Kristus ir Dieva atklātais noslēpums

Christ Is The Mystery Of God Revealed
Datums: 63-0728 | Ilgums: 3 stundas 59 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV

E-2 Žēlsirdīgais Debesu Tēvs, šorīt mēs atkal vēršamies pie Tevis, lūdzot žēlastību un Svētā Gara vadību šodienai, kura mums ir uzaususi, lai mēs, šorīt sapulcējušies, mācītu Tavu Vārdu un lai mēs zinātu, kā dzīvot tieši šodien un kādā diennakts laikā mēs dzīvojam. Mēs šodien prasām Tavu svēto vadību mūsu domām, mūsu sirdīm, lai Tu mūs vadītu pie katra Vārda, kuru mums ir jāzina; lai Tu netraucēti atvērtu mūsu mutes un arī mūsu sirdis, lai mēs pieņemtu to, ko Tu mums teiksi, un aizvērtu mūsu muti tām lietām, kas ir nepareizas; zinādami, ka tikai Tu vari atklāt Dieva Vārdu.

E-3 Un tagad, tā kā man drīz būs jāatstāj šī mazā draudzīte, lai dotos uz citām pasaules malām, es uzticu viņus Tev, Kungs. Jo viņi ir sirdī...tā teikt, man ļoti tuvi. Viņi ir tie, kas ir dzimuši Tev caur Garu un caur patiesības Vārdu. Un es lūdzu, lai Tu svētī viņus, Kungs, un saglabā tos cieši vienotus ar Kristus mīlestības saitēm.

E-4 Svētī mūsu dārgo, mīļoto mācītāju, draudzes ganu. Mēs lūdzam, lai Tu svaidi viņu ar Sava Vārda Svēto Garu un atklāj viņiem, un baro ganāmpulku.

E-5 Un reiz, ne pārāk sen, kad Tu parādīji to vīziju, šo nelielo dievnamu, ka ir jāuzkrāj pārtikas krājumi, ka pienāks laiks, kad tas viss būs vajadzīgs. Kad mēs redzējām, ka brālis Sotmans un brālis Vuds bija gatavi doties uz citu valsti, lai... Bet Tu teici: “Uzkrājiet to pārtiku šeit tam laikam.” Kungs, es esmu centies to godbijīgi darīt.

E-6 Un tagad, šajā rītā, šajā mācību stundā, kuru mēs esam iecerējuši, es lūdzu, Kungs, lai Tu pabeidz un vainago to visu, lai parādītu, ka Tu esi Dievs un ka tas ir Tavs Vārds un Tava patiesība. Dāvā to, Kungs, lai šie ļaudis barotos no tā un nobarotos, tā teikt, Dieva žēlastībā, lai viņi redzētu, ka tā ir lielā Dieva žēlastība pret mums šajā dienā. Svētī visus klātesošos, kā arī tos, kuri gribētu būt šeit, Tēvs. Un lai Tev ir slava, jo mēs to lūdzam Jēzus Vārdā. Āmen.
Lai Tas Kungs tagad svētī ikvienu no jums.

E-7 Un, pirms mēs sāksim, man šķiet, ka mums šeit ir kāds mazulis, viens Kolinss. Es tikko kā satiku tēvu, pirms kāda brīža, un viņam bija mazulis, kuru viņš gribēja veltīt. Un mēs to vēlamies izdarīt tagad; lai brālis vai māsa Kolinsa, kāds no viņiem, atnes šurp mazuli, lai mēs varētu veltīt šo mazo draudziņu.

E-8 Aizbraukšana, jūs zināt, nu, tas izraisa...jo tie ir lojāli Kristus ķermeņa locekļi. Jūs pamanījāt, ka es nekad nesaku “šī dievnama”, bet gan “Kristus ķermeņa” locekļi, tā ķermeņa šeit, Viņa ķermeņa daļa.

E-9 Un viņiem šeit ir mazs draudziņš, kuru viņi vēlas veltīt. Un šis nu ir tas darbs, par kuru, manuprāt, mana sieva vienmēr mani apskauž – turēt rokās tos mazuļus. Un, brāli Nevil, vai tu varētu iziet priekšā, lūdzu.

E-10 Kāds ir tavs vārds, brāli? [Tēvs saka: “Klaids”-Tulk.] Tas ir brālis Klaids Kolinss un viņa sieva; viņš ir mūsu dārgā brāļa, godājamā Kolinsa Vilarda brālis. Un es redzu, ka viņiem šeit ir Kolinsu skaita pieaugums, un tas ir ļoti jauks mazulītis.

E-11 Cik vecs viņš ir, māsa Kolinsa? [Māte saka: “Gandrīz četri mēneši.”-Tulk.] Gandrīz četri mēneši. Un kā viņu sauc? [“Marks Dāvids.”] Marks Dāvids. Tas ir ļoti labs vārds. Izskatās, ka tas ir ļoti jauks puika. Paklau, viņš ir arī diezgan liels zēns.

E-12 Es zinu, ka mammas šeit spēs novērtēt šo mazo draudziņu. Vai tad tas nav skaistulītis?
Labi, tagad nolieksim mūsu galvas.

E-13 Debesu Tēvs, šie jaunie tēvs un māte nāk ar šo dārgo cilvēka miesas gabaliņu, kas ir dots viņu laulībai, nodots viņu rokās, lai rūpētos par viņu Kungam Dievam. Viņi godbijīgi atnes šo mazo Marku Dāvidu šeit, lai veltītu viņu Visvarenajam, kurš viņu aprūpē ir devis šo dārgo zēnu, labu zēnu, ar labu veselību, lai viņš tiktu audzināts Dieva godam.

E-14 Kungs, svētī tēvu un māti. Lai tā tīne mājās nekad nav tukša un tā krūze nekad neizsīkst. Lai tēvs ir vesels, Kungs, un spējīgs strādāt un sagādāt ēdienu šim mazajam draudziņam; lai māte ir vesela un spējīga to pagatavot; un lai viņu sirdis ir gatavas, Kungs, mācīt šo mazuli, audzināt viņu Dieva pamācībā. Dāvā to, Kungs.

E-15 Lūk, no viņu rokām manējās ir nodots šis jaukais bērns, mazais Marks Dāvids. Un es dāvāju viņu Tev, kopā ar šīs draudzes vecāko, Jēzus Kristus Vārdā, kalpošanas dzīvei. Dāvā to, Kungs. Esi pagodināts viņa dzīvē. Lai viņš dzīvo ilgu mūžu līdz pat Kunga Jēzus atnākšanai, ja Tev tā labpatīk. Un, ja tā, tad lai viņš nes Tā Kunga Dieva vēstījumu nākamajā paaudzē. Dāvā to. Uzturi viņu veselu, laimīgu, un lai viņa sirds vienmēr ir noskaņota darīt to, kas ir pareizs Dieva priekšā. Jēzus Kristus Vārdā mēs pienesam šo bērnu, veltot viņu Tev. Āmen.

E-16 Lai Dievs jūs svētī. Dievs svētī tevi, māsa Kolinsa, un šo jauko zēnu, un tevi, brāli Kolinss. Lai Dievs ir ar jums.
Ievediet viņus, mēs visi kopā.
Ievediet viņus, ievediet viņus,
Atvediet viņus no grēka laukiem;
Ievediet viņus, ievediet viņus,
Vediet tos maziņos pie Jēzus.

E-17 Man tas patīk. Redziet, atvediet viņus pie Kristus, pirms velnam vispār rodas iespēja. Tad viņi jau ir nodoti Viņam kalpošanas dzīvei.

E-18 Vai kāds no jums zina, vai Dauhu ģimene, kāds no viņiem, šodien ieradās vai nē? Māsa Dauha? Brāli Braun, vai tu esi šeit, brāli Braun? Jā, es priecājos. Un... Vai brālis Dauhs joprojām ir ar mums? Brīnišķīgi! [Brālis Toms Brauns apraksta brāļa Viljama Dauha stāvokli-Tulk.] Brālis Dauhs mūs gandrīz pameta. Saprotiet, mēs nevaram pārāk daudz teikt vai pārāk daudz prasīt; viņš ir nodzīvojis jau divdesmit vienu gadu virs viņam Dieva noteiktā dzīves laika, tas ir, virs parastā dzīves ilguma, virs tā laika, ko Dievs noteica, ka viņš var dzīvot.

E-19 Bet kādu dienu mēs saņēmām zvanu, ka viņš mirst, un mēs steidzāmies uz turieni. Un Tas Kungs Dievs bija patiešām labs pret viņu, atļāva viņam dzīvot ilgāk. Vienkārši es domāju, ka viņš ir gatavs un vienkārši gaida Tā Kunga atnākšanu. Bet, kā jūs zināt, mēs visi turamies viens pie otra. Mēs vienkārši... Tas vecais zēns man šeit ir gluži kā tētis.

E-20 Es atceros, kā viņš sēdēja tepat, vecajā dievnamā, vecajā daļā, kad viņš...tā gaisma apspīdēja kristību ūdenī Jēzus Kristus Vārdā, viņš nekavējoties atnāca. Un apmēram astoņdesmit septiņu vai astoņdesmit astoņu gadu vecumā, balstoties uz spieķa, viņš uzreiz uzkāpa šeit augšā un teica: “Es gribu uzreiz iet tur un kristīties.” Kāds aizgāja un atnesa viņam drēbes. Viņš nespēja gaidīt līdz nākamajai reizei, viņam bija jānāk tieši tajā brīdī, tieši tad. Tā ka man...man tas patīk.

E-21 Nesen viņš teica (es ar viņu runāju), viņš teica: “Kā tu domā, vai tagad ar mani viss ir kārtībā, brāli Branham?”

E-22 Es teicu: “Vai tu kādreiz esi bijis pie ārsta, lai veiktu veselības pārbaudi?”
Viņš teica: “Protams.”

E-23 Es teicu: “Ārsts ieliks sev ausīs stereoskopu un uzliks to uz tavas sirds, lai pārbaudītu, vai tava sirds strādā pareizi, un arī elektrokardiogrammu, un tad asinsspiedienu, urīna analīzes un tā tālāk, ar instrumentiem, lai pārbaudītu tavu fizisko stāvokli. Un, lūk, kā viņš to dara: viņš tur ieskatās grāmatā, kurā eksperti ir rakstījuši par šīm dažādajām tēmām: “Ja notiek šādi, tad nav kārtībā tas.”

E-24 Un es teicu: “Nu, vienīgais stereoskops, kas man ir, ir Bībele, saproti, dvēselei.” Un es teicu: “Tagad es tevi pārbaudīšu.” Es teicu: “Jāņa Evaņģēlijā 5:24 ir teikts: 'Kas Manus vārdus dzird.'” Es teicu: “Tas nav tikai sēdēt un klausīties to. Tas nozīmē pieņemt to, saproti, pieņemt to; tu tici tam. Kaut kas tevī saka, ka tas ir pareizi. Tu esi to pieņēmis, tici tam, tas ir tavs. 'Kas dzird,” tas jau ir tavs, 'Manus vārdus un tic Tam, kas Mani sūtījis...' Vai tu tam tici?”
Viņš teica: “Jā.”

E-25 Es teicu: “Tad es pateikšu tev, ko teica galvenais Ārsts: 'Viņš ir pārgājis no nāves dzīvībā un vairs nenāks nosodījumā jeb tiesā.'” Es sacīju: “Cik man zināms, saskaņā ar grāmatām tu esi izturējis pārbaudi.”

E-26 Tas vecais vīrs, gandrīz simts gadus vecs, vispār nebūdams baznīcēns; bet pirmo reizi, kad uz viņa takas atspīdēja tā gaisma, viņš to pieņēma. Vai redzat to iepriekšnolemto sēklu, kas tur gulēja? Tieši tā. Hm-hm. Redziet, tiklīdz Gaisma to apspīd, tā nekavējoties atdzīvojas.

E-27 Lūk, es zinu, šodien ir karsta diena, un es izskatos kā...man nav viegli aicināt jūs, ļautiņi, uz sapulci, kad jums ir jāsēž tik saspiesti. Un tomēr es nodomāju, ka ar Dieva žēlastību man būtu jānovada vēl viens dievkalpojums, pirms man būs jūs visi jāatstāj; es ceru, ka tas nebūs uz ilgu laiku.

E-28 Un rīt vakarā man ir jādodas uz Čikāgu, lai sāktu trešdien. Es nodomāju, ka es ieradīšos tur nedaudz agrāk, ja iespējams, un nedaudz atpūtīšos, pirms sākšu dievkalpojumu sēriju. Un es domāju, ka viņiem tas būs... Lūk, es to ieraudzīju tieši šeit. Te ir tas sludinājums. Tā saucas Maringo... [Kāds saka: “Merigold.”-Tulk.]...laukumā, jā, Merigold, Merigold, jā, laukumā, arēnā. Tas notiks Merigold Arēnā, sākot no trešdienas vakara un līdz pat svētdienai. Un sestdienas rītā ir arī Pilnā Evaņģēlija uzņēmēju brokastis. Bet es nezinu, kur tieši viņi ir to paziņojuši. Nē. Tātad sestdienas vakarā tas ir Lein-Tehā. Es redzu, ka tas ir paziņots šeit.

E-29 Tātad, ja jūs atradīsieties kaut kur tajā rajonā vai tieši tajā vietā, tas būs parasts, tikai parasts evaņģelizācijas dievkalpojums, kā mēs to darām vienmēr. Lielākā daļa vēstījumu būs galvenokārt par to, kas jau ir mācīts šeit, jo tieši šeit mēs ierakstām mūsu lentes, saprotiet. Tur viņi var celt traci. Bet, ja viņi saņem šeit ierakstītās lentes, tā jau ir viņu darīšana, vai viņi gribēs kādu lentu noklausīties. Tās tiek sūtītas tieši no šejienes. Šī ir mūsu pašu kancele.

E-30 Tāpēc pie viņiem es parasti cenšos pieskarties kaut kam ne pārāk dziļam, jo daudziem no viņiem ir seklas zināšanas, un tas, kas notiek... Bet šeit es jūtu, ka man ir tiesības teikt jebko, ko Dievs liek man sirdī, lai pateiktu to tieši no šejienes. Tāpēc visas mūsu lentas tiek ierakstītas tieši no šejienes. Saprotat? Un šobrīd viņi ir tieši tajā telpā, jūs varat redzēt viņu galvas tur virs tā matētā stikla, kur viņi sēž ar saviem magnetofoniem.

E-31 Tātad... Un, ja jūs gribat atnākt uz sanāksmi, mēs par to ļoti priecāsimies. Vienkārši, ja jūs tur nokļūsiet un nezināsiet, uz kurieni tieši doties, nu, vienkārši sazinieties ar jebkuru no Pilnā Evaņģēlija ļaudīm vai ar brāli Karlsonu, un viņš...viņš pateiks jums, kas... Viņš var norādīt jums, vai arī Filadelfijas draudze, vai kāds no viņiem, viņi var jums pateikt, kā tieši nokļūt uz to vietu.

E-32 Pēc tam es atgriezīšos nākamās pirmdienas vakarā, kaut kad pēcpusdienā vai vakarā. Un otrdien mēs dodamies atpakaļ uz Arizonu, lai palaistu bērnus skolā un tā tālāk. Un tad es nezinu, kad tieši es atkal atgriezīšos, jo Tas Kungs... Es gribu, lai Viņš mani vada, ko tieši darīt.

E-33 Notika ļoti interesanta lieta. Varbūt es varētu... Es zinu, ka tas tiek ierakstīts, un varbūt es varētu to pateikt šeit. Un kamēr notiek vīzijas un Svētā Gara vadība, es negribu palaist to garām, kamēr tas virzās. Tas ir... Lūk, pagājušais gads ir bijis viens no...droši vien viens no pilnākajiem ar vīzijām, kāds vien man ir bijis visā manā kalpošanā (šis pēdējais gads), par to, kas ir noticis; un jūs zināt, ka tas tika pareģots, pirms tas notika, un tas notika tieši tā, kā bija pateikts.

E-34 Un tā, mēs atkal atbraucām uz šejieni un...lai apciemotu. Man pavisam noteikti nepatīk šīs vietas klimats, jo es...kad es šeit nokļūstu, tas vienkārši mani sagrauj. Un es vienkārši... Tiklīdz es pārbraucu pāri tiem pakalniem un nobraucu šajā ielejā, man jau pēc desmit minūtēm parādās nātrene, nelaba dūša (laikapstākļi), galvas reibonis, un viss izskatās spokains un drūms, un man vienkārši ir jātiek no šejienes prom. Saprotat? Un viendien es runāju ar sievu...

E-35 Bet tas, kas mani piesaista...pirmkārt, kas mani atved uz šejieni, tie esat jūs, cilvēki, saprotiet, šī draudze. Es jums saku, ka no visām vietām, kur esmu bijis savā dzīvē, tieši šeit man visvairāk patīk atnākt un sludināt Evaņģēliju. Un izskatās, ka šeit mēs varam izveidot desmit reizes labāku ierakstu nekā jebkurā citā vietā. Saprotat? Redziet, tieši tāpēc es saku: “K ur Dievs kaut ko dara, pie tā arī turies.” Un, manuprāt, lūk, kur bija tā lielā kļūda – ka es nedevos prom, kad Viņš pirmoreiz mani aicināja, un tāpēc Viņš padara to kaut kā smagu, kad es ierodos. Paklausība ir labāka nekā upuris.

E-36 Un tātad es visu laiku braukšu turp un atpakaļ, sludinādams dievnamā. Un tie cilvēki, kuri nav no šīs pilsētas – jūs tiksiet informēti. Billijs Pols būs šeit, tepat birojā, un ar viņu jūs varat sazināties jebkurā laikā. Un mēs brauksim šurp, lai novadītu... Un tad uzreiz būs septiņas Bazūnes, ja Tas Kungs gribēs, septiņas pēdējās Mocības un Kausi, un tā tālāk, kā nu mums sanāks; varbūt laiks būs mazliet vēsāks vai kā citādi, kā nu Tas Kungs vadīs.

E-37 Un tā, viendien, kad ierados...tur pacēlās jautājums par kaut ko...par to, ka kāds man bija iedevis čeku, un uz tā bija rakstīts: “Personīgi,” tieši man un vienīgi man, ar norādi, “nodokļi samaksāti, bez maksas,” un viss pārējais. Nu, mēs aizgājām, un Billijs zināja, ka man bija tāda kā vajadzība pēc tā čeka. Un tā...

E-38 Viņš aizgāja un jautāja juristiem, vai mēs varam to izņemt naudā. Viņš teica: “Nu, viņš ir Amerikas pilsonis, kāpēc lai viņš nevarētu to saņemt skaidrā naudā? Redziet, te ir teikts, ka 'nodokļi ir samaksāti' un viss pārējais, 'bez maksas'. To var darīt jebkurš pilsonis.”

E-39 Taču tas viņu (Billiju) neapmierināja, tāpēc viņš devās pie valsts grāmatveža. Tas sacīja: “Nu, protams, viņš var saņemt naudu.” Teica: “Viņš ir Savienoto Valstu pilsonis.”

E-40 Nu, viņam nepietika arī ar to, tāpēc viņš piezvanīja Merlam Milleram, kas ir nodokļu asociācijas vadītājs tur Indianapolisā, viņi bija mūsu advokāti, un tāpēc... Aiss un Millers. Tātad: "Protams, viss ir kārtībā. (Redzi?) Protams, viņš var saņemt to čeku. Tas ir...tas ir izrakstīts viņam, 'to var parakstīt tikai viņš'.” Es biju vienīgais, kas varēja to parakstīt un tā tālāk, un to nevarēja apzīmogot ar mūsu...

E-41 Redziet, es nekad neizņemu skaidru naudu par čekiem. Tieši par to mani savulaik apsūdzēja. Kāds atnes čeku kaudzi un saka: “Šeit, brāli Branham,” un tas notiek sanāksmē. Es parakstu: “Viljams Branhams, Viljams Branhams....” Nu, valdība visu laiku par to interesējās. Un es tos parakstīju uz sava vārda un maksāju par tiem parādus, bet viņi pateica, ka es vienalga esmu parādā nesamaksātos nodokļus no tā visa, 300 tūkstošus dolāru. Lūk, kur radās visa tā jezga.

E-42 Tātad, tiklīdz es iesniedzu čeku, ak, uzreiz uzradās tas aģents, teica: “Mēs atkal atsāksim to viņa lietu.” Tā ka tas padarīja to tādu kā asu.

E-43 Un brālis Lī Veils, kurš sēž šeit, (man šķiet, ka es varu to pateikt) mēs vienkārši... Viņš bija atnācis, un šis jaukais, skolotais baptists šeit... Nesen es kristīju viņu šeit baseinā Jēzus Kristus Vārdā, brāli Lī Veilu. Un viņš ir patiešām jauks cilvēks, brālis Kristū. Viņš jau iepriekš ir sludinājis mums šeit, un viņš ir ļoti intelektuāli izglītots un turklāt vēl Gara vadīts vīrs. Kad tā gaisma atspīdēja pār viņu, viņš teica, ka esot mēģinājis tikt prom, bet vienkārši nav spējis to izdarīt, tā ka kādu rītu es kristīju viņu tieši šeit. Nevarēja to vairs izturēt, tāpēc mēs vienkārši nācām šurp, uzvilkām drēbes un ienācām iekšā, un viņš tika kristīts Jēzus Kristus Vārdā.

E-44 Nu, es nodomāju, ka, tā kā viņš bija uzņēmis šo brīnišķīgo garīgo ēdienu, varbūt, lai nedaudz parunātos, mēs varētu paēst arī fizisko ēdienu. Tā nu mēs devāmies uz “Zilo Vepri” un apsēdāmies, runājāmies, un uzradās jautājums: “Kā tu ļauj cilvēkiem par sevi šādi runāt?”

E-45 Lūk, brālis Veils ir viens no jaukākajiem cilvēkiem, kādus es pazīstu, bet, ziniet, es viņam vienmēr esmu teicis, ka viņš “ir nedaudz par daudz impulsīvs”. Un tā viņš...tā es teicu... Es ceru, ka tu neiebildīsi, brāli Veil. Tāpēc viņš...es teicu: “Nerīkojies pārāk sasteigti. Sēdi mierīgi. Tieši Dievs ir tas, kurš to dara.”

E-46 Viņš teica: “Jā, varbūt tev tas liekas normāli,” viņš teica...viņš teica... Bet, nu, viņš...viņš... Es domāju, ka viņš ir tik gudrs, ka tie, ar ko viņš satiekas, tie gudrie, inteliģentie cilvēki, viņš vienkārši zina, kā to visu pateikt, un viņiem nav no kā atsperties. Tas arī viss.

E-47 Tāpēc es teicu: “Paklausies, brāli Veil.” Mēs sēdējām “Zilajā Veprī”. Es teicu: “Kādu dienu Dāvids, pēc tam, kad viņu no troņa bija gāzis viņa paša dēls, viņš aizbēga no troņa; sacelšanās, Israēls sašķelts; un Dāvidu no troņa gāza viņa paša dēls, un viņš raudādams gāja ārā no pilsētas. Un kāds puisis, kuram nepatika viņa pēdējās-dienas vēstījums, ziniet, viņam viņš nerūpēja; tāds večuks, nedaudz kropls, gāja tur līdzās, uzjautrinājās par viņu, un viņš spļāva virsū Dāvidam. Un tas sargs izvilka to zobenu un sacīja: “Vai tad es atstāšu galvu uz šī suņa, kas apspļauda manu ķēniņu?” Dāvids sacīja: “Liec viņu mierā. Tas Kungs viņam pateica to darīt.' Redzi? Apspļaudīja viņu, smējās par viņu un vēl apspļaudīja viņu! Teica: 'Tas Kungs pateica viņam to darīt.'” Nu, mēs zinām to stāstu, kā tas atgriezās atpakaļ. Brālis Veils domāja, ka, lai izdarītu kaut ko tādu, bija vajadzīgs ļoti daudz žēlastības.

E-48 Tiklīdz mēs bijām atgriezušies un iegājuši birojā, valsts grāmatvedis piezvanīja Billijam Polam un pateica par to viņam. Un tā brālis Veils devās mājās kopā ar ar mani. Kad es ienācu, es pateicu sievai... Tas bija kaut kad vēlā pēcpusdienā. Mēs iegājām istabā. Es teicu: “Man kaut kas ir tev jāpastāsta, dārgā.”

E-49 Mēs bijām runājuši tieši pirms manas aiziešanas. Viņa teica: “Bil, es zinu, ka Dievs tevi tur sūtīja, mēs visi to zinām, bet Viņš nekad neteica tev atgriezties. Viņš teica... Lūk, kas mani uztrauc.”

E-50 Es teicu: “Es domāju, ka tas ir tevis un bērnu dēļ.” Man tas nav svarīgi. Es kalpošu Viņam, ja Tas Kungs gribēs, lai kur es arī dotos.” Un tā nu es atnācu atpakaļ un šādi viņai par to pateicu. Es vienkārši pagriezos, noliku savu cepuri.

E-51 Un kāds pateica kaut ko aptuveni šādu: “Ak, tas nodokļu iekasētājs! Mums vajadzētu iziet...” Vienkārši izspļāva kaut ko tādu.

E-52 Nedomādams par to, ko es biju sacījis brālim Veilam, es teicu: “Liec viņu mierā. Varbūt Tas Kungs lika viņam to darīt.”

E-53 Tiklīdz es biju to pateicis, uz sienas uzzibsnīja gaisma un uzrakstīja uz tās (tur sēdēja brālis Veils un mana sieva): “Brauc atpakaļ uz Arizonu.” Uzrakstīja uz sienas ar burtiem: “Brauc atpakaļ uz Arizonu.” Tā tas ir. Tā ka es dodos, āmen, atpakaļ uz Arizonu.

E-54 Un tā, šī nedēļa ir bijusi lielu svētību nedēļa. Šonedēļ mums bija personīgas pārrunas ar cilvēkiem, kuri bija gaidījuši kopš Septiņiem Zīmogiem. Un es nešaubos, ka daži, protams, bija pasaukti no citām pilsētām, no visas valsts. Un tajā rītā, pirms sākās tās pārrunas, kad es sēdēju tai istabā, Svētais Gars ļāva pierakstīt man precīzi visu, ko viņi zināja, visu, ko viņi gribēja jautāt; salikt jautājumus tieši tādā secībā, kādā viņi gribēja, un izstāstīt viņiem viņu sapņus un skaidrojumus, pirms viņi man to pateica.

E-55 Lūk, tie cilvēki, kas bija šeit, tajā telpā. Un es ļāvu viņiem runāt. Viņi teica: “Nu, brāli Branham, es atnācu tāpēc un tāpēc.”

E-56 Es teicu: “Lūk, atcerieties, ka mēs neesam sapulcējušies šeit, lai būtu sadraudzībā. Mēs neesam ieradušies šeit, lai būdu sadraudzībā viens ar otru. Tavā prātā ir kāds jautājums, tavā sirdī, uz kura tu esi paklupis, un tu nezini, kas tas ir. Un varbūt ar Dieva palīdzību es varēšu uz to atbildēt.”

E-57 Es sacīju: “Atceries, ka arī dienvidu ķēniņienei bija daži jautājumi, kad viņa ieradās pie Salamana. Un Bībelē ir teikts, ka nebija nekā atklāta vai apslēpta, uz ko Salamans nevarētu atbildēt.” Un es teicu: “Te ir kas lielāks par Salamanu. (Saprotat? Tā tas ir.) Kungs Jēzus apsolīja: 'Kur vien divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. Un visu, ko viņi var iedomāties vai vēlēties un to paprasīs, tas viņiem tiks dots'.Un tagad tev ir jautājums, kaut kas, ko tu nezini; kaut kas, kam tu nezini kā pieiet; kaut kas, par ko tu nezini, ko ar to darīt.”

E-58 Un es teicu: “Vēl Raksti saka, ka 'Dieva eņģeļi ir sapulcējušies ap tiem, kas Viņu bīstas,' tā tas ir tajā otrā pasaulē, ko šīs piecas maņas neuzrāda.”

E-59 Šīs piecas maņas sazinās tikai ar šo pasauli. Ja tev nebūtu taustes, tu neko nejustu. Tad taustes sajūta tev neko nenozīmētu, tā būtu cita pasaule. Ja tev nebūtu redzes, tad tas, uz ko tu skatītos, tev būtu sveša pasaule, tu par to neko nezinātu. Tātad šīs piecas maņas ir vienīgās, ko Dievs ir devis mūsu rīcībā.

E-60 Lūk, ir vēl viena, ko sauc par ticību. Un ar ticību tu kāp augšā pa kāpnēm, līdz galu galā tu vari uzkāpt tik augstu, ka tu ielauzies citā pasaulē, kas ir vīzija. Tur tu vari redzēt.

E-61 Tieši tāpat kā tad, ja tu nezinātu, kam tieši tu pieskaries ar taustes sajūtu, nekad nebūtu to redzējis, bet tad tavas acis atvērtos un tu to ieraudzītu. Tas viss būtu noslēpums tam cilvēkam, kurš nekad nav redzējis. Viņam tas būtu noslēpums, un tomēr tā tas ir.

E-62 Un tur Tas Kungs... Pirms mēs ieradāmies šeit pie cilvēkiem, kuri ir no visas valsts, no visurienes, no ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem, atbraukuši uz šīm pārrunām... Un tiklīdz viņi beidza savu sakāmo (tieši tos jautājumus, kurus viņi gribēja uzdot, to, ko viņi gribēja jautāt), es teicu: “Paskatieties uz šo,” es pacēlu un parādīju viņiem papīra lapu ar visiem jautājumiem, kas bija sakārtoti tieši tādā secībā, kā viņi tos uzdeva, grasījās tos uzdot, atbilde uz viņu jautājumu bija pierakstīta tieši tā, kā tā tika dota. Tas Kungs ir liels. Viņš zina visu. Un tomēr man bija vajadzīgas trīs dienas, lai atgūtos no tās pēcpusdienas – tas bija tik ļoti nogurdinoši. Un tā, tomēr es nolēmu tik ar to galā pirms mūsu aizbraukšanas.

E-63 Un tas ir pareizais veids, īstais veids, kā rīkoties ar indivīdiem. Lūk, ir lietas, ko var teikt.

E-64 Un, ja šeit ir cilvēki, kas zina tos sirds noslēpumus, kas tika atklāti, tas būtu pilnīgi...tas būtu briesmīgi, tas izraisītu noziegumus, tas novestu pie tā, ka kāds tiktu nošauts vai notiktu vēl kas, ja tas šādi tiktu atklāts tieši šeit uz platformas, publiski, cilvēku priekšā. Tas novestu līdz cietumsodiem un visa pārējā, kas...

E-65 Bet, kad tu sēdi kopā ar to otru, tikai jūs divi, Svētais Gars... Un mēs saprotam, ka tas, ko viņi man jautā, ir privāti. Es par to neko nesaku. Un tas, ko es viņiem saku, ir viņu ziņā, vai viņi to grib pateikt vai nē. Saprotat? Un to pārrunu saturs ir zināms tikai mums diviem. Tas nozīmē ņemt cilvēkus pa vienam un sēdēt tur, līdz viss ir pilnīgi nokārtots, saprotiet; Svētais Gars.

E-66 Un tikai aizdomājieties par to žēlastību – Svētais Gars pastāsta man visu par to, ikvienam (tur bija vesela rinda), vēl pirms viņi tur ieradās; atbraukuši no visas valsts, cilvēki, kurus es nekad dzīvē nebiju redzējis. Un es visu pierakstīju, lai viņi zinātu, jautājumus tieši tādā secībā, to, kā tie tiks atbildēti.

E-67 Vienam brālim bija jautājumi par čūskas sēklu, kas netika pilnībā atbildēti, jo viņu īsā pusstunda bija beigusies. Es ceru, ka viņš jau ir saņēmis atbildes uz to no tā papīra. Es... Viņš bija to pierakstījis, un viņš nesaņēma visas savas atbildes, tāpēc es viņam atbildēju rakstiski, atbildēdams uz papīra. Ja viņš to nav saņēmis, tas ir pie Billija Pola. Es zinu, ka šis vīrs sēž šeit, es pirms brītiņa uz viņu paskatījos. Tāpēc, ja viņš...ja viņš grib to noskaidrot, tas ir pierakstīts uz papīra lapas, atbildes uz taviem jautājumiem.

E-68 Un tā, ak, Tas Kungs ir tik labs! Es ceru, ka visi jūtas labi. Hm-hm.

E-69 Un tagad atcerēsimies...un tagad, kad es lūgšos par šiem kabatlakatiņiem, atcerēsimies brāli Dauhu. Tas ir dārgs brālis, un mēs gribam atcerēties viņu lūgšanā.

E-70 Un es redzu brāli Angrenu, bet es nekur neredzu māsu Angrenu, vai ar viņu tagad viss ir kārtībā? Jā, viņa sēž tieši blakus viņam. Protams. Jā. Es priecājos. Jo mēs vienvakar saņēmām zvanu...vienkārši par viņu un viņas meitu, māsu...es... Dauningu, Dauningu. Viņi nobrauca no ceļa, un, ja nebūtu Dieva žēlastības, viņas abas būtu sadragātas uz vietas. Un viņas devās pa taisno uz draudzi – iekāpa vilcienā un atbrauca.

E-71 Es jūs visus nekad neaizmirsīšu. Es jūs mīlu. Dievs to zina. Es jūs mīlu. Brauc pāri visai valstij tik sliktos laikapstākļos!

E-72 Kad es skatos šeit uz dažiem brāļiem no Džordžijas un Alabamas, un dažādām vietām, un Tenesī, un no visurienes, viņi brauc mašīnā pa apledojušu, slidenu ceļu turp un atpakaļ, lai ierastos šeit uz vienu dievkalpojumu.

E-73 Kad es nesen saņēmu steidzamu zvanu par brāli Dauhu, es nenojautu, ka Lima, Ohaio, atrodas tik tālu. Vienkārši... es domāju, ka tas ir pavisam netālu. Bet, ak, es izbraucu no šejienes ļoti agri no rīta, bet nokļuvu tur tikai pulksten vienos pēcpusdienā; braukdams visu...tik ātri, cik vien ļāva ceļa zīmes, un pa divu joslu šoseju. Un es aizdomājos, cik tas ir tuvu, salīdzinot ar tiem tālajiem dienvidiem, no kurienes brauc tie citi cilvēki; no tālajiem ziemeļiem un rietumiem, no kurienes viņi ierodas.

E-74 Es jūs mīlu, un tieši tāpēc es cenšos šeit būt ārkārtīgi patiess.

E-75 Un šie veterāni! Es redzu brāli Krīču un pārējos, kas tagad sēž turpat aizmugurē, un tos, kas ir bijuši kopā ar mani visus šos gadus, un visas tās lietas, un kā mēs kopā uzaugām. Es aplūkoju Marijas Džo fotogrāfiju, šķiet, tas bija pirms pāris dienām. Kad mēs pirmo reizi satikāmies, viņa bija vēl pavisam mazulīte, bet tagad, man šķiet, viņa ir precējusies, un viņai ir bērni. Brālis Krīčs un māsa Krīča bija jauni, tumšmataini, un Meda un es, bet tagad mēs esam sirmi un sakumpuši. Redziet, tādos cilvēkos ir kaut kas, kas tevi piesaista. Saprotiet, tev...tev gribas būt viņiem blakus. Saprotat? Ir šis un tas, kas vienmēr atsauc tev atmiņas. Es vienkārši pieminu viņus kā piemērus par citiem, kas atrodas šeit. Jauni un veci, mēs gaidām Tā Kunga atnākšanu.

E-76 Tāpēc šorīt es esmu licis...es ticu, ka Dievs lika man sirdī šorīt mācīt šeit svētdienas skolas nodarbību, ja Dievs gribēs, un tas būs ilgi. Es... Un, tā kā šī būs mana pēdējā kalpošana uz kādu laiku, cik nu es zinu...

E-77 Un es gribu, lai jūs atceraties, ka brālis Nevils paliek šeit, draudzē, un ir atbildīgs par šo dievnamu Svētā Gara vadībā; ka viņš paliek šeit un viņš tic šim vēstījumam, un māca to tieši tāpat, kā daru es. Pareizi. Un jebkurā laikā, kad vien jūs vēlēsieties, ja uzskatīsiet par vajadzīgu atnākt un klausīties brāli Nevilu, tas noteikti jums nāks par labu, es esmu pārliecināts. Viņš ir liels Jēzus Kristus kalpotājs.

E-78 Es pazīstu Ormanu Nevilu kopš pašas bērnības, un viņš nav mainījies ne par mata tiesu, tikai ticis tuvāk Dievam. Atceros, kad es redzēju viņu pirmo reizi pie... Es biju uzaicināts uz viņa metodistu platformu. Un, kad es atgriezos šeit uz dievnamu, es teicu: “Viendien es kristīšu viņu Jēzus Kristus Vārdā.” Un te nu viņš ir tagad, ar vēstījumu, virzās uz priekšu, īsteni brašs kalpotājs.

E-79 Un brālis Nevils iet cauri lielai spriedzei un ciešanām, ko viņš šeit dievnamā neizrāda. Bet, tā kā Tas Kungs ļauj man nedaudz ieskatīties cilvēku dzīvēs, es zinu, ko viņš pārdzīvo; ļoti daudz ko, saprotiet. Un viņš pavisam noteikti pārdzīvo lielu piepūli un spriedzi, un pārējo. Un jūs, šejienieši, atbalstiet viņu tāpat kā Jozua un Kālebs pieturēja Mozus rokas, kad viņš nesa Vārdu.

E-80 Vairāk par visu – mīliet viens otru. Mīliet viens otru. Nevajag... Nav svarīgi, ko mēģina pateikt velns! Tagad jūs visi esat viena liela, jauka grupa. Bet atcerieties manu brīdinājumu, saprotiet, sātans neļaus tam tā palikt. Nekādā gadījumā! Viņš izšaus visu iespējamo, ja viņam izdosies ievest kādu, lai īstenotu savu mērķi. Viņš atvedīs kādu kritiķi vai neticīgo un apsēdinās viņu, un ļaus viņam būt sadraudzībā ar jums, neuzkrītoši un tā tālāk, un tad viņš ielaidīs tajā cilvēkā kaut ko indīgu un tas sāks izplatīt to pa visu draudzi. Neatbalstiet to. Lai jums nav nekā kopēja ar to visu. Tāpat turpiniet būt viens pret otru mīloši, jauki un laipni. Lūdzieties par to vīru, lai arī viņš tiktu glābts, vai par to sievieti, lai kas viņš nebūtu, vienkārši lūdzieties par viņiem. Un turieties stipri kopā.

E-81 Un stāviet ar savu draudzes ganu. Saprotiet, viņš ir gans, un izrādiet viņam cieņu. Viņš vedīs jūs uz priekšu un...jo viņš ir Dieva iecelts, lai to darītu.

E-82 Un tā, vai jūs atcerēsieties? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ienaidnieks atnāks. Un, kad viņš nāks, saliedējieties tik stipri, cik spējat. Un tas, ko velns izmantos kā ienaidnieku, vai nu iznāks, vai ienāks un kļūs par vienu no jums. Tas arī viss.

E-83 Nekad neveidojiet savā starpā klanus vai runājat...noslēdzaties savā lokā. Mēs esam viens. Es nevarētu teikt: “Kreisā roka, es esmu dusmīgs uz tevi, es tikšu no tevis vaļā, jo tu neesi mana labā roka.” Viņš ir mana kreisā roka. Es gribu, lai viņš tur arī paliek. Pat mana pirksta galiņš, es gribu, lai tas paliek tieši tur, es gribu, lai katra mana ķermeņa daļiņa paliek tieši tur. Un Dievs vēlas, lai mēs kā ticīgo ķermenis cieši turamies viens pie otra, cieši klāt viens otram.

E-84 Un tā, jums ir magnetafona lentes par to. Jums ir lentes par to, kam mēs ticam. Jums ir lentes par disciplīnu draudzē, kā mēs uzvedamies Dieva draudzē, kā mums ir jāsanāk kopā šeit un jāsēž kopā Debesu vietās. Nepalieciet mājās. Ja Dievs ir tavā sirdī, tu degsi nepacietībā, kad tās durvis atvērsies, lai ieietu šeit, lai būtu sadraudzība ar saviem brāļiem. Ja tu šādi nejūties, tad es tev saku: tev ir laiks sākt lūgties.

E-85 Jo mēs dzīvojam pēdējās dienās, kad Bībele paceļ, tas ir, mudina mūs “vēl vairāk, kad mēs redzam tuvojamies to dienu”, mīlēt vienam otru ar kristīgu mīlestību un dievišķu mīlestību, “pulcēties kopā Debesu vietās un...un Kristū Jēzū” un mīlēt vienam otru. “Tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība vienam pret otru.” Tā tas ir. Turieties cieši kopā.

E-86 Ja tev šķiet, ka tas brālis vai māsa mazliet kļūdās, saki: “Kungs, neļauj, lai manī parādās tā rūgtuma sakne, jo tas slikti ietekmēs viņu un aizvāks Kristu no manas dzīves.” Tās indīgās ļaunuma, skaudības un naida skābes, tās uzreiz aizvāks Svēto Garu no tevis. Tās izdzīs Viņu no šī dievnama. Tās nonāvēs Dieva Garu jeb padzīs to no šejienes, ievainos jūsu draudzes ganu. Tās izdarīs visdažādākās lietas. Saprotat? Nedariet to.

E-87 Vienkārši sakļaujieties kopā vēl ciešāk. Savelciet... Paņemiet to jostas sprādzi, kā vienvakar šeit liecināja tas brālis kalpotājs par jostas sprādzi, ko viņš bija redzējis vīzijā. Vienkārši... Tās sprādzes uz “visiem Dieva ieročiem”. Vienkārši uzvelciet to, savelciet, pietuvinieties viens pie otra. Tik un tā mīliet viens otru! Runājiet labu viens par otru, stāstiet viens par otru labas lietas, un tad Dievs jūs svētīs.

E-88 Un tā, šorīt, ja Tas Kungs gribēs, ar Viņa palīdzību un žēlastību, man šeit ir diezgan daudz jautājumu jeb, pareizāk sakot, Rakstu vietu. Un tagad, pirms mēs tam pieķersimies... Man šķiet, ka es dzirdēju, kā tur noklikšķ magnetofoni. Caur Viņa žēlastību mēs tagad runāsim vēstījumu.
Sākumā palūgsim.

E-89 Kungs Jēzu, es runāju šim draudzes ķermenim, ka viņiem ir jāturas pie nemainīgās Dieva rokas, pie viņu absolūta, Vārda; brīdinādams viņus, kā Pāvils brīdināja savu ganāmpulku, ka “ienāks vilki”. Tu esi tāds pats Dievs šodien, kāds Tu biji toreiz, un arī ienaidnieks ir tas pats. Lai šī sadraudzība un mīlestības saites vienmēr ir starp šiem cilvēkiem Jēzū Kristū.

E-90 Palīdzi šajā rītā, Kungs, kad mēs lasām Vārdu. Lai Svētais Gars atklāj to mums, lai draudze tiktu pilnībā nostiprināta “ticībā, kas reiz tika nodota svētajiem”, lai viņus noturētu. Un lai, kā Tu parādīji vīzijā pirms kādiem diviem gadiem, “uzkrāt pārtiku”, labus, veselīga izskata dārzeņus, ko es redzēju vīzijā, kas tika uzkrāti šeit, šajā dievnamā, lai šodien mēs saņemam veselu mucu ar to (dāvā to, Kungs) vai daudz daudz lentes: lai tas atklātu mums Jēzu Kristu tajā stundā, kurā mēs dzīvojam; lai dotu mums uzturošo spēku, garīgu stiprumu tam uzdevumam, kas ir priekšā. Dāvā to, Tēvs.

E-91 Svētī viņus, Tavus bērnus. Šajā rītā viņi ir ieradušies šeit no dažādām šīs valsts vietām. Šis ir karsts un mitrs rīts, un tomēr mēs tajā visā jūtam Svētā Gara klātbūtni.

E-92 Mēs aizdomājamies par Džonu Vesliju un Kalvinu, un Senkiju, un Noksu, Finniju un daudziem citiem, kad cilvēki sēdēja zālēs pat bez elektriskā ventilatora un sviedri tecēja pa viņu sejām. Labi un skaisti ģērbtas sievietes sēdēja auditorijās un tik ļoti svīda, ka viņu drēbes bija pilnībā izmirkušas, klausoties Dieva Vārdu, kas baroja viņu dvēseles. Lūk, mēs nojaušam, Kungs, ka viņi kaut kur tur atpūšas, gaidīdami Tā Kunga atnākšanu.

E-93 Turi mūs kopā, Tēvs. Lai Svētais Gars mūs vada un virza. Dāvā mums garu kalpošanas mūžu Tev. Dāvā šajā rītā mums šo vareno vēstījumu, ko mēs gaidām no Tava Vārda, lai tas sasniegtu ikvienu sirdi. Lai lūpas, kas runā, Kungs, runā Patiesību. Lai sirdis, kas klausās, ir auglīgas uzņemt patiesību un lai tā izaug un kļūst par vareniem Mūžīgās Dzīvības kokiem, lai būtu spožas gaismas un visiem cilvēkiem lasāmas vēstules; lai viņi zinātu, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem un dzīvo mūsu vidū. Piepildi mūs ar mīlestību un Gara augļiem tik ļoti, lai citi vīrieši un sievietes, zēni un meitenes redzētu Kristus Dzīves rezultātus, kas turpina dzīvot mūsos divus tūkstošus gadu pēc tā lielā notikuma. Dāvā to, Tēvs, Tavam godam. Mēs prasām Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.

E-94 Un tā, es gribu izlasīt kaut ko no Rakstiem. Un es ceru, ka jums ir sagatavoti zīmuļi, papīrs un viss pārējais.

E-95 Brāli Nevil, tu necelies. Es vienkārši novilkšu savu žaketi, lai... [Brālis Nevils saka: “Viss kārtībā. Āmen.”-Tulk.] Tas ir... Es atvainojos, ka novelku žaketi, bet šeit augšā ir ļoti karsts.

E-96 Tagad es vēlos, lai jūs atvērtu vēstuli Kolosiešiem, 1. nodaļu no Kolosiešiem. Un tad, kamēr mēs to lasīsim, sākot ar... Es vēlos, lai jūs izlasītu visu šo Kolosiešu nodaļu, kad pārnāksiet mājās. Bet es vēlos, lai šorīt jūs kopā ar mani izlasītu no 15. līdz 29. pantam ieskaitot.

E-97 Un tagad vienkārši esiet tik pacietīgi, cik vien iespējams, jo es jūtu, ka, ja Dievs man palīdzēs, tieši tas jums atklās un atgādinās visas tās pārējās lietas, par ko es esmu runājis visās šī dievnama pastāvēšanas dienās; kāpēc es teicu to, ko teicu, un kāpēc es darīju to, ko darīju. Lūk, kāpēc.

E-98 Un tā, no 15. panta.
Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais;
Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās...neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu,
bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.
Un Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai visā būtu pats pirmais.
Jo Tēvam labpatika, lai Viņā mājotu visa pilnība...mājotu visa pilnība.

E-99 Atļaujiet man vēlreiz nedaudz uzsvērt šo 19. pantu:
Jo Tēvam labpatika, lai Viņā mājotu visa pilnība,
lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru – gan debesīs, gan virs zemes.
Paskatieties, uz ko attiecās šī salīdzināšana.
Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis,
Savā miesas ķermenī izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties Viņa priekšā,
ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši un kurš ir sludināts visai radībai apakš debesīm; un tam arī es, Pāvils, kalpoju.
Tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir Viņa ķermenis.
Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds,
tas noslēpums, kas ļaužu paaudzēm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad ir skaidri parādīts Viņa svētajiem.

E-100 Un es gribu vēlreiz izlasīt šo pantu.
Tas noslēpums, kas ļaužu paaudzēm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad ir skaidri parādīts Viņa svētajiem.
Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, godības cerība.
Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku nostādītu pilnīgu Kristū Jēzū.
Par to arī es darbojos, cīnīdamies pēc Viņa spēcības, kas manī darbojas ar spēku.

E-101 Un tā, kā tēmu... Es gribu paņemt no šejienes šo kā tēmu, pamatojot to uz visu Bībeli, bet es gribu nosaukt to šādi: “Kristus ir Dieva atklātais noslēpums.” Kristus ir Dieva atklātais noslēpums! Un tā, es pasniegšu to kā svētdienas skolas nodarbību, lai mēs visi varētu lasīt kopā un mums būtu šī kopējā sadraudzība.

E-102 Un tā, Dievam bija apslēpts noslēpums, kas Viņam bija pirms pasaules sākuma. Lūk, dziļi Dieva prāta dzīlēs bija kaut kas, ko Viņš centās un grasījās īstenot, un, to darot, Viņam bija kāds vadmotīvs, proti, izpaust pašam Sevi. Jo tolaik sākumā vēl nebija pat mēness, ne zvaigznes, ne atoma, ne molekulas, ne kā cita. Viņš bija Dievs. Taču tolaik Viņš vēl nebija gluži Dievs, jo Dievs ir “pielūgsmes objekts”, un tolaik nebija nekā, kas Viņu pielūgtu.

E-103 Tāpēc Viņa varenajā prātā bija vēlme izpaust šos atribūtus. Un Viņā bija mīlestība, Viņā bija būt Tēvam, Viņā bija būt Dēlam, Viņā bija būt Glābējam, Viņā bija būt Dziedinātājam. Un visi šie diženie atribūti, kurus mēs redzam jau izpaustus, tie bija Dievā.

E-104 Tāpēc, manuprāt, kā pirmos Viņš radīja eņģeļus. Un tad viņi pielūdza Viņu, un tas padarīja Viņu par “Dievu”. Un ar to Viņš sāka, kā es to mēģināju izskaidrot iepriekšējos vēstījumos, salikt pa plauktiņiem. Un tā, kad eņģeļi sāka Viņu pielūgt, toreiz vēl nebija pat neviena molekula uz zemes. Tur nebija nekā. Tā visa bija tumsa. Nebija ne saules, ne mēness, ne zvaigžņu, nekā, tad Viņš bija Dievs. Kā Viņš jautāja Ījabam: “Kur tu biji, kad Es liku zemes pamatus (saprotat?), kad rīta zvaigznes dziedāja kopā, Dieva dēli no prieka gavilēja? (Saprotat?) Nu, kur tu biji?” Saprotat? Tas bija ilgi pirms zemes radīšanas.

E-105 Tātad Dievam bija mērķis un apslēpts noslēpums. Un tieši par to es šodien vēlos runāt draudzei - par Dieva apslēpto noslēpumu, kas bija Viņa prātā pirms pasaules pirmsākumiem, un par to, kā tas ir atklājies līdz pat šim laikam, kurā mēs dzīvojam. Saprotat? Es ticu, ka tad jūs skaidri sapratīsiet, kas ir noticis.

E-106 Dieva lielais noslēpums par to, kā... Tas ir noslēpums. Viņš glabāja to noslēpumā. Neviens par to neko nezināja. Pat eņģeļi to nesaprata. Saprotiet, Viņš to neatklāja. Tieši tādēļ zem mūsu septītā noslēpuma, kad tika atvērts septītais zīmogs, tur bija klusums. Jēzus, kad Viņš bija uz zemes (viņi gribēja zināt, kad Viņš nāks), Viņš sacīja: “Tas nav... Pat pats Dēls nezina, kad tas notiks.” Redziet, Dievs to visu patur pie Sevis. Tas ir noslēpums. Un tieši tādēļ debesīs bija pusstundu ilgs klusums, un septiņi pērkoni runāja ar savām balsīm, un Jānim pat bija aizliegts to pierakstīt, saprotiet, Tā Kunga atnākšanu. Tā ir tā lieta, ko Viņš vēl nav atklājis – kā Viņš nāks un kad Viņš nāks. Un tas ir labi, ka Viņš to nedara. Jā.

E-107 Viņš ir to parādījis jeb atklājis visos Bībelē atrodamajos prototipos. Tādējādi visa Bībele ir Dieva noslēpuma Kristū atklāsme. Hm! Visa Bībele ir tā viena mērķa, kas bija Dievam, izteikšana, tā viena nodoma, ko Viņš vēlējās sasniegt visā Bībelē. Un visas ticīgo darbības Bībelē ir bijušas līdzībā, izpaužot to, kas ir Dieva lielais mērķis, un tagad, šajā pēdējā dienā, Viņš ir to atklājis un rāda to. Un ar Dieva palīdzību mēs ieraudzīsim to šeit šajā rītā – kas vienmēr ir bijis Tā Kunga domās un kā Viņš to ir izteicis.

E-108 Tādējādi jūs redzat, cik svarīgi bija par to uzzināt un pēc tam censties darīt to zināmu cilvēkiem. Saprotat? Un tad jūs ne... Es neesmu iedziļinājies detaļās, lai mēģinātu izskaidrot to, kā Dievs man to ir atklājis.

E-109 Lūk, ja jūs vēlaties to atzīmēt... Man ir tik daudz vietu, no kurām es gribu izlasīt! Un tā, Lūkas grāmatā, Lūkas Evaņģēlija 24. nodaļā, mēs redzam, ka tie ir tie divi apustuļi ceļā uz Emavu. Un Jēzus iznāca tur ārā, tas bija pēc Viņa augšāmcelšanās, un viņi bija ceļā uz Emavu, gāja pa ceļu, domādami un sarunādamies, un sērodami par Viņa nāvi un kā viņi bija redzējuši Viņu ciešam par to, kam pēc viņu domām nebija vispār nekādas vērtības; viņu Kungs bija paņemts un piesists krustā. Un tur nu viņi gāja raudādami.

E-110 Un Viņš iznāca no ceļa malas un sāka runāt ar viņiem par Kristu. Viņš sacīja: “Ak, nesaprašas un lēnie uz saprašanu! Vai tad jūs nezināt, ka visi pravieši un Psalmi...” Redzat? Ko Viņš darīja? Apliecināja Sevi šiem apustuļiem, ka visi pravieši un visi Psalmi, un viss pārējais bija izteiktais Viņš. Saprotat?

E-111 Un tieši tāpēc es šorīt nolēmu nesludināt, jo nodomāju, ka mēs to labāk sapratīsim mācot, nekā tikai paņemot kādu tēmu un to ātri pārskatot. Mēs to vienkārši mācīsim.

E-112 Un tā, Viņš teica, ka visi Psalmi un visi pravieši runāja par Viņu. Nu, tādējādi tas parāda, ka visa Vecā Derība, visa Jaunā Derība un visi Psalmi, dziedājumi, dziesmas, kas tika dziedātas, tika dziedātas par Viņu.

E-113 Paņemiet 22. psalmu un nodziediet to, un salīdziniet to ar krustā sišanas rītu. Redziet, “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis? Visi mani kauli...tie skatās uz mani. Tie caurdūra Manas kājas un Manas rokas,” un visas tās lietas; viņi tur templī dziedāja šo psalmu, bet sita krustā tieši to Personu. Saprotat? Saprotiet, šie lielie reliģiskie līderi, šie lielie vīri, šie lielie skolotāji, un tomēr tik akli, ka, lasīdami praviešus un dziedādami tās dziesmas, darīja to noziegumu, ko tas viss sacīja, ka viņi darīs.
Tas pats notiek šajā rītā!

E-114 Tagad klausieties uzmanīgi, jo... Lūk, es pat nepievērsīšu uzmanību tam, ko saka tas pulkstenis. Es gribu, lai jūs to saprotat. Saprotat? Es gribu, lai jūs to saprotat. Labi? [Sanāksme priecājas un saka: “Āmen.”-Tulk.]

E-115 Tā ka šeit jūs varat redzēt, ka būtībā pašā sākumā, jau pati doma, kas bija Dieva prātā, Viņš apslēpa to no visiem tiem izglītotajiem. Un tikai noteikts skaits, izvēlēts, iepriekšnolemts skaits, iepriekšnolemti cilvēki, tie bija vienīgie, kas to sadzirdēja. Un izpētiet Rakstus par visiem praviešu laikiem un paskatieties, vai tas nebija tieši tas pats. Saprotat?

E-116 Lūk, un šeit Jēzus norādīja viņiem uz praviešiem un Psalmiem. Viņš teica, ka tie visi runā par Viņu. Redzat? Un tā šie ebreju skolotāji, rabīni, bauslības doktori, profesori bija izdarījuši tieši to pašu, ko viņi bija darījuši iepriekš.

E-117 Lūk, vēl ievērojiet, Viņš teica: “Izpētiet Rakstus, jo tieši tie liecina par Mani.” Izpētiet Rakstus, Rakstus, visus Rakstus. Ko es cenšos darīt? Parādīt jums, ka šī Bībele ir tas, kas ir pareizs.

E-118 Nesen es stāvēju slimnīcas istabā, sarunājos; kāda māsa bija lūgusi mani paskaidrot par konfesijām – kāpēc mēs esam pret konfesijām, klātesot dažiem cilvēkiem no konfesijas.

E-119 Saprotiet, tam ir jāatgriežas pie Vārda, jo Vārds ir Dievs. Saprotat? Un Jēzus šeit paziņo to pašu, ka Vārds ir Viņš. Jūs nevarat likt Rakstiem nonākt pretrunā pašiem ar sevi. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Un Vārds tapa miesa!” Saprotat?

E-120 Un tā, šeit Viņš saka: “Izpētiet Rakstus, tie liecina par Mani. Tajos jūs domājat, ka jums ir Mūžīgā dzīvība,” un tā ir taisnība, “bet tieši tie liecina par Mani. Un Es liecinu par tiem. Un, ja Es nedaru tos darbus, kas ir apsolīti, ka Es tos darīšu, tad neklausiet Mani. Bet, ja Es daru tos darbus un jūs nevarat Man noticēt, tad ticiet tiem darbiem, jo tie liecina, ka Viņš ir Vārds.” Ak, šķiet, ka vēl skaidrāk nebūtu iespējams! Saprotat? Labi. Un tā, “Izpētiet Rakstus”. Viņš teica, ka Mozus un visi likumi, un tā tālāk, un pravieši, un psalmi runāja par Viņu, un atkal Viņš sacīja, ka Raksti liecina par Viņu.

E-121 Viņš ir visas Bībeles galvenā tēma. Ja jūs lasāt Bībeli un neredzat Kristu katrā tās pantā, tad atgriezieties un izlasiet to vēlreiz. Saprotat? Ja jūs neredzat Kristu katrā Bībeles pantā, tad izlasiet to vēlreiz, jo jūs kaut ko palaidāt garām. Bībele ir Kristus. Viņš ir Vārds. Kad jūs lasāt: “Iesākumā Dievs radīja,” tur ir Kristus. Saprotat? Katrs... No šīs vietas līdz pat vārdam “Āmen” Atklāsmes grāmatā, katrs vārds liecina par Jēzu Kristu.

E-122 Tieši tāpēc šīs pievienotās grāmatas, kas tiek sauktas par “Daniēla otro grāmatu” un “Makabeju grāmatu”, pievieno šķīstītavu un tamlīdzīgas lietas, saprotiet, Rakstos par to nekas nav teikts. Saprotat? Tas nesaskan ar to visu pārējo. Tur nav vietas, kur varētu ielikt šķīstītavu. Tur nav vietas, kur varētu ielikt svēto starpniecību un pārējo. Tur nav tam vietas. Tur nav vietas kādai konfesijai. Tur nav vietas ticības mācībām, kas iziet ārpus Bībeles. Saprotat? Tādējādi, kad jūs redzat šādas lietas, tās vienkārši neiederas tajā ainā. Un tieši tāpēc cilvēki, kas to visu ir pievienojuši, ir pilnībā sajaukuši savu puzles attēlu. Saprotat? Viņi nespēj salikt to kopā pareizi, “tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi”.

E-123 Bet, ja tas ir salikts kopā pareizi, tad kļūst redzama pilnīga krišanas un atdzimšanas aina, visa radīšanas aina un viss Dieva plāns, atklāts tieši Jēzū Kristū. Āmen! Tas ir pilnībā salikts attēls ar visiem līkumiem un stūriem. Tas ir gluži kā... Lūk, es negribu būt zaimojošs, sacīdams to, bet tā ir kā puzles attēla salikšana.

E-124 Tieši tāpēc šodien mums ir attēli, kas izskatās briesmīgi. Saka: “Mēs esam ticīgie,” bet govs ēd zāli koka virsotnē. Tas nedarbojas. Tā notiek, kad viņi saka: “Jā, Viņš ir tas pats visā, bet tikai...Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, izņemot kādu konkrētu lietu.” Saprotat? Šādi jūs sabojājat savu attēlu.

E-125 Bībele saka, ka Viņš ir tas pats! Jāņa Evaņģēlija 5. nodaļā...tas ir, Jāņa Evaņģēlijā 14:12 Viņš teica: “Kas,” jebkurš cilvēks, “kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš tos darīs.”
“Nu, tas bija citam laikam.”

E-126 Te nu jūsu attēls atkal ir salikts nepareizi. Jums ir cilvēks, kas makšķerē zivis tuksnesī, karstu smilšu kaudzē, kur nav nevienas zivs. Saprotat? Redziet, jums ir jānoliek viņš atpakaļ tur, kur viņš zvejoja, Galilejā, kur zivju ir daudz, saprotiet. Saprotat?

E-127 Jums ir jāpanāk, lai tas attēls izskatās pareizi. Tas ir Dieva lielais attēls. Un ir tikai viens veids, kā jūs to ieraudzīsiet – kad jūs redzēsiet Jēzu Kristu. Tur ir visa Bībele. Viņš ir Bībeles galvenā tēma.

E-128 Lūk, jūs saprotat, ka no jebkuras vietas šeit var paņemt kādu tēmu, un sludinātājam ir ļoti grūti paklusēt. Tā vien gribas turpināt un turpināt šo domu, taču ir jāatgriežas pie tā, par ko mēs mācām.

E-129 Viņš ir Bībeles galvenā tēma. Viņš bija praviešos. Viņš bija Psalmos. Viņš bija Bībeles vēsturē. Bībele ir pravietiska grāmata. Tā ir vēsturiska grāmata. Tā ir mīlestības grāmata. Tā ir dziesmu grāmata. Tā ir Dzīvības grāmata. Un tajā jūs atrodat Kristu. Viņš bija praviešos. Viņš bija psalmos. Viņš bija vēsturē, un Viņš ir arī tās lietas Bībelē, kas nāks. Tātad Viņš bija iepriekš un būs pēc tam. Kas tādā gadījumā Viņš ir? “Tas pats vakar, šodien un mūžīgi.”

E-130 Bet, ja tu injicēsi tur kaut ko tādu, kas nepadara Viņu par “to pašu vakar, šodien un mūžīgi”, brāli Lī, tad pie kā tu nonāksi? Tad tu tur iegūsi drausmīgu attēlu. Jo Viņš bija vēsture, saprotiet, un Viņš ir tas Pravietis. Viņš ir Psalmi. Viņš ir viss. Un, ja jūs nevarat padarīt Viņu par visu un tādu pašu, tad kur...kāds izskatās jūsu attēls? Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi.

E-131 Viņš ir tieši tas! Viņš bija tie pravieši. Viņš bija viņos. Viņš bija Psalmos. Viņš bija vēsturē, un Viņš ir tās lietas, kas būs, “tas pats vakar, šodien un mūžīgi”. (Ebrejiem 13:8, ja jūs to pierakstāt). Tad Viņam būtu jābūt... Viņam būtu jābūt galvenajam... Ja Viņš tāds ir. Un mēs tam ticam, vai ne? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tātad, ja Viņš tāds ir, tad Viņam ir jābūt mūsu sarunu, mūsu domu, mūsu dziedāšanas, mūsu staigāšanas galvenajai tēmai. Viņam būtu jābūt mūsu dzīves galvenajai tēmai. Ja Viņš ir Bībeles galvenā tēma un Bībele ir mūsos, tad Viņam būtu jābūt galvenajai tēmai visā, ko mēs darām, sakām vai domājam; tam būtu jābūt Kristum. Vai pareizi? [“Āmen.”] Labi.

E-132 Tā kā mēs tā domājam, tā kā Viņš ir veidots par “visu lietu” Galvu priekš mums (tā ir teikts vēstulē Kolosiešiem)... Viņš ir “visu lietu” Galva priekš mums. Jo Viņš tika veidots mums, kas tiekam uzskatīti par “visām lietām”. Jūs teiksiet: “Bet kā ar grēcinieku?” Viņš tika veidots, lai būtu grēcinieka Tiesnesis, ja viņš to nepieņem. Viņš tika veidots kā godība ticīgajam, kurš to pieņem. Tāpēc tur tas... “Visas lietas bija Viņa veidotas un priekš Viņa.”

E-133 Un ir vajadzīga nakts, lai izteiktu dienas krāšņumu. Ir vajadzīgs negoda trauks, lai izpaustos mīlestība un rūpes par trauku godam. Ir vajadzīga netikla sieviete, kas valkās amorālas drēbes un pārdos savu tikumību, lai izpaustu īstas, piedienīgas lēdijas tikumu. Saprotat? Kādam ir jābūt krāpniekam un zaglim, lai izpaustos īstena ticīgā, īstena kristieša neviltotība. Ir vajadzīgs liekulis, lai parādītu ticīgo, to, kas viņš ir.

E-134 Tādējādi “visas lietas ir Viņa veidotas”. Un, tā kā Viņš ir kļuvis “viss” mums, katram no mums, visas lietas Viņa veidotas un Viņam. Tādējādi, tā kā tā ir patiesība, mums būtu jābūt identificētiem (tā vajadzētu būt) ar Viņu. Mums būtu jāidentificē sevi ar Viņu, jo Viņš ir identificējis Sevi ar mums. Mums vajadzētu identificēt sevi ar Viņu. Kā? Dzīvojot Viņam, ne tikai mutiski apliecinot to.

E-135 Tik daudzi cilvēki mutiski apliecina, piemēram... Es teikšu... Tas ir aizgājis tik tālu: “Vai tu esi kristietis?” “Es esmu metodists.” Nu, tas ir ļoti tālu no tā, lai būtu...lai darītu sevi zināmu kā kristieti. Nu, paskatieties, ko dara metodisti. “Es esmu baptists.” Nu, paskatieties, ko dara baptisti. “Es esmu katolis.” Paskatieties, ko dara viņi. Saprotat?

E-136 Taču vienīgais veids, kā tu patiešām vari būt kristietis, ir, kad Kristus apliecina Sevi tevī. Šis kādam iedzels! Es ceru, ka ikviens, kas klausās šo lenti, arī to sapratīs. Saprotat? Saprotat? Saprotat?
Tu teiksi: “Es esmu pentakosts.” Tas neko nenozīmē.

E-137 Tas ir tevī identificēts Kristus. Lūk, kad Viņš ir tevi atzinis.
Tu teiksi: “Es runāju mēlēs.” To dara arī dēmoni.

E-138 “Es esmu skaļi gavilējis.” Arī muhamedāņi, budisti un citi skaļi gavilē. Indieši kliedz čūskas dejā. Saprotat? Protams. To dara viņi visi. Kultos, klanos un visur citur, viņi kliedz un bļaustās. Cilvēki kliedz un auro beisbola spēlē.

E-139 Bet, kad Kristus ir identificēts tevī, apliecinādams Sevi, tad tu esi līdzīgs Kristum. Un vārds kristietis nozīmē “līdzīgs Kristum”. Lūk, kāda ir tava identifikācija. Labi. Lūk, un tā kā Viņš ir mūsu identifikācija, tad mums vajadzētu identificēties ar Viņu, dzīvojot Viņam.

E-140 Ievērojiet, šajā lielajā, apslēptajā noslēpumā Dievam bija trīskāršs mērķis. Dievam Viņa lielajā apslēptajā noslēpumā, kas Viņam bija pirms pasaules sākuma, Viņam tajā ir trīskāršs mērķis. Un tieši to mēs šorīt gribētu noskaidrot: kāds ir šis trīskāršais mērķis? Saprotat? Lūk, es ticu, ka ar Dieva palīdzību, kurš ir šeit un...ka Viņš mums to parādīs. Un tā, ja Viņam bija šis trīskāršais mērķis, mēs gribam noskaidrot, kāds šis trīskāršais mērķis ir.

E-141 Pirmā lieta bija tā, ka Dievs gribēja atklāt Sevi cilvēkiem.

E-142 Viņš to nevarēja izdarīt kā varenais Jehova Dievs, kas ietvēra visu telpu, laiku un Mūžību. Viņš nevarēja. Viņš ir pārāk varens, lai atklātu Sevi cilvēkiem, jo tas būtu pārāk noslēpumaini. Kā gan varētu tā varenā Būtne, kas nekad nesākās... pat tad, ja jūs izietu ārpus simtiem miljardu, triljonu un triljonu gaismas gadu cikla, līdz pat bezgalībai, līdz Mūžībai un... Tāds varens Radījums, kas bija tas viss un joprojām ir!

E-143 Bet Viņš gribēja izdarīt, lūk, ko: Viņš mīlēja tēva lomu, jo Viņš bija Tēvs. Un vienīgais veids, kā Viņš varēja to izpaust, bija kļūt par Cilvēka Dēlu. Tieši tāpēc Jēzus nemitīgi atkārtoja: “Cilvēka Dēls.” Saprotiet, viņi nezināja, par ko Viņš runā, daudzi no viņiem. Bet vai tagad jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.” -Tulk.] Saprotat? Viņš gribēja izpaust Sevi. Tas bija Viņa...viens no Viņa trim lielajiem mērķiem bija izpaust Sevi, identificēt Sevi ar cilvēkiem, atklāt Sevi Kristū.

E-144 Otrkārt, būt pirmajā vietā Viņa ticīgo ķermenī, tas ir, Viņa līgavā, lai Viņš varētu dzīvot cilvēkos.

E-145 Lūk, Viņš varēja to darīt Ādamā un Ievā, bet viņus nošķīra grēks, tāpēc bija jābūt kādam veidam, lai to atkal atgūtu. Ak vai! Ak, kad es... Tas...tas man ir tik dziļi, kaut vai domāt par to! Saprotat? Vai redzat, kāds bija Dieva mērķis? Nu, kāpēc Viņš vienkārši nepaturēja Ādamu un Ievu tādā stāvoklī? Tad Viņš nekad nebūtu varējis izpaust Savu pilnību, visus Savus atribūtus. Jo Viņš varēja tur būt Tēvs, tas ir tiesa, bet Viņš ir arī Glābējs. Jūs teiksiet: “Kā tu zini, ka Viņš tāds bija?” Viņš ir, jo es esmu to piedzīvojis. Saprotat? Saprotat? Viņš ir Glābējs, un Viņam tas bija jāizpauž. Un kā Viņš varēja to izdarīt? Tikai caur Kristu. Kā Viņš varēja būt Dēls? Tikai caur Kristu. Kā Viņš varēja būt Dziedinātājs? Tikai caur Kristu. Redziet, tās visas lietas ir ietvertas tajā vienā Personā, Jēzū Kristū. Ak vai! Kad es...

E-146 Kad es par to domāju, es redzu, ka konfesijas vienkārši pazūd no redzesloka un vienkārši aiziet arī viss pārējais, saprotiet, kad es redzu Dieva lielo mērķi, atklājot Sevi, un būt... Pirmkārt, atklāt Sevi Kristū, “Dieva pilnība miesā”. Un tad atnest šo “Dieva pilnību miesā” cilvēkos, lai Viņam varētu būt pirmā vieta, pārraudzība, vadība.

E-147 Nesen vakarā... Ja jūs neesat dabūjuši to lenti, es te vienu vakaru sludināju par tēmu “Jēzus Kristus gūsteknis”. Pāvils, gūsteknis! Saprotat? Kad Dievs padara tevi par Savu gūstekni, tad tu nevari darīt neko citu, kā vien to, ko tev saka Gars. Pāvils, ar visu savu lielo intelektu, viņš mācīja...viņš mācījās pie Gamaliēla, lai kādu dienu kļūtu par izcilu priesteri vai rabīnu. Un viņam bija lielas ambīcijas. Intelektuāli viņš bija liels cilvēks, liela autoritāte, liels cilvēks valstī. Bet viņam vajadzēja upurēt visu līdz pēdējam, saprotiet, lai kļūtu par daļu no Vārda, lai izpaustu Jēzu Kristu. Viņš zināja, ko nozīmē pateikt...

E-148 Viņš grasījās kaut kur doties, viņu bija aicinājuši kaut kādi brāļi, bet Gars aizliedza viņam darīt pašam savu gribu. Ak, ja pa pusei garīgi ļaudis spētu to uztvert! Saprotat? Viņam bija aizliegts darīt pašam savu gribu. Viņš varēja darīt tikai... “Gars man aizliedza.” Saprotat? Viņš bija Kristus gūsteknis.

E-149 Tad kādu dienu tā zīlniece, kura... Viņš zināja, Pāvils zināja, ka viņam ir vara izdzīt to dēmonu, bet viņš varēja darīt tikai tā, kā gribēja Dievs. Viņa sekoja viņam dienu no dienas, kliegdama viņam aiz muguras, bet kādu dienu Gars deva viņam atļauju. Tad viņš apsauca viņu, to garu, kas bija viņā. Saprotat? Viņš zināja, ko nozīmē būt gūsteknim.

E-150 Mozus; viņam vajadzēja tikt vaļā no savām prāta spējām, lai atrastu Kristu, lai kļūtu par gūstekni. Kad Dievs bija izsitis no viņa visu pasauli un visu to vareno vīru, kas viņš bija, un todien nostādījis viņu uguns staba klātbūtnē, viņš vairs neko nevarēja pateikt. Viņš pat nevarēja, viņš teica, pat nespēja parunāt. Tad Dievam bija gūsteknis. Saprotat? Tu vairs nemēģināsi darīt ar saviem spēkiem. Tad Dievam bija jāapvelta šis cilvēks...tas ir, jādāvā viņam pietiekami daudz spēka, lai viņš varētu doties uz turieni.

E-151 Un viņš sacīja: “Kungs, es pateicu faraonam to, ko Tu teici, bet viņš to nedara.”

E-152 Viņš teica: “Tad paņem šo savu nūju,” Dievs runā, tas ir Dieva Vārds, “ej uz turieni un vērs to uz austrumiem, un izsauc mušas.” Un mušas tika radītas, jo Viņam bija gūsteknis, kuru faraons it nekādi nespēja uzpirkt. Neviens cits nevarēja novērst viņu no ceļa. Viņš bija pilnīgs gūsteknis Dieva Vārda važās, piesaistīts tikai pie TĀ SAKA TAS KUNGS.

E-153 Ak, ja Dievs var iegūt sev šādus gūstekņus! Tieši tad Viņš var izpaust Savu pārākumu, saprotiet. Viņš tik ļoti ir ieguvis to vīru jeb to cilvēku, ka tas nezina neko citu, kā vien Kristu. Vai jūs saprotat, ko es domāju? Labi. Tas bija otrkārt.

E-154 Pirmkārt, pilnībā izpaust Sevi – Dievs Kristū.

E-155 Otrkārt, lai caur to ieņemtu pirmo vietu Savā draudzē, kas ir Viņa ķermenis, līgava; līdz Viņš spēs ieņemt pirmo vietu, lai izpaustu Sevi caur viņiem. Labi.

E-156 Un, treškārt, lai atjaunotu Valstību, kas krita caur grēku, caur pirmo Ādamu, tās pareizajā stāvoklī; lai atjaunotu to stāvokli, kad Viņš pastaigājās vakara vēsumā kopā ar Saviem ļaudīm, runāja ar tiem, bija sadraudzībā ar tiem.

E-157 Bet, lūk, grēks un nāve bija nošķīruši viņus no Viņa klātbūtnes un no visas Viņa izpausmes. Vai jūs saprotat? Pirms pasaules radīšanas; lai izpaustu visus Savus...Savus atribūtus, to, kas Viņš bija.

E-158 Tāpēc, ja kāds trīsvienības piekritējs, kas ir šeit, tikai uz brītiņu atraisītos, jūs ieraudzītu, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars nav trīs dievi. Tie ir viena Dieva trīs atribūti. Saprotiet, tā ir izpausme. Tēvs, Viņš bija...gribēja būt Tēvs. Viņš bija Tēvs, Viņš bija Dēls, un Viņš ir Svētais Gars. Un Tēvs un Svētais Gars ir viens un tas pats Gars. Vai tad jūs to neredzat? Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Nevis trīs dievi. Velns ir stāstījis jums šādas lietas, lai padarītu jūs par elku pielūdzējiem. Saprotat? Tas ir viens Dievs, izpausts trīs atribūtos; būt Tēvam, būt Glābējam, būt Dēlam, būt Dziedinātājam, saprotiet, Tās ir Viņa izpausmes.

E-159 Es gribu uzkavēties pie tā nedaudz ilgāk, lai arī cilvēki, kas klausās šo ierakstu, varētu saprast šo domu, ieraudzīt to. Lai aplūkotu katru no šīm tēmām, man būtu vajadzīgas daudzas, daudzas stundas. Taču es ceru, ka es izskaidroju to pietiekami skaidri, lai jūs saprastu, ko es gribu pateikt. Saprotat?

E-160 Dievs, izpausts Jēzū Kristū, kurš bija gan Tēvs, gan Dēls, gan Svētais Gars, “Dieva pilnība miesā”.

E-161 Tagad “visa Dieva pilnība miesā” mājo Viņa draudzē, pārākumā. Visu, kas bija Dievs, Viņš ielēja Kristū, un viss, kas bija Kristus, tika ieliets draudzē, ticīgajos.

E-162 Nevis konfesijā! Mēs izskatīsim to pēc dažām minūtēm, un tas uz visiem laikiem tiks aizvākts no tavas galvas, saprotiet; ar Dieva palīdzību es parādīšu jums, kāds ir tas iemesls, ja vien Viņš mums to ļaus.

E-163 Kāds ir Viņa mērķis tagad? Izpaust sevi kā Dēlu, saprotiet, lūk, lai Viņā mājotu “Dieva pilnība miesā”. Es... Man te ir atvērta vēstule Kolosiešiem, tieši man priekšā. Redzat? Tas...tieši tāds viscaur Rakstos bija Dieva nodoms. Tātad, lai caur šī Dēla dzīvību, caur Viņa krustu (“ar Viņa krusta asinīm”, kā šeit ir teikts) Viņš varētu samierināt ar Sevi ķermeni, līgavu, kas ir Ieva, otrā Ieva. Un Dievs to parādīja prototipā, tāpat kā Viņš izdarīja ar Mozu un visiem pārējiem. To pašu Viņš izdarīja Ādamā un Ievā, parādīdams prototipu, ka viņi bija Kristus un līgava: Viņš ir otrais Ādams; draudze ir otrā Ieva.

E-164 Un, kamēr vien otrā Ieva ir kompromisā ar Vārdu, vai tad viņa nedara tieši to, ko izdarīja pirmā Ieva? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Viņi mēģina teikt: “Nu, tas bija kādam citam laikam.” Un pēc dažām minūtēm mēs pie tā tiksim, vai Viņš teica, ka tas bija citam laikam, vai nē. Kā gan tas varētu būt citam laikam, ja Viņš ir “tas pats vakar, šodien un mūžīgi”?

E-165 Bet Dievs bija tā nolēmis un “apslēpis to no gudro un saprātīgo acīm, un atklājis to iepriekšnolemtajiem mazuļiem”, kuri bija iepriekšnolemti to saņemt.

E-166 Tieši tāpēc (paskatieties uz visiem laikiem) vienmēr, kad tā gaisma kādu apspīdēja, viņi to atraidīja un noraidīja. Un tur stāvēja lieli intelektuāļi un tie lielie priesteri, tur bija autoritātes un rabīni no lielo skolotāju vidus, visvisādi, piemēram, Nikodēms un pārējie; cilvēks ar izcilu izglītību, bet viņš pat saprast to nespēja.

E-167 Un tur stāvēja tie lielie priesteri un rabīni, kas bija apmācīti tajā Vārdā. Ak, viņi zināja to, intelektuāli! Bet Viņš sacīja: “Jūs esat no sava tēva velna, un viņa darbus jūs darīsit.” Aizdomājieties par to, svēti vīri, viņu dzīvēm jūs it nekur nevarētu piekasīties vai viņu tēva dzīvei, vai viņu vectēva dzīvei, vai viņu vec-vec-vec-vec-vec-vectēva dzīvei. Ja kaut kas nebūtu kārtībā, tad viņi būtu miruši kaunā, viņi būtu nomētāti ar akmeņiem. Bet šeit stāv Jēzus un nosauc šo grupu par “ļauno garu baru”, reliģiskus cilvēkus.

E-168 Ak, kāda liela atklāsme! Lūk, lai atkal atjaunotu Savu radniecību, lai atvestu atpakaļ... Lūk, Viņam vajadzēja ļaut viņiem aiziet pazušanā. Vai jūs to saprotat? Viņam vajadzēja ļaut viņiem grēkot, dot viņiem brīvas gribas izvēli... Viņš nevarēja likt viņiem grēkot, paliekot Dievs, bet pēc tam sodīt viņus par to, ko Viņš lika viņiem darīt.

E-169 Bet, dāvājot cilvēkam partnerattiecības ar Viņu, Viņš šādi ļāva cilvēkam rīkoties saskaņā ar brīvas gribas izvēli, saprotiet, tieši tā, kā Viņš ir devis tev šodien. Saprotat? Saprotat? Tu vari rīkoties, kā vien gribi, tev ir brīvas gribas izvēle. Un tā, tādējādi, ja Viņš šādus nosacījumus deva pirmajam, tad Viņam šādi nosacījumi ir jādod arī otrajam, Viņam šādi nosacījumi ir jādod ikvienam, citādi Viņš jau pašā sākumā ir rīkojies nepareizi. Saprotat? Bet ikviens ir uz tā paša pamata.

E-170 Lūk, redzot... Atgriežot to atpakaļ un ļaujot tam cilvēkam to darīt, un zinot, ka viņš to izdarīs... Viņš zināja, ka viņš to izdarīs. Bet ko tas paveica? Tas darīja redzamu Viņa kā Glābēja atribūtu. Un tad viss mērķis paliek Jēzū Kristū, lai kļūtu...lai Dievs pats uzņemtos Sava likuma sodu (nāvi), lai nomirtu, lai izpirktu sievu, kura, Viņu noraidot, bija aizgājusi pazušanā.

E-171 Kad Ieva aizgāja no Vārda, viņa aizgāja no sava dzīvesbiedra. Un, kad draudze aiziet prom no Vārda uz konfesiju, viņa noraida un ir netiklībā ar cilvēciskās gudrības pasauli, noraida Dieva Vārda autoritāti. Vai tas ir skaidrs? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Bībelē ir teikts: “Dara garīgu netiklību.” Jebkurš noraidīts Bībeles Vārds vai jebkura tai pievienota interpretācija ir pilnīga noraidīšana un laulības pārkāpšana attiecībā pret Dievu, kurš ir tavs Vīrs. Un laulības pārkāpēja nekad neieies Debesu Valstībā, mēs to zinām. Saprotat? Un tā, redziet, tieši to pašā sākumā darīja Ieva.

E-172 Un tā, tagad vēlreiz paskatieties, kāds ir Viņa trīskāršais mērķis. Izpaust Sevi Jēzū Kristū; ieiet tajā ķermenī caur Jēzu Kristu, lai iegūtu pārākumu, lai (kāpēc?) atkal atjaunotu Ēdeni, lai atvestu atpakaļ to, kas bija pazaudēts. Tas bija vienīgais, kas nebija kārtībā. Visas pārējās Viņa lietas bija kārtībā.

E-173 Bet Viņam vajadzēja ļaut...dot cilvēkam brīvas gribas izvēli, lai tas kristu, lai Viņš varētu būt Glābējs, lai darītu redzamu to, kas ir Viņā, saprotiet, Savu Glābēja atribūtu. Kādam bija jābūt pazudušam. Un tieši tāpēc, ka cilvēks krita un bija pazudis, Viņš kļuva par viņa Glābēju, piemērojot Savu likumu. Un Viņš nevarēja to izdarīt kā tas varenais Jehova, kas ietvēra visu telpu, laiku; saprotiet, Viņš nevarēja to izdarīt. Viņam bija jākļūst par Cilvēku. Un Viņš kļuva radinieks cilvēkam, kas bija pazudis, āmen, un kļuva par Cilvēku – Dievs, kļuvis miesa!

E-174 Aleluja! Jūs domājat, ka esmu uzvilcies, bet tā nav. Kaut kas iekšienē!

E-175 Dievs no Dieva kļuva par mani, lai uzņemtu uz Sevi manu grēku, lai Viņš varētu padarīt mani par Sevi, āmen, saskaņā ar Savu lielo nodomu par Dieva dēliem un meitām, jo Viņš ir mūžīgais Tēvs. Šis atribūts bija Viņā, tādēļ tam bija jātiek darītam redzamam.

E-176 Vai tagad redzat šo pilnīgo trīskāršo mērķi? Saprotiet, lai izpaustu Sevi, Viņš vēlas kļūt... Tātad, pasaule ir pazudusi, un tagad Viņam ir jāizpauž Sevi Cilvēkā, lai kļūtu par Glābēju caur samierināšanu ar Asinīm no Viņa krusta. Lūk, Viņam bija jākļūst par to, lai nomirtu, lai izglābtu un ievestu Sevi atpakaļ draudzē, lai Viņam būtu pirmā vieta Savā draudzē.

E-177 Un tā, atcerieties, ka tā nevar būt un nekad nav bijusi, un nebūs konfesija! Viņam ir jābūt pirmajā vietā, un Viņš ir Vārds. Āmen! Kā tad tajā var injicēt kādu ticības mācību? Tas ir...tas padara draudzi par prostitūtu, ja tiek pieņemti jebkādi cilvēciski vārdi no kādas ticības mācības vai konfesijas. Tā nekavējoties tiks iezīmēta (Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā) kā netikle un ielasmeitas, kur Romas katoļu baznīca ir netikle, bet protestanti ir ielasmeitas. Tas ir pilnīgi skaidrs ikvienam, kas spēj lasīt. Mēs esam izskatījuši draudzes periodus, un jūs varat noklausīties to tajās lentēs, ja vēlaties. Tieši tā. Tātad jebkas, kas savienojas ar kādu ticības mācību, kas ir ārpus Bībeles, Dieva acīs ir ielasmeita. Un viņi izdarīja to pašu, ko izdarīja Ieva, aizgāja prom no Vārda, kas ir Kristus. Ak vai! Labi.

E-178 Un tā, mēs redzam Viņa noslēpumu, ko Viņš bija apslēpis savā prātā pirms pasaules radīšanas. Un tā, vai jūs gribētu par to mazliet izlasīt? Vienkārši izlasīsim to. Vai jums ir daudz laika? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Mēs...mēs to izlasīsim. Tagad mēs visi vienkārši atvērsim (vismaz vienu vietu mēs izlasīsim) vēstuli Efeziešiem un sāksim lasīt no 1. nodaļas Efeziešiem. Un tā, turpinot svētdienas skolas nodarbību, lūk, par šo trīskāršo Kristus izpausmi, izlasīsim.
Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis...

E-179 Lūk, skatieties, tas nav adresēts pasaulei, bet:
...svētajiem un Kristū Jēzū uzticīgajiem, kas ir Efezā.

E-180 Kā jūs ieejat Jēzū Kristū? Pievienojoties draudzei? [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.] Caur piedzimšanu! “Ar vienu Garu,” 1. Korintiešiem 12. nodaļa, “mēs visi esam kristīti vienā ķermenī.” Redzat?

E-181 Labi, tieši pie tiem viņš vēršas. Tas nav adresēts ārējai pasaulei. Mēs nevaram par to runāt ar grēcinieku, jo viņš par to neko nezina. Pāvils nevērsās ar to pie grēciniekiem. Viņš sacīja: “Tas attiecas uz to...to grupu, kas ir Kristū Jēzū.”
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.
Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.

E-182 “Debesīs.” Ak, kā gribētos, lai man būtu laiks! Es to esmu šeit atzīmējis, savā Bībelē, par Debesīm, kas ir tās vietas Debesīs. Tikai uz mirklīti, Debesis ir “ticīgā cilvēka pozīcija Kristū”, saprotiet, “tā vieta, kur ticīgais stāv Kristū”, Debesīs.
Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis...(ieklausieties)...izredzējis mūs Viņā pirms pasaules radīšanas...

E-183 Kad Viņš mūs izredzēja? “Pirms pasaules radīšanas”, kad Viņa lielais apslēptais noslēpums, Viņa lielais noslēpums...
...Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā (kā?) mīlestībā.
Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš (ko?) jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa dēliem būt caur Jēzu Kristu.

E-184 “Iepriekš nolēma!” Lūk, kur ir tas noslēpums. Viņš... Pirms Kristus vai jebkas cits bija uz zemes, vai redzat Viņa lielo noslēpumu, ka Viņš izredzēja līgavu? Zinot, ka Ieva kritīs neticēdama Vārdam; zinot, ka viņa kritīs; bet Viņš izraudzīs līgavu, kas nekritīs, kas turēsies pie šī Vārda, neatkarīgi no tā, ko par to saka pārējā pasaule. Viņi turēsies pie šī Vārda! Viņi ir iepriekšnolemti stāvēt tur, “bērnu iecelšanai dēlu stāvoklī caur Jēzu Kristu”; iepriekšnolēmis draudzi šai varenajai, godības pilnajai pozīcijai!

E-185 Vai tagad jūs redzat Viņa noslēpumu? Kādam nolūkam? Lai atjaunotu kritušo Ievu, jo viņa bija draudzes prototips. Un tā, ievērojiet: tāpat kā Dievs atvēra Ādama sānu un izņēma Ievu, no viņa paša miesas un asinīm, un sadalīja viņa garu, atdalīdams sievišķo daļu no vīrišķā, un ielika to Ievā. Izņēma no Ādama sāna ribu un izveidoja no tās Ievu. Tieši tāpat Dievs rīkojās, izņemot no Kristus sāna Asinis un ūdeni, bet Kristus ir Vārds. Viņš paņēma šo Vārdu un izveidoja Savu draudzi, Ievu. Redzat? Viņš izpirka to atpakaļ Sev ar Asinīm, kas iznāca no Viņa ķermeņa. Vai tagad jūs redzat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]

E-186 Šobrīd atklājas lielais Dieva noslēpums, kas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas, bet vienmēr ir bijis redzams prototipos. Tagad skatieties, mēs redzam, ka Viņš...ka Viņš to izdarīja. Un šeit, vēstulē Efeziešiem un daudzās citās vietās... Bet ar to jums pietiks, lai... Lūk, cauri visiem tiem laikiem Viņš ir lēnām vēris vaļā šo noslēpumu. Vai tagad jūs redzat? Lūk, laika gaitā... Kā gan Viņš...

E-187 Kas tad ir redzams šajā prototipā? Viņš atvēra Ādama sānu un paņēma daļu no viņa miesas, kas piederēja Ādamam, lai uztaisītu Ievu. Līgavai ir jābūt Vārdam, jo Viņš ir Vārds. Viņa nevar stāvēt uz ticības mācībām. Viņa nevar balstīties uz konfesijas. Viņa nevar balstīties uz labu uzvedību. Viņai jāstāv tikai uz Vārda, jo viņa ir daļa no tā. Viņa tika paņemta no Kristus. Saprotat?

E-188 Un lai būtu pārliecināti, ka visa Aizraušana... Lūk, Luters bija daļa, Veslijs bija daļa, pravieši bija daļa. Ja viņi nav daļa... Vienkārši tajā atklāsmē, kurā viņi bija, veidodami to ķermeni (kājas, kāju pirkstus, rokas un tā tālāk) līdz pat Galvai (pie kā mēs nonāksim pēc dažām minūtēm), saprotiet, tas veido visu Aizraušanu! Tas ir Vārda ķermenis, kas ir Kristus. Āmen!

E-189 Ārpus tā jūs esat pazuduši. Man ir vienalga, cik labs tu esi vai kādas tev ir attiecības, vai kāda tev ir sadraudzība, vai kāda ir tava organizācija – tu esi pazudis, ja šis Vārds nav tevī.

E-190 “Ja jūs paliksiet Manī (Vārdā), Mans Vārds paliks jūsos, tad prasiet, ko vien gribat,” jo jūs un Vārds esat viens un tas pats. Viņš ir pirmajā vietā. Viņam ir pārvalde. Tu... tu esi Viņa gūsteknis. Pasaule ir mirusi. Tev vairs nav nekā... Tu redzi, ka citi cilvēki dzīvo tā, kā viņi dzīvo, bet tu tomēr to nedari. Tu esi gūsteknis. Tu esi iejūgts kopā ar Viņu. “Mans jūgs ir patīkams.” Iejūgts ar Kristu, ar Viņa Vārdu. “Es daru tikai to, kas patīk Tēvam. Un, ja jūs nevarat ticēt, ka Es esmu Viņš, tad ticiet Vārdam.” Tik nevainojami! Ievērojiet.

E-191 Tagad paskatieties, cauri visiem tiem gadsimtiem Viņš pakāpeniski darīja to zināmu, lēnām atvērdams šo noslēpumu caur praviešiem un caur prototipiem (lūk, mēs varam to paturpināt un...) izpauzdams Sevi.

E-192 Viņš izpauda Sevi Mozū. Paskatieties uz Mozu: viņš piedzima bērnu vajāšanas laikā. Viņš piedzima, lai būtu atbrīvotājs. Viņš tika paslēpts meldros, tāpat kā Jēzus tika aizvests uz Ēģipti. Viņš iznāca ārā. Viņš uzkāpa kalnā un atgriezās ar baušļiem.

E-193 Jēzus uzkāpa kalnā (Viņa pirmā svētruna, kalna sprediķis) un nokāpa lejā ar baušļiem. “Jūs esat dzirdējuši, kā senajos laikos ir teikuši: 'Tev nebūs laulību pārkāpt.' Es jums saku: kas paskatās uz sievieti ar iekāri, tas jau ir pārkāpis laulību.” Likumdevējs, Priesteris, Ķēniņš, Līderis, tieši tā!

E-194 Viņš izpauda Sevi Jāzepā: piedzima starp konfesijām, saviem brāļiem. Viņi ienīda viņu bez iemesla, jo viņš bija garīgs. Viņš redzēja vīzijas. Dievs bija ar viņu. Viņš varēja iztulkot sapņus. Un viņa brāļi viņu ienīda. Viņa brāļi viņu pārdeva par gandrīz trīsdesmit sudraba gabaliem. Tieši tāpat kā Jūda Iskariots, viens no Viņa brāļiem, pārdeva Viņu par trīsdesmit sudraba gabaliem. Viņš tika iemests bedrē un uzskatīts par mirušu. Tā tas ir. Viņa tēvam un pārējiem tika pateikts, ka viņš ir miris. Un Viņš tika iemests tajā bedrē, paņemts augšā un kļuva par faraona labo roku.

E-195 Tajā cietumā – kā viņš tur cieta! Un tur divi tika izglābti... Dzērienu devējs un maizes cepējs, tas ir, viens no tiem aizgāja bojā, bet otrs tika izglābts. Un tas dzērienu devējs... Viens no viņiem aizgāja pazušanā, bet otrs tika izglābts. Tieši tāpat kā uz krusta, kad Viņš bija Savā cietumā – piesists pie krusta par mūsu grēkiem, kļuvis par gūstekni; viens zaglis aizgāja bojā, bet otrs tika izglābts. Redziet, pilnīgi precīzi!

E-196 Pēc tam viņš kļuva par faraona, tā ķēniņa, labo roku, kā viņš bija sapņojis, redzējis vīzijā, ka sēdēs pie ķēniņa kājām un ka viņam tiks iedota visa vara Ēģiptē. Viņa vīzijai bija jāpiepildās. Droši vien viņš bija to daudzkārt pārdomājis, kamēr atradās tajā cietumā; viņa bārda auga aizvien garāka un garāka, un tā tālāk, bet viņš to pārdomāja. Viendien viņa vīzijai bija jāpiepildās.

E-197 Kaut arī tas ievelkas, tam ir jānotiek! Kā es teicu vakar vai aizvakar...trešdienas vakarā šeit dievkalpojumā. Saprotiet, tam ir jānotiek. Kad Dievs tā saka, tam ir jānotiek. Tas ir apstiprināts pravietis, un tam ir jānotiek, jo tas ir Dieva Vārds.

E-198 Un Vārds nāk tikai pie pravieša. Vārds pravietis nozīmē “rakstītā dievišķā Vārda atklājējs”, gluži tāpat kā pareģis, saprotiet, vai redzētājs. Ievērojiet. Un redzētājs, ziniet, tas, kas runā uz priekšu, viņš ir dievišķi apstiprināts, kad viņš paredz un tas piepildās. “Ja kāds, kas ir pravietis, runās uz jums un sacīs, ka kaut kas notiks, bet, ja tas nenotiks, tad neklausiet viņu. Bet, ja tas notiek, tad Es esmu ar viņu. Labāk bīstieties no viņa, jo Es esmu ar viņu.” Saprotat? Pilnīgi precīzi. Lūk, kāds ir apliecinājums, tā jūs varat zināt, vai tā ir Patiesība, vai nē.

E-199 Dievs runā uz Saviem ļaudīm caur Savu Vārdu caur cilvēkiem. Saprotiet, Dievs runā tikai caur cilvēku. “Es esmu vīnakoks, un jūs esat zari.” Vīnakoks nenes augļus. Zari runā...nes vīnakoka augļus. Ievērojiet, tā tas ir bijis vienmēr.

E-200 Un tā, mēs redzam, ka Jāzeps... Neviens nevarēja būt kontaktā jeb atnākt pie faraona, pirms tam nesatiekoties ar Jāzepu. “Neviens nevar atnākt pie Tēva kā vien caur Dēlu.” Un, kad Jāzeps gāja prom no troņa, tika pūstas bazūnes: “Visi uz ceļiem! Jāzeps nāk!”

E-201 Slava! Un kādu dienu ikviens celis lieksies un ikviena mēle atzīsies, kad Viņš celsies no sava Tēva troņa, saprotiet, lai iznāktu. Ikviens apliecinās, ka Viņš ir Dieva Dēls. Vai nu jūs... Tad jau būs par vēlu. Dariet to tagad.

E-202 Lūk, mēs redzam, ka caur prototipiem... Mēs pat varētu paņemt Dāvidu, par kuru es pirms brītiņa runāju; viņš atstāja savu troni, savu ļaužu atstumts, kāpdams tajā pašā kalnā, Eļļas kalnā, kad viņš bija ceļā uz savu ieslodzījumu. Viņš bija ceļā uz savu cietumu, jo viņu bija noraidījuši viņa brāļi un viņa paša ļaudis. Viņš gāja augšup raudādams. Tas bija Kristus Gars viņā, kuram bija jātiek noraidītam, kad viņš skatījās uz Jeruzalemi un raudāja, un sacīja: “Jeruzāleme, cik bieži es...” Noraidīts ķēniņš. Pēc astoņsimt gadiem Dāvida Dēls stāvēja virs Jeruzālemes, tur augšā virs Jeruzālemes, noraidīts, un raudāja par Jeruzalemi un sacīja: “Tagad ir pienākusi tava stunda.” Tā tas ir. Saprotat?

E-203 Tas viss simbolizēja Viņu vienkārši prototipā, un tomēr tas noslēpums bija apslēpts. Tie cilvēki nezināja, ko viņi dara. Viņi zināja tikai to, ka dara to, būdami Gara vadīti. Lūk, tas tika aizturēts pēdējām dienām tai lielajai atklāsmei. Bet izpauda to...izpauda Sevi Mozū un Dāvidā, un Jāzepā, un Elijā un tā tālāk. Jūs... Mēs varētu paņemt ikvienu no šiem praviešiem, apskatīt viņu dzīves un parādīt, kā tās perfekti, precīzi izpauda Jēzu Kristu. Lai gan Viņa noslēpums tā arī netika pilnībā atklāts, gaidot, kad tas tiks darīts zināms pēdējās dienās, kā Viņš bija apsolījis; gaidot, kad tiks pilnībā saprasts, saprotat, lai Viņš varētu to izpaust. Ja Viņš būtu pateicis visu...

E-204 Jo Bībele ir uzrakstīta noslēpumos. Jēzus pateicās Tēvam par to, saprotiet, ka tā ir sarakstīta noslēpumos.

E-205 Lūk, Tā Kunga atnākšana ir noslēpums. Mēs nezinām, kad Viņš nāks, kā Viņš nāks, bet mēs zinām, ka Viņš nāks. Saprotat? Un tādēļ visi Dieva noslēpumi gaidīja šo pēdējo dienu. Pēc tam, kad tas būs pabeigts, tad Viņš atklās un parādīs, ko Viņš ir paveicis. Ak vai! Viņš nekad nav pilnībā atklājis Savu noslēpumu.

E-206 Tas ir tieši tas pats, salīdzinot ar septiņiem zīmogiem. Un tā, kad Dievs izmantoja Mārtiņu Luteru, lai veiktu iziešanu tai pirmajai draudzei jeb tam draudzes periodam, un kad Viņš izmantoja Džonu Vesliju, un Viņš izveda viņus pakāpeniski un atklāja viņos to draudzes periodu. Kad mēs...kad tas tagad ir redzams Bībelē un noskaidrot... Bet pēdējās dienās tas bija kaut kas tik ārkārtīgs, jo Viņš pateica to šeit un parādīja šos septiņus pērkonus. Un žurnāli “Look” un “Life”...

E-207 Žurnāls “Life” publicēja to mākoņa un gaismas apli, ko viņi nevarēja saprast un joprojām to nezina. Bet šeit teica: “Dodies uz turieni un gaidi, kad tiks atklāti šie noslēpumi,” šeit, dažus mēnešus pirms tā notikšanas, un tad tas notika tieši tā, kā Viņš par to teica. Vai jūs pamanījāt tajā fotogrāfijā? Pat tas eņģelis labajā pusē, kad Viņš materializējās, laizdamies lejā ar atpakaļ vērstiem spārniem un uz sāniem pagrieztu galvu? Re, kur tas ir, turpat fotogrāfijā, pilnīgi precīzi. Vairākus mēnešus pirms tā notikšanas pateica šeit, ka “Viņš sapulcinās kopā ticīgo Ķermeni, lai atklātu, savāktu tos pazaudētos galus.”

E-208 Lūk, nāca Luters, viņš sludināja tikai taisnošanu, viņš bombardēja tikai tajā periodā. Viņš nezināja, kas tas bija par periodu. Tad atnāca Veslijs, un viņš bombardēja savā periodā. Saprotat? Un no tā izauga daudzi citi, izveidojās citas draudzes. Tad nāca pentakosti, bombardēdami, bet viņi organizējās un atkal atgriezās pa taisno “nāvē” (kā mēs pēc brītiņa to izskatīsim), pa taisno atpakaļ “nāvē”.

E-209 Un tad atnāk tā noslēpuma atklāsme, lai atklātu, kas tas viss ir bijis. Un ir redzams, kā šīs mācībiņas...piemēram, Luters iznesa no turienes katehismu un visu pārējo, un Veslijs iznesa to un to, un šito, un tās pārējās lietas; un pēc tam pentakosti tieši tādā pat veidā iznesa no turienes organizāciju un “Tēvs, Dēls, Svētais Gars” kristību, un visu pārējo; neko labāku nezinot, jo... Tad tas atgriežas pēdējās dienās un paņem visus šos noslēpumus, un skaidri izskaidro tos, atklāj tos. Kāpēc? Jo tieši pēdējās dienās tiek atklāts šis lielais noslēpums, kas Dievam bija Viņa sirdī.

E-210 Vai jūs saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ja nē, tad vēlreiz noklausieties šo lenti. Es nezinu, cik ilgi es vēl būšu ar jums. Atcerieties, ka tā ir patiesība, TĀ SAKA TAS KUNGS. Tā ir patiesība. Tie ir Raksti.

E-211 Tāpat kā septiņi pēdējo septiņu zīmogu noslēpumi, to noslēpumi. Šie zīmogi jau bija norauti, un visi periodi bija pagājuši, bet viņi tur bija atstājuši daudz ko izmētātu. Un Dievs, negribēdams, lai tas ir izmētāts, Viņš atkal atgriežas un to visu savāc, tās mācības, ko viņi uzsāka, un iznesa to gaismā, un to visu atklāja. Tieši to Viņš dara tagad, atklādams Kristus noslēpumu, ka Viņš ir Dieva trīskāršais mērķis draudzei! Ak vai! Dara Viņu redzamu. Atklāj!

E-212 Vebsters saka, ka atklāt nozīmē: “Darīt zināmu. Darīt zināmu, un jo īpaši,” saka Vebsters, “dievišķo patiesību,” lūk, ko nozīmē atklāsme. Atklāsme ir veids, kādā Kristus dara Sevi zināmu Savai draudzei.

E-213 Tagad kāds varētu pateikt: “Nu, brāli Branham, tu tā tikai saki.” Nē, mēs to nesakām vienkārši tāpat.

E-214 Lūk, ievērojiet, Viņš darīja Sevi zināmu Pēterim. Lūk, ja jūs gribat to atzīmēt, un mēs...ja jūs gribat to izlasīt, mēs...mēs to izlasīsim, ja vēlaties, no Mateja Evaņģēlija 16:15 un 17. Es to nocitēšu. Kad viņi nokāpa no Pārveidošanas kalna, Viņš saka: “Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?”

E-215 “Daži saka, ak, viņi domā, ka Tu esi Elija, bet citi saka, ka Tu esi viens no praviešiem, Jeremija vai kāds no viņiem.” Bet ne jau to Viņš jautāja.

E-216 Viņš sacīja: “Ko jūs domājat, kas Es tagad esmu?” Lūk, šeit Viņš vēršas pie draudzes. Saprotat?
“Ko cilvēki domā, kas Es esmu?”

E-217 Šodien: “Viņš bija filozofs; tā ir sociāla reliģija. Viņš bija labs cilvēks. Mēs ticam, ka Viņa mācība ir pareiza. Tas ir piemērs, pēc kura vajadzētu dzīvot. Es domāju, ka tas mūs visus padarītu labākus, ja mēs tā darītu. Mums būtu vajadzīgas mūsu baznīcas un mūsu...un tā tālāk.” Tas ir ziemassvētku vecītis, kā pasaka par ziemassvētku vecīti.

E-218 Tie nav kādas baznīcas izteicieni, it kā mums būtu kaut kas jāizsaka. Tā ir Dzīve, kuru nedzīvo tu pats, bet Viņš ienāk tevī un dzīvo, un tu kļūsti par gūstekni attiecībā uz jebkuru cilvēka intelektuālo būtību. Tevi vada Gars. Bet kā tu zini?

E-219 Lūk, jūs teiksiet: “Varētu domāt, ka es zaudēju prātu. Varbūt tā rīkojas cilvēks, kurš zaudē prātu.”

E-220 Bet, ja tev ir Kristus prāts, Kristus izpauž Sevi caur tevi, parādot, ka tas ir Viņš, nevis...tu neesi zaudējis prātu.

E-221 Daži cilvēki ilūziju ietekmē iziet no sevis un kļūst garīgi slimi. Nu, mēs zinām, ka tas ir nepareizi. Tas ir velns, kas mēģina atdarināt to īsteno, pirms tas ir atnācis, saprotiet, vienmēr ir kāds viltojums. Saprotat?

E-222 Bet īstens cilvēks zaudē savas domas un savu paša domāšanu! Ne jau tas, ka viņš nāk akli. It nemaz. Tu nāc ar savu veselo saprātu, un Kristus pārņem kontroli pār tevi un izpauž Sevi. Un tad pasaulei tu esi vājprātīgs cilvēks.

E-223 Lūk, ja tu esi garīgi slims, tu patiešām esi garīgi slims, tad nekas... Velns var pārņemt pilnīgu kontroli pār tevi. Viņš liks tev darīt visu, kas ir pretrunā šim Vārdam.

E-224 Bet, kad tevi pārņem Kristus, Viņš izpaudīs caur tevi šo Vārdu, jo tas ir Viņš. Viņš ir tas Vārds! Saprotat? Un tad jūs varēsiet redzēt Kristus izpausmi. Nevis kaut kāda veida ilūziju, bet īstenu, neviltotu Kristu, kas izpauž Sevi caur tevi. Cik brīnišķīgi!

E-225 Tagad skatieties. Viņš teica: “Ko jūs sakāt, kas Es esmu?” Viņš jautā draudzei, Saviem divpadsmit. No tiem miljoniem, kas bija tajā laikā, Viņš jautāja tiem divpadsmit, Savai draudzei.
No tiem miljoniem, kas dzīvoja Noasa laikā, Viņš paprasīja astoņiem. Hm-hm. Saprotat?

E-226 Un Viņš sacīja: “Kā bija Noasa dienās, tā būs Cilvēka Dēla atnākšanas laikā (redzat?), kad tika izglābtas astoņas dvēseles.”

E-227 Es nesaku, ka tiks izglābtas astoņas tagad. Lūk, nepārprotiet to visu. Es neko tādu neteicu. Es nezinu, cik daudzi būs...tiks izglābti tajā...tajā pēdējā brīdī, lai aizrautu to mazo grupiņu. Tā būs neliela grupa, to nu es jums saku. “Jo šauri ir tie vārti, un šaurs ir tas ceļš, un tikai nedaudzi tos atradīs.”

E-228 Bet, kad celsies tas lielais, izpirktais Ķermenis no visiem periodiem, tad tur būs liels tronis...! Tas ir izteikts Atklāsmes 7. nodaļā: “Liels pulks, ko neviens cilvēks nevarēja saskaitīt,” no visiem laikiem celsies tie, kas staigāja Bībeles gaismā, cik nu daudz tā viņiem bija atklāta. Un tagad mēs zinām, ka Veslijam bija vairāk Gaismas nekā Luteram. Mēs zinām, ka pentakosti pārspēja spožumā Vesliju. Saprotat? Protams, tā tas ir.

E-229 Jo tas tika atraisīts pakāpeniski, kā tas notika caur praviešiem un tā tālāk, līdz tas tika darīts zināms pilnībā – “Dievs miesā iekš Kristus”.

E-230 Bet tagad Kristus tiek darīts zināms draudzē. Tā visa ir Dieva atklāsme, lai atkal ievestu Ievu viņas pareizajā pozīcijā ar viņas Vīru. Un ievērojiet, draudzes Vīrs ir Dievs, un draudze ir Viņa līgava.

E-231 Lūk, Pēteris, jautāts, sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

E-232 Tagad skaties. “Svētīts tu esi, Sīmani Bar-Jona,” kas nozīmē “Jonas dēls”. Saprotat? “Svētīts tu esi, jo ne miesa un asinis tev to atklāja. Tu to neesi iemācījies kādā skolā. Bet mans Tēvs, kas ir Debesīs, ir tev to atklājis.” Ievērojiet, ko Viņš pateica viņam: “Uz šīs klints...” Tas ir Pēteris, Dieva iepriekšnolemtā Sēkla, kas bija pieņēmis šo Gaismu un kuram tika dotas Valstības atslēgas. “Uz šīs atklāsmes klints – atklāsmes, kas ir Jēzus Kristus,” ka Viņš ir pilnīgs, izpausts Dievs. “Uz šīs klints...” Nevis Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kur Viņš ir otrā persona. “Uz šīs klints Es celšu Savu draudzi, un elles vārti to nekad nesagraus, nekad to neuzvarēs.” Saprotat? “Uz šīs klints Es celšu Savu draudzi,” uz Jēzus Kristus atklāsmes.

E-233 Redziet, Kristus tevī – tas padara Viņu par šīs atklāsmes dzīvības centru. Saprotat? Kristus dzīvība tevī padara Viņu par šīs atklāsmes centru. Kristus Bībelē padara Bībeli par pilnīgu Kristus atklāsmi. Kristus tevī padara tevi par pilnīgu tā visa atklāsmi, saprotiet, ko Dievs cenšas izdarīt.

E-234 Kas tādā gadījumā ir piedzimšana no augšas? Jūs teiktu: “Nu, brāli Branham, kas ir tā dzimšana no augšas? Tā ir Jēzus Kristus atklāsme personīgi tev. Āmen! Saprotat? Nevis tas, ka tu pievienojies kādai draudzei, ka tu paspied roku, ka tu izdari vēl kaut ko, ka tu izteici kādu ticības apliecinājumu, ka tu apsolīji dzīvot saskaņā ar kādu noteikumu kodeksu. Bet Kristus, Bībele, Viņš ir tas Vārds, kas ir tev atklāts. Un nav svarīgi, ko saka kāds cits vai kas notiek – tas ir Kristus; pat tad, ja to saka mācītājs, priesteris, lai kas tas būtu. Tas ir Kristus tevī, tā ir tā atklāsme, uz kuras ir uzcelta draudze.

E-235 Jūs teiksiet: “Es esmu luterānis. Es esmu baptists. Es esmu prezbiterietis.” Tas nenozīmē pat...nenozīmē Dievam pat šito [brālis Branhams uzsit gaisā knipi - Tulk.], vispār neko, pat ne knipi gaisā.

E-236 Un kas tas ir? Tas ir Kristus, kas atklājas, un Viņš ir Vārds. Un, kad Vārds ir atklāts, tas Sevi izpauž. Saprotat? Tāds bija Dieva mērķis Jēzum Kristum – izpaust Sevi, paņemt Savus likumus un dzīvot pēc Saviem likumiem, un piepildīt Savu likumu caur nāvi. Un Kristus, Dievs, nomira miesā, lai nosodītu grēku miesā, lai Viņš varētu atvest pie Sevis brīnišķīgu Līgavu, izpirktu atpakaļ, kas ticēs vienīgi Dieva Vārdam; nevis apmainīs to pret cilvēka intelektuālajiem priekšstatiem, kā to izdarīja Ieva. Vai jūs saprotat? Tāds ir Kristus nodoms. Tāds ir Dieva nodoms. Piedzimšana no augšas to atklāj.

E-237 Un, ja kāds cilvēks saka, ka viņš ir dzimis no augšas, bet mēģina šos Kristus apsolījumus par šīm pēdējām dienām attiecināt uz kādu citu laiku, padarot Viņu par Kristu “vakar”, bet ne “šodien”, tad šo vīru jeb šo cilvēku ir apmānījis sātans. Un, ja tas cilvēks saka, ka tam tic, bet tas caur viņu neizpaužas...

E-238 Marka 16. nodaļā Jēzus teica: “Šīs zīmes ies līdzi ticīgiem pa visu pasauli un visos laikos.” Ļauno garu izdzīšana un runāšana mēlēs, un visas šīs lielās dāvanu izpausmes, kas tiem sekos. “Tās ies līdzi!” Nevis: “Tās varbūt...tām vajadzētu...” “Tās sekos!” Un debesis un zeme zudīs, bet Viņa Vārds nezudīs.

E-239 Tāpēc tas ir Kristus, kas izpauž Sevi indivīdā, neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks ir intelektuāls, vai vispār neprot alfabētu. Puse no apustuļiem to nezināja, tā tas ir, bet viņi zināja Kristu. Ne jau tāpēc viņi ieklausījās Pēterī un Jānī, ka viņi bija pabeiguši kādu semināru. Viņi sacīja: “Viņi ieklausījās un ievēroja, ka viņi bija bijuši kopā ar Kristu,” kad viņi dziedināja to klibo vīru, saprotiet, pie vārtiem. Viņi zināja, ka tie bija bijuši kopā ar Kristu.

E-240 Dzimšana no augšas ir Kristus, tā ir atklāsme. Dievs ir atklājis tev šo lielo noslēpumu, un tā ir dzimšana no augšas. Nu, kas tad notiks, kad jūs apvienosiet visu to grupu, kur atklāsme ir pilnīgā harmonijā un Dievs izpauž to caur Savu Vārdu ar tādām pašām darbībām, caur to pašu, ko Viņš darīja, izpauzdams Savu Vārdu? Ak, ja vien draudze zinātu savu pozīciju! Viendien viņa to zinās. Tad notiks aizraušana, kad viņa zinās, kas tas ir. Un tā, ievērojiet.

E-241 Jūs teiksiet: “Brāli Branham, bet tas nav...” O-o jā, ir arī tas! Tā ir patiesība.

E-242 Vai esat ievērojuši? Pāvils nepazina Jēzu fiziski. Pāvils Viņu nepazina. Vienīgais veids, kā Pāvils Viņu pazina, bija caur atklāsmi, caur vīziju. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Pāvils pazina Jēzu tikai caur atklāsmi, tieši tāpat kā Pēteris.

E-243 Pēteris bija redzējis Viņu miesā, bet viņš nepazina Viņu pēc miesas, jo tā teica Jēzus. “Miesa un asinis tev to neatklāja. Pat Mana paša dzīve tev to neatklāja. Bet tev to ir atklājis Mans Tēvs, kas ir Debesīs,” ka Viņš ir Dieva Vārds, “un uz šīs klints Es celšu Savu draudzi.” Pēteris nepazina Viņu pēc miesas. Cilvēki staigāja un saskārās ar Viņu, un tā tālāk.

E-244 Pāvilam bija kaut kas lielāks nekā citiem apustuļiem. Saprotat?

E-245 Viņi teica: “Nu, man...man ir vairāk atklāsmes nekā tev, Pāvil, jo, zini, es staigāju kopā ar Viņu. Reiz es kopā ar Viņu zvejoju. Es dzirdēju Viņu runājam. Viņš sēdēja kopā ar mani laivā un, īstenībā, pateica man: 'Dosimies turp un zvejosim tajā vietā, un mēs noķersim vairāk zivju.' Un tā arī notika.” Saprotat? Saprotat? “Mēs redzējām, kā Viņš visu to darīja.”

E-246 Bet Pāvils redzēja Viņu pēc tam, kad Viņš bija miris, apglabāts, augšāmcēlies un izpaudis Sevi uguns stabā, kas veda Israēla bērnus. Zinādams... Pāvils, būdams ebrejs, nekad nebūtu nosaucis to par “Kungu”, ja nebūtu redzējis šo izpausmi, ka Viņš atkal ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Viņš sacīja: “Pāvil,” citiem vārdiem sakot, “Es šodien esmu tas pats Dievs, kas Es biju vakar. Te nu Es esmu tajā pašā gaismā, uguns stabā, ar kuru degošajā krūmā runāja Mozus.” Nav brīnums, ka vēstulē Ebrejiem viņš varēja nošķirt bauslību no žēlastības; viņš sastapa to pašu Uguns stabu. Viņš sacīja: “Es esmu Jēzus, kuru tu vajā.”

E-247 Un šodien Viņš ir šeit tādā pašā veidā, caur to pašu uguns stabu, izpaužot Sevi un apliecinot, ka Viņš ir tas pats, atklājot Dieva noslēpumu, kas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas. Vai saprotat?

E-248 Pāvils pazina Viņu...pazina Viņu tikai caur atklāsmi. Pēteris pazina Viņu caur atklāsmi.

E-249 Viņš staigāja kopā ar Viņu, runāja ar Viņu. Tātad, jūs varat nostiprināties šajā Vārdā... Lūk, es tikko teicu, ka Viņš bija Vārds. Lūk, mācīts cilvēks var apsēsties un izlasīt šo Vārdu tā, ka tas vienkārši sasies jūsu prātu visos iespējamos veidos, saprotiet, ja viņš to gribēs, jo viņš ir gudrs, izcils. Paņemiet katoļu priesteri vai ne tik daudz to, kā patiešām labu, izglītotu Bībeles teologu, brāli...kādu baptistu vai prezbiterieti, vai vēl kaut ko; viņš tev liks domāt, ka tu vispār neko nezini, saprotiet, kad sāksies saruna. Kāpēc? Redziet, tāpēc, ka viņš ir iepazinis Viņu miesā, Vārdu. [Brālis Branhams plikšķina pa savu Bībeli-Tulk.]

E-250 Bet vienīgais veids, kā tu tiec glābts, ir zināt Viņu caur atklāsmi!

E-251 Ja es paņemtu... Es varu paņemt prezbiteriešu mācību un sasaistīt jūs, pentakosti, tā, ka jūs nekur neliksieties. Es varu paņemt baptistu mācību un parādīt jums, pentakosti, miljonu lietu, par kurām jūs nekā nezināt. Tā tas ir, bet tas nav tas. Tā nav Viņa draudze. Tā nav Viņa draudze.

E-252 Viņa draudze ir Viņš pats, atklājies (Āmen! Vai jūs to saprotat?) un izpausts caur pašu Vārdu, ka Viņš ir Dievs. Saprotat?

E-253 Kā tādā gadījumā jūs varat sacīt: “Tēvs, Dēls un Svētais Gars” un būt kristīti tajā? Pagāni! Pareizi! Kā jūs varat teikt, ka pazīstat Jēzu Kristu, ka Viņš ir Vārds, ja Bībelē nav nevienas Rakstu vietas, nevienas vietas, kur kāds kādreiz būtu kristīts “Tēva, Dēla, Svētā Gara” vārdā?

E-254 Un jūs, “Tikai Jēzus” sekotāji, kas kristībās lietojat tikai vārdu “Jēzus”! Es pats personīgi pazīstu četrus vai piecus cilvēkus ar vārdu Jēzus. Tātad, vai jūs redzat, uz kurieni jūs ved jūsu konfesijas? Tā ir tā tumsa, Kaina izpausme, kurš atnesa augļus asins vietā. Saprotat?

E-255 Bet atklāsme nāk caur Asinīm, saprotiet, caur Jēzu Kristu, kurš ir Dieva Asinis, Marijas klēpī radītās Asinis. Un Pāvils pazina Viņu caur atklāsmi. Tieši tā mēs pazīstam Viņu šodien – tas un tikai tas ir vienīgais veids, lai Viņu iepazītu. Nevis teikt: “Es esmu metodists.” Tas neko nenozīmē. “Es esmu baptists.” Tas neko nenozīmē. “Es esmu katolis.” Tas neko nenozīmē. Bet caur atklāsmi, ka Dievs ir atklājis tev Vārdu! Viņš ir Vārds. Un Vārds... Tu zini, ka tas ir atklāts, jo tas dzīvo pats par sevi un izpauž Sevi caur tevi. Ak!

E-256 Draudzes jau sen ir aizmirsušas šo lielo atklāsmi. Tā tas ir. Patiesības atklāsme, tās ir to aizmirsušas. Tās ir aizgājušas uz...

E-257 Lūk, kad parādījās Luters, viņš bija liels vīrs. Viņam bija atklāsme tam laikam. Bet kas notika? Ienāca bariņš Rikiju ar savām pieplacinātajām frizūrām (kā mēs tās sauktu mūsdienās) un Riketes, un tie visi pārējie; viņi tur sanāca. Un...un negaidot tur jau bija...

E-258 Tas izteiciens... Ja vien jūs zinātu Bībeles numeroloģiju un zinātu, ko Rakstos nozīmē vārdi Elviss vai Rikijs! Hm-hm. Tieši kā... Kāpēc Jēzus... Jūs teiksiet: “Kāds tam sakars ar tavu vārdu?” Vai tiešām? Šāds vārds varēja parādīties tikai šajās pēdējās dienās šiem pēdējo dienu cilvēkiem.

E-259 Tad kāpēc Jēzus nomainīja vārdu “Ābrams” uz “Ābrahāms”, “Sāraja” uz “Sāra”? Kāpēc Viņš nomainīja vārdu “Sauls” uz “Pāvils”? Kāpēc Viņš nomainīja “Sīmanis” uz “Pēteris” un tā tālāk? Redziet, protams, tam ir kaut kāda nozīme.

E-260 Šāds vārds nevarēja būt izskanējis pirms mūsu laikiem. Tieši tāpēc mums šodien uz zemes notiek tādas ellišķīgas lietas – šādu lietu dēļ. Visa cilvēce ir samaitāta. Ar to ir cauri, saprotiet, un tieši tāpēc tas notiek.

E-261 Un tā, paskatieties, ar viņu viss bija kārtībā, viņš dzīvoja savā laikā (Luters) un viņam bija atklāsme; bet, tikko kā viņš aizgāja, paskatieties, ko viņi izdarīja. Veslijam bija vēstījums; paskatieties, ko tas izdarīja. Tiem senajiem, agrīnajiem pentakostiem bija vēstījums; paskatieties, ko viņi izdarīja. Viņi savāca kopā cilvēku grupu, tieši tāpat kā...

E-262 Dievs caur žēlastību sūtīja Israēlam uguns stabu, pravieti, upuri un parādīja Sevi viņu vidū, un caur Sarkano jūru izveda viņus no Ēģiptes. Un viņi sagribēja likumu, lai viņiem būtu ievērojami vīri, lai viņi paši varētu kaut ko tajā izdarīt. Un kas ar viņiem notika? Viņi tika atstāti klaiņot tuksnesī četrdesmit gadus, un neviena no šīm organizācijām neiegāja.

E-263 Kālebs un Jozua bija tie vienīgie divi, kas iebilda un sacīja: “Mēs esam spējīgi to ieņemt,” skatoties uz Dieva Vārdu.

E-264 Viņi visi kā viens nomira tuksnesī. Un Jēzus teica, ka viņi ir mūžīgi miruši, pareizi, pēc tam, kad Viņš bija parādījis Savu svētību un spēku viņu laikā; kā Luters, Veslijs un tā tālāk. Vai pareizi?
Sacīja: “Mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī.”

E-265 Viņš sacīja: “Un visi ir miruši.” Tas ir, mūžīgi atdalīti no Dieva. Viņu līķi izzuda tuksnesī. Saprotat? “Viņi ir miruši. Bet Es esmu dzīvības maize, kas nāk no Dieva no debesīm.” Viņi nespēja to ieraudzīt. Viņi vienkārši nespēja to ieraudzīt.

E-266 Nu, labi, draudze jau sen ir to aizmirsusi. Viņi pieņēma intelektuālu vēstījumu, intelektuāļus, piederību, zināšanas – Vārda patiesības atklāsmes vietā.

E-267 Un tā, paklausieties, šodien viņi saka... Vai jūs ticat, ka Dievs mums ir pavēlējis iet pa visu pasauli un dziedināt slimos, un sludināt Evaņģēliju, un izdzīt ļaunos garus? “Ak, nu, jā, es domāju, ka tas ir pareizi, bet...” Vai saprotat?

E-268 Nesen ar mani runāja kāda kundze, viņa teica: “Galu galā, visas draudzes ir harmonijā.”

E-269 Es teicu: “Nav nevienas, kas būtu harmonijā ar to otru.” Tur stāvēja katoļi. Es teicu: “Kā ar jums? Tu esi metodiste, un viņi ir katoļi, vai jūs esat harmonijā viens ar otru?” Es teicu: “Šis pāvests apvienos viņus kopā, visiem tāda veida cilvēkiem tas šķiet kaut kas labs.”

E-270 Bet Dieva draudzei ar to nav nekā kopēja, pilnīgi nekā. Viņa ir ārpus tā visa bara. Hm-hm. Pareizi. Tieši tā.

E-271 Jūs gribat to visu apvienot?! Viens tic tam, bet tas otrs... Metodists pieņem apslacīšanu, baptists pieņem iegremdēšanu, un tie abi noliedz Svēto Garu tā spēka pilnībā. Viņi saka: “Mēs saņēmām Svēto Garu, kad noticējām.”

E-272 Bībelē ir teikts: “Vai jūs esat saņēmuši Svēto Garu kopš jūs noticējāt?” Lūk, kur ir tā atšķirība. Saprotat? Tā tas ir. Saprotat?

E-273 Bet viņi saka: “Mēs esam katoļu baznīca. Mēs bijām pirmie. Mēs izdarījām to.” Metodisti saka: “Mēs balstāmies uz Bībeli.”

E-274 Jēzus sacīja: “Šīs zīmes sekos ticīgajiem.” Nu, kur tas ir? Hm-hm. Saprotat? Jā. “Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet,” katra radība, katrs cilvēks, kas tic Viņam. Nu, kur tas ir? Tie ir Viņa Vārdi. “Debesis un zeme zudīs, bet Mans Vārds nekad nezudīs.” Nu, kur tas ir? Saprotat? Ak, tas vienkārši parāda!

E-275 Kas tas ir? Tas ir hibrīda stāvoklis. Skatieties, paņemiet lielu, skaistu kukurūzas graudu, kas ir hibrīds, paņemiet šo sakrustoto graudu – tas ir skaists grauds. Bet iestādiet to, un ko jūs iegūsiet? Tas nelielais stiebriņš izaugs aptuveni tik liels, kļūs dzeltens un novītīs. Tieši tā tas ir ar katru konfesiju, jo tā ir hibrīds: cilvēku vārdi samaisīti ar Dieva Vārdiem. Tā izaugs līdz zīmēm un brīnumiem, un tam, ko Jēzus teica par ticību Vārdam, un kļūs dzeltena un teiks: “Mēs to nevaram pieņemt,” un dosies atpakaļ.

E-276 Tieši tāpat kā tie visi pārējie izlūki, kas pārstaigāja un apskatīja Kānaānu. Viņi tur atnāca un teica: “Ak, viņu priekšā mēs izskatāmies kā siseņi! Mēs nevaram viņus iekarot! Tie amalekieši, tie visi, ko tik viņi nevar izdarīt!” Un viņi devās atpakaļ.

E-277 Bet Kālebs un Jozua, būdami tīrasiņu, āmen, saskaņā ar Dieva vārdu, zināja, ka Dievs sacīja: “Es dodu jums to zemi.” Un viņi sacīja: “Mēs esam vairāk nekā spējīgi to ieņemt!”

E-278 Tas ir atkarīgs no tā, no kā tu esi dzimis. Ja tu esi dzimis no Dieva Vārda, tad Dieva Vārds ir pirmajā vietā Viņa draudzē. Tieši par to Viņš nomira. Tas ir Viņa mērķis, lai Viņš būtu spējīgs sasniegt...lai Viņa draudzē Viņš būtu pirmajā vietā. Pirmkārt, lai Dieva Vārds mirdz neatkarīgi no tā, kā izskatās jebkas cits. Man vienalga, ja intelektuāļi saka to, šito un vēl kaut ko, tam ar to nav nekāda sakara. Tā pateica Dieva Vārds, un mēs esam vairāk nekā spējīgi to ieņemt!

E-279 Kāds kalpotājs man teica: “Ja es sludinātu to savā draudzē, es sludinātu četriem baznīcas stabiem.”

E-280 Es teicu: “Es tiem sludinātu.” Tieši tā. Tā ir teikts Dieva Vārdā. Mēs varam to izdarīt. Dievs pateica to darīt. Āmen!

E-281 Ak, jā, viņi sevi ar to attaisno! Saprotat? Tieši tāpēc viņi ir akli pret pēdējā laika, šo pēdējo dienu vēstījumu, kad Dievs Sevi pierāda. Viņi mēģina to klasificēt kā kaut kādu spiritismu vai kaut ko, ak, (kā lai es to nosaucu) kā kaut kādu garīgu ilūziju vai ko tamlīdzīgu. Redziet, viņi cenšas padarīt to par kaut ko tādu, kas tas nav.

E-282 Tieši tāpat, kā viņi darīja, kad Viņš bija šeit, kad Jēzus bija šeit – viņi Viņu sauca par Belcebulu, par zīlnieku; tagad viņi saka, ka tā ir sava veida mentāla telepātija. Saprotat? Kaut arī viņi zina, ka Viņš stāvēja tur, skatījās uz tiem cilvēkiem un izšķīra tieši tās domas, kas bija viņu sirdīs. Tā saka Bībele.

E-283 Nu, vai tad Ebrejiem 4. nodaļā nav teikts: “Dieva Vārds ir dzīvāks un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu un spēj izšķirt prāta domas.” Un Viņš bija tas Vārds. Un, kad šim Vārdam ir pirmā vieta cilvēkā, atkal notiek tas pats, jo tas ir Vārds! Āmen! Es nesaprotu, kā gan jūs vēl varētu uz tā paklupt? Tas taču ir tik pilnīgi skaidrs. Saprotat? Labi.

E-284 Tieši tāpēc viņi ir akli, tieši tāpat kā tajās dienās, kad Kristus bija uz zemes. Ak vai! Viņi joprojām grīļojas. Viņi teica: “Viņš ir Belcebuls. Bel...” Viņi redzēja, ka Viņš to dara, tāpēc viņi teica: “Viņš ir tikai...Viņš piedzima kā ārlaulības bērns, un Viņš ir tāds kā dīvainis. Viņu vienkārši ir apsēdis kāds dēmons. Viņš ir...Viņš ir kaut kāds samarietis, un viņā ir dēmons. Lūk, kā Viņš to dara.”

E-285 Jēzus sacīja: “Es jums to piedošu,” saprotiet, to, ka viņi sauca Dieva Vārdu, Dieva darbus par ļauno garu. Viņš sacīja: “Es jums to piedošu. Bet kādu dienu nāks Svētais Gars, un pat viens vārds pret Viņu netiks piedots ne šajā, ne nākamajā pasaulē (vai tajā lielajā dienā). Tas netiks piedots.” Tātad jūs redzat, ka tas ir skaidri rakstīts Rakstos.

E-286 Tāpēc, kad cilvēki atnāks tajā dienā, neatkarīgi no tā, cik viņi ir intelektuāli un cik lielai konfesijai viņi pieder, tas tiks nosodīts. Tā tam ir jābūt! Viņi ir zaimojuši Svēto Garu, saukdami to par “sektantu” vai vēl kādā citā nepatīkamā vārdā, vai kaut kā tamlīdzīgi. Un Dieva draudzei tas bija jāpacieš visu to laiku.

E-287 Pat Pāvils Agripas priekšā sacīja: “Tādā veidā, kas tiek saukts sauc par ķecerību,” kas nozīmē neprātu, “tieši tā es pielūdzu mūsu tēvu Dievu.” Tam varenajam, intelektuālajam, mācītajam vīram bija jānonāk līdz šādam stāvoklim; “tādā veidā, kas tiek saukts par ķecerību”.

E-288 Kāpēc? Viņam tas bija atklāts. Tas uguns stabs, kas nostājās viņa priekšā, sacīja: “Es esmu Jēzus, tas lielais Dievs, kas bija tur tuksnesī kopā ar Mozu. Es esmu Viņš, un tev ir grūti pret dzenuli spārdīt.”

E-289 Tad Pāvils, tur stāvēdams un zinādams, ka uz spēles ir likta viņa dzīvība, viņš sacīja: “Tādā veidā, kas tiek saukts par ķecerību, tieši tādā veidā es pielūdzu mūsu tēvu Dievu.” Tā tas tika saukts. Jo viņam bija atklāts, kas ir tā lielā Kristus patiesība.
Bet šodien cilvēki saka: “Tā ir konfesija.”

E-290 Tas ir Jēzus Kristus, jauna dzimšana, kas ir atklājies tevī, lai Viņam būtu pirmā vieta, lai Viņš varētu izpaust Savus Vārdus. Un visu, ko Viņš ir apsolījis šajās pēdējās dienās, Viņš var piepildīt caur Savu Ķermeni, kad Viņš darbojas. Āmen! Tas nav nekas cits kā izpausts Dieva Vārds.
Pievērsiet uzmanību. Labi.

E-291 Tieši tāpat kā Kristus dienās, atslēga uz šo Kristus atklāsmi ir paša Dieva rokās. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Teoloģiskās skolas to nekad nevar atrast. Tā teica Jēzus. Ja gribat to izlasīt tagad, tas ir Mateja Evaņģēlijā 11:25 un 27. “Es pateicos Tev, Tēvs, debesu un zemes Dievs, ka Tu to esi apslēpis no gudro un prātīgo acīm un atklājis to zīdaiņiem, kas grib mācīties.” Saprotat? Saprotat? Nav svarīgi...

E-292 Paskatieties uz tā laika izglītotajiem vīriem, uz tiem ebrejiem, ļoti jaukiem cilvēkiem, uz viņu organizācijām: farizejiem, saduķejiem un herodiešiem, lai kas viņi nebūtu. Saprotat? Uz visām viņu lielajām organizācijām, bet Jēzus teica: “Jūs esat akli, jūs vedat aklos. Jesaja par jums labi pateica: 'Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, jums ir acis, bet jūs neredzat.' Jo Jesaja sacīja to Garā, tādējādi Debesu Dievs ir apžilbinājis jūsu acis. Jūs darāt kā Ieva, pieņemot intelektuālo pusi, bet neko nezināt par Dieva Garu. Vai tādējādi viņi visi neiekritīs bedrē: gan vadonis, gan arī aklais?” Vadonis iekritīs kopā ar aklo, jo arī viņš ir akls. Vadonis krīt...tas ir aklais, kas ved aklo, viņi abi iekritīs bedrē.

E-293 Un tikai Dieva rokās ir šī atslēga! To pašu Viņš izteica tur iepriekšējā Rakstu vietā, kuru es pirms brītiņa izlasīju, kad Viņš teica: “Ko ļaudis saka, kas Es, Cilvēka Dēls, esmu?”

E-294 Un Pēteris sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

E-295 Viņš teica: “Svētīts tu esi, Sīmani, Jonas dēls. Miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs! Tikai un vienīgi uz šīs atklāsmes Es celšu Savu draudzi. Elles vārti to nekad neuzvarēs.” Saprotat? Vai tagad jūs saprotat?

E-296 Tādējādi nav nevienas skolas, neviena teologa, nevienas Bībeles mācības skolā, kas zina kaut ko par to. Viņi neko nevar zināt par to. Viņiem ir neiespējami kaut ko zināt par to. Dievs ir apslēpis spēju to saprast no vislabākajiem skolotājiem un visiem pārējiem.

E-297 Kristus atklāšanās ir personisks, individuāls notikums ar konkrēto cilvēku.

E-298 Un, ja tu saki: “Viņš man ir atklājies,” bet pēc tam dzīvība, ko Kristus uzrādīja šeit, Bībelē, tā pati dzīvība, kas ir Viņā, neuzrāda sevi tevī, tad tu esi saņēmis nepareizu atklāsmi.

E-299 Ja es ieliktu ķirbja dzīvību bumbierkoka dzīvībā, tad tas dotu ķirbjus. “Pēc viņu augļiem jūs viņus pazīsiet.” Pilnīgi pareizi. Un, ja pirmais... Ja jūs iestādītu koku, vīnakoku, tas dos vīnogu ķekaru; ja pirmais dzinums, kas uz tā izaug, dod vīnogas, nākamais dod citronus, bet nākamais dod bumbierus, nākamais dod ābolus, tad tur kaut kas ir iepotēts, kas dzemdina pats savu dzīvību. Katra konfesija dzemdinās pati savu dzīvību. Bet, ja šis sākotnējais vīnogulājs izdzīs vēl vienu dzinumu, tas dos vīnogas, tāpat kā tas darīja pirmajā reizē.

E-300 Un, ja dzīvība...ja Jēzus Kristus dzīvība radīs vēl kādu ticīgo grupu, tad tā dos tādus augļus, kādus deva tā pirmā grupa. Tā rezultātā viņi uzrakstīs Apustuļu darbu grāmatu, jo tā būs tā pati, tā pati dzīvība. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tas ir vienkārši neizbēgami. Tā ir Kristus dzīvība jūsos, ko tevī ir injicējis pats Svētais Gars, kas dzīvo Savu dzīvi caur tevi.

E-301 “Aklie aklo vadoņi!” Ievērojiet, ka šī atslēga ir tikai Dieva rokās. To nevar jums pateikt neviens teologs, tas nav zināms. Tas no viņiem ir apslēpts. Viņi par to neko nezina; tāpat arī skolas.

E-302 Kad tu saki: “Man ir tāds un tāds doktora grāds,” tu tikai padari... Manuprāt, un, es ticu, arī Dievam un ikvienam patiešām īstenam ticīgajam tas nozīmē, ka tieši par tādu tiesu tu esi attālinājies, tu vienkārši esi atkāpies. Dievu nevar iepazīt caur izglītību. Viņu nevar iepazīt caur izskaidrošanu.

E-303 Dievs tiek iepazīts caur vienkāršību un Jēzus Kristus atklāsmi visneizglītotākajam cilvēkam. Saprotat? Nevis tava teoloģija. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme. “Uz šīs klints Es celšu Savu draudzi.” Neviena cita klints netiek pieņemta, nekas cits netiek pieņemts, neviena cita katoļu klints, neviena cita protestantu klints, neviena cita skola, pilnīgi nekas cits; bet tieši uz Jēzus Kristus atklāsmes caur dzimšanu no augšas. Viņš piedzimst tur iekšienē, un Viņš injicē pats Savu dzīvību, un tavas dzīves vairs nav. Un Kristus dzīvība projicē Sevi caur tevi, būdama pirmajā vietā, cilvēku priekšā, un viņi redz to pašu dzīvi un darbus, un zīmes, un brīnumus, ko darīja Viņš, ka tas pats tiek darīts caur tevi. Ārpus tā viss pārējais pat netiek ņemts vērā, it nemaz. Pavērojiet, kā atveras Dieva lielā atklāsme!

E-304 Tieši šīs atklāsmes trūkuma dēļ mūsu vidū ir tik daudz dažādu šķelšanos un tik daudz izsmiekla. Mūsu vidū ir tik daudz nevienprātību, jo cilvēkiem trūkst šīs atklāsmes. Saprotiet, viņiem trūkst šīs atklāsmes, skolotājiem.

E-305 Pāvils pēc savas lielās atklāsmes par Kristu pateica 1. Korintiešiem 2. nodaļā... Noteikti to izlasiet, kad to pierakstīsiet. Paskaties! Ak! Viņš teica: “Es nenācu pie jums ar gudrību.” Paskatieties uz to vīru, kuram patiešām bija gudrība, tas ir, paskatieties uz vīru, kuram bija zināšanas. “Es nenācu pie jums ar tāda veida vārdiem.” 1. Korintiešiem, 2. nodaļa no pirmās Korintiešiem. Ak, kaut es...

E-306 Nu, vienkārši izlasīsim to. Kā... Vai jūs varat nedaudz paciesties, tikai uz brītiņu, un mēs izlasīsim tikai kādu pantu vai divus? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Es vienkārši gribētu to izlasīt, lai jūs nebūtu... Tas liks pat cilvēkiem, kas klausās šo lenti, pievērsties tam, jebkurā gadījumā, dos viņiem iespēju.

E-307 1. Korintiešiem 2. nodaļa. Ieklausieties šajā lielajā apustulī Pāvilā, intleliģentajā Dieva kalpā. Apskatīsim to.
...es, Pāvils, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. Es nekad neteicu, ka es esmu tāds un tāds doktors. Saprotat?
Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.
Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā.
...mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos cilvēka gudrības vārdos, bet Gara un spēka...spēka demonstrācijā.

E-308 Lūk, redziet, tas ir Evaņģēlijs. Saprotat? Jēzus teica: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju.” Viņš neteica: “Ejiet, māciet.” Viņš teica: “Ejiet, sludiniet.” Citiem vārdiem sakot: “Demonstrējiet spēku, un šīs zīmes viņiem sekos.” Mācīšana vien to neizdarīs. Ir vajadzīgs pats Gars, kurš demonstrē tās zīmes. Saprotat? Ieklausieties šajā.
Lai jūsu ticība nebalstītos cilvēku gudrībā, bet gan Dieva spēkā.

E-309 Ak vai! Saprotiet, lai izmainītu cilvēku! Ne jau tas, ko es varu izskaidrot un sagrozīt, un sacīt, ka “Viņš nav tāds pats”, kaut arī Viņš ir tāds pats. Ja es to daru, tas man parāda, ka tas... Protams, cilvēks, kas man tā saka, parāda, ka viņam nav atklāsmes, trīskāršās Dieva atklāsmes. Saprotat? Lūk, un...
Tomēr nespēkā...starp pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemti iznīcībai,
bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā (redziet, trīskāršo Dieva noslēpumu), apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem mūsu godībai.
To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; Neviens priesteris, rebīns...rabīns (atvainojiet) vai vēl kāds, jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu.

E-310 Jūs teiksiet: “Nu, par rabīniem un sludinātājiem tu gan kļūdies.” Kas Viņu piesita krustā? Hm-hm.

E-311 Ak, mēs varētu vēl un vēl, un vēl turpināt par to. Izlasiet to, saprotiet, ietaupīsim laiku, jo mums ir tikai... Vēl ir laiks, bet mums šeit ir tik daudz ko pateikt, ja Tas Kungs mums palīdzēs. Lūk, tā trūkums, lūk...

E-312 Un Pāvils, šis lielais intelektuālais cilvēks, nekad necentās izteikties cilvēku priekšā ar sarežģītiem teoloģiskiem terminiem. Viņš pazemīgi pieņēma Tā Kunga Vārdu, un viņš dzīvoja Vārdu tā, ka tas izpaudās caur viņu. Viņš dzīvoja tik...tik dievbijīgi, ka cilvēki redzēja viņā Jēzu Kristu, tik ļoti, ka viņi gribēja viņa kabatlakatiņu, lai paņemtu un uzliktu to slimajiem. Lūk, kur ir Kristus dzīve.

E-313 Lūk, paskatieties, daži saka: “Ak, nu, redziet, Ēlija to darīja jau sen (lika virsū savu nūju), bet, ak, tas bija Ēlijas laikā.” Lūk, tā domāja pasaule. Tā domāja tā laika intelektuālie priesteri un pārējie, un tā laika draudzes.

E-314 Bet tie ticīgie zināja, kas ir kas. Viņi redzēja, ka Kristus atklāsme, kas bija Ēlijā, bija arī Pāvilā, izpaužot to pašu dzīvību, jo viņš bija pravietis. Saprotat? Viņš pareģoja to, kas notika tieši tā, kā bija pateikts, un viņi zināja, ka šādā veidā Dievs apliecina pravieti. Un viņi zināja, ka viņš bija Dieva pravietis. Viņus vispār nebija iespējams tajā izšaubīt. Kad viņi redzēja, ka Pēteris pareģo tās lietas un viss piepildās, viņi pat sacīja: “Lai tikai viņa ēna pārslīd man pāri!” Āmen! Lūk, kas ir draudze! Tie ir tie, kas tam tic. Tieši tā. Tas tika atklāts caur...

E-315 Vai tad Pāvils sacīja: “Viņi man tic, jo man ir tādi un tādi doktora grādi un tā tālāk? Nē, viņš sacīja: “Es esmu aizmirsis visas šīs lietas. Cilvēciskajai gudrībai,” viņš sacīja, “bija jāmirst, un es pazīstu Viņu Viņa augšāmcelšanās spēkā. Tas ir tas, ar ko es nāku pie jums – ar Dieva spēka demonstrāciju.”

E-316 Kas tas bija? Tas padarīja Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi. Tos pašus darbus, ko darīja Jēzus, darīja arī Pāvils. Un viņi redzēja, ka Dievs, lielais Tēvs, kas bija demonstrējis Sevi degošajā krūmā, bija demonstrējis to Pāvilam, un te nu tas atkal tika demonstrēts.

E-317 Un Viņš ir tāds pats katrā periodā. Dieva trīskāršais veids: “Vakar, šodien un mūžīgi.” Kas? Izpircējs, Savā draudzē, pirmajā vietā tai Valstībā, kas nāk. Āmen! Vai jūs to saprotat? Vēl pilnīgāk nav iespējams!

E-318 Ak, paskatieties! Svētais Gars ir vienīgais Kristus dievišķās atklāsmes atklājējs. To nevar izdarīt neviena skola. To nevar izdarīt neviens mācīts cilvēks. Neviens cilvēks, lai cik izglītots, dievbijīgs vai kāds nu vēl, neviens cilvēks to nevar izdarīt.

E-319 Šeit es varētu stipri iedzelt. Cik daudzi ir kristieši, dzimuši no augšas, paceliet rokas, piepildīti ar Svēto Garu? Labi. Tad nu iesim tālāk. Labi. Ievērojiet.

E-320 Un Viņš to darīs tikai iepriekšnolemtajiem. Tieši tā. “Visi, ko Tēvs Man ir devis, atnāks, un neviens nevar atnākt, ja Tēvs Man viņu sākumā nav devis.” Saprotat?

E-321 Paskatieties uz tiem priesteriem, kas teica: “Tas cilvēks ir Belcebuls. Viņš ir zīlnieks. Viņš ir velns.”

E-322 Bet tā sieviete, kas tur atnāca, kas dzīvoja ar sešiem vīriem; viņa dzīvoja ar pieciem, un pēc tam viņai bija sestais. Un Jēzus sacīja: “Ej, pasauc savu vīru, nāc šurp!”
Viņa sacīja: “Man nav vīra.”

E-323 Viņš teica: “Jā, tev ir bijuši seši. Tev ir bijuši pieci, un tas, ar kuru tu dzīvo tagad, nav tavs vīrs.”
Viņa sacīja: “Cienītais!” Kas? Tā Gaisma apspīdēja to sēklu.

E-324 Kad tā atspīdēja uz tiem priesteriem, tie sacīja: “Tas vīrs ir zīlnieks.” Redziet, tur nebija dzīvības, hibrīds, kas izauga līdz organizācijai, bet tad uzreiz nomira.

E-325 Taču šī sieviete nebija hibrīds. Viņa teica: “Ser, es saprotu!” Es redzu, kā viņas lielās, skaistās acis iemirdzas, pa vaigiem līst asaras. Sacīja: “Es saprotu, ka Tu esi pravietis. Es gaidu Mesiju. Un, kad tas Mesija nāks, Viņš darīs tieši to. Viņš mums to visu izstāstīs.”
Viņš sacīja: “Tas esmu Es.”

E-326 Ak, Kungs! Viņa atstāja savu trauku. “Tur Viņš ir! Nāciet, paskatieties uz Cilvēku, kas man to visu pastāstīja.” Kas tas bija? Tā gaisma apspīdēja to sēklu. Tur bija tā dzīvība. Tā izdīga.
Tas pats arī šodien!

E-327 Bet tas teologs sacīs: “Nu, brītiņu pagaidiet! Es pārbaudīšu, ko teica tāds un tāds, mācītājs Mūdijs, vai...”

E-328 Kāds sakars mācītājam Mūdijam ir ar to, ar šo laiku? Mācītājs Mūdijs dzīvoja savā laikā, nevis tagad. Protams. Luters dzīvoja savā laikā, nevis Veslija laikā. Veslijs dzīvoja savā laikā, nevis pentakostu laikā. Pentakosti dzīvoja savā laikā, bet šajā stundā viņi jau ir ļoti tālu no tā. Mēs dzīvojam pēdējā stundā. Protams.

E-329 Viņu organizācijas un sajukumi pierāda, ka tur tā nav. Vārds nekad nav bijis pareizi apstiprināts; tikai tā spēkā... Sēklas, konfesijas... Un viņi izveidoja konfesiju, un tad iestādīja tur velnābolu sēklas kopā ar īstajiem kviešiem, tas uzreiz nomira. Tā kļuva par velnābolu ražu, pareizi, par smilaksi un nātrēm, hm-hm, saprotiet, atkal kļuva par to. Tas uzreiz izmira. Tad viņi atkal uzara tīrumu un sāka visu no jauna, iesēja dažas īstas sēklas, un, kad dažas no tām izdīga, tās tika apslāpētas.

E-330 Bet tad Dievs pateica, ka šajās pēdējās dienās Viņš izvedīs Savās Asinīs nomazgātus ļaudis, un viņi bija iepriekšnolemti atrasties tur. Viņi noteikti tur būs. Tā teica Dievs. Un tas atklās... Un jau pati zīme: “Es sūtī...” Maleahijas 4. [3.] nodaļa, un ko viņš darīs - atkal atjaunos, atkal pievērsīs pēdējās dienās; šīs lielās lietas, ko Viņš apsolīja, tas atnesīs atklāsmi. Kas ir... Kas ir jādara viņam no Maleahija 4.[3.] nodaļas? Jāatnes atpakaļ bērniem tēvu ticība. Saprotat? Tā tas ir, jāatnes atpakaļ tā pati lieta, tas pats uguns stabs uz skatuves; tās pašas zīmes, tie paši brīnumi, tas pats Jēzus, padarot Viņu tādu pašu, sludinot Viņu tādu pašu, apliecinot Viņu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi.

E-331 “Es atjaunošu,” saka Tas Kungs, “visus tos gadus, kad metodistu tārps un kāpurs, un baptistu, un katoļu, un visi tie tārpi noēda to Ticību,” līdz tā pārvērtās par kaut kādu konfesionālu celmu, kurā vairs nebija nevienas sēklas. “Bet Es atkal atjaunošu,” saka Tas Kungs, “visus šos gadus.” Ko? “Visas zīmes un brīnumus, ko viņi atstāja, Es atkal atvedīšu to atpakaļ uz to oriģinālo koku, un Es to atjaunošu,” saka Tas Kungs. Tas pravietis bija apstiprināts pravietis. Viņa vārdiem ir jāpiepildās. Āmen.

E-332 Tikai Svētais Gars ir Kristus dievišķās atklāsmes atklājējs, un tā tas ir bijis visos laikos. Atcerieties... Visos laikos! Pie kā nāca Tā Kunga Vārds? Tikai pie pravieša. Tā tas ir. Vai tas ir pareizi? Un tam pravietim vispirms bija jābūt apstiprinātam. Ne tas, ka viņš teica, ka viņš ir pravietis; bet tāpēc, ka viņš bija piedzimis kā pravietis un pierādīts kā pravietis; un viss, ko viņš teica, bija precīzi saskaņā ar Vārdu un piepildījās; tad visu pārējo izmetiet no galvas. Saprotat? Tas bija... Tā Kunga Vārds nāca tikai caur Svēto Garu. Bībelē ir teikts: “Vīri senatnē, kas bija Svētā Gara vadīti (redzat?), uzrakstīja Vārdu.”

E-333 Paskaties. Jānis Kristītājs nekad nebūtu atpazinis Jēzu, ja Svētais Gars nebūtu uz Viņu norādījis. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]

E-334 Jānis Kristītājs, tas lielais pravietis, kurš nāca un sacīja: “Viņš šobrīd stāv starp jums. Kaut kur šeit stāv parasts Cilvēks, un tas ir Dieva Jērs.” Tad Jānis sacīja: “Es esmu liecinieks. Es liecinu. Es redzēju Dieva Garu, Svēto Garu kā balodi nolaižamies no debesīm, un tas nolaidās uz Viņa. Un balss sacīja: 'Tas ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot.'”
Kas tas bija? Svētais Gars pateica: “Es norādīšu uz Viņu.”

E-335 Tas ir vienīgais veids, kā jūs atpazīsiet Viņu arī šodien, vienīgais veids, kā jūs saņemsiet trīskāršo Dieva atklāsmi, tas notiek caur Svēto Garu. Un vienīgais veids, kā tas var notikt, ir tāds, ka tu esi iepriekšnolemts to ieraudzīt. Ja tas tā nav, tu nekad to neieraudzīsi. Ja tu neesi iepriekšnolemts to ieraudzīt, tad tu nekad to neieraudzīsi; jo tā gaisma var atspīdēt, bet tu aiziesi prom un uzjautrināsies par to, un izskaidrosi to ačgārni caur kaut kādu intelektuālu saprašanu. Kaut arī pats Dievs izpauž Sevi un pierāda to, saprotiet, bet, ja tev nav dots to redzēt, tu to neredzēsi.

E-336 Dievs nevis vienkārši pateica: “Es izvēlēšos šo, Es izvēlēšos šito,” bet Viņš zināja caur Savu... Viņš varēja iepriekšnolemt, jo Viņš ir bezgalīgs un Viņš zina ikvienu... Viņš ir bezgalīgs, tāpēc Viņš zināja visu. Viņš zināja beigas un varēja noteikt beigas jau no paša sākuma. Viņš ir Dievs. Ja Viņš to nevar, tad Viņš nav Dievs. Tieši tā. Viņš ir bezgalīgs. Labi.

E-337 Jānis nekad nebūtu Viņu atpazinis, it nekādi, ja Svētais Gars nebūtu viņam norādījis. Vai redzat, kā Dievs apslēpj Savu noslēpumu no augsti izglītotajiem un pārējiem? Paskatieties, katrs no šiem vīriem sacīja... Vienkāršībā atklāj to tam, kam Viņš ir iepriekšnolēmis to redzēt. Paskatieties! Tie citi stāvēja blakus un vispār neredzēja to balodi, viņi nedzirdēja nekādu balsi, jo tā bija sūtīta tikai tai iepriekšnolemtajai sēklai. Iepriekšnolemtajai! Protams, viņš bija iepriekšnolemts!

E-338 Jo septiņsimt divpadsmit gadus pirms viņa dzimšanas Jesaja pacēlās Garā, pāri šīm cilvēciskajām maņām, un sacīja: “Lūk, saucēja balss tuksnesī: 'Sagatavojiet ceļu Tam Kungam un sataisiet Viņa...'”

E-339 Tātad, ja Jesaja varēja to saskatīt, vai to pašu nevarēja saskatīt arī Maleahija, pēdējais iepriekšnolemtais pravietis, visu Vecās Derības praviešu zīmogs, tas galvenais...tas lielais pravietis, stāvēdams tur perioda beigās? Saprotat? Viņš sacīja, ka viņš bija iepriekšnolemts! Protams, viņš bija. Arī Maleahija viņu redzēja.

E-340 Jēzus sacīja: “Ja jūs varat to pieņemt, tad viņš ir tas, par kuru bija sacīts: 'Es sūtu Savu vēstnesi Sev pa priekšu,' Maleahijas 3. nodaļa, 'lai sagatavotu ceļu Man priekšā.'” Saprotat? Protams, viņš bija iepriekšnolemts redzēt to vēstījumu. Nav brīnums, ka viņš varēja paskatīties tur tālumā un ieraudzīt to balodi nolaižamies, to gaismu, kas bija tuksnesī kopā ar Israēlu, nonākam, virzāmies lejup.

E-341 Pats Dievs sacīja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā Man labpatīk mājot.” Dievs un cilvēks kļūst par vienu.

E-342 “Es apliecinu,” sacīja Jānis, “Es redzēju Viņu, Tēva vienpiedzimušo. Es esmu liecinieks tam.” Āmen!

E-343 Te nu tas ir. Vienkāršība! Kaut arī viņa tēvs bija vecs sludinātājs; viņa tēvs bija, ziniet, liels teologs, viņš bija beidzis skolu. Šķita, ka viņam būtu bijis jāiet atpakaļ uz sava tēva konfesiju. Tas nebūtu bijis saskaņā ar Dieva gribu.

E-344 Kad Dievs pieskārās viņam toreiz pirms viņa piedzimšanas, un viņš saņēma Svēto Garu trīs mēnešus pirms savas dzimšanas. Tieši tā. Kad Marija devās uz turieni, un mazais Jānis bija sešus mēnešus vecs, vēl savas mātes miesās, un vēl nebija... Šie mazie muskuļi vēl nekad nebija kustējušies. Un Marija baidījās... Tie mazie muskulīši auga, bet viņa nejuta nekādu dzīvību...tas ir, Elizabete, viņa māte. Un, kad Marija atnāca un satvēra viņu, un apskāva viņu, aplika viņai savas rokas, uzlika tās viņai... Saprotat? Un sacīja: “Dievs ir mani uzrunājis, un arī man būs bērns.”
“Vai tu un Jāzeps esat precējušies?”
“Nē.”
“Marija, kā tas ir iespējams?”

E-345 “Svētais Gars mani apēnos, un tas tiks manī radīts. Un es nosaukšu Viņu par Jēzu. Viņš būs Dieva Dēls.”

E-346 Un, tiklīdz tika izrunāts tas vārds “Jēzus”, mazais Jānis sāka dauzīties un gavilēt, un lēkāt savas mātes miesās.

E-347 Viņa sacīja: “Slavēts lai ir Tas Kungs Dievs! No kurienes tas, ka ir atnākusi mana Kunga māte?” Mana Kunga māte! Ak vai! “No kurienes tas, ka ir atnākusi mana Kunga māte?” “Jo tiklīdz tavs sveiciens atskanēja manās ausīs, mans mazulis manās miesās no prieka sāka lēkāt.”

E-348 Nav brīnums, ka viņam nebija vajadzīgs nekāds garīgais seminārs, vēl kaut kas, kas iedvestu viņam vēl kaut ko. Viņam bija svarīgs darbs. Viņš bija tuksneša vīrs, viņš devās tuksnesī un gaidīja. Dievs tur uzrunāja viņu, pateica...lūk, un atklāja viņam. Ak, te atkal ir atklāsme! “Un Es tev pateikšu, kas Viņš ir. Tu esi pravietis. Vārds iet pie tevis. Tu zini, kas tu esi. Tev ir jānāk.” Tas atbild uz jautājumu no pagājušās svētdienas. Saprotat? “Tu zini, kas tu esi, Jāni. Esi mierīgs, neko nesaki. Ej vien uz turieni. Un, kad tu ieraudzīsi Viņu, tur no debesīm nonāks zīme, kā gaisma nolaidīsies balodis. Tas būs Viņš, kad tu Viņu ieraudzīsi.”

E-349 Tieši tāpēc, kad Jēzus iznāca no ūdens, Jānis pacēla acis un ieraudzīja nolaižamies to balodi, viņš teica: “Lūk, Dieva Jērs! Lūk, kur Viņš ir! Tas ir Viņš, kas paņems prom pasaules grēku.”

E-350 Jēzus iegāja pa taisno ūdenī un pienāca pie viņa. Jāņa acis satikās ar Jēzus acīm (viņi bija otrās pakāpes brālēni pēc miesas. Marija un Elizabete bija pirmās pakāpes māsīcas). Viņu acis satikās. Tur stāvēja Dievs un Viņa pravietis. Āmen!

E-351 Jānis sacīja: “Man ir jābūt Tevis kristītam. Kāpēc Tu nāc pie manis?”

E-352 Jēzus sacīja: “Tagad atļauj tam notikt šādi, bet atceries, ka šādi mums pienākas piepildīt visu taisnību.”

E-353 Kāpēc Jānis to izdarīja? Tāpēc, ka Viņš bija tas Upuris. Jānis bija pravietis, viņš to zināja, un, pirms upuris tika pienests, tas bija jānomazgā. Ak! Un viņš atļāva Viņam un kristīja Viņu.

E-354 Un, kad viņš to izdarīja, lūk, debesis atvērās, ak vai, un tas balodis nolaidās uz Viņa, un balss sacīja: “Tas ir Mans mīļotais Dēls, kurā ir Mana labpatika.” Karaļa Jēkaba Bībelē ir teikts: “Kurā Man labpatīk mājot.” Tātad, lai arī kā jūs to pagrieztu, tas ir viens un tas pats, “labpatīk mājot” vai... “Šis ir Mans mīļotais Dēls, kurā ir Mana labpatika” vai “labpatīk mājot”, lai arī kā jūs to teiktu, tas ir tas pats. Labi.

E-355 Tātad mēs redzam, ka tas bija viņam atklāts. Pārējie, kas tur stāvēja, vispār neko no tā nedzirdēja. To atklāj tikai Svētais Gars.

E-356 Tāpat arī tad, kad Viņš atklāja Sevi Pāvilam, citai iepriekšnolemtajai sēklai.

E-357 Tur bija Pāvils, kurš grasījās...varbūt viņš sacīja: “Ja vien es satveršu to baru, es viņus saplosīšu gabalos, jo es esmu Doktors Sauls. Es esmu audzis pie Gamaliēla. Es esmu no Mūdija Bībeles...” vai kādas citas, ziniet. “Es... es esmu izglītots cilvēks. Es zinu, par ko es runāju. Es saplosīšu to sektantu baru gabalos. Un es saku jums, lielais svētais tēvs, tikai iedodiet man atļauju doties uz turieni, un es arestēšu tur ikvienu no tiem trokšņotājiem. Mēs apturēsim visas tās blēņas par dievišķo dziedināšanu.”
Viņš iebāza to kabatā un sacīja: “Es dodos ceļā.”

E-358 Un tajā dienā, ak, ap pulksten vienpadsmitiem dienā viņa sejā iespīdēja gaisma, un viņš nokrita uz zemes.

E-359 Kāpēc? Viņš bija iepriekš nolemta sēkla. Dievs teica: “Es esmu viņu izredzējis. (Jā!) Un Es parādīšu viņam, cik daudz viņš cietīs Mana Vārda dēļ. Es sūtīšu Viņu pie pagāniem, un Viņš tiks pazemots visos iespējamos veidos, tomēr Viņš nesīs Manu Vārdu.”

E-360 Tad Pāvils devās dziļi tuksnesī. Tur viņš palika trīsarpus gadus, tur, Arābijā, līdz kamēr viņš tika vaļā no visām savām garīdzniecības zināšanām, līdz viņš iemācījās Vārdu un tas Vārds kļuva par viņu. Un viņš kļuva par gūstekni; tur nu viņš atgriezās atpakaļ mīlestības važās. “Visa mana semināros gūtā pieredze ir zudusi! Es esmu Jēzus Kristus gūsteknis. Āmen! Filemon, mans brāli, es esmu Jēzus Kristus gūsteknis. Es varu runāt un pateikt tikai to, ko man saka Viņš.”

E-361 Dievam šodien ir vajadzīgi gūstekņi, kas kļūs par Viņa gribas, Viņa Vārda gūstekņiem.

E-362 Tieši tāds bija Pāvils. Neatkarīgi no tā, cik daudz viņš bija iemācījies intelektuāli, viņš bija iepazinis Dievu caur atklāsmi. Tieši tā. Tad intelektuālais vispār pazuda no redzesloka, kad nāca atklāsme, uz kuras klints ir uzcelta draudze. Tieši tā. Ievērojiet, viņš bija iepriekš nolemta sēkla.

E-363 Tikai Svētais Gars parāda jums, kas Viņš ir. Neviens cilvēks...viņi uztaisīs no tā “Tēvu, Dēlu un Svēto Garu” un visu pārējo. Saprotat? Bet Svētais Gars atklās Viņu kā izpausto Debesu Kungu Dievu, ak, ka tas ir Viņš!

E-364 Lūk, ievērojiet. Ne pravieši, ne ķēniņi, neviens cits, bet, lūk, tā bija pirmā reize, Dievs bija atklājies Kristū, Dieva pilnībā ķermenī, cilvēka miesā. Tā ir tā atklāsme. Ak vai! Es jums tagad nodziedāšu kādu pantiņu.
Valstis šķeļas, Israēls mostas, (vai tas tā ir?)
Tās zīmes, kas teiktas mums Bībelē;
Pagānu (draudze konfesijā) dienas ir skaitītas.
Tautas, šausmu pārņemtas,
Ak, atgriezieties, izklīdušie, pie savējiem (jūs, kas esat no tām izdzīti).
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs;

E-365 Visi viņu Holivudas jociņi nespēj to apklāt. Kā mazs zēns, kas svilpo, naktī iedams cauri kapsētai. Saprotat?
Ar Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs,
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.
Viltus pravieši melo, Dieva Vārdu tie noliedz,
Ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs (tā tas ir).
Šī paaudze Dieva atklāsmi noliedz,
Bet mēs ejam pa taku, kur apustuļi gāja.
Izpirkšanas diena ir tuvu jau,
Cilvēku sirdis dreb bailēs;
Ar Garu piepildīts esi,
Lai lukturis tavs apgriezts un tīrs,
Lai skats tev uz augšu, izpirkšana ir tuvu jau.

E-366 Saņem to atklāsmi, brāli. Šī paaudze Dieva atklāsmi noliedz! Saprotat? To dara viltus pravieši. “Pēc viņu augļiem jūs tos pazīsit.” Viņi ir...viņi ir hibrīds. Viņi ir samaisījušies ar organizāciju, nevis ar Dieva Vārdu, ar Dieva atklāsmi, kas atklāj Sevi caur Kristu, kurš ir Vārds. Ak vai!

E-367 Šeit mēs varētu apstāties, bet, ja...mēs turpināsim, kad es atkal atbraukšu, ja vēlaties. Un tā, tur... Vai gribat turpināt, tas ir jūsu ziņā. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi. Tikai nedaudz... Es pasteigšos, lai... Bet veltīsim pietiekami daudz laika, lai jūs... Pēc tam jums būs laiks atpūsties. Labi.
Tas pats, ievērojiet, tā iepriekšnolemtā sēkla!

E-368 Tikai Svētais Gars parāda tev, kas Viņš ir; nevis pravieši vai Viņa ķēniņi. Un šeit Dievs ir izpausts miesā. Lūk, kur ir tā pilnība. Viņš ir pilnībā atklāts un darīts zināms pasaulei. Ak vai!

E-369 Paskatieties uz Pārveidošanas kalnu, kad pats Dievs apliecināja: “Šis ir Mans mīļotais Dēls. Klausiet Viņu!” Tur stāvēja Mozus, kas simbolizēja likumu. Tur stāvēja Elija, kas simbolizēja praviešus. Bet Viņš... Viņi pazuda, un Viņš teica: “Šis ir mans mīļotais Dēls. Klausiet Viņu!” Tur bija pārstāvēti trīs: likums, pravieši un Mo...un Kristus. Un Viņš sacīja: “Tas ir Viņš.” Dievs nebija pilnībā atklājies praviešos, nebija atklājies caur likumu, bet atklājās Kristū, kas Viņš ir.

E-370 Kristus ir žēlīgs. Likums ielika tevi cietumā, un tas nevarēja tevi atbrīvot. Pravieši ir Dieva tiesiskums, lai tevi nosodītu un nonāvētu par to. Tā tas ir. Bet Jēzus bija Dieva mīlestība un atklāsme, lai ļautu iepriekšnolemtajai sēklai uzzināt, ka Viņš tevi ir aicinājis. “Tas ir Viņš. Klausiet Viņu!”

E-371 Zināma! Dieva pilnība darīta zināma. Šis noslēpuma noslēpums tagad ir atklāts, ka Dievs ir izpausts. Dievs un cilvēks kļūst par vienu; svaidītais Cilvēks, Kristus! Ko nozīmē vārds “Kristus”? “Tas, kurš ir “svaidīts”, tas Svaidītais, kurš tika svaidīts ar Dieva pilnību miesā. Ak vai! Kā cilvēki var par to šaubīties?

E-372 Reiz Mozum Viņš bija daļēji, Dāvidam Viņš bija daļēji, ak vai, bet šeit Viņš ir izpaudies visā pilnībā – pati Dievība stāv uz zemes. Dievs Savā pilnībā, lai mirtu par cilvēku grēkiem, lai Viņš varētu iedot Savai draudzei svētu dzīvi, lai Viņam būtu pirmā vieta Savā draudzē, izpaustu katru apsolījumu šajās pēdējās dienās, ko Viņš bija apsolījis šīm pēdējām dienām. Saprotat? Kas bija...

E-373 Tagad paklausieties. Labi? Nu, tagad nedaudz sev iekniebiet. Ieklausieties.

E-374 Kāpēc Jēzus tika izpausts? Lai parādītu Dievu. Viņš bija Dievs. Viņam bija jābūt – neviens cilvēks nevarēja nomirt, neviens pravietis nevarēja nomirt. Viņš bija Dievs. Viņš bija praviešu Dievs. Viņš bija tie pravieši. Viņš bija tie ķēniņi. Viņš bija tā vēsture. Viņš bija tas, kuram bija jānāk. Tas, kurš bija, Tas, kurš ir, un Tas, kuram ir jābūt šajā dienā; tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš bija izpausts šim mērķim.

E-375 Un caur šo mērķi Viņš ieguva draudzi, lai Viņš, Dieva pilnība, varētu piepildīt visus Dieva apsolījumus šajās pēdējās dienās, kad Viņš ieņem galveno vietu, galveno vietu draudzē, pozīciju, Savu vietu draudzē. Jēzus teica: “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš darīs; un pat vairāk par to darīs, jo Es aizeju pie Sava Tēva.” Redziet, tāds bija Viņa mērķis. Tā bija tā izpausme. Un tagad, šodien, Viņš grib atrast kādu, kas tik labi to redzēs, lai viņi ļautu Vārdam...

E-376 Saprotiet, Jēzus redzēja to tik...bija tik perfekti piedzimis tam laikam, ka Dievs izpaudās ikvienā Viņa kustībā. Viņš bija Dieva atklāsme, atklāts Dievs.

E-377 Un tā, ar Savu Garu un Asinīm Viņš darīja svētu draudzi, lai Viņš varētu atklāt visus šīs pēdējās dienas apsolījumus. Lūk, saprotiet, Viņš spēja atgriezties pēdējās dienās un savākt to, ko visi tie pārējie vīri ir šeit atstājuši, un caur Savu Svēto Garu atklāt visu septiņu zīmogu noslēpumu. Saprotiet, Viņš izpauž Sevi. Tāds ir Viņa mērķis. Tieši tādēļ Viņš nomira. Tā ir Viņa trīskāršās izpausmes otrā daļa. Pirmkārt, izpaust Sevi Kristū, pēc tam izpaust Sevi caur draudzi. Un tas ir tas pats, Kristus bija Vārds, un draudze kļūst par Vārdu, kad tā ļauj Vārdam plūst caur viņiem.

E-378 Bet, ja viņi pieņem hibrīda konfesiju, kā gan Vārds var plūst caur to? Tā ir iezemēta, un tad rodas īssavienojums, un drošinātājs pārdeg. Saprotat?

E-379 Bet, kad strāva plūst brīvi, Dieva Vārds, tas izpauž Sevi. “Darbus, ko Es daru, arī jūs dariet.” Un pēdējās dienās būs: “Redzi, Es sūtu jums pravieti Eliju, un viņš piegriezīs bērnu sirdis atkal pie tēvu ticības.”

E-380 Un tad pienāks tāds laiks, kad Viņš varēs izpaust Sevi Savas Dievišķības pilnībā, Dievišķumā, caur Savu draudzi, un ieņemt pirmo vietu šajā draudzē. Ak vai! Kas? Svaidītais Cilvēks, bet tagad – svaidītie cilvēki; ak vai, lai atkal būtu svaidītie Līgava un Līgavainis. Ar ko viņa tiks svaidīta? Ar to, ka viņa pieņems to, ko Ieva un Ādams noraidīja; atgriežoties ar Vārda svaidījumu, jo Viņš teica: “Mans Vārds ir Gars.” Redziet, svaidīts ar Vārdu. Viņš atgriežas, un to, ko Ieva noraidīja, mēs pieņemam.

E-381 Vai redzat atkal šo hibrīda stāvokli? Tieši tas pats, ko viņš izdarīja ar Ievu.

E-382 Viņš teica Ievai: “Nedari to un nedari šito; un tu vari darīt to un šito.”

E-383 Bet sātans sacīja: “Ak! Zini ko...” Un viņa pagriezās un ieklausījās viņā.

E-384 Bet šī pēdējās dienas Ieva to nedarīs, jo viņa ir iepriekš nolemta to nedarīt. Tieši tā. Dievs to izdarīs. Viņš zina. Viņam būs... Viņš teica, ka Viņa...ka “draudze tur būs bez traipa un bez krunkas”. Viņa tur nostāsies Viņa krāšņumā, Viņa izpaustais Vārds.

E-385 Viņa būs zīme šai pasaulei. Viņa būs... Viņa būs pasaulei kaut kas tāds, lai pasaule paskatītos un teiktu... nu, visa pārējā pasaule teiktu: “Ak, viņa ir sektante. Viņa ir otrās pakāpes māsīca. Viņa nepieder pie mūsu grupas.” Es zinu. Un tā ir viena laba lieta, ziniet. Viņa pieder tai grupai tur augšā.

E-386 Nesen kāds vīrietis man sacīja, kad mēs stāvējām un runājāmies, viņš sacīja: “Nu, pie kādas konfesijas tu piederi?”
Es sacīju: “Ne pie vienas.”
“Kā?”
“Ne pie vienas.” Es sacīju: “Es piederu kādai Valstībai.”
“Nu, kā pie tās var pievienoties?”
“Pie tās tu nepievienojies, tu tajā piedzimsti.” Hm-hm.
“Kas tā par valstību?”
Es sacīju: “Noslēpumainais Jēzus Kristus ķermenis.”

E-387 “Ar vienu Garu mēs esam kristīti šajā ķermenī,” dzimuši no Viņa Gara, tad mēs piederam Valstībai. Un dzīvē mēs neesam amerikāņi, mēs neesam vācieši, mēs neesam kaut kas tāds, mēs esam kristieši. Mēs esam novietoti un staigājam Garā, esam mīlestības vergi, nošķirti no pasaules lietām. Un savas tiesības uz šo pasauli mēs esam pārdevuši un nopirkuši šo ļoti dārgo Pērli, un mēs dzīvojam un ļaujam Svētajam Garam izpausties. Lūk, kāda ir Viņa īstenā draudze. Lūk, kas esi tu, kas esmu es, ja mēs ļausim aiziet mūsu “es” un kalposim Dievam; un saskaņā ar Viņa Vārdu, nevis saskaņā ar to, ko saka kāda ticības mācība.

E-388 Ievērojiet, svaidītais Cilvēks, pats Kristus šeit, ak, Dievs tiek darīts zināms. Bet tagad, paskatieties, bet tagad (ak!) Viņam ir galvenā vieta. Pilnībā izpausts Dievs, Jēzū Kristū, Dieva atklāsmes lielais noslēpums.

E-389 Šī lielā atklāsmes gaisma vienmēr ir apžilbinājusi šīs pasaules gudrību.

E-390 Jēzus Kristus laikā, kad Viņš bija šeit uz zemes, viņi bija apžilbināti. Viņi sacīja: “Nu, Tu taču padari Sevi par Dievu! Tu pielīdzini Sevi Dievam!” Viņš bija ne tikai vienāds ar Dievu, Viņš bija pats Dievs. Redziet, viņi to nesaprot. Un, starp citu, daži no jums varbūt...

E-391 Reiz es dzirdēju, kā ateisti teica, ka Jēzus nekad nav teicis, ka Viņš bija Dieva Dēls. Protams, ka Viņš to teica. Pavisam noteikti. Jūs vienkārši nezināt savu Bībeli. Ko Viņš teica tai sievietei pie akas? Saprotat? Ko Viņš viņai pateica?

E-392 “Es zinu, ka Mesija nāk. Un, kad Viņš atnāks, Viņš darīs šīs lietas.”
Viņš teica: “Tas esmu Es, kas runā ar tevi.”
Un arī Pāvilam un dažādiem citiem.
Ievērojiet. Bet tagad Viņam ir galvenā vieta draudzē.

E-393 Dieva lielais noslēpums vienmēr ir apžilbinājis šīs pasaules gudrību. Viņi to nespēj saprast. Viņi to vienkārši nesaprot. Sātans to nesaprot. To nesaprot arī visi tie pārējie, bet tikai tie, kuriem ir iepriekš nolemts to saprast, kā Dievs un Kristus ir viens. Viņi katru reizi uztaisīs no Viņa trīs. Saprotat? Protams.

E-394 Ievērojiet, nākošais, otrkārt – Kristus izpausts jūsos, apskaidrošanas cerība. Tas lielais Dievs izpausts Kristū; tagad – Kristus izpausts jūsos.
Mēs pasteigsimies.

E-395 Paskatieties! Tas, kas kādreiz bija Dieva lielais noslēpums, lielais noslēpumainais noslēpums Viņa prātā, tagad ir ielikts ticīgā sirdī, proti, Kristus ķermenī. Tas, kas kādreiz bija Dieva lielais noslēpums Viņa prātā pirms pasaules radīšanas, tagad ir tapis izpausts. Aizdomājies par to, draugs! Ak, ak, es...

E-296 Es esmu pārliecināts, ka mēs...mēs to nesaprotam. Nu, es nespēju to ieraudzīt tā, kā man vajadzētu, un esmu pārliecināts, ka arī jūs tāpat. Saprotat?

E-297 Bet Dieva lielais noslēpums, kas mūžīgajam Dievam bija kā noslēpums, tagad ir atvērts Jēzū Kristū un tad uzreiz nodots Viņa draudzei. Tas, kas reiz bija Dieva prātā, tagad ir Kristus ķermenī. Jēzus izpauž mīlestību draudzei, Savai līgavai, čukstēdams viņai noslēpumus.

E-398 Tu zini, kā tu kaut ko stāsti savai sievai, saprotiet, tai meitenei, kuru tu gatavojies precēt. Tu viņu tik ļoti mīli, tu vienkārši stāsti viņai noslēpumus un apsēdini viņu sev blakus un “es tevi mīlu” un visu ko tādu. Jūs zināt, kā tas ir.

E-399 Tieši to Dievs, Kristus, dara draudzei. Saprotat? Viņš ļauj viņai zināt tos noslēpumus, tikai noslēpumus. Ne šīm koķetēm, es runāju par Viņa sievu (Saprotat? Labi, tagad skatieties), kas zina, jo viņiem ir darīta zināma Viņa noslēpuma atklāsme caur Viņa žēlastību! Kāda Dieva žēlastība! Ļautiņi, es zinu, ka...es ceru, ka jūs nedomājat, ka tas ir adresēts personīgi kādai cilvēku grupai vai tam, vai šitam; bet Dievs dalās šajā noslēpumā ar visu draudzi, ja vien viņi to pieņems. Saprotat? Tas neattiecas tikai uz mani vai tikai uz jums. Tas attiecas uz draudzi, kurā Viņš cenšas ienākt.

E-400 Un jūs teiksiet: “Nu, kāpēc viņi to nepieņem?” Viņi nevar to pieņemt. Vēl Viņš pateica...Viņš par to pateica. “Kā tas var būt?” Jo Jesaja teica, ka viņi nespēj to ieraudzīt. Saprotat? Un Viņš vienmēr ir teicis...

E-401 Pravietis Pāvils teica: “Pēdējās dienās cilvēki būs pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēs baudas vairāk nekā Dievu, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi un labo nīdēji; pārsteidzīgi, uzpūtīgi, saprotiet, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; no tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iet no mājas uz māju un ved negudras sievietes, ko dažādas kārības vada,” šortos, ar īsi apgrieztiem matiem un visu ko citu. “Ko dažādas kārības vada, un saka: 'Viss ir labi. Ak, tie tur ir sajukuši prātā. Nepievērsiet nekādu...' Redziet? “Nekad nespēj nonākt pie patiesības atziņas. Un šie ļaudis saceļas pret to, kā Jambre un Janne sacēlās pret Mozu,” var izveidot kādu draudzi, izveidot kādu cilvēku grupu. Tieši tā.

E-402 “Bet viņu neprāts kļūs skaidri redzams,” kad Jēzus paņems Savu līgavu, nostādīs viņu tur un sacīs: “Tā ir Viņa!” Un Viņš dosies prom kopā ar viņu. Tā tas ir. Bet viņu neprāts tiks darīts zināms.

E-403 Paskatieties, viņiem ir darīta zināma šī noslēpuma atklāsme caur Viņa žēlastību! Skatieties! Kad tev ir darīta zināma šī varenā atklāsme, atklātais noslēpums, tad tu atsakies no visām šīs pasaules lietām.

E-404 Tagad es atkārtošu to vēlreiz. Es labāk to pateikšu (es norādu uz to), šī ieraksta dēļ un tiem, kas iedziļināsies šajā lentē, kas ies pa visu pasauli. Saprotat?

E-405 Sievietes, jūs apgalvojat, ka esat saņēmušas Svētā Gara kristību, bet jums nav pat drosmes ļaut augt saviem matiem, kaut arī Bībele to nosoda un saka, ka sievietei...ka vīrietim ir tiesības šķirties no savas sievas, ja viņa apgriež savus matus. Un Dievs šādu rīcību pieņems. Bībelē ir teikts, ka, ja viņa apgriež savus matus, viņa apkauno savu galvu. Un tas ir vispārpieņemts...ziniet, tas jau ir kļuvis par parastu ieradumu, ka sieviete ar īsiem matiem pat piedalās lūgšanā. Saprotat?

E-406 Valkā šortus un tās bikses, un to pārējo! Bībelē ir teikts: “Ikviena sieviete, kas... (ak, jūs teiksiet...) ...kas uzvelk vīrieša drēbes, ir negantība Dieva acīs,” nešķīsta, netīra, kā tāda veca, smirdoša tualete. Saprotat? Ak vai! Smirdoņa Dieva nāsīs! Un jūs vēl cenšaties lūgt jeb pienest lūgšanas tādā izskatā? Dievs to noraida un novēršas no tā. Tā tas ir.

E-407 “Nu,” jūs teiksiet, “brītiņu uzgaidi brāli Branham, tu runā par Veco Derību.”

E-408 Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tā ir pilnā Dieva atklāsme. Ja Dievs kādreiz kaut ko saka, Viņš nekad nevar to mainīt. Viņš vienmēr to pastiprina, nevis maina. Likums tika pastiprināts, nevis izmainīts. Pastiprināts!

E-409 “Ikviens, kas pārkāps laulību, ir pelnījis nāvi”; bet “ikviens,” lūk, tas ir pastiprināts, “kas paskatās uz sievieti ar iekāri...!” Viņš it nemaz neizmainīja to bausli. Viņš pastiprināja to.

E-410 “Atceries sabata dienu, svētī to,” vienu dienu nedēļā; tagad Viņš to ir pastiprinājis, “atdusa” nāk no Dieva Gara glabāšanas. “Pavēle uz pavēles, rindiņa uz rindiņas, maķenīt šeit, maķenīt tur! Turieties pie tā, kas ir labs. Tāpēc ar lūpām, kas stostās, un ar svešu mēli Es runāšu uz šiem ļaudīm. Un tā ir tā 'atdusa'. Tā ir tā miera vieta, kas nāk no Tā Kunga klātbūtnes.”

E-411 Un tomēr viņi negribēja to dzirdēt un pakratīja savas galvas un aizgāja prom uz savām konfesijām. Hm-hm. “Tā ir tā miera vieta,” saprotiet, pastiprina sabata dienu; tas ir jums, sabata ievērotāji, un pārējiem. Ak vai! Viņš neizmaina, Viņš pastiprina to. Elle ir izpletusi savus vārtus, lai viņus uzņemtu.

E-412 Lūk, tagad jūs redzat pēdējā laika vēstījumu, kāpēc tas tiek noraidīts. Vai redzat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tātad, nevis konfesija, bet Viņa noslēpuma atklāsme. Saprotiet, nevis konfesija. Atklāsme! Dievs netiek iepazīts caur konfesiju. Viņš tiek iepazīts caur atklāsmi.

E-413 Paskaties! Dievs savā ķermenī, Kristū, un Kristus savā ķermenī, līgavā. O-o, ak vai! Dievs izpausts Kristū, Kristus izpausts līgavā! Un tāpat kā Dievs paņēma no Ādama ķermeņa sievieti, un viņa krita; tad Dievs paņēma no Kristus Ķermeņa, no Viņa miesas, no Viņa Ķermeņa, kas ir Viņa Vārds, un veido līgavu, kas nekritīs caur konfesiju vai ticības mācību. Nekādā gadījumā! Bet viņa atgriežas ar tīru, nevainojamu Dieva Vārdu, kas ir izpaudies.

E-414 Es ceru, ka ikviens vīrietis un sieviete, kas klausās šo lenti, to sapratīs. Saprotat?

E-415 Viņa ir otrā Ieva, bet viņa nesabojā un neaptraipa savas šķīstības un svētuma drēbes, tās ir viņas Vīram. Viņa turēsies pie Viņa Vārda neatkarīgi no tā, ko saka citi. Jums var būt visādas ekumēniskās kustības un visādas piederības, kādas vien vēlaties.

E-416 Un pavisam drīz viņi sāks vajāšanas un sāks slēgt visas draudzes. Jūs to redzat. Un tādas draudzes kā šī, kas nepieder nevienai konfesijai, tiks izmantotas kā noliktavas, jebkas. Un ja kāds, kas nepieder tai ekumeniskajai kustībai, lūgsies par citu, viņš tiks nošauts uz vietas. Tas jau ir sagatavots. Tā pateica tas luterāņu kalpotājs, tā visa vadītājs. Un tas ir tieši šeit, jūs varat izlasīt to tepat, jūsu laikrakstā. Pareizi.

E-417 Nav nekādas nozīmes, ko viņi saka, tā draudze paliks uzticīga tajā cīņā. Viņa to ir pierādījusi jau toreiz, un, neskatoties ne uz ko, viņa tāda būs arī turpmāk. Tas ir Dieva Vārds. Un visas ekumeniskās kustības un viss pārējais izzudīs. Viņa būs tur bez traipa vai krunkas. Tā tas ir. Viņa tur stāvēs.

E-418 Ievērojiet, Dievs izpauda Sevi Savā ķermenī, Kristū. Nu, vai jūs redzat šo trīskāršo skaistumu?

E-419 Kristus Savā ķermenī, draudzē, apstiprina Savu apsolīto Vārdu, kā Dievs to darīja caur Kristu.

E-420 “Kas var Mani apsūdzēt grēkā? Ja Es nedaru Tēva darbus....un kur Es esmu izgāzies? Nu, jūs, puiši, sakāt, ka jūs, jūsu konfesija, to tagad darāt, nu, parādiet Man. Jā. Parādiet Man, kur Es neatbilstu tam, lai būtu Mesija. Parādiet Man, kur es neesmu izpildījis kaut vienu zīmi, par kuru Dievs teica, ka Mesija to darīs, bet es neesmu izpildījis,” Viņš teica. Saprotat? Dievs Savā ķermenī.

E-421 Un tā, Kristus (“Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Redziet, redziet, tas pats Dievs. Saprotat? “Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet; vairāk par to, jo Es aizeju pie Sava Tēva,” draudze būs gaismā vēl nedaudz ilgāk, saprotiet) apstiprina Viņa apsolīto Vārdu. Tāpat kā Dievs piepildīja Savus apsolījumus Kristus ķermenī, tā Kristus dara tos pašus Viņa darbus Kristus ķermenī, draudzē, saprotiet, lūk, darot zināmu Savu noslēpumu Savam līgavas kokam pēdējā dienā, nesot tos augļus, kas bija uz tā koka sākumā.

E-422 Skatieties, tas koks izdzina zaru, luterāņus. Ko tas izdarīja? Kad koks sāka augt, līdz ar to izauga arī augļi. Kas notika? Viņi izveidoja no tā konfesiju. Tad atnāca apgriezējs (Tēvs, Dārznieks) un nogrieza to, sacīdams: “Tas ir miris.”

E-423 Tad nāca veslijieši; tur bija laba augšana. Kas notika? Tas auglis atkal atgriezās kokā, tāpēc Viņš nogrieza arī šo zaru, tas bija miris.

E-424 Parādiet man kaut vienu, kaut vienu draudzi... Es gribu zināt. Man ir draudzes vēsture par trīsdesmit trīs gadiem. Parādiet man kaut vienu gadījumu, kaut vienu vietu, kur kāda draudze, kas tika organizēta, nebūtu uz vietas nomirusi. Parādiet man kaut vienu vietu, kur tās būtu atkal uzcēlušās, neskaitot skaitlisku pieaugumu un tamlīdzīgas lietas, bet atmodas nav bijis. Saprotat? Nekā tāda tur nav. It nemaz. Viņa ir pilnīgi mirusi.

E-425 Tātad, ko izdarīja tas Dārznieks? Atnāca un apgrieza to. Saprotat? Tas nesa konfesionālus augļus, citronus uz apelsīnkoka, tāpēc Viņš to apgrieza, saprotiet, izaudzēja to, rūpējās...

E-426 Bet kur ir tā koka sirds? Pašā vidū. Un Viņš tos visus nogrieza, kamēr pašā augšā...

E-427 Lūk, šeit saknē Viņam ir sēkla. Kā koks, kas iestādīts pie ūdens upēm, ir tas, kurš savā sirdī pieņem Dieva likumus un mīlestību. “Un viņš būs kā koks,” 1. Psalms, “kas iestādīts pie ūdens upēm; viņa lapas nenovītīs, viņš nesīs augļus savā laikā.” Un te nu tas ir tieši...

E-428 Un kur augļi nogatavojas visātrāk? Koka virsotnē. Kāpēc? Jo tos apspīd gaisma. Āmen! Tā tas ir. Un pašā tā koka virsotnē šajās pēdējās dienās Viņš audzē līgavas koku.

E-429 Lūk, atcerieties, Viņš ir tas dzīvības koks, pretstatā “čūskas sēklai” [dzimumam], saprotiet. Viņš ir tā sēkla, sievas sēkla [dzimums], tas dzīvības koks tajā dārzā. “Ka tie neizstiepj savas rokas un nekustina to Koku, neēd no tā Koka, un nedzīvo mūžīgi!” Un Viņš ir vienīgais koks, no kura ēdot, tu vari dzīvot mūžīgi. Viņa Vārds ir dzīvība. Un tādā gadījumā tam ir jābūt Vārdam, Dieva Vārdam, ko Ieva noraidīja Ēdenes dārzā; tādā gadījumā šeit ir Kristus, Vārds, kas ir izpaudies.

E-430 Un, kad Viņš nāca uz zemes, Viņš bija tas dzīvības koks. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Un Roma, ko viņi izdarīja? Viņam bija jātiek nocirstam. Un Viņš tika pakārts pie kauna koka, “nolādēts ir tas, kas karājas pie koka,” kļuva par lāstu cilvēces dēļ.

E-431 Un tagad caur to Viņš audzē līgavas koku, kas būs tas dzīvības koks, atkal atjaunots Viņam, kā Vīrs un sieva Ēdenes dārzā (ak, slava Dievam!) caur to pašu Vārdu un tas pats Dievs, kas ir izpausts Vīrā un Sievā, atkal tas pats līgavas koks.

E-432 Ievērojiet, dara to zināmu! Kā... Ak, šeit ir tik daudz visa kā, ka mēs varētu runāt un runāt. Ievērojiet, šis Kristus ķermeņa koks dārzā dara...tagad dara zināmu Savu noslēpumu šim līgavas kokam.

E-433 Skatieties, izpirkta caur Kristu, otro Ādamu! Vai jūs ticat, ka tas bija Viņš? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Atgriežas mājās uz Ēdeni, kopā ar Savu kritušo sievu, kura ir izpirkta, lai atgrieztos mājās! Šodien tas ir Kristus draudzē; atved atpakaļ Savu sievu. Vai tagad redzat šo trīskāršo noslēpumu? [“Āmen.”] Dievs izpausts Kristū, Kristus izpausts draudzē, viss kopā, lai atkal atvestu atpakaļ oriģinālo Ādamu un Ievu, vīrieti un sievieti, kas ir viens, izveidoti no vienām Asinīm un viena Gara, un visa pārējā.

E-434 Draudze ir Kristus Asinis caur Garu, jo dzīvība ir Asinīs. Tā ir Svētā Gara kristība, kas kristī mūs Viņa ķermenī, kas atzīst tikai Viņa ķermeni, Viņa miesu, Viņa Vārdu. [Brālis Branhams plaukšķina par savu Bībeli-Tulk.]

E-435 Konfesija nekad to nesasniegs. Tā ir atklāsme. Viņa to zina. To zināja arī Ieva, bet viņa krita; bet šī to zina un nekritīs. Viņai tas ir nolemts! Aleluja! Ak! Viņai ir nolemts nekrist. Viņa nekritīs. Viņa tam ir iepriekšnolemta. “Svētīgs ir cilvēks, kuram Dievs nepielīdzinās grēku.” Jūs, kalpotāji, zināt, par ko es runāju, jo šeit sēž pāris desmiti no jums. Saprotat? “Svētīgs ir cilvēks, kuram Dievs nepielīdzinās grēku,” Dāvids.

E-436 Ievērojiet, atgriežas izpirkta, iedama mājās kopā ar Viņu; atpakaļ mūžīgajā dzīvē cilvēciskā ķermenī, ēdot, dzerot, dzīvojot mūžīgi. Jesaja sacīja, ka “tie cels namus un dzīvos tajos, tie stādīs vīna dārzus un ēdīs augļus. Viņi necels, lai kāds cits tos paņemtu”. Bērni tos neņems, bet viņi būs tur kopā ar saviem pēcnācējiem. Viņš to uzcels un tur paliks. Āmen. Nebūs tā, ka viņš cels, un cits ēdīs, bet viņš pats cels un ēdīs. Āmen! Kas tas ir? Viņa līgava, kas atgriežas kopā ar Viņu, izpirkta atpakaļ, lai būtu kā sākotnējais Ādams un Ieva, jo nāve ir atstāta aiz muguras. Viņi skatās atpakaļ uz krustu un redz, ka par nāvi jau ir samaksāts.

E-437 Un tagad ticībā mēs esam augšāmcelti līdz ar Viņu, tieši tagad sēžam Debesu vietās, atskatoties uz to, kas mūs izpirka; gaidot Vīra atnākšanu, lai kopā ar Viņu maršētu mājās.

E-438 Dieva trīskāršais mērķis, izpausts Ādamā un Ievā, un ikvienā pravietī un visos laikmetos; un Viņš, kuram ir jānāk, Viņš, kas bija, Viņš, kas ir, un Viņš, kuram ir jānāk, visa izpausme kopumā, Dieva Vārda atklāsme, Ādams un Ieva atkal atgriežas mājās, izpirkti, Dievs dara Sevi zināmu!

E-439 Tur nu Viņš sēdēs Dāvida tronī (vai pareizi?) un pats valdīs pār visām tautām ar dzelzs zizli. Tur būs koks katrā pusē, un katrai tautai, kas ienāks, šī dziedināšana būs par...šīs lapas būs par dziedināšanu tautām. Ķēniņi nesīs uz turieni savu godu. Tur nebūs nekā, kas varētu apgānīt, un nekas tāds tur neieies. Un uz Ciānas kalna būs gaisma dienu un nakti, un izpirktie staigās tajā gaismā. Ak, aleluja!

E-440 Ja tā padomā, tas nav kāds izdomāts stāsts, tā nav kaut kāda teoloģiska ideja. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme caur Viņa Vārdu, kas ir pārāka par visu, ir bijusi patiesa visos laikmetos. Un tā ir patiesa arī šajā periodā! Tā ir patiesa šeit tagad. Tā ir patiesība man, tā ir patiesība jums un ikvienam vīrietim un sievietei, kam ir šī atklāsme. Āmen.

E-441 Un redzēt, kā pats Dievs dara Sevi zināmu un pulsē caur tavu dzīvi tā, ka tagad tu esi Viņa gūsteknis. Tu esi Viņa mīlestības gūsteknis. Pasaule var smieties, uzjautrināties par viņiem, teikt: “Labi, beidz taču!” Tu varētu beigt, bet tu esi gūsteknis. Saprotat? Citas sievietes var rīkoties kā Holivuda, bet ne tu. Tu esi gūstekne. Āmen. Saprotiet, tu esi Kristus gūstekne. Citi vīrieši var smēķēt un dzert, un ballēties, ja viņiem sagribas, un saukt sevi par kristiešiem, diakoniem un pat par sludinātājiem, bet ne tu. Tu esi gūsteknis, Vārda gūsteknis. Tieši tā. Tieši tā.

E-442 Viņš dara zināmu Savu noslēpumu Savam līgavas kokam, kuru ir izpircis Kristus, otrais Ādams; atgriežas mājās, lai tiktu atjaunota sākotnējā Ēdenē; brīva no nāves, slimībām, bēdām, kauna, atgriežas ar mūžīgo dzīvību.

E-443 Turklāt, paklausieties, tik daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats. Pievērst cilvēkus kristietībai un tās valdīšanai– ne jau tāda ir Dieva doma, it nemaz. Jūs sakāt: “Mēs pievēršam cilvēkus kristietībai caur Viņa valdīšanu.” Tas nav tas. “Nu, viņiem nevajadzētu dzert. Viņiem nevajadzētu melot.” Vai jūs zināt, ka muhamedāņi var jūs aizēnot? Ziniet, pagāniem Āfrikā, tiem melnajiem cilvēkiem, viņu cilšu starpā ir tādi likumi, kas aizēno visu, ko jūs varat izveidot kristietībā?

E-444 Nu, es esmu bijis tur tajā Šanganas ciltī. Ja jauna meitene līdz noteiktam vecumam neapprecas, viņai ir jāpamet...jāpamet cilts, jānodzēš savs cilts krāsojums. Viņa dodas uz pilsētu, kļūst par vienkāršu strādnieci. Un, ja viņa... Pirms laulībām viņa tiek pārbaudīta, vai ir nevainīga. Ja viņa tiek atzīta par vainīgu laulības pārkāpšanā ar kādu vīrieti, viņam...viņai ir jāpasaka, kas tas ir, un viņi tiek nogalināti, abi kopā. Hm-hm. Ak, viņi var...viņi var aizēnot to, ko tie tā saucamie...

E-445 Kā būtu, ja tā izdarītu tā saukto kristiešu vidū? Deviņdesmit deviņi procenti no viņiem būtu miruši pirms rītausmas. Tā ir taisnība. Pareizi, gan vīrieši, gan sievietes. Jūs zināt, ka tā ir taisnība.
“Ko?” Jūs teiksiet: “Nu, es esmu šķīsts!”

E-446 “Ikviens, kas skatās uz sievieti, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” Nu, kā tad ar šo? Kā tad ar tevi, māsa, kad tu pasniedz sevi šādi vīrieša priekšā? Tu esi tikpat vainīga, it kā pati to būtu izdarījusi. Saprotat?

E-447 “Ak, ar to viss ir kārtībā.” Mācītājs baidās to pateikt, kāpēc? Viņa konfesijas vadība viņu izmetīs ārā, ja viņš pateiks to tā, kā tas ir. Viņi ir hibrīdi; viņi neuzņem Vārdu. Vārds saka, ka tā ir taisnība. Jēzus saka, ka tā ir taisnība, un Viņš ir tā Galva.

E-448 Ievērojiet, ka Dievs dara Sevi zināmu. Nevis... Mums nav jāpievērš cilvēki kristietībai caur valdīšanu, bet gan caur atklāsmi, ka Kristus ir jūsos, tāpat kā Dievs bija Kristū. Kā Dievs bija Kristū, tā Kristus ir jūsos! Ko Dievs darīja Kristū, to Kristus dara tevī! Kādas zīmes Dievs darīja Kristū, tādas Kristus dara tevī! Ak, vai tas nav brīnišķīgi? Ak! Ak vai! Man tas patīk.

E-449 Jēzus sacīja: “Tajā dienā,” tā ir šī diena. “Tajā dienā,” kad šī atklāsme būs darīta zināma, “jūs zināsiet, ka Es esmu Tēvā un Tēvs Manī, Es jūsos un jūs Manī.” Kad šī atklāsme izpaudīsies, “tajā dienā jūs zināsiet, ka Es un Tēvs esam Viens; ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī.” Tad, kad atnāk šī atklāsme, tad tas ir: “Es jūsos, un jūs Manī.” Te nu tas ir. Redziet, daudzkārtējais, trīskāršais... Kādēļ? Lai atvestu atpakaļ. Mums ir jābūt... Tāpat kā Jēzus bija Dieva Vārds, Viņš pierādīja to pašu...

E-450 Ja Viņš...ja Viņš nebūtu bijis Vārds, tad Viņš nebūtu izpaudis Vārdu, Viņš būtu bijis kāds liels teologs. Tad tas būtu tas “īstais” mesija, kuru gaidīja pasaule. Saprotat? Tieši tā, tas būtu bijis viņš.

E-451 Tieši to viņi meklē šodien, kādu... kādu, kas varēs pārspēt Billiju Grēmu, vai kādu, kas varēs pārvarēt ar savu organizāciju, iznākt un parādīt tiem baptistiem, ka tie nezina, uz kā tie stāv. Protams. Viņi to meklē. Bet draudze meklē pazemību un dzīvā Dieva, Kristus, zīmes.

E-452 Jēzus nebija liels teologs. Viņš bija vienkāršs zemnieks, saukts par galdnieka dēlu. Saprotat? Viņš gāja visur, bet Dievs... Viņš teica: “Kāds no jums, parādiet Man, ko no tā, kas par Mani ir rakstīts Bībelē, Es neesmu izpaudis.”

E-453 Tāpēc draudze to pašu var darīt arī šodien. To, ko darīja Kristus, tagad dara draudze. “Tanī dienā jūs zināsiet, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī; Es jūsos un jūs Manī.” Saprotat? Lūk, lūdzu, jūs maršējat uz Ciānu (uz kurieni?), uz Valstību! “Tajā dienā jūs zināsiet, ka Es esmu jūsos.”

E-454 Un pievērsiet uzmanību šim! Lūk, tas ir brīnišķīgi. Es negribu, lai jūs palaižat to garām. Tagad visi, arī jūs, kas klausāties lenti tur džungļos un visur, kur jūs to klausāties, tagad ieklausieties.

E-455 “Un kā Tēvs ir sūtījis Mani, tā Es sūtu jūs,” sacīja Jēzus. Saprotat? Tagad skatieties. Tēvs, kas Viņu sūtīja, ienāca Viņā, lai apliecinātu, ka Viņam ir taisnība, jo Viņš bija Vārds. Un tas pats Jēzus, kas sūta jūs, iet ar jums un jūsos, lai apliecinātu to pašu Dievu. “Kā Tēvs ir sūtījis Mani un Es dzīvoju no Tēva, tā Es sūtīšu jūs, un jūs dzīvosiet no Manis.” Kas Viņš ir? Viņš ir Vārds. Jūs dzīvojat no Vārda. Ak, es tā gribētu paņemt šo tēmu un sludināt par to tagad kādas pāris stundas, saprotiet, par to, kā Viņš bija...par to! Ievērojiet, ievērojiet. “Un Tēvs, kas Mani sūtīja,” gāja ar Viņu. Tēvs, kas sūta... Jēzus, kas sūta mūs, ieiet...

E-456 “Vēl nedaudz un pasaule Mani vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsiet, jo Es,” personas vietniekvārds, “Es”, Persona, Jēzus, “būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam. Darbus, ko Es daru, arī jūs darīsiet.” Tagad atgriezieties pagātnē un paskatieties, ko Viņš darīja, tad paskatieties, ko darāt jūs, un tad paši salīdziniet.

E-457 “Un, kā tas bija Noasa dienās, tā būs tad, kad atnāks Cilvēka Dēls. Un kā Lata dienās,” kad mūsdienu Billijs Grēms un Orals Roberts devās uz Sodomu un sludināja tiem sodomiešiem, un apžilbināja viņu acis, saprotiet, ar Evaņģēliju. Viens eņģelis, vēstnesis, palika kopā ar Ābrahāmu un to izredzēto grupu, un kādu zīmi Viņš rādīja? Saprotat? Un kā Ābrahāms Viņu nosauca? Elohims – miesā izpaudies Dievs. Jēzus rādīja, ka Viņš pats, Dievs Viņā, izpaudīsies Viņa līgavā pēdējās dienās! Ak, vai, vai! Tam vienkārši nav gala, tikai Dieva atklāsme! Tā ir mūžīga, vienkārši virzās tālāk un tālāk, un tālāk.

E-458 Ievērojiet, toreiz Viens kā pirmais Ādams un Ieva, pirms grēks bija nošķīris viņus nāvē; tagad Kristus, otrais Ādams caur Dzīvību izpērk Savu līgavu no nāves; un tagad Viņš ir atpakaļceļā uz sākotnējo Ēdeni, atjaunojot Savu līgavu atpakaļ sadraudzībā ar Dievu, kā Vīrs un sieva, Ēdenes dārzā – Kristus un Viņa līgava.

E-459 Un tajā dienā Dievs... “Valstība tiks nodota Tēvam, lai Viņš varētu būt viss visā.” “Viņš vēl runās, bet Es jau dzirdēšu.” Dāvids, Kristus, Dāvids sēdēs tronī, Ķēniņš pār visu cilvēci. “Un kamēr viņi vēl domās, Es jau zināšu, ko viņi domā. Pirms viņi vēl runās, Es viņiem atbildēšu. Vilks un jērs ganīsies kopā. Lauva ēdīs salmus kā vērsis, un viņi ganīsies un gulēs kopā. Viņi nesāpinās un neiznīcinās visā Manā svētajā kalnā,” atkal tieši tā pati Ēdene, tik droši, cik vien iespējams!

E-460 Lūk, kāds ir Viņa trīskāršs mērķis. Ak, Dievs, palīdzi mums to iepazīt! Palīdzi mums to iepazīt!

E-461 Tagad atkal klausieties uzmanīgi, mēs turpinām: atgriešanās sākotnējā Ēdenē.

E-462 Tad, kad mēs piedzimstam no Viņa, mēs tiekam piepildīti ar Viņu. Saprotiet, tava dzīve... Viņa dzīvība ir tevī. Tad visām mūsu darbībām vajadzētu runāt par Viņu.

E-463 Tāpat kā paņemt...paņemt dzīvību no viena koka un ielikt to citā. Paņemiet dzīvību no bumbieres un ielieciet to ābelē – tā nesīs bumbierus. Tai ir tie jānes, jo sula, dzīvība tajā, tas dīglis ir no bumbiera. Labi.
Tātad visām mūsu darbībām būtu jārunā par Viņu.

E-464 Mēs saucamies Viņa Vārdā. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Mums būtu jānes Viņa Vārds.

E-465 Un atcerieties, ka tagad mēs kā Viņa līgava esam stāvoklī ar Viņa Garu. Ak vai! Draudze, kas dzemdē bērnus, saprotiet, stāvoklī no Viņa Gara, ar Viņa Vārdu; nes Viņa Vārdu, nes Viņa dzīvību, izpauzdama Viņa dzīvības pazīmes, skaidri redzamas (Viņam esot pašam pirmajam); Viņa augšāmcelšanās pierādījums, parādot, ka Viņš nav miris, bet ir dzīvs mūžīgi. Tā ir Mūžīgā Dzīvība un pierādīta...pierāda šai pasaulei, ka mēs esam dzīvi Viņā. Ak!

E-466 Kā tu to zini? Vai tāpēc, ka esi draudzes loceklis? Tāpēc ka Kristus dzīvo caur tevi, tik ļoti stāvoklī ar Viņa Garu, ka tu esi gūsteknis attiecībā pret visu pārējo. Tu esi pieķēdēts, ak, pie Evaņģēlija, pieķēdēts pie Vārda, un visi bērni, kas tev var piedzimt, ir tieši tādi, jo tu esi gūsteknis.

E-467 Tu nevari pārkāpt laulību, tu jau esi stāvoklī. Slava! Viņš nevar pārņemt kontroli. Dzīvības dzemde visam citam ir aizvērusies. Tu jau esi Viņa īpašums, caur iepriekšnolemtību. Šī sēkla ir atdzīvojusies, tur nevar ienākt nekāda pasaule. Ak! Ak, kā mēs gribētu uzkavēties pie tā apmēram stundu! Esmu pārliecināts, ka jūs saprotat. Saprotat? Kristus un tikai no Viņa, viss jau ir pabeigts. Sēkla bija tur. Sēkla jau bija... Kad tā tur tika ielikta? “Pirms pasaules radīšanas iepriekšnolēma mūs mūžīgajai dzīvībai.” Un tiklīdz dzīvību dodošā straume, kad tā sēkla tur gulēja... Citas sēklas, kas tur ienāca, nespēja tur noturēties, vienkārši nespēja to šādi izdarīt. Bet, kad ienāca tā sēkla, dzemde uzreiz aizvērās, visas pārējās sēklas tika izstumtas, saprotiet, šādā veidā.

E-468 Un tu kļūsti par gūstekni, ieskautu Kristū. Kristus tevī, Viņa dzīvība dzemdina Viņa pierādījumu, Viņa zīmes. Ak vai, vai, vai! Paskatieties, atnes Savas dzīvības zīmes kā Savas augšāmcelšanās pierādījumu, pierādot pasaulei šo mūžīgo dzīvību; apliecina pasaulei, ka mēs esam dzīvi Viņā. Un aizdomājieties par to, dzīvi līdz ar Dievu, mūsu Izpircēju, kas mūs ir radījis tieši šim mērķim, draudzi, un Viņa radošā dzīvība mūsos!

E-469 Tas ir, Mozus varēja pateikt saskaņā ar Dieva Vārdu: “Lai parādās,” un parādījās mušas. Dievs, kas var radīt mušas, var radīt arī vāveres. Saprotat?

E-470 Viņš var darīt visu, ko vien vēlas. Viņš var radīt. Viņš var darīt jebko. Viņš ir Dievs. Tas pats Dievs, tā radošā dzīvība, kas ir tevī, var... Tu esi gūsteknis, tu nevari to izteikt, kamēr Viņš nepateiks to izteikt. Bet, kad tu to pateici, tas ir Dieva Vārds. Viņš ir apstiprinājis, ka tas tā ir. Viss pārējais ir pareizi, un Viņš zina, ka tad, kad tas ir izteikts, tā tam ir jābūt. Saprotat?

E-471 Mozus paņēma savu nūju un sacīja: “Lai atnāk vardes,” jo Dievs pateica: “Lai atnāk vardes.” Viņš to vienkārši pārraidīja caur sevi. Tā tas ir. Un vardes bija it visur, visur bija vardes. No kurienes tās uzradās? Neviens nezina. Agrāk to tur nebija. Bet Radītājs, Dievs, darbojoties caur cilvēku, to visu radīja, dzīvas radības.

E-472 Tas pats Dievs, kas radīja pirmo vardi, var radīt arī otro vardi. Viņš rada visas vardes. Ak vai! Vai saprotat, par ko es runāju? Radīja pirmo vāveri, rada otro vāveri, rada ikvienu vāveri; var radīt vāveres tur, kur vāveru nav. Viņš var darīt visu, ko vien vēlas! Viņš ir Dievs! Viņš ir Dievs! Viņš ir dzīvība! Ak vai! Kad es par to aizdomājos, mani pārņem drebuļi! Hm-hm.

E-473 Ak, dzīvot kopā ar Viņu, ejot mājās kopā ar Viņu, lai dzīvotu kopā ar Viņu! Ejot mājās kopā ar Viņu, lai dzīvotu kopā ar Viņu vienmēr, ar mūžīgo dzīvību!

E-474 Šis ir Dieva lielais mīlestības noslēpums, kas ir izpaudies, ka Dievs un cilvēks ir kļuvuši par vienu. Saprotat? Tā visa lieta ir, ka Dievs un cilvēks ir viens. Dievs un cilvēks bija viens tur; un Dievs un cilvēks ir viens šeit. Saprotat? Kas tas ir? Esot piepildītam ar Viņa Garu, Viņam esot pirmajā vietā. To Dievs gribēja sasniegt, Dieva mērķis bija to izdarīt: lai Viņš būtu Kristū un Kristus būtu mūsos, un mēs visi kopā – viens. Svētais Gars, tas pats; tas atklāja to Kristum, atklāj to šeit: pārdabiskais radošais spēks. Ak vai!

E-475 Tas pats Dievs, kas varēja...kas varēja pateikt to visu caur Mozu: “Lai atnāk vardes,” Tas pats varēja tur nostāties, sakot: “Lai šis ūdens pārvēršas vīnā.” Saprotat? Āmen. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Viņš ir tas pats Dievs, tas pats.

E-476 Viņš vienkārši nemainās. Tas ir Dievs cilvēkā. Tā ir Viņa izpausme. Tas ir tas, ko Viņš atklāj. Tas ir tas, ko Viņš cenšas darīt. Un pats Dieva Vārds atklāj to; parāda, ka cilvēks nevar radīt, radītājs ir Dievs. Un tas vairs nav cilvēks, tas ir Dievs Radītājs cilvēkā, kas tagad ir Viņa draudze. Āmen!

E-477 Dodamies mājās uz debesīm, lai dzīvotu kopā ar Viņu vienmēr. Dievs izrāda mūžīgo mīlestību pret draudzi.

E-478 Paklausieties, tagad paklausieties uzmanīgi. Es gribu, lai jūs nepalaistu to garām. Neviena cita draudze, neviena cita zīme, neviena cita sadraudzība, neviena cita pārvalde, neviena cita liecība, neviena cita ticības mācība, neviena cita konfesija ārpus tā netiek pieņemta. Dievs pieņem tikai un vienīgi šo: “Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība,” tā ir vienīgā lieta, ko Dievs atzīst; nekādu sadraudzību, nekādu draudzi, nekādu ticības mācību, nekādu konfesiju, neko; viss pārējais ir miris. Tie ir fragmenti, kuriem ir jātiek nogrieztiem, nocirptiem no tā visa, lai Kristus varētu dzīvot jūsos kā galvenais.

E-479 Nevis atcerēties pagātni! Man šeit ir... Viens zars saka: “Šī ir mana organizācija.” Arī tas ir jānogriež. “Man šeit ir tas un tas, tas saka to. Mana māte man teiks, ka es esmu sektants.” Arī tas ir jānogriež. Saprotat? “Nu, es zinu, ka mans vīrs grib, lai es nēsāju šos šortus.” Arī tas ir jānogriež. Saprotat? Tas ir jānogriež un jāapcērp, līdz paliksi tikai tu un Kristus. Saprotat? Hm!

E-480 Padomājiet! Ar dzīvo dzīvā Kristus klātbūtni, ar dzīvo Vārdu; ak, dzīvais Kristus, dzīvā klātbūtne, dzīvais Vārds! Skatieties! Ar Savu personīgo, personīgo apstiprinājumu pierāda Savu draudzi.

E-481 Nevis būt loceklim! Viņš to nedarīja Mozus laikā. Viņš to nedarīja nevienā citā laikā, ne pasaules beigās, kad tā nonāca līdz tam, ka notika iznīcināšana. Arī Lata laikā runa nebija par piederību. Tas bija personisks apstiprinājums, Dievs miesā, saprotiet, personisks apstiprinājums!

E-482 Atcerieties! Aizdomājieties par to, ka cilvēki ir dzimuši no Viņa Gara šādā laikā, šajā lielajā konfesionālajā periodā, kurā mēs dzīvojam, un dzīvais Dievs ņem Savu dzīvo Vārdu un apstiprina to personīgi, tā dzīvība, kas ir Vārdā, tas dīglis, kas ir sēklā! Un Vārds ir sēkla, ko devās sēt sējējs. Un tā dzīvība ir Kristus Vārdā, personīgi tevī, apstiprinot kaut ko, ko tu nevari izdarīt; apstiprinot Sevi, ka tas neesi tu, bet Viņš. Un tu esi kļuvis par vienu...par Viņa mīlestības vergu, lai būtu Līgava.

E-483 Pateicība dzīvajam Dievam, kas radīja debesis un zemi, un visu, kas ir tajā! Nav brīnums, ka “Viņš ir Alfa un Omega, sākums un gals, Viņš, kas bija, kas ir un kas nāks, Dāvida sakne un pēcnācējs, spožā rīta zvaigzne”. Viņš ir viss visā.

E-484 Viņa Klātbūtne indivīdā, personīgi apstiprinot Sevi, izpaužot Sevi, dzīvais Vārds, kas ir apsolīts šim laikam, izpauž Sevi caur tevi, Dieva lielās atklāsmes apstiprinājums. Skatieties, tikai indivīdā, nevis kādā grupā! Indivīdā, nevis kādā grupā! Viņš identificē Sevi ar atsevišķu cilvēku. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Nevis ar metodistiem, nevis ar baptistiem, nevis prezbiteriešiem, nevis luterāņiem, nevis pentakostiem, bet ar atsevišķu cilvēku!

E-485 “Vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu; Es viņus atdalīšu.” Tā tas ir. “Divi būs uz lauka; vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu. Divi būs gultā, un vienu Es paņemšu, bet otru atstāšu.”

E-486 Tā nav kāda grupa. Tas ir personisks grūsnā Dieva bērna apstiprinājums, kurš ir piepildīts ar Svēto Garu, tik ļoti atdevies Dievam, ka viņš neraizējas ne par ko citu. Un Svētais Gars dzīvo Savu dzīvi, kas pulsē caur viņu, pats parādot personisku Vārda apstiprinājumu, izpaužot Sevi cilvēkiem un pasaulei.

E-487 Kā pasaule var akli paiet garām kaut kam tādam? Tieši tāpat kā katoļi pagāja garām svētajam Patrikam un neatpazina viņu, kamēr viņš nebija miris. To pašu viņi izdarīja ar svēto Martinu, neatpazina to. Tāpat viņi ir darījuši visos laikos.

E-488 To pašu viņi izdarīja arī ar Žannu d'Arku. Katoļu baznīca viņu sadedzināja kā raganu, jo viņa bija garīga. Aptuveni simt piecdesmit gadus vēlāk viņi izraka to priesteru ķermeņus un izmeta tos ārā grēka izpirkšanai.

E-489 Tas notiek viņiem tieši blakus, bet viņi to neatpazīst, kamēr tas nav beidzies. To uztver tikai iepriekšnolemtā sēkla, ko Dievs iepriekšnolēma pirms zemes radīšanas. Tas pats notika Noasa laikā, tas pats notika Mozus laikā, Ēlijas laikā, praviešu laikā, Jēzus laikā un tā tālāk līdz pat šai stundai! No Dieva sēklas grūsnais cilvēks, no Vārda, kas tajā izpauž Sevi, tik ļoti nodots Dieva gribai, ka Vārds un tikai Vārds izpauž Sevi tajā cilvēkā, tajā gūsteknī, indivīdam.

E-490 Nevis teikt: “Mana draudze...” Lūk, “manai draudzei” ar to nav nekāda sakara.

E-491 Tas ir indivīds, viens cilvēks! Visa elle ir pret šo mācību. Visa elle ir pret šo patiesību, taču tā ir patiesība.

E-492 Jēzus neteica: “Tātad, Pēteri, tu un Jānis, un visi pārējie ļautiņi, jūs esat saņēmuši atklāsmi, tagad visa draudze ir glābta.” Nē.

E-493 Tas bija viņam personīgi. “Es saku tev,” tev, nevis viņiem, “tev, tu esi Pēteris, uz šīs klints Es celšu Savu draudzi.” Un vārds Pēteris nozīmē “akmens”. Akmens nozīmē “tas, kurš ir atzinies” jeb “tas, kurš ir atdalīts”.

E-494 Uz konkrēta akmens, uz kaut kā konkrēta, saprotiet; izsauktā persona, izsauktā draudze; uz šī akmens, uz šīs “atklāsmes”. “Miesa un asinis tev to neatklāja. Bet uz šīs atklāsmes (izsauktā grupa) Es uzcelšu Savu draudzi viņos. Un visi elles vārti nekad nespēs nostāvēt pret to.”

E-495 “Ne mats no tavas galvas nepazudīs. Tu esi Mans! Es augšāmcelšu tevi pēdējā dienā; dāvāšu viņam mūžīgo dzīvību un augšāmcelšu viņu pēdējās dienās.” Te nu tas ir, atklāsme. Nevis viņiem, bet “viņam”, indivīdam! Nevis grupa, atsevišķs cilvēks! Visa elle ir pret to.

E-496 Bet Viņa noslēpums ir atklāts tikai Viņa mīļotajai līgavai. Viņa ir vienīgā, kas var to ieraudzīt.

E-497 Viņš teica: “Labi par jums sacīja Jesaja, jūs, liekuļi, jūs, čūskas zālē. Jūs nākat šurp un sakāt: 'O-o, lielie, svētie pravieši! Mēs pieminam viņu kapus. Mēs tos uzpošam.'” Viņš sacīja: “Jūs esat tie, kas viņus tur iedzina.” Vai Viņš tā teica?

E-498 To pašu Viņš pateiktu katoļu baznīcām viņu laikā, kad pie viņiem tika sūtīti Vecās Derības pravieši, pirms viņiem vēl bija Nikeja, tur Romā un ievēlēja... Tie senie pravieši nāca no turienes, ēdot tārpus un pārējo no zemes, pat bez apģērba, ietinušies aitādā, un mēģināja stāvēt par to Bībeles patiesību. Taču Katoļu baznīca gribēja viņu intelektuālo saprašanu. Tad viņi iznesa... Tad nāca svētais Irenejs, Polikarps, Martins, visi pārējie. Un ko viņi darīja? Viņi iedzina viņus kapā, Žannu d'Arku, svēto Patriku un visus pārējos. Viņi iedzina viņus tur, bet tagad atgriežas un balina sienas, kā viņi izdarīja ar Žannu d'Arku. Ko viņi izdarīja? Viņi iedzina viņus tur!

E-499 Teikšu arī es, jo Viņa Gars sauc uz jums: “Nobalsinātās sienas! Liekuļi, jūs sevi saucat par kaut ko, bet jūs pieņemat cilvēka intelektuālo saprašanu un atstājat Vārdu. Tā vietā, lai kļūtu stāvoklī no Dieva sēklas, Vārda jūsos, jūs esat pieņēmuši ikvienu citu hibrīdu.” Nav brīnums, ka viņa sēž kā “netikle”, jo viņa “piekopj garīgu netiklību”, mācīdama cilvēkiem nevis Dieva lietas, bet cilvēka lietas.

E-500 Bet Viņš sacīja: “Nebīsties, tu, mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību!” Pareizi. Protams. Tā tas ir.

E-501 Bībelē, Atklāsmes grāmatā ir teikts: “Šī lielā pilsēta valda pār visiem zemes ķēniņiem.” Ir teikts, ka tā bija “netikle”. Kas tā ir? Sieviete, kas uzdodas par krietnu sievieti, bet piekopj ārlaulības sakarus. “Viņai rokā bija kauss,” lai saskandinātu ar šo pasauli, “piepildīts ar viņas negantību netiklības netīrumiem.” Un viņai bija meitas, protestantu draudzes, kuras visas kā viena iznāca no viņas ar tām pašām viņas viltus mācībām, ar tām pašām kristībām un rokasspiedienu Svētā Gara kristības vietā; un ar savu viltus mācību par “Tēvu, Dēlu, Svēto Garu” un visu pārējo, nevis pieņemot Līgavaiņa Vārdu un tā tālāk.
Jūs teiksiet: “Tam nav nekādas nozīmes.” Tam ir nozīme.

E-502 Ja es uz čeka sava vārda vietā uzrakstītu “sludinātājs”, “kalpotājs” vai tamlīdzīgi, tad nekāda nauda netiktu izsniegta. Tā tas ir. Neko tādu bankā nepieņems. Hm-hm. Ievērojiet. Labi.

E-503 Taču, kā Viņš apsolīja, viss šis noslēpums ir atklāts tikai Viņa līgavai. Elle ir pret šī noslēpuma atklāsmes patiesību. Bet Līgava stāv uz tā. Tā ir viņas pozīcija.

E-504 Kāpēc tu esi izsalkusi, draudze, kāpēc tev slāpst? Tas ir Tēvs, kas cenšas atklāt tev šo apslēpto noslēpumu. Bet tu ļauj tik daudzām lietām tev to atņemt. Tu ļauj, lai tavs darbs, tu ļauj, lai tava sieva, tu ļauj, lai tavs vīrs, tu ļauj, lai tavi bērni, tu ļauj, lai pasaules rūpes, tu ļauj, lai kāds mācītājs, tu ļauj, lai kāds cits tev to atņem, lai gan tu zini, ka dziļi sirdī tu esi izslāpis, izsalcis. Tas ir Dievs, kas cenšas tev to atklāt, saprotiet, atklāsmi. Pēdējā diena jau ir klāt! Ņemiet to vērā!

E-505 Atskatīsimies vēl vienu reizi. Es nevaru to visu apiet. Saprotat? Es tikai gribu, lai jūs tagad uz mirkli paskatāties šurp, un pēc dažām minūtēm mēs beigsim. Jūs būsiet... Tikai uz brītiņu dāvājiet man savu nedalītu uzmanību.

E-506 Paklausieties, lūk, Kolosiešiem 18. pants. Vēstule Kolosiešiem 18. pants.
Un tā, Viņš ir draudzes, proti, ķermeņa galva, sākums, pirmdzimtais no mirušiem, lai visā būtu pats pirmais.

E-507 “Viņš ir draudzes, kas ir Viņa ķermenis, galva, un Viņš vēlas būt pirmajā vietā.” Tagad ieklausieties, klausieties uzmanīgi, kad mēs turpināsim. Kas? Viņam ir jābūt Galvai tam ķermenim, Viņa līgavas ķermenim, kas ir paņemta no Viņa, miesa un kauls, kā no Ādama, saprotiet, līgava.

E-508 “Dzimis no mirušajiem,” tas ir, dzimis no mirušajiem, no neticības grēka.

E-509 Kas nogalināja Ievu? Neticība. Vai pareizi? Neticība kam? Caur...vai neticība Dievam? Nē. Viņai bija ticība Dievam. Protams. Vai tad viņa teica: “Nekāda Dieva nav.” It nemaz. Viņa nebija bezdieve. Nu, vai viņa teica: “Ziniet, es vispār neticu Viņa Vārdam.” Ak, nē! Viņa ticēja visam, izņemot to vienu “sīkumu”. Saprotat?

E-510 Vai Bībelē, Atklāsmes grāmatā, nav teikts, ka Jēzus pats teica: “Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai liecinātu jums par šīm lietām.” “Kas no tā atņems kaut vienu vārdu vai pieliks tam kaut vienu vārdu...” Un, ja visām šīm ciešanām un bēdām bija jānāk tāpēc, ka kāda sieviete apšaubīja vienu Dieva Vārdu, vai tad Viņš ļaus jums atgriezties atpakaļ, apšaubot kaut vienu Vārdu? Viņš būtu netaisnīgs. Hm-hm. Saprotat? Redziet, tas būtu nepareizi. Nosodīja...

E-511 Lūk, stāv kāds cilvēks – viņš ir izraisījis visas šīs ciešanas, jo viņš apšaubīja vienu Vārdu; tad viņš dzīvo tālāk; un tam ir vajadzīga daudzu gadu pieredze un viss pārējais (un tas ir aprakstīs Bībelē), un tā tālāk, un citi, kas atdeva par to savas dzīvības; bet tad pateikt: “Ak, varat mierīgi to ēst. Viss ir kārtībā, Es tik un tā ļaušu atnākt jums atpakaļ.” Ak! Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet... Saprotat? Saprotat? Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Un tā, ievērojiet.

E-512 Tagad paskatieties. “Viņš ir galva tam ķermenim”, kas ir dzimis no neticības grēka Dieva Vārdam. Tas izslēdz jebkuru konfesiju, jebkuru ticības mācību, saprotiet. Neticība tam Vārdam, kas ir Viņš pats, Dzīvības Vārds. Saprotat? Tikai Vārdam ir dzīvība. Jebkurš cits vārds ir hibrīds. Lai cik ļoti tas līdzinātos Tam, tas nav Vārds.

E-513 Vārds rada pats Savu dzīvību, ko Ieva iemainīja pret personīgām zināšanām. Vai redzat, kā draudze šodien to ir izdarījusi caur kaut kāda cilvēka izpratni? Mozum bija varena izpratne par Dievu līdz brīdim, kad viņš sastapa degošo krūmu, un tad viņš ieraudzīja savu izgāšanos. Degošajam krūmam bija tas, kā Mozum trūka. Vārdam ir tas, kā trūkst konfesijai.
“Viņš ir tā Galva, augšāmcelšanās pirmaugļi.”

E-514 Mēs beigsim ar šo “atklāsmi”, vēl tikai mazu brītiņu, ja vēlaties. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi. Labi, pareizi, vēl tikai mazu brītiņu.

E-515 “Viņš ir augšāmcelšanās pirmaugļi.” Vai pareizi? [Draudze saka: "Āmen." -Red.] Skatieties. Kas tad Viņš ir? “Viņš ir galva tam ķermenim, kas ir Viņa draudze, līgava.” Hm-hm.

E-516 Tādā gadījumā līgavai-ķermenim ir jāseko Galvai, jo tā ir daļa no Viņa augšāmcelšanās un daļa no tā noslēpuma. Nav iespējams, ka viņa neietu. Ak vai! Viņa ir daļa no Dieva noslēpuma, kā Dievs atklāja Sevi šeit un tika uzcelts augšā ar Vārdu, tā Viņš atklāj Savu draudzi un uzceļ to augšā ar to pašu Vārdu. Tā ir daļa no Viņa trīskāršā noslēpuma.

E-517 Tāpat kā Galva tika uzcelta no kapa, tāpat arī ķermenim ir jāseko Viņam atpakaļ uz Ēdeni. Kur ir ģimenes galva, Vīrietis, Līgavainis, tur ir jāseko arī līgavai, kas ir Līgavaiņa ķermenis, jo Viņš ir galva. Un tā galva ir atklāta un atgriezusies ar Mūžīgo dzīvību, un ķermenim ir jāseko tai, jo tas atkal ir Vīrs un Sieva. Āmen! Un, kamēr jūs esat stāvoklī ar to pašu Vārdu, kas ir Viņa ķermenis, jūs esat uzņēmuši Viņa ķermeni, kļuvuši par Viņu, kad jūs uzņēmāt Vārdu. Ne ticības mācību, bet Vārdu! Ak vai!

E-518 Vai no tā nesanāktu tēmas turpinājums šai pēcpusdienai? Hm? Ak, vai tas nebūtu brīnišķīgi? Saprotat? Vienkārši aizdomājieties par to, kas tas ir.

E-519 Tāpēc Ķermenis nevar atzīt... Nepalaidiet to garām. Tāpēc tas ķermenis nevar atzīt nevienu citu virsvadību, izņemot Vārdu. Jo galva ir savienota ar ķermeni, un tā galva ir Vārds, un tas ir tas pats Vārds, viena virsvadība! Tādējādi konfesijas un svētie tēvi, un viss pārējais ir tukšas blēņas. Ir tikai viena virsvadība, tas ir Kristus. Tas ķermenis atzīst tikai vienu – Vārdu!

E-520 Nu, parādiet man, kur kāds no šī ķermeņa bija kristīts “Tēva, Dēla, Svētā Gara” vārdā? Un ko atzīstat jūs? Redziet, es saprotu, ka runāju tūkstošiem uz lentes, ziniet, un mums ir lentu kalpošana pa visu pasauli. Kādā vārdā esi kristīts tu? “Jo nav cita vārda, kas dots zem debesīm,” saka Vārds, “kurā cilvēks varētu glābties.” Ja tu esi kristīts, lai parādītu savu ticību Kristum, bet tad pieņem kaut kādas ticības mācības vārdu, tad tu esi hibrīds. Ja tu neesi tieši tāds kā tā draudze un tieši tāds kā viņu mācība...

E-521 Tādējādi jūs, katoļi, saprotiet, kā jūs tagad varat būt pakļauti pāvestam, sakot, ka viņš ir tas pēctecis caur apustulisko pēctecību, sākot no Kri...no Pētera, ja šis pāvests un šī baznīca māca tik pretēji šim pirmajam Vārdam, kuru Dievs caur zīmēm un brīnumiem atzina kā Savu pirmo draudzi? Un, redzot, ka šodien tas pats Vārds tiek atnests tā tīrībā, parādot to pašu augšāmcelšanos, kas bija Viņam toreiz, ka Dievs dzīvo starp Saviem ļaudīm, darīdams tās pašas lietas, kā tad jūs varat atzīt Romas virsvadību?

E-522 Mūsu virsvadība ir debesīs. Es nedodos uz Romu, es dodos uz debesīm, kad es nomiršu. Saprotat? Saprotat? Tā virsvadība ir debesīs.

E-523 Un ķermenim ir jāseko galvai, tāpat kā sieva seko vīram. Tā kā Ādams netika pievilts, viņš izgāja kopā ar Ievu... Ieva tika pievilta, viņa bija izdarījusi pārkāpumu, citādāk Kunga Jēzus dienā, kad Viņš iznāca no kapa, būtu notikusi pilnīga visa ķermeņa augšāmcelšanās. Bet Viņam vajadzēja izpirkt viņu, kas ir Viņa ķermenis. Viņai bija jābūt izpirktai, lai varētu atnākt pie Viņa. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ak vai! Saprotiet, tas nevarēja notikt toreiz. Izpirkšana ir procesā.

E-524 Vai tagad jūs redzat šos zīmogus? Tajā laikā Viņš darbojas kā starpnieks un veic izpirkšanu. Bet kādu dienu Viņš iznāks, lai paņemtu to grāmatu, kuru Viņš ir izpircis. Un visi, kas būs tajā grāmatā, būs Viņš, jo vārdi, kas ir šajā grāmatā, ir tie ticīgie, un Viņš ir šis Vārds un viss, kas ir tajā. Viņš iznāk, lai paņemtu šo izpirkšanas grāmatu, kuras vārdi bija ierakstīti tajā grāmatā pirms pasaules radīšanas, kad Viņš tika nokauts kā Jērs.

E-525 Un te nu Viņš ir šodien, Savā Vārdā, izpaužot to pašu, ko Viņš darīja tur. Viņa nevar atzīt nekādu citu vadību. It nemaz. Nekādu bīskapu, neko. Viņa atzīst tikai vienu virsvadību, tas ir Kristus, un Kristus ir Vārds. Ak vai! Ak! Man tas patīk. Hm! Tieši tā.

E-526 Tāpat kā galva tika uzcelta no kapa, tā arī Viņa ķermenim ir jāseko Viņam uz Ēdeni. Tādēļ ķermenis nevar atzīt nevienu citu virsvadību kā vien Vārda virsvadību.

E-527 Neviena konfesija nevar tam neko pievienot. “Jo ikviens, kas atņems no tā kaut vienu vārdu vai pievienos tam kaut vienu vārdu (viņi ir atņēmuši no tā), uzreiz kļūs par mirušu hibrīdu.” Viņa ir atgriezusies ar šo liecību savās rokās, ar “savas netiklības netīrumiem”, veicot garīgu laulības pārkāpšanu pret to Vārdu, kuram, kā viņa apgalvo, viņa tic. Saprotat?

E-528 Tādējādi, tas ir vai nu Vārds, vai nekas. Tā tas ir. Viņš ir Vārds! Kā jūs zināt, ka tas ir pareizs? Viņš, Vārds, ir apstiprināts. Saprotat? Viņš – pienācīgi apstiprinātais Vārds, ir tā virsvadība, draudzes galva. Viņš ir tas Vārds, virsvadība. Viņš ir pienācīgi identificēt...identificēts, apstiprināts ar Viņa paša Garu, personīgi būdams draudzē, parādot Sevi šajā apstiprinājumā – tas ir tiešs pierādījums visam ķermenim. Tad jums vairs nav vajadzīgas ticības mācības. Konfesiju vairs nav. Bet šī virsvadība, kad tā tiek atpazīta tajā ķermenī caur personīgu identifikāciju, saprotiet, identificē Sevi, pierāda šo virsvadību ķermenim. Tad mēs esam vienoti zem vienas apstiprinātas virsvadības, kas ir Kristus, Dieva Vārds [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.], nevis zem kādas draudzes.

E-529 Tātad mūsu virsvadība ir Valstība. “Dieva Valstība ir jūsos,” saka Bībele, Jēzus. Valstība! Mēs neesam konfesija. Mēs piederam Valstībai, un šī Valstība ir Dieva Vārds, kas ir kļuvis par Garu un dzīvību mūsu dzīvēs, piepildot ikvienu apsolījumu šajā laikā, kā tas darīja tajā laikā, kad Vārds un Dievs bija viens. Un Vārds un Dievs šodien ir viens Viņa draudzē. Tas padara Viņu par virsvadību pār ķermeni, kas ir izpirkts, lai nestu vēstījumu šajā pēdējā dienā un tiktu uzcelts no miroņiem augšāmcelšanā, lai atgrieztos atpakaļ un tiktu atjaunots kā Ādams un Ieva sākumā Ēdenes dārzā. Trīskāršais Dieva noslēpums, Viņa ķermenis! Ak vai!
Tagad klausieties uzmanīgi, kā senatnē Israēls līdzībās... [Pārtraukums lentas ierakstā-Tulk.]

E-530 Vai es veltu tam pārāk daudz laika? [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.] Neļaujiet man, neļaujiet man ieiet pārāk... Nu, paklausieties. Mums ir atlikušas vēl tikai aptuveni divdesmit lapas. Saprotat? Saprotat? Bet nu es... Vēl tikai nedaudz, un tad...tad es jūs visus atlaidīšu līdz nākamajai vasarai vai uz kādu laiku, ja Tas Kungs gribēs. Saprotat?

E-531 Tagad skatieties. Ievērojiet, apvienoti zem vienas virsvadības tāpat kā Israēls senajos laikos. Vai jūs to saprotat? Kā Israēls senajos laikos; viens Dievs, ko apstiprināja uguns stabs un kas atklāja Sevi caur pravieti kā Vārds. Tas pats Dievs, tas pats uguns stabs, tādā pašā veidā; Viņš nevar mainīt Savus ceļus. Jo tas... Vēl pilnīgāk nav iespējams, vai ne? Saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]

E-532 Viens Dievs! Cik daudz dievu bija Israēlam? [Sanāksme saka: “Viens.”-Tulk.] Cik daudzi ir līgavai? [“Viens.”] Cik daudz to vispār ir? [“Viens.”] Protams. Protams.

E-533 Redziet, Svētā Gara vadībā, kurš bija tas uguns stabs tā lielā pravieša Mozus laikā. Viņu vadīja uguns stabs... (vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi.) ...ceļā uz apsolīto zemi.

E-534 Un kristietības periodā bija viens Dievs, kas parādījās uguns staba veidā pravietim, vārdā Pāvils, kurš tika aizsūtīts pie pagāniem, lai izvestu ļaudis Viņa Vārda dēļ. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]

E-535 Un pēdējās dienās Viņš ir nonācis līdzīgā veidā, apliecinādams sevi, saprotiet, tajā pašā zīmē, ar tiem pašiem brīnumiem, to pašu uguns stabu, to pašu Evaņģēliju, to pašu Vārdu, to pašu izpausmi.

E-536 Viņa ķermenis darīs tos darbus, kurus Viņš bija apsolījis, kā Marka 16. nodaļā un citur. Viņa ķermenis netika paturēts kapā, bet tas tika atzīts kopā ar Viņu augšāmcelšanā. Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tātad tas ķermenis, kas sastāv no Viņa ticīgajiem bērniem, netiks noturēts kapā, kad Viņš nāks, bet tiks atzīts līdz ar Viņu, jo Viņš nomira ar mērķi augšāmcelt Savu līgavu, ķermeni. Tiks atzīts, jo tas ir Viņa ķermenis, jo tas ir Vārds. Tas ir tik pilnīgi nodots Viņam, nošķirts no visām konfesionālajām lietām, un Viņš ir Vārds. Saprotat? Un tas tiek atzīts līdz ar Viņu, jo tagad mums ir mūsu augšāmcelšanās pirmaugļi, kad mēs zinām, ka esam pārgājuši no nāves dzīvībā, kļuvuši par Viņa gūstekņiem. Un Dievs pierāda mums caur Savu personīgo virsvadību, ka Viņš ir tas pats vakar un mūžīgi, darīdams caur draudzi tās pašas lietas, ko Viņš darīja toreiz: “Viņš ir Manī, un Es Viņā, jūsos,” jūs zināt, un tā tālāk. Tā tas ir.

E-537 Viņa ķermenis netika paturēts kapā, bet tika atzīts līdz ar Viņu augšāmcelšanā, tāpat kā Viņš ir tagad, paklausieties, kas nozīmē sekojošo: Viņa Vārds, kas ir Viņš, ir sācis celties. Vārds, kas bija viscaur Lutera, Veslija periodā, saprotiet, ir sācis celties augšā savā spēkā; tur tas sāka kustēties, tad tas sakustējās nedaudz vairāk, tagad tas tuvojas identifikācijai. Saprotat? Skatieties. Lūk, dzīvība, kas ir ķermenī, ir apliecinājums tam, ka aizraušana ir pavisam tuvu. Kad jūs redzat, kā galva un ķermenis kļūst par vienu un Viņa izpausmes mēra pilnību, tas parāda, ka ķermenis teju teju būs gatavs, lai virsvadība to pieņemtu.
Valstis šķeļas, Israēls mostas...

E-538 Vai saprotat, par ko es runāju? Viņš ir sācis dot dzīvību Savam ķermenim (kāpēc?), tam, ko Viņš ir izpircis. Starpniecības darbs ir izdarīts, Viņš dod savu dzīvību ķermenim kā apstiprinājumu aizraušanai. Atcerieties, lūk, pēdējā dienā...

E-539 Es... Ja jūs ļausiet...vienkārši izturēsiet mani vēl tikai brītiņu, nu, tas būtu ļoti labi. Es negribu, lai jūs to palaistu garām. Es...un man ir...man šī lente tagad ir jāpabeidz, ja jau esmu ticis tik tālu. Es gribu izteikt vēl vienu svarīgu piezīmi, ja jau man par to ir vēl nedaudz jāparunā.

E-540 Un tā, ievērojiet. Paklausieties šo! Lūk, kur ir tā svarīgā lieta. Lūk, kam mēs gribam pievērst uzmanību. Atcerieties, pēdējās dienās tas precīzi atgriezīsies un apstiprinās to pirmo dienu, saprotiet, Ādams un Ieva, vīrs un sieva, nekāda grēka, dzīve; pēc tam grēkā krišana. Ieklausieties, uzmanīgi ieklausieties.
[Brālis Branhams kādam saka: “Pagrieziet to. Jā.”-Tulk.]

E-541 Ievērojiet. Kas to izraisīja? Lucifers! Šobrīd Lucifers dara to pašu, ko viņš darīja pirmajā reizē.

E-542 Tieši tāpat, kad ķēniņa Nebukadnēcara laikā sākās pagānu valstība, pagānu rasi apstiprināja pravietis, kurš spēja izskaidrot nezināmas mēles, vīzijas, sapņus. Un tā virzījās uz priekšu caur pagāniem, bez jebkā, mēdieši-persieši un dzelzs, un tā tālāk, un kāju pēdās tā atkal beidzas, šī pagānu valstība.

E-543 Ievērojiet, ka Lucifers pēdējās dienās dara to pašu, ko viņš darīja sākumā. Ko Lucifers darīja? Pirmā lieta, ko Lucifers darīja, lai pārtrauktu Dieva un cilvēka sadraudzību, viņš gribēja uzcelt sev vienotu valstību, krāšņāku un šķietami kulturālāku; valstību, kas būtu lielāka nekā bija Mihaelam, Kristum.

E-544 Vai sapratāt? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Nu, ja jūs palaidāt to garām, vienkārši paceliet savu roku, un es to atkārtošu, saprotiet. Saprotat?

E-545 Sākumā Lucifers, viņam sirdī bija mērķis sasniegt debesīs kaut ko spožāku un lielāku, nekā bija Kristum. Vai pareizi? It kā kulturālāku, skaistāku, krāšņāku nekā Kristus Valstība. Vai jūs domājat, ka Tūkstošgadu valstībā mums būs automašīnas un lidmašīnas? Saprotat? Vai redzat, ko dara Lucifers?

E-546 Lūk, tās lielās, smalkās, intelektuālās konfesijas dara tieši to pašu – apvienojas kopā, lai darītu tieši to pašu. Saprotat? Tās sanāk kopā un konfesionalizējas, ikviena cenšas pārspēt to otro. Un tagad tās ir sasniegušas tādu greznumu, ka vairs nezina, ko darīt, kā vien apvienoties ar Katoļu baznīcu. Saprotat? Lucifers atkal veido lielāku valstību, lai izstumtu ārā cilvēkus, kas netic konfesijām, un pat atņemtu viņiem draudžu ēkas un uztaisītu tās par noliktavām, bet to mācītājiem nebūs vispār nekādu tiesību.

E-547 Un Dieva sūtīts vīrs nekad nepaliktu konfesijā, ja būtu dzirdējis to vai redzējis to, ja...ja viņam pietiktu drosmes doties un paskatīties uz to. Protams. Saprotat? Es to nesaku kā kritiku, es to saku patiesi, saprotiet, lai redzētu to atklātu.

E-548 Ievērojiet, ka šajās pēdējās dienās Lucifers dara to pašu. Vai jūs to redzat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Velns dara to pašu, viņš ceļ hibrīda draudzi, hibrīdu caur hibrīda locekļiem, hibrīdu caur zināšanām Vārda vietā, caur intelektuāliem cilvēkiem, nevis no augšas dzimušiem cilvēkiem, ceļ intelektuālu valstību, kas spožumā pārspēs to mazo Kristus ganāmpulciņu. Saprotat? Kas ir tas, kas to izdarīja? Kritušie eņģeļi.

E-549 Bībele saka, ka tie bija kritušie eņģeļi, kas paklausīja Luciferam, nevis Kristum, kuram viņi reiz piederēja. Vai pareizi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.]

E-550 Tagad klausieties uzmanīgi. “Kritušie eņģeļi.” Kas tie par eņģeļiem? Luters, Veslijs, katoļi, pentakosti, kuri, tāpat kā tie eņģeļi, nesaglabāja savu sākotnējo stāvokli un krita organizācijā kā Lucifera galvenajā mītnē Nikejā. Un ko viņi izdarīja? Viņi organizēja lielu ekumenisku kalpotāju apvienību, lai izveidotu “tēlu zvēram”, kā ir teikts Bībelē. Un izveidotu kristīgu sistēmu, kas aizvērs šīs un tai līdzīgu draudžu durvis. Vai jūs redzat Luciferu viņa darbā?

E-551 Es cenšos jums izklāstīt trīskāršo atklāsmi jeb Dieva noslēpumu.

E-552 Ko viņi izdarīja? Viņi pārdevās gudrības un izglītības prātojumiem, tāpat kā izdarīja Ieva, kā izdarīja kritušie eņģeļi. Veslijs bija Dieva vīrs, bet kas sekoja pēc viņa? Tajā ienāca kritušie eņģeļi. Kas bija tie eņģeļi sākumā? Dieva radītas būtnes, kas krita Lucifera gudrības dēļ, uzķērās uz Lucifera gudrības. Un vai jūs redzat, par ko viņi kļuva? Kritušie eņģeļi. Un organizācijas, kas nāca no Dieva cilvēkiem, kuri bija izgājuši, lai iedibinātu uz zemes patiesības; pirms tā patiesība varēja doties tālāk un pasludināt, un nonākt līdz īstenai Kristus atklāsmei, ienāca kritušie eņģeļi un pārņēma kontroli, un izveidoja no tā konfesijas.

E-553 Tieši tāpēc bija jātiek atvērtai septiņu zīmogu noslēpuma atklāsmei.

E-554 Vai tagad jūs to saprotat? Tas, ko viņi atstāja... Ja Luters būtu devies tālāk, viņš būtu nonācis šeit. Ja Veslijs būtu devies tālāk, ja pentakosti būtu devušies tālāk, ko viņi būtu izdarījuši?

E-555 Tagad var notikt tikai viena lieta. Ir jābūt vēstījumam pēdējā laikā, kad vairs nekas cits nevarēs sekot pēc tā. Un tagad ekumeniskā pasaule ir iedibinājusi tādu režīmu, ka pēc tā nevar sekot nekāda konfesija vai kas cits; vai nu tu esi tajā, vai arī neesi tajā. Auglis ir tā koka virsotnē, un gaisma apspīd to iepriekšnolemto augli. Un viņa nogatavojas, kļūdama par Kristum līdzīgu augli, atnesdama tādu pašu briedumu un piemīlīgumu, un tādu pašu Garu, kāds bija Viņā. Es ceru, ka jūs to redzat! Saprotat?

E-556 Es cenšos dot pārāk daudz vienā dienā. Es jūs nogurdinu. [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.]

E-557 Tā ka, paskatieties, viņi ir pārdevušies prātojumiem, pārdevušies konfesijas prātojumiem. “Ja vien es varētu piederēt pie šiem! Pats mērs iet uz to baznīcu.” Saprotat? “Ja vien es varētu būt metodists vai prezbiterietis.” Vienkārši paskatieties, kur viņi ir nonākuši. Lūk es tikko paskaidroju, ka tie zari ir nogriezti. Tie ir miruši. Tie vairs nav saistīti ar Kristu, citādi tie būtu nesuši to pašu dzīvību. Tie nav saistīti ar to.

E-558 Bet viņi ir...viņi ir kā citrusaugļi. Jebkurš citrusauglis augs uz citruskoka, bet tas nesīs pats savus augļus. Uzpotējiet greipfrūtu uz apelsīnkoka, tas augs pateicoties apelsīnkokam, bet tas dos greipfrūtus. Uzpotējiet uz tā citronu (tas ir citrusauglis), tas nesīs to pašu skābo citronu, bet tas dzīvos uz tās dzīvības rēķina. Un tieši to dara konfesijas, saukdamās par draudzi.

E-559 Tieši līgava ir tas oriģinālais koks, oriģinālais Gars. Atklāsme nāk no Kristus, nevis no konfesijas. No Kristus! Ievērojiet.

E-560 Ko tad cenšas darīt konfesija? Tās paaugstina sevi, kā Lucifers. Tās sauc sevi par “draudzi, līgavu”. Un tādas viņas patiešām ir, par viņām ir teikts Atklāsmes 17. nodaļā - “viltus līgava”. Pār mazo Kristus ganāmpulku, Līgavu, Lucifers uzskata un paaugstina sevi pār šo pazemīgo Dieva Vārda patiesību ar savām atklāsmes zināšanām un ir ieņēmis sev vietu ar semināra izglītību un teoloģiju, tā ka viņi ir sevi novietojuši augšā. Un, ja tu nepiederi viņu grupai, tu viņiem esi kā samazgas.

E-561 Tāpat kā Lucifers darīja sākumā, stāstot cilvēkiem tieši to pašu, ko Lucifers teica Ievai: “Protams, Dievs mūs pieņems! Mēs barojam nabagus.” Tas ir labi. “Protams, Viņš mūs pieņems. Mēs esam liela konfesija. Mums ir skaista baznīca. Nu, paskatieties uz mūsu varenajām ēkām! Paskatieties uz mūsu lielo draudzes locekļu skaitu. Mūsu ir miljoniem. Protams, Dievs neatraidīs to grupu.”

E-562 Tā pati lieta, ko darīja Kains – viņš atnesa skaistus augļus no zemes, kuru bija smagi un cītīgi apstrādājis, un atnesa tos augļus, bet pazemīgās jēra asinis viņš noraidīja.

E-563 Dievs apžēlojies, lai vīrieši un sievietes nedomā, ka es to saku, lai paaugstinātu kaut ko vai kādu personīgu atklāsmi, vai ko tamlīdzīgu. Es tikai saku jums patiesību. Vai tad jūs neredzat, ko viņi dara? Redzat? Es to saku skaļi un skarbi, bet nagla ir jāiedzen līdz galam, lai no tās būtu labums, saprotiet, līdz jūs to ieraudzīsiet. Saprotat?

E-564 Lūk, saka cilvēkiem: “Protams! Tu gribi man pateikt, ka mūsu varenā Katoļu baznīca, kas ir pastāvējusi visu šo laiku, mūsu lielā metodistu un visas... Paskaties uz mūsu priekštečiem!” Saprotat? Bet viņi pārkāpa Tā Kunga Vārdu. Un Ieva bija Dieva...viena no Viņa... Un viņš...viņa bija Ādama blakusprodukts. Un, kad viņa apšaubīja vienu Vārdu no Dieva Vārda, ar to pietika.

E-565 Un, lūk, šodien Lucifers atkal ir savā darbā. Un atcerieties, antikrists nav komunisms. Antikrists ir tik tuvu tam īstenajam, ka, “ja iespējams, tas pieviltu pat izredzētos,” teica Jēzus Mateja 24. nodaļā. “Pat izredzētos, ja tas būtu iespējams.” Lucifers atkal... Lucifers atkal izjauc Dieva vienotību cilvēkā ar to, ka ierobežo Dieva Vārdu līdz savu prātojumu līmenim; ar to, ko viņš uzskata par pareizu, un ar savu domāšanu, viņš pārkāpj Dieva Vārdu.

E-566 Un to pašu viņš darīja arī Jēzus laikā. Un Jēzus sacīja: “Jūs ar savām tradīcijām esat padarījuši Dieva Vārdu neefektīvu.”

E-567 Un konfesijas caur savu organizēto intelektuālo prātošanu ir padarījušas cilvēkiem Dieva Vārdu neefektīvu. Tā tas ir. Viņi vienkārši nespēj to ieraudzīt. Un tad viņi saka: “Kur ir tas Bībeles Dievs?” Viņš ir tieši šeit. Viņš ir Bībele, lūk, kas Viņš ir.

E-568 Paskatieties, lūk, Lucifers nāk ar viltību un izjauc Dieva vienotību ar cilvēku tieši tāpat, kā viņš izdarīja Ēdenē, caur lielu kārdinājumu, apsolot personīgu varu un paaugstināšanu. “Nu, tu varētu kļūt par bīskapu, ja vien tu paliksi ar mums. Tu varētu kļūt par apgabala prezbiteri. Kāpēc tev jāiet uz kaut ko tādu?” Redziet, tie ir pentakosti, katoļi un tā tālāk; saprotiet, dod cilvēkam lielu viltus apsolījumu – iegūt varu ārpus Vārda un Dieva apsolījuma. Tu saņem Spēku, kad Svētais Gars nonāk uz tevis, nevis tad, kad tu kļūsti par bīskapu, diakonu vai ko nu vēl. Saprotat? Bet Lucifers atkal ir savā darbā.

E-569 Vai šī draudze to saprot? Paceliet roku, lai es varu redzēt. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Labi, tad es vairs pie tā nekavēšos.
Pārkāpj, atdalās no Dieva Vārda! Saprotat?

E-570 To pašu viņš izdarīja Nikejā, Romā. Vai jūs zināt, ko Konstantīns viņiem iedeva? Jūs skatījāt draudzes periodus. Viņš iedeva... Viņiem nebija nekā, kā vien Kristus. Un viņi sēdēja mazās, vecās ēkās, kur vien varēja, uz cietām akmens grīdām. Jūs to zināt, ja esat lasījuši Nikejas padomi un Pirms-Nikejas padomi, un Nikejas tēvus un tā tālāk, un draudzes vēsturi. Viņiem nebija nekā. Bet, kad viņi sasauca to padomi un ienesa kristietībā kaut ko no romiešu pagānisma, un ielika svētos vīrus un bīskapus, un tā tālāk, pāvestus un visas tās muļķības, ko tad Konstantīns viņiem iedeva? Es prasu jebkuram teologam atbildēt man. Viņš iedeva viņiem īpašumu. Viņš deva viņiem brīvību un visu, ko viņi gribēja.

E-571 Un viņi iemainīja Dieva Vārdu pret cilvēcisko gudrību un kultūru! Un toreiz Lucifers izdarīja tieši to, ko viņš bija izdarījis Ēdenes dārzā, un viņi uzreiz nomira. Vasarsvētku draudze nomira Nikejā, Romā, bet tai ir jātiek augšāmceltai pēdējās dienās līgavas kokā.

E-572 Ievērojiet, Lucifers nāk ar viltību, tāpat kā viņš darīja toreiz, un ar kārdinājumiem un viltus apsolījumiem par varu ārā no...ārpus Dieva Vārda. To pašu viņš izdarīja Nikejā, Romā. To pašu viņš dara šodien pasaules ekumenisko draudžu padomē.

E-573 “Apvienojamies visi kopā,” saka pāvests, “es vēlos, lai visi mani ekumeniskie brāļi apvienojas ar mani. Mēs esam viens.” Pareizi, organizācijās jūs esat viens. Bet tam nav nekā kopēja ar Kristus līgavu, pilnīgi nekā, brāli. Jūs nekad neievilksiet viņu tamlīdzīgā lietā.

E-574 Un tā, pēdējās dienās ir apsolīts, ka oriģinālā ticība tam pašam...tiks atjaunota Dieva bērniem līgavas koka laikā. Maleahijas 4.[3.] nodaļā Dievs sacīja: “Pirms pasaule sadegs ugunī, redzi, Es sūtu jums pravieti Eliju, un viņš atjaunos bērnu ticību.” Lūk, tas nebija tas pirmais Elija, kas atnāca. Nē, nē.

E-575 Lūk, mēs šeit nemācām par Elijas apmetni un par Elijas segām, un par visu ko tādu. Mēs vienkārši mācām Dieva Vārdu. Saprotat? Tas ir tas, ko Viņš teica. Redziet, mums ir visādas lietas: Elija tas un Elija šitas, tās visas ir muļķības. Tas ir... Mēs to zinām. Tas ir... Ne jau par to es runāju, un garīgi domājošie to saprot. Saprotiet, ir vēls...laiks jau ir vēls, un, protams, es nevaru to visu ietilpināt šajā lentē.
Un tā, apsolījums pēdējās dienās. Nu, ja...

E-576 Jēzus teica, manuprāt, Mateja 11. nodaļā vai 6. nodaļā un vienpadsmitajā... Nē, tā ir 11. nodaļa un apmēram 6. pants. Kad Jānis sūtīja tur savus mācekļus, lai noskaidrotu, vai Viņš tiešām ir tas īstais, Jēzus teica: “Ko jūs gājāt skatīt? Vai vēju... niedri, ko vēji šūpo? Vai jūs gājāt skatīt tādu un tādu?” Viņš sacīja: “Vai arī jūs gājāt skatīt pravieti?” Viņš sacīja: “Vairāk nekā pravieti.” Jānis bija vairāk nekā pravietis, viņš bija derības vēstnesis. Un Viņš sacīja: “Ja jūs varat to pieņemt, tad viņš ir tas, par kuru runāja pravieši: 'Es sūtīšu Savu vēstnesi Savā priekšā.'”

E-577 Lūk, tas ir Maleahijas 3., nevis Maleahijas 4. nodaļā. Jo, kad Elija atnāks Maleahija 4. [3:23] nodaļā, zemei ir jātiek sadedzinātai ar kvēlu karstumu, un taisnajiem Tūkstošgadu valstībā ir jāiznāk pa bezdievīgo pīšļiem. Saprotat? Tātad tas nav tas. Saprotat?

E-578 Lūk, mēs redzam apsolījuma piepildījumu. Kristus, patiesā virsvadība, atnāk Savā Līgavā, darīdams tos pašus darbus, ko Viņš darīja sākumā, un sagatavo un piepilda Savu Vārdu, kā Viņš to darīja sākumā, Jāņa 14:12: “Kas Man tic, tos darbus, ko Es daru, arī viņš darīs.” Tad Galva un ķermenis kļūst par vienu darbos, zīmēs un dzīvē, ko apstiprina pats Dievs caur Savu pēdējām dienām apsolīto Vārdu. Viņš ir apsolījis to pēdējās dienās. Lūk, ja jūs esat garīgi, jūs to sapratīsiet.

E-579 Tad mēs redzam, ka tas kāzu mielasts ir pavisam tuvu. Lūk, ja es jūs vairs nekad neredzēšu, atcerieties, ka kāzu mielasts ir pavisam tuvu. Un tad saskaņā ar apsolījumu drīzumā tiks iedibināta valstība, tā varenā Tūkstošgadu valstība, draudzes paņemšana augšā un bezdievīgo iznīcināšana. Un zemei sestā zīmoga laikā ir jātiek attīrītai caur vulkāniem, lai aizvāktu no pasaules visu samaitātību un grēku, un atkal izveidotu to un ieviestu gaišu, jaunu Tūkstošgadu valstību tam laikam, kuram ir jāpienāk.

E-580 Kad mēs redzam visu šo vareno trīskāršo atklāsmi: Dievs Kristū, Kristus draudzē, nākamā valstība. Ādams un Ieva atpirkti atpakaļ Ēdenes dārzā, simbolizējot Kristu un Viņa līgavu; un tad saskaņā ar Viņa apsolījumu tiks atjaunota valstība. Slava Dievam! Lūk, caur trīskāršā noslēpuma, mistērijas atklāsmi un caur Viņa sākotnējās virsvadības personīgi apstiprināto Vārdu!

E-581 Nevis sacīt: “Nu, slava Dievam, mēs skaļi gavilējam; aleluja, mēs dziedam.” Tas, tas nav tas. Es esmu misionārs. Faktiski, es esmu apceļojis pasauli septiņas reizes. Saprotat? Es esmu redzējis pagānus, ļaunos garus un visus pārējos, kas dejo un gavilē. Esmu redzējis visvisādas miesīgas izpausmes. Tas ir miesīgi.

E-582 Bet es runāju par Kristus virsvadību. Paskatieties, kad mūs personīgi identificē tā oriģinālā virsvadība, mums ir atbilde uz velna jautājumu. Āmen! Slava! Mums ir atbilde uz velna jautājumu. Viņš, Kristus, ir augšāmcēlies un ir samaksājis cenu, un Viņš ceļ augšā Galvu...tas ir, ķermeni.

E-583 Velns nevar to izturēt. Tieši tāpēc tiek veidotas tās ekumeniskās valstības. Tieši tāpēc viņi visi ieiet tajā, ko viņi šobrīd dara. Velns, tieši tāpēc viņš šobrīd tā kauc. Viņa ļaunums ir...viņa intrigas ir atmaskotas, to ir izdarījis uzceltais, augšāmceltais Kristus, būdams virsvadībā pār Savu ķermeni. Slava!

E-584 Jums var šķist, ka es esmu ārkārtīgi satraukts? Es neesmu. Mums ir atbilde velnam. “Ne jau es dzīvoju, bet gan Kristus, Vārds, dzīvo manī.” Tā nav mana doma, tas ir Viņa spēks. Nevis mana doma, tas ir Viņa Vārds. Viņš to apsolīja, un šeit tas ir. Viņš teica, ka tas būs šeit, un šeit tas ir. Mums ir atbilde viņam.

E-585 Kristus ir augšāmcēlies un ir samaksājis cenu par mūsu izpirkšanu. Ko Dievs izpauda Kristū? Viņš deva to miesu un tās Asinis, lai caur Asinīm atnāktu dzīvība, un miesa tiktu izpirkta, lai Dievs šajā izpirktajā miesā varētu izpaust Savu Vārdu šodienai, kā Viņš to izdarīja toreiz! Ak! Slava!

E-586 Vai jūs to saprotat? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ak, vai! Kad lai es apstājos? Pievērsiet uzmanību. [“Turpini!”]

E-587 Tātad mēs stāvam taisnoti Dieva klātbūtnē. Tāpat kā tintes piliens, kas ir iepilināts vannā ar balinātāju, jūs vairs nekad neatradīsiet to tintes traipu. Tas ir kaut kur pazudis. Tas vairs nekad neparādīsies. Un tad, kad cilvēks ir patiesi izpirkts (tā iepriekš nolemtā sēkla, kas redz to un pieņem to), viņa grēki ir pilnībā iznīcināti. Tie ir pazuduši. Tie ir nošķirti. Tie ir iekrituši Jēzus Kristus Asins tintē, un tie vairs nekad netiks pieminēti. Dievs tos aizmirst. Un viņš stāv Dieva klātbūtnē kā Dieva dēls un meita. Āmen un āmen! “Mēs esam Dieva dēli tagad.” Nevis mēs būsim; mēs jau esam! Lūk, mēs esam izpirkti.

E-588 Mums ir atbilde sātanam. Dievs ir Sevi apstiprinājis. Dievs ir pierādījis Sevi attiecībā uz Savu apsolījumu šajā dienā. Aleluja! Virsvadība ir šeit. Āmen! Kristus, augšāmceltais Kungs, ir šeit tajā pašā Savas augšāmcelšanās spēkā, kādā Viņš vienmēr ir bijis, izpauž Sevi. Lūk, kur ir atbilde velnam.

E-589 Lūk, kāpēc, kad nesen šeit sēdēja tas cilvēks, kas nokrita miris, sēdēdams šeit, mēs varējām pateikt: “Atgriezies, dzīvība!” Jo tā pateica Svētais Gars.

E-590 Lūk, kāpēc to varēja izdarīt tam mazulītim Meksikā, kurš bija miris apmēram piecpadsmit stundas, kad parādījās vīzija un pateica: “Atsauc viņu atpakaļ dzīvībā.” Un es sacīju: “Lai tas mazulis dzīvo.” Un bērns, kuram ārsti izrakstīja izziņu, bija nomiris deviņos no rīta, bet vienpadsmitos vakarā viņš atdzīvojās, un ir dzīvs vēl šodien.

E-591 Kas tas ir? Ne jau tie cilvēki. Galva un ķermenis ir kļuvuši par vienu veselu. Tas ir Dievs, izpausts Savos ļaudīs. Tieši tāpēc vīrs un sieva vairs nav divi, viņi ir viens. Dievs un Viņa draudze ir viens, “Kristus jūsos”, Dieva lielā atklāsme. Slava Dievam! Pat nesam Viņa Vārdu; Viņa Vārds ir Jēzus, Svaidītais. Viņš tiek saukts par Jēzu, jo Viņš ir tas Svaidītais. Tas ir Kristus svaidītais ķermenis, kas pierāda, izpauž Dievu, kā darīja tas ķermenis. Un tas ķermenis izpirka ikvienu no šiem, šos ķermeņus, un caur tiem Dievs īsteno Savu trīskāršo izpausmi, dodoties uz Valstību. Uzcēlies, samaksājis cenu! Mēs esam izpirkti. Dievs ir pierādījis to, apstiprinājis to. Saprotat?

E-592 Un mēs stāvam Viņa priekšā, taisnoti Kristū. Jo Viņš nevar notiesāt, jo Viņš jau ir notiesājis to ķermeni, kura daļa esmu es. Kas...kā es esmu daļa no tā? Te tas ir, tas ir manī. “Ja Mans...jūs paliksiet Manī un Mani Vārdi jūsos, tad tas, ko jūs teiksit... Prasiet Tēvam jebko Manā Vārdā, tas tiks izdarīts, jo tas ir tur.” Taisnoti! Slava Dievam!

E-593 Ak, ja vien es varētu panākt, lai pasaule to ierauga! Kāpēc? Te nu tas ir. Tas ir dzīvs Kristus ķermenis, kas stāv izpirkts! Izpirkts! Ak vai!

E-594 Taisnoti Viņa acīs! Kāpēc mēs esam attaisnoti? Mēs esam Viņa uzvara. Draudze ir Viņa uzvara. Mēs iznākam šajās pēdējās dienās ar šo godpilno Evaņģēliju, parādot Viņa uzvaru. Viņš nomira šī mērķa dēļ, un mēs esam Viņa uzvaras pierādījums. Āmen! Kad mēs redzam, ka Viņš nonāk un dzīvo draudzes vidū, tā ir Viņa uzvara. Tas parāda, ka viņš nevarēja noturēt Viņu kapā, tāpat viņi nespēj paturēt mūs. Tā tas ir. Mēs... Un mēs jau esam (potenciāli) augšāmcelti, jo mēs esam augšāmcelti no mirušajiem, no neticības Viņa Vārdam, no konfesiju ticības mācībām pie Mūžīgā Dieva Mūžīgā Vārda, kas ir Viņš pats, kas darbojas caur mums, izpauzdams Sevi, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi.

E-595 Un tad no Galvas Vārds virzās lejup ķermenī. Kas tas ir? Tas pats Vārds. Tam nevar neko ne pielikt, ne atņemt. Tātad, tuvojoties tai dienai, tas pats Vārds virzās no Galvas lejup ķermenī, apstiprinot, ka viņi ir viens. Viņi ir vīrs un sieva. Viņi ir miesa no Viņa miesas, Vārds no Viņa Vārda, dzīvība no Viņa dzīvības, Gars no Viņa Gara. Saprotat? Āmen! Kā jūs to zināt? Tas dod to pašu liecību, to pašu augli, to pašu Vārdu. Saprotat? Izpauž Kristu, to pašu dzīvību, to pašu Dievu, to pašu Garu, to pašu Vārdu, to pašu Grāmatu! Āmen! Tās pašas zīmes: “To, ko Es daru, arī jūs darīsit.” Ak, aleluja! Ak, vai!

E-596 Ievērojiet, tieši apstiprinātais Vārds Viņa ķermenī ir Viņa uzvara un Viņa nāves iemesls. Saprotiet, ne jau nāve Garā; kad Viņš nomira, Viņš nomira tikai miesā. Viņa Gars devās uz elli un sludināja dvēselēm cietumā. Vai pareizi? Nomira tikai Viņa miesa, pēc tam Viņš to atkal augšāmcēla un atdzīvināja. Atdzīvināt nozīmē “darīt dzīvu”, Savu miesu, kas bija Viņa ķermenis. Un tas ir Vārds. Daudzus gadus tas bija gulējis miris, bet reformācijas laikā tas pakāpeniski sāka celties, un tagad viņa stāv uz savām kājām!

E-597 Ak, kaut man būtu laiks atgriezties pie Ecēhiēla un paņemt tos “izkaltušos kaulus,” un parādīt jums. Viņš teica: “Vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?”
Viņš sacīja: “Pravieto!”

E-598 Kā var atnākt pravietojums? Tikai caur pravieti. Tas ir Tā Kunga Vārds. “Klausieties, izkaltušie kauli, Tā Kunga Vārdu!” Un tiem uzauga cīpslas un āda, un viņi uzcēlās, varena armija, un sāka maršēt uz Ciānu. Slava Dievam! Tas ir Viņš. Tas ir Viņš, uzvara.
Tā Kunga izpirktie uz Ciānu ar prieku nāks,
Uz visa Viņa svētā kalna nekas nekaitēs un nenīdēs.

E-599 Viņš pierāda Savu augšāmcelšanās dzīvību tad, kad Viņš apstiprina Sevi. Viņa, Līgava, ir neatkarīga no visiem citiem. Viņa ir neatkarīgā sieviete, lielais aptraipītais putns, kas atšķiras no visiem citiem. Jūs atceraties, kā Bībelē ir teikts: “Lielais raibais putns.” Bet viņai bija Viņa Vārds, viņai bija Viņa dzīvība. Jo...

E-600 Kā viņi to putnu aptraipīja? Tie abi bija balti, un tad viņi vienam no tiem norāva galvu un izlēja tās asinis uz otra putna. Un tas otrs putns bija notraipīts ar sarkanajām asinīm, un tas šādi vicināja savus spārnus, un asinis brēca: “Svēts, svēts, svēts,” izlīdamas uz zemes.

E-601 Tāpēc Kristus, šis mirušais Dzīvesbiedrs, ielika Savas Asinis (Savas Asinis no Savas dzīvības) mūsos. Mēs nesam Viņa asinis, un tās kliedz: “Svēts, svēts, svēts Tam Kungam!” Tas ir neparasta izskata putns. Protams. Bet viņa, Līgava, ir Viņa apliecināta, un viņa ir neatkarīga no visiem citiem. “Turies tikai pie viņas, kamēr vien jūs abi dzīvosiet. Turies tikai pie Viņa, pie Vārda,” nekādas, nekādas laulības pārkāpšanas, nekādas konfesijas pazīmes, nekādas ticības mācības pazīmes, vispār nekāda laulības pārkāpšana. Vārds un tikai Viņš!

E-602 “Ir Kristus mana stiprā klints, viss pamats cits ir tikai smilts,” sacīja Edijs Peronets. Hm-hm.

E-603 Tas ir Kristus, Vārds. Viņš bija Vārds, Viņš ir Vārds. Un draudze kļūst par Vārdu caur Viņu, jo Viņš ir padarījis viņu par daļu no Sevis, un tas atkal ir Vārds. Personīgi identificēta ar Viņu, tikai Viņa īpašums! Tikai Viņa īpašums! Viņa ir izpirkta caur Viņu un Viņam, un tikai Viņam! Tā tas ir! Tāpēc iemesls, kāpēc velns tā kauc, ir tas, ka tas tiek atklāts.

E-604 Mēs dzīvojam bīstamā laikā. Atcerieties, Raksti saka, ka tad, kad visas šīs lietas sāks notikt, “laika vairs nebūs.” Tas izzūd, un mēs redzam to izpausmi.

E-605 “Zemestrīces.” Vai redzējāt tos tūkstošus, kas nesen aizgāja bojā? “Zemestrīces dažādās vietās.”

E-606 Ir teikts: “Šausmīgas parādības debesīs, uguns stabi,” piemēram, lidinās apkārt kā lidojošie šķīvīši. Viņi nezina, kas tas ir. Saprotat? Viņiem nav ne jausmas.

E-607 Vai esat ievērojuši tos eņģeļus, kas nonāca, izpētīja Sodomu, pirms Sodomas iznīcināšanas? Vai jūs to atceraties? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Tur viņi nonāca grupā, trīs gabali. Viens no viņiem palika pie Ābrahāma. Vai jūs to atceraties? [“Āmen.”] Tās bija gaismas no debesīm, kas nonāca, lai veiktu tiesas izmeklēšanu. Viens...

E-608 Paskatieties, kur tie visi tiek atklāti. Viņi tos atklāj pie Pentagona un tamlīdzīgi. Tā ir tiesa pār pasauli, Sodomu. Bet ir kāds, kas ir pārstāvēts...būs pārstāvēts starp draudzēm, tas būs pats Kristus, apstiprinot Sevi. Saprotat? “Parādības augšā debesīs un zīmes apakšā uz zemes.” Protams.

E-609 Identificēta! Ak, velns kauc par to – Vārda apsolījuma patiesība izpaužas tikai līgavā.

E-610 Viņiem nav atbildes. Kad Jēzus atnāca, kāpēc tie farizeji...? Viņš sacīja: “Ja Es izdzenu ļaunos garus ar Dieva pirkstu, tad ar ko tos izdzenat jūs?” Saprotat? Viņš stāvēja viens.

E-611 Un Viņa draudze stāv viena pati. Viņa nav ne ar ko saistīta. Bet Viņš bija Dieva identificēts kā ķermenis, kurā mājoja Dievs; un draudzi identificē Viņa ķermenis, darīdams tās pašas lietas. Viņa ir Viņa ķermenis, Viņa apsolītā Vārda izpaustā patiesība pēdējām dienām. Un viņa un tikai viņa stāv ar to. Lūk, kādēļ kauc velns, šīs lielās organizācijas, tās kaut ko gatavo, lai varētu viņu aizslēgt. Viņi nekad to neizdarīs. Viņa tiks paņemta augšā, nevis aizslēgta. Šobrīd viņa ir uzcēlusies caur apstiprinātā Vārda spēku, kas viņai ir apsolīts. Āmen!

E-612 Kā līgava turas pie šī solījuma! “Viņš pateica man, ka Viņš atgriezīsies pēc manis. Es ticēšu tam.” Hm-hm. Saprotat? Tieši tā. Lai satiktu savu Galvu, savu Izpircēju, savu Vīru, savu Ķēniņu, savu Kungu, savu Mīļoto, savu Glābēju paredzētajā tikšanās vietā!

E-613 Viņam ir vieta, kur tikties ar viņiem. Ziniet, Viņš... Līgavainis neko nepalaiž garām. Viņam ir gredzens, identifikācija. Viņam ir kleita, kas viņai ir jāuzvelk, viņas kleita. Saprotat? Un Viņam ir paredzēta vieta, kur satikties ar viņu, tas ir, gaisā. Ir sagādāts pilnīgi viss. Viņš jau ir sagatavojis kāzu mielastu, viesi jau ir uzaicināti, jau ir izvēlēti. Visi eņģeļi stāv apkārt, Viņa kalpi, miera stājā. Vai, vai, vai, vai, vai!
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis (pilna Dieva izpausme),
Kad gaisā satiksimies mēs. (Ak vai!)

E-614 Tagad paskatieties, kā Viņš apliecina.
Tu esi dzirdējis par mazo Mozu niedrēs
Un bezbailīgo Dāvidu ar lingu to;
Tāpat par Jāzepu un viņa sapņiem,
Par Daniēlu un tām lauvām bieži dziedam mēs.
Ak, ir tik daudzi, daudzi citi, kurus apliecina Bībele,
Cik ļoti ilgojos es satikt viņus visus.
Jau visai drīz Tas Kungs mums ļaus tam notikt,
Kad gaisā satiksimies mēs.
Jo tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs. (Ak vai!)

E-615 Vai tad jūs to nemīlat? Un tā, Viņa lielā atklāsmes noslēpuma trīskāršais mērķis ir atklāts. Viņš ir Tas galvenais. Tieši Viņš. Ak vai! Nodziedāsim to. Es vienkārši vairs nevaru sludināt. Es jūtos tik labi, saprotiet.
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs.

E-616 Vai jūs dodaties? Āmen! Caur Dieva žēlastību, caur Dieva žēlastību! Saprotat? Ak vai!
Tu esi dzirdējis par mazo Mozu niedrēs
Un bezbailīgo Dāvidu ar lingu to; (Tās visas ir līdzības.)
Tāpat par Jāzepu un viņa sapņiem,
Par Daniēlu un tām lauvām bieži dziedam mēs.
Ak, ir tik daudzi, daudzi citi Bībelē (kas ir Viņš),
Cik ļoti ilgojos es satikt viņus visus.
Jau visai drīz Tas Kungs mums ļaus tam notikt,
Kad gaisā satiksimies mēs.

E-617 Bet ir tas Viens galvenais!
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis
Kad gaisā satiksimies mēs.

E-618 Nu, mēs satiksim viens otru tur. Tagad visi, metodisti un baptisti, un lai kas jūs nebūtu, kuri esat piedzimuši no augšas, no Dieva Gara, paspiediet viens otram roku, kamēr mēs dziedāsim to.
Ak, tikšanās tur gaisā būs
Jau visai, visai drīz;
Tur satikšu es tevi, sveikšu tur,
Tais mājās viņpus debesīm.
Tādu dziedāšanu vēl mirstīgais nav dzirdējis,
Tas godpilni būs, tiešām zinu es!
Un paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs.

E-619 Ak, ak, ak! Ak, tas ir brīnišķīgi, saprotiet! Vai saprotat, kāds Viņš būs? Lūk, paklausieties.

E-620 Mums vienkārši ir jābeidz, draugi. Ir jau gandrīz divi, saprotiet, citādāk mēs...mēs šeit būsim līdz vakariņām. Man ir vēl daudz, daudz lapu par šo tēmu, redziet, tāpēc mums nāksies pabeigt ar šo. Tam nav gala.

E-621 Tā ir atklāsme. Tā ir mūžīga, tāpat kā Dieva Vārds ir mūžīgs. Skatieties, bet Dieva lielā noslēpuma trīskāršais mērķis ir atklāts! Dievs izpaudās Kristū; Kristus izpaudās draudzē, lai izpirktu un atjaunotu pazudušo Ievu atpakaļ uz sākotnējo stāvokli Ēdenes dārzā. Ak vai!

E-622 Ak, tajā dienā būs kaut kas tik lielisks! Jā. Tas būs drīz. Mēs tam ticam. Vai tad jūs tam neticat? Katru reizi, kad es par to domāju, es vienkārši atceros šo dziesmu.

E-623 Viņš apstiprināja Sevi Daniēlā un Mozū, un Jeremijā. Kas viņi bija? Pravieši, pie kuriem nāca Vārds, saprotiet, tie varenie vīri. Redziet, jūs esat dzirdējuši par sapņotāju Jāzepu, saprotat, un par Daniēlu lauvu bedrē, un par visiem tiem pārējiem, jūs zināt. Tiem, kas... Kas viņi bija? Pravieši. Saprotat? Bet Tas galvenais... Dievs tikai uz laiku bija atainots viņos kā prototipos.

E-624 Viņš atainoja Sevi Ādamā, kurš zināja, kas ir pareizi, bet izgāja, lai izpirktu savu sievu, jo viņa bija vainīga. Kristum nebija jākļūst par grēku, bet Viņš izgāja un uzņēmās grēku, lai izpirktu Savu pazudušo bērnu. Redzat? Redzat? Viņš parādīja Sevi līdzībā.
...par mazo Mozu niedrēs
Un bezbailīgo Dāvidu ar lingu to;
Tāpat par Jāzepu un viņa sapņiem (pravietis),
Par Daniēlu un tām lauvām bieži dziedam mēs.
Ak, ir tik daudzi, daudzi citi Bībelē,
Un es...

E-625 Viņi, viņi ir tā Bībele.
Un es...
Tomēr viņi visi tika izpausti Viņā. Saprotat? Bez Viņa ar viņiem ir cauri. Saprotat? Un man ir jākļūst par daļu no tā, lai es būtu Viņš. Āmen! Saprotat?
Cik ļoti ilgojos es satikt viņus visus. (Tā tas ir.)
Bet paša Dievs Dēls, Viņš būs tas vadonis,
Kad gaisā satiksimies mēs.

E-626 Ebrejiem 11. nodaļā ir teikts: “Bez mums viņi nevarētu būt pilnīgi.” Rokas un kājas nevar būt pilnīgas bez smadzenēm, zināšanām, galvas un visa pārējā. Saprotat? Un mēs visi kļūstam pilnīgi Viņā: “Tāpēc vienā Garā mēs visi esam kristīti vienā ķermenī,” brīvi no tiesas, pārgājuši no grēka... uz nāvi... Āmen! “Pats Dieva Dēls būs Tas, kurš vedīs, kad tikšanās tā gaisā būs.” Vai jūs Viņu mīlat?
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo...

E-627 Kungs Jēzu, lai Svētā Gara svaidījums nonāk uz šiem kabatlakatiņiem, Kungs, un dziedina slimos. Lai tā notiek, kad tie tiks viņiem uzlikti. Es lūdzu, lai Tu to izdari, Jēzus vārdā. Āmen.
...Viņš nopirka.

E-628 Tikai padomājiet, Kristus, atklāts tieši tagad mūsos, mūsos tieši tagad. Kā Viņš...kā Viņš atklājās? Jo Viņš pirmais mani mīlēja. Ko Viņš izdarīja?
Un glābšanu man Golgātā
Viņš...

E-629 Slava! Tas varenais derības eņģelis, Tas, kurš bija kopā ar Mozu tuksnesī, Tas, kurš atnāca pie Pāvila ceļā uz Damasku; Tas pats, kurš ļāva uzņemt pie mums Viņa fotogrāfiju; Tas pats, kurš nesen bija redzams fotogrāfijā žurnālā “Life”; tas pats Vārds no tā paša Dieva, caur tiem pašiem kanāliem, pa to pašu ceļu, caur to pašu apsolījumu! “Kur divi vai trīs ir sapulcēti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Tātad Viņš ir šeit. “Dieva eņģeļi pulcējas ap tiem, kas Viņu bīstas,” kuri turas tikai pie Viņa Vārda. Neviens cilvēks nevar cienīt šo Vārdu, ja viņš nebīstas Dieva. Saprotat? Tātad, šorīt Viņš ir šeit, kopā ar mums, kad mēs pielūdzam Viņu Garā.

E-630 Ak, pēc tāda smaga vēstījuma, es domāju, ka mums kādu brītiņu vajadzētu pielūgt Viņu Garā. Saprotiet, vienkārši aizveriet acis un vēlreiz nodziedāsim to Viņam: “Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,” vienkārši, kamēr jūs...jūs paceļat savas rokas pretim Viņam.
Viņu mīlu es, Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka.
Ak vai, kā mēs Viņu mīlam!
Ticība Tēvam, ticība Dēlam,
Ticība Svētajam Garam, šie trīs ir Viens.
Dēmoni drebēs un grēcnieki modīsies,
Ticība Jehovam satricina visu.

E-631 Āmen! Slava Dievam! Kā mēs Viņu mīlam! Tagad vienkārši pielūdziet Viņu savā sirdī, vienkārši dieviniet Viņu, vienkārši aizdomājieties, cik brīnišķīgi Viņš ir darījis. Paskatieties, ko Viņš ir izdarījis mūsu labā. Visi šie gadi ar vīzijām, tās nekad nav bijušas nepareizas. Viss, ko Viņš teica, ir īstenojies tieši tā, kā Viņš teica.

E-632 Es mīlu jūs. Bērniņi, neaizmirstiet jums dotos Dieva baušļus: “Mīliet viens otru.” Mīliet ikvienu, pareizo vai nepareizo, grēcinieku vai svēto, tik un tā mīliet viņus. Ja jums tā nav, tad lūdziet, lai Dievs jums palīdz, jo Dievs mīlēja grēcinieku. Un Dieva daba ir jūsos. Ja cilvēks kļūdās, tik un tā mīliet viņu. Neesiet līdzdalībnieki viņa grēkos. Saprotat? Neesiet līdzdalībnieki viņa grēkos. Bet ar mīlīgumu, nevis ar saīgumu vai pārmetumu, bet ar mīlīgumu pastāstiet viņam par dzīvības cerību, kas ir jūsos caur Jēzu Kristu, kuru jums ir atklājis Svētais Gars.
Jēzus dārgo Vārdu tagad
Paņem cieši, sāpju bērns...
Ņem to (neaizmirsti to!) līdzi zemē plašā,
Viņš dos prieku dvēselei.
Ak, dārgais... (Tas Vārds!)...

E-633 Mums ir Viņa Vārds. Mēs esam nosaukti Viņa Vārdā.
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds salds ir man,
Prieks līdz debesīm lai skan.

E-634 Tagad es atklāšu jums nelielu noslēpumu, līdz es jūs atkal ieraudzīšu, atceries to; piecelsimies kājās, atcerieties to.
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim
Un pie Viņa kājām kritīsim,
Un par ķēniņu Ķēniņu Debesīs to kronēsim (mēs Viņu kronēsim!),
Kad mūsu ceļu noslēgsim.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz...

E-635 Kas? Trīskāršā atklāsme! Debesu cerība un prieks, kas atklājas Viņā.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai...

E-636 Kas? Zemes cerība un debesu prieks, viss ir izpaudies Kristū. Dievs, draudze, viss pārējais ir izpaudies Kristū. Bībele ir Kristus. Bībele ir rakstītais Vārds. Un Viņš ir Vārds, kura izpausme ir pierādījums tam, ka dzīvība ieiet Vārda miesā, lai izpaustu to. Ak, vai tas nav brīnišķīgi!
Paņem Jēzus dārgo Vārdu,
Un tā, tagad klausieties uzmanīgi.
Lai tas tevi sargātu (neaizmirstiet to tagad),
Un, kad naidnieks ceļā stāsies (kas jums ir jādara?),
Lūdzot izsaki to Vārdu tu.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man! (salds ir man!)
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.

E-637 Nezinādams.. Protams, būdams garīgs, tu novēro garīgas lietas. Es nezināju to; Dievs to zina. Bet, ja jūs pagriezīsieties un paskatīsieties uz pulksteni, tad tagad ir tieši divi – otrā rāviena beigas. Trešais rāviens ir pavisam tuvu! Saprotat?
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim
Un pie Viņa kājām kritīsim,
Un par ķēniņu Ķēniņu Debesīs to kronēsim,
Kad mūsu ceļu noslēgsim.
Dārgais Vārds...
Otrais rāviens ir ticis izpausts!
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.

E-638 Vai pamanījāt, kā Gars paņēma to pašu dziesmu un pacēla to par oktāvu augstāk, tādā veidā? Nākamais rāviens ir pavisam tuvu! Āmen! Hm-hm.
Jēzus dārgo Vārdu tagad
Ir vēlāks, nekā jūs domājat!
Paņem cieši, sāpju bērns,
Nes to līdzi zemē plašā,
Viņš dos mieru dvēselei.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai skan;
Dārgais Vārds salds ir man!
Prieks līdz Debesīm lai...
Nu, ja nāks pārbaudījumi, ko jūs darīsiet?
Paņem Jēzus dārgo Vārdu,
Lai tas tevi sargātu,
Un, kad naidnieks ceļā stāsies (kaut kas, lai liktu tev tagad neticēt,
vienkārši atceries),
Lūdzot izsaki to Vārdu tu.
Dārgais Vārds salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.
Dārgais Vārds (dārgais Vārds) salds ir man!
Prieks līdz debesīm lai skan.

E-639 Tagad visi nolieksim mūsu galvas godbijībā. Paklausieties.
Jēzus Vārda priekšā galvas lieksim...

E-640 [Kāds runā svešās mēlēs un tiek dots izskaidrojums-Tulk.] Lūk, ja jūs saprotat, Tā Kunga Gars nonāca sanāksmē ar nezināmām valodām, runājot nezinošam cilvēkam, lai izskaidrotu to caur citu nezinošu cilvēku. Tā Kunga Vārds! Vai atceraties, kad tuvojās ienaidnieks un viņi nezināja, ko viņiem darīt? Tā Kunga Gars nonāca pār kādu vīru un atklāja, kas ir jādara. Ak vai!

E-641 Tagad vienkārši pazemībā nolieksim mūsu galvas. Lai Dievs jūs svētī.
Līdz mēs tiksimies! Līdz mēs tiksimies!
Līdz mēs tiksimies pie Jēzus kājām;
Līdz mēs tiksimies.
Labi, mācītāj.

Наверх

Up