Jautājumi un atbildes par Zīmogiem

Questions And Answers On The Seals
Datums: 63-0324M | Ilgums: 3 stundas 6 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV

E-1 [Viens brālis runā svešā mēlē. Cits brālis sniedz skaidrojumu. Sanāksme skaļi lūdzas–Tulk.]
Mūsu Debesu Tēvs, mēs patiešām esam pateicīgi par šo iespēju atkal būt sadraudzībā ap Dieva Vārdu, Dieva Klātbūtnē. Mēs esam tik pateicīgi, ka šorīt Tu esi ar mums, lai palīdzētu mums un mūs svētītu. Mēs lūdzam piedošanu par mūsu grēkiem, lai mūsu lukturi būtu piepildīti ar Eļļu un sakārtoti, un degtu, lai Tu tagad izmantotu mūs Tava lielā Vārda pagodināšanai. Jo mēs lūdzam to iemīļotā Dieva Dēla Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.
Lūdzu, sēdieties.

E-2 Es tieši nācu iekšā, kad izdzirdēju, kā skan tas vēstījums. Tāpēc es... Tas ir pareizi, ka mums ir jāuztur savus lukturus piepildītus, lai mums vienmēr... Ziniet, kad...kad tu dedz... Tu nevari iet uz priekšu, balstoties uz to, ko tu esi izdarījis (saprotat?), jo, sadegot eļļai, deglis apdeg, pārogļojas. Lūk, kāpēc ir jāsakārto...jums ir jāsakārto jeb jāapgriež deglis, jo veidojas apdegums degļa galā. Daudzi mana vecuma cilvēki, kad mēs agrāk lietojām petrolejas lampas, redziet, tās... Tur galā, kur tas deg, veidojas oglīte, un šādi tika traucēta gaisma. Tāpēc viss šis apdegums ir jāapgriež, lai mēs varētu "dzīties pretim mērķim, debesu aicinājumam Kristū".

E-3 Šodien ir lielisks, skaists rīts gan uz ielas, gan šeit iekšā, jo tuvojas Lieldienas.
Un...un šovakar, ja Dievs dos, mēs skatīsim pēdējo Zīmogu. Un tas ir ļoti noslēpumains Zīmogs, ļoti, ļoti noslēpumains, jo Rakstos par to nav pat...par to nekas nekur nav pat pieminēts, nekādu simbolu, nekādu norāžu. Tam ir jāatnāk tieši no Debesīm. Saprotat?
Un man tas...tas ir diezgan saspringts laiks. Tāda bija visa šī nedēļa. Tā ir jau...tā ir jau mana astotā diena istabā. Un es šeit ievēroju, ka daudzi šajos lūgumos... (man bija jāveic tāda kā atlase) ...daudzi no viņiem gribēja atnākt uz pārrunām. Un es...es to labprāt gribētu. Es gribētu to tagad izdarīt, saprotiet, taču šobrīd es...es to nevaru. Tāpēc ka, saprotiet, viss, ko mēs tieši šobrīd cenšamies darīt, ir atrast Tā Kunga gribas atklāsmi. Saprotat? Bet, kad tu ej uz pārrunām, tas tevi aizvelk pavisam citā virzienā, prom no tā, kur tu atrodies. Saprotat? Un tad...
Piemēram, lūgšana par slimajiem – tas ir kaut kas pavisam cits. Tu... Tās ir vīzijas un viss pārējais; tad tu gatavojies citādāk un tev...tev ir cits svaidījums. Tieši tā, kā ir teikts tur Bībelē: "Kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm..." Ūdens upes. Redzat? Tas pats ūdens, bet viena izteka aiziet šajā virzienā, cita tajā virzienā un tajā virzienā – tas atkarīgs, kāda tā izteka ir. Tas ir tas pats Gars.

E-7 Pāvils to pašu sacīja 1. Vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā, sakot, ka ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars.
Tāpēc, redziet, ja tu, piemēram, dari kaut ko vienu, bet tad pārslēdzies jau uz kaut ko citu... Nu, jūs mani saprotat. Tu...tu gatavojies tajā virzienā, tu noskaņo cilvēkus, un viņu sirdis jau ir sagatavotas: "Ko nozīmē šie Zīmogi?" Viņi visi sakoncentrējuši uzmanību: "Kas tas ir?" Ik vakaru, kad es šeit ierodos, ir tāds sasprindzinājums, ka man vienkārši ir jāparunā par kaut ko citu, lai viss nedaudz nomierinās, redziet, un tad...līdz Svētais Gars noņem Zīmogu. Un pēc tam... Man tā ir jādara katru vakaru. Bet, kad pārslēdzies uz dziedināšanu vai kaut ko tādu, tu... Visi cilvēki ir noskaņojušies uz kaut ko vienu, praktiski nav iespējams uzreiz pārslēgties uz kaut ko citu.

E-9 Un...un turklāt es arī zinu, ka jūsu vidū notiek tādas lietas, saprotiet, ka es...es vienkārši... Es to zinu. Es zinu, ka jūs to neredzat. Saprotat? Es esmu pārliecināts, ka jūs to neredzat. Saprotat? Bet jūs teiksiet: "Brāli Branham, kā gan tu vari ko tādu sacīt?" Es zinu, ka tas izklausās skarbi.
Taču paklausieties, atļaujiet to pateikt šādi. Manuprāt, šie lentu ieraksti ir tikai savējiem. Taču es gribu pateikt, saprotiet, ka jūs...jūs to neredzat, bet jums tas nemaz nav jāredz. Tāpēc necentieties neko interpretēt. Saprotat? Nemēģiniet pievienot tam savu skaidrojumu, tas jūs vienīgi...vienīgi attālinās. Vienkārši pieņemiet manu padomu, ja jūs man tagad ticat. [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Ja Dievs ir dāvājis man labvēlību jūsu acīs un jūs zināt, ka šīs atklāsmes un pārējais... Es kopā ar jums šeit esmu jau ilgu laiku, un tas nekad nav bijis kļūdaini. Turklāt tas precīzi sakrīt ar Vārdu – tas ir divkāršs pierādījums. Saprotat? Tāpēc jūs zināt, ka tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tieši tā. Redziet, jums tas ir pierādīts.

E-12 Un tā, paklausiet manam padomam, jūsu brāļa padomam: nemēģiniet pielikt tam paši savu skaidrojumu, vienkārši turpiniet dzīvot kārtīgu kristieša dzīvi. Pretējā gadījumā jūs tikai aizmaldīsieties prom no tā īstā, ja tā darīsiet. Saprotat? Jūs...jūs atkal vienkārši aizmaldīsieties vēl kaut kur tālāk.
Un jūs visi nojaušat un zināt, ka šeit notiek kaut kas noslēpumains. Un tas patiešām notiek. Un es zinu, kas tas ir. Lūk, tā nav tikai runāšana – tā ir Dieva žēlastība, kas ļauj man zināt, kas tas ir. Tas ir kaut kas patiešām ārkārtīgs. Un tagad tas jau ir prom, jūs to nekādi nevarat ieraudzīt. Un tas... Es... Taču, goda vārds (lūk, manā rokā ir Bībele), es zinu, kas tas ir.

E-13 Tas jums jau tika pateikts iepriekš. Tāpēc vienkārši...tikai nemēģiniet tam pielikt kādu skaidrojumu, bet vienkārši ticiet man kā jūsu brālim. Saprotat? Mēs dzīvojam īpašā stundā. Mēs dzīvojam laikā, kad... Nu, mēs...
Bet esiet vienkārši īsteni pazemīgi, esiet kristieši un centieties dzīvot Dievam. Un esiet godīgi ar saviem līdzcilvēkiem un mīliet tos, kuri jūs nemīl. Necentieties uztaisīt kaut kādu... Redziet, pretējā gadījumā jūs tikai uztaisīsiet no tā kaut ko noslēpumainu un sajauksiet īsto Dieva programmu. Saprotat?
Vakar pēcpusdienā manā istabā notika kaut kas, ko es...es nekad nespēšu aizmirst. Saprotat? Un tāpēc jūs... Un pirms divām nedēļām notika kaut kas, ko es nekad nevarēšu...kamēr vien es dzīvošu uz šīs zemes, es nespēšu no tā atiet. Un tāpēc...

E-16 Un, draudze, jums nav noteikti jāzina šīs lietas, tāpēc nepielieciet nekam nekādu skaidrojumu. Saprotat? Vienkārši ejiet uz priekšu un vienkārši atcerieties, kas jums bija pateikts: dzīvojiet kristiešu dzīvi, ejiet uz savu draudzi, esiet īsta gaisma, lai kur jūs neatrastos, un vienkārši dedziet par Kristu un stāstiet cilvēkiem, kā jūs Viņu mīlat. Un lai jūsu liecība cilvēkiem vienmēr ir ar mīlestību. Saprotat? Tāpēc ka pretējā gadījumā jūs kaut kur sapīsieties, un tas jūs aizvedīs prom no iemītās takas. Redziet, katru reizi, kad jūs to mēģinājāt darīt, tieši tas arī iznāca. Saprotat? Tāpēc vienkārši ne...nemēģiniet taisīt nekādus skaidrojumus.
Un jo īpaši šovakar, kad jūsu priekšā nostāsies tas Zīmogs, saprotiet, necentieties to interpretēt. Vienkārši ejiet uz priekšu un tikai esiet pazemīgi, un vienkārši turpiniet dzīvot ar to pašu neatšķaidīto Vēstījumu.
Nu, jūs teiksiet: "Brāli Branham, tas taču...mēs taču esam dzīvā Dieva Draudze, mums taču vajadzētu..." Nu, kā es jau centos... Paklausieties, es gribu pateikt... Sacīsiet: "Bet kāpēc es to nevaru? Man taču būtu jābūt..." Nē, nē. Es... Nevajag.
Atcerieties, es to saku, lai tas nāktu jums par labu. Saprotat? Es to saku, lai jūs to saprastu. Ja jūs man ticat, paklausieties, ko es jums saku. Saprotat? Saprotat?

E-20 Skatieties. Lūk, šī ir stacija, bet šī... Mēs nosauksim to par klausīšanās staciju. Saprotat? Un tajā ir radiouztvērējs, un tur tiek sūtīti brīdinājumi un daudz kas cits (kā zobens jūsu rokā, saprotat?). Tas var uztvert signālus no sliktajiem vai saņemt tos no... tikai tad, kad tas saņem vēstījumu. Saprotat?
Lūk. Bet, ja paņemtu, piemēram, parastu cilvēku, ir uzradušies tik daudzi kulti un klani pēc tam, kad ir notikušas nelielas Svētā Gara izliešanās, ka cilvēki uzbudinās un ko tik vēl nedara, un dodas prom un sāk kārtējo kustību, jūs zināt, un visu ko tādu. Saprotat? Nekādā gadījumā nedariet to. Saprotat? Lūk, vienkārši atcerieties – palieciet tādi, kādi esat.
Bet jūs sacīsiet: "Bet Dievs parādīja..." Nē. Esiet ļoti piesardzīgi. Saprotat?

E-23 Paskatieties. Es gribu jums kaut ko parādīt. Saprotat? Vai jūs zinājāt, ka šobrīd šajā ēkā atrodas desmit tūkstoši balsu? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Tās burtiski ir cilvēku balsis, kas iet caur elektriskajiem radioviļņiem! Bet kāpēc tad jūs tās nedzirdat? Tā taču ir balsis, pareizi? ["Āmen."] To viļņi taču iet šeit visur cauri. Šobrīd caur šo telpu virzās cilvēku apveidi un ķermeņi. Pareizi? ["Āmen."] Bet kāpēc tad jūs tos neredzat? Saprotat? Tās ir šeit, īstas balsis, kā mana balss. Nu, kāpēc tad jūs tās nedzirdat? Redziet, sākumā tām ir kaut kur jānonāk, lai tās atklātos. Vai tagad jūs saprotat? ["Āmen."]

E-24 Tikai neko neinterpretējiet. Ja Dievs gribēs, lai jūs kaut ko zināt, Viņš jums to atsūtīs. Saprotat? Tāpēc vienkārši esiet patiešām...patiešām nelokāmi, esiet mierīgi, kaut kas ir noticis. Lūk, vienkārši esiet ļoti... Jūs taču mani saprotat, vai ne? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Un vienkārši esiet... Necentieties uzvesties dīvaini, lai būtu kristieši, citādāk jūs...jūs tikai attālināsieties no Dieva. Un jūs...jūs...
Ja varat to saprast, tas ir tas Trešais Rāviens. Saprotat? Jums jau viņdien to būtu vajadzējis saprast. Saprotat? Tāpēc vienkārši atcerieties, tam nebūs pakaļdarinājumu, kā tas bija ar tiem diviem pārējiem. Saprotat? Lūk, tas ir viss, kas jums šobrīd būtu jāzina. Tikai...tikai atcerieties, ka...
Tagad jūs redzat, ka šajā telpā kaut kas notiek, un šeit kaut kas atrodas. Šeit ir... Patiesībā šajā telpā atrodas eņģeļi, Dieva balss. Saprotat? Bet kā jūs... Jūs nevarat... Ja jūs nevarat sadzirdēt fizisko balsi, ja kāds jums to neatskaņos, tad kā gan jūs sadzirdēsiet garīgo balsi?

E-27 Nu, jūs varētu iztēloties, ka kāds, kas varbūt pat neatrodas šeit, dzied to konkrēto dziesmu. Saprotat? Taču, kad tas patiešām saskaras ar īsto uztvērēju, tad tas dod patiesu izskaidrojumu un parāda...pierāda to, parādot attēlu. Vai saprotat, ko es gribēju pateikt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Un Dieva Gars, kad Viņš runā caur patieso Vārdu, Viņš pierāda Pats Sevi un parāda, ka Viņam ir taisnība. Vai tagad jums ir skaidrs? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Labi.
Tagad vēlreiz palūgsim.

E-29 Debesu Tēvs, mēs tūlīt atvērsim šīs Grāmatas vākus fiziskā veidā, cenšoties atdot to, ko Tu esi atvēris mums garīgajā sfērā. Un tagad es lūdzu, Dievs, lai Tu palīdzi man pareizi izskaidrot šos jautājumus. Lai tas tiktu pateikts tā, lai tas...lai tas palīdzētu cilvēkiem. Tas ir domāts, lai palīdzētu cilvēkiem saprast. Un es lūdzu, lai Tu dāvā saprašanu man, lai es varētu to nodot Tavai tautai, lai arī viņiem būtu izpratne un mēs kopā varētu dzīvot Dieva slavai un godam, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.

E-30 Lūk, man vienkārši gribējās to pateikt.
Bet es biju iedomājies, ka šī te lietiņa kontrolē lentu ierakstīšanu, bet izrādās, ka nē. Redzat? Lūk, tā ir galda lampa. Bet es domāju, ka tas ir lentu ierakstīšanas regulators, agrāk viņš te stāvēja. Bet man pateica, lai vienkārši pamāju ar roku brāļiem tajā...tajā istabā, skaņas ierakstu istabā, un tad viņi zinās, kad vajag apturēt ierakstu un kad nē.
Redziet, tām lentēm ir vispasaules kalpošana it visur, it visur. Tas tiek tulkots dažādās valodās un tā tālāk. Tāpēc ir lietas, kuras mēs teiktu tikai šeit (nekur citur mēs tās neteiktu), saprotiet, un tieši tāpēc mēs apstādinām ierakstu.

E-33 Nu, atbildēt uz jautājumiem, tas ir kaut kas! [Brālis Branhams smejas–Tulk.] Tāpēc es...es... Lūk, atbildi uz šiem...uz vairumu no tiem, uz lielāko daļu jautājumu, izņemot... Lūk, katrs... Daži no tiem vispār neattiecas uz vēstījumu, taču es centīšos...tas ir, neattiecas uz Zīmogiem, taču es centīšos uz tiem atbildēt. Man tos nodeva. Un, kā viņi teica...man teica, vairums jeb ļoti daudzi no tiem – tie ir lūgumi no slimajiem un cietējiem par aizlūgšanu un tamlīdzīgas lietas, to ir daudz. Un tāpēc tie vispār neattiecas uz tiem jautājumiem, uz kuriem ir jāatbild. Un vēl man nodeva veselu kaudzīti, kurā...kurā bija par dažādām lietām, par Rakstiem un pārējo, bet... Iespējams, ja mums būs laiks, mēs pacentīsimies atbildēt uz tiem pēc iespējas labāk. Bet, ja es kļūdīšos, tad atcerieties, ka šī kļūda netika pieļauta apzināti.

E-34 Un tā, vai visi jūtas labi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Āmen. Vai tas nav... Tās taču ir Debesu sēdvietas Jēzū Kristū, kāda brīnišķīga vieta, kāds brīnišķīgs laiks!
Visā tajā laikā, kopš es stāvu pie kanceles dievnamā, es vēl nekad, nekad savas kalpošanas laikā neesmu iegājis Dieva un garīgajās sfērās tā, kā tas ir šobrīd – tas ir vairāk par visu, ko es esmu darījis visas savas kalpošanas laikā, jebkurā sanāksmē, jebkur, lūk, šādi. Pārsvarā tas notika dziedināšanā, bet šeit ir Patiesību atklāšanās caur to pašu Garu, caur to pašu Garu.

E-36 Un...es biju pilnīgā vienatnē, un mani tur pabaro, tas ir, es eju tur paēst. Un es biju vienatnē, tāpēc tas bija patiešām brīnišķīgs laiks.
Un tā, uzreiz no rīta jeb rīt no rīta es... Varbūt, ja mēs beigsim laicīgi, es šorīt palūgšu par slimajiem, ja šie jautājumi pārāk neieilgs.
Jo man...man vajag kaut nedaudz laika, lai savāktos. Saprotat? Cilvēciskais prāts visu izturēt nespēj. Saprotat? Un, kad tu esi tādā stāvoklī, kad sēdi veselu stundu, sastindzis no Dieva Klātbūtnes, un tavā priekšā gaisā stāv uguns stabs, tu...tu nevari to pārāk ilgi izturēt. Saprotat? Cilvēks to nevar, nevar to izturēt.

E-39 Un tā. Lūk, šie jautājumi ir patiešām labi. Es augsti vērtēju, ka cilvēki to darīja gudri un pārējo. Un tā, kā pirmo... Es pacentīšos uz tiem atbildēt. Bet, ja es...es atbildēšu nepareizi, nu, tad man piedodiet.
Un, ja jums ir atšķirīgs skaidrojums un jūs uzskatāt, ka jūs to saprotat pareizi, nu, tas nekas. Tur nav nekā briesmīga, jo te nav vairāk par vienu vai diviem jautājumiem, kuri vismaz kaut kā attiecas uz glābšanu. Tas ir tikai...
Lielākā daļa uzdoto jautājumu ir par to, kas notiks jau pēc...pēc Draudzes Aizraušanas. Tāpēc, redziet, šeit ir jautājumi par to, kas notiks nākotnē un piepildīsies vēlāk. Jo šobrīd mēs mūsu apmācībā par šo Grāmatu jau esam tālāk aiz draudzes perioda – laikā, kad tiek izsaukti simtu četrdesmit četri tūkstoši.

E-41 Tagad pirmais:
Piecas gudrās jaunavas no Mateja 25. nodaļas ir tikai Līgavas pavadones, vai arī viņas ir pati Līgava? Ja šīs gudrās jaunavas ir Līgavas pavadones, tad kur ir Līgava?
Un tā, kā es to saprotu, šīs piecas jaunavas... Viņas bija desmit, kas iznāca, jūs to zināt. Un šeit tas ir tikai simbols jeb līdzība, par kuru es jums pastāstīšu. Redziet, viņas bija desmit. Protams, ir vairāk nekā desmit, šeit vienkārši ir dots tāds skaitlis. Lūk, gudrajām jaunavām lukturos bija eļļa. Negudrajām [ģeķīgajām] jaunavām lukturos eļļas nebija.
Tāpēc, ja šīs desmit no Mateja Evaņģēlija (ja par to bija tā cilvēka jautājums), ja viņu tur ir desmit, vai tas nozīmē, ka būs... (tas ir, ja viņas ir piecas) ...ka būs tikai piecas, tikai pieci cilvēki? – Nē, to tas nenozīmē.
Tas ir tikai jaunavu simbols, saprotiet, tās jaunavas, kas iznāca ar eļļu lukturī. Viņas ir daļa no tās Līgavas. Un, kā es saprotu...

E-45 Un turklāt ievērojiet, ka tās bija jaunavas no pēdējās sardzes [gaiļiem]. Ja izskaitīt sardzes, tad kopā tās bija septiņas. Un septītajā sardzē, pusnakts stundā (kura mums tagad iestājas), lūk, šajā pusnakts stundā šīs jaunavas pamodās un sakārtoja savus lukturus, un iegāja. Kamēr guļošā jaunava...
Lūk, šī daļa, "šīs piecas" (ja par to bija jautājums), "vai tas nozīmē, ka būs tikai piecas?" ...(Mums tika iedoti daudzi jautājumi par tiem septiņiem tūkstošiem un tā tālāk)... Nē, tas...tas bija tikai simbols, daļa no viņiem. Un visi, kas pamodās šajā pēdējā periodā, septītajā sardzē, kas...
Ja tajā laikā pamodās tikai...tikai pieci, kas tika pārnesti, iegāja kopā ar Līgavu un tā tālāk...ar Līgavaini... Nu, ja viņi paši... Tas nenozīmē, ka būs tikai pieci, jo viņi ir aizmiguši visu gadsimtu garumā, kā mēs to izskatījām šonedēļ. Saprotat?

E-48 Pāvila laikā, kurš bija draudzes eņģelis Efezā – Pāvils izveidoja šo draudzi, bija tās vēstnesis... Atcerieties, Pāvils nodibināja draudzi Efezā, kļuva par vēstnesi tai draudzei. Un tajā laikā uz zemes bija lauvas Gars. Un tā lauva ir Lauva no Jūdas cilts, tas ir Kristus, un Kristus ir Vārds. Pāvils ar Vārdu tam periodam! Tūkstošiem aizmiga tajā periodā. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Pēc tam iestājās nākamais periods un laiks, kad draudze ieslīga tumšajos viduslaikos, uz skatuves uznāca vērša Gars: darbs, pūles un upuris, un viņi atdeva savas dzīvības. Tūkstošu tūkstoši aizmiga kā mocekļi un vēl visādi. Viņi gaida. Saprotat?

E-50 Pēc tam iestājās nākamais periods, luterāņi, reformas periods. Parādījās gudri cilvēki ar cilvēka apķērību. Paskatieties, ar to iznāca cilvēks, un, kad viņš to izdarīja, viņš atnesa pats sava prāta asumu. Lūk, kas noveda viņu pie tām sekām. Saprotat? Ja viņš būtu turējies tikai pie Dieva gudrības, vienkārši reformētu un vilktu ārā... Bet ko viņš izdarīja? – Pēc tā cilvēka, kuram bija vēstījums (Lutera), pēc Lutera nāves tika izveidota luterāņu organizācija. Pēc Veslija nāves tika izveidota metodistu organizācija. Redzat? Un tā tik uz priekšu. Tas...tas vienkārši... Tieši tas notiek.
Es gribu, lai jūs pievērstu uzmanību sekojošam. Labi? Lūk, varbūt kādam būs jautājums par vasarsvētku draudzēm, un tas bija trešais periods.

E-52 Redziet, katrs no tiem periodiem tikai nedaudz iegremdējās Svētajā Garā. Taisnošana – tas ir Svētā Gara darbs, svēttapšana – tas ir Svētā Gara darbs, bet kristīšana ir Svētais Gars. Lūk, kāpēc bija jāatnāk pravietiskam...Pravietim, nevis perioda vēstnesim, jo atnāca pats Svētais Gars Savā pilnībā, caur kristību.
Bet perioda beigās, kā tas vienmēr ir bijis citos periodos, mēs redzam, ka tad tiek sūtīts vēstnesis. Un tad visi šie neskaidrie jautājumi un pārējais tiek, lūk, šādi sakārtots pa savām vietām, un tad atnāk Draudzes Aizraušana.
Bet tik daudzi izsaka visādus minējumus par visām tām lietām: "Saule aptumšosies, mēness..." un viņi attiecina to uz to seno kristietības laiku. Viņi vienkārši nespēj ieraudzīt, ka mūsu Kungam toreiz tika uzdoti trīs jautājumi (saprotat?), kad Viņš uz tiem atbildēja.

E-55 Un tā, es domāju, ka par vakardienu nav vispār nekādu jautājumu. Mēs paņēmām un izskatījām katru no tiem jautājumiem šo Zīmogu gaismā. Bet šie Zīmogi – tā arī ir visa šī Grāmata.
Vai jūs tam ticat, doktor? [Kāds brālis saka: "Jā."–Tulk.]

E-56 Redziet, tas viss ir satīts vienā veselā. Un mēs izskatījām, ko šeit sacīja Jēzus. Viņi uzdeva trīs jautājumus: "Kad šīs lietas notiks? Kāda būs Tavas Atnākšanas zīme? Un kad būs pasaules gals?" Viņš uzreiz sāka atbildēt, un mēs tajā ieraudzījām tos visus, izņemot vienu. Kurš tas bija? – Septītais Zīmogs. Kāpēc? Redziet, viņš nav zināms. Tur jau tā lieta. Katrs no tiem skaidri kļuva redzams, es tos salīdzināju no sākuma līdz galam, viss saskanēja.
Un es... Kad vakar vakarā es pierakstīju un tajā iedziļinājos, un nonācu līdz... Es atšķīru savus vecos pierakstus, ko es tur biju paņēmis, un es sapratu, ka esmu sajaucis to vietām. Es sajaucu to vietām, lūk, ko es izdarīju. Man šķiet, ka jūs to ievērojāt. Vai jūs...jūs to ievērojāt? Jā?
Es biju pierakstījis šeit to, ko es grasījos pierakstīt, lūk, šajā pusē, bet pierakstīju to šeit. Pierakstīju abas vietas: 9-11 vai 9-6, vai arī...tas ir, 6-11 un...un 9-11, bet tā tas nebija. Tur bija otrādāk, tas ir nākamais pants zemāk. Saprotat? Un tā bija tā atbilde starp sērgu un karu (saprotat?) – lūk, kur tas bija.
Redz, es biju tik laimīgs! Es vienkārši uzvedos kā... Es baudīju stimulāciju no atklāsmes. Tāpēc es to pierakstīju šeit. Sēdēju tur ar zīmuli, tas ir, ar pildspalvu un pierakstīju "11" abās vietās, kaut tas tā nebija. Man šķiet, tur, otrā pusē, "11" vietā bija "9" .

E-60 Bet vai tagad jūs redzat, kāda pilnīga paralēle ir starp tiem? Neaizmirsiet to. Tie iet paralēli līdz pat Sestajam Zīmogam un apstājas. Redzat? Un pavērojiet...pavērojiet, kā šie Zīmogi atveras – tas aiziet līdz pat Sestajam un apstājas. Vienkārši "klusums Debesīs (nekas cits nav teikts) uz kādu pusstundu".
Lūk, šajos... Redziet, es... Man būs jāpasteidzas, lai uz tiem atbildētu, jo, redziet, par katru no tiem es varētu sludināt četras nedēļas no vietas, par katru no tiem, un tu vienkārši novirzies uz kaut ko citu. Taču es...es negribu tā darīt, jo es gribu atbildēt uz katra cilvēka jautājumu, cik nu spēšu.

E-62 Šīs jaunavas, redziet, viņas bija savāktas no... Tā ir tikai daļa no viņām tajā periodā. Katrā periodā ir jaunavas. Saprotat? Zīmogs...
Pie draudzes atnāk eņģelis: "Efezas draudzes eņģelim raksti." Saprotat?
Pēc tam ejam tālāk, pēc vēstules Efezas draudzei (salīdziniet to visu) ir atvērts Zīmogs. Lūk, kā mēs to pasniedzam, cenšamies to visu nodot jums (vai saprotat, ko es gribu pateikt?). Ja Dievs dos...

E-64 Kas bija sākumā? – Draudzes periodi. Pareizi? Pēc tam bija Vēstījums draudzes periodiem. Vai tagad visiem ir skaidrs? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Jā?
No sākuma mēs izskatījām draudzes periodus un izskatījām vēsturi, apskatījām Nikejas padomes un pirmsnikejas padomes, un visu pārējo, ko vien varējām atrast vēsturē, un ieraudzījām, ka pareizs Vārda skaidrojums precīzi sakrīt ar vēsturi. Un izskatījām visu līdz pat šai dienai, līdz pat šai Lāodikejai. Bet to vēsturē jau vairs nevajag meklēt, tās vēsture rakstās tieši tagad. Saprotat? Tā, lūk. Un pēc tam mēs parādījām, kas notiks šajā periodā.

E-66 Tagad mēs no jauna atgriežamies, lai izskatītu Zīmogus un atveram šo Zīmogu, Dievs atver mums šo Zīmogu. Kas tas ir? – No sākuma ir vēstnesis, draudzes periods, pēc tam – Septiņi Zīmogi.

E-67 Un tā, mēs ieraudzījām to samaitātību, kas ienāk septītajā draudzes periodā...taču Septītais Zīmogs neatver neko (kam ir jānotiek šajā laikā). Redzat? Jo šī draudzes perioda beigās ir jāatnāk pravietiskai dāvanai, lai atklātu visas šīs lietas. Saprotat? Vai jūs spējat tam sekot līdzi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Labi. Tagad paskatieties, kā katrs šis Zīmogs...
Tad es nonācu līdz šai vietai, kur Jēzum Kristum tika uzdoti šie trīs jautājumi: "Kad šīs lietas notiks, kad netiks atstāsts akmens uz akmens? Kad tiks nopostīts šis pasaules reliģiskais centrs, un tā vietā uzcelts cits?" Redzat? "Kad tas būs?" Izjāj Antikrists! Saprotat? Un kas devās pretim, lai ar viņu cīnītos? – Vārds, Vārds pret vārdu.

E-69 Tad tas ielīda politikā un visā pārējā, un tad sākās vērša smagais darbs. Tas bija otrais, tā pateica Jēzus Mateja 24. nodaļā. Redzat? Pēc tam mēs aizgājām tālāk līdz reformatoru apķērībai – iznāca cilvēkam līdzīgā dzīvā būtne, lai ar to cīnītos. Tieši tā arī notika. Tad mēs aizgājām līdz nākamajam, līdz Ceturtajam Zīmogam, kad antikrists kļuva par konglomerātu [maisījumu], un viņa vārds bija "nāve".
Tagad paskatieties, ko sacīja Jēzus: "Un Viņš iemetīs viņu ugunī un pat nonāvēs viņas bērnus." Tur jāj nāve. Tie ir gan protestanti, gan katoļi – nāves zīme ir uz viņiem visiem. Saprotat? Viņa un viņas bērni tiks iznīcināti. Tāpēc, ja jūs paļaujaties uz jūsu konfesiju, tad labāk nekavējoties bēdziet no tās prom.

E-71 Un pēc tam, kad tas nonāca līdz Septītajam Zīmogam, Jēzus pēkšņi apstājās. Viņš atvēra Sesto Zīmīgo, pasakot, ka mēness pārvērtīsies asinīs un būs tumsa un viss pārējais, ka tas viss notiks. Mēs tam pievērsāmies un atvērām šo Sesto Zīmogu. Pēc tam, kad Sestais Zīmogs bija atvērts, mēs atgriezāmies atpakaļ un atkal parādījām to pašu.
Lūk, lūdzu, trīs dažādas Rakstu vietas – savienojām tās kopā ar atklāsmi. Saprotat? Skatieties. Tā vieta, kur Jēzus to pateica, tā vieta, kur Viņš atvēra Grāmatu (tas bija apslēpts kopš pasaules radīšanas), un pēc tam šī laika atklāsme – tas viss ielikās savās vietās, savienoja visas trīs vietas kopā. Un trīs – tas ir liecinieks. Tāpēc tas ir pareizi. Tas ir pilnīgi pareizi.

E-73 Un tā, šīs jaunavas, kuras šeit parādās, tās pašas, kuras iemiga – vēlāk viss ķermenis [miesa] tiek veidots no šīs grupas, to veido...veido gudrās jaunavas. Bet negudrās jaunavas ir tās, kuras sāka vienā laikā ar gudrajām jaunavām (antikrists), un tieši viņas centās nopirkt eļļu.

E-74 Lūk, tikai paskatieties, vai redzat, cik pilnīgi? Pilnīgi viss sakrīt. Ja es šeit stāvētu un stāstītu visu, kas atveras tajā istabā, jums galva sāktu griezties, pavisam noteikti. Bet kā gan to var paveikt, kad ir tik daudz visa kā?
Un turklāt tu... Kaut kādā veidā, kad tu nošķiries no cilvēkiem, tad sāk atklāties noslēpumi. Tad tu ieraugi pat tādas lietas, ko neuzdrošinies pateikt cilvēkiem. Tāpēc ka, saprotiet, ja tu to darītu, viņi sāktu visādus "ismus". Un pēc tam...

E-76 Paskatieties, ko izraisīja šī nelielā dziedināšanas dāvana, kā tas ieveda draudzi apjukumā. Katrs nu kaut ko sajuta, tagad tas bija katram, un dziļi savā sirdī (Dievs zina, ka tā ir patiesība) es zināju, ka tas nebija pareizi, jo tā man pateica Viņš. Saprotat? Un tas ir tikai viltus atdarinājums, lai atgrūstu cilvēkus. Tā tas ir. Bet... Saprotiet, šīs lietas nedrīkst stāstīt. Vislabāk ir vienkārši to neaiztikt.
Bet vai jūs atceraties par Trešo Rāvienu? Viņš pateica: "Nesaki nevienam." Ko es par to stāstīju? Kurš no jums atceras? Protams. Vai atceraties, kā vīzijā es tur stāvēju un centos iebāzt šņori kurpes caurumiņā? Viņš sacīja: "Tu nevari mācīt vasarsvētku mazuļiem pārdabiskas lietas."

E-78 Es sacīju, ka tas būs Trešais Rāviens un tas nebūs zināms, goda vārds, caur Dieva Žēlastību.
Lūk, mēs...mēs jau esam pašās beigās. Drīz derības šķirsta salīdzināšanas vāks kļūs par tiesas vāku. Kad jūs redzat, kā notiek šīs lietas, kā tur ienāk šie cilvēki, labāk ienāciet arī jūs, ja jūs vēl neesat iekšā. Saprotat?
Un tā, "kopā sēdinājis Debesīs" [Jaunā latv. Bībele Efeziešiem 2:6–Tulk.], saprotiet, tas vienlaicīgi nozīmē vairāk kā tikai priecāšanos. "Sēdināti Debesīs" – ja jūs patiešām esat sapulcināti Kristū, tas ir kaut kas baiļpilns.
Stāvot līdzās tam Dieva Eņģelim, vai jūs domājat, ka jūs vienkārši gavilētu un priecīgi klaigātu? Tā... tā tas nav. Tu esi bailēs teju līdz nāvei. Saprotat? Tāpēc, redziet, ir atšķirība starp vienkāršu priecāšanos vai priekpilnu dejošanu (kaut arī tas ir labi) un satikšanos ar realitāti. Saprotat? Saprotat? Lūk, kur bailes... Tas ir kaut kas baiļpilns. Ne tas, ka tu baidies aiziet pazušanā, bet tu reāli esi eņģeliskas būtnes klātbūtnē, un tur stāv pats Svētais Gars.

E-81 Lūk, tā būs Līgavas daļa. Lūk, no kā Viņa sastāvēs – no visiem tiem aizmigušajiem. Un vai tad mēs skaidri neredzam...
[Bojājumi audio ierakstīšanas sistēmā. Pārtraukums lentes ierakstā–Tulk.] ...tagad lūdzamies, lai Tu dāvā šiem cilvēkiem dziedināšanu caur šeit noliktajiem lakatiņiem, Jēzus Vārdā. Āmen.
Nu, vai tagad viss ir kārtībā? [Brāļi saka: "Āmen."–Tulk.] Paldies. Vai kāds kaut kam uzmina? [Kāds brālis saka: "Tur ir pieslēgti pārāk daudzi magnetofoni."] Pārāk daudzi magnetofoni, tāpēc ir pārāk liels spriegums. Saprotat? Labi, vienkārši apmainieties... Vienkārši paņemiet lenti un apmainieties, un tad pārrakstiet. Lūk, tagad skatieties, nākošais jautājums:

E-82 2. Vai evaņģēlistiem būtu jāturpina sludināt? (Viņi, protams, domā "vai šajā stundā".)
Protams, pavisam noteikti. Pilnīgi neko nemainiet. Ja Jēzus atnāks no rīta, tad sludiniet šodien tā, it kā tas notiks vēl pēc desmit gadiem, taču dzīvojiet tā, it kā tas notiks šajā stundā.
Tikai visu nesaputrojiet. Lūk, no kā es cenšos jūs brīdināt. Saprotat? Nevajag būt dīvainam, savādam. Neko nemainiet. Ja jūs darāt kaut ko nepareizu vai darāt ļaunu, tad nožēlojiet, atgriezieties pie Dieva. Turpiniet savu evaņģēlisko kalpošanu tieši tā kā vienmēr.

E-84 Ja jūs ceļat māju, ceļat to līdz galam. Ja Jēzus atnāks rīt, tad Viņš jūs atradīs uzticīgi pildot jūsu pienākumu. Ja jūs ceļat baznīcu, turpiniet, pabeidziet to. Labāk es ieguldītu savu naudu tamlīdzīgās lietās, nekā tā izrādītos man kabatā. Saprotat?
Tāpēc vienkārši dariet to, ko darījāt, turpiniet kā vienmēr. Vai tagad visiem ir skaidrs? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Vienkārši turpiniet un dariet tālāk to, ko darījāt. Lūk, vienkārši...vienkārši neapstājieties. Neko neuzsāciet. Vienkārši turpiniet kā vienmēr. Turpiniet kalpot Tam Kungam.
Piemēram, ja jūs...ja jūs strādātu pie kāda cilvēka un zinātu, ka līdz darba beigām ir palikušas piecpadsmit minūtes, un jūs sacītu: "Hm, palikušas ir vairs tikai piecpadsmit minūtes, tāpēc es varu mierīgi aiziet un apsēsties." Jums par tām piecpadsmit minūtēm atvilktu no algas.
Ja jūs sējat kviešus, sējat kviešus. Ja jūs rokat kartupeļus, turpiniet, norociet tos. Sacīsiet: "Nu, neviens tos taču neēdīs." Tam nav nekādas nozīmes. Tik un tā tos norociet. Saprotat? Jā. Vienkārši turpiniet darīt to, ko jūs darāt.

E-88 Nesen es saņēmu vienu vēstuli. Kāds cilvēkiem bija pateicis, sacījis: "Nu, tas laiks ir ļoti tuvu. Pārdodiet saimniecību. Jums vairs nevajadzēs ēdienu, ko iegūstat saimniecībā," sacīja, "jo tūlīt sāksies Tūkstošgades Valstība, un tas jums vairs nebūs vajadzīgs. Tāpēc aiziet... Bet kamēr būs Lielo Bēdu periods, jūsu bērni nav izglābti, tāpēc lai viņi...lai bērni sev patur saimniecību, lai viņiem ir no kā pārtikt, bet savu saimniecību pārdodiet," un...un kaut ko tamlīdzīgu. Un, ak, viņiem bija...
Es sacīju: "Ak vai!" Ja es zinātu, ka Viņš atnāks rīt, un es būtu zemnieks, tad šodien es sētu savu labību. Protams. Ja Viņš izveidoja mani par zemnieku, tad es stāvēšu savā vietā. Pareizi. Ja Viņš izveidoja mani par mehāniķi...

E-90 Sacīsiet: "Kas..." Kāds viņdien stāstīja, viņš sacīja: "Ienāca viens puisis un sacīja: 'Klau, brāli, vai zini ko,' viņš sacīja, 'es tev atdošu otro atslēgu komplektu, es nopirku jaunu mašīnu.' Viņš sacīja: 'Es atdošu tev otrās atslēgas,' viņš to sacīja savam draudzes ganam. Sacīja: 'Es atdošu tev otrās atslēgas, jo, zini, var sākties Aizraušana, un man tās vairs nebūs vajadzīgas'." [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Draudzes gans uz turieni netaisījās. Redzat? Ak! Tā tik ir sagatavošanās, vai ne? Nu, labi. Taču tieši...tieši tā tas notiek, redziet, mums tādiem nav jābūt.
Mums ir jābūt saprātīgiem, stabiliem kristiešiem. Saprotat? Es taču esmu nolikts šeit, lai strādātu līdz pašai beidzamajai minūtei. Man ir darbs, kas ir jāizdara, un es tikšu atrasts uzticīgi stāvot savā pienākumu postenī. Ja Viņš atnāks šorīt, es gribu stāvēt tieši šeit aiz kanceles.

E-92 Jūs sacīsiet: "Brāli Branham, ja Viņš atnāktu šorīt, vai tad tev nevajadzētu atrasties kaut kur tur? It nemaz!
Mans pienākumu postenis ir šeit. Kad Viņš atnāks, es stāvēšu tieši šeit un sludināšu,, un runāšu tieši to, ko tagad. Un, kad Viņš atnāks, es vienkārši aiziešu kopā ar Viņu. Saprotat?

E-94 Ja es kaplēšu kartupeļus, es vienkārši turpināšu tos kaplēt, cik nu man ir spēka. Kad Viņš atnāks, es vienkārši nometīšu kapli un pacelšos gaisā.
Vai atceraties jubilejas [gaviļu] gadu? Ja viņi kaplēja ar kapli, viņi vienkārši turpināja kaplēt. Viņi zināja, ka līdz jubilejas gadam ir atlikušas varbūt vēl desmit minūtes, un jubilejas gadā atskanēs bazūne. Viņi turpināja kraut ar dakšām sienu un pārējos darbus. Taču, kad atskanēja bazūne, viņi dakšas nometa un aizgāja. Redzat? Tieši tā. Vienkārši turpiniet kraut ar dakšām sienu, līdz atskanēs bazūne. Labi.
[Dzirdams troksnis–Tulk.]
Jautājums: "Saskaņā ar atvērto..." Vai tas... Vai kaut kas notika? Hm? Tur bija kaut kāds troksnis. Jautājums:

E-96 Saskaņā ar Piektā...Piektā Zīmoga atvēršanos, Mozum un Elijam ir jānomirst. Kā tad ar Ēnohu?
Es nezinu. Saprotat? Es... Ja es nezinu, tad es vienkārši sacīšu jums, ka es nezinu. Saprotat? Es...es ne...es nezinu visas atbildes, draugi. Es nezinu. Un, ja es nezinu, tad jums tā arī pateikšu, ka es nezinu. Bet, ja es zinu... Es jums neteikšu, kamēr patiešām nebūšu to uzzinājis. Saprotat? Taču es...es nezinu.
Es pats bieži esmu par to aizdomājies. Bija Ēnohs... Es redzu, ka atnāks Mozus un atgriezīsies Elija, un viņus nogalinās, bet, redz, Ēhohs tika pārnests jau ļoti sen. Es bieži pats esmu aizdomājies un gribējis to uzzināt: "Nu, bet kā...kā tad ar viņu?"
Bet, nu, vienīgā doma, ko varu pateikt, ir, lūk, šāda. Tagad skatieties. Mozus kalpoja Dievam tikai četrdesmit gadus. Jā? Viņam bija...bija simtu divdesmit gadi. Bet divdesmit gadus...tas ir, pirmos četrdesmit gadus viņš ieguva savu izglītību. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Nākamos četrdesmit gadus Dievs viņu no tās attīrīja. Un pēdējos četrdesmit gadus viņš kalpoja Dievam. Saprotat? Labi. Taču Ēnohs staigāja Dieva priekšā piecsimt gadus un bija nevainojams. Redzat? Redzat? Un tā, Mozus atgriezīsies, lai vēl kādu laiciņu pakalpotu, viņš un Elija.
Lūk, tas... Es nesaku, ka tas ir pareizi. Saprotat? Es tikai iedevu jums vielu pārdomām. Saprotat? Taču es nevaru pateikt neko konkrētu, jo es to nezinu. Es patiešām nevaru pateikt jums, kas...kas tieši tur notika jeb ko darīs Dievs.

E-98 4. Kāds vārds būs uz cilvēkiem, kas minēti Atklāsmes Grāmatā 3:12?
Es...es nezinu. Nē. Viņš sacīja: "Es došu viņiem jaunu vārdu." Es...es nezinu, kāds tas ir. Saprotat? Varbūt tas kļūs zināms tad, kad mēs tur nonāksim, taču šobrīd es nezinu, kāds tas ir. Saprotat? Redziet, Viņš to vēl tikai darīs. Saprotat? Viņš dos viņiem jaunu vārdu, kuru zina tikai viņi. Redzat?

E-99 Brāli Branham, vai ir kāda Rakstu vieta, kas atļauj precības pēc laulības šķiršanas? Tas ir ļoti svarīgi.
Tur ir teikts: "Svarīgi." Nu, lūk, kāpēc... Tas neattiecas uz tēmu. Kā es to redzu, mans brāli vai māsa (lai kas to arī jautātu), šādas Rakstu vietas nav, izņemot gadījumu, kad jūsu dzīves ceļabiedrs ir miris. Tāpēc ka Bībelē ir teikts, ka mēs esam savstarpēji saistīti, kamēr viņš ir dzīvs. Saprotat?
Tāpēc, kas attiecas uz Rakstu vietu... Tieši tas arī šeit bija jautāts: Vai ir kāda Rakstu vieta?" Saprotat? "Vai ir kāda Rakstu vieta?" Cik es zinu, tādas nav. Saprotat? Personīgi es tādu neesmu atradis, jo Pāvils sacīja, ka precēts pāris, ja dzīvesbiedrs ir miris, tad viņš vai viņa ir brīvi precēties ar ko vēlas, tikai Tai Kungā." Taču līdz tam laikam... Taču, skatieties, jūs apsolāt: "Līdz nāve mūs šķirs." Tā, lūk. Jūs jau esat tajā svinīgi solījušies. Saprotat?
Tāpēc es nedomāju, ka tāda vieta ir. Bet, ja tāda ir...ja jūs tādu esat atraduši un tas ir pareizi, nu, tad labi. Taču personīgi es neko tādu neatrodu.

E-102 Ko Atklāsmes Grāmatā 6:6 nozīmē "eļļu un vīnu tu nesamaitā"?
Tas ir Svētais Gars. Saprotat? Mēs to tikko kā izskatījām. Droši vien kāds, ziniet, ir atnācis nedaudz vēlāk un nedzirdēja to vēstījumu, tas ir...nu, uz citas lentes. Saprotat? "Eļļu un vīnu nesamaitā." Ko nozīmē eļļa un vīns?
Eļļa, kā mēs to izskatījām simbolā, apzīmē Svēto Garu. Saprotat? Vīns ..un eļļa Bībelē ir savstarpēji saistīti pielūgsmē. Saprotat? Un vīns, kā mēs izteicāmies... (lūk, no kurienes es paņēmu domu par "stimulāciju") ...vīns stimulē. Un vīns (kurš fiziskā nozīmē stimulē) ir atklāsme.

E-105 Tagad vienkārši aizdomājieties. Kas stimulē Draudzi? – Atklāsme. Saprotat? Tāpēc vīns, jaunais vīns būtu... Tagad skatieties. Kad notika upurēšana, eļļa un vīns bija kopā, kopā draudzes pielūgsmē. Lūk, ievērojiet, apvienoti, savstarpēji saistīti.
Ja jums ir alfabētiskais saraksts, paskatieties, un jūs ieraudzīsiet veselu virkni, kur eļļa ir savienota ar vīnu pielūgsmē [upurēšanā]. Ja jums ir Krūdena [alfabētiskais saraksts Bībelei angļu val.–Tulk.], nu, tad tur tā ir teikts.
Lūk, pievērsiet tam uzmanību. Bet tagad... Redziet, eļļa vienmēr ir Svētais Gars. Mēs to atrodam pie pravieša Ecēhiēla, un mēs to redzam Vecajā Derībā. Mēs to redzam viscaur Jaunajā Derībā.
Kāpēc mēs svaidām slimos ar eļļu? Mēs svaidām slimos ar eļļu, jo tas simbolizē Svētā Gara izliešanos uz viņiem. Saprotat? Arī gudrajām jaunavām bija Eļļa, negudrajām Eļļas jeb Gara nebija. Redzat? Lūk, tieši tas arī ir eļļa.

E-108 Un tad vēl vīns...tas ir... Ja eļļa simbolizē, simbolizē Dievu...
Dievs ir Gars. Saprotat? Dievs ir Vārds. "Iesākumā bija Vārds, Vārds bija pie Dieva. Vārds tapa par miesu," un tas bija Dievs. Lūk, tātad, ja Vārds tagad...tagad atrodas šeit fiziskajā veidā, vīns ir kā ūdens, kas...tas ir, atklāsme, kas atklāj to Vārda skaidrojumu, kas stimulē ticīgo. Saprotat? Ak, viņi tikai saka: "Es nekad agrāk to nebiju ieraudzījis! Ir nu gan! Slava!" Kas tas ir? – Stimulācija (saprotat?) no atklāsmes.
Es pats tikai nesen par to uzzināju, kad tur sēdēju. Saprotat? Un tā, tieši šī eļļa un vīns... Tas bija... "Skaties, nesamaitā tos," tas bija jātnieka uz melnā zirga laikā. Un tas bija tumšo viduslaiku laikā, trešajā draudzes periodā. Skatieties. Un tur tā bija palicis pavisam maz, patiešām nedaudz, taču: "Nesamaitā to."
Un es domāju, ja jūs paņemsiet Trešo Zīmogu uz magnetofona lentes, tad jūs...jūs to atradīsiet tur, kur mēs to izskaidrojām sīkumos, gribēju teikt, sīkāk.

E-111 7. Brāli Branham, vai Jēra Dzīvības Grāmata un Dzīvības Grāmata ir viena un tā pati Grāmata?
Protams. Redziet, jo tieši tur ir ierakstīti visi izpirktie – šajā Grāmatā. Saprotat? Tajā ir viņu vārdi. Jūs sacīsiet: "Nu, mūsu vārdi ir ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā, brāli Branham. Mans tika ierakstīts pirms dažām dienām." Nē, tā nav. Nē, tā tas nav. Vienkārši pirms dažām dienām tu ieraudzīji, ka tas tur ir (saprotat?), jo viņu vārdi bija ierakstīti pirms pasaules radīšanas. Saprotat? Tas... Tas viss ir viena un tā pati Grāmata. Saprotat? Un tā:

E-112 8. Brāli Branham, vai tā ir patiesība, ka...ka visi īstie ebreji, kas ir dzimuši pēc Kristus atnākšanas, tiks izglābti? Un kas tad ir tie simtu četrdesmit četri tūkstoši? Vai tie ir tie iepriekšnolemtie, kuriem ir jātiek apzīmogotiem ar Svēto Garu? Un kāds ir viņu uzdevums?
Tur ir trīs jautājumi vienā. Bet, lūk, pirmais:
Vai tā ir patiesība, ka visi ebreji, kas dzimuši pēc Kristus, kas ir tad piedzimuši, tik izglābti?
Nē. Tiks izglābti tikai tie, kuru vārdi ir ierakstīti Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas – lai tie būtu ebreji vai pagāni. Saprotat? Tas arī viss. Grāmatā atrodas šis noslēpums, un šī Grāmata tikai tagad to atklāj, nevis katra indivīda vārdu, bet kāds ir šīs Grāmatas noslēpums, kamēr Tā nosauc šos vārdus. Vai tagad jūs to galu galā saprotat? Jā?

E-115 Šajā Grāmatā nav teikts: "Lūk, Lī Veils tiks izglābts šī draudzes perioda laikā," vai arī Ormans Nevils, vai...vai vēl kāds. Nē, tā tur nav rakstīts. Viņa vienkārši parāda noslēpumu, atvērto noslēpumu par to, kas tas ir. Taču mēs paši tam ticam caur ticību. Es nesen par to runāju.
Kāds sacīja: "Nu, tad jau man nav jēgas censties. Brālis Branhams sacīja, ka no Džefersonvilas izglābsies tikai viens cilvēks." Redzat? Saprotiet, es to parādīju līdzībā. Tas...tas nav... Tas nav tas. Varbūt izglābsies tūkstoši, es nezinu. Es ceru, ka izglābsies visi, taču es nezinu. Tomēr es gribu tam ticēt šādi: "Šis cilvēks būšu es." Arī jūs ticiet par sevi tāpat. Ja jūs šādi neticat, tad ar jūsu ticību kaut kas nav kārtībā, jūs neesat pārliecināti par to, ko jūs darāt.

E-117 Kā gan jūs varat...kā jūs varat droši satikties ar nāvi, ja jūs neesat īsti pārliecināti par to, vai jūs esat glābti vai nē? Nu? Kā gan var nokāpt šeit lejā un pateikt šim kroplajam vīram, kurš šeit guļ, aklajam un savērptajam: "TĀ SAKA TAS KUNGS, celies! Jēzus Kristus dara tevi veselu?"
Kā jūs varat nostāties (kad tur guļ auksts, sastindzis ķermenis, miris, turklāt miris un stāvējis tur jau vairākas stundas, auksts un sastindzis) un pateikt: "TĀ SAKA TAS KUNGS, celies kājās?" Jūs labāk...jums ir jāzina, par ko jūs runājat. Saprotat?
Nu, jūs teiksiet: "Nu, nāve paņem savu. Viss ir beidzies." Jā, bet, kad atklājas Dieva Vārds un tu zini, ka tas ir Dievs – tas izmaina visu. Tā tas ir.

E-120 Un tā. Jā, šie ebreji... Visi ebreji netiks izglābti. Nekādā gadījumā. Viņi nebūs izglābti, bet tikai tie, kuri... Kad Viņš runā par ebrejiem... "Ebrejs" ir tikai nosaukums, kas viņiem tika dots pēc tam, kad viņi atstāja... Manuprāt, pirmo reizi viņus par "ebrejiem" [jūdiem] sāka saukt Nebukadnēcars, jo turp tika aizvesta Jūdas cilts. Un viņus sāka saukt par jūdiem, lūk, jo viņi nāca no Jūdejas un viņi nesa Jūdas vārdu.
Taču Israēls – tas ir kaut kas cits. Israēls un ebreji – tās ir pavisam atšķirīgas lietas. Ne katrs ebrejs...ne katrs ebrejs ir israēlietis. Saprotat? Nē, viņš ir vienkārši ebrejs. Taču Israēls... Pāvils nekad neteica, ka tiks izglābti visi ebreji. Viņš sacīja, ka izglābsies viss Israēls. Kāpēc? Israēla vārds – tas jau no paša sākuma ir izpirkšanas vārds. Saprotat? Un viss Israēls tiks izglābts, nevis viss jūdaisms tiks izglābts. Saprotat?

E-122 Tieši tāpat kā pagāni būs... ir tūkstošiem tūkstoši cilvēku, jā, burtiski miljoniem cilvēku šajās organizācijās, un viņi saucas par kristiešiem, par Kristus draudzi un visvisādos šādos vārdos. Tas nenozīmē pilnīgi neko. Ne... Tas nenozīmē, ka viņi ir glābti.
Cilvēki saka: "Lūk, tev ir jāpieder pie tādiem vai tādiem, pie organizācijas, pie kādas konkrētas organizācijas. Ja tavs uzvārds nav ierakstīts mūsu grāmatā, tu ej pazušanā." Tas taču ir kults. Saprotat? Tas ir kults. Saprotat?

E-123 Ir tikai viens veids, kā tu vari izglābties, un tas ir: "Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, ne no...bet no Dieva žēlastības." Un Dievs caur Savu iepriekšzināšanu iepriekšnolēma Draudzi Savai slavai, un tieši viņi tiks izglābti. Pareizi. Lūk, kur ir noenkurojusies jūsu ticība!
Jūs teiksiet: "Nu, jā, mana ticība tur ir noenkurojusies." Bet paskatieties uz dzīvi, kādu jūs dzīvojat – jūs taču redzat, ka jūs tam nemaz neatbilstat. Jums ir nepareizs enkurs. Jums tas stāv smiltīs, nevis uz klints. To noraus pirmais mazais vilnītis. Hm-hm.
Lai tikai Vārds kaut kur atklājas, un: "Mana baznīca tā nemāca!" Tas uzreiz parāda, ka tavs enkurs nav uz nekādas klints, tās ir smiltis. Hm-hm. Tā tas ir. Tāpēc tagad jūs redzat.

E-125 Un tā:
Un tie simtu četrdesmit četri tūkstoši, vai tie ir iepriekšnolemtie?
Tieši tā. Tas ir Israēls, garīgais Israēls.
Iedomājieties, tur viņu būs miljoniem. Es nezinu, cik daudzi tur atrodas jau šobrīd, droši vien visi, bet ne jau visi viņi tiks izglābti tāpēc vien, ka viņi atrodas Jūdejā. Saprotat?
Vai jūs nezināt, cik viņu tur ir šobrīd? [Kāds brālis saka: "Es nezinu."–Tulk.] Es nezinu, taču viņi, iespējams... Kad sāksies nākošās vajāšanas, viņi sāks pulcēties...

E-128 Ziniet, man ir viens ieraksts par viņiem, es to vedīšu sev līdzi uz Rietumiem, uz vienu no...no Derības draudzēm, kura ir... Tā ir vecā... Ak, es esmu to piemirsis. Tas uzsākās... Tas ir viņiem tur Āfrikā. Holandiešu reformācijas...tā ir holandiešu reformācijas Derības draudze. Ja kāds no tās pārstāvjiem sēž šeit, es pateikšu jums iemeslu. Jūs joprojām pieturieties pie tā vecā Heidelbergas katķisma, un tieši tāpēc jūs joprojām esat...joprojām esat holandiešu reformatori. Tāpēc jūs varat aizslēpties aiz kāda amerikāņu vārda, taču aiz tā slēpjas tieši tas, jo jūs mācāt no tā paša vecā Heidelbergas katķisma. Pajautājiet savas draudzes ganam, vai tā ir taisnība. Saprotat? Tāpēc...

E-129 Un tā, pievērsiet uzmanību.
Tie simtu četrdesmit četri tūkstoši, vai tie ir iepriekšnolemtie, kas tiks apzīmogoti ar Svēto Garu?
Tieši tā. Pilnīgi pareizi. Labi. Un tā, ja ir... Ja es...ja mana atbilde jūs neapmierinās, nu varbūt es... Varbūt es kļūdos, taču neko labāku es nezinu. Saprotat? Tāda ir mana izpratne par to.

E-130 9. Brāli Branham, tā kā jūs šajā nedēļā pieminējāt čūskas sēklu... (O-o, es to nebiju ievērojis. Tas man bija paslīdējis garām.) ...čūskas sēklu, vai šāds jautājums būtu vietā? Mani draugi man paprasīja izskaidrot 1. Mozus grāmatu 4:1, un es to nevaru. Vai jūs man palīdzēsiet?
Tas...tas nav par tēmu. Taču, lai kā tur nebūtu, es...es pacentīšos, cik vien spēšu ar Dieva palīdzību. Nu, apskatīsimies, atļaujiet man to nedaudz atsvaidzināt. Manuprāt, tur viņa sacīja: "Esmu ieguvusi dēlu no Tā Kunga." Man tā šķiet. Man šķiet, ka Ieva tā pateica.

E-131 Es to pārbaudīšu, lai būtu drošs, jo nesen es pateicu septiņi tā vietā...septiņsimt septiņu tūkstošu vietā. Tāpēc... Tā dēļ es tā uztraucos, saprotiet, vienkārši vajag būt ļoti uzmanīgam. Ienaidnieks ir no visām pusēm, un tas ir jūtams. Saprotat? Jā, tieši tā arī ir:
Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu, sacīdama: "Es esmu ieguvusi zēnu ar Tā Kunga palīdzību."
Lūk, es tikai atbildēšu uz jūsu jautājumu, mans brāli vai māsa. Un atcerieties, es jums ne...nebrūku virsū, nē. Es cenšos jums palīdzēt. Saprotat? Es jūs mīlu, un es mīlu to cilvēku, kurš, iespējams, attiecas pret to kritiski. Šeit ir teikts: "Palīdziet man," tāpēc ka viņi tam tic, taču nav pietiekami informēti caur Garu, lai zinātu, ko atbildēt tam cilvēkam, kas viņiem to ir pajautājis.

E-133 Un tā, šeit viņa runā... Un tieši par to, bez šaubām, ir šis jautājums, kuru šeit uzdod: "Ieva taču sacīja, ka viņa ir ieguvusi šo cilvēku no Tā kunga."
Kā gan, jūsuprāt, varētu atnākt dzīvība, ja tā neatnāktu no Tā Kunga, pareiza tā ir vai nepareiza? Kurš sūtīja...kurš pasaulē sūtīja Jūdu Iskariotu? Atbildiet man. Bībelē ir teikts, ka viņš piedzima kā pazušanas dēls. Vienkārši uzdodiet viņiem šo jautājumu. Tas būs kā tārps citronā. Saprotat? Lūk, redziet, viņi nevar...nevar... Tas ir...

E-135 Paskatieties. Bet, ja jūs gribat parādīt to viņiem nedaudz no tehniskās puses, tad skatieties. Ieva šeit runāja... Ja jūs gribat izskatīt to tajā valodā, kādā tas ir uzrakstīts šeit (un tas ir uzrakstīts tā, lai apslēptu to no gudro un prātīgo acīm), Ieva šeit...tiek mācīts, ka viņa piedzemdēja šo dēlu no Dieva. Taču Viņš ir Gars, un tas nav iespējams. Tagad skatieties, pievērsiet tam uzmanību: "Es esmu ieguvusi zēnu ar Tā Kunga palīdzību." Redzat? Nevar izdarīt tā, lai tas skanētu kaut kā... Taču tam ir jābūt pareizi izskaidrotam. Saprotat? Tieši tā. It nekādi, jo citādāk Gars...
Un mēs vienmēr pārņemam mūsu vecāku dabu. Jūs to zināt. Paskatieties uz mazulīša dabu. Bet Ādams bija Dieva dēls, Ieva bija Dieva meita, pareizi, paši pirmie no Dieva radībām, kuros nekādi nevarēja būt pat kripatiņas ļaunuma. Ļaunums vispār nebija zināms.

E-137 Tad kāpēc gan Kains bija melis, slepkava un viss pārējais? No kurienes tas uzradās? Vienkārši uzdodiet sev šo jautājumu. Tā bija čūskas sēkla [dzimums]. Saprotat? Vai tad tā nesaka Bībele? Izsekojiet viņa sēklu [dzimumu] no sākuma līdz beigām. Turklāt viņš kļuva...
Kam pieder šī pasaule? – Velnam. Kas to šobrīd kontrolē? – Velns. Pilnīgi pareizi. Pasauli kontrolē velns. Viņš sacīja Jēzum, sacīja: "Vai redzi, cik tas viss ir skaists, visu to godību? Es to iedošu Tev, ja tu Mani pielūgsi." Redziet, viņš ir tas, kurš to kontrolē. Šobrīd tas ir viņa īpašums.
Tagad skatieties, viņa bērni ir gudri (velna bērni). Paskatieties uz Kaina bērniem, ja vēlaties, un izpētiet ciltsrakstus, un jūs ieraudzīsiet, ka tie bija gudri cilvēki, visi kā viens.
Taču, kad viņš nogalināja Ābelu un Dievs viņa vietā iedeva Setu, tas bija izpirktā taisnā prototips: bija miris un augšāmcēlās. Un no turienes...

E-140 Tagad skatieties. Tas nebija no pirmās fiziskās sēklas – viņi taču mira. [Brālis Branhams klauvē par kanceli–Tulk.] Vai jūs spējat sekot līdzi? [Sanāksme saka: "Āmen."] Saprotat? Pirmā sēkla no fiziskās sēklas (parasta un laba) bija mūsdienu draudzes prototips, Ābels. Lai varētu saglabāt tās līnijas turpināšanos, tas viens nomira, lai otrs varētu augšāmcelties. Saprotat? Tāpēc atkal bija jābūt atdzimšanai. Vai jūs to sapratāt? ["Āmen."] Labi, galvenais, lai jūs saprastu. Saprotat?
Te nu tas ir – nevainojams prototips. Tāpēc pat dabisks cilvēks, kas ir dzimis no Ādama, sava tēva, parāda šo dabisko noslieci. Tur nekas nesanāks, dabiskais cilvēks nesaprot Dieva lietas. Tāpēc atnāca dabiskais Cilvēks un nomira, lai to atkal atjaunotu, un tas tika simboliski attēlots ar Ābela nāvi, kura vietā vēlāk stājās Sets.

E-142 Un paskatieties, kādi bija tie cilvēki, kurus no viņa bija dzemdējis tas gars: pazemīgus, lauksaimniekus, ganus. Paskatieties, ko radīja tā pasaulīgā gudrība: gudrus vīrus, celtniekus, tos, kas strādāja ar metālu, visvisādu inteliģenci un pārējo. Paskatieties, kāds bija viņu gals. Viņi bija tur, un Dievs iznīcināja viņus visus, pilnīgi visus, bet pazemīgos izglāba. Vai tad Mateja 5. nodaļā Jēzus neteica: "Lēnprātīgie iemantos zemi?"
Tāpēc neuztraucieties. Viņiem nav vispār nekāda pamata. Saprotat? Viņi netic, ka tas ir Kaina dēls. Bet mums ir lente par šo tēmu, ja jūs gribētu paklausīties detalizētāku skaidrojumu par to. Labi? Tieši tā.

E-144 Un es redzēju vienu avīzi, kur bija teikts, ka zinātne tagad grasās pierādīt, ka Ieva neapēda ābolu, bet tā esot bijusi aprikoze. Saprotat? Man tā avīze tagad ir mājās. Redzat? Tā esot bijusi aprikoze. Cik...cik gan tālu cilvēki... Tā taču ir miesīga domāšana. Saprotat?
Tad vēl: "Patiesībā Mozus nešķērsoja ūdeni, viņš pārgāja pāri niedru jūrai, aizveda Israēlu caur Nāves jūras augšējo malu. Tur bija krietni daudz to niedru, vesela jūra ar niedrēm, tai vietā, kur reiz bija ūdens un tad izzuda. Un Mozus izvēlējās īsāko ceļu un gāja pa turieni." Un ortodoksālās draudzes to pieņem. (Jūs to redzējāt). Ortodoksālās draudzes pieņem, ka tā ir taisnība.
Ak vai, vai tad jūs neredzat to čūskas sēklu, to antikristu un ka tieši tajā tas viss arī ir? Protams. Tieši tā.
Brāli Branham, lūdzu, palūdziet par manu mazdēliņu... (Nu, es redzu, ka tas ir lūgums palūgt, es saprotu.) Palūdziet par manu mazdēliņu, viņš ir ļoti slims ar gripu. Viņš atrodas viesnīcā "Riverview".
Kungs Jēzu, šis nabaga cilvēks to nerakstīja vienkārši tāpat. Viņa redzēja, kā šajās dienās Tu bez pūlēm aizvāci no viena puisēna pat smagu reimatismu. Viņa zina, ka Tu esi varenais Dievs, un mēs pienesam mūsu lūgšanu par šo mazo puisēnu. Jēzus Kristus Vārdā, lai viņš ir dziedināts. Āmen.
Ja kāds kaut ko uzraksta, tas nav vienkārši tāpat. Viņiem...viņiem ir... Nav svarīgi, cik vienkārši tas izklausās mums un cik daudz ir uzrakstīts, bet...bet aiz tā visa kaut kas ir, saprotiet, šī kundze, tas puisēns, vēl kaut kas.

E-145 10. Vai tas Elija, kas atnāks sludināt ebrejiem, ir tas pats cilvēks, kurš jau dzīvoja uz zemes, vai arī tas būs Elijas gars kādā citā cilvēkā?
Lūk, tas ir... Es baidos pateikt. Es nezinu. Saprotat? Es to izlasīšu vēlreiz.
Vai tas Elija, kas atnāks sludināt ebrejiem (ak, jā), ir tas pats cilvēks, kas dzīvoja uz zemes, vai arī tas būs Elijas gars kādā citā cilvēkā?
Nu, ja es varētu atbildēt uz to pareizi, tad es varētu jums pateikt arī par Ēnohu. Saprotat? Taču es nevaru atbildēt. Saprotat? Es zinu tikai to, ka Rakstos ir pateikts, ka tas notiks. Un... Lūk, varētu būt, ka... Nu, es tā kā nosliecos... (Lūk, es to pateikšu šādi. Es ceru, ka lente...ka brāļi, kas klausīsies lenti, to sapratīs.) ...es sliecos ticēt, ka tas būs vīrs, kas būs svaidīts ar to garu, jo tur ir teikts: "Vai tad uz Elīsas...vai tad Elijas gars nedus uz Elīsas?" Redzat? Elijas gars. Un viņš rīkojās tāpat kā Elija. Redzat? Tāpēc es... Ja es... Taču es nevaru pateikt, ka tas ir tieši tā. Es nezinu. Saprotat? Es esmu godīgs ar jums, es nezinu.

E-148 11. Brāli Branham, atbildiet, lūdzu, man uz šo jautājumu par kristībām. Mateja 28:19 māca: "Tēvs, Dēls un Svētais Gars," bet Pēteris Apustuļu darbos 2:38: "Kunga Jēzus Kristus Vārdā." Kad notika šī pārmaiņa Apustuļu darbu grāmatā? Es ticu, ka vajag "Kunga Jēzus" [Vārdā].
Nu, brāli vai māsa, lai kas to arī neuzrakstīja, nekādas pārmaiņas šeit nebija. Saprotat? Tas... Pēteris izdarīja precīzi to, ko pateica darīt Jēzus. Lūk, ja kāds atnāktu un teiktu: "Izmantojiet titulus 'Tēvs, Dēls un Svētais Gars'," tad viņi darītu to, ko Pēteris teica nedarīt, bet...ko Dievs teica nedarīt. Saprotat? Lūk, Jēzus sacīja, ka...
Nu, mēs vienkārši...vienkārši nedaudz par to parunāsim. Vienkārši es gribu jums šeit kaut ko parādīt. Skatieties.

E-150 Un tā, paskatieties, ja jūs būtu, lūk, šis cilvēks. Es nolikšu šeit trīs materiāla gabaliņus. Tagad skatieties. [Brālis Branhams ilustrācijai noliek trīs priekšmetus–Tulk.] Šis ir Tēvs, šis ir Dēls, šis ir Svētais Gars, kā tam tic trīsvienības piekritēji, tic, ka tās ir trīs dažādas personības. Tā viņi tic. Saprotat? Nu, tagad es...
Un tad Mateja 28:19 Jēzus sacīja: "Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet Evaņģēliju visai radībai. Kas..." Nē, lūdzu piedošanu. Es tagad citēju Apustuļu darbu grāmatu, tas ir, manuprāt, 2. nodaļu. Nē, es citēju Lūkas 24:49. Viņš sacīja... Ziniet, es to izlasīšu, un tad viss būs pareizi, un tad...jo nesen es tā pateicu, kaut arī es... Es gribu pārliecināties, ka es to pasaku pareizi. Es zinu, par ko jūs šeit runājat, bet es gribu precīzi ieraudzīt to, ko teica Viņš. Sāksim ar 16. pantu no 29. nodaļas. [Mateja 28:16] "Tiem vienpadsmit pie galda sēžot..."
Bet Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis.
Un, kad tie Viņu redzēja, tie nokrita Viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās.
Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes.
Nu, kur tad ir Dieva vara? Kur atrodas Dievs? Ja jau visa vara no Debesīm un visa vara, kas ir virs zemes, tika atdota, kur tad atrodas Dievs? Lūk, kur Viņš ir. Redzat? Tas ir tas, kas ar jums runā. Redzat? Jā. Labi.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.

E-153 Lūk, trīsvienības piekritēju vidē notiek šādi: "Es kristu tevi Tēva vārdā, Dēla vārdā, Svētā Gara vārdā." Svētajos Rakstos nekā tāda nav. Saprotat? Viņš sacīja: "Kristiet viņus Tēva, Dēla un...Vārdā," nevis lieciet pirms katra no tiem vārdu. Vienā Vārdā! Ieskatieties šeit. Tur nav teikts: "Kristiet viņus vārdos." V-ā-r-d-ā, vienā Vārdā – Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Redzat?
Es gribu jums kaut ko pajautāt. Vai "tēvs" ir vārds? [Sanāksme saka: "Nē."–Tulk.] Vai "dēls" ir vārds? ["Nē."] Cik daudz tēvu atrodas šeit? Cik daudziem no jums vārds ir "tēvs"? [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Cik daudz dēlu atrodas šeit? Hm-hm. Cik daudz cilvēku atrodas šeit? Redzat? Nu, kurš no jums ir nosaukts vārdā "Tēvs", "Dēls" vai "Cilvēks"? Saprotat?

E-155 Kā reiz man sacīja viena sieviete, viņa teica: "Brāli Branham, Svētais Gars ir vārds. Viņš taču ir Persona."
Es sacīju: "Jā cienītā, arī es esmu persona, taču mans vārds nav 'Persona'. Mans vārds ir Viljams Branhams, bet es esmu persona, tā ir taisnība."
Svētais Gars ir Persona, tieši tas Viņš ir. Tas nav vārds – tas ir Dieva Personas tituls jeb nosaukums. Saprotat? Tas ir Dieva personības nosaukums, kas parāda, kas Viņš ir. Lūk, ja...
Viņš sacīja: "Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā," nevis "Tēva vārdā, Dēla vārdā, Svētā Gara vārdā." Ne arī "Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdos," bet gan "Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā". Un, ja jau "Tēvs, Dēls un Svētais Gars" nav vārds, tad ko mums darīt?

E-158 Pieņemsim, ka tas ir vārds, labi, bet kurš no tiem? Ja gribat nosaukt vienu no tiem kā vārdu, tad kurš būs tas vārds? Ja gribat izmantot vienu no šiem tituliem kā vārdu, tad kuru no tiem? Kurā titulā jūs kristīsiet: "Tēvs" vai "Dēls"? Šeit taču ir vienskaitlis. Saprotat?
Tagad atvērsim, lūk, šeit. Tā ir Mateja Evaņģēlija pēdējā nodaļa.
Kā es vienmēr esmu skaidrojis: ja tu lasi romānu, un tur ir rakstīts: "Un kopš tā laika Jānis un Marija dzīvoja laimīgi." Redziet, tā kā jūs nezināt...nezināt, kas ir Jānis un Marija, atgriezieties tā stāsta sākumā un noskaidrojiet, kas tie Jānis un Marija tādi ir. Saprotat?
Lūk, tieši to jūs darāt arī šeit, Mateja Evaņģēlijā. Jūs lasāt tikai pašas tā beigas. Atgriezieties Mateja Evaņģēlija sākumā un izlasiet, par ko ir šis stāsts. Tā ir pēdējā Mateja nodaļa un pēdējie panti.
Piemēram, jūs paņemtu to grāmatu un lasītu: "Un kopš tā laika Jānis un Marija dzīvoja laimīgi." Varbūt tas bija Jānis Džouns un Marija tāda un tāda. Nē, varbūt tas bija Jānis...tas bija Jānis Henrijs un tāda un tāda. Vai varbūt Jānis Vēlkautkāds un tāda un tāda? Nē, to jūs vēl nezināt. Saprotat? Vienīgais veids, kā par to pārliecināties, ir atgriezties grāmatas sākumā un to izlasīt. Redziet, nedrīkst tā ņemt un izraut vienu daļiņu no šejienes. Tas viss ir jāsavieno kopā, lai izveidotos ilustrācija.

E-162 Tagad atgriezīsimies pie Mateja Evaņģēlija 1. nodaļas. Tajā ir uzskaitīti raduraksti (1. nodaļa). Tad tas aiziet līdz 18. pantam, un tur ir teikts: "Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā." Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Tagad es gribu jums kaut ko pajautāt. Un tā, vēlreiz paklausieties. Jūs paši nosauciet. [Brālis Branhams ilustrācijai norāda uz katru no trim priekšmetiem–Tulk.] Kas šis ir? Dievs... [Sanāksme saka: "Tēvs."] Dievs... ["Dēls."] Dievs... ["Svētais Gars."] Un kas ir šis? ["Tēvs."] Kas ir šis? ["Svētais Gars."] Kas ir šis? ["Dēls."] Dēls. Labi. Tagad mēs to saprotam. Bet kā jūs šo nosaucāt, tas bija Dievs kas? ["Svētais Gars."] Svētais Gars. Labi. Ļoti labi.
Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no... [Sanāksme saka: "...Svētā Gara."]

E-164 Bet es domāju, ka jūs sacījāt, ka Viņa Tēvs bija Dievs. Šeit kaut kas nav kārtībā, Viņam taču nevar būt divu Tēvu. Jūs to zināt. Redzat? Tātad, kaut kas nav kārtībā. Nu, kurš no šiem cilvēkiem, ja tās ir trīs personas, kurš no tiem ir Viņa Tēvs? Bībelē šeit ir skaidri pateikts, ka "viņa kļuva grūta no Svētā Gara" – Dievam Tēvam ar to nebija nekāda sakara. Bet Jēzus sacīja, ka Viņa Tēvs bija Dievs, un mēs zinām, ka Viņa Tēvs bija Dievs. Tātad Viņam bija divi Tēvi. Tādā gadījumā Viņš pavisam noteikti ir dzimis ārlaulībā. Vai tagad jūs redzat, kur jūs sevi ievedat? Lūk:
Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt.
Bet, viņam tā savā prātā domājot...

E-165 Neaizmirstiet, viņš bija labs cilvēks. Bet Dieva roka it nemaz nav mainījusies – iepriekšnolemtie to nepalaidīs garām. Saprotat?
Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī...
Vai jūs sekojat tam līdzi savās Bībelēs? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Labi.
...un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no...Dieva Tēva?

E-166 Vai es izlasīju nepareizi? [Sanāksme saka: "Jā."–Tulk.] Protams, ka nepareizi. "Tas, kas viņā iedzimis" nav it nekādi saistīts ar Dievu Tēvu, tas taču bija " no Svētā Gara". Bet mēs zinām, ka Viņa Tēvs bija Dievs. Vai pareizi? ["Āmen."] Ko tad tas nozīmē? Svētais Gars ir Dieva Gars, protams. Vai tagad jūs sapratāt? Jā?
Dievs Tēvs un Svētais Gars ir viena Persona, vai arī Viņam bija divi tēti; un tādā gadījumā, kādu personu tad jūs pielūdzat? Kāds Dievs tad jums ir? Redzat? Redzat? Dievs Svētais Gars un Dievs Tēvs – tas ir viens un tas pats Gars. Saprotat?
Viņa dzemdēs Dēlu... (šo te) ...un Tā vārdu tev būs saukt...
Kā? [Sanāksme saka: "Jēzus."–Tulk.] Kāds ir Viņa Vārds? ["Jēzus."]. Lūk, neaizmirsiet.
...tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.
Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša (pie kura nāk Vārds) muti, sacīdams:
redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums.

E-168 Kāds tad ir Dieva Vārds? Kāds ir Tēva, Dēla, Svētā Gara Vārds? [Sanāksme saka: "Jēzus."–Tulk.] Bībelē ir teikts, ka Viņa Vārds bija "JĒZUS".
Bet viens cilvēks reiz mēģināja par to padiskutēt šeit dievnamā, viņš sacīja: "Brālis Branhams no visa izgrozījās, bet no šī te viņš nekādi neizgrozīsies." Sacīja: "Šeit ir redzamas trīs dažādas personas – precīzi, nevainojami." Sacīja: "Tā ir Mateja 3. nodaļa! Šeit stāv Jānis un sludina. Tur nāk Dēls, nāk kristīties. Viņš iegāja ūdenī, Jānis Viņu kristīja, un Viņš izgāja no ūdens. Un tad Debesis virs Viņa tika atvērtas, un no Debesīm nolaidās Svētais Gars kā balodis. Un atskanēja balss no Debesīm, sakot: 'Šis ir Mans mīļais Dēls, kurā...' Trīs dažādas personas vienā laikā." Ak vai!

E-169 Nu, tas vienkārši parāda, ka cilvēkiem bez kristības un kuri nav aicināti būt par kalpotājiem vispār nav ko darīt aiz kanceles. Tā tas ir.
Es...es tagad varētu, ar Dieva palīdzību, paņemt to cilvēku un sasiet viņu tādā mezglā, ka viņam galva kūpētu. Redziet, man ir vienalga, kas...
Nē, tā es negribēju teikt... Tas neizklausījās pareizi. Lūdzu piedodiet. Kungs, es negribēju to šādi teikt, nē, lūk... Es sajutu, kā Viņš mani tajā apturēja. Saprotat? Lūk, es negribēju to teikt šādi. Piedodiet man. Es ticu, ka Svētais Gars var atklāt šim cilvēkam dažus noslēpumus. Tas skan labāk.
Tas ir tāpat kā ar mūzikas instrumenta noskaņošanu – ja tu izdari to nepareizi, tu to zini. Tāpat ir kristietim – tu pasaki kaut ko sliktu, un Viņam tas nepatīk. Redziet, es tur ieliku savu "es". Saprotat? Manis vispār nav tajā bildē. Es tikai...es pat negribu būs es pats vai kaut kas. Tikai Viņš, lai Viņš to dara. Viņš izdod skaņu. Taure ir mēma, bet skaņu dod balss, kas stāv aiz tās.

E-171 Un tā, skatieties. Šis cilvēks izskaidroja Vārdu nepareizi. Saprotat? Tas... Atcerieties: "Tas ir aizvērts gudro un saprātīgo acīm, bet atklāts bērniņiem."
Lūk, šeit ir viena Persona, Jēzus Kristus, kurš stāv uz zemes. Lūk, debesis...tās, protams, ir augšējās atmosfēras. Tagad skatieties: "Un Jānis liecināja..."
Un tā, tas cilvēks gribēja pateikt: "Lūk, šeit ir Dievs Tēvs, bet šeit ir Dievs Svētais Gars kā balodis, un šeit ir Dievs Dēls – sanāk trīs personas." Tas ir nepareizi.
Jānis, tur stāvēdams, zināja, ka Tas bija Jērs. Jānis sacīja: "Es liecinu, ka redzēju Dieva Garu kā Jēru..." Tur bija Dievs, Gars... es gribēju teikt, "kā balodi" (Jā, tāpat es sajaucu tovakar, redziet, to septiņu simtu vietā... Saprotat?) Dieva Gars! Šeit tas bija Jērs. Bet Dieva Gars, Balodis, bija Dievs. Dieva Gars nonāk no Debesīm, un Balss no debesīm saka: "Tas ir Mans mīļais Dēls, [kurā] Man labs prāts."
Visa vara Debesīs un uz zemes ir atdota Manās rokās." Redzat? Redzat? Tas ir Viņš. Bet kā Viņu sauc? [Sanāksme saka: "Jēzus."–Tulk.] Protams. Saprotat?

E-174 Tāpēc, kas attiecas uz trīsvienības teoriju, ka ir trīs dažādi Dievi – tas taču ir pagānisms! Bībele to nekad nav mācījusi. Tas netika mācīts lauvas vēstījumā, bet tas tika pieņemts pēc tam, un tas bija antikrists. Pajautājiet, kam vien gribat, jebkuram teologam. Tas parādījās tikai caur nikolaītu mācību. Lūk, kāpēc tas izgāja kopā ar Mārtiņu Luteru. Lūk, kāpēc tas joprojām turpinājās Džona Veslija laikā un aizgāja līdz pat vasarsvētku draudzēm.
Tajā laikā, kad iznāca pentakosti [vasarsvētku draudze], viņiem uzradās "Tikai Jēzus" grupas. Bet arī tiem nav taisnība. Kā gan Jēzus var būt pats Savs Tēvs? Redzat? Arī tas nekam neder.

E-176 Taču ir jāatnāk ērgļa laikam. Saprotat? Lūk, šajā laikā ir jābūt izskaidrotiem visiem šiem noslēpumiem. Saprotat?
"'Tēvs, Dēls un Svētais Gars" – tie ir Kunga Jēzus Kristus tituli [nosaukumi]. Paskatieties, visi trīs! Matejs sacīja: "Tēvs, Dēls, Svētais Gars." Pēteris sacīja: "Kungs Jēzus Kristus." Kurš ir Tēvs? "Tas Kungs sacīja manam Kungam: 'Sēdies pie manas labās rokas.'" Pareizi? Tēvs, Dēls – Jēzus, Svētais Gars – Logos, kas izgāja no Dieva. "Tēvs, Dēls, Svētais Gars," – tie pavisam noteikti ir Dieva Personas, kas izpaudās dažādos veidos, trīs tituli jeb trīs Viņa atribūti.

E-178 Un, lai to izskaidrotu pamatīgāk kādam, kurš to nesaprot – tie ir kā trīs viena un tā paša Dieva amati. Patiesībā tie ir trīs viena un tā paša Dieva atribūti; Dievs, kas darbojas trīs dažādos periodos – kā Tēvs, kā Dēls un kā Svētais Gars. Dievs ir pilnīgs trijos. Vai atceraties, ka antikrista skaitlis ir četri? Redzat? Dievs "Tēvs, Dēls un Svētais Gars" ir neviens cits kā Kungs Jēzus Kristus.
Kad jūs kristāt tikai "Jēzus" Vārdā, tas nav pareizi. "Es tevi kristu tikai Jēzus Vārdā," tas ir pilnīgi nepareizi. Es pazīstu daudzus Jēzus. Nu, Latīņamerikas zemēs ir papilnam cilvēku, kuru vārds ir Jēzus.

E-182 Taču šis ir "Kungs Jēzus Kristus" – tas precīzi pasaka, kas Viņš ir.
Ir ļoti daudz Branhamu (ja runa ir par mani personīgi), bet Viljams Marions Branhams ir tikai viens, tas esmu es. Bet ir daudz citu Viljamu Brahamu un tā tālāk.
Taču šeit tiek nosaukta viena konkrēta Persona – Kungs Jēzus Kristus, Svaidītais. Tāds ir tikai viens. Tā tas ir.
Tāpēc, ja ir vēl jautājums par to pašu, tad uzrakstiet vēstuli vai ko citu, vai kādreiz, kad es atbildēšu uz citiem jautājumiem. Es gribu pacensties tikt ar to galā, lai pie iespējas palūgtu par šiem slimajiem, kuri cieš.
Brāli Branham, ja šis jautājums nav...nav piemērots, nav piemērots, lai...tad neatbildiet. (Tas ir jauki. Es pateicos.) Kādi bērni...kādi bērni aizies Aizraušanā, ja tie ir mazuļi? Paldies.
Neviens nav parakstījies. Nu, ja jūs neparakstieties, tas nav obligāti.
Taču skatieties. Kad Dievs ieraksta vārdu Jēra Dzīvības Grāmatā pirms pasaules radīšanas, pilnīgi nekas pasaulē nevar to izdzēst, jo tas ir ierakstīts ar Kristus Asiņu tinti. Kaut arī tas būtu tik liels, tik liels vai tik liels, lai kāds tas arī nebūtu – viņš tik un tā būs tur. Saprotat?

E-183 Visi bērni, visa Draudze, viss, kas vien ir... Dievs caur Savu paredzējumu...
Lūk, mēs nezinām. Jūs teiksiet: "Brāli Branham, vai tu vari pierādīt, ka tu tiksi tur?" Nē. Es nevaru to pierādīt. Dievs var mani izmantot kā instrumentu kaut kam citam, un tāpat izmantot arī jūs. Taču es ticu, un caur ticību es esmu glābts. Es neesmu glābts caur zināšanām, bet caur ticību! Lūk, kā esat glābti jūs. Lūk, kā esam glābti mēs visi.

E-185 Taču atcerieties, Dievs ir bezgalīgs. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Bezgalīgs! Un, ja Viņš ir bezgalīgs, tas padara Viņu...un tātad Viņš ir viszinošs. Vai jūs tam ticat? ["Āmen."] "Viszinošs" nozīmē, ka Viņš zina pilnīgi visu. Viņš nevar...nevar būt viszinošs, ja Viņš nav bezgalīgs. Saprotiet, nekad nav bijis kaut kā tāda, ko Viņš nezinātu. Viņš zināja katru odu, kas jebkad dzīvos uz zemes un cik reizes tas mirkšķinās savas acis, un cik daudz tam būs tauku, un cik to ir viņiem visiem kopā. Viņš zina katru ieelpu, ko tu elpo un cik dziļi tā nonāks tavās plaušās. Lūk, ko nozīmē bezgalība.
Un tā, ja Viņš ir bezgalīgs, tas padara Viņu par viszinošu. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Un, ja Viņš ir viszinošs, tas padara Viņu par visuresošu, jo Viņš zina precīzi, kurā minūtē, stundā, laikā, piecdesmit pieci tūkstošās sekundes daļā kaut kas notiks. Redzat? Vai tagad ir skaidrs? ["Āmen."] Tātad Viņš zina pilnīgi visu. Un tieši tāpēc Viņam ir visa vara, zina pilnīgi visu un var izdarīt pilnīgi visu.
Un tā, paskatīsimies. Lūk. Un visi bērni, kurus Dievs... Katrs, kuru Dievs... Kad viņi...
Lūk, atcerieties, kad Jēzus... Bībelē ir teikts...

E-188 Un tā, mēs zinām, ka Jēzus tika nogalināts apmēram 30. mūsu ēras gadā. Pareizi? Apmēram... Tas notika apmēram gada vidū, man šķiet, 30. mūsu ēras gadā.
Lūk, taču Bībelē ir teikts, ka Viņš tika nokauts vēl pirms pasaules radīšanas. Un jūsu vārds, kad Jēra Grāmata... Kad Jērs tika nokauts, lai izpirktu šo grāmatu... Un tas ir kaut kas varens. Tas var novest pie stimulācijas. Skatieties. Kad...kad Jērs... Lūk, atcerieties, Bībele saka, ka Jēra Dzīvības Grāmata bija uzrakstīta pirms pasaules radīšanas. Un jūsu vārds tika ierakstīts...bija tajā Grāmatā, kad Jērs tika nokauts pirms pasaules radīšanas, lai izpirktu katru vārdu, kas bija ierakstīts tajā Grāmatā. Redzat? Vai tagad sapratāt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]

E-190 Redziet, viss ir pilnīgā kārtībā. Viss darbojas tik nevainojami kā lielais Dieva pulkstenis, kā laika rādītāji. Tavs vārds tur bija ierakstīts pirms pasaules radīšanas, kad Jērs tika nokauts, lai izpirktu tos, kas bija tajā Grāmatā. Un tagad Viņš iznāk un paņem to Grāmatu, lai pieprasītu Savus izpirktos.
Es šeit negribu iedziļināties, jo tad mēs šodien nekādi nevarēsim atbildēt uz vēl kādu jautājumu. Labi. Jautājums:

E-191 13. Vai elle un tas ezers [jūra], kas deg ugunī un sērā, ir viens un tas pats?
Nē. Bībeles vārds "elle" tulkojumā, manuprāt... Šeit atrodas teologi, es gribu viņus pieminēt. Šeit sēž mūsu brālis Aiversons un brālis Veils, un daudzi no šiem brāļiem, kuri ir īsti teologi. Vārds "hades" tulkojumā nozīmē "kaps". Pareizi? Grieķu vārds, kas nozīmē kapu. Taču uguns jūra ir kaut kas cits, jo Atklāsmes Grāmatā [20:14] ir teikts, ka uguns jūrā tika iemesta gan "hades", gan viss pārējais. Saprotat? Labi. Un tā, paskatīsimies.
14. Ja nē, tad uguns ezers [jūra] un elle ir mūžīgi?
Nē, it nekādi. Viss, kas ir radīts, nav mūžīgs. Nē. Viss radītais... Lūk, kāpēc nevar būt mūžīgas elles. Ja kāds jums saka, ka jūs degsiet mūžīgā ellē, es gribu, lai man parādītu to Rakstos. Saprotat? Nekā tamlīdzīga nav.
Elle bija radīta velnam un viņa eņģeļiem, antikristam un viņa ļaudīm, tas ir, velnam, iemiesotam velnam. Tā tika radīta, lai iznīcinātu. Un viss, kam bija... Viss...

E-194 Ir tikai viena vienīga lieta no visa, kas ir visā pasaulē un visur citur, ir tikai viena lieta, kas ir mūžīga, un tas ir Dievs. Pirms parādījās atomi vai elektroni, pat pirms parādījās kosmiskā gaisma, elektroni vai jebkas, Viņš bija Dievs. Viņš ir Radītājs.
Un vienīgais veids, kā tu vari būt mūžīgs, ir saņemt mūžīgo Dzīvību. Tas grieķu vārds, lūk, man šķiet, tas ir "Zoe". Vai pareizi? [Brālis saka: "Pareizi."–Tulk.] Zoe. Zoe. Un šo...šo Dzīvību Dievs dāvā jums, tāpat kā jūsu fiziskais tēvs nodod jums savu dzīvību caur laulības savienību ar māti. Un līdz ar to viņš dāvā prieku par dzīvības dāvāšanu... (vai saprotat?) ...dāvāšanu dēlam. Tāpat arī Dievs priecājas, dāvājot Savu Dzīvību dēlam. Saprotat? Un tad tu kļūsti par Viņa daļu, kas ir Zoe, paša Dieva Dzīvība. "Es dodu viņiem mūžīgo Dzīvību, un augšāmcelšu viņus pastarā dienā."

E-196 Tikai šādi tev ir mūžīgā Dzīvība. Un tā mūžīgā Dzīvība zina savu ķermeni, tāpēc tas noteikti augšāmcelsies. Tas nevar... Tas nekādi nevar palikt tur guļot. Tāpat kā Kristus Gars lidinājās virs tā ķermeņa (Dieva Gars virs Kristus tajā lielajā dienā) un zināja, ka tas augšāmcelsies, tāpat notiks arī ar svēto ķermeņiem.
Lūk, atcerieties. Jēzus, kad Viņš nomira, Viņš devās uz elli (jo Viņam bija uz turieni jādodas, Viņš bija barjera pret grēku) un Viņš sludināja tām dvēselēm, kuras atradās ellē, kuras nebija nožēlojušas grēkus pacietības laikā Noas dienās. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņš devās uz elli un sludināja tām dvēselēm, no Dieva atdalītajām dvēselēm. Nāve nozīmē "atdalīšana". Un viņi bija atdalījušies no Dieva, nekad vairs nevarēja atgriezties. Un Jēzus devās tur, lai liecinātu, ka Viņš bija tas, par kuru bija runāts – sievas Sēkla [Dzimums].

E-198 Čūskas sēkla [dzimums]... Vai redzat, ko ir izdarījusi čūskas sēkla? Antikrists beidzas nāvē, atdalīšanā, sarkanais zirgs. Sievas Sēkla (Dzīvība) galu galā ir uz balta zirga, Jēzus Kristus. Redzat? Kas tas ir? Viens pret otru, čūskas sēkla pret sievas Sēklu. Vai tagad ir skaidrs? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Ak, te mēs varētu pakavēties! Tas taču būtu lieliski, vai ne? Taču paliksim ar šo.

E-199 15. Brāli Branham, vai pirmais jātnieks, Pirmais Zīmogs, piepilda Otro Vēstuli Tesaloniķiešiem – "grēka cilvēka atklāto parādīšanos"?
Jā, pareizi. Tā tas ir, tas ir viegli. Tā tas ir. Tas ir grēka cilvēks. Vienkārši tas pats cilvēks turpina jāt tālāk dažādās stadijās, līdz beidzot apsēžas uz pelēkā zirga, kas ir nosaukts par nāvi. Kristus dodas uz priekšu caur taisnošanu un svēttapšanu līdz baltajam zirgam, un tā arī ir tā Dzīvība. Saprotat?

E-16 . Kas notiks ar atdzimušajiem ticīgajiem, kuri atrodas dažādās konfesijās, nevis Kristus Līgavā? Kas notiks ar viņiem?
Nu, manuprāt, mēs to nesen izskaidrojām. Jā? Viņi ieies Lielajās Bēdās. Viņi tiks nogalināti kā mocekļi Lielo Bēdu laikā. Viņi uzcelsies beigās, pēc Tūkstošgadu Valstības, lai stātos tiesā, jo Bībelē ir teikts, ka pārējie no dzīvajiem... "Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu." Tikai pēc tam notiks augšāmcelšanās, un iznāks gan taisnie, gan netaisnie, kurus tiesās Kristus un Līgava. Viņš atnāks uz zemi ar kopā ar desmitu desmitiem tūkstošu Saviem svētajiem. Pareizi? Ar Savu Līgavu.

E-201 Sākās tiesa, tika atvērtas grāmatas (tika atvērtas grāmatas), un tika atvērta vēl cita Grāmata, tā bija Dzīvības Grāmata – tad Viņš atdalīja āžus no aitām. Vai pareizi? Tam nebija nekāda sakara ar Līgavu, Viņa stāvēja tur tiesā ar savu Ķēniņieni...Ķēniņiene kopā ar Ķēniņu. "Viņš atnāca ar Saviem svētajiem. Tūkstošiem desmitu tūkstoši Viņam kalpoja," – Viņa sieva. Tad sākās tiesa, un tieši tad aitas tika atdalītas no āžiem. Vai atcerieties, kā es viņdien citēju to nelielo dziesmu, lai jūs to varētu saprast, to "Kovboja apceri"? Redzat? Te nu tas ir.
Nē, viņi ir... Tā ir draudze, tie cilvēki, kas ir konfesijās, kas ir īsti kristieši, kuri saņems Vēstījumu, bet To nesapratīs, Tas viņiem tā arī netiks sludināts. Bet tie, kas atrodas jauktās sanāksmēs, kuriem tas tiks sludināts, viņi to nesadzirdēs, ja vien viņu vārds nebija Jēra Dzīvības Grāmatā. Pareizi.

E-203 Taču tie būs labi cilvēki, un viņi augšāmcelsies un nāks tiesā, un viņus tiesās tieši tā grupa, kas viņiem sludināja: "Jeb vai jūs nezinājāt, ka svētie tiesās pasauli?" Viņiem tiks sludināts. Redzat? Viņiem sludinās tieši tie cilvēki, kuri liecināja viņiem par Vēstījumu, lai viņi izietu no tā visa. Redzat? Es ceru, ka tas visu izskaidro. Man šeit ir tik daudz, ka...
17 . Brāli Branham, vai septītais eņģelis ar Elijas garu ir tas pats cilvēks, kas Elija, kas tiek sūtīts pie tiem simtu četrdesmit četriem tūkstošiem ebreju tajos trīsarpus gados pēc Aizraušanas? Dažiem no mums šajā jautājumā ir neskaidrības.
Nē, tas nav tas pats cilvēks. Saprotiet, tie ir divi dažādi cilvēki. Elīsa, kas atnāca Elijas formā jeb stilā, nebija Elija. Un Elijas gars, kas nonāca pār cilvēku, kuru sauca Jānis Kristītājs, nebija Elija. Un tas cilvēks, vēstnesis, septītais eņģelis Lāodikejas perioda beigās, nebūs burtisks Elija. Viņš būs no pagāniem, priekš saviem cilvēkiem.

E-205 Elīsa būs... Elijas Gars, kurš vēlāk atnāks pie tiem cilvēkiem, viņš būs ebrejs, redziet, jo viņi tiek sūtīti pie savas tautas. Tāda ir mana atklāsme. Tāpēc mēs ar Tomiju Osbornu, kad mēs toreiz par to runājām (mēs ar Tomiju), es to vēl nezināju, es vienkārši lūdzos par slimajiem. Un es aizbraucu tur...
Un tur atbrauca viena sieviete no Fortveinas Evaņģēliskās baznīcas, misionāre, kas darbojās ārzemēs. Viņai bija, lūk, tik liela krūts, to bija pilnībā saēdis vēzis. Un viņa bija tur, nelielajā mājiņā, kur mēs agrāk dzīvojām, tur tālāk uz šīs ielas. Un es palūdzu par to dārgo māsu, un viņa tika dziedināta un atgriezās darba laukā. Un kad viņa atbrauca no Āfrikas... Viņa bija tur atstājusi mazu grāmatiņu par misionāriem.
Es nodomāju: "Nu, misionāri – tas ir brīnišķīgi," un es... Es nekad nebiju pārāk aizdomājies par misionāriem. Tāpēc es nodomāju: "Nu, vienkārši tas ir tāds amats no Dieva, tāpēc tas ir... Bet mana vieta ir šeit, uz Astotās un Penna ielas." Tāpēc es vienkārši turpināju darboties, cik vien labi varēju.

E-208 Taču vienu dienu, sēdēdams darbistabā, es paņēmu to grāmatiņu. Un uz tās bija kāda nēģera fotogrāfija, tas bija kāds tēvs gados, un viņam bija tāda sirmu matu stīpiņa. Un zem tās bija uzrakstīts, lūk, šādi: "Baltais cilvēk, baltais cilvēk, kur bija tavs tēvs? Es jau esmu vecs un prātā vājš, un es vairs īsti labi nesaprotu. Ja es būtu iepazinis Jēzu, kad es biju jauns, es būtu Viņu aiznesis maniem ļaudīm." Nu, es to izlasīju.
Un kaut kas man visu laiku sacīja: "Izlasi to vēlreiz. Izlasi to vēlreiz." Es lasīju un lasīju. Ak, arī jums tā ir bijis. "Pārlasi to vēlreiz, tur kaut kas ir."

E-210 Kā tajā dienā tur Grīnsmilā, kad es iznācu no alas – es toreiz nevarēju saprast, kā gan cilvēki var runāt mēlēs un gavilēt, turklāt ar īstu Svēto Garu, un tik un tā būt antikrists; runāt mēlēs, runāt īstās Svētā Gara mēlēs un tik un tā būt velns. Tā tas ir. Es varu jums to pierādīt. Jā, patiešām. Un turklāt paskatieties... Kad viņi tur stāvēja...
Tāpēc mēles nav nekāds Svētā Gara pierādījums. Tā ir viena no Svētā Gara dāvanām. Saprotat? Un velns var atdarināt visu, kas ir arī Viņam, Dievišķo dziedināšanu un visu pārējo.
Viņš sacīja: "Daudzi atnāks pie Manis tajā dienā un sacīs: 'Kungs, vai tad es neizdzinu ļaunos garus? Vai tad es... (Tas ir, viņi sludināja Evaņģēliju) ...vai tad es nedarīju to varenos darbus Tavā Vārdā un visas tās lietas?' Es sacīšu: 'Eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. Es jūs nekad neesmu pazinis.'"

E-212 Bībelē ir teikts, ka lietus līst vienādi gan uz taisnajiem, gan uz netaisnajiem. Un tā pati nezāle, kas aug tajā kviešu laukā, var būt tikpat laimīga un skaļi gavilēt no tā paša ūdens, kuru tā saņēma, jo lietus nolija pār tiem abiem. "Bet pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet." Tā nezāle var tur augt, no sirds priecāties un skaļi gavilēt, piepildoties no tā paša lietus, kas baro kviešus.
Te nu tas ir. Tāpēc viņi var skaļi gavilēt, runāt mēlēs un atdarināt visu, ko vien vēlas – tajā dienā viņi tiks nosaukti par "ļauna darītājiem".
Kā es jums nesen sacīju (paklausieties, ko es teikšu, klausieties uzmanīgi!): iedziļinieties, pārbaudiet sevi caur Vārdu un paskatieties, kādā jūs esat stāvoklī.
Jūs, sievietes, kurām ir īsi mati, ļaujiet tiem augt. Ja jūs esat apģērbta nepiedienīgi, apģērbieties pareizi. Uzvedieties kā lēdija. Jūs, vīrieši, kuri joprojām smēķējat cigaretes un skrienat uz biljarda zālēm, pārtrauciet to! Man ir vienalga, cik daudz jūs apliecināt savu ticību: ja jūs joprojām turaties pie tās organizācijas un sakāt: "Tas ir tā, bet tas ir tā," tad labāk pārtrauciet to. Iedziļinieties, pārbaudiet to caur Vārdu. Mēs vispār izejam ārpus...
Mums būtu bijis jādzīvo augstāk par īsiem matiem un visu pārējo. Šajā periodā mēs jau esam pārgājuši tur, kur Dievs atklāj apslēptos noslēpumus, kas bija ierakstīti Grāmatā pirms pasaules radīšanas. Un tie, kuri ir bijuši paklausīgi šajās mazajās lietās, to ieraudzīs tajās visās pārējās lietās. Ja viņi ir nepaklausīgi, tad tas aizies garām viņu ausīm tik tālu kā austrumi no rietumiem. Tas ir tikai...

E-217 Kā Gideons atdalīja savus vīrus, tur bija tūkstošu tūkstoši. Dievs sacīja: "Tas ir pārāk daudz. Atdali viņus vēl." Viņš iedeva viņiem citu pārbaudījumu. Un: "Atdali viņus vēlreiz, atdali viņus vēl," un tā tālāk, līdz viņam palika tikai saujiņa. Viņš sacīja: "Lūk, tieši šī grupa der Manam uzdevumam." Tieši tā arī notiek.
Vasarsvētku draudžu sievietes cenšas visādi izgrozīties, viņas tur sēž, klausās un zina, ka pēc Vārda tas ir nepareizi. Vai jūs domājat, ka viņas Tam pakļausies? It nemaz. Katru gadu, kad es atbraucu, tur ir vēl vairāk ar zēngalviņu frizūrām nekā bija tad, kad es tikai sāku.
Saka: "Bet kāds tam sakars ar... Tev vajadzētu..." Kāds pateica: "Nu, brāli Branham, cilvēki taču uzskata tevi par pravieti." Lūk, es nesaku, ka es esmu pravietis. Neviens nav dzirdējis, ka es tā teiktu. Taču es pateikšu šādi: ja jau jūs tā darāt, ja jau jūs tā uzskatāt... Sacīja: "Kāpēc tu nemāci cilvēkiem, kā dabūt Svēto Garu un kā dabūt to un to, un kā dabūt varenas garīgās dāvanas un palīdzēt draudzei?"
Kā gan es varu mācīt viņiem algebru, ja viņi pat neklausās ābeci? Tā tas ir. Izdariet vismaz tās mazās lietiņas. Nolaidieties šeit lejā un izmēziet to, un sāciet visu pareizi. Nu, labi.

E-220 Par ko es vispār runāju? Nu, paskatīsimies. [Sanāksme smejas–Tulk.] Es negribēju novirzīties no šīs tēmas. Lūdzu piedodiet. Labi?
Dažiem no...dažiem no mums ir neskaidrības. Vai Elija ir tas pats, kas... (Jā, hm, pareizi.)
Nē, tas Elija, kas atnāks pie pagāniem, pats būs pagāns, kas būs svaidīts ar to garu, jo Dievs lietoja to garu, lai izvestu Savus ļaudis no haosa, tā bija katru reizi. Un tas labi kalpoja Viņa mērķim, tāpēc Viņš to sūta atkal. Tāpēc ka... Saprotat? Tāpēc ka, ja Viņš izmantotu kaut ko izskolotu un izglītotu, tad tieši tāda veida cilvēki to uztvertu.
Viņš sūta cilvēku, kas teju vai nezina ābeci un pat vārdus nespēj izrunāt pareizi, un tā tālāk, kādu no kaut kādiem biezokņiem, un viņš atnes to un noliek to priekšā tiem vientiesīgajiem cilvēkiem, un viņi to saprot, lūk, tā. [Brālis Branhams uzsit gaisā knipjus–Tulk.] Viņi to saprot. Saprotat? Ja viņš atnāktu ar apkaklīti...

E-222 Kā sacīja Pāvils: "Es neatnācu pie jums ar spīdošu izglītību, bet es atnācu pie jums augšāmcelšanās spēkā." Dievam bija vajadzīgi trīsarpus gadi tur Arābijā, lai iztīrītu no viņa to izglītību. Viņam...Viņam bija vajadzīgi četrdesmit gadi, lai iztīrītu no tā Mozu. Saprotat? Tāpēc tā tas ir. Tas...
Es nesaku, ka Dievs ne... Es neatbalstu analfabētismu, taču es...es gribu jums pateikt, ka izglītība tam nav vajadzīga. Tam nav...
Šīs pasaules gudrība ir pretstatā ar to. Vairāk par visu pasaulē Evaņģēlijam ir traucējusi izglītība. Ja mums nebūtu izglītības, tad mums nebūtu visu to lielo garīgo semināru un tā pārējā, kas mums tagad ir – būtu vientiesīgi cilvēki, kas būtu paklausīgi Vārdam. Bet viņi ir tik pārizglītoti un tādā putrā, un sasaistīti caur tām visām organizācijām, ka viņi no tā nekādi neatteiksies, tas arī viss. Viņi pārņem to garu.
Vai jūs kādreiz esat pievērsuši uzmanību labai sievietei, kas apprecas ar nekrietnu vīrieti? Vai nu tas nekrietnais vīrietis kļūs labs, kā tā sieviete, vai arī sieviete kļūs nekrietna, kāds ir viņš. Saprotat? Tā tas ir. Lūk, kāpēc Viņš pateica: "Izejiet no viņu vidus," jo notiek gatavošanās Aizraušanai. Tev ir vajadzīga tāda veida ticība, kas paņems tevi prom no šejienes.

E-224 Kad šī derība no Daniēla grāmatas 9:27 tika noslēgta [nostiprināta] uz vienu nedēļu?
Šīs derības viena puse tika nostiprināta, kad Jēzus Kristus bija uz zemes un sludināja ebrejiem. Pie pagāniem Viņš vispār negāja. Un Saviem mācekļiem Viņš sacīja: "Neejiet pie pagāniem." Tas bija tikai ebrejiem. Saprotat? Un Viņš sludināja trīsarpus gadus. Tā ir puse no septiņdesmitās nedēļas, lūk, kā to par Viņu bija paredzējis Daniēls.
Lūk, atcerieties, Viņš bija pilnībā apstiprināts ebreju priekšā. Taču viņu acis bija padarītas aklas, lai tas laika periods paliktu pagāniem. Vai varat saskatīt šo plānu? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Saprotat? Un Viņš pierādīja, ka Viņš ir Pravietis – Viņš darīja precīzi to, kas bija jādara pravietim, parādīja viņiem pravieša zīmi, par kuru teica paši Raksti: "Ja cilvēks saka, ka viņš ir garīgs vai pravietis, tad skatieties, ko viņš runā, un, ja tas piepildās un atkal piepildās (tas, ko viņš teica) nepārtraukti..."
Kā jūs redzat Bībelē, un tur ir teikts: "Klauvējiet un atvērsies; meklējiet un atradīsiet; prasiet un tiks dots." Lūk, skatieties, te ir teikts "klauvējiet" – klauvējiet neatlaidīgi. [Brālis Branhams klauvē pa kanceli–Tulk.] Nepārtrauciet, kā netaisnais tiesnesis neatbildēja tai sievietei, bet viņa tikai turpināja klauvēt pie viņa durvīm, sakot: "Redzi, es esmu atkarīga no tevis." Nevis meklēt, sakot: "Kungs, man gribētos, lai man būtu tas. Āmen." Tas nav tas. Nepārtrauc, kamēr tu to nedabūsi. Tu zini, ka tas atnāks, jo Viņš to apsolīja. Tāpēc nemet mieru, līdz tas nebūs tavās rokās. Saprotat?
Un tā. Lūk, septiņdesmitās nedēļas pēdējā daļā... Tās beidzamā daļa būs Lielo Bēdu perioda laikā, jau pēc Draudzes Aizraušanas. Tad šeit būs trīsarpus gadi, kuros tā atkal tiks nostiprināta, to izdarīs pravieši – Mozus un Elija. Atklāsmes Grāmatas 11. nodaļa.
Un tā, paskatīsimies, kas te ir:

E-227 19. Ja tu esi viens no Viņa izredzētajiem, vai tu dosies augšup Līgavā?
Jā. Hm-hm. Tieši tā. Tas ir vienkārši.

E-228 20. Brāli Branham, vai jūs gribējāt pateikt, ka Baala priekšā ceļus nebija locījuši septiņi tūkstoši vai arī septiņi simti?
Es gribēju pateikt "septiņi tūkstoši". Piedodiet man par to. Vienkārši... Es vienkārši pārteicos. Es vienkārši...
Gluži kā pirms brītiņa. Vai ievērojāt, kā es šeit stāvot pateicu: "Un viņi liecināja, ka redzēja Jēru..." Redzat? Redzat? Jērs taču bija uz zemes. Saprotat? Viņi liecināja, ka redzēja Dieva garu nonākam uz Jēra.

E-229 Bet šeit ir pateikts: "Tas ir Mans mīļais Dēls, uz kuru Man labs prāts." Vai redzat? Lūk, tas ir uzrakstīts kā grieķu valodā, liekot darbības vārdu priekšā apstākļa vārdam. Taču pievērsiet uzmanību, kā tam būtu jābūt patiesībā (nu, vienkārši izpētiet Vārdu). Bībelē ir teikts, šajā karaļa Jēkaba tulkojumā: "Šis ir Mans mīļotais Dēls, Kurā Man ir labs prāts." Taču īstenībā, ja mēs to pateiktu mūsdienu valodā: "Šis ir Mans mīļotais Dēls, Kurā Man labpatīk mājot." Vienkārši tas ir pateikts citādāk. Saprotat? "Šis ir Mans mīļotais Dēls, Kurā Man ir labs prāts." Saprotat? Lūk, šodien mēs teiktu: "Šis ir Mans mīļotais Dēls, Kurā Man labpatīk mājot." Redzat? Tas pats Vārds, tikai pateikts citādāk. Saprotat?

E-230 Un tā. Jā, es gribēju pateikt... Lūdzu, piedodiet man. Es... Un brāļi, kuri tur klausās šo lenti un draugi, paklausieties. Es tā negribēju teikt. Es...es esmu Evaņģēlija kalps. Es...es to esmu sludinājis daudzas reizes, es zināju, ka tie bija septiņi tūkstoši. Vienkārši tā gadījās, ka es pateicu "septiņsimt". Es negribēju teikt "septiņsimt". Es gribēju teikt... Jūs... Vienkārši es neizlasīju to no Rakstiem. Man tas vienkārši ienāca prātā, kamēr es runāju, un es vienkārši pateicu "septiņsimt" tā vietā, lai pateiktu "septiņi tūkstoši". Es visu laiku pieļauju tādas kļūdas. Es...es, protams, esmu padumjš, tāpēc piedodiet man. Labi? Es negribēju tā darīt.
21 . Vai Kristus Līgava un Kristus Miesa [Ķermenis] ir viens un tas pats?
Tieši tā. Saprotat? Lūk, redziet, es negribu sākt par to runāt, jo sanāks tā...es norunāšu par to veselu sprediķi. Saprotat? Bet es to nedarīšu. Tomēr es gribu jums parādīt. Kad Dievs iedeva Ādamam līgavu no viņa sāna, viņš sacīja: "Viņa ir miesa no manas miesas un kauls no mana kaula." Pareizi?
Kad Dievs iedeva Kristum Viņa Līgavu (Gars iedeva Miesu, Līgavu), Viņš tika caursists...caurdurts sānā zem Viņa sirds, un iznāca ūdens, Asinis un Gars – Viņa kļuva "miesa no Viņa miesas un kauli no Viņa kauliem". Mēs esam miesa un kauli, Līgava būs Kristus miesa un kauli, precīzi. Viņi ir... Tieši tā ir Viņa Līgava.

E-232 22. Vai Kristus Līgavai būs...vai Kristus Līgavai būs kalpošana pirms Aizraušanas?
Protams. Tieši tas arī notiek tagad, redziet, Kristus Līgava. Protams. Tas ir šīs stundas Vēstījums, Kristus Līgava. Viņa ir veidota no apustuļiem, praviešiem, skolotājiem, evaņģēlistiem un ganiem. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Lūk, kas ir Kristus Līgava. Protams, Viņai ir kalpošana, varena kalpošana, šīs stundas kalpošana. Tas būs tik pazemīgi...

E-234 Atcerieties. Kurš no jums bija šeit no sākuma, kad es...pagājušajā svētdienā? Vai atceraties, ko es sludināju? Pazemību. Ak, neaizmirstiet to. Es uz brītiņu apstāšos, lai atkal izteiktu šo brīdinājumu. Atcerieties, kad Dievs paredz kaut kādus varenus notikumus, cilvēki caur savu gudrību to meklē tik tālu, ka viņi neievēro notiekošo. Kad Dievs nosauc kaut ko par varenu, pasaule par to smejas. "Tas taču ir nejēgu bars!" Tā tas ir.
Bet kad šī varenā pasaule un varenā un lielā baznīca saka: "Ak, tas ir brīnišķīgi!" – Dievs saka: "Nejēgu bars!" Tāpēc, redziet, vajag būt uzmanīgam. Es negribu teikt, ka...varbūt tas nav tieši tā, tieši tādā veidā, taču tā ir.

E-235 Paskatieties! Lūk, šī lielā, svētā ortodoksālā baznīca: "Mēs zinām Vārdu, mums ir skolas, mums ir garīgie semināri, mūsu vīri it tik ļoti izskoloti! Jā, mēs jau simtiem gadu esam uzticīgi Jehovam. Mēs esam tā Draudze, mēs esam sinedrijs, mums te ir draudžu Padome – gan saduķeji, gan farizeji, te sanāk visas konfesijas," gluži tāpat, kā tas notiek pie mums. Redzat? "Mēs visi te esam vienā draudžu Padomē. Mēs te esam tie galvenie, mēs zinām tos Rakstus. Vai tad tas neizglītotais vīrelis tur uz upes, viss apaudzis ar bārdu, tērpies aitādā, mūs te vēl mācīs?[[[[“]]]] Protams, viņi negribēja tajā klausīties.
Bet Bībelē ir teiks, Maleahijas grāmatas ceturtajā...tas ir, trešajā nodaļā: "Es sūtīšu Savu sūtni, kam būs sataisīt Manu ceļu Manā priekšā." Septiņsimt divpadsmit gadus pirms Jānis... Ak, tur stāvēja tas varenais pravietis Jesaja un sacīja: "Būs saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas." Tā tas ir. Un sacīja... Un Dāv... Ak, tik daudzi no viņiem! Sacīja: "Visas augstās vietas tiks nolīdzinātas."
O-o, viņi tur runāja: "Tur būs... Kad atnāks tas vīrs, viņš norādīs ar pirkstu un pārvietos kalnus, ak, un visas zemās vietas, grāvji, pacelsies augšup. Tad visas...visas nelīdzenās vietas tiks izlīdzinātas. Brāļi, mēs taču šeit visus laukus ar labību varēsim apsēt. Un, ak, mēs darīsim varenas lietas, kad atnāks tas cilvēks." Saprotat?

E-238 Viņi gaidīja, ka Dievs ņems un paraus to kloķi, nolaidīs lejā gaiteni un sacīs: "Ej nu lejā, tu varenais Manas Mesijas priekšteci." Un pēc tam, kad viņš ir prom, tas atkal tiks pacelts augšā, un viņa kalpošana beigsies. Atkal paraus to kloķi un nolaidīs to tieši šeit, blakus garīgajam semināram, sacīs: "Labi, Mans iemīļotais Dēls, noej lejā un izstāsti viņiem." Redzat? Ak vai!
Paskatieties. Kas notika, kad Viņš atnāca? Atnāca cilvēks, kuram par viņu skolām nebija pilnīgi nekādas saprašanas, viņam nebija pat biedra kartes. Ak! Nebija nekādu diplomu un sertifikātu. Jā. Neviens pat nezināja, vai viņš kaut reizi dzīvē ir pabijis skolā. Bet to varēja saprast pēc viņa runasveida. Viņš vispār neizmantoja garīdzniecības terminus. Viņš runāja par čūskām, cirvjiem un tuksnesi, un...un tamlīdzīgām lietām, redziet, par kokiem. Viņš nerunāja tajos terminos, ko garīdzniecība bija pieņēmusi tajā laikā, mūsu laikā vai jebkurā citā laikā.

E-240 Kā mēs izsakāmies šeit Indiānā, viņš atnāca kā "īsts lauķis". Viņš izlīda no kaut kādiem brikšņiem, pat noskuvies nebija, un mati bija savēlušies pinkās uz viņa galvas. Droši vien viņš mazgājās reizi kādos divos vai trīs mēnešos. Pareizi. Naktī viņš nekad nevilka pidžamu. Viņš nekad nebija braucis ar mašīnu. Viņš nekad netīrīja savus zobus. [Sanāksme smejas–Tulk.] Ak vai! Ir nu gan cilvēks! Protams, nē.
Un, lūk, viņš nāk, atslāj no tuksneša un saka: "Es esmu saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tam Kungam ceļu un dariet līdzenu Viņam teku!"

E-242 Daži no skolotājiem tur stāvēja un runāja: "Hm! Paklausies, puisi, vai tev ir tava... Mēs nevaram ar tevi sadarboties šajā kampaņā. Lūk, nekas nesanāks. Nu, kur ir tava...kur ir tava kartiņa? Kur ir tavi dokumenti?" Hm! Viņš vienkārši nepievērsa viņiem uzmanību. Viņam bija vēstījums, tāpēc viņš nesa to tālāk, sludināja, kā bija sludinājis.
Viņi sacīja: "Nu, pagaidi! Ja mēs tur aiziesim, tad mēs šodien pasauksim līdzi bīskapus un paskatīsimies, ko viņš par to teiks. Mēs tur aiziesim. Ja mēs zinām... Viņi ir draudzes galva. Un mēs zinām, ka viņam tas būs jāatzīst. Ja viņš ir no Dieva, viņš atzīs mūsu bīskapus."
Nosēdināja viņus tur pirmajā rindā, tie visi bija ievērojami cilvēki.
Viņš sacīja: "Jūs, odžu dzimums! Jūs, čūskas zālē! Ar baltām apkaklītēm un "svētie tēvi", un tā tālāk. "Kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Jūs zināt, ka jūsu stunda ir tuvu. Nemaz nedomājiet, ka... Jūs sakāt: 'Nu, mēs piederam pie tiem un tādiem.' Es jums saku, ka Dievs, kuram es kalpoju, var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus." Ak vai!
Tūlīt viņš parādīs, cik ļoti viņa runa atšķiras no tās, ko izmanto garīdzniecībā: "Es saku, ka cirvis jau kokiem pie saknes ir pielikts! Tāpēc katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī! Ak, es jūs gan kristu ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet pēc manis nāks Viņš. Mēness pārvērtīsies asinīs, un (ak vai!) Viņš pilnībā izmēzīs Savas grīdas. Un Viņš savāks pelavas un sadedzinās tās neizdzēšamā ugunī, bet kviešus Viņš savāks klētī. Viņš atdalīs nezāles no kviešiem." Ak vai! Tas tik ir vēstījums!
Viņi sacīja: "Tas tips!? Ha! Ko viņš tur sacīja, kāds...kāds tagad ir laiks? Ak, kāda tumsonība! Mums šeit ir viens vīrs, brālis Džons. Ja kāds arī ir piemērots mūsu laikā, tad to varēs izdarīt šis puisis. Bīskaps tāds un tāds to izdarīs. Svētais tēvs tāds un tāds..." Ak vai! Redzat?
Dievs vienkāršībā, saprotiet, Viņš darbojas vienkāršībā.

E-248 Pēc tam vienu dienu viņš tur stāv un pēkšņi saka: "Jā, Viņš stāv jūsu vidū!" Viņš bija tik pārliecināts, ka viņš ir tas priekštecis. Viņš zināja, kas viņš bija. Lūk, kāpēc viņš varēja ādu no viņiem dīrāt. Sacīja:
"Nebaiļojieties, bet vienkārši turpiniet kā vienmēr. Jūs, kareivji, esiet paklausīgi saviem saimniekiem. Bet, ja esat izdarījuši ko ļaunu, tad ņemiet..."
"Ko lai mēs darām? Vai mums ir jāpārtrauc darīt tas? Vai mums vairs nav jādara šitas?"
Viņš atbildēja:
"Vienkārši dzīvojiet, kā dzīvojāt. Turpiniet. Turpiniet. Ejiet uz priekšu. Ja jūs audzējat kartupeļus, audzējiet tos. Saprotat? Jūs, kareivji, nedariet nevienam pāri. Bet jūs dariet to un to. Lai ko arī jūs darījāt, vienkārši turpiniet to darīt. Esiet paklausīgi saviem saimniekiem un tā tālāk."
"Rabi, ko darīt mums?"
"Vienkārši dzīvojiet, kā dzīvojāt. Taču jūsu vidū ir Tas, Kuru jūs nepazīstat."
Viņš zināja, ka viņa vēstījuma stunda... Viņš zināja, ka viņam bija jāstāda priekšā tā Personība. Viņš zināja, ka Viņš tur bija.
"Viņš ir jūsu vidū! Jūs Viņu neredzat. Notiek kaut kas tāds, par ko jūs neko nezināt. Un tāpēc tad...drīz kaut kas notiks," saka viņš, "jūs redzēsiet, un Viņš būs šeit. Un es Viņu atpazīšu."

E-252 Un visbeidzot pienāca diena, kad viņš sacīja: "Lūk, Viņš!" Redzi, Dieva Jērs, kas paņem uz Sevis pasaules grēku!" Sacīja: "Bet mans laiks tuvojas beigām. Es iepazīstināju jūs ar Viņu. Tagad man ir jāiet mazumā, man ir jānoiet no skatuves. No šī brīža turpinās Viņš. Drīz sāksies Tūkstošgadu valstība, un tas laiks ir pavisam tuvu."
Un, kad Viņš atnāca, pat Jānis tad sacīja: "Viņš viņus...ak, Viņš tur ādu viņiem noģērēs, Viņš...Viņš atdalīs kviešus no pelavām, un tās Viņš sadedzinās. Un Viņš iztīrīs Savu klonu, un vēteklis ir Viņam rokā!" Bet kāds Viņš bija? – Niecīgs, necils...

E-254 Bet viņiem viss jau bija izskaitļots: "O-o, Viņam būs kilometru garš šķēps. Viņš nostāsies šeit Palestīnā, vienkārši nostāsies šeit un tikai...uz tāda balta mākoņa, uzdurs šādi tos visus romiešus un iemetīs viņus ellē. Un šādi Viņš tos durstīs, kamēr tiks galā ar viņiem visiem." [Brālis Branhams attēlo. Sanāksme smejas–Tulk.] Nu, viņiem viss jau bija izplānots.
Bet, kad tas notika, mazais Jēriņš atnāca, staigādams cilvēku vidū, rāms un maigs, atļaudams Sevi grūstīt no vienas vietas uz otru.

E-255 Pat Jānis sacīja... Paskatieties uz Jāni, pravieti, viņš teica: "Aizejiet, pajautājiet Viņam, vai tas patiešām ir Viņš?!" [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Tik pazemīgs, ka pat pravietis to palaida garām. Sacīja: "Vai Viņš ir Tas, jeb vai mums citu gaidīt?"
Lūk, Viņš neiedeva viņiem nekādu grāmatiņu, tiem mācekļiem Mateja 11. nodaļā, kad tie ieradās pie Viņa ar jautājumu...kad Jāņa mācekļi...
Jānis bija cietumā. Tāpēc viņu bija pārņēmušas tādas šaubas, ka viņš... Man šķiet, tas bija Pembers, kas pateica, ka "viņa ērgļa acis tur bija zaudējušas savu asumu". Saprotat? Viņš varēja... Viņš jau bija nolaidies uz zemes. Viņš bija lidojis tur augstumos, taču, kad viņa pravietošana beidzās, viņš atkal nolaidās uz zemes, jo...un tad viņu ielika cietumā. Saprotat? Vairāk viņam nebija vajadzīgi tie lielie spārni, tāpēc viņš tur vienkārši gulēja. Bet viņš bija lidojis augstāk nekā jebkurš cits. (Es gribu jums kaut ko parādīt.) Dievs viņu lietoja.

E-257 Bet Jēzus to visu zināja, jo tas bija...tas bija iemiesojies Dievs. Saprotat? Viņš bija... Tāpēc Viņš... Viņš tad pateica, Viņš pateica...
Viņš neiedeva viņam grāmatiņu par to, kā ir jāizturas cietumā, neteica: "Brītiņu uzgaidiet, Es te uzrakstīšu mazu domrakstiņu, un jūs to aiznesiet Jānim un pasakiet viņam, kā viņam ir jāuzvedas, kad viņš ir cietumā Manis dēļ." Saprotat? Nē, Viņš neko tādu neteica.
Viņš neteica: "Aizejiet, pasakiet Jānim, ka viņam ir jānokārto filozofijas doktora grāds, pirms viņš tiks ārā no turienes." Saprotat? Ja viņš tā izdarītu, viņš būtu tāds pats kā visi pārējie; viņš būtu to noraidījis.
Jānis bija patiess un uzdeva jautājumu.
Un Viņš sacīja: "Vienkārši pagaidiet līdz sanāksmes beigām un tad izstāstiet Jānim, ko jūs redzējāt. Tad viņš sapratīs. Ja jūs izstāstīsiet viņam, kas šeit notiek, tad viņš sapratīs." Redzat? Redzat? "Vienkārši, lai viņš... Izstāstiet viņam, izstāstiet viņam, ka tas... Viņš ir cietumā un nevar atrasties šeit, bet...bet jūs sēdējāt dievkalpojumā un redzējāt, kas notiek. Ejiet un izstāstiet viņam."
Un tā, mācekļi sacīja: "Ļoti labi, Skolotāj."

E-260 Un viņi devās prom, ejot pāri tam pakalnam. Jēzus sēdēja uz akmens un vienkārši vēroja, kā viņi dodas prom un pazūd aiz pakalna.
Tad Viņš pagriezās pret sanākušajiem un sacīja: "Ko...ko jūs gājāt tur skatīt Jāņa laikā?" Redzat? Sacīja: "Ko jūs gājāt skatīties? Vai jūs gājāt skatīties cilvēku, kas nēsā baltu apkaklīti un mīkstas drēbes, ir izskolots un augstu izglītots – vai tādu cilvēku jūs gājāt skatīties? " Sacīja: "Nē. Vai jūs zināt, ar ko tādi nodarbojas? Viņi skūpsta mazulīšus un, ziniet, strādā ķēniņu pilīs. Viņi... Jānis tāds nebija."
"Nu," sacīja, "tad kādēļ jūs gājāt? Vai ieraudzīt cilvēku, kuram ir dota kalpošana, un viņš ar to ievelk visus kādā organizācijā vai tamlīdzīgi? Kuru šūpo katrs... Ja...ja "Tikai Jēzus" [draudze, kas noliedz Dieva trīsvienību–Tulk.] viņš nebūs vajadzīgs, viņš dosies pie tiem, kas atzīst trīsvienību. Un, ja viņu negribēs "trīsvienīgie", viņš ies uz "Dieva draudzi" vai jebkur citur. Vai tādu cilvēku jūs gājāt skatīt, kuru šūpo katrs vējš? Nē-nē. Tikai ne Jānis. Hm!
Viņš sacīja: "Ko tad jūs gājāt skatīt? Vai kādu pravieti?" Viņš sacīja: "Un Es saku, ka tā tas ir. Taču Es jums pateikšu, ko jūs nezināt: viņš bija vairāk nekā pravietis, viņš bija ne tikai pravietis. Ja varat to pieņemt, tas ir viņš, par kuru ir teikts Bībelē, redziet, tur Rakstos: 'Es sūtīšu Savu vēstnesi,' Maleahijas 3. nodaļa, 'un viņš sataisīs Man ceļu Manā priekšā.'" Saprotat?
Bet viņi nesaprata. Pat mācekļi nevarēja to saprast. Redzat? Tā tas ir. Ak vai! Vienkāršība! Esiet pazemīgi. Saprotat? Kļūstiet mazi. Kad Dievs apsola kaut ko lielu, redziet, tas ir liels Viņa acīs.

E-265 Lūk, ja jūs gribat vienmēr paturēt to prātā... Es gribu, lai jūs... Paturiet to prātā, un, kad tas notiek, jūs varat darīt citādāk. Noliecieties un noplūciet kādu no tām pavasara puķītēm, kuras šogad saplauks, vai arī paņemiet parastu zāles lapiņu un paturiet to savās rokās, un sakiet: "Es tagad to turēšu un ieraudzīšu, kā kaut kas tik vienkāršs to ir izveidojis. Es gribu redzēt, vai tiešām tās smadzenes, kas var aizsūtīt raķeti uz mēness, var uztaisīt šo zāles lapiņu." Jums vienmēr tas būs. Varat būt par to droši. Jums vienmēr tas būs. Saprotat? Tajā zāles lapiņā iekšā ir dzīvība. Saprotat? Tas ir tik parasti un pazemīgi.

E-266 Redziet, ja tas ir liels cilvēks, tad labi, taču, ja viņš ir tik liels, ka var kļūt vienkāršs, tad viņš atradīs Dievu. Taču, ja viņš nekļūs vienkāršs, viņš nekad Viņu neieraudzīs. Tāpēc ir jākļūst vienkāršam. Un tā:
23 . Pants... Atklāsmes Grāmata 5:9 pants. Kas ir tie, kuri šeit dzied...dzied, kad Jērs paņem Grāmatu no...no...paņem Grāmatu? Vai tie ir augšup aizrautie svētie?
Nē. Atklāsmes Grāmatā 6...tas ir, 5:9. Nē. Ja jūs paskatīsieties, tie nav svētie. Viņiem bija... Viņš vēl nav pieprasījis Savu īpašumu. Saprotat? Tie nav svētie. Ja ievērosiet, tie ir vecaji un dzīvās būtnes, un viņi dzied.

E-268 Izlasīsim to, lai tas cilvēks... Un tad es pamēģināšu... Man šeit ir vēl kāds pusducis, domāju, ka tikšu ar tiem galā dažās minūtēs. Paskatīsimies. Atklāsmes Grāmata 5:9. Un tā, sāksim lasīt nedaudz iepriekš. Jo šis cilvēks tajā ir patiess, un viņš grib zināt. Skatieties:
Kad Viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un divdesmit četri vecaji metās zemē Jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas; viņi dziedāja jaunu dziesmu (redzat?), sacīdami:
Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm [mūs] no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām,
un Tu esi padarījis [mūs] mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem...

E-269 Tā ir Debesu grupa, tie vēl nav atpirktie. Lūk. Un tā:
Brāli Branham, ja visi...
Hm, brītiņu uzgaidiet, [Brālis Branhams kādu brītiņu klusē–Tulk.] Man šķiet, ka... Lūdzu piedodiet.
Brāli Branham, ja...ja visi dievbijīgie...dievbijīgie tiks paņemti Aizraušanā, no kurienes tad atnāks Elija un...un Mozus?

E-270 Kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav labi. Tas arī viss. Kaut kas ir noticis. Saprotat? Kaut kas nav labi. Vai visi jūtas labi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Nē... Vai nav kaut kādas slimības vai vēl kaut kā?
[Kāds brālis no sanāksmes saka: "Izlasi vēlreiz to 5. nodaļas 9. pantu no Atklāsmes Grāmatas. Tur ir teikts: 'Tu atpirki mūs'."] Nu, paskatīsimies, Atklāsmes... Kur tas ir, brāli? ["Piektais."] Piektais.
Ā-ā, jautājums! Ak, tas jautājums, uz kuru es tikko atbildēju. Nu, paskatīsimies. Šķiet, ka šeit:
Kad Viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un divdesmit četri vecaji metās zemē Jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas; viņi dziedāja jaunu dziesmu, sacīdami:
Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo Tu tapi nokauts un...
Lūk, kas par lietu! Te nu tas ir! Es šeit kļūdījos. Redzat?
...esi atpircis Dievam ar Savām asinīm [mūs] no visām...

E-271 Tā ir pareizi. Nu, ko jūs par to domājat? Ak, ja tā nav Svētā Gara Klātbūtne, kas tad tas ir? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņš neļāva... Redziet, es izlasīju tikai pirmo tā panta daļu. Redziet, tas tikai...vai vēl kaut ko, ko biju šeit pierakstījis, skatīdamies uz pulksteni. Bet vai jūs redzējāt, kā Viņš mani tajā apstādināja? Slava! Redzat? Es taču neizlasīju, kas tur ir tālāk. Redziet, man šeit ir tā:
Un... (Skatieties). Un viņi dziedāja jaunu dziesmu...
Un es apstājos. Redzat? Taču skatieties: "Viņi dziedāja jaunu dziesmu, sacīdami: 'Tu esi atpircis mūs no visām ciltīm, valodām un tautām'." Tie, protams, ir viņi. Vienreizēji! Ak vai! Redzat? Un šeit, starp citu, ir vēl viens jautājums:
24 . Vai var teikt, ka tie, kuriem tika dotas...tie, kuriem tika dotas baltas drēbes Atklāsmes Grāmatas 6:11, ir tādi paši kā tie, kuri mazgāja savas drēbes Jēra Asinīs?
Nu, paskatīsimies, Atklāsmes 6. nodaļa. Es vienkārši nedrīkstu šeit steigties, draugi, lūk, tādos jautājumos, jo tas būs...tad es pateikšu kaut ko nepareizu. Lūk, Viņš negribēja... Viņš negribēja, lai es tā daru. Tā ir taisnība, goda vārds. Svētais Dieva Gars zina, ka tā ir taisnība. Saprotat? Es vienkārši... Kaut kas vienkārši... Es vienkārši uz to paskatījos...es paskatījos uz pulksteni (bija pusdivpadsmit) un nodomāju: "Ja es tagad nepasteigšos, tad man nebūs laika palūgt par slimajiem." Un es cenšos tikt galā, jo es... Un mans prāts ir tik... Es nevaru...
Neaizmirstiet, jums tagad vienkārši ir jāsaprot, ka es...es esmu parasts cilvēks. Saprotat? Un es tur sēžu jau septiņas dienas, un mans... Un šovakar man vēl ir ko darīt, man tas ir jāsaņem no Dieva.

E-274 Taču Viņš nekādā gadījumā negribēja pieļaut, lai es izdaru to kļūdu, man paprasīja vēlreiz izlasīt atlikušo tā panta daļu. Es vienkārši... Bija tāda sajūta, it kā pār mani kaut kas nonāca un sacīja: "Atgriezies! Atgriezies!"
Es nodomāju: "Kur atgriezties? Vai tagad uzreiz apstāties un sākt lūgt par slimajiem? Sākt... Kas...kas par lietu? Ko tādu es esmu izdarījis?"
Un, tikko es ķēros pie tā, kāds pateica: "Izlasi vēlreiz to pantu." Un es to no jauna izlasīju. Un tur tā jautājuma apakšā, tieši tā arī bija; Atklāsmes 6. nodaļa.
Redziet, es izlasīju pirmo daļu. Sākumā patiešām tā arī izklausījās, redziet, "un viņi dziedāja jaunu dziesmu..." Taču tālāk, vai redzat, kas tur ir teikts? Nākošais teikums uz priekšu: "Tu esi atpircis mūs..." Protams, tā bija Līgava, augšup aizrautie svētie.
Vai var teikt...
Un šeit, protams, Jērs turēja rokā Grāmatu. Viņš šeit jau ir atstājis starpniecības žēlastības Troni. Saprotat? Vai redzat, kā Svētais Gars ir nomodā par to?
Jo tieši to es sacīju tovakar, kad Viņš bija runājis uz mani istabā, un es atnācu šurp un sludināju to jums: kad Jērs atstāja to vietu... (ak vai, tā vien šķiet, te veselu tēmu var uzsākt, redzat?) ...kad Jērs atstāja Savu Troni un izgāja... (Saprotat? Tā man tas tika tur iedots, kad tur bija Viņš, tā Gaisma, kas ir Kristus, kad Viņš atradās tur, pateica to) ...kad Jērs atstāj to sēdvietu, Troni, kurš Viņš ir Starpnieks, Viņš pāries uz turieni, un atpirkšanas laiks draudzei būs beidzies.

E-277 Pēc tam atpirkšana atklāsies ebrejiem, simtu četrdesmit četriem tūkstošiem. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Viņš taču apsolīja, ka Viņš nocirtīs to koku.
Un tā. Lūk, šeit Viņš iznāk (Jērs), un tad atpirkšanas laiks būs beidzies. Un visi, kam ir jātiek atpirktiem, jau ir atpirkti un ierakstīti Grāmatā, un šeit Viņš ir izgājis un ver vaļā Grāmatu. Pareizi.
Ak, es pateicos tev, Kungs! Piedod Savam nervozajam kalpam mēģinājumu kaut kam pārskriet pāri. Un tā:
Vai jūs pieļaujat, ka tie, kuriem tika dotas baltas drēbes Atklāsmes Grāmatas 6:11...

E-280 Nu, paskatīsimies 6:11. Labi. Kur tas mums ir? "Baltas drēbes," jā, tie ir tie krustā sistie zem altāra, ebreji tajā laika posmā – viņiem tika dotas baltas drēbes.
...ir tie paši, kuri ir mazgājuši savas drēbes Jēra Asinīs no Atklāsmes Grāmatas 7:14?

E-281 Nē. Tie ir pavisam citi, pavisam noteikti, tāpēc ka šeit mēs redzam, ka šiem "tika dotas baltas drēbes" (šeit, šajā laikā), viņiem pašiem tika iedotas baltas drēbes, caur žēlastību. Bet šie te bija "mazgājuši savas drēbes Jēra Asinīs", un šeit Atklāsmes Grāmatā tas ir tas "lielais pulks, kas stāvēja Dieva priekšā no visām ciltīm, valodām un tautām". Bet šie attiecas tieši uz mocekļiem no ebrejiem. Saprotat? Lūk, kā tas ir. Un tā:

E-282 25. Brāli Branham, ja visi dievbijīgie tiks paņemti Aizraušanā, no kurienes tad atnāks Elija un Mozus? Vai tie būs ebreji, vai arī mūsu Elija, mums dotais, būs...būs kopā ar viņiem?
Nē. Tas pagāns, kas būs svaidīts ar šo garu, lai izsauktu pagānus, tiks paņemts prom. Tāpēc ka, redziet, visa Draudze, visi tiks paņemti augšā, un tiks atsūtīti tie divi pravieši no 11. nodaļas. Un žēlastības laiks pagāniem beigsies un pāries pie ebrejiem. Nē, tas nebūs tas pats cilvēks. Es...es par to esmu pilnīgi pārliecināts. Bet neaizmirstiet, cik nu man šobrīd ir zināms, tas ir tā.
Paskatīsimies, kas šeit ir uzrakstīts. Jautājums:
26 . Vai kvieši un vīns...
Hm, kvieši. Nē, droši vien šeit ir domāts: "Kas tieši..." Šeit nav vārda "kas", vienkārši ir uzrakstīts:
Vai kvieši un vīns...kvieši un vīns no Atklāsmes Grāmatas 6:6...
Paskatīsimies, kas tur ir. Es tūlīt atšķiršu, lūk, šeit:
Es dzirdēju kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām: "Mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Eļļu un vīnu tu nesamaitā!"
Droši vien šeit ir domāti "kvieši un vīns", tie ir savā starpā saistīti.
Vai tas ir simbols, vīns, kas tiek dzerts vakarēdiena laikā no pirmās vēstules Korintiešiem 11:24? Vai vīnam...vīnam ir...

E-284 Nē. Viens no tiem ir garīgs simbols. Saprotat? Bet otrs ir reāla Vārda atklāsme.
Vai varētu būt tā, ka daudzi ir slimi tāpēc, ka mēs neizšķiram Tā Kunga Miesu [Ķermeni]? (Pareizi.) ...bet tagad tas ir atvērts caur Sestā Zīmoga atvēršanos?
Hm, paskatīsimies. Atļaujiet man te tikt skaidrībā. Tā nav jūsu vaina, tā ir manējā. Jūs ne... Jūs visu uzrakstījāt pareizi, tas vienkārši esmu es.
Vai varētu būt tā, ka daudzi ir slimi tāpēc, ka mēs neatšķiram Tā Kunga Miesu? (Tur beigās stāv jautājuma zīme.)

E-286 Nu, Rakstos ir teikts, ka "tādēļ jūsu starpā ir daudz slimu un vāju, ka jūs neatšķirat Tā Kunga Miesu". Tieši tā arī ir. Tāpēc ka, redziet, Tā Kunga Miesa ir Līgava, un daudzi no tā aiziet un neiet kopā ar to. Tā ir taisnība. Saprotiet, viņi nezina, kādai ir jābūt viņu uzvedībai, dzīvo, kā vien ienāk prātā, un piedalās vakarēdienā un pārējā. Tas nav pareizi. Saprotat? Kad vakarēdienu pieņem cilvēki, kas melo, zog un dzer un...tas...tas ir briesmīgi. Jums to nevajadzētu darīt. Saprotat?
...bet tagad ir atvērts ar Sestā Zīmoga atvēršanos?
"...ar Sestā Zīmoga atvēršanos..." Nu, paskatīsimies. Nē. Lūk, jūs ievērosiet, ka šī Sestā Zīmoga atvēršanās bija priekš ebrejiem. Saprotiet, Draudze jau ir aizgājusi, tas ir Lielo Bēdu periods, tāpēc tas nebūs viens un tas pats. Nē. Nē, tā tas nav.
Viens no tiem ir garīgais vīns jeb Vārda atklāšanās, kad ticīgais saņem stimulāciju no Vārda atklāšanās. Un otrs ir Jēzus Asiņu simbols, kas tiek dzerts Kunga vakarēdienā. Tā nu es to saprotu.

E-288 28. Vai To Kungu pieņems kāds, kurš nav iepriekšnolemts? Ja jā, vai viņi atkritīs?
Nē, ja viņi ir iepriekšnolemti, tad nē. Saprotiet, viņi to nevarētu.

E-289 29. Kur ir tā Rakstu vieta, kas parāda, ka...ka katolicisms apmānīs ebrejus un sagrābs viņu bagātības?
Un tā, "kur tieši ir teikts, ka...ka zvērs apmānīs, lai iegūtu bagātības..." Tā nav teikts. Taču mēs uzdrošināmies teikt, ka tas bija... Lūk, pirms dažām dienām, jūs atceraties.... Noklausieties to lentes ierakstu ļoti uzmanīgi, es neteicu, ka viņi izdarīs tieši tā. Es sacīju... Redziet, katoļi ir visbagātākā grupa pasaulē, viņiem līdzināties nespēj neviens. Bet, kā nav viņiem, viss pārējais ir ebrejiem.
Lūk, kur šīs valsts ekonomika... Šobrīd mēs dzīvojam no tās nodokļu naudas (saskaņā ar Lifeline), no nodokļu naudas (tas ir tieši no Vašingtonas), kas tiks iekasēta tikai pēc četrdesmit gadiem. Lūk, ko mēs šobrīd tērējam. Lūk, cik tālu mēs esam aizgājuši, izlaižam banknotes, kas tiks apmaksātas ar nodokļiem, kas tiks iekasēti tikai pēc četrdesmit gadiem. Šī valsts ir izputējusi. Ar to ir cauri.

E-291 Lūk, Kastro, vienīgā saprātīgā lieta, ko viņš izdarīja, bija, kad viņš sadrukāja viltotu naudu un apmaksāja banknotes...obligācijas, un tās sadedzināja, un...un pēc tam nomainīja naudu. Tas bija vienīgais, ko viņš varēja darīt.
Un Savienotajām Valstīm ir atlicis tikai viens. Lūk, atcerieties, tā saka Viljams Branhams. Saprotat? Tā ir mana saprašana. Tas ir tikai pieņēmums, es vienkārši skatos uz to no fiziskās puses, un patiesībā tas var būt pavisam citādāk. Es patiešām ticu, ka tieši šīs naudas dēļ... "Mīlestība pret naudu ir visa ļaunuma sakne." Un es uzskatu, ka tieši tas to visu iekustinās.
Lūk, katoļu baznīca ir sagrābusi visas pasaules bagātības, jau kopš seniem laikiem prasīdama maksu par mesām un pārējo. Jūs atceraties, ka Bībelē ir teikts, ka viņa ir bagāta un kāda viņa ir. Un atcerieties, ka tās bagātības nenāk tikai no vienas valsts, viņa ir kļuvusi bagāta no visām valstīm, kas ir zem debesīm. Viņa ir izpletusies. Viņai ir nauda. Lūk, tā, kas nav viņiem, tas ir Volstrītai, kuru kontrolē ebreji.

E-293 Un jūs atceraties, ka viņam ir nauda. Kad Jēkabs atgriezās (mēs to ieraudzījām vakardien) un kļuva par Israēlu, viņam bija patiešām daudz naudas. Bet par savu naudu viņš nevarēja nopirkt neko, kas apmierinātu Ēsavu, jo arī Ēsavam bija nauda. Redzat? Abi anti...un viens... Redziet, vienkārši ideāli.
Tagad skatieties. Es sacīju, ka viņi, iespējams, sagribēs apvienoties naudas dēļ, un...un romiešu vara sagrābs ebreju varu pār naudu, lauzīs vienošanos. Varbūt tas nebūs tā. Redziet, es zinu, ka viņi to lauzīs, bet es...es nezinu, kāds tam būs iemesls, jo man nav atklāts, ko viņi darīs.
Taču paklausieties. Lūk, ja šodien... Ja nu šodien... Vienīgā lieta, ko mēs varam darīt, tas ir izdarīt... Ja mēs tērējam nodokļus (ja tā informācija ir pareiza) no tās valūtas...no tās nodokļu naudas, kas tiks iekasēta pēc četrdesmit gadiem, tad redziet, mūsu zelts ir...mēs to jau sen esam iztērējuši. Mēs esam izputējuši. Mums vairs nav nekādas naudas. Un mēs dzīvojam tikai no kādreizējās slavas.

E-296 Tieši to šodien dara draudze (draudze, nevis Līgava). Draudze dzīvo no kādreizējās slavas, kura tai bija toreiz, kad bija lauvas kalpošanas laiks: "Mēs taču esam tā Draudze! Mēs esam māte-Draudze! Mēs sākām..." Tā tas ir. Redzat? Tā ir dzīvošana no kādreizējās slavas!
Metodisti dzīvo no savas slavas. Baptisti dzīvo no savas slavas. Un vasarsvētku draudzes dzīvo no savējās. "Slava Dievam! Tajos senajos laikos, kad svētie mēdza dejot Garā un kā viņu... Tas Kungs darīja to un to." Tas..tas jau ir pagātnē. [[[“]]]Mēs tagad esam kļuvuši lieli cilvēki, brāli." Ak vai! Saprotat? Tā visa ir pagātnes slava!

E-298 Šī valsts dzīvo...dzīvo no pagātnes slavas, no tā, kas bija tās priekšteči, un, pamatojoties uz to, mēs domājam, ka tiksim glābti. Dievs Isralēlu ņēma vērā, ne jau skatoties uz to, kas viņi bija kādreiz, kādreiz pagātnē, bet uz to, kādi viņi bija tajā brīdī.
Skatieties. Lūk, tās ir manas domas par to, kas, manuprāt, notiks. (Varbūt tas tā nebūs.) Es uzskatu, ka atnāks laiks, kad mūs piespiedīs pieņemt lēmumu. Un, kad tas notiks, tad tā vietā, lai mēs nomainītu naudu... Kas tad notiktu ar [kompāniju] "Philip Morris"? Kas tad notiktu ar viskija ražošanas kompānijām? Kas tad notiktu ar tērauda industriju? Kas tad notiktu ar visu tirdzniecību? Kas notiktu? – tas viņus izputinātu, un viņi būtu bankrotā.
Bet, ja mēs varēsim šo naudu aizņemties (vai redzat, cik viņš ir viltīgs), tad šī valsts pārdosies baznīcai, un tad baznīca atkal apvienosies ar valsti, un tad tik sāksies. Saprotat? Tur jau ir tā lieta. Ievērojiet. Labi. Tagad šis:

E-300 30. Ja cilvēks ir mūsu valdības sabiedriskajā organizācijā un var izteikt savu viedokli, to, kas viņam ir sirdī attiecībā uz pēdējā laika Patiesību, vai viņš tad tiks uzskatīts par vienu no "netiklēm"?
Paskatīsimies.
Ja cilvēks sabiedriskajā
organizācijā...
Nu, redziet, sabiedriskā organizācija...organizācijai ir valdības dotas tiesības izteikties. Tam nav nekāda sakara ar to, kas ir viņa sirdī. Saprotat? Lūk, ja viņš ir īsts ticīgais un ir dzimis no Dieva Gara, agrāk vai vēlāk viņš tiks ierobežots. Saprotat? Tas taču būs tik acīmredzami, ka viņš to nevarēs neievērot.

E-302 Lūk, es gribu, lai jūs... Atcerieties, lūk ko, draugi, ka Dievs...Dievs vienmēr dara tā (un jebkurā laikā, cik nu es atceros), ka...
Paskatieties, tas viss bija par Jēzu, jo Viņš bija Dievs, Imanuēls, iemiesojies. Lūk, paskatieties uz to...to Puisi, uz Jēzu. Kad... Vai jūs zinājāt, ka tad, kad Viņš atnāca uz zemi, tur nebija...manuprāt, pat desmitā pasaules daļa nezināja, ka Viņš bija šeit.
Vai jūs zinājāt, ka tad, kad atnāca šis priekštecis un bija "jānolīdzinās visiem kalniem" un jānotiek visām tām lietām, ka to droši vien nezināja pat Israēla iedzīvotāju simtā daļa? Vai tad tas nav dīvaini?

E-304 Nu, tur taču bija ebreji un pārējie, un cilvēki no visas pasaules. Lūk, atcerieties, Jēzus atnāca, lai būtu liecinieks, kā pasaules Glābējs. Vai pareizi? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Jo bija taču tik daudz cilvēku, ļoti daudz cilvēku un tautu, un cilvēku, kuri par to nezināja pilnīgi neko. Viņi vienkārši tā arī dzīvoja, neko par to nezinot, taču šie notikumi pasaulē risinājās. Saprotat?
Kāpēc Viņš neļāva viņiem to zināt? Viņš atnāca, un tieši tie, kas bija iepriekšnolemti mūžīgajai Dzīvībai, Viņu pieņēma. Kaut ko sacīt pārējiem nebūtu nekādas jēgas, jo Viņš nespētu tos izpirkt, jo viņi nebija izpērkami. Kāpēc gan tas tā bija, kad šie priesteri tur stāvēja... Viņam bija jānonāk līdz tam visam, jo tur visur bija izmētāti tie iepriekšnolemtie, tāpēc Viņam vajadzēja sludināt viņiem kā grupai.
Bet lielie teologi, kuriem būtu vajadzējis Viņu atpazīt, sacīja: "Tas cilvēks ir Belcebuls. Nē, tas Cilvēks pār mums nevaldīs," un tā tālāk. Saprotat? "Mēs to nepacietīsim."
Bet kaut kāda tur prostitūta, kurā bija Dzīvība, iepriekšnolemta mūžīgajai Dzīvībai, kuras vārds ir padarīts nemirstīgs šeit Dieva Rakstos, atnāca turp, un, tikko kā šī Gaisma apspīdēja to sēkliņu, viņa uzreiz to atpazina. [Brālis Branhams sit gaisā knipjus–Tulk.]

E-307 Paskatieties, tur garām gāja viens zvejnieks. Un, lūk, Viņš tur stāvēja, darot zīmes un brīnumus, un...un stāstīja dažādiem cilvēkiem viņu sirds noslēpumus, un atklāja Sevi.
Un, ak, tur stāvēja farizeji un runāja: "Tas cilvēks ir Belcebuls." Viņiem bija jādod atbilde savai sanāksmei, viņi bija sanākuši tur apkārt:
"Doktor Džounss, vai jūs aiziesiet uz turieni un paklausīsieties, ko saka tas Cilvēks? Izskatās, ka Viņš saprot, par ko runā. Viņš nerunā kā parasts cilvēks."
"Es viņu paklausīšos." Viņš devās uz turieni. (Jā, pie tāda Dievs nemaz nevar piekļūt.)
Un tur Viņš stāvēja, un Viņš sacīja...
Viņi sacīja: "Nu, paskatieties. Redz, lūk, tur iet kāds cilvēks. Tas ir viens no Viņa mācekļiem. Lūk, tur nāk viens vīrs, nu viņu sauc...tas taču ir Andrejs. Vai atceraties? Nu, atcerieties tos zvejniekus, tie taču ir viņi. Jā, lūk, tur ir Sīmanis, viņa brālis. Redzat? Tie ir vecā Jonas dēli. Lūk, viņi ir... Skatieties, viņš tur pie Viņa kādu ved. Kas tas ir? Jā, paskatīsimies, ko Viņš izdarīs? Viņš...viņš tur ir nākošais rindā."
Un tas pienāk, un Viņš saka: "Tevi sauc Sīmanis, un tu esi Jonas dēls." Redzat?

E-310 "Tas cilvēks ir Belcebuls. Redzi, uz viņa ir kaut kāds gars. Viņš ir ļoti dīvains tips. Redzat? Skaidrs kā diena. Nemaz nodomājiet tajā visā klausīties. Skaidrs? Turieties no tā pa gabalu. Es uz tām sanāksmēm vispār vairs nenākšu. Tikko kā tas viss beigsies, mēs iesim no šejienes prom. Mēs pat kāju savu te vairs nespersim."
Redzat? Kāpēc? Tādas bija viņa domas, kaut arī tieši viņam būtu vajadzējis to saprast. Paskatieties, tieši tie, pie kuriem Viņš atnāca, bija tie, kas sita Viņu krustā. Saprotat?
Bet tur bija kaut kāda prostitūta, kuru visi bija norakstījuši! Es neatbalstu prostitūciju, nekādā gadījumā. Bet es vienkārši rādu jums iepriekšnolemto Sēklu.

E-312 Paskatieties uz to puisi, uz to parasto zvejnieku. Viņš pat nevarēja... Bībelē ir teikts, ka viņš bija neskolots. Vai pareizi? Turklāt viņš bija neapmācīts. Hm! Vai tā ir taisnība vai nē? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Ak, ja vien mēs varētu kļūt neapmācīti daudzās tajās lietās, kuras mēs, mūsuprāt, zinām. Saprotat? Labi. Redziet, viņš bija gan neskolots, gan neapmācīts. Un tad viņš ienāca Kunga Jēzus Klātbūtnē, un Tas pateica viņam, kas viņš bija. Tas uzreiz visu atrisināja.
Lūk, paskatieties, kādi bija tā otrā vīra iebildumi pret to: "Nu, padomā tik, viņš tam noticēja. Paskatieties taču, kas viņš ir. Jūs taču viņu pazīstat. Nu, tas vīrs nekad... Nu, viņš taču ir zvejnieks, viņš pat ābeci nezina. Es no viņa pirku zivis, un viņš pat kvīti nemācēja parakstīt. Vai tad neredzat, kādi ir tie cilvēki, un tieši tādi klausās tamlīdzīgas lietas." (Pateicība Tam Kungam. Āmen. Redzat?) "Nu...nu, viņam nav... Paskatieties uz viņa tēvu, viņš taču bija pilnīgi neizglītots, viņš pat skolā viņu nesūtīja." Bet viņu skolā sūtīja Viņš, iemācīja viņam tieši tā, kā Viņš gribēja.

E-314 Es te neatbalstu neiešanu uz skolu. Es ceru, ka jūs to saprotat. Bet tā šeit ir vienkārši kā līdzība, lai jūs to saprastu. Lūk, tādi... Tieši tāpēc viņi to neievēro.
Vai zināt ko? Neviens... Es teiktu, ka pat trešdaļa no visiem ebrejiem uz zemes neko nezināja par Viņa atnākšanu. Un...un turklāt tikai viena...viena piektdaļa no tās trešdaļas Viņā klausījās. Un turklāt tikai viena simtdaļa no tās piektdaļas to pieņēma. Vai zināt, cik daudzi Viņam bija? No visiem tikai divpadsmit stāvēja pie Viņa krusta. Kur tad bija visi pārējie? Redzat? Septiņdesmit aizgāja.

E-316 Lūk, kamēr Viņš dziedināja slimos un vienkārši staigāja apkārt, neko nerunādams par Savu mācību... Viņš vienkārši staigāja, dziedināja slimos un tā tālāk. Ak vai! Tas taču bija Dieva Gars uz Viņa. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Kad Viņš dziedināja slimos, viss bija brīnišķīgi! "Tas ir varenais rabīns. Es jums saku, brāļi, jums noteikti vajadzētu uzaicināt Viņu uz savu draudzi. Ak, tur ir tāds spēks, tas Puisis patiešām var dziedināt slimos! Jums to vajadzētu redzēt. Viņam ir dziedināšanas dāvana."
Nu, protams, viņi centīsies uztaisīt pakaļdarinājumus. Tādi uzrodas, jo katrai grupai taču ir vajadzīgs pašai savs "īpašais" vīrs.
Un, lūk, Viņš atnāk. Un tad vienu dienu pavisam negaidot Viņš apsēdās.
"O-o, protams, Rabi, mēs iesim ar Tevi."
"Labi, apsēdieties. Sāksim."

E-318 Nu, viņš aizsūtīja tos septiņdesmit un tā tālāk. Bet kādu dienu pēc tam, kad bija noticis viens liels brīnums, Viņš apsēdās un sāka runāt viņiem Vārdu. "Kad atskanēs..." Nu, labi. Viņš sāka viņiem runāt Vārdu, Patiesību.
Viņi sacīja: "Hm, pagaidi, pagaidi! Hm! Par to nu es neesmu pārliecināts." Tas bija pretrunā viņu mācībai. Sacīja: "Nu, mēs zinām, ka mēs aizgājām no sinagogas un visa tā pārējā, bet varbūt...varbūt mēs kļūdījāmies, brāļi. Būs labāk, ja mēs iesim atpakaļ, jo tas Cilvēks runā ļoti mīklaini. Viņš ir tāds nedaudz dīvains. Es to nevaru saprast." Redzat? Kas tas bija? – Tā jau no paša sākuma nebija iepriekšnolemtā sēkla.
Pēc tam Viņš savāca kalpotāju grupiņu un vērsās pie tiem kalpotājiem. Viņi sacīja: "Ā-ā-ā! Hm! Labāk arī mēs iesim atpakaļ, atgriezīsimies un atkal iestāsimies organizācijā, atkal iesniegsim savus dokumentus. Jo tas Puisis, nu, kurš gan tādu Cilvēku var saprast. Te Viņš saka šādi, bet tur jau citādi."

E-320 Ha! Bet tie citi to saprata citādāk. Dažiem no viņiem Viņš rādīja mīklas, bet citiem nē.
Tādēļ tie arī aizgāja. Tad Viņš pagriezās un paskatījās uz tiem divpadsmit, kuri tur stāvēja, un sacīja: "Vai arī jūs gribat aiziet?" Redzat?
Tagad skatieties. Pēteris sacīja: "Vai ziniet ko? Es vienmēr apmeklēju to tur veco vietu. Kur gan lai es tagad eju? Kur lai es eju? Kur vēl es varētu doties? Pēc tam, kad es jau esmu izdarījis šo darbu... Es taču nevaru atgriezties uz to izgāztuvi, kur ir tās pasaules samazgas. Saprotat? Es..es...kurp tad es došos? Es...es vienkārši to nevaru."
Viņš sacīja: "Tādā gadījumā, labi. Nāc, ejam." [Brālis Branhams un sanāksme smejas–Tulk.] Lūk, lūdzu. Redzat? Nu, kā toreiz tas izskatījās? – Divpadsmit no kādiem divarpus miljoniem. Un pasaules Glābējs starp miljardiem!... Esiet pazemīgi. Vienkārši esiet pazemīgi. Vērojiet.
Un tā, starp visiem tiem farizejiem tur pienāca tā parastā prostitūta. Viņa sacīja: "Klau, Tu droši vien esi pravietis! Nu, mēs zinām, ka atnāks Mesija, un, kad Viņš atnāks, Viņš to darīs."
Viņš sacīja: "Tas esmu Es."
Viņa sacīja: "Tas ir tas!" un metās skriešus. Pamēģiniet viņu tagad apstādināt! Jūs to nespētu.

E-323 31. Brāli Branham, esiet sveicināti Jēzus Kristus Vārdā. Lūdzu izskaidrojiet, kas ir tas cilvēks no Mateja Evaņģēlija 22:11, tas cilvēks, kuram nebija mugurā kāzu drēbes...nebija kāzu drēbes. Es zinu, ka šis cilvēks nevarētu...nevarētu tikt Debesīs bez kāzu drēbēm mugurā. Kā es saprotu, tas bija viesis, nevis Līgava.
Jā, pareizi. Tas bija... Jā, viņš vienkārši ielavījās iekšā. Saprotat? Tagad skatieties. Lūk, es... Par to varētu norunāt veselu sprediķi.
Lūk, man ir vēl desmit minūtes, lai palūgtu par slimajiem un tad beigtu. Bet es esmu izskatījis, manuprāt, vēl tikai pusi. Skatieties. Bet es...es pasteigšos, pavisam noteikti, kad būšu atbildējis uz šo. Labi?

E-325 Lūk, kas tur notika. Ja jūs zināt Austrumu tradīcijas, kad līgavainis izsūta ielūgumus uz savām kāzām, viņš izsūta tikai noteiktu skaitu ielūgumu. Un pie durvīm stāvēja šveicars, lai uzvilktu drēbes katram ielūgtajam viesim. Vai tas būtu nabadzīgs, lai kāds viņš arī nebūtu, viņam bija...vai viņš bija bagāts vai nabags, lai kāds viņš arī nebūtu – visiem bija jāvelk mugurā šīs kāzu drēbes.
Kad viņi stāvēja pie durvīm, viņiem tika uzvilktas tās drēbes, un tās nosedza visu viņa ārējo izskatu. Viņš ir ielūgtais, vai tas ir miljonārs vai ubags, vai tas ir zemnieks vai grāvju racējs, lai kas viņš arī nebūtu, vai plutokrāts – viņš ir tur ar tām drēbēm mugurā. Tāpēc ka drēbes viņam tika uzvilktas pie durvīm, kad viņš nāca pa tām iekšā.

E-327 Un tā, paņemiet Jāņa Evaņģēlija 10. nodaļu, manuprāt, Viņš sacīja: "Es esmu Durvis." Redzat? "Es esmu tās Durvis, kas ienāk...pa kurām jūs ienākat." Lūk, viņš stāv durvīs, un tur ir tas Cilvēks, kas uzvelk viņam drēbes – Svētais Gars, kas iedod viņam taisnīguma drēbes, kad viņš ienāk.
Bet tas cilvēks bija ienācis caur kādu organizāciju, caur kādu logu, caur kaut kādu caurumu. Un viņš piegāja pie galda un apsēdās. Bet, kad atnāca Līgavainis un paskatījās apkārt, viņš bija...viņš... Reiz tie visi bija neglītie pīlēni, bet tagad neglītais pīlēns bija viņš. Saprotat? "Ko tad tu te dari bez Svētā Gara kristības un visām tām lietām? Kā gan tu te iekļuvi?" Nu, viņš bija ienācis citādāk, bet nevis caur durvīm. Un viņš bija atnācis bez pareizā ielūguma. Saprotat? Viņš bija atnācis caur kaut kādu izglītības sistēmu vai kaut ko tamlīdzīgu. Viņš bija iekļuvis.
Un Viņš tiem sacīja: "Sasieniet viņam rokas un kājas un izmetiet viņu no šejienes ārējā tumsībā, kur būs raudāšana, kaukšana un zobu trīcēšana." Saprotat? Viņš iegāja Lielo Bēdu periodā. Redzat? Viņš nebija ienācis caur Durvīm. Tāpēc... Nu, labi. Jautājums:

E-329 32. Vai Elija no Maleahijas grāmatas 3. nodaļas būs tas pats Elija, kas ir minēts Atklāsmes Grāmatā 11:3? Un vai pārējie liecinieki... Vai pārējie divi liecinieki ir divi dažādi cilvēki, dažādi?
Jā. Elija, kas minēts Maleahijas 3. nodaļas beigās, nebūs Elija no 3. nodaļas sākuma. Mēs to izskatījām vakar.
Un vai pārējie divi liecinieki ir dažādi, vai viņi ir divi?
Tieši tā. Mozus un Elija, saskaņā ar mūsu atklāsmi. Lūk, es negribu jūs šeit pārāk ilgi aizkavēt.

E-330 33. 1. Ķēniņu grāmata 19. nodaļa, brāli Branham, manuprāt tos skaits, kuri nebija locījuši ceļus, bija...
Jā, pareizi. Septiņsimt, nevis... Paldies. Tas ir pareizi. Tur bija septiņsimt, nevis septiņi tūkstoši.
Brāli Branham... [Sanāksme smejas–Tulk.]
Septiņi tūkstoši, nevis septiņsimt. Lūk, redzat?

E-332 Ziniet, patiesībā, kad cilvēks atnāk šādi sludināt... Es jums tagad gribu kaut ko paprasīt, lai jūs saprastu.
Kad tas Elija atnāca no tuksneša, viņam bija viens vēstījums. Viņš atslāja no tuksneša, uzreiz gāja un pateica tam ķēniņam: "Pat rasas no debesīm nebūs, kamēr es to nepaprasīšu." Lūk, kādus vārdus viņš pateica un aizslāja vien atpakaļ, un nevienam neko neteica. Redzat?
Kad viņam bija cits vēstījums, viņš nāca un runāja to vēstījumu, pēc tam pagriezās un devās atpakaļ uz tuksnesi. Redzat?
Lūk, paskatieties, kad es liku pamata akmeni zem šī dievnama, Viņš sacīja: "Dari evaņģēlista darbu." Un tagad pienāk laiks, kad šis darbs nošķiras. Notiek kaut kas cits. Tāpēc es esmu tik... Redziet, es nāku šurp un cenšos būt evaņģēlists un vēl kāds, un, redziet, kas sanāk? Jūs... O-o, es gaidu, kad draudze kļūs pietiekami garīga, lai saprastu. [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]

E-334 34. Brāli Branham, kā es saprotu, Elijam ir jānāk trīs reizes. Jūs mums sakāt, ka viņš jau divas reizes ir bijis, un atnāks atkal. Vai tas cilvēks, uz kura būs Elijas gars, arī būs viens no tiem diviem (Mozus un Elija) lieciniekiem?
Nē, nē. Viņš būs no pagāniem, pagānu Draudzei. Dievs vienmēr sūta pie savējiem. Saprotat? "Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma." Viņš vienmēr sūta Savus...konkrētā laika Vēstījumu.
Kad Dievs darbojās ar ebrejiem, praviešu no pagāniem nebija. Kad Dievs darbojas ar pagāniem, tad nav praviešu no ebrejiem. Kad Dievs atkal atgriezīsies pie ebrejiem, praviešu no pagāniem nebūs. Saprotat? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.] Labi.

E-336 35. Vai pēc tam, kad būs notikusi Aizraušana...
Nu, protams, būs pārejas periods – viens Vēstījums pāries citā. Tam...tam ir jāatnāk tieši tādā veidā, kā es to izskaidroju, redziet, kā Pāvils pie pagāniem, un tā tālāk. Labi.
Vai pēc tam, kad būs notikusi Aizraušana, kāds no draudzes tiks izglābts, pašās beigās, kas netika paņemts Aizraušanā?
Nē. Nē, jo Asiņu vairs nebūs. Redziet, starpniecības vairs nebūs, pagānu periods būs beidzies. Pēc Aizraušanas vairs neviens netiks izglābts, neviens no draudzes. Nē, draudze... "Nešķīstais lai grimst vēl nešķīstībā, svētais lai pastāv arī turpmāk svētumā." Redzat? Pēc Draudzes aiziešanas tas vairs nenotiks.

E-338 36. Brāli Branham, es ievēroju, ka jūs...jūs atsaucāties uz Daniēla septiņdesmit nedēļām, kad sludinājāt Pirmo Zīmogu. Es saprotu no Daniēla...no lentes ieraksta par Daniēlu, ka tad, kad Evaņģēlijs atgriezīsies pie ebrejiem, sāksies tās septiņdesmit nedēļas. Vai ebrejiem ir atlikusi viena septiņdesmitā...viena nedēļa, septiņi gadi? Vai arī viņiem atliek tikai puse no nedēļas, trīsarpus gadi?
Tikai puse no nedēļas. Jēzus pravietoja pirmo nedēļas pusi, kā tas bija paredzēts. Viņiem paliek tikai puse no vienas nedēļas.
Brāli Branham, tā kā jūs šīs nedēļas laikā nelūdzāt par slimajiem, vai jūs... (Tas vienkārši ir lūgums to izdarīt.)
Brāli Branham, vai jūs satiksieties ar mani pēc dievk...? (Tas šeit ir lūgums. Saprotat?)

E-339 37. Vai jūs, lūdzu, varētu izskaidrot, kā sātans tiks sasiets uz tūkstoš gadiem un atsvabināts kaujai...kaujai no Atklāsmēs Grāmatas 8:20? Kāds tam ir sakars ar Harmagedona kauju, kas tika pieminēta Ceturtajā Zīmogā? Vai Gogs un Magogs tiks sapulcināti no jaunās zemes tautām?

E-340 Nu, šis ir diezgan garš, un es...es varēšu tam tikai nedaudz pieskarties. Lūk, pirmkārt: "Vai..." Nu, varbūt es to nevarēšu izskaidrot. Darīšu, ko varēšu.
Vai jūs, lūdzu, varētu izskaidrot, kā sātans tiks sasiets uz tūkstoš gadiem un atkal atsvabināts kaujai no Atklāsmēs Grāmatas 8:20?
Tā nav Harmagedona kauja. Harmagedona kauja notiks vēl šajā pusē (saprotat? labi), kad beigsies Lielo Bēdu periods. Un tā:
Kāds tam ir sakars ar Goga un Magoga kauju?
Nekāda. Viena ir pirms šiem tūkstoš gadiem, bet otra ir šo tūkstoš gadu beigās.
...tika pieminēta Ceturtajā Zīmogā? Vai Gogs un...Gogs un Magogs tiks sapulcināti no jaunās zemes tautām?
Sātans tika atsvabināts no sava cietuma un sāka pulcināt visus cilvēkus, ļaunos, lai atvestu viņus uz to vietu. Un Dievs lika līt ugunij un sēram, un viņi tika iznīcināti. Redzat? Pavisam ir divas kaujas. Jautājums:

E-343 38. Runājot par tiem sešdesmit astoņiem miljoniem, kurus noslepkavoja Romas katoļu baznīca – kādā vēstures laikā tas notika? Un cik ilgu laiku tas tika īstenots.

E-344 Paņemiet Šmukera grāmatu "Brīnišķā reformācija". Kādam no šiem teologiem tā droši vien ir. Un tā ir draudzes vēsture. Šobrīd es neatceros, kādā tieši lappusē tas ir, bet tas notika kopš tā laika, kad... To baznīcā sāka jeb ieviesa svētais Augustīns no Hiponas, Āfrikā. Tas bija 354. gadā un turpinājās līdz 1850. gadam, līdz masveida slepkavošanai Īrijā. Saprotat? Tāpēc tas laiks ir no 33...354. gada. Nu, tūlīt es pateikšu precīzi, labi? Saskaņā ar vēsturi no 354. gada līdz 1850. gadam tika nogalināti sešdesmit astoņi miljoni protestantu (tā ir ierakstīts mocekļu sarakstā Romā) par to, ka viņi nepiekrita Romas pāvestam. Tā ir vēsture. Ja jūs gribat apgalvot, ka tā nav taisnība, nu, tādā gadījumā, iespējams, nav bijis arī tāda Džordža Vašingtona vai Linkolna. Ziniet, neviens no mums tad nedzīvoja un to neredzēja. Bet es tik un tā uzskatu, ka viņi bija. Es redzu pazīmes tam, ka viņi bija. [Sanāksme smejas–Tulk.]
39 . Brāli Branham, 19. nodaļa no...un 18. pants: "Bet Es esmu saglabājis Israēlā septiņus tūkstošus...Israēlā septiņus tūkstošus, visus, kas ceļus nav locījuši...nav locījuši Baala priekšā, un visus tos, kuru mute nav skūpstījusi to. Lūdzu paskaidrojiet man par...par tiem septiņsimt.
Tur bija septiņi tūkstoši. Saprotat? Bet tā Baala skūpstīšana, ziniet... Kurš no jums šeit agrāk ir bijis katolis? Protams. Redzat? Tur skūpsta tēlus. Saprotat?

E-346 Un atcerieties, ka Babilonas un Nebukadnēcara laikā, kad sākās pagāniskā valstība (saprotat?), kad sākās pagāniskā valstība, tā sākās ar cilvēka pielūgšanu. Nebukadnēcars izveidoja cilvēka statuju. Ja jums ir garīga domāšana, tad tagad ieklausieties šajā atklāsmē. Tas gars... Tas cilvēks, kuru viņš atveidoja statujā, savas atklāsmes vadīts, bija Daniēls. Tiek pielūgts reliģiozs cilvēks (vai redzat?), jo viņš to nosauca par Belcaru, jā? [Sanāksmē saka: "Beltsacaru."–Tulk.] Tas ir, par Beltsacaru, un tas bija viņa dieva vārds. Un viņš uztaisīja tā dieva tēlu, un tas bija Daniēla tēls. Un Daniēls atteicās pielūgt pats savu tēlu. Redzat? Saprotat? Un šeit tas notiek atkal. Redzat?
Tagad skatieties. Pagāniskā valstība sākās Babilonas laikā, kad valdīja ķēniņš Nebukadnēcars, pagānu valdnieks, kad viņš apvienoja baznīcu ar valsti, paņemot svēto...tas ir, svēta vīra tēlu un piespiežot cilvēkus to pielūgt. Pagānu valstība beidzas [tēla] kājās, ar uzrakstu uz sienas, kad ir politiska vara, kas ir apvienojusi baznīcu ar valsti, lai atkal piespiestu skūpstīt tēlus (redziet, tieši tas pats), svētu vīru tēlus. Protams.

E-347 40. Brāli Branham, vai tad, kad notiks šī Aizraušana...kad notiks Aizraušana, vai mazie bērni, kas neatšķir pareizo no nepareizā, aizies Aizraušanā?
Ja viņu vārdi ir Grāmatā. Jā. Tā tas ir. Saprotat? Labi.

E-348 41. Brāli Branham, vakar vakarā jūs pateicāt, ka Elijas sludināšanas laikā bija jātiek izglābtiem...tika izglābti septiņsimt cilvēki. Vai jūs gribējāt teikt septiņi tūk...?
Jā pareizi. Lūdzu, piedodiet man par to. Labi? [Sanāksme smejas–Tulk.] Tas taču nekas, pareizi? Es taču tā pateicu.
42 . Brāli Branham, izskaidrojiet... Pēc tam, kad jūs atvērsiet... Brāli Branham, vai laik...laik... (Lūdzu piedošanu, tā nav jūsu vaina, tas esmu es.) Vai žēlastības laikposms beigsies, kad jūs atvērsiet Septīto Zīmogu?
Es ceru, ka nē. Hm. Nē, nē. Draugi, neļaujiet, lai jums atnāk šādas domas. Saprotat? Vienkārši dzīvojiet tālāk, rociet kartupeļus, ejiet uz draudzi un dariet pārējās lietas. Ja tas notiks no rīta, tad lai jūs tiekat atrasti darot to, kas jums ir jādara. Ne...nesāciet...
Saprotiet, citādāk jūs sagrozīsiet to galveno nodomu, kuram tas viss arī bija paredzēts. Jums parādīsies kaut kādas savādas domas, un jums parādīsies sava saprašana par lietām. Nepieņemiet savu saprašanu. Vienkārši, kad jūs sēžat un dzirdat tamlīdzīgas lietas, sakiet: "Pateicos Tev, Kungs. Es vienkārši dzīvošu vēl tuvāk Tev." Saprotat? "Es dzīvošu..." Nevajag iet prom no darba, sakot: "Es visu izpārdošu."

E-351 Te nesen ieskrēja viens cilvēks no Ziemeļkarolīnas, tieši pirms mūsu aizbraukšanas. Un viņš sacīja: "Slava Dievam! Vai varat man pateikt, kur te atrodas tas ievērojamais, nu, kā nu viņu tur sauca?"
Un es atbildēju: "Nē."
"Ak, jā, ser," sacīja, "tam puisim ir..." Sacīja: "Tas puisis ir Audio Misijas prezidents."
Es sacīju: "Kā, kā?"
Sacīja: "Audio Misijas."
Es sacīju: "Es nesaprotu."
Un viņš sacīja: "Ak,"sacīja, "tas puisis ir prezidents."
Es sacīju: "Kāds, jūs sacījāt, bija viņa uzvārds?"
Viņš atbildēja: "Man šķiet, ka Branhams. Kaut kā tā, Brauns vai Branhams."
Es sacīju: "Nu, mans uzvārds ir Branhams."
Viņš sacīja: "Tad jau jūs esat Audio Misijas prezidents?"
Es sacīju: "Nē, ser."
Viņš sacīja: "Nu, bet kur ir Tūkstošgadu valstība?"
Es saku: "Es nezinu."
Viņš sacīja: "Jūs taču... Vai jūs gribat teikt, ka tas...tas notiek tieši šeit, bet jūs to nezināt?"
Es sacīju: "Nē, ser, es nezinu."
Viņš sacīja: "Nu, slava Dievam!" Sacīja: "Daži mani draugi atnāca un man to pateica," un sacīja, "es aizgāju no darba." Viņam mugurā vēl bija darba drēbes. Sacīja: "Brāli, es gribu Tūkstošgadu valstību."
Un es sacīju: "Nu, man šķiet, brāli, ka tu esi nedaudz sapinies, pareizi?"
Tajā brīdī piebrauca mašīna, taksis. Viņa sacīja: "Pagaidiet! Pagaidiet! Pagaidiet! Tur bija atbraukusi kāda sieviete, viņa sacīja: "Vai jūs palūgsiet par manu vīru?"
Es sacīju: "Jā, kundze. Kas par lietu?"
Viņa sacīja: "Nu, kā es saprotu, uz pārrunām ir jāgaida mēnesis, lai par tevi palūgtu."
Un es sacīju: "Kas?"
Un viņa sacīja: "Jā, ser." Sacīja: "Bet es esmu izmisumā, jums ir jāpalūdz par manu vīru."
Es sacīju: "Protams, kur viņš ir? Vediet viņu šurp."
Tas puisis tur stāvēja un skatījās, sacīja: "Vai tad arī par slimajiem jūs lūdzat?"
Es sacīju: "Jā, ser."
Jautāja: "Kāds, jūs teicāt, ir jūsu uzvārds, Branhams? Es sacīju... "Un jūs neko nezināt par Tūkstošgadu valstību?"
Es sacīju: "Nu, es... Nē, es nezinu." Es sacīju: "Es...es to nesaprotu. Jā, Bībelē tas ir."
Viņš saka: "Nē, tas ir tieši tagad. Cilvēki ir sabraukuši no visurienes."
Es sacīju: "Kur tad tas ir?"
Viņš saka: "Džefersonvilā, Indiānas štatā, tieši zem tilta." [Sanāksme smejas–Tulk.]
Es saku: "Ser, jūs esat mani pievarējis." Un es sacīju: "Es vispār neko par to nezinu." Es sacīju: "Ieiesim iekšā un apsēdīsimies. Varbūt mēs to visu varētu pārrunāt." Tā mēs arī izdarījām. Saprotat?
Ne...nevajag... Saprotiet, draugi, nekādā gadījumā nealkstiet kalpošanas. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Saprotat? Jūs būsiet laimīgāki tieši tur, kur jūs esat. Saprotat? Vienkārši dzīvojiet kā dzīvojāt.

E-365 43. Pēc tam, kad Līgava būs aizgājusi Aizraušanā, kad tā draudze, kurai bija jāiziet cauri Lielo Bēdu periodam, nāks tiesā? (Tā nenāks tiesā.) Vai tas ir pirms vai pēc Tūkstošgadu Valstības?
Jo draudze... Ak, es lūdzu jums piedošanu. Lai man piedod tas, kas to rakstīja.
Kad draudze, kurai... Pēc tam, kad Līgava būs aizgājusi Aizraušanā, kad tā draudze, kurai būs jāiziet cauri Lielo Bēdu periodam, nāks tiesā? Vai tas būs pēc vai pirms?
Pēc! "Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu," tie, kas nebija aizgājuši kopā ar Līgavu. Un tā, paskatīsimies:

E-366 44. Jūs daudzas reizes esat teicis, ka komunismu uzcēla Dievs, lai tas kalpotu Viņa mērķim kā ķēniņš Nebukadnēcars. Kur tad komunisms parādās kopējā ainā, ko tas galu galā izdarīs? Kādas būs tā beigas? Daudzi skoloti vīri domā, ka ziemeļu valstība, Gogs un Magogs, kas ir pieminēta Rakstos, bruks virsū Isralēlai, kad... (Es vienkārši nevaru saprast, kas te ir. Jā. Jā.) Es domāju ka...uz dažām ierakstītajām lentēm jūs teicāt, ka galu galā tas uzmetīs...ka komunisms galu galā iznīcinās katolicismu vai Vatikānu ar sprādzienu. Vai tā ir taisnība?
Jā. Jūs to atradīsiet Atklāsmes Grāmatas 16. nodaļā un Atklāsmes Grāmatā 18:8 un 12. Ja tas cilvēks ir šeit un grib paņemt šo lapiņu par to, varat to paskatīties. Jā. Redzat? "Vai, vai lielā pilsēta! Jo vienā stundā atnāca tās beigas." Redziet, tirgoņi un visi pārējie veda viņai preces. Tā tas būs. Pareizi. Un ne...

E-368 Beidziet, lieciet reiz mierā to komunismu. Saprotat? Tas taču ir ne vairāk kā cilvēku bariņš, kuri ir visīstākie barbari un bezdievji. Tā ir sistēma... Es jums kaut ko parādīšu, lai jūs ieraudzītu, cik tas ir vienkārši. Nu, tikai viens procents no visas Krievijas ir komunisti. Viņiem ir vajadzīgs vēstnesis. Saprotat? Viens procents! Tātad deviņdesmit deviņi procenti no viņiem joprojām ir kristiešu pusē. Viens procents! Un kā gan viens procents var kontrolēt deviņdesmit deviņus procentus? Tam vajadzētu jums to padarīt saprotamu: ja Dievs to nepieļautu, nu, tad viņi jau sen būtu padzīti. Saprotat? Protams.
45 . Brāli Branham, jūs sacījāt, ka pēdējos trīsarpus gados Roma sāks valdīt pār ebrejiem. Vai tas būs Lielo Bēdu laika pirmajos trīsarpus gados, vai arī tas būs pēdējos trīsarpus gados? Vai pareizi?
Tas būs pēdējos trīsarpus gados. Pareizi. Nevis pirmajos, jo tie jau būs beigušies.
Pēc šī ir palicis vēl viens:
46 . Mans dārgais brāli, vai Elija no Maleahijas 3:23 dosies uz tuksnesi, kā 1. Ķēniņu grāmatā mums ir stāstīts par citu Eliju?
Nu, es neteiktu, ka viņš...ka viņš dosies tieši uz tuksnesi. Taču viņš tāds būs. Saprotat? Tādi bija Elīsa un Elija. Vai jūs esat ievērojuši... Vairums tāda veida cilvēku parasti turas maliņā, viņi turas savrup no cilvēkiem. Viņi ir ļoti dīvaini, viņi maz biedrojas ar cilvēkiem.
Vai esat ievērojuši, kāds bija Elīsa un Elija, un Jānis Kristītājs un... Tāda ir šī gara daba. Saprotat? Un viņi ne... Viņš... Es uzskatu, ka šis cilvēks mīlēs mežonīgas vietas un, iespējams, uzturēsies tādās vietās. Taču pateikt, ka viņš būs vientuļnieks un dzīvos tuksnesī, nu, nezinu viss. Reizēm viņi tā darīja, Elīsa gan nē, bet Elija tā darīja. Un vēl Jānis, arī viņš...viņš dzīvoja tuksnesī.

E-372 Un ir grūti pateikt par tiem pārējiem praviešiem, kad viņi tur izies no Jūdejas, es nezinu, kur viņi uzturēsies. Varbūt viņi apmetīsies kaut kur uz kalna vai...vai arī... Es...es nezinu, ko viņi darīs, ko viņi darīs savas pravietošanas laikā.
Taču jūs... Es ar to gribu pateikt, lūk, ko. Viņi... Vai viņi... Šeit cilvēki vēlas uzzināt: "Vai viņi mājos tikai tuksnesī?"
Nu, šodien, lai atrastu kādu pietiekami tuksnešainu vietu, kur dzīvot, viņiem vajadzētu doties uz Britu Kolumbiju [reģions Kanādā–Tulk.]. Saprotat? Tāpēc tas būs cilvēks... Visas mežonīgās vietas jau ir iznīcinātas. Saprotat? Tuksnešaino vietu ir palicis pavisam maz. Saprotat? Tāpēc viņi...viņi tikai, iespējams, mīlēs tuksnešainās vietas un, iespējams, bieži dosies uz mežonīgām vietām, un viņiem būs... Var redzēt, ka pēc savas dabas viņi ir tādi, kas neiziet uz kompromisu, un jūs...jūs uzzināsiet, kad tas pienāks. Saprotat? Jūs to ieraudzīsiet, jūs...jūs esat vērīgi.
Un tā. Te ir jautājums, un es īsti nezinu, kā ar to tikt galā. Bet pirms tā man ir viens cits, un tad es palūgšu viņus uz brītiņu apturēt ierakstu.

E-374 47. Ja Dievs ir viena Persona, tad kāpēc jeb kā Viņš varēja sarunāties Pats ar Sevi uz Apskaidrošanas [Pārveidošanas] kalna?
Nu, es tikko kā to izskaidroju. Saprotat? Es jums gribētu kaut ko pajautāt. Hm. Es... (Tas bija tad, kad Jēzus lūdzās Tēvam. Saprotat?)
[Brālis Branhams vēršas pie brāļa sanāksmē–Tulk.] Es ticu, ka tu esi kristīts ar Svēto Garu, vai pareizi, brāli? Lūdzu, piecelies kājās uz brītiņu. Tu apgalvo, ka tu esi kristīts ar Svēto Garu? [Brālis saka: "Jā, ser."] Es arī. Tādā gadījumā, kas tas ir? Tātad, es neapgalvoju, ka manī ir...ir spēks, lai atklātu šos noslēpumus. Man nav spēka dziedināt slimos. Tas ir Dievs.
[Brālis Branhams turpina runāt ar brāli no sanāksmes–Tulk.] Manuprāt, tu esi kalpotājs. Ja es nekļūdos, tu esi no Arkanzasas. Labi. Lūk, un tevī ir vēlēšanās sludināt Evaņģēliju. Tu esi izaudzis kaut kur fermā kā parasts cilvēks, tu neko par to nezināji. Taču Kaut Kas ienāca tevī sludināt Evaņģēliju. Tu taču neapgalvo, ka tas esi tu pats. Tā ir cita Persona, ko sauc par Svēto Garu. Vai pareizi? [Brālis saka: "Jā, ser."] Labi.

E-377 [Brālis Branhams turpina runāt ar brāli no sanāksmes–Tulk.] Tagad es tev gribu pajautāt. Tas Svētais Gars dzīvo tevī, pareizi? [Brālis saka: "Pareizi."] Vai tu ar Viņu sarunājies? ["Jā, ser."] Sazinies ar Viņu? Lūdzies Viņam? Labi, tas bija viss, ko es gribēju... Liels paldies.
Redzat? Vai tagad jums ir skaidrs? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Es jums uzdošu jautājumu. Un kā tad ar to, ko sacīja Jēzus Jāņa Evaņģēlija 3. nodaļā: "Kad Cilvēka Dēls, kurš tagad ir Debesīs...atrodas Debesīs, atnāks uz zemes?" Redzat? "Cilvēka Dēls, kurš tagad ir Debesīs," bet Viņš stāvēja, lūk, šeit, un runāja ar to cilvēku. [Latviešu Bībelē Jāņa Ev. 3:13 šo vārdu nav–Tulk.] Nu, izskaidrojiet man to. Jēzus un Tēvs bija viena un tā pati Persona. Tieši tāpat kā Svētais Gars manī – jūs skatāties, kā es sludinu, bet tas neesmu es.
Tas neesmu es, kas var izteikt vārdu, kas var radīt, kā jūs zināt, dzīvnieku; sēdēju tur, skatījos uz to, nogalināju to dzīvnieku un apēdu. Tas ir radītājspēks. Cilvēkā nekā tāda nav.

E-380 Tas neesmu es, kas varēja paņemt to bērnu ar sirds slimību, kas gulēja...kuru ārsti tovakar bija nolikuši guļus, un pateikt: "Tā saka Viljams Branhams..." Nē! "TĀ SAKA TAS KUNGS, viss būs kārtībā." Un nākamajā dienā aizveda viņu pie ārsta, un tas viss bija prom.
Bērniņš ar leikēmiju, pat acis bija izspiedušās, un viss vēders bija dzeltens; viņu pat aizveda uz slimnīcu, lai pārlietu asinis, lai tikai viņš varētu tikt līdz šejienei – un pēc piecām minūtēm viņa jau prasīja hamburgeru! Un nākamajā dienā viņu atkal aizveda pie ārsta, un pat pēdas no tā vairs nevarēja atrast. Vai tas bija: "Tā saka Viljams Branhams?" Tas bija: "TĀ SAKA TAS KUNGS!" Neskatoties uz to, Viņš ir no manis atšķirīgs indivīds, bet Viņš tikai izpaužas caur mani. Saprotat?
Tieši tāpat bija ar Jēzu un Tēvu. Jēzus sacīja: "Tas neesmu Es, kas dara šos darbus, bet Mans Tēvs, kas mājo Manī."
Lūk: "Cilvēka Dēls, kurš tagad atrodas Debesīs, uzkāps Debesīs." Redzat? Ko tas nozīmēja? – Viņš bija visuresošs, jo Viņš bija Dievs.

E-383 Lūk, šis cits es... [Brālis Branhams uzsit gaisā knipjus, lai brāļi apstādina magnetafona ierakstu–Tulk.] Es gribu pateikt šos vārdus.
Paskaidrojiet, par ko jūs runājāt...
[Pārtraukums lentes ierakstā. Kāds brālis pabeidz pravietojumu: "...visu Vārdu, jo ar tevi runā Tas Kungs."]
Paldies Tev, Tēvs Dievs. Mēs pateicamies, ka šeit ir Tavas Klātbūtnes Gars. Un mums ir zināms, Tēvs, ka reiz, kad tuvojās ienaidnieks, Dieva Gars nonāca pār vienu cilvēku un pravietoja caur viņu, un pateica viņam. Tas visu salika pa vietām – viņi uzzināja, kā aiziet un sakaut ienaidnieku un kur atrodas ienaidnieks.

E-384 Un es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu joprojām esi tāds pats Dievs, kāds Tu esi bijis vienmēr. Tu joprojām esi tieši tāds pats. Mēs maināmies, un periodi mainās, un laiki un cilvēki mainās. Bet Tu nekad nemainies. Tavas sistēmas ir nemainīgas. Tava žēlastība ir nemainīga. Tavi darbi ir nemainīgi, jo tie ir apbrīnojami un cilvēka zināšanas tos ne tuvu nespēj izprast.
Tāpēc mēs esam pateicīgi, Kungs, ka Tavi noslēpumi ir apslēpti Tavu kalpu sirdīs. Mēs esam tik laimīgi par to, Kungs. Un ļauj, lai mēs ejam tālāk kā mirdzošas gaismas uz dažādām vietām, cenšoties ar mīlestību ievest citus. Lai mēs varētu izzvejot katru mazāko stūrīti un iemestu tīku, lai būtu droši, ka mēs noķersim katru zivi, kas pieder Tev. Un tad Jērs ņems Savu Līgavu, lai tā dzīvotu kopā ar Viņu vienmēr. Mēs gaidām to laiku, caur Jēzus Kristus Vārdu. Āmen.

E-386 Cik daudz šeit ir slimo? Paceliet rokas. Nu, izskatās, ka apmēram... Vēlreiz paceliet rokas. Apmēram viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... [Brālis Branhams turpina klusām skaitīt–Tulk.] ...40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, apmēram četrdesmit septiņi.
Labi. Tagad ir pusdivpadsmit. Varam palūgt par slimajiem tagad, atstājot vakaru priekš... Vai jums... Vai jums nekas nebūtu pretī? [Sanāksme saka: "Āmen."–Tulk.]
Manuprāt, tieši tagad ir labs laiks, lai to darītu. Es jums pateikšu, kāpēc: Svētais Gars, kas stāv tieši šeit, dod svaidījumu, lūk, jo mēs tagad esam iegājuši tajā Garā, saprotiet, un jūs redzat, ka Kaut Kas...jūs zināt, ka Kaut Kas šeit atrodas. Jā? Un, ja jūs vispār kādreiz esat ticējuši, tad jums ir jānotic tam tieši tagad. Saprotat? Ja jūs vispār kādreiz ticēsiet, tad tas ir tagad.

E-389 Un tā, vēlams, lai jūs nāktu šurp ļoti klusi. Un, lai tie, kas atrodas tajā ailē, kuri pacēla rokas, iznāk, lūk, šajā ailē, un pēc tam dodas uz to pusi. Un tad mēs aicināsim cilvēkus no ailēm pēc kārtas. Un pavisam viņu ir tikai četrdesmit pieci...četrdesmit pieci, četrdesmit septiņi. Tas nebūs ļoti ilgi.
Es palūgšu brālim Nevilam, lai viņš atnāk un nostājas man blakus, un mēs par viņiem lūgsim.

E-391 Sākumā tie, kas tagad nostājas ailē, piecelieties tagad uz brītiņu, lai mēs varētu palūgt par jums šeit un uzlikt visiem rokas. Pareizi, tikai visi tie, kas ies lūgšanu rindā; tie, kas stāvēs lūgšanu rindā. Saprotat? Lūk, redziet, mēs taupām laiku, lai mēs noteikti paspētu to izdarīt. Mēs tagad par jums lūgsim.

E-392 Skatieties, draugi. Atļaujiet man to jums izskaidrot. Jēzus Kristus sacīja: "Šīs zīmes sekos līdzi tiem, kas tic." Tagad skatieties. Viņš neteica: "Ja viņi palūgs," bet "ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli." Un, ja jau Dievs var paņemt to neizārstējamo leikēmijas slimību no meitenītes, kura nespēj ticēt pati par sevi, un padarīt viņu pilnīgi veselu; ja citā gadījumā Viņš var dziedināt puisīti tik pilnīgi, ka ārsti pat nevar atrast viņa asinīs reimatismu un neko citu, tad ko gan Viņš var izdarīt jums? Tie mazuļi taču pat nesaprot, kas ir lūgšana. Vienkārši uzliku viņiem rokas, un ar to pietika. Mēs varam to saprast.
Un tā, kamēr jūs stāvat, tagad palūgsim.
Debesu Tēvs, šeit ir Tava varenā Klātbūtne, varenais Svētais Gars, mums ir Viņa fotogrāfija, par Viņu mēs lasām Bībelē, Viņš šobrīd atrodas tieši šeit. Viņš atklājas caur cilvēcisko miesu.
Daudzu gadu laikā mēs taču ne reizi neesam redzējuši, ka Viņš būtu kļūdījies, būdams spējīgs atklāt pat cilvēku sirds noslēpumus, atklāt, kādus grēkus viņi ir darījuši, precīzi pateikt viņiem, kas notika un kas notiks, un tas nekad nav bijis kļūdaini! Tādējādi mēs zinām, ka Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs joprojām ir Dievs Jēzus Kristus Personā.
Un tagad caur Savu Garu, kas nāk no Debesīm, zem Asinīm, kas tika izlietas Golgātā, Viņš nolaižas lejup starp cilvēkiem, lai kļūtu redzams cilvēciskajā miesā, tieši pirms šī pasaule tiks sadedzināta. Varenais Svētais Gars pārstāvēts cilvēciskajā miesā. Šie dārgie cilvēki, kuri ir pieņēmuši grēku izpirkšanu caur Asinīm, un Svētais Gars ieiet viņos – Dievs, pārstāvēts cilvēciskajā miesā.

E-396 Tāpēc tā nebūs cilvēciskā miesa, ja nu vienīgi, lai izpildītu to darbību (piemēram, ūdens kristību un pārējo) ar uzdevumu, ka "šīs zīmes ies līdzi ticīgiem". Kad slimajiem tiks uzliktas rokas, Svētais Gars parūpēsies par to, lai viņi kļūst veseli, ja viņi ticēs. Tēvs, mēs zinām, ka tā ir taisnība.
Tie cilvēki, kas ir piecēlušies, ies zem šo kalpotāju rokām, kuri ir saņēmuši Svēto Garu, un viņi ir gatavi, Kungs, uzlikt rokas slimajiem. Un mēs zinām, Tēvs, ka, ja šie cilvēki tikai ticēs, tad tam ir jānotiek, tieši tāpat kā ikvienam Vārdam, ko Tu esi apsolījis, tāpēc... Bet tas nevar notikt bez ticības, jo izpatikt Dievam bez ticības nav iespējams. Mēs vienkārši nevarēsim.
Un tagad ar ticību, ticēdami (kad šis apsolījums guļ mūsu priekšā, kad mums ir atvērti Bībeles Zīmogi), ka Dievs tur Savu Vārdu. Lai šie dārgie cilvēki, kas ir slimi, Kungs... Un es jūtu viņiem līdzi, kā cilvēks tādā pašā mirstīgā ķermenī kā viņiem. Un tagad viņu... Tas pats Svētais Gars, kas dzīvo mūsos, Kungs, dzīvo arī viņos. Un mēs jūtam līdzi viens otram un zinām, ka Jaunā Derība jaunajās Asinīs... Ja jau Vecā Derība piedāvāja dziedināšanu, tad vēl jo vairāk šī "jaunā un labākā"! Tēvs, lai notiek tā, ka šie cilvēki neviļas, bet saņem savu dziedināšanu, kad viņi ies zem Tavu kalpu rokām, Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.

E-399 Un tā. Nu, mēs... Šī puse apsēdīsies, kamēr izies tā puse. Bet pēc tam tā puse atgriezīsies, un pēc tam nāks otra puse. Lūk, daži no jums, brāļi, kuri piecelsies...manuprāt, jūs šeit esat kalpotāji, visi tie, kas ir tur.
Kur ir doktors, brālis Neds? Vai tu gribēji stāties lūgšanu rindā, brāli Ned? [Brālis Neds Aiversons atbild: "Jā, es stāvu viena cita cilvēka dēļ."–Tulk.] Labi, brāli Ned. Labi. Kad par tevi palūgs, uzreiz stājies rindā.
Tagad lai tie no, lūk, tās puses vienkārši uz brītiņu apsēžas, un es paņemšu tos, kuri ir no šīs puses. Pēc tam...pēc tam mēs nokāpsim lejā un paņemsim vidējo aili, un palaidīsim viņus atpakaļ uz šo pusi. Pēc tam paņemsim, lūk, to aili un palaidīsim viņus tajā virzienā, un mēs par visiem palūgsim.
Es palūgšu brāli Tediju... Kur viņš ir? [Brālis Tedijs Arnolds saka: "Esmu šeit."–Tulk.] Labi. Es gribu, lai tu mums uzspēlē "Tas lielais Ārsts ir tagad klāt". Un pianist (kur tu esi?), lūdzu, spēlē viņam pavadījumu.

E-402 Paklausieties. Vai atceraties to reizi, kad tika spēlēta šī dziesma un uz platformas tika uznests mazs puisēns? Tā eimišu [kristiešu kopiena–Tulk.] meitene spēlēja "Tas lielais Ārsts ir tagad klāt". Viņas garie, tumšie mati...tas ir, blondie mati... (menonītu vai eimišu meitene) ...bija sakārtoti viņai uz pakauša.
Un Svētais Gars pieskārās puisītim ar kroplajām kājām tik vien kā caur roku uzlikšanu, un viņš nolēca no manām rokām un aizjoza pa platformu. Viņa māte piecēlās un nokrita ģībonī, viņa, manuprāt, reiz bija menonīte.
Un Dieva Gars nonāca pār to jauno menonītu jeb eimišu meiteni, lai kas viņa arī nebūtu (tur sēdēja viņas tētis un pārējie savā menonītu vai kādā tur apģērbā), un viņa pielēca kājās nost no klavierēm, paceldama augšup savas rokas, un viņas skaistie mati atraisījās; viņa izskatījās kā eņģelis, un viņa sāka dziedāt Garā. Un, kad viņa dziedāja, klavieres turpināja spēlēt: "Tas lielais Ārsts ir tagad klāt, tas mīļais, dārgais Jēzus."

E-405 Visi, kas tur stāvēja (tūkstošiem), skatījās uz tiem klavieru taustiņiem, kas kustējās lejup un augšup: "Tas lielais Ārsts ir tagad klāt, tas mīļais, dārgais Jēzus." Cilvēki piecēlās no invalīdu ratiņiem, no gultām, nestuvēm un gāja.
Tas pats Kungs Jēzus šorīt atrodas tieši šeit, tieši tāpat, kā tas bija toreiz. Tagad tikai ticiet.
Nospēlē, lūdzu, to dziesmu "Tas lielais Ārsts".
Tagad lai visi ir lūgšanā.
Lai viņi iet cauri zālei. Ejiet no šīs puses un uzreiz uz savu vietu, vai kur nu gribēsiet, kad iesiet prom. Vai tur galā viss ir skaidrs? Labi. Un tā, uzreiz atgriezieties vietā, pēc tam mēs piecelsimies.

E-407 Tagad paklausieties. Kamēr par viņiem lūgs, arī jūs lūdziet par viņiem. Bet, kad lūgs par jums, arī viņi lūgs par jums.
Tagad, visi kalpotāji, piecelieties. Un es vēlos, lai jūs uzliekat viņiem rokas, kad viņi ies garām.
Tagad visi nolieciet galvas, un lai tās paliek noliektas, turpiniet lūgties. Un, kad viņi ies garām, tad uzlieciet...jums tiks uzliktas rokas. Atcerieties, tas ir apsolījums no Dieva, kas atklāj Savas Grāmatas noslēpumus, cilvēka sirds noslēpumus. Viņš ir tas Dievs, kas to apstiprinās, ja jūs tam ticēsiet. Saprotat? Tagad lai visi ir lūgšanā.
Tagad jūs, brāļi kalpotāji, lūdzu nostājieties šeit.
Labi, nolieksim mūsu galvas lūgšanā.
Kungs Jēzu, kad šie cilvēki ies garām, lai Visuvarenā Dieva spēks uzreiz atdzīvina viņu ticību, kad viņi visi ies garām, Jēzus Vārdā.
Labi, lai rinda sākas no šīs puses. Es lūdzu, lai ikviens no jums, kalpotāji, uzliekat viņiem savas rokas, kad viņi ies garām.

E-411 [Brālis Branhams un kalpotāji sāk lūgties un uzlikt rokas katram cilvēkam, kas iet lūgšanu rindā. Tikmēr pianists spēlē "Tas lielais Ārsts ir tagad klāt".–Tulk.]
Kunga Jēzus Vārdā!
Es uzlieku rokas uz sava brāļa Kunga Jēzus Vārdā.
Kunga Jēzus Vārdā es uzlieku rokas uz savas māsas.
Dievs, dāvā to manai māsai Rozellai, Jēzus Vārdā.
Jēzus Kristus Vārdā...
Jēzus Kristus Vārdā es uzlieku rokas...
[Brālis Branhams kādam saka: "Skaties pats. Paliec, skaties, kad beigsies rinda."–Tulk.]
Kunga Jēzus Vārdā...
Neaizmirstiet, Viņš ir pazemīgs. Nāciet pazemībā.
[Brālis Branhams un kalpotāji lūdzas par cilvēkiem nākamās piecpadsmit minūtes–Tulk.]

E-414 [Brālis Lī Veils runā ar brāli Branhamu–Tulk.] Lai Dievs to dāvā. Lai Dieva roka piepilda šo tavu lūgumu par tavu radinieku, brāli Veil, Jēzus Vārdā.
[Brālis Billijs Pols sarunājas ar brāli Branhamu–Tulk.] Billij Pol, tu esi izdalījis tik daudz lūgšanu kartiņu, pieņem tagad savu dziedināšanu, Jēzus Kristus Vārdā. [Sanāksme skaļi priecājas.]
Tas lielais Ārsts ir tagad klāt,
Tas mīļais, dārgais Jēzus.
Viņš nāk mūs glābt un dziedināt,
Nav glābšanas bez Jēzus.
Visi kopā:
Klau, kā to slavē eņģeļi,
Cik tas atskan brīnišķi.
Sirds, tu arī dziedi līdz...

E-416 Dievs, pār šo jauko pāri, kuri ir dzemdinājuši pasaulē tādu...?... Lai viņi saņem, ko viņi lūdz, Kungs, Jēzus Kristus Vārdā.
...Jēzus Kristus [Vārdā], lai tas cilvēks, par kuru šobrīd domā mūsu māsa, lai Dieva spēks dodas ar šo lūgumu. Lai viņa ir atbrīvota. Dāvā to, Kungs. Āmen.

E-419 Kungs Dievs, Jēzus Vārdā, piepildi šī cilvēka lūgumu. Es lūdzos par viņu, Kungs, ar savu lūgšanu. Āmen.
425 O-o, cik tas ir brīnišķīgi, vai ne? [Sanāksme priecājas un saka: "Āmen."–Tulk.] Manuprāt, ja katrs cilvēks, kas šorīt izgāja šeit cauri zem tāda ārkārtēja svaidījuma... Manuprāt, ja jūs vienkārši... Tikai nevajag gaidīt kaut ko tādu lielu, varenu, tikai neaizmirstiet to vienkāršo ticēšanu tam, ko Viņš ir apsolījis.
Tagad visi kopā pateiksim: mēs [Sanāksme saka: "Mēs"–Tulk.] negaidām ["negaidām"] kaut ko lielu ["kaut ko lielu"]. Bet Jēzus Vārdā ["Bet Jēzus Vārdā"] mēs pieņemam Viņa apsolījumu ["mēs pieņemam Viņa apsolījumu."].
Tas visu atrisina. Tas pieliek visam punktu. [Sanāksme saka: "Āmen," un skaļi priecājas–Tulk.] Āmen! Lai Dievs jūs svētī!

Наверх

Up