Trešais Zīmogs

The Third Seal
Datums: 63-0320 | Ilgums: 2 stundas 12 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV

E-1 Labvakar, draugi. Uz brītiņu piecelsimies kājās lūgšanai. Nolieksim mūsu galvas.

E-2 Mūsu Debesu Tēvs, dzirdot šo...šo skaisto himnu, mēs...mēs aizdomājamies, Kungs, par to, ka Tu esi blakus. Un mēs lūdzam, lai šovakar Tu mūs pieņem, Kungs, kā Savus bērnus, piedodot mums visus mūsu grēkus un pārkāpumus un dāvājot mums Tavas svētības, jo mēs esam tādi, kuriem ir vajadzība.

E-3 Un šajā īpašajā stundā, kurā mēs tagad dzīvojam, mēs redzam, ka gadu no gada tumsa šai pasaulei paliek arvien biezāka, bet Tā Kunga Atnākšana kļūst arvien gaišāka un gaišāka, Viņam atklājoties Savā Vārdā un Savā izpausmē. Mēs šovakar atkal esam atnākuši, Kungs, lai mēģinātu novadīt šo sanāksmi un lūgt Tevi, lai Tu atvērtu mums, Kungs, šo Trešo Zīmogu no šīs Grāmatas, lai tas kļūtu mums saprotams, lai mēs zinātu, ko mums darīt un kā dzīvot, un kļūt par labākiem kristiešiem.

E-4 Es lūdzu, Dievs, lai Tu izdari tā, ka katrs nekristietis, kas šovakar atrodas šeit, aptver, ka Tu viņam esi vajadzīgs. Dāvā to. Un es...es lūdzu, Debesu Tēvs, lai katrs no augšas dzimis kristietis saprot, ka viņam ir jādzīvo vēl tuvāk nekā agrāk, lai mēs visi varētu būt tajā kristiešu ticības un mīlestības vienotībā.

E-5 Dāvā, lai katrs slimnieks, kas atrodas mūsu vidū, šovakar tiktu dziedināts, Kungs. Viņi tik tiešām saprot, ka Tu viņiem esi vajadzīgs. Un es lūdzu, Tēvs, lai Tu svētī visu, kas tiek darīts vai pateikts, Tavam godam un slavai mēs to lūdzam Jēzus Vārdā. Āmen.

E-6 Nu ko, šodien no jauna...mēs atkal esam sanākuši kopā, lai...šai darba nedēļā, trešdienas vakarā. Un mēs paļaujamies, ka Tas Kungs šovakar spēcīgi izlies Savas svētības pār Savu Vārdu. Un šodien es kā parasti gatavojos un centos pārdomāt, par kādām lietām būtu piemērotāk runāt un par to... un kā tās pateikt, un turklāt paļauties uz to, ka Tas Kungs man dos šī rakstītā Vārda skaidrojumu un nozīmi. Un es esmu pateicīgs Viņam par to, ko Viņš ir izdarījis mūsu dēļ šajā nedēļā, ka mēs...par šo Zīmogu atvēršanu.

E-7 Un tā, droši vien nebūtu slikti, ja Svētdienas rītā... Ziniet, ļoti bieži... Mēs negribam, lai mūs saprot nepareizi, taču, ziniet, tu...tā notiek. Un tāpēc varbūt svētdien no rīta, lai visi, kuriem ir kāds ar to saistīts jautājums, uzraksta to un uzliek šeit uz kanceles sestdienas vakarā, lai es varētu tos pārskatīt. Un tad es pacentīšos atbildēt jums svētdien no rīta, ja Kungs dos. Es domāju, ka tā būs labāk nekā tas, ko mēs bijām plānojuši, jo, ziniet, reizēm cilvēki to nepareizi saprot. Un tāpēc šādi es varēšu... Ziniet, būs labāk, ja es varēšu to uzreiz izlabot tā, lai tas būtu tieši tā, kā tam ir jābūt. Tāpēc ka reizēm...

E-8 Šodien kāds piezvanīja uz sacīja, ka...piezvanīja un gribēja zināt, vai tā ir patiesība, ka tad, kad notiks Aizraušana, no Džefersonvilas būs tikai viens, un no Ņujorkas viens, bet pārējie būs no ārvalstīm. Tāpēc, redziet, tas ir nepareizi saprasts. Tad vēl viens sacīja, ka "sestdienas vakarā, ja Tas Kungs dāvās mums pēdējo Zīmogu, tad Jēzus būs šeit svētdienas rītā". Redzat? Tāpēc tas ir...tas ir... Saprotiet, tā nevar... Tā tas nav. Un jūs ne... Tā tas nav.

E-9 Mēs nezinām. Ja kāds jums saka, ka viņš zina, kad Viņš atnāks, tad ziniet, ka viņi stipri maldās, tāpēc ka to nezina neviens. Taču mēs šodien gribam dzīvot tā, it kā tas notiks tieši tagad.

E-10 Es jūs tūlīt, tā teikt, nobiedēšu, tā ka esiet gatavi. Es...es ticu, ka Jēzus atnāks ne vēlāk kā pēc trīs minūtēm no šī brīža – pēc Viņa laika. [Sanāksme smejas–Tulk.] Vai jūs zināt, cik ilgi tas ir? Apmēram trīsdesmit pieci gadi. Redziet, tūkstoš gadi Viņam ir tikai viena diena. Saprotat?

E-11 Tāpēc, kad jūs dzirdat, ka apustulis šeit saka, ka laiks ir tuvu, lūk šeit: "Laiks ir tuvu," (tas apustulis to pateica Atklāsmes Grāmatā) vai jūs zināt, cik daudz laika pagāja? Tas nav... Dievam tas bija tikai vakar, pat divas dienas nepagāja.

E-12 Un, redziet, ja tās ir trīs minūtes, mazāk nekā trīs minūtes līdz Viņa Atnākšanai, tad mums tie būs apmēram trīsdesmit gadi vai kaut kas tamlīdzīgs. Un paskatieties, kā...kas gan Viņam ir trīs minūtes: Viņš jau pieceļas, lai atnāktu. [Brālis Branhams smejas–Tulk.] Tāpēc mēs...jūs... Reizēm, kad jūs to šeit lasāt, Viņš izmanto Vārda terminoloģiju (saprotat?), nevis mūsu terminoloģiju.

E-13 Turklāt, ja es zinātu, ka Viņš atnāks rītvakar...rītvakar, tad rītdien es gatavotos un lūgtu Viņam iedot man sprediķi par Ceturto Zīmogu. Un es atnāktu šurp un to sludinātu tāpat kā vienmēr. Saprotat? Es...es katru dienu gribu darīt tieši to, ko es darītu, ja Viņš nāktu. Un es nezinu nevienu citu labāku vietu, kā tikt atrastam, pildot savus pienākumus (saprotat?), savā postenī. Tāpēc mēs vienkārši turpinām to darīt, līdz Viņš atnāks.

E-14 Reizēm, kad mēs vienkārši lasām un... Lūk, esiet ļoti uzmanīgi. Un, kad jūs lasāt...ņemat lentes, tad klausieties tās ļoti uzmanīgi, tāpēc ka... Jums tas būs pieejams uz lentes, tāpēc ka viņi tās pārbaudīja, un uz tām ir ļoti labs un tīrs ieraksts. Tā ka no tām jums viss kļūs skaidrāks.

E-15 Un tā, es ceru, ka šovakar visi ir iemīlējušies Kristū, ka visi viņu mīl.

E-16 Es jums pateikšu, kas...no kā cilvēkiem reizēm rodas sajukums – tas notiek, kad cilvēks atnāk, bet kalpošanas pirmo daļu viņš nav dzirdējis. Saprotat? Tad viņi ienāk un dzird, kā tu uz kaut ko atsaucies, kaut ko atkārto. Un tad viņi ņem to, kas bija pateikts, bet pirmo daļu viņi taču nedzirdēja. Tad viņiem vispār nekas vairs nav skaidrs. Saprotat? Un viņi tik tiešām domā, ka šeit tika pateikts kaut kas ne tā, taču tā tas...tas nav.

E-17 Tāpēc, ja jums ir kāds jautājums, kuru jūs nesaprotat, vienkārši uzrakstiet to uz lapiņas, iesniedziet to jebkurā laikā no šodienas līdz sestdienas vakaram. Un es pamēģināšu svētdien no rīta... Ja tas ir nedaudz mīklaini, tad rakstiet: "Nu, interesanti, ko īsti tas nozīmē. Es to nesapratu," – (jūs saprotat, ko es gribu pateikt) tad es centīšos jums uz to atbildēt svētdien no rīta, ja Dievs dos.

E-18 Un tā, šovakar mēs atkal lasīsim no šī senā, svētītā Vārda, no sestās nodaļas. Un šovakar mēs sāksim Trešo Zīmogu. Un tas ir 5. pants, 5. un 6. pants.

E-19 Un rītvakar mēs mēs pabeigsim šos četrus jātniekus – balto zirgu un sarkano zirgu, melno zirgu un pelēko [bālo] zirgu.

E-20 Un es gribu pateikt, lūk, ko: katru reizi, pat vēl šorīt, apmēram... Es ceļos ļoti, ļoti agri un lūdzos, pirms sākas visa kņada, un vienkārši esmu lūgšanā visas dienas garumā. Taču šorīt agri Svētais Gars atnāca pie manis, un tikpat skaidri kā diena es...es ieraudzīju, kā atveras šis nākošais Zīmogs, pilnīgi precīzi. Un tā, es... Lūk, Viņš mani dzird, es to zinu. Un es esmu ļoti pateicīgs.

E-21 Lūk, jūs tikai neaizmirstiet, ka kaut kas notiek, es...es ceru, ka jūs to uztverat (saprotat? Jā?), ka kaut kas notiek. Es vienkārši vēlos reizi par visām reizēm pārbaudīt šo draudzi un paskatīties, vai viņi patiešām var uztvert kaut ko, pirms tas faktiski notiks. Tagad neaizmirstiet, atcerieties, ko es jums esmu sacījis. Un lai Tas Kungs mums palīdz.

E-22 Tagad no 5. panta.
Kad Viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām: nāc, [skaties]! Es redzēju, un raugi: melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā!
Es dzirdēju kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām: "Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļļu un vīnu tu nesamaitā!"

E-23 Tagad nedaudz to atkārtosim, par tiem Zīmogiem, kurus mēs jau izskatījām. Tāpēc ka (tieši tāpat kā draudzes periodos) mēs cenšamies atkārtot jau izskatīto, lai tas savstarpēji savienotos, lai jūs varētu... Faktiski, tieši tā tie periodi ir atspoguļoti Rakstos – viens pārklājas ar nākošo, lūk, tādā veidā. Kā kāpjot pa kāpnēm un...precīzāk, kā kāpjot pa pakāpieniem: viens pārklājas pār nākošo, bet arī tas atrodas zem iepriekšējā, kad tu kāp pa pakāpieniem.

E-24 Un tā, šie Zīmogi – tā ir aizzīmogotā Izpirkšanas [Pestīšanas] Grāmata. Vai visi to saprot? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Šī Grāmata ir aizzīmogota ar Septiņiem Zīmogiem. Tā ir Grāmata, kas ir aizzīmogota ar septiņiem zīmogiem. Saprotat?

E-25 Un tagad atcerieties, kā mēs jums to atainojām, paņēmām to no Jeremijas grāmatas un citām vietām. Lūk, viņi...kad viņiem bija... Viņi rakstīja, lūk, šādi uz manuskripta...tas ir, uz papīra gabala...precīzāk, nevis uz papīra, bet tā bija āda. [Brālis Branhams, izmantodams papīra lapas, parāda, kā tiek satīts un aizzīmogots rakstu rullis–Tulk.] Un to uzrullēja, lūk, šādā veidā. Bet tas... Un tad tur tika atstāta augšējā daļa, lūk, šādi, un tas norādīja, kāds bija tā saturs. Pēc tam nākošais ieņēma tādu pašu stāvokli, tika uztīts tādā pat veidā, to uztina, lūk, šādi. Un tad, šeit pašās beigās, tas tika šādi noplēsts un palika vēl viens.

E-26 Nu, šāda bija šī ar septiņiem zīmogiem aizzīmogotā Grāmata. Bet tāda veida grāmatas pie mums parādījās pavisam nesen. Senajos laikos grāmatas bija rakstu ruļļos (sarullētas ādas), tās bija sarullētas. Un, kad bija jāatrod kāda noteikta tēma vai vēl kaut kas... Piemēram, ja Bībele būtu kā rakstu rullis un jūs gribētu izlasīt Jesajas grāmatu, tad jūs atrastu, kur šeit ir Jesaja, tad atrullētu to, lūk, šādi, lai to izlasītu. Un tāda ir Izpirkšanas Grāmata, kas ir aizzīmogota ar Septiņiem Zīmogiem.

E-27 Un te mēs redzam, ka iznāk Jērs, paņem Grāmatu no Tā rokas, kas sēž Tronī, un norauj Zīmogus un...un atver...un atver to, atver to cilvēkiem.

E-28 Un tur sēž četras dzīvās būtnes (mēs to izskatījām draudzes periodos), tās pašas dzīvās būtnes, kuras var redzēt viscaur Svētajos Rakstos, un tieši viņas ir tās, kas pasludina šo Zīmogu noņemšanu. Un mēs redzējām, ka tā ir Izpirkšanas Grāmata.

E-29 Pēc tam mēs pievērsāmies šim Radiniekam Izpircējam [Pestītājam] un izskatījām Viņu, lai redzētu, kāds bija Viņa darbs. Un visus šos gadus Kristus ir darījis Radinieka Izpircēja darbu. Visi, kas to saprot, sakiet: "Āmen." [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņš veic Radinieka Izpircēja darbu.

E-30 Taču pienāks laiks, kad šis izpirkšanas darbs būs galā. Kad izpirkšanas laiks būs beidzies, tad Viņš atstās Dieva Troni, kur Viņš sēd šobrīd. Taču tas nav Viņa tronis. "Tas, kurš uzvar, sēdēs līdz ar Mani uz Mana Troņa, tāpat kā Es esmu uzvarējis un sēdu uz Mana Tēva Troņa." Tas nav Viņa Tronis. Tas pieder Garam, Dievam. Kristum (Jēram) tas nepieder. Viņš ir iemiesojies Dievs (saprotat?), un tas ir tas pats Dievs, tikai iemiesojies. Un tā, Viņš pieceļas no Troņa...

E-31 No sākuma atskanēja paziņojums: "Kurš gan var atnākt un...un paņemt šo Izpirkšanas Grāmatu?" Saprotat? Tāpēc ka viss izpirkšanas plāns, sākot no Ādama, viss, ko pazaudēja Ādams...

E-32 Līdz Ādamam nekas nebija pazaudēts. Taču pēc Ādama uz zemes bija pazaudēts viss. Un visa zemes radība bija pazaudēta. Un viss krita līdz ar Ādamu, pārgāja bezdibeņa otrā pusē, no kurienes neviens nevarēja atgriezties atpakaļ, tas nekādi nebija iespējams. Kad cilvēks sagrēkoja, viņš atstāja savu ceļu...viņam vairs nebija ceļa, pa kuru varētu atgriezties. Un tad...

E-33 Kad tika uzdots šis jautājums, Jānis atklājējs...pravietis Jānis atradās vīzijā un to redzēja. Un nebija neviena cilvēka Debesīs, neviena cilvēka uz zemes, neviena cilvēka zem zemes, tas ir, neviens nebija cienīgs pat paskatīties uz šo Grāmatu. Saprotat? Tikai aizdomājieties par to! Tad priekšā iznāca Jērs, un Viņš paņēma Grāmatu. Lūk, Jānim tika pateikts, lai viņš vairs neraud. Tas sacīja: "Skaties, Lauva no Jūdas ir uzvarējis, un...un Viņš var paņemt Grāmatu un atvērt To." Tāpēc viņš pagriezās, lai ieraudzītu šo Lauvu, bet viņš ieraudzīja Jēru. Vecajs viņu pasauca, sacīja: "Lauva ir uzvarējis." Taču kad Jānis atnāca un paskatījās, tas bija Jērs, kas iznāca no Troņa.

E-34 Pirms tam Jānis Viņu vispār nebija ievērojis. Kāpēc? – Viņš atradās tur tālu prom, veicot Savu starpniecības darbu, jo Viņš asiņoja cilvēku dēļ, veica aizbildniecību par cilvēkiem, līdz ienāks tā pēdējā dvēsele, kas bija ierakstīta Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas. Tur būs noteikts skaits un ne vairāk. Tas arī viss. Pārējie pat negribēs ienākt, viņiem nav nekādas vēlmes ienākt. Un tāpēc pēc tam, kad ienāks šī pēdējā dvēsele, izpirkšanas laiks būs beidzies.

E-35 Tad Jērs iznāk, lai pieprasītu Savas tiesības uz tiem, ko Viņš ir izpircis, un tā ir visa radība. Zeme un viss pārējais pieder Viņam. Saprotiet? Viņš to ir izpircis Pats ar Savām Asinīm. Un kad Viņš iznāca priekšā, lai paņemtu šo Grāmatu, lai To atvērtu, ak, te nu bija... Jānis vairs neraudāja. Viņš paskatījās, un šis Jērs izrādījās nokauts Jērs. Tas jau bija nogalināts, bet Tas atkal bija dzīvs. Un te mēs ieraudzījām, ka nokauts jērs – tas ir asiņains jērs, viscaur asinīs. Tas bija nokauts. Pēc tam, kad Tas tika nokauts, Tas bija augšāmcēlies. Tas sēdēja uz Troņa, tā teikt, Troņa aizmugurē, lūk, šādi, veicot starpniecības darbu par visām tām dvēselēm, kas atnāks. Pēc tam, kad pēdējā no tām bija atnākusi un viss bija pabeigts... Izpirkšanas Grāmata joprojām bija Dieva rokās. Saprotat? Lūk, šobrīd Viņš vēl veic Radinieka darbu.

E-36 Tāpat kā Boāss devās uz turieni, bet Rute vienkārši tur sēdēja un gaidīja, līdz Boāss... Es gribēju teikt, Boāss izdarīja radinieka izpirkšanas darbu. Vai atceraties, kā es nesen par to sludināju? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] "Rute savāc vārpas", un "Rute... " ko nu viņa vēl tur darīja, un tā tik uz priekšu, un pēdējais bija "Rute gaida". Vai atcerieties, kā es līdzībās parādīju, kā tas attiecas uz Draudzi? Kamēr Boāss devās, lai paveiktu radinieka izpirkšanas darbu (viņš to izdarīja, nometa savu kurpi un apliecināja, un izpirka Naomiju, un caur to visu ieguva Ruti), lūk, Rute vienkārši gaidīja, jo viņa jau bija smagi strādājusi. Viņa jau bija izdarījusi visas tās pārējās lietas, bet tagad viņa gaidīja. Un tad, kad... Draudze gaida, atpūšas (daudzi no viņiem, lielākā daļa zemes pīšļos), kamēr Viņš dara Savu Radinieka Izpircēja darbu.

E-37 Lūk, pasaule kļūst sliktāka un sliktāka, un grēks vairojas un...un slimības, un bēdas, un nāve, un ciešanas. Bezdievji un bezdieves mirst kā mušas. Vēzis viņus saēd, un kas tik vēl ar viņiem nenotiek, jo viņi nevar iegūt pietiekamu ticību, lai izstieptu roku un tam pieķertos.

E-38 Tagad skatieties. Taču pēc tam, kad tas viss beidzās, kad bija beigusies Viņa...Viņa starpniecība, Viņš iznāk priekšā un paņem Grāmatu no Viņa rokas. Un tad Jānis un visi, kas bija Debesīs, sāka... Dvēseles, kas atradās zem altāra, sāka kliegt. (Mēs to vēl izskatīsim Sestajā Zīmogā.) Kā viņi gavilēja! Un...un viņi metās zemē (vecaji), un tika izlietas svēto lūgšanas. Un dvēseles zem altāra skaļi iesaucās: "Cienīgs Tu esi, jo Tu esi izpircis mūs Dievam! Un mēs atgriezīsimies uz zemes, lai dzīvotu kā ķēniņi un priesteri." Ak, tur bija viens varens...

E-39 Un Jānis sacīja: "Visi Debesīs un visi zem zemes, un visi pārējie" dzirdēja, kā viņš slavēja par to Dievu. Ziniet, droši vien Jānis Tur atrada ierakstītu savu vārdu. Kas par mirkli!

E-40 Tad viņš sacīja: "Viņš ir cienīgs paņemt šo Izpirkšanas Grāmatu." Tagad Tā vairs nepieder Tiesnesim, Tā pieder Izpircējam, un Viņš jau ir paveicis izpirkšanas darbu.

E-41 Tagad Viņš grasās parādīt Draudzei, ko Viņš ir paveicis. Āmen! Saprotat? Tad Viņš vienkārši paņem... Bet Grāmata taču ir aizvērta. Neviens vispār neko nezina. Viņi zināja, ka tā bija Izpirkšanas Grāmata, tur, no ārpuses, bet Tai ir jātiek atvērtai pēdējās dienās. Saskaņā ar Atklāsmes Grāmatas 10. nodaļu, septītajam eņģelim ir jāsaņem Vēstījums par To. Tāpēc ka tur ir teikts, ka tajās dienās, kad skanēs septītā draudzes perioda...septītā eņģeļa balss, kad viņš sāks bazūni pūst, visiem Dieva noslēpumiem būtu jābeidzas, kad viņš sāks pūst. Pēc tam, kad tas ir atklāts, no Debesīm nonāks Eņģelis, kas bija Kristus. Lūk, neaizmirstiet, šis eņģelis ir uz zemes (vēstnesis).

E-42 Un nonāk Kristus (jūs redzat Viņu Atklāsmes Grāmatas 10. nodaļā), liek vienu kāju uz zemes, bet otru uz jūras, virs Viņa galvas ir varavīksne, acis kā...un kājas kā uguns, un tā tālāk. Viņš paceļ savu roku un zvēr pie Tā, kas dzīvo mūžīgi mūžos uz Troņa, ka laika vairs nebūs. Un, kad Viņš dod šo zvērestu, Septiņi Pērkoni runā savām balsīm.

E-43 Un pierakstītājs (kad Jānis tika paņemts augšā, viņam bija jāpieraksta redzētais), viņš sāka pierakstīt. Bet Viņš sacīja: "Neraksti to." Tāpēc ka... "Neraksti to." Tas nav... Viņš sacīja: "Apzīmogo to." Kur? "Apzīmogo, nerunā to." Saprotat? Tam ir jātiek atklātam, taču tas nav pat rakstīts Vārdā.

E-44 Un pēc tam, kad Viņš sāka atvērt Zīmogus, mēs redzam, ka tie visi bija noslēpumaini. Saprotat? Kad Viņš atvēra Pirmo Zīmogu, viņš nodomāja: "Nu, tur būs teikts: 'Un notiks, ka tāds un tāds nāks pie varas, bet tas izdarīs to, bet tas izdarīs šito.'"

E-45 Taču, kad tas notika, izjāja kaut kāds balts zirgs, uz tā jātnieks. Nu ko. "Viņam bija šaujamloks, un pēc kāda laika viņam tika dots vainags," – sacīja viņš. Tas arī viss!

E-46 Pēc tam Jērs atkal atnāca un norāva vēl vienu Zīmogu, un parādījās jātnieks uz melna...uz sarkana zirga. "Un viņam tika dots zobens, un viņš grasījās doties karā, un viņam tika dota liela vara un atņemt zemei mieru, un lai cilvēki nogalinātu viens otru." Tas bija tāds kā...joprojām noslēpumaini (vai ne?), kad Viņš to atvēra.

E-47 Un pēc tam tas turpinās, un ir teikts, ka tajos laikos, tieši pirms šiem Septiņiem Pērkoniem, visi šie noslēpumi tiks atklāti.

E-48 Tagad skatieties. Pēc tam mēs ieraugām (kā mēs jau izpētījām), ka draudzes periodu laikā mums bija reformatori, nevis pravieši. Reformatori! Un katrs...katrs dara to darbu, kas atbilst viņa amatam.

E-49 Gluži kā cilvēks, kas strādā par telefonistu – viņš nu nemaz nav elektriķis. Varbūt viņš to darbu var izdarīt daļēji. Tāpat kā, ja cilvēks ir montieris, nu, viņš noteikti... Ja tas ir stabu racējs un viņš nekad nav strādājis ar vadiem, tad viņam labāk pie vadiem nelīst; varbūt viņš var kaut ko nedaudz pielabot vai kaut ko tamlīdzīgu.

E-50 Taču, kad ir jātiek atklātai tai īstajai patiesībai pēdējā dienā Draudzes pēdējai daļai, tieši tad Dievs saskaņā ar Rakstiem ir apsolījis atsūtīt mums... Un mēs to viscaur izpētījām, ka Viņš ir paredzējis, ka atgriezīsies Ēlijas Gars kaut kādā cilvēkā. Lūk, man šķiet, tas bija ļoti skaidri izskaidrots. Un mēs...un mēs gaidām, kad tas notiks, ka pēdējās dienās kaut kur parādīsies kāds svaidīts vīrs. Jūs dzirdēsiet par daudziem fanātiķiem un visu ko citu, taču tie ir tikai...tikai cenšas... Tas ir velns, kas cenšas aizvest no tā īstā, kad viņš šeit parādīsies. Saprotat? Taču viņš būs atbilstoši apliecināts. Jūs zināt, kāds bija Elija. Esiet vērīgi, un jūs...jūs zināsiet. Bet, kad viņš... Lūk, izredzētie zinās.

E-51 Pārējie nezinās, pavisam noteikti. Viņi pat no tāluma to neredzēs. Kā... Mēs to visu izskatījām un parādījām, kā viņi neatpazina Jāni, kā viņi neatpazina Eliju, kā viņi neatpazina Jēzu, kā viņi visos laikos viņus neatpazina. Un viņi atkal neatpazīs, jo tā par viņiem ir teikts Bībelē. Saprotat? Tāpēc tajā laikā tas būs ļoti necils, tas būs tik parasts. Tieši tāpēc cilvēki no tā atkrīt – viņiem tas ir pārāk vienkārši. Mēs redzam... Un vienmēr, kad cilvēki kļūst gudri un izglītoti un zina pilnīgi visu, tad viņi vienkārši...tieši tādi visu arī palaiž garām, ziniet. Saprotat?

E-52 Tādus cilvēkus Jēzus nekad neņēma par Saviem mācekļiem. Viņš ņēma neizglītotus ļaudis, zvejniekus, un neviens nebija saistīts ar savām draudzēm un pārējo. Viņš ņēma vienkārši parastus cilvēkus: nodokļu ievācējus, fermerus un zvejniekus, un līdzīgus, lai viņi darītu Viņa darbu. Saprotat? Jo viņi...viņi zina, ka viņi ir nekas, un tad Viņš var kaut ko no viņiem izveidot. Saprotat? Kamēr vien viņi saprot, ka viņi ir nekas, Dievs var kaut ko darīt.

E-53 Taču, kad viņi sāk domāt, ka viņi kaut ko zina, tad: "Tu nezini pilnīgi neko no tā, ko tev vajadzētu zināt," tā saka Bībele. [Brālis Branhams smejas–Tulk.] Tā ka mēs...mēs to redzam.

E-54 Un tā, tātad mēs noskaidrojām, ka šiem noslēpumiem ir jātiek atvērtiem.

E-55 Un kāpēc gan šie pārējie vīri – Veslijs, Luters un tie varenie reformatori, kuri atnesa attaisnošanu, svēttapšanu, vasarsvētku periods ar Svētā Gara kristību un pārējais – kāpēc gan viņi neuztvēra šos...šos vēstījumus? Kāpēc gan viņi tos nedabūja? – Tāpēc ka viņi bija reformatori. Saprotat?

E-56 Tieši tāpat kā (ja paskatīties uz to no otras puses) uzradās tādi cilvēki, kuriem bija vara kā ķēniņiem, taču viņi nebija ķēniņi. Redzat? Ir labi jāzina Bībeles terminoloģija. Saprotat? Tagad skatieties. Taču šis... Kāpēc visas šīs neskaidrības attaisnošanas noslēpumainībā, svēttapšanas noslēpumainībā, Svētā Gara kristības noslēpumainībā, un kāpēc... Un kādu gan... Vai Ieva apēda ābolu, vai arī viņa apēda granātābolu vai vēl kaut ko? Saprotat? Vai... Kas tad bija čūskas sēkla [dzimums]? Un..un kas ir pareizi: ūdens kristība "Tēva, Dēla un Svētā Gara" Vārdā vai arī "Kunga Jēzus" Vārdā? Un, ak, simtiem šādu jautājumu ir palikuši neatrisināti. Saprotat?

E-57 Bet tad pēdējā stundā ir jāparādās šim cilvēkam un tas viss jāatklāj, redziet, jāatjauno Svētie Raksti. Tas tiks pienācīgi apliecināts. Tieši tā. Un... Bet tas nebūs nekas tāds ievērojams, liels. Šeit Bībelē izskatās, ka tas būs kaut kas grandiozs.

E-58 Cik gan tam vajadzēja būt grandiozi, kā bija paredzēts atnākt Jānim un kristīt tur ūdenī! Tikai iedomājieties. Pravieši vēl...vēl sensenos laikos: Jesaja, Maleahija un visi pārējie runāja par viņu, kad viņš atnāks. Bet, kad viņš atnāca, tas bija vienkārši kaut kāds vientuļš, neizglītots puisis: ūsas pa visu seju un mati izspūruši kā spalvainajam kāpuram, ietinies lielā, noplukušā aitas ādā, vispār nekādas izglītības; cik zināms, nekad mūžā uz skolu nebija gājis. Redzat? Te nu viņš iznāca no tuksneša (pie kanceles viņu neviens nelaida), nostājās tur uz Jordānas upes un sāka aicināt cilvēkus nožēlot grēkus. Vai varat to iztēloties!?

E-59 Bībelē ir teikts, ka tajā dienā viss būs tik varens, ka "pat visas augstienes tiks nolīdzinātas un visas zemienes tiks piepildītas". Tieši tā. "Un viss paugurainais tiks padarīts par klajumu."

E-60 Nu, es varu iedomāties, kā viņi tolaik domāja, ka parādīsies Jānis jeb šis varenais Kristus priekštecis un ņems un izlīdzinās visu tuksnesi, un no jauna apsēs to ar zāli. Saprotat? Ak, viņi... Droši vien viņiem tas viss bija izskaidrots, apmēram tāpat kā šodien.

E-61 Taču tas viss bija necili, ka to palaida garām pat apustuļi. Viņi sacīja: "Nu, kāpēc gan Raksti saka, ka... Tu tagad ej uz turieni, lai tiktu pienests kā upuris? Bet kāpēc tad Rakstos ir teikts, ka...ka no sākuma ir jānāk Elijam?"

E-62 Viņš atbildēja: "Viņš jau atnāca, bet jūs to nezinājāt. Un ar Cilvēka Dēlu izdarīs tieši to pašu. Bet Jānis," sacīja Viņš, "izdarīja tieši to, kas viņam bija paredzēts. Un ar viņu izdarīja tieši tā, kā viņiem tas bija jāizdara." Un sacīja: "Tā ir jācieš arī Cilvēka Dēlam."

E-63 Droši vien pat trešā daļa no ebreju tautas nezināja, ka Jēzus Kristus bija uz zemes. Ne... Varbūt viņi bija dzirdējuši, ka tur bija kaut kāds fanātiķis, taču viņi nepievērsa tam uzmanību, vienkārši dzīvoja tālāk. "Viņš nāca pie savējiem, bet savējie Viņu nepieņēma." Lūk, kur es uzskatu, ka pat...

E-64 Nebija teikts, ka Viņš atnāks slepeni. Bet Aizraušana būs slepena. Tāpēc, ja jau Viņa atnākšana bija tik slepena, cik daudz vairāk nezināma būs Aizraušana! Saprotat? Neviens nezinās. Viņi uzreiz pateiks: "Es domāju, ka vajadzēja būt Aizraušanai, bet kāpēc uz zemes jau ir izlijis viss šis Dieva sods?"

E-65 Viņš sacīja: "Tā jau notika, bet jūs par to nezinājāt." Redzat? Tā būs tāda...tieši kā zaglis naktī.

E-66 Kā es reiz lasīju vienu grāmatu. Kā īsti to sauca? Vai tā bija "Romeo un Džuljeta" vai kaut kā tamlīdzīgi? Viņš ņēma...kaut kādā veidā pieslēja pie mājas kāpnes (es...tas bija ļoti sen) un atnāca, paņēma savu...lai naktī viņu aizvestu.

E-67 Lūk, tas...tas notiks tieši tādā veidā, un viņi būs prom. Ne tā, ka atsūtīs Eņģeļu baru ar lāpstām rokās, lai atraktu kapus. Bībelē ir teikts, ka mēs tiksim pārmainīti, pirms vēl pagūsim acis samirkšķināt. Viens mirklis, un viss būs beidzies – lūk, cik ātri.
Vienkārši sacīs: "Kāds ir pazudis."

E-68 Nu, droši vien, ja mēs šodien varētu uztaisīt pētījumu pa visu pasauli, tad ieraudzītu, ka katru dienu no zemes pazūd piecsimt cilvēku, par kuriem neviens neko nezina. Viņi vienkārši pazuda un viss.
Nu, tas nebūs ļoti liels skaits, kas aizies tajā Aizraušanā.

E-69 Es negribu jūs baidīt un es...un es...es nedomāju, ka tas ir tieši tā, bet es vienkārši gribu pateikt, ko teica Viņš. Un jūs jau paši to zināt: "Kā tas bija Noas dienās, kad astoņas dvēseles tika izglābtas caur ūdeni." Astoņas dvēseles no visas pasaules tika izglābtas caur ūdeni.

E-70 Nu, tu teiksi: "Ak vai! Tad man nav nekādas jēgas censties." Tas parāda, ka tev nav atbilstošas ticības.

E-71 Ja tur būs...būs tikai viens, tad tas būšu es, āmen, jo es ticu. Saprotat? Lūk, kā vajag ticēt: "Tas būšu es." Protams. Es gribu dzīvot Viņam tik tuvu, lai zinātu, ka Viņš mani paņems, kad Viņš atnāks, es tam ticu. Tā tas ir. Tāpēc ja...ja visi pārējie tur netiks, es tur būšu caur Viņa žēlastību. Jo Viņš man to ir apsolījis, un es zinu, ka es...es tur būšu, jo Viņš nevar samelot. Un es zinu, ka mana dvēsele un dzīve liecina, un katru dienu es cenšos dzīvot tā, it kā Viņa Atnākšana ir jau klāt, tāpēc es...es būšu tas, kurš tiks. Lūk, kādai vajag būt jūsu nostājai: "Ja tur būs astoņi, es būšu viens no tiem astoņiem; ja būs pieci simti, tad es būšu viens no tiem pieciem simtiem. Es nezinu par pārējiem, bet es gribu būt viens no tiem piecsimt." Saprotat? Lūk, kas mums ir jāatceras. Saprotat?

E-72 Bet, ja jūs to šādi nepaturat galvā, tad ar jūsu ticību kaut kas nav kārtībā. Saprotat? Tad jūs vēl neesat pārliecināti par savu pestīšanu. Jūs vēl tikai izsakāt pieņēmums. Nedariet to.

E-73 Labi. Mums nekādi neizdodas pieķerties klāt šim Zīmogam, vai ne? Nu labi. Es gribu katru vakaru... Es nezinu, vai jūs neiebilstat, ka es atņemu jūsu laiku. Mēs varētu doties mājās nedaudz agrāk. [Sanāksme saka: "Nē!"–Tulk.]

E-74 Tur nav pārāk... Kad atveras šie...šie Zīmogi, atcerieties, tur faktiski ir tikai viens pants. No sākuma skan paziņojums, pēc tam otrs pants. Gandrīz visos komentāros un citur, lasot tos jeb...jeb lasot viņu domas un... Es...es vienmēr esmu ticējis (tāpat kā teju vai viņi visi), ka šis pirmais jātnieks uz zirga bija...bija agrīnā draudze. Taču, kad Svētais Gars to atklāja, tas izrādījās pilnīgi pretēji tam. Saprotat? Saprotat? Un tāpēc tas vienkārši parāda, kas tas ir. Un turklāt es cenšos...

E-75 Lūk, personīgi man tas ir kaut kas ļoti svēts. Tieši tāpēc es gribu atbildēt uz tiem jautājumiem un tikt ar to visu skaidrībā, lai visi to skaidri zinātu, un tāpat arī uz magnetafona lentēm, lai cilvēki tagad saprastu. Saprotat? Katru vakaru es cenšos runāt par to, kas bija pateikts iepriekš, lai cilvēki...

E-76 Steidzoties un spiežoties, lai iekļūtu iekšā un...jums tā nevajadzētu darīt. Saprotat? Taču, kad tas notiek... Cilvēki ir cilvēki, un šeit ir karsts un jūs...un jūs esat nemierīgi.

E-77 Bet jūs esat bijuši ļoti, ļoti jauki. Es nekad nebiju redzējis, ka cilvēki uzvestos lūgšanu namā tik labi, kā tas bija šajās sanāksmēs un...sēž mierīgi, un mātes aiznes savus mazuļus uz bērnistabu, kad tie sāk raudāt. Un visi bija ļoti jauki.

E-78 Taču es cenšos ielikt pamatus, līdz es sajutīšu pār sevi Gara svaidījumu, lai izteiktu šos vārdus, lai pateiktu to, kas man ir atklāts. Bet, ja es...ja es kādreiz to darīdams esmu pieļāvis šeit kādu kļūdu, Viņš, protams, mani šeit izlabos visu priekšā. Es...es to vēlos. Tas ir...ir... Es gribu, lai tas būtu pareizi. Kāpēc pieņemt kaut kādus izdomājumus? Kaut kur ir taisnība, un...un tieši tā mums ir vajadzīga. Mēs gribam, lai Dievs mums dāvā to, kas ir pareizi.

E-79 Un tā, mēs izskatījām šos...šo jātniekus pēc kārtas. Pirmais zirgs...lūk, mēs saprotam, ka tas bija antikrists, tur iznāca tieši viņš. Un pēc tam mēs noskaidrojām (vakar vakarā), ka tas pats tips, kas devās uz priekšu kā antikrists, kā baltais zirgs, vakar mēs ieraudzījām viņu ar zobenu, jājot uz zirga un nogalinot cilvēkus.

E-80 Lūk, vienmēr ir fiziskais un garīgais. Un draudzes dēļ es gribu parādīt to līdzībās jeb prototipos, pirms mēs ķersimies pie pašas šī Zīmoga atvēršanas.

E-81 Un es šeit pierakstīju to, ko Viņš man iedeva. Man ir vairākas Rakstu vietas, kādas septiņas vai astoņas lapas ar tām, un...es uz tām atsaukšos.

E-82 Paskatieties. Es gribu parādīt Draudzes prototipu un izskaidrot to tik pamatīgi, lai jūs to noteikti saprastu. Saprotat?

E-83 Lūk, Ēdenes dārzā bija fiziskā līgava. Vai atceraties vakardienu? Šī fiziskā līgava, viņa bija Ādama iemīļotā, taču vēl nebija viņa sieva, jo viņš vēl nebija viņu atzinis kā sievu.

E-84 Tieši tāpat kā Marija bija Jāzepa sieva, taču viņš vēl nebija viņu atzinis, bet viņa izrādījās grūta. Saprotat?

E-85 Lūk, pirms Ādams atzina savu sievu, viņa bija tikai viņa līgava. Labi. Un mēs redzam, ka Dievs... Viņa...viņa krita Ēdenes dārzā, jo viņai neizdevās palikt ar Dieva Vārdu.

E-86 Lūk, Viņš zināja, ka sātans nonāks viņu vidū, tāpēc Viņš dāvāja viņiem vietu, kur viņi varētu patverties, pasargāties. Nu, un kurš gan var zināt labāku vietu patvērumam, ja ne Dievs, kad Viņš mēģina parūpēties par Saviem paša bērniem?

E-87 Ja es gribētu pasargāt savu mazo Jāzepu, mans brāli, viss...un es zinātu, ka no tā ir atkarīga viņa dzīvība, es taču...un ja es būtu spējīgs to izdarīt; nu, ja tam būtu vajadzīgs desmit metru biezs stiprinātais betons, lai...es uztaisītu trīsdesmit metrus, lai būtu pilnīgi drošs.

E-88 Un, ja es šādi rūpējos par manu puisēnu (un, ja šī mirstīgā dzīve pārtrūktu, es ticu, ka bērniņš būtu glābts), cik daudz vairāk Dievs rūpējas par Savu bērniņu, kurš aizietu mūžīgā pazušanā! Kādā gan patvērumā lai Viņš to noliek? Viņš to nolika aiz Sava Paša Vārda. Kamēr jūs esat šajā Vārdā, jūs esat drošībā. "Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, tad lūdziet, ko gribat." Tieši tā, Vārds.

E-89 Un tā, Ieva devās pastaigā pa dārzu, un viņa saskrējās ar čūsku, ļoti slīpētu tipu. Un viņa... Un viņš sāka... Lūk, viņš bija no pretējās puses. Dievs dzīvo, mājo un darbojas pazemībā un nekādi citādi. Saprotat? Un tā, šī parastā, pazemīgā lēdija tur pastaigājās, un uzradās sātans kā tāds gudrs, izveicīgs, elegants puisis. Un viņš gribēja uzspiest viņai programmu. Kamēr...

E-90 Lai kā arī sātans tur negrozītos apkārt, kamēr vien viņa palika aiz šī Vārda aizsardzības, viņai nekas nedraudēja. [Brālis Branhams plaukšķina pa savu Bībeli–Tulk.] Saprotat? Tāpēc lai sātans dara, ko vien vēlas – vienkārši paliec ar Vārdu. Tam nav nekādas nozīmes.
Ja viņš saka: "Bet tu taču esi slims," [Brālis Branhams plaukšķina pa Bībeli.] – "Ar Viņa brūcēm es esmu dziedināts." Hm-hm. Redzat?
"Tu taču mirsi." [Brālis Branhams plaukšķina pa Bībeli.]
"Viņš tik un tā mani augšāmcels. Viņš to ir apsolījis."

E-91 Hm-Hm. Saprotat? Vienkārši palieciet drošībā aiz Vārda muguras, tas arī viss. Pats Kristus patvērās aiz Vārda: "Ir rakstīts." Redzat? Lūk, stāviet aiz Vārda.

E-92 Taču Ieva, viņa sāka tā kā piekāpties, taču viņa nepiekāpās visā. Viņa piekāpās tikai vienā nelielā frāzītē. Un tieši to sātanam no viņas vajadzēja. Ar spriedelēšanu viņš izvilināja Ievu no Dieva apsolījuma aizsardzības.
Nekad nemēģiniet spriedelēt par Dieva Vārdu. Vienkārši ticiet Tam! Saprotat?

E-93 Un tā viņa izgāja no Tā ārā. Un pirms Ādams atnāca pie viņas kā pie sievas, sātans jau bija viņu apgānījis. Un viņa...

E-94 Vai jūs esat pievērsuši tam uzmanību? Kristus izdarīja to pašu, precīzi. Lūk, lai īstenotu izpirkšanu, Dievam vajadzēja būt pirmajam. Vai jūs ievērojāt, ka Marija, pirms viņa atnāca pie Jāzepa, Svētais Gars jau bija viņu apsteidzis. Āmen! Saprotat? Lūk, kā atnāca Izpircējs [Pestītājs].

E-95 Un tā, skatieties. Fiziskā sieviete krita, un Dievs uztaisīja ceļu, lai viņa varētu tikt izpirkta. Kaut arī viņa bija kritusi, Viņš uztaisīja ceļu.

E-96 Lūk, tā bija pirmā līgava uz zemes: viņa krita pirms viņi ar vīru apprecējās. Viņa krita, jo viņa sāka spriedelēt; tā vietā, lai turētos pie Vārda, viņa krita. Un viņa krita uz nāvi, mūžīga atdalīšana. Līdz ar sevi viņa paņēma savu vīru un pilnīgi visu, kas vien bija uz zemes. Viņa krita!

E-97 Lūk, bet Dievs, pilns žēlastības, uztaisīja ceļu, lai izpirktu to sievieti. Un viņš tai deva solījumu, pasakot viņai, ka kādreiz nākotnē pie viņas atkal atnāks patiesais Vārds, ka viņai tiks darīts zināms patiesais Vārds. Lūk, neaizmirstiet to, jo Viņš apsolīja, ka Kristus atnāks caur sievieti.

E-98 Bet Kristus ir Vārds. Jāņa Evaņģēlija 1. nodaļa: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa," (redzat?), "un mājoja mūsu vidū." Dievs mājoja mūsu vidū miesā. Viņš bija Vārds.

E-99 Pirms Vārda ir doma. Un domai ir jātiek radītai. Labi. Kad Dieva domas tika izteiktas caur Vārdu, tās kļuva par radību. Tātad, kad Viņš pasniedz to tev kā domu, Viņa domu, un tev tā atklājas, bet doma paliek tikai doma, kamēr tu pats to neizteiksi. Tieši tāpēc...

E-100 Mozus izgāja palūgt. Viņam apkārt bija tas Uguns Stabs, un Viņš sacīja: "Ej, izstiep savu nūju uz austrumiem un saki...izsauc mušas."

E-101 Mušu nebija, taču viņš gāja un izstiepa nūju tajā virzienā, un sacīja: "Lai ir mušas." Nekādu mušu joprojām nebija. Viņš atgriezās. Taču šie vārdi, Dieva doma, jau bija izteikta. Tā bija kļuvusi par vārdu, tagad tam ir jānotiek.

E-102 Nu, vai tad jūs neredzat, kur par to runāja Jēzus: "Ja jūs pateiksiet šim kalnam (nevis, ja Es pateikšu, bet ja jūs pateiksiet šim kalnam): 'Kusties...!'"

E-103 Un es iedomājos, kā (Mozus laikā) pēkšņi sāka dūkt viena liela zaļa muša. Un pēc maza brīža to jau bija pa divi kilogrami uz kvadrātmetru. Saprotat? No kurienes tās uzradās? Viņš... Dievs tās radīja. Vai tad jūs neredzat, kā...

E-104 Dievs, ja Viņš to gribētu, var šovakar iznīcināt šo pasauli ar odiem. Nu, Viņš varētu visu pārklāt ar odu kaudzēm līdz pat mēnesim. Viņam būtu tikai jāpasaka: "Lai top odi līdz pat mēnesim." Nekas vairāk tur nebūtu jādara. Nevajadzētu nekādu ķīmiju vai kaut kā cita, to vienkārši kļūtu vairāk, vairāk un vairāk. Saprotat?

E-105 Viņš var darīt, ko vien vēlas. Viņš ir Dievs, Radītājs. Viņam tas ir tikai jāizsaka. Pareizi. Viņš ir Radītājs. Kaut mēs spētu aptvert, cik Viņš ir varens! Saprotat? Viņš vienkārši dara visu, ko vien vēlas.

E-106 Viņš tur sēž un skatās uz cilvēkiem un uz šiem tik gudrajiem profesoriem: "Dieva nav," un visu ko tādu. Ha! Gluži tāpat kā toreiz Bābelē...Bābelē.

E-107 Lūk, mēs redzam, ka Dievs pateica Ievai: "Pēc noteikta laika Vārds pie tevis atgriezīsies." Bet kā viņa krita? Es gribu, lai mana klase uz to atbild. No kā viņa atkrita? No kā atkrita Ieva? – No Vārda. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "No Vārda."–Tulk.] No Vārda. Un Dievs apsolīja uztaisīt ceļu, lai viņu izpirktu un atvestu atpakaļ pie Vārda, ka paies noteikts laiks, un Vārds viņai atvērsies. Labi. Vārdam bija jāatnāk ar vienu mērķi. (Pamatīgi iegaumējiet, ko es jums tagad saku.) Vārdam bija jāatnāk pie viņas ar vienu mērķi – lai izpirktu. Labi.

E-108 Taču līdz...līdz tam laikam viņai bija aizvietotājs, kas...kas darbojās, kamēr nepienāca laiks oriģinālajam Vārdam. Nu, vai jūs...jūs to skaidri saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Redzat? Viņš pateica Ievai, ka pie viņas atkal atnāks Vārds, taču līdz tam laikam Viņš iedeva viņai aizvietotāju, kamēr pienāks tas laiks. Un tā, Viņš iedeva viņai upurēšanu kā to Asiņu aizvietotāju.

E-109 Lūk, tās bija buļļu, aitu, kazu un citu asinis, bet tās neatņēma viņas grēku. Saprotat? Tās tikai apklāja viņas grēku. Tās it nemaz to neaizvāca – tās to apklāja. Jo tās bija dzīvnieku asinis, un dzīvnieku asinīs ir dzīvnieka dzīvība. Tas bija aizvietotājs, līdz īstās... (tagad turieties) ...līdz īstās cilvēciskās Asinis, tādas kā cilvēkiem, kļūs par iemiesojušos Dievu. Bez seksa, nevainīgā veidā – to deva piedzimšana no jaunavas.

E-110 Un tā, Dieva Vārds, apsolījums, kļuva par Asinīm un iemiesojās Pestītāja Jēzus Kristus personībā. Buļļu un āžu, un citu asinis...

E-111 Bet nu uzgaidiet. Šeit Dievs deva apsolījumu, sakot, ka tas piepildīsies, kad Viņš atnāks: "Viņas Sēkla [Dzimums] sadragās čūskas galvu." Lūk, ja viņas sēkla atnāktu tieši tāpat kā no Ādama vai kā no čūskas, vai tamlīdzīgi, tad tā joprojām būtu grēcīga sēkla.

E-112 Tieši tāpēc Jānis raudāja. Nebija neviena cilvēka, jo neviens cilvēks... Ikviens bija otrā pusē, šī grāvja, šī bezdibeņa otrā pusē. Taču tuvojās laiks, kad šīs aizvietojošās dzīvnieku asinis vairs nebūs vajadzīgas, kad atnāca īstās, iemiesojušās Asinis – Dievs, kļuvis par miesu un Asinīm. Tā par Viņu ir teikts Bībelē. Saprotat? Pirmā vēstule Timotejam 3:16: "Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Dievs bija skatīts miesā." Tā tas ir. To paveica dzimšana no jaunavas.

E-113 Lūk, aitu un āžu asinis apklāja grēku, taču tās no tā neatbrīvoja, jo tās bija dzīvnieku asinis. Taču tā tam bija jābūt, tas kalpoja kā aizvietotājs.

E-114 Un cilvēki, protams, pierada pie šī aizvietotāja, un viņi tā arī turpināja.

E-115 Taču, kad īstais, apsolītais Vārds kļuva redzams Jēzū Kristū, kurš pierādīja, ka Viņš ir šī varenā Radītāja Dieva Dēls, un Viņš pats pierādīja, ka Viņš ir Dieva dzīvais Vārds... Ak vai! Viņš pierādīja, ka tas bija Viņš. Viņš varēja izteikt, un tas radās.

E-116 Neviens cilvēks un...un neviens pasaulē nevarētu to izdarīt. Neviens, izņemot Dievu, uz zemes nespēj radīt. Velns taču nevar radīt. Viņš izkropļo jau radīto, bet radīt viņš nevar. Grēks – tas ir tikai izkropļots taisnīgums. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Kas ir meli? – Sagrozīta patiesība. Saprotat? Kas ir laulības pārkāpšana? – Pareiza likumīga akta izkropļojums. Viss grēkā... Grēks ir tikai sagrozīta Patiesība.

E-117 Un tā, viņš nevarētu radīt, taču, kad atnāca Kristus, Viņš pierādīja, ka Viņš bija Radītājs. Tās bija tās apsolītās Asinis. Lūk, ja jūs gribat to izlasīt, jūs...uz brītiņu to atvērsim. Šovakar tas mums tik un tā būs jāizskata.

E-118 Es...es kļūstu nervozs, man šķiet, ka visi grib iet mājās, ziniet. Un tāpēc tas ir... [Sanāksme saka: "Nē."–Tulk.] Tagad atšķirsim Apustuļu Darbu 2. nodaļu. Paldies jums. Un mēs vienkārši...

E-119 Apustuļu Darbu 2. nodaļa, un mēs noskaidrosim, vai tā ir taisnība vai nē; vai tiešām bija pierādīts, ka Viņš bija Dievs. Labi. Atšķiriet Apustuļu Darbus 2. nodaļu. Tagad sāksim no 22. panta, Pētera runa Vasarsvētku dienā.
Israēlieši, uzklausait šos vārdus: Nacarieti Jēzu, šo vīru, Dievs jūsu priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darījis caur Viņu jūsu vidū, kā jūs paši zināt.

E-120 "Vīrs, kas bija apliecināts, ka tas bija Dievs jūsu vidū." Jau paši darbi, kurus Viņš darīja, pierādīja, ka tas bija Viņš. Lūk, Pēteris tur stāvēja sinedrija priekšā un viņiem stāstīja.

E-121 To zināja arī Nikodēms. Viņš sacīja: "Mēs visi zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevarētu tādas lietas darīt, ja viņš nebūtu no Dieva." Redzat? Viņi to zināja. Bet kāpēc?

E-122 Tagad skatieties. Un tā, Ievai tas bija apsolīts. Taču, kad... Šī līgava aizgāja tik tālu, ka viņa atteicās, kad pie viņas atnāca Patiesais Vārds. Tāpat arī šī sieviete (ebreju līgava) atteicās to atzīt. Tā taču bija Dieva līgava, Viņš ar to izšķīrās. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņa bija Dieva līgava.

E-123 Jūs sacīsiet: "Nu, bet viņi taču nebija apprecējušies." Tā tas ir. Taču Jāzeps atlaida Mariju pirms...grasījās atlaist Mariju, pirms viņi bija apprecējušies. Redzat? Viņi bija saderinājušies.

E-124 Kad Viņš atnāca un...kad Vārds, kuru Viņš bija apsolījis, atnāca uz kāzām, Viņš atrada viņu tik ļoti iegrimušu tās aizvietotājos, ka viņa nemaz nepieņēma īsto apsolījumu, kas bija dots – Vārdu, Kristu.

E-125 Varbūt jūs to nesaprotat. Nu, es to vēlreiz atkārtošu. Es gribu, lai jūs to saprotat. Jā?

E-126 Viņai bija dots solījums (līgavai, Ievai), ka atnāks Izpircējs, ka viņas izpircējs būs Vārds. Bet, kad šis Vārds atnāca, tapis par miesu, viņa To noraidīja. Viņai bija doti aizvietotāji... (paturiet prātā šo aizvietotāju) ...doti aizvietotāji, lai to uzturētu, līdz atnāks šis Izpircējs. Bet, kad atnāca Izpircējs, viņai gribējās palikt ar saviem aizvietotājiem, un viņa noraidīja patieso Vārdu. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Un tā bija ebreju līgava.

E-127 Tieši tāpat Viņš rīkojās ar otro Ievu, līgavu, māti visiem garīgi dzīvajiem. Saprotat? Ieva nozīmē "visu dzīvo māte". Ieva – visu dzīvo māte.

E-128 Lūk, un kad Viņš atnāca pie ebreju līgavas, viņa bija visu dzīvo māte, bet viņa Viņu noraidīja.

E-129 Fiziskā ieva krita Ēdenē, ieklausoties sātaniskajos prātojumos, kas bija pretrunā Dieva Vārdam – tieši tā viņa krita. Tieši tā. Viņa krita, jo viņa tā rīkojās.

E-130 Garīgā Ieva (lūk, tā ir draudze, Kristus līgava), viņa krita nevis Ēdenē, bet gan Romā, Nikejas Padomē, kad viņa to noraidīja, tā vasarsvētku dienas draudze, kas devās uz Nikeju un ieklausījās Romas spriedelēšanā tā vietā, lai turētos pie Vārda. Viņa krita, un viss, kas bija pēc viņas...viņai apkārt, nomira līdz ar viņu. Lūk, fiziskā Ieva krita tieši tāpat, kā krita garīgā Ieva. Dieva līgava krita...krita dārzā, Kristus Līgava krita Romā. Saprotat?

E-131 Paskatieties, caur tādu pašu spriedelēšanu pret Dieva Vārdu arī viņa pārdeva savas nevainības tiesības sātanam. Un mēs ieraudzījām, noņemot šos Zīmogus, kas tas bija sātans, un tur joprojām ir sātans. Bībelē ir teikts, ka tas ir pats sātana tronis. Un tāpat kā Ieva zaudēja savas...savas nevainības tiesības un atdeva tās sātanam Ēdenes dārzā, tāpat arī draudze, Kristus līgava, izdarīja to pašu Romā, kad viņi zaudēja Bībeli savu dogmu un spriedelējumu dēļ. Vai redzat šo līdzību? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]

E-132 Ja vienkārši turēsies pie šīm līdzībām, tad viss noteikti būs pareizi. Ja mana roka izskatās kā... Ja es nekad nebūtu sevi redzējis, un redzētu, kā pietuvojas mana ēna, tad es aptuveni zinātu, kā es izskatos. Saprotat? Taču... Lūk, kā to dara. Ja jūs gribat ieraudzīt, kas notiks, tad paskatieties, kas bija pagātnē. "Jo viss vecais ir nākamo lietu ēna," tā ir teikts Bībelē. Labi.

E-133 Jo viņa pazaudēja savu nevainīgo Vārdu, Dieva Vārdu, kad viņa pārdeva Bībeli un tās vietā ielika cilvēku, kurš saka, ka draudzei ir tiesības izmainīt visu, ko vien tie grib izmainīt. Un viņi to izdarīja. Un Kristus līgava, Vasarsvētku dienas līgava, pārdeva savu nevainību Nikejā, tieši tāpat kā Ieva pārdeva savu nevainību sātanam Ēdenes dārzā. Tieši tā. Labi.

E-134 Dievs apsolīja šai draudzei, šai Vasarsvētku dienas draudzei (zinot, ka viņa to izdarīs), tāpat kā Viņš bija apsolījis Ievai... Dievs apsolīja Vasarsvētku dienas draudzei...

E-135 Vai jūs ticat, ka viņa pārdeva savu pirmdzimtību pirms...savu nevainību, kad viņa devās uz turieni? Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņa... Protams, pārdeva. Tad kāds labums ir no ticības mācības, kas nav balstīta uz šīs Bībeles? Es gribu, lai kāds atrod Bībelē tā saucamo "Apustuļu ticības apliecību", kaut vienu vārdu par to Bībelē. Tā ir katoliskā ticības mācība, nevis apustuļu mācība.

E-136 Izlasiet Apustuļu darbus 2:38 – lūk, kur ir "apustuļu ticības apliecība", ja tāda vispār pastāv. Jā. Saprotat? Nu, viņi tik un tā to vienmēr izmantoja. Tāpēc, ja jūs... Saprotat?

E-137 Un tā, viņi pārdeva savu pirmdzimtību. Turklāt metodisti, baptisti, prezbiterieši, vasarsvētku draudzes un visi pārējie izdarīja tieši to pašu. Viņa izveidoja konfesiju... (Roma, lūk, kas lika viņai do darīt) ...viņa izveidoja konfesiju un ielika cilvēku par vadītāju. Un metodisti, baptisti vasarsvētku draudzes un visi citi izdarīja tieši to pašu – ielikuši cilvēku grupu kā galvenos. Lai ko arī Dievs neteiktu, viņi...tev ir jādara tā, kā viņi tev saka darīt.

E-138 Nu, kas tad tas ir? – Visīstākā garīgā prostitūcija, sliktas uzvedības sieviete (tieši tā), ticības mācības, melīgas ticības mācības, kuras ir izveidojuši cilvēki. Pēc tam viņa kļuva... Kad viņa šādi izdarīja (lūk, es to pierādīšu), Dieva acīs viņa kļuva par netikli. Vai jūs ticat, ka tā ir teikts Bībelē? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Tieši tā. Viņas meitas izdarīja to pašu.

E-139 Lūk, Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļā, ja gribat to atzīmēt, Jānis tika aiznests Garā un ieraudzīja lielu netikli, kas sēdēja uz... Mēs vakar to lasījām. Un tur bija septiņi kalni, visas viņas lietiņas, precīzi. Un viņa bija devusi pasaulei savas netīrās netiklības. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Un visi zemes ķēniņi ir dzīvojuši netiklībā ar viņu: mānīja, zaga, meloja un maksāja (vai-vai-vai) par grēku nožēlu, un...un novennas un visas pārējās lietas.

E-140 Bet atcerieties, ka viņai bija meitas. Ja viņa bija kļuvusi par grupu un turklāt bija pakļauta organizētai sistēmai, tātad visa sistēma ir nepareiza. Un, ja Ieva, nepaklausot Dievam, ieveda nāvē visus, kas bija zem viņas, tad arī katra draudze, kura organizējas, ieved nāvē visus, kas atrodas zem tās. Tieši tā. Tiem visiem ir beigas. Tas precīzi saskan ar šo Vārdu. Izlasiet Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļu. Un Bībelē ir pateikts, ka Viņš sadedzinās viņu [sievieti] ar uguni, un līdz ar viņu arī visus viņas bērnus. Tā tas ir. Tas nozīmē, ka līdz ar šo netikli sadegs visas organizētās sistēmas.

E-141 Tas izklausās kategoriski, taču... Un es...es zinu, ka jūs no viņiem vēl dzirdēsiet, bet es gribētu dzirdēt, ko viņi teiks. Un es...es... Tomēr tā ir taisnība. Tā ir teikts Bībelē, tāpēc tā ir taisnība.

E-142 Viņa kļuva par "netikli". Varat par to izlasīt Atklāsmes Grāmatas 17. nodaļā. Viņa... Ko viņa izdarīja? – Viņa nodarbojās ar ārlaulības sakariem, par spīti savam Vīram. "Nu," jūs teiksiet, "nē, tā ir tikai Bībele." Vārds ir Dievs. Un, ja jūs atņemsiet kaut vienu...

E-143 Bet vai tev gribētos, lai tava sieva skūpstītos ar citu vīrieti? Pat ja viņa nedarītu neko vairāk par to, tev taču negribētos, lai viņa to dara. Šādi viņa pierādītu savu neuzticamību.

E-144 "Jebkurš, kas atņems no Tā kaut vienu Vārdu vai pieliks Tam kaut vienu..." Aleluja! Kristus vēlas, lai Viņa Sieva būtu tīra attiecībā uz Vārdu! [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Lūk, kādai viņai ir jābūt.

E-145 Jo nekas, neviens vismazākais sīkumiņš, ne raksta galiņš, pilnīgi nekas nezudīs no šī likuma vai no šīs Grāmatas, līdz tas viss piepildīsies. Jēzus sacīja: "Debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nekad nezudīs."

E-146 Un nelieciet Tam klāt nekādus personīgus skaidrojumus. Viņš grib šķīstu, neaptraipītu, lai pat nekāda flirta tur nebūtu. Es negribētu, lai mana sieva flirtē ar citu vīrieti. Un, kad jūs ieklausāties kaut kādā spriedelēšanā, kas ir ārpus Viņa, tad jūs ieklausāties...jūs flirtējat ar sātanu. Āmen! Vai tas neliek jums justies dievbijīgi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Dievs vēlas, lai jūs paliktu neaptraipīti, stingri stāvētu uz šī Vārda. Neatkāpieties no Tā ne par soli. Labi.

E-147 Dievs viņai tāpat kā Ievai Ēdenes dārzā apsolīja...lūk, šai pēdējai Ievai, tas ir, Vasarsvētku dienas draudzei, sākotnējai draudzei... Pati draudze – tā ir visu dzīvo māte, tāpēc ka...tas ir, kamēr viņi turp iet. Taču, redziet, kad cilvēki pārņem viņas grēkus, viņi nomirst līdz ar viņu.

E-148 Lūk, atnāk viens parasts puisis, viņš saka: "Es gribu kalpot Dievam."

E-149 Viņi saka: "Labi, tev ir jāizdara sekojošais: aizej uz turieni un nožēlo grēkus."
"Labi, es to izdarīšu. Slava Dievam!" Viņš tur aiziet un nožēlo grēkus.

E-150 "Tagad nāc, pievienojies mums." Te nu tas ir. Hm-hm. Redzat? Viss, beigas. Hm! Pareizi, uzreiz nomira kopā ar viņu [sievieti]. Redzat? Redzat? Tas vienkārši... To māca šī Grāmata (saprotat?), ne jau es tā saku, tas ir Šeit rakstīts. Nu labi.

E-151 Un tā, Dievs viņai apsolīja, tāpat kā Viņš apsolīja Ievai. Viņš pateica Ievai, ka pienāks laiks, kad pie viņas no jauna atgriezīsies Vārds. Vai jūs to atceraties? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Tiks atjaunots tas, ko viņa pazaudēja, jo ir tikai viens līdzeklis, kas var atjaunot – tas ir Vārds. Tieši tā.

E-152 Kā es jau sacīju: kad jūs šaujat ar ieroci, bet netrāpāt mērķī, tad atrodiet, kur bija "nobīde". Jums ir jāatgriežas tajā vietā un jāsāk no jauna. Saprotat?

E-153 Un, ja tu atgriezīsies atpakaļ, tu atgriezīsies Nikejā. Lūk, no kurienes ir jāsāk no jauna. Saprotat? Atgriezieties atpakaļ, prom no šīm organizācijām, prom no visas šīs baznīcas! Mēs pilnīgi skaidri redzam šos Zīmogus.

E-154 Es nekad nevarēju saprast, visu savu dzīvi, kāpēc es esmu tik ļoti pret organizētajām sistēmām. Nevis pret cilvēkiem, nē. Tie cilvēki ir tieši tādi paši, kā es vai jūs, vai visi pārējie. Taču tā ir sistēma, šī konfesionālā sistēma! Tagad es to skaidri redzu. Tikai tagad es to esmu sapratis. Tā tas ir.

E-155 Dievs apsolīja garīgajai Ievai, tāpat kā Viņš apsolīja arī fiziskajai Ievai, ka pie viņas atkal atgriezīsies Vārds, ka pēdējās dienās Viņš atkal atvedīs Draudzi atpakaļ pie sākotnējā jeb oriģinālā Vārda.

E-156 Tagad skatieties ļoti uzmanīgi. Es..es gribu, lai jūs par to pārliecinātos. Dievs apsolīja Ievai, ka pienāks laiks, kad caur viņas Sēklu [dzimumu] Vārds tiks atjaunots, ka šis Vārds pats kļūs par Sēklu. Un, kad viņai iedeva aizvietotāju, viņa turējās pie šī aizvietotāja. Bet, kad pie viņas atnāca Vārds, ko viņa tad izdarīja? – "Man tas nav vajadzīgs." Tas bija pārāk necils. Viņas acīs Tas nebija atbilstošs, nebija pietiekami elegants. "Kūtī? Ak vai! Tāds tips, un pat skolā nav gājis!? Nu, es kaut ko tādu nevaru pieņemt. Tas nav Mesija. Viņš ļauj, lai citi dara Viņam pāri, un vēl tiek saukts par Mesiju? Ļauj, lai Viņam aizklāj seju ar lupatu un tad sit Viņam pa galvu? Un vēl sauc Sevi par Pravieti, par īstu Pravieti, kas ir atnācis?"

E-157 Patiesībā, viņi nepazina praviešus. Tā teica Jēzus. Viņš sacīja: "Ja jūs būtu zinājuši praviešus, tad jūs atpazītu Mani." Tā tas ir.

E-158 Tagad skatieties. Taču, kad pie viņas atnāca Vārds tā...precīzi tā, kā Dievs to bija pateicis, viņa to jau bija izskaidrojusi citādāk. (Es runāju par jūdu līgavu, par ebreju līgavu.) Sākumā tā bija Ieva. Un, kad Tas atnāca, viņa To negribēja, viņa gribēja palikt ar saviem aizvietotājiem.

E-159 Lūk, Dievs deva solījumu garīgajai Ievai Vasarsvētku dienā, pateica to vēl pirms tam, kad tas notika, vēl četrsimt gadus pirms draudzes krišanas, ka viņi noteikti kritīs un izdarīs to, ko viņi izdarīja. Taču Viņš apsolīja, ka pēdējās dienās Viņš atkal atsūtīs Vārdu. [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]

E-160 Kad Viņš bija uz zemes, Jēzus teica tieši to pašu, ka Viņš no jauna To atsūtīs. Bet ko... Bet ko Tas atradīs? Tas atradīs tieši to pašu, ko atrada toreiz, kad atnāca pirmo reizi. Tā tas ir. Viņiem... Viņi...viņi grib savus aizvietotājus. Viņi grib savu konfesiju. Viņi grib savas ticības mācības. Viņi grib dzīvot tieši tā, kā viņiem gribas. Un viņi grib... "Nu, es esmu tāds un tāds, es piederu pie tiem un tiem," – nav nozīmes, ko dara Dievs, cik daudz Viņš Sevi parāda; Viņš var augšāmcelt mirušo, Viņš var izstāstīt sirds noslēpumus, Viņš var darīt visu to, kas ir par Viņu ir aprakstīts Bībelē – tam nav nekādas nozīmes. "Ja tas nav saistīts ar manu organizāciju, tad tas nav Tas." Saprotat?

E-161 Tieši to pašu izdarīja ebreju līgava. Tā tas ir. Saprotat? Viņi pievērsa uzmanību savam aizvietotājam, bet Dievs viņiem bija apsolījis īsteno. Un, kad šis īstenais atnāca, viņi To negribēja. Tas bija pārāk necils.

E-162 Tas pats notiek šodien, kad...kad Tas parādās uz skatuves. Lūk, Maleahijas grāmatas 3. nodaļā Dievs pateica, ka pēdējās dienās Viņš atsūtīs Vēstījumu, kas atjaunos...! [Sanāksme saka: "Āmen!"–Tulk.] Pravietis Joēls saka: "Es atjaunošu par visiem gadiem." [Latv. Bībelē: "Es jums griezīšu par labu..."–Tulk.] Visu, ko noēda Roma, un visu, ko noēda metodisti, un visu, ko noēda baptisti no tā oriģinālā Vasarsvētku dienas zara – Dievs pateica: "Es atjaunošu pēdējās dienās." Pareizi.

E-163 Un Viņš var atsūtīt mums tādu cilvēku, kas... Dievs vienmēr ir sūtījis Savu Vārdu tikai un vienīgi pravietim; nevis reformatoriem, bet praviešiem. Tam vēl nebija pienācis laiks. Tagad tā stunda jau ir tuvu, un tieši tāpēc mēs gaidām, kad tas atnāks. Tas būs tik necili un liegi, un tāpēc... Ak vai!

E-164 Vai jūs domājat, ka šie aristokrāti: metodisti, baptisti, prezbiterieši un vasarsvētku draudzes to kādreiz pieņems?
"O-o, tu sacīji 'vasarsvētku draudzes'?"

E-165 Vasarsvētku draudzes – tie ir lāodikejieši. "Bagāti un nevajag nenieka."

E-166 Ir teikts: "Tu nezini, ka tu esi nabags." Varbūt tu cel ēkas miljonu dolāru vērtībā, bet tu joprojām esi nabags, garīgi nabadzīgs.
"O-o," tu sacīsi, "es visu redzu."
"Tu esi akls."
"Nu," sacīsi, "slava Dievam, esmu labi apģērbts."
"Kails!"
"Nu, par mūsu puišiem es esmu pārliecināts. Mums ir garīgie semināri, mēs..."

E-167 "Un nezini to." Viss ir vienkārši otrādāk. Lūk, ja jau Bībele saka, ka Lāodikejas Draudze būs tādā stāvoklī...

E-168 Un neviens cilvēks uz zemes nespētu noliegt, ka šis ir pēdējais periods, tāpēc ka Lāodikejas draudzes periods ir septītais periods un mēs jau esam tajā. Jau beidzas otrā tūkstošgade. Citu draudzes periodu vairs nav. Lūk, kāpēc brāļi no "vēlīnā lietus" nespēja izveidot kārtējo organizāciju. To vairs nebūs. Tā tas ir. Tās ir pašas beigas. Hm-Hm. Āmen! Vēl viena draudzes perioda nevar būt. Viss ir beidzies.

E-169 Taču, ja vasarsvētku draudžu vēstījums bija pēdējais vēstījums... Tas ir, taisnošana, svēttapšana un kristība ar Svēto Garu (pēdējie trīs vēstījumi, pēdējie trīs draudzes periodi) veido pilnvērtīgu Piedzimšanu...

E-170 Tieši tāpat, kad sievietei ir...kad viņa grasās dzemdēt bērnu, pirmais, kas faktiski notiek, tas ir ūdens, pēc tam ir asinis, bet pēc tam – dzīvība.

E-171 Kad viņi nogalināja uz krusta Jēzu, no Viņa ķermeņa iznāca matērija, kas veido jaunu...kas viedo piedzimšanu. Viņi caurdūra Viņa sānu, un iznāca Asinis un ūdens, un "Es nododu Savu Garu Tavās rokās." Kas iznāca no no Viņa ķermeņa? – Ūdens, Asinis un Gars.

E-172 Lūk, par to stāsta 1. Jāņa vēstule 5:7: "Trīs dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds (kas ir Kristus) un Svētais Gars." Un šie trīs ir kopā; viņi nav viens, bet viņi ir kopā. Un ir trīs, kas liecina... Tas ir, es gribēju teikt "viņi ir viens." [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Es šeit kļūdījos. "Un ir trīs, kas liecina virs zemes: ūdens, Asinis un Gars, un šie trīs ir kopā."

E-173 Tu vari iziet svēttapšanu, nebūdams taisnots. Un vari būt taisnots, bet būt bez svēttapšanas. Tu vari būt izgājis svēttapšanu, būdams bez Svētā Gara. Tieši tā.

E-174 Jāņa Evaņģēlijā 17:17 mācekļi bija izgājuši svēttapšanu, un viņiem bija dota vara izdzīt ļaunos garus, tomēr Svētā Gara viņiem vēl nebija. Redzat? Protams. Viņiem vajadzēja uzkāpt augšā un gaidīt līdz Vasarsvētku dienai, līdz kamēr atnāca Svētais Gars.

E-175 Lūk, kad Jūda parādīja savu īsto seju. Vai redzat, kā šis gars virzījās cauri taisnošanai un svēttapšanai? Taču kad viņš aizgāja līdz beigām, viņš parādīja savu īsto seju. Redzat? Tā tas ir.

E-176 Tagad skatieties. Un tā, mēs dzīvojam laika beigās. Un garīgajai Ievai tieši tāpat kā ebreju Ievai bija dots solījums... Ebreju līgavai bija dots solījums, ka Vārds atgriezīsies. Un garīgajai līgavai no Vasarsvētku dienas, kad viņa krita Nikejā, tad arī viņai bija dots solījums, ka pēdējās dienās atkal atnāks Vārds. Lūk, tad jūs sacīsiet...

E-177 Ja gribat vēl vienu Rakstu vienu, paņemiet šo – Atklāsmes Grāmata 10. nodaļa. Un ir teikts, ka tajā stundā, tajā laikā, kad pēdējais eņģelis, septītais eņģelis (septītais vēstnesis) sāks bazūni pūst, būs pabeigts Dieva noslēpums. Redzat? Atjaunošana jeb atgriešanās atpakaļ pie Vārda! Bībelē ir teikts, ka šis pēdējo dienu vēstnesis būs...atgriezīs cilvēkus pie sākotnējās ticības, atgriezīs pie tēvu ticības. Bet vai domājat, ka viņi to pieņems? It nemaz. Pēdējās dienās Viņš atjaunos sākotnējo Vārdu, kā Viņš pateica Maleahijas grāmatas 3. nodaļā.

E-178 Bet viņa to pazaudēja. Lūk, viņa pazaudēja šo Vārdu Nikejā. Ieva to pazaudēja Ēdenē. Ieva noraidīja savējo Golgātā. Un Nikejas grupa tieši tāpat noraida Viņu pēdējās dienās. Ak vai!

E-179 Taču, kad Vārds atnāca cilvēciskajā miesā, viņa... (Ieva, ebreju draudze, māte visiem garīgi dzīvajiem tai laikā) ...viņa noraidīja Viņu. Viņa bija tik mirusi savās tradīcijās un dogmās, ka Viņu neievēroja. Tas pats notiek ar šo te, precīzi. Labi.

E-180 Viņi neievēro Viņu, dzīvo Vārdu, kas ir izpaudies miesā saskaņā ar to Vārdu, kas bija apsolīts. Vārdā ir apsolīts, ka Viņš darīs visas šīs lietas. Bija dots apsolījums, ka tieši tā notiks pēdējās dienās: "Kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls." Tagad paskatieties, kas notika Sodomā. "Kā bija Noas dienās, tā būs, kad atnāks Cilvēka Dēls." Redzat? Paskatieties, kas toreiz notika. Saprotat? Lūk, Viņš sacīja, ka notiks tas pats, un mēs dzīvojam šajā laikā. Nu, tur varētu būt... Man šķiet, es Rakstos varētu atrast sešsimt līdzīgus apsolījumus, vienkārši atsaukties uz tiem. Redzat? Bet viņi noraidīja Viņu.

E-181 Viņa turējās pie tradīcijām un aizvietotāja, tā vietā, lai... Viņa turējās pie aizvietotāja asinīm īsto Asiņu vietā. Jēzus, Vārds, pateica (kad Tas bija izpaudies viņas priekšā), ka, tā kā viņa turējās pie šīm tradīcijām... Jēzus, izpaustais Vārds, pateica līgavai, ebreju līgavai: "Turoties pie savām tradīcijām, jūs padarāt Dieva Vārdu bezspēcīgu priekš sevis. Tas nevar būt efektīvs." [Jaunā Latv. Bībele Marka 7:13: "Ar savām paražām atceļat Dieva vārdu"–Tulk.]

E-182 Lūk, kāpēc šodien garīgās atmodas, kurām mums būtu jābūt... Mums ir konfesionālas atmodas, īstas saviļņošanas mums vēl nav bijis. Nē, nē, nē. Nē, draugi. Nedomājiet, ka mums ir garīgās atmodas. Mums tādu nav. Ak, viņiem ir miljoniem un miljoniem, un miljoniem draudzes locekļu, bet atmodas nekur nav. Nē. Nē.

E-183 Līgavai vēl nav bijusi atmoda. Saprotat? Vēl nav bijis nekādas atmodas, nekādas Dieva izpausmes, lai sakustinātu Līgavu. Saprotat? Tagad mēs to gaidām. Ir vajadzīgi šie septiņi nezināmie Pērkoni, lai Līgavu no jauna pamodinātu. Saprotat? Jā. Viņš to atsūtīs. Viņš to ir apsolījis. Tagad skatieties.

E-184 Lūk, viņa...viņa bija mirusi. Un, ja draudzes aizmirstu savas ticības mācības un aizmirstu savas dogmas, un vienkārši paņemtu Bībeli un izlūgtos apsolīto, tad tas kļūtu efektīvs. Taču, redziet, Jēzus sacīja: "Jūs ar savām tradīcijām padarāt Dieva Vārdu neefektīvu priekš sevis." Redz, tieši tas šodien notiek ar garīgo Ievu, ar tā saukto mūslaiku garīgo līgavu, ar draudzi. Viņa ņem Dieva Vārdu, taču to nepieņem. Tā vietā viņa pieņem dogmas. Tāpēc Vārds viņai nav efektīvs, jo viņa cenšas injicēt Vārdā savu ticības mācību, bet tas nedarbosies. Lūk, šodien mums ir vajadzīgs...

E-185 "Viņa Atnākšanas Vēstnesī" es pastāvīgi lasu tādus virsrakstus: "Mums ir vajadzīgs, lai atnāk pravietis! Mums ir vajadzīgs, lai atnāk pravietis!" Bet es domāju – kad viņš patiešām atnāks, viņi par to neko nezinās. Vienkārši... Tā tas ir. Redziet, tā ir bijis vienmēr. Saprotat? "Mums viņš ir vajadzīgs." Par to vien runā: "Mums vajag, lai atnāk pravietis, kurš bezbailīgi atnesīs Tā Kunga Vārdu. Mēs ticam, ka tas ir apsolīts Bībelē."

E-186 Lūk, es pazīstu brāli...brāli Mūru, redaktoru, un pārējos, esmu bijis pie viņa ciemos un citādi. Un viņš ir ļoti jauks cilvēks, tādus vēl ir jāsameklē, tik jauks cilvēks. Taču redziet, viņš zina, ka mums tas ir nepieciešams. Un māsa Mūra, tik jauka sieviete, tik...nabadzīte, un viņi ziedojas.

E-187 Un es domāju, ka tas ir viens no labākajiem laikrakstiem, kādi vispār ir, šis "Viņa Atnākšanas Vēstnesis." Taču redziet, viņi visu laiku skandina, ka: "Mums ir vajadzīgs pravietis! Mums ir vajadzīgs pravietis!" Redzat? Ak vai! Lūk, par ko viņi runā.

E-188 Un te nu mēs šodien esam. Un kā vakar un šodien ziņoja pa radio, ka... (un Baptistu draudzes un pārējie) ...ka pie katoļiem mums pievienoties nevajag, bet mums vajag būt ar viņiem tādā kā sadraudzībā. Redzat?

E-189 Bet tieši šeit, tieši šeit izskan šis Vēstījums: "Turieties tālāk no tās indes!" Saprotat? Saprotat? "Kā divi var iet kopā, ja viņi iepriekš nav norunājuši?" [Amosa 3:3] Gaisma un tumsa nevar būt kopējā sadraudzībā. Kad ienāk Gaisma, tumsa aiziet. Saprotat? Tā nevar... Lūk, kaut kas ļoti stiprs: gaismu nevar izstumt ar tumsu. Bet tumsu gan var izstumt ar Gaismu. Tā tas ir. Un Viņš ir Gaisma, un Viņš ir Vārds. Redzat? Lūk, lūdzu, viss atkal sakrīt. Tu nevari Tam likt melot vai kļūdīties – Tas tik un tā runās to pašu. Tieši tā.

E-190 Tieši tāpat, kad kāds sāk...mēģina ar tevi strīdēties; ja tu zini, uz kā ir jāstāv, zini, kam viņš tic...

E-191 Tas ir, kā paņemt trusi un palaist viņu aplokā, un aiztaisīt katru caurumiņu. Vienkārši stāviet vārtos – viņš noteikti atnāks uz turieni. Tas arī viss. Saprotat? Viņam būs atkal jāatgriežas pie vārtiem, jo tur ir vienīgā izeja. Viņš iebāzīs savu galviņu, lūk, tur un teju vai nolauzīs kaklu; un aizlēks uz turieni un uz turieni. Vienkārši stāviet un vērojiet viņu, un viņš atgriezīsies tieši atpakaļ. Saprotat? Tas arī viss.

E-192 Vienīgā lieta, kas ir jādara – stāviet ar šo Vārdu! Varat visur taurēt ar savām ticības mācībām, līst katrā caurumā, nolaužot kaklu, bet jums tik un tā būs jāatgriežas pie šī Vārda. Saprotat? Jā, draugi. Tas arī viss.

E-193 Lūk, saprotiet, viņi...viņi To negrib, viņi negrib Dieva Vārdu. Tā kā viņa turējās pie savām tradīcijām, viņa Dieva Vārdu padarīja bezspēcīgu, neļāva tam izpausties.

E-194 Tieši tas pats tagad attiecas uz garīgo Ievu, viņa negrib... Viņai gribas turēties pie savām tradīcijām un tikt prom no Dieva Vārda. Viņa atkal turas pie konfesijām un to ticības mācībām, un vecaju tradīcijām tā vietā, lai pieņemtu Dieva Vārdu.

E-195 Un, kad viņai tiks dots Vārda apsolījums pēdējās dienās, viņa to nepieņems, jo ar savām tradīcijām, tāpat kā ebreju līgava (kaut arī īstais Vārds ir izpaudies, pierādīts un apstiprināts) viņa To nepieņems. Kāpēc viņa nepieņems? Tāpēc ka tas ir viņas prototips. Viņa to nevar izdarīt. Tā tas ir. Viņa nevar rīkoties pretēji tam, ko rāda viņas prototips. Saprotat? Un ir paredzēts, ka viņa tāda būs, un kā tad jūs varat no tā izvairīties?

E-196 Lūk, vienīgais, ko vari darīt – priecāties, ka tu neesi palicis ārpusē, ka tu esi iekšā, tas arī viss, gaidiet to. Labi.

E-197 Dievs ir apsolījis, ka pēdējās dienās Viņš izpaudīs un apstiprinās viņai Savu Vārdu, bet tik un tā viņa nepieņems. To visu Dievs viņai apsolīja caur Saviem kalpiem praviešiem: Dievs apsolīja caur Jēzu Kristu, Dievs apsolīja caur Joēlu, Dievs apsolīja caur Pāvilu, Dievs apsolīja caur Maleahiju, caur Jāni...Dievs apsolīja caur apustuli Jāni, caur visiem šiem praviešiem, kāds tieši būs pēdējais viņai adresētais Vēstījums. Lūk, ja jūs gribat to pierakstīt (protams, jūs tos visus zināt): Jēzus – Jāņa Evaņģēlijs 14:12, Joēls – Joēla grāmata 3:1, Pāvils – 2. vēstule Timotejam 3. nodaļa, Maleahijas 3. nodaļa un Jānis no atklāsmes – Atklāsmes Grāmata 10:1 līdz 7. Redziet, tas notiks tieši tagad! Un kas tas ir Draudzei? – Iemiesojies Vārds, kas atkal ir kļuvis par miesu Viņa ļaužu vidū! Saprotat? Bet viņi tam vienkārši netic.

E-198 Jūs zināt, ko pateica Jēzus, kad Viņš redzēja, ka Viņš...kad Viņš bija paveicis tos brīnumus viņu priekšā un pierādījis, ka Viņš bija Dievs; pierādīja, ka Savos darbos Viņš bija...ka Viņš tos precīzi piepildīja? Viņš...Viņš tiem pateica, Viņš sacīja: "Ak, Kapernauma, kas tiki līdz debesīm paaugstināta! Ja Sodomā tādi vareni darbi [Latv. Bībelē: ...tādi brīnumi..."–Tulk.] būtu notikuši, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien." Tā tas ir. Un Kapernaumā Viņš tik vien kā dziedināja dažus cilvēkus un pateica viņu sirds noslēpumus, un aizgāja. Hm-hm. Tas arī viss. Redzat?

E-199 Cilvēki nezina, kas īsti ir vareni darbi. Viņi domā, ka tai ir jābūt kādai varenai programmai, kur visi pieceļas kājās un arbitrs saka runu, un...un spēlē orķestri, un plīvo karogi un...un labi ģērbtas sievietes un viņu...un visi gaida, un visādi Ph.D un citādi doktori, un lielos cilindros ar atlocītām apkaklītēm un viss kas tāds, kā nu viņiem ir jāģērbjas. "Tas nu ir kaut kas varens."
Dievs saka: "Tas ir muļķīgi."

E-200 Un Viņš paceļ kaut ko pavisam neievērojamu, kas varbūt pat nezina atšķirību starp... [Brālis Branhams iesmejas–Tulk.] ...knapi zina ābeci, bet izdara kaut ko, no kā īstā Draudze vienkārši ir liesmās, bet visi pārējie saka: "Sektantu bariņš." Dievs to sauc par "varenu", bet pasaule to sauc par "muļķīgu". Redzat? Viss ir otrādi. Un ko Dievs ir apsolījis, Dievs to darīs un jau ir izdarījis. Saprotat? Lūk, lūdzu.

E-201 Lūk, tik un tā viņa paliek tāda pati kā tā ebreju Ieva – viņa vienkārši negrib to pieņemt. Vari augšāmcelt mirušos, redzēt Dieva Garu... Jēzus nonāca, apstiprināja Sevi, ka Viņš ir Dieva Dēls. Pirmkārt, Viņš sāka sludināt. Nu, cilvēki nodomāja: "Nu, kaut kāds savāds puisis. Kas Viņš vispār tāds ir?" Un cilvēki pēkšņi sāka runāt...

E-202 Protams, viņi to jau iepriekš bija runājuši, kad atnāca Viņa priekštecis, Jānis, viņi prasīja: "Vai tu esi Mesija?"

E-203 Viņš atbildēja: "Nē, taču Viņš atrodas kaut kur jūsu vidū." Hm-hm. Saprotat? Kāpēc? Viņš zināja, kas viņam ir jādara, kad bija izskanējis viņa vēstījums. Viņš zināja, ko viņš darīs.

E-204 Tieši tāpat kā Noa visu laiku novēroja Ēnohu. Kad Ēnohs pazuda, Noa sacīja: "Labāk turēties tuvāk šķirstam. Tas laiks ir tuvu." Noa visu laiku novēroja Ēnohu. Saprotat?

E-205 Un Jānis bija nomodā par to zīmi, par ko viņam bija pateicis Jēzus...tas ir, bija pateicis Dievs. Viņš sacīja: "Tagad Viņš stāv tieši šeit, kaut kur jūsu vidū. Es Viņu nezinu, bet es Viņu zināšu."

E-206 Tur viņi stāvēja, jautāja: "Vai tik tu neesi Mesija?" Sacīja: "Mūs ir atsūtījuši no galvenās pārvaldes." Hm-hm. Sacīja: "Vecaji un visi pārējie ir mūs šurp atsūtījuši. Ja tu esi Mesija, tad kāpēc gan tu neatnāc un nedari sevi zināmu tur, nevis šeit, visa šī bara vidū! Atnāc uz turieni un dari sevi zināmu."

E-207 Viņš sacīja: "Es neesmu Mesija." Viņš sacīja: "Es esmu saucēja balss tuksnesī."

E-208 To viņi vispār nesadzirdēja. Viņi vispār neko par to nesaprata, tomēr viņi visi gaidīja, kad viņš atnāks. "Tas taču nevar būt šāds puisis, ak, tas taču būtu briesmīgi!"
"No kāds skolas tu esi?"
"No nekādas."
"Vai tev ir draudzes biedra karte?"
"Kas tas tāds?" [Brālis Branhams smejas–Tulk.]

E-209 Saprotat? Viņš bija Dieva svaidītais. Viņš sacīja: "Es jums teikšu tikai vienu: cirvis ir pielikts pie koka saknes." Nekā cita...nekā cita viņam nebija. Viņš runāja mežinieka valodā, nevis garīdzniecības valodā – odzes, cirvji un koki, un tā tālāk. Viņš...viņš nerunāja baznīcas valodā.

E-210 Taču Jēzus sacīja, ka vēl nekad nebija bijis tāda pravieša kā Jānis. "Līdz viņa dienām vēl nav bijis tāda no sievas dzimuša cilvēka kā viņš." Tā tas ir. Viņš bija vairāk nekā pravietis. Viņš bija derības vēstnesis, viņš stāvēja divu laikmetu starpā, kas satikās. Saprotat? Vairāk nekā pravietis.

E-211 Un tā, kad...toreiz viņu neatpazina, viņu nesaprata. Viņš bija tāds savāds puisis, tāpēc viņu neuzskatīja par uzmanības vērtu. Saprotat?

E-212 Bet tad, kad atnāca Jēzus, viņi, protams, negrasījās Viņu pieņemt, šo galdnieka dēlu, nekādā gadījumā, ar nomelnotu vārdu kā "ārlaulībā" dzimušais. Un Viņš... Viņi uz tāda pat neskatītos.

E-213 Bet...bet paskatieties, ko izdarīja Dievs. Viņš paņēma neizglītotus, nabadzīgus zvejniekus, mežstrādniekus, fermerus un netikles, bet ievērojamos atstāja sēdēt tur, kur tie sēdēja. Kāpēc? Kāpēc Viņš tā izdarīja? Kāpēc Viņš tā rīkojās? Vai varat to iztēloties? Tāpēc ka šie cilvēki atpazina, ka Viņš ir Vārds. Tagad mazu brītiņu viņus apskatīsim.

E-214 Lūk, viens parasts, neizglītots zvejnieks, kas nemāk savu vārdu uzrakstīt. Bībelē ir teikts, ka viņš bija "nemācīts un vienkāršs" [Apustuļu darbi 4:13]. Viņš izvelk savas zivis un noliek tās zemē. Viņš dodas turp, lai paskatītos, kas tā par trokšņošanu. Bet kaut kur dziļi sevī viņš zināja, ka Bībelē bija teikts, ka Mesija... Visi ebreji gaidīja Mesiju, jo Viņam atnākot bija jānotiek noteiktai bībeliskai lietai.

E-215 Bija nākuši daudzi mesijas, kas uzradās uz sacīja: "Es esmu Viņš," un aizveduši simtiem cilvēku, un...un aizgāja bojā, un viss kas tāds. Taču, redziet, tas notika, lai novērstu no īstā, kad tas atnāks.

E-216 Mums jau ir bijuši Elijas apmetņi un mēteļi un viss kaut kas tāds, taču tas...tas...tas ir tikai tāpēc, lai novērstu no tā īstā, kad viņš patiešām atnāks. Saprotat? Tā tas ir. Ir bijuši dažādi cilvēki, kas ir nēsājuši mantijas un drānas, un viņus ir apglabājuši ar visvisādām uz otru pusi izgrieztām kapucēm, un viss kas tāds. Tas nav... Tas...tas to tikai apstiprina. Tāpat kā viltots dolārs parāda, ka kaut kur ir arī īsts, tas tikai ir jāatrod. Saprotat?

E-217 Un tā, Viņš atnāk. Lūk, iznāk šie ievērojamie ļaudis, bet viņi tik ļoti bija pieķērušies savam aizvietotājam, ka sacīja: "Nu, ja atnāks Mesija, Viņš pavisam noteikti atnāks pie Kajafas. Viņš atnāks uz mūsu konfesiju. Viņš atnāks pie farizejiem." Saduķeji, savukārt: "Tā tikai jūs domājat! Nē, Viņš atnāks pie saduķejiem." Lūk, kā tas viņiem bija – tieši tas pats, kas notiek šodien.

E-218 Taču, kad Viņš atnāca, tas bija savādi. Viņš atnāca, ak, ļoti pretēji tam, kā viņi domāja, tomēr Viņš atnāca saskaņā ar Vārdu. Bet viņi nezināja Vārdu.

E-219 Ļaujiet man to pateikt tā pamatīgi, lai jūs...lai tas patiešām ieiet dziļi jūsos. Es gribu, lai mēs to saprotam: lūk, kas jums šodien kait. Saprotat? Jūs nezināt Vārdu!

E-220 Jēzus sacīja: "Debess parādības jūs izprotat, bet laika zīmes jūs nevarat izprast."
Sacīja: "Mums ir Mozus."

E-221 Bet Viņš sacīja: "Ja jūs zinātu Mozu, jūs Mani atpazītu." Ha! Viņi nezināja Mozu, tāpēc viņi neatpazina. Viņi zina tikai ticības mācību, kuru paši ir izperējuši.

E-222 Tagad paņemsim kā piemēru šo veco zvejnieku. Viņš noliek zemē savu grozu, sakārto savu sirmo bārdu un dodas turp: "Hm, paskatīsimies, kas tas tāds."

E-223 Viņa brālis tam sacīja: "Ejam. Nu, aizejam uz turieni." Sacīja: "Tas ir tas pats puisis, tas pats puisis, par kuru viņi nesen runāja. Vakar es visu vakaru kopā ar Viņa pavadīju. Tu pazīsti Jāni, par kuru es tev stāstīju."

E-224 Nu jā, to mežonīgo vīru! Jā, es par viņu esmu dzirdējis, nu..." vecais Sīmanis, ziniet, sacīja: "Es par viņu esmu dzirdējis. Jā, es tur biju, biju tur pirms kādiem diviem vai trim mēnešiem. Tā ir."

E-225 "Nu, viņš pateica...vienu dienu viņš tur stāvēja, un viņš pateica vienu savādu lietu. Viņš sacīja: 'Ziniet, lūk, tas ir Viņš!' Cilvēki jautāja: 'Kā tu zini?' Paskatījās tajā virzienā, bet tur stāvēja pavisam parasts puisis. Viņš sacīja: 'Es redzu, kā Dieva Gars nonāk kā balodis. Es dzirdu, kā Balss saka: "Tas ir Viņš. Tas ir Mans Iemīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot".' Pēc tam viņš uzreiz iegāja ūdenī un Viņu kristīja, un tā tālāk. Nu, tur viņš pateica, ka viņš Viņu atpazina."

E-226 "Ak, es nezinu," sacīja Sīmanis, "es to visu jau daudzas reizes esmu dzirdējis." Taču, lūk, viņš nāk. (Bet dziļi viņa sirdī atradās iepriekšnolemtā sēkla. Saprotat? Tā teica Jēzus. Pareizi.) Pienāk pie Viņa, pienāk. Saka: "Aiziešu uz to sanāksmi un paskatīšos." Viņš dodas uz turieni.

E-227 Tur stāv Jēzus, gluži parasts puisis. Viņš pienāk, bet Viņš saka: "Jā, tavs vārds ir Sīmanis, bet tava tēva vārds ir Jona." [Brālis Branhams smejas–Tulk.] Tas viņu pilnībā atbruņoja. Kāpēc? – Tika atdzīvināta tā mazā Mūžīgās Dzīvības sēkliņa, kas tur atradās. Tieši tā.

E-228 Sacīja: "Pagaidi! Kā tas ir iespējams? Tu taču mani nekad neesi redzējis, arī manu tēvu Tu nepazīsti, jo viņš jau sen ir miris. Bet Tu esi atnācis un man to visu saki? Es zinu, ka Bībelē ir teikts..." (lūk, viņš neatsaucas uz to, ko saka vecaji) "...bet Bībelē ir teikts, ka Mesija būs pravietis. Lūk, Viņš ir. Tas taču ir Viņš."

E-229 Reiz Viņš gāja cauri Samarijai, gāja tur kopā ar ebreju grupiņu. Viņš tos atstāja. Un uzradās šī sieviete ar sliktu slavu, varbūt viņa bija tāda pievilcīga meitene, ziniet. Un... Bērnībā viņa tika izdzīta uz ielas. Un viņa tur gāja garām. Varbūt viņa par kaut ko domāja. Viņa tur pienāca un nolika zemē spaini. Un viņa sāka laist iekšā grozu, ziniet, lai dabūtu ūdeni. Un viņa izdzirda vīrieša balsi: "Dod Man dzert." Viņa pavērās apkārt, un tur sēdēja tāds kā pusmūža ebrejs.

E-230 Viņa sacīja: "Klau, vai tik tu neesi ebrejs? Tev tā nevajadzētu darīt, Tev nav ierasts ar mani runāt. Es taču esmu samariete."

E-231 Viņš sacīja: "Ja tu zinātu, ar Ko tu runā, tu atnestu...tu pati prasītu Man padzerties."

E-232 Prasīja: "Kur tad ir Tavs spainis?" Redzat? "Kur ir Tavs striķis?"
"Nu," sacīja Viņš, "tas ūdens, ko Es dodu, ir Dzīvība."

E-233 "Kā tu teici?" Redzat? "Kāpēc," viņa prasīja, "kāpēc jums vajag pielūgt Jeruzalemē? Bet mūsu tēvi pielūdza..."

E-234 "O-o," Viņš sacīja, "tā ir taisnība, bet mēs, ebreji, pielūdzam to, ko mēs zinām. Taču zini, nāk stunda, kad...kad cilvēki vairs nepielūgs ne Jeruzalemē, ne arī šinī kalnā." Viņš sacīja: "Viņi...viņi pielūgs Dievu Garā... (tāpēc, ka Viņš ir Gars) ...Garā un Patiesībā." Nu, viņa sāka to pārdomāt, ziniet. Un...
Viņš sacīja: "Ej, pasauc savu vīru un nāc šurp."
Viņa sacīja: "Manu vīru? Man nav vīra."

E-235 Saka: "Jā, tā ir patiesība." Saka...saka: "Tu esi skraidījusi apkārt ar pieciem, un šobrīd tev ir sestais." Un sacīja: "Tev ir bijuši pieci, un...un tu pati zini. Tu pateici patiesību."

E-236 Skatieties! Kas tas bija? – Šī Gaisma apspīdēja to sēklu. Tā tur gulēja, tā bija Dieva izteikta. Tieši tā.

E-237 Sēkla bija uz zemes. Kad Dievs pastūma malā ūdeni un to apspīdēja saule, tā uzdīga. Pareizi. Redzat? Tai tikai bija vajadzīga saule, tikai bija vajadzīga gaisma. Tieši tā.

E-238 Un, kad Svētais Gars, kas bija Viņā, pastūma malā viņas iepriekšējo dzīvi un parādīja to viņai, šī Gaisma viņu apspīdēja. Viņa sacīja: "Cienītais, es redzu, ka Tu esi Pravietis." Viņa sacīja: "Mēs zinām (es to zinu), ka tad, kad atnāks Mesija, Viņš būs tieši tāds. Un mums jau simtiem gadu nav bijis pravieša. Mums jau simtiem gadu nav īsta pravieša. Un viņa sacīja: "Kā gan Tu varēji man pateikt par manu vīru un pateikt man, cik daudzi man ir bijuši, un visu pārējo?" Sacīja: "Nu, es to nesaprotu." Sacīja: "Kad atnāks Mesija, nu, tieši to Viņš darīs. Bet kas Tu esi?"
Viņš sacīja: "Es esmu Viņš."
Ar to pietika. Redzat? Netikle!

E-239 Bet priesteri pavērās apkārt un sacīja... Nu, viņiem taču bija jāpaskaidro savai sanāksmei. Sacīja: "Nesienieties ar to tipu. Viņš...viņš ir ļaunā gara apsēsts." Tas arī viss. Lūk, kāda atšķirība. Tieši tas pats notiek šodien. Saprotat? Tieši tas pats notiek šodien, mats matā. Jā. Tieši tā.

E-240 Viņa...viņa to atpazina, jo to apspīdēja Gaisma. Viņi... Šie zvejnieki, mežinieki, fermeri, nodokļu ievācēji, netikles – viņi ieraudzīja Viņā to, kas bija paredzēts par Viņu vienkāršajos Rakstos. Bet farizeji nespēja to ieraudzīt savu tradīciju dēļ. [Brālis Branhams kādu laiku nerunā un žestikulē. Sanāksme pauž piekrišanu–Tulk.] Viņi nespēja to ieraudzīt savu tradīciju dēļ. Bet prostitūta, fermeri un viņi visi to ieraudzīja, visi, kas bija iepriekšnolemti. Kad izgaisa šaubas, sēkla sāka augt. Tā tas ir.

E-241 Ko viņa izdarīja? Vai viņa sacīja: "Nu, cik jauki, ka es satiku Mesiju?" O-o, nē, brāli! Viņa devās pa taisno uz pilsētu. Viņa aizmirsa par ūdeni. Viņa sacīja: "Nāciet, paskatieties uz Cilvēku, kas pateica man to, ko es biju darījusi. Vai tas nav tieši tas, par ko runā Raksti, ka to darīs Mesija? Vai tas nav tieši tas?" Un cilvēki ieraudzīja tieši to pašu.

E-242 Kā Jēzus Kristus sacīja Jāņa Evaņģēlijā 14:12, ka tas no jauna notiks. Viņš to pateica arī Lūkas Evaņģēlijā, kad Viņš teica: "Kā bija Noas dienās." Kā Dievs kļuva redzams Cilvēkā un pateica, kas atradās Viņam aiz muguras; un ko izdarīja Sāra – sāka smieties teltī. Un visas šīs Rakstu vietas no Maleahijas grāmatas un citur, kas ir paredzētas pēdējām dienām. Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts, ka tad, kad atgriezīsies Vārds... Maleahijas 3. nodaļā ir pateikts, ka Tas atgriezīsies caur cilvēku. Ebrejiem 4. nodaļā ir teikts, ka Dieva Vārds atpazīst [Latv. Bībelē: "...ir tiesnesis..."–Tulk.] domas, kas atrodas sirdī.

E-243 Un cilvēki redz, kā tas piepildās, bet aiziet no tā prom. Viņu tradīcijas to apslēpj un padara to bezspēcīgu. Jā, mēs jau esam galā, tas ir viss.

E-244 Ziniet, šodien Viņš varētu darīt tieši to pašu. Viņš varētu parādīties uz skatuves un darīt tās pašas lietas, ko Viņš darīja toreiz, kā Viņš to apsolīja. Saprotat? Viņš apsolīja to darīt. Viņš apsolīja to darīt. Un, ja jau Viņš darītu tieši to pašu, tātad tas būtu jādara Lāodikejas vēstnesim.

E-245 Un, ja Lāodikejas draudze ieraudzīs, kā tas tiek darīts, tad viņi rīkosies tieši tā, kā rīkojās ebreju draudze pašā sākumā. Hm. Nav nozīmes tam, cik pamatīgi Tas tiek apstiprināts, ak, viņi vienalga tā rīkosies. Ak vai!

E-246 Šeit ir teikts, kas tas...mēs atgriezīsimies pie sākotnējā Vārda, un tas tiks izpausts, kā tas ir apsolīts, lai atkal atjaunotu ticību, atkal sākotnējo ticību. Un, ja Viņš ir Sevi izpaudis, atklādams, ka Viņš mājo Savu ļaužu vidū, darīdams visas šīs lietas... Viņš pat ļāva, lai Viņu nofotografē, lai to pierāda zinātniski, bet viņi tik un tā tam netic. Un ir pierādīts, un ļāva, lai fotoaparāta mehāniskais objektīvs piefiksē Viņu, kad Viņš tur stāvēja – tas pats Uguns Stabs, tas pats vakar, šodien un mūžīgi (Ebrejiem 13:8), lai parādītu, ka tas ir zinātniski un visādi citādi, zinātniski garīgajās sfērās. Tas bija pierādīts visvisādi, kā vien var pierādīt.

E-247 Bet, ziniet, viņi droši vien rīkosies tieši tāpat. Droši vien viņi vienkārši aizies prom un rīkosies tāpat, kā rīkojās tie.

E-248 Ak, Dievs, palīdzi mums! Ak vai! Šeit mēs apstāsimies. Bet es lūdzu, lai Dievs palīdz mums ieraudzīt... (mēs tagad ķersimies klāt, jo es negribu jūs pārāk ilgi aizkavēt) ...lai Dievs palīdz mums ieraudzīt. Es domāju...varbūt, tā kā uz mums ir Gars, tieši tagad būtu īstais brīdis, kad Viņš mums palīdzēs atklāt, atvērt šo Zīmogu.

E-249 Izlasīsim. Redzot, kādā stāvoklī atrodas draudze, mēs redzam, kur tā atradās; ieraudzījām, ko viņi darīja; ieraudzījām, kur tam bija jānotiek; mēs to redzam un redzam, kas viņiem bija jāizdara – tieši tā viņi izdarīja. Vai tagad jūs redzat, kur mēs atrodamies? Spriediet paši. Es nevaru tiesāt. Es atbildu tikai par to, lai izteiktu šo Vārdu. Es to varu nodot tikai tā, kā Tas man ir iedots. Kamēr Tas man nav iedots, es nevaru To nodot, un neviens cits nevar.
Kad Viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām: nāc, [skaties]! Es redzēju, un raugi: melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā!
Es dzirdēju kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām: "Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļļu un vīnu tu nesamaitā!"

E-250 Un tā, Jēra rokās ir Grāmata, un Viņš noņem Zīmogus. Viņš noņēma pirmo, otro un tagad Viņš noņem trešo. Un, kad Viņš to noņem (to noņem Jērs, Trešo Zīmogu), trešā dzīvā būtne...

E-251 Un tā, cik daudzi zina, kam līdzīga bija šī trešā dzīvā būtne? Tā izskatījās kā cilvēks. Pirmā bija līdzīga lauvai, otrā bija līdzīga teļam jeb vērsim, bet trešā bija līdzīga cilvēkam, bija kā cilvēks. Un viņš izdzirdēja, kā dzīvā būtne, dzīvnieks...cilvēkam līdzīgā dzīvā būtne sacīja Jānim: "Nāc, skaties, kas tas ir, šis noslēpums, kas bija apslēpts." Visos šajos izpirkšanas gados, kopš pasaules radīšanas, tas bija noslēpts zem šī Zīmoga – tas, kam ir jānotiek. "Tagad ej, skaties, kas tas ir."

E-252 Lūk, Viņš to atver, dārd pērkons, un Jērs atver Zīmogus.

E-253 Un tā, Jānis pienāca, lai paskatītos, kas tas būs. Ko viņš ieraudzīja? – Viņš ieraudzīja melnu zirgu. Tā jātniekam rokās bija svari jeb svaru kausi. Lūk, tā bija pirmā lieta, ko viņš ieraudzīja. Kad Jērs to paziņoja, norāva Zīmogu, tad cita dzīvā būtne... Redziet, katra šī dzīvā būtne izteica paziņojumu pēc kārtas: "Ej, skaties." Bet Jānis (no tās vietas, kur viņš stāvēja; iespējams, lūk, šādi), viņš pienāca, lūk, šeit, kad Jērs to atvēra, viņš pienāca tuvāk.

E-254 Parasti rīb pērkons, kā mēs to redzējām Pirmajā Zīmogā. Un viņš vēro, kas īsti notiks. Un sākumā viņš redz, ka kaut kāds cilvēks jāj uz balta zirga. Viņš vēro, kā viņš jāj tālāk un tālāk. Jānis redz viņu līdz pašām beigām. Viņš redz, kā viņš jāj uz sava baltā zirga, un viņam rokā ir šaujamloks... (šim jātniekam) ...bet bultu viņam nav. Un nākošā lieta, ko viņš redz: šis cilvēks dabū vainagu un jāj tik tālāk.

E-255 Pēc tam mēs redzam, ka tas atkal ir Jērs, Viņš atver vēl vienu. Un viņš skatās. Lūk, tur parādās sarkans zirgs. Un šim cilvēkam rokās ir zobens. Viņš jāj tik uz priekšu cauri Rakstiem (saprotat?), turot rokā zobenu, un viņam bija jānogalina un jāpaņem miers no zemes.

E-256 Tagad Jērs atver vēl vienu Zīmogu. Vēl viena dzīvā būtne, kas ir līdzīga cilvēkam, saka: "Ej, skaties." Tagad viņš pienāk un skatās, kas tas ir. Un, kad viņš skatās, parādās jātnieks uz melna zirga.

E-257 Lūk, vakar vakarā mēs noskaidrojām, ka tas pats jātnieks, kas jāja uz baltā zirga, tas pats jāja arī uz sarkanā.

E-258 Un balss dzīvo būtņu vidū sacīja, pasauca (saprotat?) iet un paskatīties, kas tas ir – Viņš bija tajās dzīvajās būtnēs. Un viņš ieraudzīja to melno zirgu.
Un, kad...balss četru dzīvo būtņu vidū iesaucās: Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Bet skaties, tikai eļļu un vīnu tu nesamaitā!" (Redzat?)

E-259 Šis jātnieks, apskatīsim viņu. Paskaties uz pirmo jātnieku, kas viņš bija. Un vakar vakarā mēs no Rakstiem noskaidrojām, ka otrais jātnieks bija tas pats cilvēks, tikai uz cita zirga. Kas notika? – Viņš izmainīja savu kalpošanu. Saprotat? Tā tas ir. Mēs noskaidrojām, ka tas bija antikrists, un viņš aizmainīja savu pozīciju.

E-260 Mēs noskaidrojām, ka sākumā, kad viņš vēl bija tikai baltais zirgs, viņš kļuva par mācību. Lūk, mēs ikvienu no viņiem izskatījām tieši caur Rakstiem. Saprotat?

E-261 Tagad paskatieties, kas mums būs šovakar – tas jau ir cits draudzes periods. Saprotat? Tagad mēs pienākam pie trešā draudzes perioda. Saprotat? Tieši trešajā draudzes periodā, tas ir tieši kā trešais zirgs. Saprotat?

E-262 Un tā, kas bija pirmajā draudzes periodā? – Nikolaītiem bija mācība, tas bija tikai pirmais. Labi. Un tad pēkšņi šī nikolaītu mācība tika apstiprināta un atzīta par pareizu, un tika īstenota darbībā. Un viņi kronēja to cilvēku. Tad šis gars, antikrists, iemiesojās cilvēkā. Redzat? Un mēs noskaidrojām, ka pēc tam viņš kļūs arī par iemiesoto velnu – ļaunais gars aizies, un ieies velns.

E-263 Un tieši tāpat kā progresē uz priekšu šī antikrista draudze, tāpat caur dažādām stadijām iziet arī Līgava: caur taisnošanu, svēttapšanu, caur kristību ar Svēto Garu un virzās taisni uz priekšu, tieši tāpat. Vienīgi tas, ka viņiem atmoda bija pirmajiem, bet Draudzei tā būs beigās. Viņu pirmie trīs gadi...viņu pirmās trīs stadijas izgāja cauri tumšajiem viduslaikiem, bet pēc tam trīs stadijās iznāk Draudze: no taisnošanas, svēttapšanas, kristības ar Svēto Garu un tad ir iemiesojies Dievs, kas izpaužas mūsu vidū. Paskatieties, viņš iznāk kā antikrists, kā viltus pravietis un pēc tam kā zvērs, pēc tam tumšajos viduslaikos. Bet Draudze iznāk no šiem tumšajiem viduslaikiem: taisnošana, svēttapšana, kristība ar Svēto Garu, iemiesojies Vārds, tas notiek tagad. Bet viņš dodas lejup. Jā. Vai jūs to saprotat? Viņš dodas lejup, bet Draudze dodas augšup. Redzat? Vēl pilnīgāk nav iespējams. O-o, tas ir brīnišķīgi! Man tas tā patīk!

E-264 Tas joprojām ir tas pats jātnieks, bet viņa kalpošana pāriet citā stadijā.

E-265 Pirmajā stadijā baltais zirgs, viņš bija tikai skolotājs, antikrists skolotājs. Viņš bija pret Dieva Vārdu.

E-266 Un tā, ko nozīmē būt antikristam? – Ikviens, kas noliedz, ka katrs šīs Bībeles vārds ir patiesība, un šādi māca, ir antikrists, tāpēc ka viņi noliedz...noliedz Vārdu. Bet Viņš ir Vārds.

E-267 Lūk, pirmā stadija – baltais zirgs, viņš bija tikai skolotājs, bet savā mācībā un pēc savām īpašībām tas bija antikrista gars. Tas bija tik nevainīgi. Izskatījās, ka tas nevar nodarīt nekā ļauna, viss it kā bija labi. Lūk, kā sātans ienāk. Ak, viņš ir tāds glums tips!

E-268 Viņš sacīja Ievai, teica: "Tu taču zini, ka tev gribas gudrību. Tu taču nezini, kas ir labs un kas ir ļauns." Teica: "Bet, ja tavas acis būtu atvērtas, tad tu zinātu, kas un kā." Un saka: "Tas auglis ir ļoti tīkams. Tas ir labs. Tas...tas ir tīkams acīm. Tev to tūlīt pat vajadzētu pamēģināt. Tu nezini, vai tas ir labs vai nē, pareizi?
"Nē, es nezinu. Bet Dievs teica to nedarīt."
"Bet...ak, nu jā, zinu-zinu, bet..."
"Dievs sacīja, ka Viņš...ka mēs mirsim."

E-269 Tas sacīja: "Protams, Viņš to nedarīs." Redziet, cik jauks un mīļš. Bet paskatieties uz sekām.

E-270 Paskatieties, kā šis antikrista gars uzceļas agrīnās draudzes vidū – nikolaītu mācība. Nikao – "pakļaut" parastos draudzes locekļus, ieceļot, izvirzot kādu svētu vīru. Ak, tas ir vienkārši... "Nu, mēs taču gribam tikai sadraudzību. Nu, jūs visi tur esat izkaisīti, neviens īsti nezina, kur kas atrodas. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu uztaisīt organizāciju un vienkārši būt dažādiem. Redziet, mēs iesim un apvienosimies. Mums vajadzētu no tā uztaisīt kādu ložu." Lūk, kas tas ir. Nav tādas lietas kā kristīgā metodistu draudze – tā nav Draudze, tā ir loža. Baptisti – tā nav draudze, tā ir loža.

E-271 Ir tikai viena Draudze, un tas ir noslēpumainais Jēzus Kristus Ķermenis. Un tajā tu piedzimsti, tā tas ir, caur iepriekšnolemtību. Tā tas ir. "Visi, kurus Tēvs Man ir devis, atnāks pie Manis. Neviens nevar atnākt, ja vien Tēvs viņu nepasauks." Tā ka...tā tas ir. Viņš vienkārši...

E-272 Jērs tur sēž kā Aizbildnis, līdz ienāks pēdējais. Iezvanīsies zvaniņš, un Viņš iznāks un tad paņems to, kas Viņam pieder. Saprotat? Tas arī viss – Savu Draudzi, Savus padotos Viņš pārvedīs mājās, bet Savu ienaidnieku iemetīs uguns jūrā, un visi viņa padotie būs kopā ar viņu, tas arī viss. Pēc tam mēs iziesim ārā Tūkstošgadu valstībā.

E-273 Tas ir viens un tas pats jātnieks. Pirmajā stadijā viņš bija nevainīgs. Bet otrajā... (Lūk, ja vien pacelties nedaudz augstāk, nedaudz augstāk kā iepriekš) ...otrajā stadijā – Bībelē ir teikts, ka viņam tika dots vainags. Un tad ar vainagu tika kronēts cilvēks, supermens (saprotat?), viņu kronēja! Un pēc tam... Bībelē viņš netiek saukts par Romas pāvestu, Bībelē viņš tiek saukts par viltus pravieti. Kāpēc? Jā. Protams, viņam ir jābūt viltus pravietim sava antikrista gara dēļ, kas mācīja kā antikrists, pretēji sākotnējam Dieva Vārdam. Tāpēc, ja viņš mācīja pretēji sākotnējam Vārdam, viņš bija antikrists. Tas bija... Bet Vārds ir Dievs, Kristus. Nu labi. Un tā, pēc tam mēs jau redzam, ka viņš jau ir kronēts ar vainagu. Bet, kad viņš jau bija kronēts... Viņš vēl bija ļoti nekaitīgs un bezpalīdzīgs. Tas bija pavisam mazs puisītis.

E-274 Bet pēc tam Nikejas Padomē viņš tika iecelts, un Konstantīns dāvāja viņam visu īpašumu. Ko viņš tad izdarīja? Tad viņš...redziet, sātans iedeva viņam savu troni un varu. Tā ir teikts Bībelē, mēs to izskatījām.

E-275 Lūk, pēc tam mēs ieraudzījām, ka velns kontrolē visu politiku, kāda vien ir bijusi un būs. Mēs to atradām Mateja Evaņģēlija 4:11.

E-276 Lūk, tātad mēs noskaidrojām, ka politika jau bija sātana rokās, taču viņš cenšas iegūt Draudzi, tāpēc viņš dodas to pievilt. Viņš ņem savu supermenu, ievirza viņu organizācijā un kronē viņu kā "vikāru" jeb vietnieku, kā "Kristu", jo Kristus darbojās Dieva vietā. Redziet, šis tips ir vietnieks – Dieva vietā. Saprotat? Tā ir tā pati lieta, "Dieva vietā", tas, kam viņam ir jābūt – vikārs, kas ieņem Kristus vietu.

E-277 Lūk. Un tā, kad viņš to bija izdarījis, ko viņš izdarīja pēc tam? Viņš, sātans, ņēma un apvienoja savu politisko varu, kuru viņš jau kontrolēja, un apvienoja to ar reliģisko varu, kas viņu jau bija kronējusi.

E-278 Un pēc tam viņš uztaisīja sev vēl vienu kroni, lai valdītu pār elli. Un tie, kuri bija nomiruši, ja vien tiem būtu pietiekami daudz naudas, viņš tos izlaistu no turienes ārā. Saprotat? Tāpēc tagad viņš...viņš ir vikārs pār Debesīm un pār šķīstītavu. (Tā viņam patīk to dēvēt. Tādas lietas Bībelē nav, taču, redziet, viņam kaut kas bija jāizdomā. Bībelē ir teikts, ka tas izkāpa no bezdibeņa un atgriezīsies atpakaļ tādā pat veidā.) Bet uz zemes viņš ir valdnieks!

E-279 Un tā, kas gan viņam tika iedots pēc tam? Pirmkārt, viņam bija šaujamloks, taču bultu nebija. Bet tagad viņam rokā ir liels zobens. Tagad viņš var kaut ko darīt. Tad viņš nolec no sava baltā zirga, baltais zirgs dodas tālāk. Kur viņš tagad pārsēžas? – Uz sarkanā zirga, asins krāsa. Uz šī zirga viņš jāj patiešām pamatīgi. Kā nu nē! Tagad viņam ir dota liela vara un liels zobens, lai nogalinātu. Tad viņš jāj uz sava asins-sarkanā zirga.

E-280 Otrajā Zīmogā, kas tika atvērts vakar vakarā, mēs ieraudzījām, ka viņš bija atņēmis mieru no zemes un cilvēki patiešām nogalināja viens otru. Un viņu pašu, Romas Katoļu Baznīcas, mocekļu sarakstā ir teikts, ka viņi nodeva nāvei 68 miljonus protestantus no svētā Hiponas...no svētā Augustīna no Hiponas laikiem līdz apmēram 1580. gadam. "Sešdesmit astoņi miljoni." Ja gribat to izlasīt, tas ir Šmukera grāmatā "Varenā reformācija", precīzāk, "Brīnišķīgā reformācija." Lūk, sešdesmit astoņi miljoni ir oficiāli piereģistrēti mocekļu sarakstā pēc tam, kad viens no viņu tā sauktajiem svētajiem saņēma atklāsmi, ka ikvienam, kas nebija vienisprātis ar Romas baznīcu, ir jāmirst kā ķecerim. Tad viņi ķērās pie darba. Ak, kā viņš metās izliet asinis! Viņš...viņš uzlēca mugurā savam baltajam zirgam...savam sarkanajam zirgam un devās uz priekšu. Ak!

E-281 Tagad viņam parādījās liela vara. Viņš bija padarīts par Debesu vikāru, un viņu pielūdza kā Dievu. Zemes valdnieks – baznīcas un valsts apvienošana padarīja viņu par visas zemes valdnieku, tas deva viņam valdnieka varu pār to. Viņš varēja izlūgt dvēseles no šķīstītavas. Viņš varēja arī aizbilst... Viņš bija tieši kā Dievs uz zemes, Dieva vietā. Piedevām viņam bija liela vara nogalināt ikvienu, kas nepiekrita viņa pavēlēm. Kurš viņam ko pateiks? Draudze nevar pateikt neko – viņš ir tās galva. Valsts nevar pateikt neko – viņš ir tās galva. Tāpēc miljoniem cilvēku gāja bojā. Visas šīs mazās draudzītes, brāli, tika iznīcinātas un nogalinātas, un noslepkavotas, un izbarotas lauvām, un tā tālāk. Saprotat? "Pūķis (Roma) deva tam savu troni un lielu varu." Tā ir teikts Bībelē [Atklāsmes 13:2]. Saprotat? Tāpēc viņš jāja uz sava simboliskā sarkanā zirga caur cilvēku asinīm, kamēr zirgs kļuva sarkans.

E-282 Tagad Jānis redz viņu uz melna zirga. Viņam atkal kaut kas ir izmainījies.

E-283 Lūk, man tas ir jāizsaka tieši tā, kā tas pie manis atnāca. Un tad... Un, ja tas atnāktu pie manis un nebūtu saskaņā ar pārējiem Rakstiem, tad tas nenāk no Dieva. Saprotiet, pilnīgi visiem Svētajiem rakstiem ir jābūt...tā ir viena liela...liela kopaina. Rakstiem ir jābūt saskaņā ar Rakstiem. Un jebkas, kas nesaskan ar Rakstiem... Ja šis Dieva Eņģelis pateiktu man kaut ko, kas nebūtu Rakstos, es Viņam neticētu. Saprotat?

E-284 Es nesen tur Čikāgā pateicu, kad visi tie kalpotāju simti... Vai kāds bija tajā sanāksmē? Protams. Tajā sanāksmē Čikāgā es pateicu: "Lūk, jūs visi sakāt, ka jums ir...jūs domājāt, ka jūs man šeit parādīsiet kaut kādu manu nepatiesumu." Tā bija apmēram tāda telpa kā šī. Es sacīju: "Ko tas nozīmē?" Vai jums ir kaut kas pret mani?" Es sacīju: "Pirms trīs dienām Svētais Gars man parādīja, kur sēdēs ikviens no jums. Un ka mēs nebūsim tajā..."

E-285 Pajautājiet Karlam, vai tā ir taisnība. Un tur bija Henks un visi pārējie. Tā ir taisnība. Jūs tur bijāt un dzirdējāt.

E-286 Es sacīju: "Jūs esat noskaņoti pret mani un manu mācību. Lūk, kas par lietu. Un tā, es vēlos, lai kāds no jums atnāk šurp, paņem savu Bībeli, nostājas man blakus un pierāda to kā nepatiesu." Hm-hm. Tik klusu grupu jūs vēl neesat redzējuši. Es sacīju: "Kas jums kaiš?" Es sacīju: "Tādā gadījumā, ja jūs zināt, ka nevarat sacelties pret Vārdu, tad lieciet mani mierā. Jūs, teoloģijas doktori un viss kas tāds, un runājat kā...stādāties priekšā kā doktors, doktors, doktors. Un es esmu...." (Ak, mēs ar brāli Vudu tādus saucam par "pienapuikām" jeb "zaļknābjiem".) [Sanāksme smejas–tulk.] "Man nav izglītības, neesmu beidzis ne garīgo semināru, ne skolu. Bet paņemiet Bībeli un atnāciet šurp, nostājieties man blakus un pierādiet kā nepatiesu čūskas sēklu, ūdens kristību Jēzus Vārdā vai jebkuru no tām lietām, kuras es mācu." Neviens ne vārda nepateica. Jūs visi to zināt. Tik klusu grupu jūs vēl neesat redzējuši.

E-287 Redziet, viņi vienkārši ķērc kā nezin kas. Lūk, te nu tas ir. Es nedomāju, ka ķildošanās ir laba, taču, kad tas nonāk līdz tam, ka viņi cenšas tevi tajā ievilkt... Un es nemaz nebūtu gājis, bet Svētais Gars pateica man, sacīja: "Ej uz turieni. Es būšu tev līdzās."

E-288 Es viņiem to izstāstīju trīs vai četras dienas pirms tā notikuma. Jūs visi tur bijāt un dzirdējāt Karlsona kungu un...un Tomiju Hiksu. Un viņi visi tur sēdēja. Un trīs dienas pirms tā visa es aizgāju un sacīju: "Jums neizdosies noīrēt to vietu."

E-289 Tovakar bija vētra. Es biju novadījis sanāksmi. Viņš sacīja: "Ej, apstājies pie tā loga, pie tām trešajām durvīm." Es aizgāju un tieši tur nostājos, un, lūk, šādi paskatījos ārā pa logu.

E-290 Viņš sacīja: "Viņi ir izlikuši tev lamatas. Viņi palūgs tev uzstāties lielās Čikāgas kalpotāju asociācijā." Sacīja: "Viņi ir izlikuši tev lamatas attiecībā uz tavu mācību par Manu Vārdu."

E-291 Viņš sacīja: "Viņi atcels to vietu. Viņi to nenoīrēs. Un viņi dabūs vietu, kas būs brūnā krāsā." Sacīja: "Lūk, kāda tā izskatās." Es apstājos un ieraudzīju sevi tur stūrī, atskatījos turp un ieraudzīju, es tur ieraudzīju viņus visus. Es ieraudzīju, kā tur sēdēja visi šie kalpotāji, kārtību, kādā tie sēdēja. Es viņus visus redzēju. Un Viņš sacīja...

E-292 "Ak," es nodomāju, "tad jau labāk es turp neiešu, Kungs, ja jau viņi ko tādu grasās darīt. Es negribu aizskart viņu jūtas vai izdarīt kaut ko nepareizi."
Viņš sacīja: "Ej. Es būšu tev līdzās." Hm-hm. Tieši tā Viņš izdarīja. Tā tas ir.
Lūk, jūs... Šeit atrodas liecinieki, kuri tur sēdēja un zina, ka tā ir taisnība. Tā tas ir. Nu, magnetafona lentas jums arī šeit ir. Redz, tā nu tas ir. Saprotat?

E-294 Tātad. Lūk, kāds ir tā noslēpums. Un tā, tas... Kad man tas šorīt atklājās, vēl pirms rītausmas, tad es uzreiz vērsos pie Rakstiem un sāku to izskatīt, pētīt. Te nu tas ir. Līdz šim trīs no tiem ir tikuši atklāti pilnīgi pārdabiskā veidā. Tā tas ir. Jā. Lūk, kāds ir šī melnā zirga noslēpums, saskaņā ar to, kas man tika atklāts.

E-295 Viņš sāka jāt uz šī zirga tumšajos viduslaikos. Lūk, ko simbolizēja šis tumšais zirgs – tumšos viduslaikus, jo tā bija pusnakts stunda tiem patiesajiem ticīgajiem, kas bija atlikuši. Tagad ieskatieties tajā draudzes periodā, tajā centrālajā draudzes periodā, tumšajā draudzes periodā. Paskatieties, kā Viņš saka: "Tev ir pavisam maz spēka." Redzat? Tā viņiem bija pusnakts stunda, patiesajiem ticīgajiem. Tagad skatieties. Patiesajai Draudzei bija atņemta praktiski visa cerība, jo šis tips kontrolēja gan draudzi, gan valsti. Ko gan viņi darīs? Redziet, katolicisms bija pārņēmis gan draudzi, gan valsti. Un visi, kas nebija vienisprātis ar katolicismu, tika nogalināti. Tieši tāpēc viņš jāja uz tumša zirga. Un paskatieties, kādus tumšus darbus viņš darīja, tad jūs ieraudzīsiet. Un jūs vienkārši... Ja jūs zināt vēsturi, tad paskatieties, tad jūs... Nu, jums tā pat nav jāzina, lai par to zinātu. Tagad skatieties. Bija zudusi visa cerība. Tas ir viņa melnais zirgs.

E-296 Lūk, viņš izjāja uz sava baltā zirga, ļoti pievilcīgs. Pēc tam viņam tika dota vara, viņš paņēma prom mieru, noslepkavoja miljonus. Tieši to viņš grasījās darīt, jādams uz priekšu, un viņš to dara joprojām. Saprotat?

E-297 Un tā, šeit viņš dodas uz priekšu uz sava melnā zirga – tumšie viduslaiki, tas bija tas laiks. Apmēram tajā laikā, kad baznīca nostiprinājās un ieguva varu, viņi apspieda visus pārējos, un tā tas turpinājās simtiem, simtiem un simtiem gadu, ko katrs lasītājs pazīst kā tumšos viduslaikus. Cik daudzi to zina? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Protams, tumšie viduslaiki. Lūk, kas ir šis tumšais zirgs, tas simbolizē šos tumšos laikus. Un tā, bija zudušas visas cerības, nebija vispār nekādu cerību. Viss izskatījās tumšs tiem nedaudzajiem ticīgajiem. Lūk, kāpēc tas tā tiek saukts un simboliski attēlots kā tumšais zirgs.

E-298 Redzams, ka viņam rokās bija svari jeb svaru kausi, sacīja: "Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju." Redzat? Patiesībā, kvieši un mieži – tie ir dabiskās dzīves uzturvielas. No tā tiek taisīta maize un pārējās lietas. Taču, redziet, viņš par to pieprasīja maksu. Tas nozīmē, ka viņš ņēma maksu no saviem padotajiem par to cerību uz dzīvību, ko viņš tiem deva, liekot... Tieši tajā laikā viņš sāka piespiest viņus maksāt par lūgšanām, ņēma maksu par lūgšanām (viņi joprojām to dara), par novennām.

E-299 Ko viņš šādi darīja? – Sagrāba pasaules bagātības. Svēra uz svariem: "Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju." Jātnieks uz melnā zirga, viņš lika...dīrāja no saviem padotajiem viņu naudu. Un Bībelē ir paredzēts, ka viņam piederēs pasaules bagātības. Kā mēs vakar vakarā runājām par Krieviju un par visu to – ka viņi vienkārši paņem visu naudu un atņem cilvēkiem visu, kas tiem pieder, visu. Tāpēc te nu tas ir.

E-300 Tagad paskatieties. Vai redzat, no kurienes draudzē ir ienācis šis naudas ņemšanas ieradums, lai izveidotu kādu lielu organizāciju, kaut ko varenu, miljoniem dolāru vērtu? Turieties no tā pa gabalu. Un...un... Vai redzat, kas ir tā visa māte?

E-301 Paldies Tev, Kungs. Ak vai! Es tā priecājos. Tieši tā. Nu, labi. Tā ir Viņa žēlastība. Tas arī viss. Nu labi. Labi.

E-302 Tā bija pusnakts stunda. Vai tagad jūs to saprotat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Un tā viņš ņem maksu par tāda veida dzīvību. (Mieži un pārējais; dabiskais, tas nebija garīgais. Tie bija mieži. Redzat? Tāpēc...un miežu maize un kviešu maize.) Viņš ņēma maksu par tāda veida dzīvi, ko viņš deva saviem padotajiem. Ņēma maksu par priesteru lūgšanām, lai izlūgtu cilvēkus no šķīstītavas. Ņēma maksu... (es to ņemu tieši no vēstures) ...ņēma maksu par (man šķiet) novennu. Domāju, ka visi zina, kas tas ir. Novenna – manuprāt, tas ir kaut kas, kas tev ir jādara, kaut kāda grēku izpirkšana. Kādam par to ir jāsaņem maksa. Hm! Savāc pasaules bagātības pie sevis, sevī – pašā baznīcā. Un viņš joprojām jāj, ak, protams, jāj! Tieši tā. Viņš joprojām jāj!

E-303 Skatieties. Lūk, kur ir labā daļa. Skatieties.
...tikai skaties, ka to eļļu un vīnu tu nesamaitā.
"Tā tur ir palicis pavisam maz, bet nemaz nedomā tam pieskarties!" [Sanāksme priecājas–Tulk.]
Lūk, eļļa simbolizē Garu, Svēto Garu. Ja gribat, es iedošu jums pāris pantus no Rakstiem. Lūk, divas Rakstu vietas: 3. Mozus grāmata 8:12, kur Āronam pirms ieiešanas iekšā vajadzēja tikt svaidītam ar eļļu. To jūs zināt. Un Zaharijas grāmatā 4:12 par to, kā eļļa nāca, plūda caur caurulītēm, un ir teikts: "Tas ir Mans Gars," – eļļa. Vēl viena, ja gribat paskatīties, Mateja 14:25 – tur bija ģeķīgā jaunava...tas ir, 25:4 – negudrajai jaunavai nebija eļļas, nebija Gara. Un Mateja 25:4 – gudrajai jaunavai lukturī bija eļļa, piepildīta ar Garu. Gars...eļļa simbolizē Garu. O-o, slava! [Brālis Branhams plaukšķina plaukstas–Tulk.] Labi. Vai jūs sapratāt? [Sanāksme saka: "Āmen."] Labi. Lūk, eļļa simboliski attēlo Garu.

E-306 Bet Vīns simbolizē stimulāciju, kas nāk no atklāsmes. [Sanāksme priecājas–Tulk.] Ak, es...man gribētos pa visu zāli skraidīt! Tas ir brīnums, ka es nepamodināju kaimiņus, kad Tas Kungs man to parādīja. Saprotat? Stimulācija no atklāsmes. Saprotat?
Eļļa un vīns Bībelē vienmēr ir savstarpēji saistīti. Es paņēmu Bībeles simfoniju un paskatījos – tur to ir vesela virkne, apmēram...tādas vietas, kur vīns un eļļa vienmēr ir saistīti. Saprotat?

E-308 Kad apsolītā Dieva Vārda Patiesība tā īsteni atklājas Viņa svētajiem, kuri ir piepildīti ar Eļļu, viņi visi tiek aktivizēti jeb stimulēti. Vīns – tā ir stimulācija. [Sanāksme skaļi gavilē un priecājas–Tulk.] Slava! Es to jūtu tieši tagad. Stimulēti ar prieku, ar skaļiem saucieniem! Saprotat? Un, kad tas notiek, tas uz viņiem iedarbojas, kā...kā vīns iedarbojas uz fizisko cilvēku. Tāpēc ka tad, kad tiek dota Dieva Patiesības atklāsme, un īstens ticīgais ir piepildīts ar Eļļu, un tiek atklāta atklāsme, stimulācija kļūst tik stipra, ka Tas liek viņam uzvesties nenormāli. Tā tas ir. Slava! [Sanāksme skaļi priecājas.] Redziet, lūk, kas ar viņiem notiek tagad. Tā tas ir, tas liek viņiem uzvesties nepiedienīgi.

E-309 Ja gribat kādu Rakstu vietu par to, tad sāciet lasīt Apustuļu darbu 2. nodaļu. [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Kur viņi bija? – Viņiem bija apsolījums, kas viņiem bija dots. Kad uz viņiem tika izliets viss Svētā Gara apsolījums un bija... Tas bija apstiprināts ar Rakstiem. Lūk, jūs redzat...

E-310 Kā būtu, ja viņi būtu teikuši: "Nu, pagaidiet, Viņš taču pateica mums gaidīt šeit augšā mūsu kalpošanu." Un pēc astoņām dienām viņu pateiktu: "Nu, paklausieties, puiši," (Marks sacītu Matejam), "es...es domāju, ka mēs to jau saņēmām, puiši. Kā jūs domājat? Redziet, mums tas jau ir. Kamēr mēs gaidījām mūsu kalpošanu, mums jau vajadzēja vienkārši doties ārā un sludināt. Viņš pateica mums sanākt šeit augšā un gaidīt, un mēs jau šeit esam astoņas dienas."
"Nu, zini, pagaidīsim vēl vienu dienu."

E-311 Pienāca devītā diena. Atnāk Marks vai...vai varbūt kāds no tiem pārējiem, Jānis, saka: "Es...es domāju, ka mums vairs nevajadzētu gaidīt. Es uzskatu, ka mēs To jau esam saņēmuši. Kā jūs domājat?"

E-312 Es iztēlojos, kā pēc tam iznāk Sīmanis (jo viņam taču bija atslēgas, ziniet): "Nesteidzieties, puiši! Svētajos Rakstos kaut kas par to ir teikts. [Sanāksme priecājas–Tulk.] Viņš mums neteica, cik tieši dienas ir jāgaida. Viņš pateica: 'Palieciet tur līdz kamēr! Palieciet tur, līdz kamēr piepildīsies Joēla pravietojums, kamēr neapstiprināsies Jesajas pravietojums: ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas un kas šļupst ar svešādu mēli, Es runāšu uz šo tautu. Un šis ir tas atspirdzinājums [Latv. Bībelē Jesajas 28:12: "...šeit ir miera vieta."]'." Tas ir vīns, kas ir izliets.

E-313 Ko Bībelē nozīmē vīns? – Atsvaidzinošs jeb atspirdzinošs dzēriens. "Tā ir atspirgšana, kas nāk no tā Kunga Klātbūtnes." [Apustuļu darbi 3:20] Tam...tam ir jābūt saskaņā ar Rakstiem. Saprotat?

E-314 Un tā, redziet, vīns simboliski attēlo stimulāciju, kas rodas no atklāsmes. Un, kad nonāca Svētais Gars, un viņi ieraudzīja, kā uz viņiem nokrīt Dieva Uguns, ak, tas sāka viņus stimulēt. Un te pēkšņi viņi saņēma tādu stimulāciju, ka cilvēki patiešām nodomāja, ka viņi bija piedzērušies, taču viņi bija saņēmuši stimulāciju no atklāsmes. Pateicoties tam, ka Dieva...(te nu tas ir!) ...viņiem kļuva skaidri saprotama Dieva apstiprinātā atklāsme, tāpēc viņi priecājās. Dievs to bija apsolījis, un šeit tas tika viņiem atklāts un apstiprināts. Āmen! Tur stāvēja tas vīrs uz sacīja: "Tas ir īstais! Tieši tas arī ir tas." Un toreiz tas bija apstiprināts tieši ar tādu pašu zīmi, kā tas mums ir šodien. [Sanāksme skaļi priecājas–Tulk.] Tā...tā ir stimulācija no atklāsmes. Saprotat? Un tad viņi To patiešām dabūja.

E-315 Lūk, kāpēc Pēteris varēja tur iziet un sacīt: ""Jūs, vīri no Jūdejas un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, paklausieties manī. Jūs visi, teoloģijas doktori, paklausieties, ko es jums pateikšu." Redzat?

E-316 Ak, cik brīnišķīgi! Atklājās! Atklājās! Kad viņi ieraudzīja, kā tas tiek apstiprināts, viņi kļuva tik ļoti stimulēti. Tā tas notiek vienmēr, vienmēr.

E-317 Kad es redzu, ka Dievs ir apsolījis izdarīt kaut ko konkrētu mūsu laikā, ka Viņš ir apsolījis noraut šos zīmogus šajā pēdējā dienā! Jūs nespējat iztēloties to prieku, to godību, kad es redzu, kā Viņš to atklāj, stāvu tur un vēroju, kā tas notiek! Un zinu, ka varu mest izaicinājumu jebkuram cilvēkam (jo Viņš taču nekad nav sacījis neko tādu, kas tieši tā arī nenotiktu), un turklāt redzu, kāds manā sirdī ir prieks, kad es redzu Viņa apsolījumu šīm pēdējām dienām, kā Viņš ir apsolījis to piepildīt. Un šeit es redzu to pierādītu un pilnībā piepildītu, es vienkārši... Kad jūs dzirdat, ka es saku: "Es jūtos patiešām dievbijīgi," tieši tā tas arī ir. Šī stimulācija ir tik stipra, ka es...es teju vai sāku uzvesties nepiedienīgi, jūs zināt. Stimulācija no atklāsmes! Labi.

E-318 Viņi saņēma tādu stimulāciju no atklāsmes, ka viņi apstiprināja šo apsolījumu. Ak, vai! No stimulācijas sākās tāds prieks, ka viņi sacīja: "Viņi ir sadzērušies jaunu vīnu," kad Dievs atklāja viņiem Savu apsolījumu. Un Viņš ne tikai to atklāja, bet Viņš to arī pierādīja.

E-319 Es to esmu sacījis vienmēr: cilvēks var pateikt jebko, jā, viņš ir spējīgs pateikt jebko, taču kad atnāk Dievs un to apstiprina!

E-320 Lūk, Bībelē ir teikts: "Ja kāds jūsu vidū apgalvo, ka viņš ir garīgs vai ir pravietis: ja viņš tā saka, un tas nepiepildās, tad nepievērsiet viņam uzmanību. Vispār no viņa nebaidieties. Nebaidieties no šī cilvēka. Taču, ja viņš saka, un tas piepildās, tātad tas esmu Es, tas ir no Manis. Tas pierāda, ka tas esmu Es."

E-321 Un tad šī samariete (Bībelē taču bija pateikts, ka šis Mesija darīs šīs lietas, un te nu Viņš stāvēja un darīja precīzi to, par ko runāja Raksti), viņa sacīja: "Tas ir Viņš. Ejiet paskatieties uz to Cilvēku! Vai tad Rakstos nav apsolīts, ka tieši tas notiks?" Redzat? Viņa saņēma stimulāciju caur atklāsmi. [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Vai pareizi? ["Āmen."] Viņa saņēma stimulāciju caur atklāsmi, kad tā tika apstiprināta. Saprotat? Tā tas ir. Viņa zināja, ka bija...

E-322 "Mēs zinām, ka atnāks Mesija, saukts par Kristu. Un, kad Viņš atnāks, Viņš darīs šīs lietas." Viņa to ieraudzīja.
Un Viņš sacīja: "Tas esmu Es."
Hm. Tad sākās stimulācija. Viņa metās prom, skaļi gavilējot, un cauri visai pilsētai. Viņa atstāja savu veco ūdens krūku un devās uz turieni, un sacīja tiem vīriešiem: "Nāciet, paskatieties!"

E-324 Lūk, ja vien jūs zinātu austrumu tradīcijas, darīt ko tādu no viņas puses bija nepareizi. Tieši tā. Tādas kategorijas sieviete...neviens nepievērstu viņai uzmanību. Nekādā gadījumā. Redziet, viņa bija iezīmēta, un kad viņa... Ja viņa šādi skrietu pa ielu un šādi uzvestos, vīrieši uz ielas viņai vispār nepievērstu uzmanību.

E-325 Bet, brāli, tur viņai bija Dzīvības Vārds! Viņa bija saņēmusi stimulāciju! Varētu... Tas bija tāpat, kā mēģināt apdzēst degošu māju vējainā dienā. Ak, kaut kas tur uzpūš to liesmu! Viņa bija...viņa bija gatava. Jā. Viņi nevarēja to apdzēst. Tur dega Dieva Uguns. Tieši tā. Viņa sacīja: "Ja jūs neticat, ka tā ir taisnība, tad vienkārši aizejiet uz turieni, kur notiek tā sanāksme. Es jums to parādīšu." Jā. Lūk, kā. Jā. Tieši tā.

E-326 Un tā, tie vīrieši devās uz turieni, un Viņš to vairs ne reizi neizdarīja, tomēr viņi zināja, ka ar to sievieti kaut kas bija noticis. Viņa bija izmainījusies, tāpēc viņi noticēja Viņam. Tieši tā. Viņi noticēja Viņam.

E-327 Tāpēc ka "ticība nāk no dzirdēšanas" [Latv. Bībelē Romiešiem 10:17: "Ticība nāk no sludināšanas"–Tulk.], Dieva apsolījuma, Dieva Vārda dzirdēšanas un kad redzi, kā Tas tiek padarīts reāls. Tāpēc ka tā ir sēkla. Un, kad Tā ir iesēta, Tā atdzīvosies. Tā nesīs tieši to, par ko Tā runā. Ja nē, tad tā nav Dieva Sēkla vai arī sējējs nezināja, kā To sēt, viņš nebija Dieva sūtīts, lai sētu Sēklas. Varbūt viņš tās sēja uz akmens vai vēl kaut kur. Saprotat? Tāpēc jūs...tāpēc jūs redzat, ka sējējs sēj Sēklu, bet Dievs gādā par to, lai tā nokristu vajadzīgajā vietā. Saprotat? Tas tik ir!

E-328 Tātad, ko Viņš saka šim melnajam jātniekam: "Nesamaitā Manu vīnu un Manu eļļu! Pat nepieskaries tam, Manam vīnam un eļļai! Man tur ir palicis pavisam maz, taču joprojām vēl nedaudz tur ir. Jā. Vari skriet uz priekšu un mērīt visu to dzīvi, kuru tu izsniedz – tā ir tava darīšana. Galu galā tu par to samaksāsi. Taču, kas attiecas uz vīnu un eļļu, tos tu neaiztiec!" Ak vai! "Ja vien tu spēsi... Ja tu..."

E-329 Citiem vārdiem sakot, lūk: "Ja tu noķersi kādu no Mana mazā ganāmpulciņa, kuri ir piepildīti ar Manu eļļu un vīnu, ar tīra Vārda vīnu un eļļu, un tu sagribēsi viņus nogalināt (jo tu...tu to dari, tieši to tu arī dari), nemaz nedomā piespiest viņus atkārtot "Esi sveicināta Marija" vai darīt ko tamlīdzīgu, vai kaut kādas tavas ticības mācības. Neiedrošinies viņiem pieskarties. Viņi zina, uz kurieni viņi dodas, jo viņi ir svaidīti ar Manu Eļļu. Un tā kā viņi ir svaidīti ar Manu Eļļu, viņiem ir prieka vīns, jo viņi zina Manu apsolījuma Vārdu, ka Es viņus atkal augšāmcelšu. [Sanāksme skaļi priecājas–Tulk.] Nesamaitā To! Nemaz necenties viņus novest no ceļa, tāpēc ka... Vienkārši turies no viņiem tālāk. Nē...viss..."

E-330 Viņš apstiprina Savu Vārdu un To īsteno. Viņi zināja...viņi zināja, ka augšāmcelsies. Ak, kā man tas patīk! Ak! Viņi augšāmcelsies! Lūk, parādās melnais zirgs, kas jāj tagad, tumšie viduslaiki.

E-331 Parādījās baltais zirgs – mēs skaidri ieraudzījām, ko viņš izdarīja. Parādījās sarkanais zirgs – mēs skaidri ieraudzījām, ko izdarīja viņš. Lūk, parādās melnais zirgs – jūs redzat, ka tas visu laiku ir tas pats jātnieks, ko viņš dara visu šo gadsimtu laikā.
Un tā, mēs redzam, ka viņš to svēra svaros un prasīja par to samaksu (precīzi) – par kviešiem, par fizisko, par fizisko dzīvību, no kā dzīvoja cilvēki.
Taču simboliski – Garu (Eļļu) un vīna prieku, šo Garīgo Dzīvību: "Nesamaitā to, neaiztiec to!" Citiem vārdiem sakot: "Roma, rokas nost no tā! Tas ir Mans! Tas pieder Man!"

E-334 Lūk, man te ir vēl viena lieta, kuru es jums gribu parādīt. Skatieties, tā nebija viena no dzīvajām būtnēm, kas pateica: "Neaiztiec eļļu un vīnu." Vai jūs to ievērojāt? Četras dzīvās būtnes bija runājušas, taču skatieties. Atļaujiet man vienkārši izlasīt, ļoti ātri, lūk:
Mērs kviešu par...par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļļu un vīnu tu nesamaitā!

E-335 Tagad paklausieties.
Es dzirdēju kā balsi četru dzīvo būtņu vidū...

E-336 Kas tas bija? – Jērs! [Sanāksme priecājas–Tulk.] Āmen! Tās nebija tās četras dzīvās būtnes, to pateica Jērs. Kāpēc? – Viņš grasās paņemt Savējos, tie pieder Viņam, Viņš tos ir izpircis. Saprotat? Āmen! "Nemaz nedomā pieskarties tai eļļai!" Jā, jā. To pateica tieši Jērs un nevis tās četras dzīvās būtnes. Ak vai! Jērs! To nepasludināja četras dzīvās būtnes, to pateica pats Jērs.

E-337 Jo četras dzīvās būtnes sacīja: "Ej un skaties," un viņš gāja un šādi to redzēja. Un Viņš sacīja: "Mēs kviešu par denāriju un par...un tik daudz tā, un tik daudz miežu."

E-338 Bet pēc tam Jērs pašā viņu vidū iesaucās, sakot: "Bet vīnu un eļļu nesamaitā." Hm-hm. Pareizi. Ak vai! Ieklausieties: "Nesamaitā to, citādāk reiz tu par to samaksāsi." Ak vai!
Vai-vai-vai, ir jau pusdesmit.

E-339 Nu, cik es saprotu un cik man ir zināms, un turklāt es ticu savā sirdī, ka tieši tāda ir patiesā šo trīs Zīmogu nozīme. Es vēlos pateikties par to Dievam. Es pateikšu, lūk, ko: ka tā ir atklāsme, ko man iedeva Viņš. To man iedeva Viņš – atklāsmi par to. Un es patiešām ticu, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās.

E-340 Rītvakar mēs izskatīsim to jātnieku uz bālā [pelēkā] zirga. Lūk, un es nezinu, es nezinu... (Dievs zina, ka tā ir taisnība) ...es par to neko nezinu. Nē.

E-341 Es izskatīju savus vecos pierakstus, kas man ir jau daudzus gadus. Es pirms brītiņa redzēju brāli Greimu Snelingu, iespējams, viņš ir izgājis. Bet es atceros, kā šeit agrāk sludināju. Es paskatījos, lai noskaidrotu, ko es runāju pirms daudziem gadiem. Reiz es mācīju no Atklāsmes Grāmatas, es izskatīju visus četrus jātniekus vienā reizē.

E-342 Es sacīju: "Baltais zirgs – tā bez šaubām bija agrīnā draudze." Es to izlasīju vienā adventistu grāmatā, es tur kaut ko izlasīju. Es sacīju: "Tā bija agrīnā draudze, kas devās uz priekšu, uzvarēdama." Un pēc tam bija melnais zirgs, es sacīju...es neatceros, kā es nosaucu to melno zirgu. Es sacīju...tas ir, ugunssārto zirgu.
Es sacīju: "Tas zirgs droši vien nozīmē, ka tuvojas grūtības, un tas nozīmē, ka būs daudzi kari vai kaut ko tamlīdzīgu." Es sacīju: "Droši vien būs daudz karu." Es sacīju: "Lūk, ko tas nozīmē."

E-344 Un pēc tam es sacīju: "Pelēkais zirgs..." tas ir, melnais zirgs, es sacīju: "Tas nozīmē, ka, iespējams, uz zemes iestāsies melni laiki, kad visas zvaigznes pārstās spīdēt; saule norietēs, bet mēness nedos savu gaismu." Es sacīju: "Droši vien tieši to tas nozīmē."

E-345 Es sacīju: "Pelēkais zirgs – tas nozīmē, ka atnāks daudzas slimības." Lūk, es nezinu, ko tas nozīmē. Taču tas...tāds toreiz bija mans skaidrojums par to, jo es darīju to, cik labi vien pratu, stāvot aiz šīs kanceles.

E-346 Taču, ak, es gandrīz kaut ko pateicu! Nu labi. Hm! [Sanāksme smejas–Tulk.] Ak, jūs...jūs to sapratīsiet. Vienkārši esiet uzmanīgi. Saprotat?

E-347 Un tā. [Sanāksme priecājas–Tulk.] Slava! Ak, vai tad mēs neesam laimīgi par šo stundu, kurā mēs dzīvojam? [Sanāksme saka: "Āmen."] Kad mēs redzam, kā tas viss tuvojas noslēgumam, es aizdomājos:
Valstis šķeļas, un Israēls mostas,
Kā reiz teica to pravieši;
Kad ciešanas sākas un pagānu laiks beidzas,
Ak, tauta, pie savējiem atgriezies.
Izpirkšanas diena tālu vairs nav,
Cilvēku sirdis bailēs trīs,
Topi ar Garu piepildīts, luktur's lai tīrs un deglis lai apgriezts,
Skaties augšup! Tava izpirkšana ir tuvu! (Ak vai!)
Viltus pravieši melo, Dieva Patiesību tie noliedz,
Ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs;
Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Bet mēs ejam pa taku to, kur gāja reiz apustuļi.
Izpirkšanas diena tālu vairs nav,
Trīc cilvēku sirdis bailēs;
Topi ar Garu piepildīts, luktur's lai tīrs un deglis lai apgriezts,
Skaties augšup! Tava izpirkšana ir tuvu! (Ak vai!)

E-348 Vai tad tas nav brīnišķīgi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Man tas patīk – "izpirkšana ir tuvu".
Un atmirdzēs Gaisma vakara stundā,
Un taku uz Godību skaidri redzēsi tu;
Šodien tā Gaisma – uz to mēs caur ūdeni ejam,
Aprakti dārgajā Jēzus Vārdā esam.
Jauni un veci lai nožēlo grēkus,
Un Svētais Gars noteikti iemājos tur;
Vakara Gaisma ir atnākusi,
Patiesību atklājusi – Kristus un Dievs ir Viens.
Viņš ir Vārds! Ak vai! Brīnišķīgi!
Jērs drīz Līgavu Sev ņems, viņai kāzu priekus lems,
Līdz ar debess pulkiem svētiem mielastā.
Tas būs neaprakstāms skats, visi svētie tērpti baltā,
Un ar Jēzu līksmosim mēs mūžīgi.
Nāciet šurp, Viņš mīļi ielūdz mielastā
Visi izsalkušie, izslāpušie, jūs.
Viņš, kurš baro tūkstošus, vīnā pārvērš ūdeņus,
Izsalkušos ielūdz Savā mielastā.
Nāciet šurp, Viņš mīļi ielūdz mielastā (mielastā uz Vārdu!)
Visi izsalkušie, izslāpušie, jūs.
Viņš, kurš baro tūkstošus, vīnā pārvērš ūdeņus,
Izsalkušos ielūdz Savā mielastā.

E-349 Ak vai! Vai jūs esat izsalkuši? [Sanāksme priecājas–Tulk.] "Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības."

E-350 Vai jūs Viņu mīlat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vai jūs Viņu mīlat? Toni dziesmai "Viņu mīlu es", jūs zināt. Piecelsimies visi kājās un pacelsim augšup mūsu rokas un izteiksim sevi Viņam: "Viņu mīlu es, Viņu mīlu es, Viņš pirmais mīlēja." Labi, tagad visi kopā.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Viņš pirmais mīlēja;
Un glābšanu caur Golgātu,
Viņš man nopirka.

E-351 [Brālis runā svešā mēlē. Brālis Branhams kādu laiku klusē–Tulk.] Esiet patiesi godbijīgi. Mums šeit ir tulkotājs, brālis Higinbotāms. Es nezinu, vai šovakar viņš ir šeit. Mēs gribam zināt, ko Viņš mums pateica. Nedaudz uzgaidiet. Lūk... [Māsa sniedz tulkojumu. Ieraksta kvalitāte neļauj skaidri saprast teikto.]
Protams, slavēts lai ir Tas Kungs! Mana ticība Dievam tika augstu pacelta. Vai jūs...jūs šovakar Viņu mīlat ar visu savu sirdi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Ak, slavējiet Viņu un sakiet: "Paldies Tev, Kungs Jēzu!" [Sanāksme slavē Dievu.]
Kā mēs slavējam Tevi ar visu savu sirdi, Kungs! Slava Dievam!
Visi vienkārši slavējiet Viņu. Lai Dievs ir ar jums! [Sanāksme turpina priecāties un slavēt Dievu–Tulk.]

Наверх

Up