienalga, ko tas maksās. Es...es gribu būt tur.

E-398 Tagad skatieties, tajā pašā laikā, kad tas notiek...tas ir, tieši pirms tam, kad tas notiks uz zemes, Dievs ir apsolījis... (Laikā, kad visas konfesijas diskutē par atšķirībām viņu mācībās) ...Dievs ir apsolījis, ka Viņš mums atsūtīs patiesa Vārda patiesu pravieti ar Vēstījumu, lai atvestu mūs atpakaļ pie oriģinālā Dieva Vārda un pie tēvu ticības, lai Svētā Gara spēks nonāktu cilvēku vidū ar tādu spēku, kas pacels Līgavu virs tā visa un ievedīs Viņu, tajā pašā laikā. Jā. Jā, apstiprinās tas pats Jēzus Kristus Vārds, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi! "Lūk, Es būšu ar jums vienmēr, līdz pašām beigām. Un darbus, kurus Es daru, arī jūs darīsiet. Es būšu kopā ar jums. Vēl nedaudz, un viņi Mani vairs neredzēs," jo viņi organizēsies un atdalīsies. "Bet jūs Mani redzēsiet, jo Es būšu ar jums. Es būšu pat jūsos, līdz pašām beigām." Bet Viņš pateica, ka Viņa dusmas tiks izlietas pēc šīm beigām. Lūk, lūdzu. Ak, Dievs!

E-399 Kas tad ir šis jātnieks uz baltā zirga? Jūs neesat akli. Jūs redzat, kas tas ir. Tas ir šis antikrists un tas melīgais gars, kurš gājis uz priekšu un ielavījies, un paveicis... Un tad... Redziet, Dievs to visu laiku atkārto. Viņš attēlo to kā cilvēku, kas izjāj uz balta zirga ar šaujamloku, bet bez bultām. Viņš ir blefotājs, viņam nav varas. Saka: "Draudzes vara!" Kur tad tā ir? Ko tad viņi dara? Viņi apgalvo: "Mēs esam oriģinālā draudze." Oriģinālā draudze dzina ārā ļaunos garus, dziedināja slimos, augšāmcēla miroņus, redzēja vīzijas un visu pārējo. Kur tad tas viss ir tagad? Saprotat? Tas ir blefs, šaujamloks bez bultām. Hm! Pareizi.

E-400 Taču, redziet, kad nāca Kristus, no Viņa mutes kā zibens liesma izgāja Zobens. Viņš izgāja un satrieca Viņa ienaidniekus, un patrieca velnu. Tas nogrieza visu pārējo. Un Viņš atnāca, Viņa drēbes mērktas asinīs un uz Viņa gurniem rakstīts: "Dieva Vārds." Āmen. Lūk, Viņš nāk ar Savu armiju, nolaizdamies no Debesīm.

E-401 Tas jātnieks uz baltā zirga ir bijis uz zemes visu laiku. Viņš vairs nebūs antikrists, viņš pārmainīsies un kļūs par viltus pravieti. Redziet, no sākuma viņš sāka kā antikrists, gars, pēc tam viņš paliek par viltus pravieti, bet pēc tam, kad velns būs gāzts, viņš kļūs par velna iemiesojumu. Trīs stadijas! Pirmkārt, viņš no paša sākuma ir velns, velna gars; pēc tam viņš kļūst par viltus pravieti, viltus mācības mācītāju; bet pēc tam – viņš atnāk kā pats iemiesojies velns. Saprotat? Lūk, lūdzu.
Un tajā pašā laikā, kad velns nokrīt no Debesīm un iemiesojas cilvēkā, Svētais Gars dodas augšup un nonāk, iemiesojies cilvēkos. Āmen! O-o! Tas tik ir! Kas par laiku!

E-402 Rītvakar, ja Dievs dos, Otrais Zīmogs.
Vai jūs Viņu mīlat? [Sanāksme saka: "Āmen." Brālis Branhams lūdz brālim Fredam apturēt magnetafona ierakstu-Tulk.] Un tā, vai jūs tam ticat? ["Āmen."]
Es tikko kā izslēdzu magnetafonu. Es zinu, ka drīz es saņemšu atbildes reakciju. Jūs to zināt. Ja? Bet es ar to rēķinos.
Atļauj man tev kaut ko pateikt, brāli. Es tikai tagad pirmo reizi savā dzīvē sapratu, kāpēc Gars vienmēr mani brīdināja pret tiem...to organizāciju.

E-405 Es esmu pateicīgs Tam Kungam Dievam, ka man tika parādītas šīs lietas. Es zinu, ka tā ir Patiesība. Paskatieties, kā Tā ir atklājusies. Lūk, viņš jāj visus šos gadsimtus un parādās tieši šeit, un skaidri šeit izpaužas – vēl skaidrāk tas vairs nevar būt. Saprotat? Tas ir viņš. Tagad mūs ar to vairs nepievils. Tagad jūsu acis ir atvērtas. Turieties pēc iespējas tālāk no tā visa un mīliet to Kungu ar visu savu sirdi, un turieties Viņam cieši blakus. Tieši tā. Izejiet ārā no Babilonas!

E-406 [Pārtraukums lentes ierakstā-Tulk.] ...trīs lietas: pierādīts ar Vārdu, parādīts fotogrāfijā, izpaudies caur Gara darbiem, apstiprinot, ka tas tik tiešām ir Vārds.

E-407 Lai Vārds nonāk pār šiem lakatiņiem, Kungs. Izdziedini slimos. Izdziedini katru slimo cilvēku, kas atrodas šeit, Kungs, un tos, kas man raksta un zvana.

E-408 Tēvs, šajā stundā, tieši tagad būtu vajadzīga vēl cita dziedināšana, un mēs varētu turpināt ar dziedināšanas kalpošanu, taču, Kungs, tā ir dvēsele. Mēs gribam, lai tā būtu pareizajā kārtībā, Kungs. Un viss pārējais noteikti atnāks.

E-409 Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu paņem šos vārdus, kas šeit tika pateikti, un padari tos cilvēkiem reālus. Ļauj viņiem to ieraudzīt, Kungs. Kaut arī laika bija maz un... Tu zini, Tēvs. Tāpēc es lūdzu, kaut būtu bijis pateikts pietiekami, lai Svētais Gars paņemtu to un atklātu to sirdīs. Tie, kuri pieraksta Rakstu vietas, lai viņi to izpēta. Tie, kuri veic ierakstu jeb...tas ir, tie kas klausīsies lentu ierakstus, lai viņi to izpēta, lai viņi tam tagad nepieliek paši savu skaidrojumu, bet lai vienkārši izpēta Vārdu. Dāvā to, Tēvs. Jēzus Vārdā es uzticu to visu Tev un lai tas ir Tavai slavai. Āmen.

E-410 [Brālis izsaka pravietojumu: "Es tagad runāju tev, mana Tauta. Es saku: patiešām tika pateikts Mans Vārds. Tas tika pateikts Patiesībā, kuru Es atklāju Manam pravietim un kuru Es liku viņam runāt. Un Es svaidīju viņa lūpas šajā vakarā. Es saku: tagad Debesu Valstība tev tik tiešām ir pietuvojusies. Un ko tu ar To darīsi? Es saku, ka prasīšu to no tevis tajā dienā, un Es pavēlu tev izlēmīgi kalpot Man no šī brīža un turpmāk tā, kā nekad agrāk. Un saku tev tagad, Mana tauta, ja tu izlemsi tuvoties Man un kalposi Man, un darīsi tā, kā Es tev teikšu darīt no šī brīža un turpmāk, tad jūs būsiet Mani uzticamie bērni, saka Visuvarenais Dievs." Sanāksme priecājas-Tulk.]
Āmen! Slava! Pateicos Tev, Dievs! Svētīts lai ir Viņa Vārds! [Sanāksme turpina priecāties.]

E-411 O-o! Ja šeit atrodas kāds, kas nav iepazinis Viņa piedošanu, iepazīstiet to tagad. Vai jūs dzirdējāt šo tiešo un spēcīgo pārmetumu? Ja jūs vispār taisāties pietuvoties, tad dariet to uzreiz, tāpēc ka nākošajās dienās...

E-412 Un ja nu tā bija šī Zīmoga noņemšana? Un ja nu tas bija tas Eņģelis, kas tika tur sūtīts, kurš nesen teju vai notrieca mani no kājām ar to sprādzienu, kad es tur stāvēju? Un blakus stāvēja trīs liecinieki, es jums par to stāstīju pirms aizbraukšanas, ka notiks sprādziens, kurš teju vai gaisā mani uzraus. Un mani pacēla augšā septiņi Eņģeļi, un es devos uz austrumiem. Tas mani teju vai no kājām notrieca.

E-413 Vai tā ir taisnība, brāli Norman, brāli Fred Sotman, kuri stāvējāt man blakus, kad tas notika virs Toskānas? Un... Sēdēju, raustīdams dadžus no savām drēbēm – tieši tā, kā bija pateikts vīzijā. Un tas bija dienvidos no...Toskānas virzienā. Ja tā ir taisnība, tad paceliet savu roku, brāli Fred, brāli Norman. Lūk, kur viņi. Piecelieties kājās, lai cilvēki redzētu, ka jūs tur bijāt kā liecinieki. Es nekad savā dzīvē neko tamlīdzīgu nebiju dzirdējis.

E-414 Un pēkšņi... Visu pārējo dienas daļu viņi vairs negāja medībās. Nākošajā rītā es ļoti lūdzu Fredu... Viņš to nezina. Es ļoti lūdzu viņu, lai viņš dodas medībās, visu laiku atkārtoju: "Dari to. Dari to."

E-415 Bet Viņš sacīja...Viņš toreiz man pateica: "Viņš neies. Tu tagad brauc un austrumiem." Un tie septiņi Eņģeļi...

E-416 Pirmais sprādziens, un tas atveras. Jā. Un ja nu tas tā ir? Tā ir pēdējā stunda. Redzat?
Mīlu... (Pielūgsim Viņu) ...Viņu mīlu es
Jo Viņš pirmais mīlēja (Piecelsimies kājās.)
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.

E-417 Tagad attīrīsim savas sirdis, brāļi, noliekdami mūsu galvas lūgšanā. Manas māsas, es esmu runājis jums ļoti uzbrūkoši, bet es to darīju dievbijīgā mīlestībā. Es to darīju, jo es jūs mīlu; par gariem matiem, par pareizu ģērbšanos un uzvešanos. Es to darīju dievbijīgas mīlestības dēļ. Attīrīsim tagad savas sirdsapziņu ar Dieva "Hloroks" balinātāju.

E-418 No rīta jau var būt pārāk vēlu. Varbūt Viņš jau iznāks no turienes. Brāļi, kad šīs lietas parādās, lūk, šādā veidā, tās varbūt ir starpniecības laika beigas! Vai jūs kādreiz esat par to aizdomājušies? Nu, es nezinu, vai tas tā ir. Es to neapgalvoju. Bet, ja nu tā ir? Ja nu tā tiešām ir? Kas tad? Tātad vairs nav izpirkšanas, tajā laikā tās vairs nebūs. Es ceru, ka tā tas nav. Tomēr pastāv iespēja, ka tā tas ir.
Viņu mīlu es
Viņu... (Attīri mūs, Kungs.) ...mīlu es,
Jo Viņš pirmais mīlēja
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.

E-419 Svētīts lai ir Tā Kunga Vārds! Slava Dievam! Man patīk šī patīkamā sajūta. Vai jūs to jūtat? Svētais Gars gluži kā vanno tevi, no visām pusēm ieskauj tevi. Ak, cik brīnišķīgi! [Sanāksme skaļi gavilē-Tulk.] Ak, tikai padomājiet par Viņa žēlastību!
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es
Jo Viņš pirmais mīlēja
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.

E-420 Neaizmirstiet to, draugi. Neaizmirstiet to. Paņemiet to līdzi uz mājām. Nepametiet to. Turiet to sev zem spilvena. Neaizmirstiet to. Turieties pie tā. Lai Dievs jūs tagad svētī.
Brālis Nevils, jūsu gans.

Наверх

Up