Laulība un šķiršanās

Marriage And Divorce
Datums: 65-0221M | Ilgums: 2 stundas 28 minūtes | Tulkojums: Rīga
Džefersonvila, Indiānas štats, ASV

E-2 Sēdieties. (Paldies. Šeit ir vēl viens.)

E-3 Labrīt klausītājiem, kurus es šeit redzu, kā arī tiem, kurus neredzu it visur valstī, ar kuriem šorīt mēs esam savienojušies telefoniski. Tā man ir liela privilēģija, ka varu šeit ierasties un runāt šajā rītā par tik svarīgu jautājumu. Klausītājiem, kurus es redzu: tas ir nedaudz mulsinoši, jo tieši man priekšā ir aizkari, tāpēc man ir jārunā pa labi un pa kreisi; un tiem, kurus es neredzu: man pa labi ir auditorija, bet pa kreisi ir sporta zāle. Es esmu gaitenī, un man pa labi un pa kreisi ir atvērti aizkari. Un šajā rītā visas telpas ir pārpildītas; gan auditorija, gan ģimnāzija, gan arī draudze, draudze Astotās un Pennas ielas krustojumā. Un šajās pārpildītajās telpās...telefona sistēma to pārraida uz citām vietām.

E-4 Mēs esam pavadījuši brīnišķīgu laiku Tai Kungā, un mēs ar lielām cerībām gaidām šo dievkalpojumu šajā rītā. Un tagad, šovakar, kad ir pēdējais dievkalpojums šajā četru dienu kampaņā, nu, mēs noteikti aicinām piedalīties visus, kas var. Mēs ticam, ka Tas Kungs šovakar mums dāvās varenu kulmināciju, darīdams kaut ko ļoti neierastu, tik ļoti, ka Viņš dziedinās visus slimos un darīs tās varenās lietas, ko Viņš parasti dara. Un mēs ļoti gaidām šo vakaru. Mēs sirsnīgi aicinām visus ļaudis, ikvienu, ikvienu draudzi no ikvienas konfesijas. Jums pat nav jābūt kristiešiem; mēs noteikti aicinām nākt arī grēciniekus piesēst mūsu vidū. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai mācītu viņiem, kāds ir Tā Kunga ceļš, lai mēs varētu dzīvot.

E-5 Lūk, es ceru, ka klausītāji nebūs nervozi. Un es paļaujos uz Dievu, ka arī es nebūšu nervozs, jo man bija ļoti iespaidīga nakts, liela spriedze. Jo es apzinos, ka par lietām, kas man šorīt būs jāsaka, es atbildēšu par tām Tiesas Dienā. Un es nevarēju aizmigt, un es zinu, ka, ja es to nepateikšu, tas tiks uzrādīts pret mani Tiesas Dienā. Tādējādi tas ir smagi, to nevar izskaidrot.

E-6 Un tā, šorīt mēs runāsim par šo nopietno tēmu, par Laulību un Šķiršanos. Es to runāšu kā svētdienas skolas nodarbību, lai mēs varētu pārrunāt to nesteidzīgi, nevis sludināt svētrunu par to. Tā ir mācība no Rakstiem.

E-7 Un es gribu pateikt, ka, ja kādam kalpotājam vai kalpotājiem, lai kur tas nebūtu, ja šī lenta nonāks viņu rokās, ja mēs šo lenti patiešām izlaidīsim... (Es nezinu, ko ar to darīs draudze). Es aicinu brāli Fredu pirms šīs lentas izplatīšanas tikties ar draudzes padomi. Un jūs, ļautiņi, kas visā valstī esat ieslēguši savus magnetofonus, lūdzu, neizplatiet šo lenti, kamēr brālis Sotmans jums par to nepateiks.

E-8 Lūk, un, ja tā tiks izlaista un kāds no maniem brāļiem kalpotājiem vai jebkurš kristietis nepiekritīs tam, ko es saku par šo tēmu, es ticu, ka jūs nekritizēsiet to. Ja jūs nesaprotat to tā, kā es to mācu, nu, jums ir uz to tiesības kā kalpotājam, kā draudzes ganam. Un es cienu visu, kam jūs ticat.

E-9 Par šo tēmu pastāv divi lieli novirzieni. Un, ja ir divi uzskati, tad, vai nu vienam no tiem ir jābūt pareizam, vai arī neviens no tiem nav pareizs. Tāpēc šorīt mēs mēģināsim vērsties pie Dieva Vārda, lai atrisinātu šo jautājumu. Manuprāt, ja šis ir Bībeles jautājums, tad Bībelē noteikti ir atbilde uz to.

E-10 Un tagad, pirms mēs to uzsākam, pirms mēs sāksim šo tēmu, vai drīzāk, pirms es lūgšos par Vārdu, es vēlos izteikt katram no jums, ka es...jo īpaši jums, kristieši, ka es vēlos...ka es gribu, lai jūs lūdzaties par mani šajā rītā. Un arī jūs, kas neesat šeit, bet šorīt klausāties, lūdzieties par mani, jo es vēlos būt godīgs un patiess.

E-11 Lūk, kad mēs izsakām šādus apgalvojumus, mēs saprotam, ka kāds, varbūt tas ir tikai viens cilvēks, bet šis cilvēks pie tā turēsies tā, it kā tas būtu starp dzīvību un nāvi. Ir daudzi no jums, kas aizies no šejienes ticēdami. Protams, daudzi, iespējams, neticēs. Bet es apzinos, ka manā kalpošanā ir cilvēki, kas nāk klausīties mani un dzirdēt, kas man ir sakāms; viņi ir no, nu, šajā rītā tepat sēž...starptautiski, daudzi no Savienotajām Valstīm, Kanādas un no ārzemēm. Un jūs varat iztēloties, kādu spriedzi tas tev rada, zinot, ka cilvēka Mūžīgais galamērķis ir tavās rokās, jo viņš turēsies pie tā, ko tu saki. Tāpēc Dievs liks man par to atbildēt, un es vēlos pieiet tam tik patiesi, cik vien varu.

E-12 Tagad es jautāju mūsu māsām. Un es esmu izmainījis dažus manus vārdus, lai varētu par to visu runāt viņu priekšā. Billijam šorīt kabatā, tur ārā, ir dažas lietas, kuras nedrīkst runāt jauktas auditorijas priekšā. Bet ir citas lietas, kuras es droši vien pateikšu, jums tas ir jāsaprot. Pieņemiet to kā no sava brāļa, neko labāku es nezinu. Tu sēdētu ārsta kabinetā un uzklausītu viņu, viņš ar tevi runātu ļoti tieši un skaidri. Un daži no jums, jaunieši un jaunietes, es negribu, lai jums rastos nepareizs priekšstats, es gribu, lai jūs ticētu un vienkārši mierīgi pasēdētu. Atcerieties, patiesība ir jāizrunā kā patiesība.

E-13 Un tā, neapšaubāmi, būs daudzi no jums, kas nepiekritīs tam, kas tiks pateikts, bet es gribu jums to pierādīt ar Bībeli. Un tad, es ticu, ja jūs vienkārši būsiet godbijīgi un klausīsieties, tad jums būs labāka izpratne un priekšstats par to, ko es esmu kalis jau no paša sākuma. Es ticu, ka tas to izskaidros, un es paļaujos, ka tā būs.

E-14 Iespējams, ka tam mums būs vajadzīgs mazliet vairāk laika, kāda pusotra stunda vai varbūt ilgāk. Es nezinu, cik ilgi tas aizņems.

E-15 Un es vēlreiz gribētu pateikt, ka šajā laikā, ka...zinot, ka cilvēki turas pie taviem vārdiem, viņi tā dara, pie sava draudzes gana vārdiem. Un, protams, es esmu bijis draudzes gans.

E-16 Un cilvēki turas pie draudzes gana vārdiem, it kā tas būtu starp dzīvību un nāvi. Viņi turas pie sava priestera vārdiem, it kā tā būtu dzīvība vai nāve. Un, protams, tas gans, varbūt ar visu to, ko viņš zina, māca savus ļaudis tieši tā, kā viņš tika apmācīts tajā seminārā; neapšaubāmi, ka arī priesteris...dažādās reliģijās, kurās ir priesteri. Protams, draudzes gans faktiski ir priesteris, viņš ir starpnieks. Tāpēc, ja priesteris ar visu to, ko viņš ir iemācījies savā...tajā seminārā un klosteros...tas cilvēks ar dziļu patiesumu atkārto tieši to, kas viņam ir mācīts.

E-17 Nu, bet man nav nekādas semināra vai klostera pieredzes, un man nav pilnīgi nekas pret to, bet man ir bijusi ļoti neparasta dzīve.

E-18 Es tiku aicināts, kad vēl biju mazs zēns. Kad man bija septiņi gadi, man tika dota redzama un dzirdama zīme – uguns stabs krūmā, tieši šeit, Jūtikpaikā. Mans tēvs strādāja pie O. H. Vatena, kurš tikko kā nomira. Jūs esat lasījuši grāmatu, jūs zināt šo stāstu. Un kopš tā laika... Tur uz upes, tad Tas parādījās redzamā veidā cilvēku priekšā. Un tagad tas ir nofotografēts, tas ir noticis daudzas reizes, un tā fotogrāfija stāv Vašingtonā, ar autortiesībām, Reliģiskās mākslas zālē, kā vienīgā pārdabiskā būtne, kas ir nofotografēta, un tas ir zinātniski pierādīts; tas pats Uguns stabs, tieši tāds pats pēc izskata un visādā ziņā kā tas, kas izveda Izraēlu no Ēģiptes. Es ticu, ka tas ir Jēzus Kristus Gara veidolā, kā Dieva Dēls.

E-19 Jo, kad Viņš nāca pirmo reizi, Viņš tika saukts par “Cilvēka Dēlu”; tagad Viņš tiek saukts par “Dieva Dēlu”; Tūkstošgadu Valstībā Viņš būs “Dāvida Dēls”. Viņš nāca kā Cilvēka Dēls, pravietis, kā par Viņu bija pateikts; tagad Viņš ir Dieva Dēls, iekš pārdabiskā; bet tajā varenajā Tūkstošgadu Valstībā, kas tuvojas, Viņš būs Dāvida Dēls, sēdēdams Dāvida tronī. Kā zina visi Bībeles lasītāji, tas ir dievišķs Dieva apsolījums Dāvidam, ka Viņš uzcels viņa Dēlu, lai tas sēdētu viņa tronī.

E-20 Bet šobrīd, šajā dīvainajā un savdabīgajā kalpošanā, es tieku saukts visvisādi – no “Dieva” līdz “velnam”. Un tas, šādi tas ir vienmēr.

E-21 Tieši to man tovakar sacīja tas Katoļu baznīcas arhibīskaps, kad mums tur bija diskusija, viņš sacīja: “Brāli Branham, Jānis Kristītājs skaidri identificēja sevi Rakstos, kā ir sacījis pravietis Jesaja.” Viņš sacīja: “Tava kalpošana ir skaidri identificēta draudzē.” Viņš sacīja: “Luterāņi ir redzami Bībelē”. Viņš sacīja: “Luterāņi pazina Luteru. Veslija sekotāji zina Vesliju, bet kā ir ar pentakostiem?” Sacīja: “Viņi klīst. Viņi nezina, kur iet.”
Un es sacīju: “Ser, visu cieņu.”

E-22 Tas bija tajā laikā, kad Svētais Gars nonāca uz tās kundzes; viņa nekad nebija mani redzējusi, viņa sieva...un runāja un apliecināja to pašu.

E-23 Lūk, ja godīgi, pirms šī vēstījuma, kuru es runāšu šajā rītā...es nezinu. Es pateicu viņam, es teicu: “Ser, es to nevarētu pateikt. Tā ir ļoti nopietna lieta, ko pateikt. Tā tas izskatās.”

E-24 Es skaidri zinu vienu – proti, ka kaut kas ir noticis. Visas šīs lietas ir vienkārši zinātniski pierādītas, tas ir pierādīts it visur pasaulē. Tas nevar būt tikai kāds mīts. Tā ir patiesība. Kas tas ir? Ļaujiet man jums pateikt, pirms es runāšu jums šajā rītā – es atzīstos, ka es nezinu. Es neuzdrošinātos spert kādus soļus, pirms es neesmu to dzirdējis no Tā, kurš ir runājis ar mani pagātnē un pateicis man šīs lietas.

E-25 Atcerieties, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus nekad neidentificēja Sevi kā Dieva Dēlu. Viņš teica: “Jūs sakāt, ka Es esmu; tādēļ Es esmu piedzimis,” un tā tālāk, bet Viņš nekad Sevi neidentificēja.

E-26 Un, lūk, tas bija tas uguns stabs, kas veda Israēla bērnus – tas bija Kungs Jēzus Kristus Gara veidā (vai jūs tam ticat?), tas Logos, kas iznāca no Dieva.

E-27 Un tad, kad Viņš bija uz zemes, Viņš sacīja: “Es esmu nācis no Dieva un eju pie Dieva.” Mēs visi to zinām.

E-28 Un pēc Viņa nāves, apbedīšanas un augšāmcelšanās. Sauls no Tarsas bija ceļā uz Damasku, lai vajātu kristiešus, jo viņi mācīja citādi, nekā bija mācīts viņiem. Un viņš bija ievērojams kareivis; Gamaliēla vadībā, kas bija viens no izcilākajiem tā laika skolotājiem viņu skolā, viņu klosterī; viņš bija liels vīrs un baznīcas amatpersona. Un notika tā: dienas vidū viņu pie zemes notrieca varena Gaisma, atkal tas Uguns Stabs. Un kāda Balss sacīja: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?”

E-29 Lūk, ja jūs ievērosiet, kad Pāvils, Sauls piecēlās, viņš sacīja: “Kungs, kas Tu esi?” Nu, tas puisis, būdams jūds, viņš noteikti neko nebūtu nosaucis par “Kungu”, ja vien tas kaut kādā veidā neatspoguļotu Dievu. Tātad tas bija tas pats uguns stabs.

E-30 Kā Jēzus teica: “Es aizeju pie Dieva. Es atnācu no Dieva un eju atpakaļ pie Dieva.”

E-31 Tur Viņš atkal bija uguns staba formā; Viņš sacīja: “Es esmu Jēzus, kuru tu vajā, un tev ir grūti pret dzenuli spārdīt.”

E-32 Un mēs saprotam, ka tad, kad apustulis Pēteris, kuram bija dotas atslēgas draudzes celšanai, atradās cietumā, tas pats uguns stabs iznāca cauri restēm, atvēra cietuma durvis un noslēpumainā veidā izveda Pēteri ārā, pat neiztraucējot sargus. Man tas ir Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats.

E-33 Un vēl jūs vienmēr atpazīstat jebko pēc tā dabas. Jebko var atpazīt pēc tā dabas, pēc tā, kādus augļus tas nes. Un es aicinu jūs pavērot, kāda veida augļus nes tas, šī Gaisma, kas ir Dievs, jo tas vienmēr vēršas pie Dieva Vārda un pierāda Dieva Vārdu, sludina Dieva Vārdu, un Dievs pierāda šo Vārdu jūsu priekšā materiālā veidā. Aiz tā noteikti kaut kas stāv.

E-34 Cilvēki mani ir saukuši par pravieti. Es sevi par nekādu pravieti nesaucu, jo es neuzdrošinātos tā teikt, bet man ir... Redz, es varu pateikt sekojošo: Tas Kungs man ir ļāvis paredzēt lietas, kas ir notikušas, kas notiks un kas notiek, un no šiem desmitiem tūkstošu gadījumu tas ne reizi nav bijis nepareizi. Viss, par ko Viņš ir pateicis, ka tas notiks, ir noticis. Mēs visi to zinām. Ja šorīt šeit klausītāju vidū vai jebkur citur ir kāds, kas var pateikt kaut vienu gadījumu, kad tas ir izgāzies, tad jums ir tiesības piecelties un pateikt to. Bet, ja jūs visi zināt, ka katru reizi no šiem tūkstošiem gadījumu tas ir bijis pilnīgi pareizi, tad sakiet “āmen”. [Draudze saka: “Āmen!” - red.] Redzat? Tāpat tas būtu it visur pasaulē.

E-35 Kaut kam teju teju ir jānotiek. Dievs nekad nesūta šādas lietas, ja vien tam nav kāda mērķa.

E-36 Es šeit tikko par to aizdomājos. Es to esmu atzīmējis šeit, vienā no savām piezīmēm, proti, ka šorīt man ir krekla aproču pogu pāris... Un daudzi no jums ir dzirdējuši par to kinozvaigzni Džeinu Raselu, un viņas māte ir pentakoste; un Denijs Henrijs ir viņas brālēns, viņas tiešais brālēns, mātes māsas bērns. Viņš bija baptists. Pirms diviem gadiem viņš piedalījās tajā sanāksmē, uzņēmēju sanāksmē Losandželosā, Kalifornijā.

E-37 Un es nupat biju izteicis tik svarīgus, stiprus, spēcīgus paziņojumus, ka pat tas uzraugs, viens no Dieva asambleju galvenajiem uzraugiem, nonāca lejā no balkona, kur viņš sēdēja, un atnāca pie platformas, un viņš sacīja: “Es neticu, ka brālis Branhams gribēja to pateikt šādi.”

E-38 Es sacīju: “Ser, es to noteikti gribēju pateikt šādi. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS.” Nu, tas attiecās uz draudzi šajā periodā.

E-39 Aptuveni šajā laikā tas jaunais vīrietis, kurš ir uzņēmējs.... Viņa brālis ir pār...viņš torīt bija tur un filmēja televīzijai, vēl viens viņa brālis ir Kalifornijas ceļu inspektors. Un, kad dievkalpojums bija beidzies, Denijs Henrijs uznāca uz platformas, tādas kā šī, kur sēdēja visi šie vīri, pienāca pie manis un apskāva mani. Un viņš pateica šādus vārdus: “Brāli Branham, es ceru, ka tas neizklausīsies zaimojoši, bet šī varētu būt Atklāsmes grāmatas 23. nodaļa.” Lai gan Atklāsmes grāmatā ir tikai divdesmit divas nodaļas. Viņš sacīja: “Es ceru, ka tas neizklausās zaimojoši.” Tikko kā viņš bija to pateicis... Nu, šis jaunais vīrietis bija baptists un nezināja neko par pārdabiskām lietām. Turēdams mani ieskautu savās rokās, viņš sāka runāt svešā mēlē.

E-40 Kad viņš bija beidzis runāt svešās mēlēs, tur bija kāda drukna, tumšmataina sieviete, kas sēdēja man pretī, viņa piecēlās un teica: “Tam nav vajadzīgs nekāds tulkojums.” Viņa teica: “Es esmu no Šrīvportas, Luiziānas štatā, jeb no Batonrūžas, Luiziānas štatā.” Teica: “Tā ir tīra franču valoda.”

E-41 Tur sēdēja arī Viktors Le Djuks, kurš ir francūzis, viņš teica: “Protams, es esmu francūzis, un tā bija nevainojama franču valoda.”

E-42 Es sacīju: “Brītiņu pagaidiet! Pirms jūs kaut ko sakāt, tu pieraksti, ko viņš teica, un tu pieraksti, ko viņš teica. Pierakstiet, ko jūs sakāt, un paskatīsimies uz jūsu pierakstīto.” Un tā viņi abi pierakstīja, un sakrita pat pieturzīmes.

E-43 Un aptuveni tajā laikā, kad viņi pienesa pierakstīto, no aizmugures pienāca patīkama izskata jauns vīrietis ar gaišiem matiem. Tur, kur viņš bija atradies, nebija vietas, kur apsēsties; viņš bija stāvējis tur aizmugurē. Viņš iznāca uz priekšu un teica: “Pagaidiet, arī es gribētu iedot pierakstu.” Viņš teica: “Es esmu franču valodas tulks no ANO, no Apvienoto Nāciju Organizācijas.” Viņš teica: “Es gribu atstāt savu pierakstu.”

E-44 Un, lūk, visi trīs pieraksti franču valodā bija pilnīgi vienādi. Un šeit ir tas, kas bija rakstīts. Šis ir oriģinālais pieraksts, kas tika uzrakstīts turpat uz vietas. Tas ir paša Denija pieraksts; viņš nēsāja to kabatā. Protams, tas izplatījās starp kristīgajiem uzņēmējiem, un tā tālāk.
Tā kā tu esi izvēlējies šo šauro taku, šo grūtāko ceļu, tu esi gājis pēc savas izvēles, tu esi pieņēmis to pareizo un precīzo lēmumu, un tas ir Mans ceļš.
Šī nozīmīgā lēmuma dēļ tevi gaida liela Debesu daļa. Kādu lielisku lēmumu tu esi pieņēmis!
Tas pats par sevi ir tas, kas iedos un liks īstenoties milzīgajai uzvarai Dievišķajā mīlestībā.”

E-45 Nu, tas cilvēks šeit ir uzrakstījis savu vārdu: “Iepriekš minētais apgalvojums ir pārtulkots no Denija Henrija pravietojuma par brāli Branhamu, to iedeva trīs liecinieki kafetērijā Losandželosā, Kalifornijā.”

E-46 Tad tas pats jaunais cilvēks, kurš izteica šo pravietojumu, nezinādams, ko viņš saka, apmēram pirms mēneša bija Jeruzalemē. Viņam bija tā privilēģija aiziet un apgulties tajā kapā, kur bija apglabāts Jēzus, kad Viņš nomira. Un viņš teica, ka, tur guļot, viņš sācis domāt par mani, patiešām stipri, un viņš sācis raudāt. Sacījis: “Cik grūti ir bijis brālim Branhamam stāties pretī šai pasaulei un tām lietām, un visām draudzēm!”

E-47 Kā reiz kāds sacīja par Billiju Grēmu, sacīja: “Mēs redzam Billiju Grēmu, jo visas draudzes ir vienbalsīgi par viņu. Mēs redzam Oralu Robertsu, pentakostus. Bet kā lai mēs pieņemam kaut ko, ja tas ir pretrunā ar to, kas cilvēkiem ir mācīts?” Tas ir Dievs.

E-48 Un Denijam, viņam ir hobijs, viņš apstrādā akmentiņus. Viņš devās uz to vietu, kur bija uzstādīts krusts, kur, kā viņi teica, tajā klintī bija uzstādīts krusts. Neviena tuvumā nebija, tāpēc viņš atlauza gabaliņu no tās klints un ielika to kabatā kā suvenīru, atgriezās mājās un izgatavoja no tā man aproču pogu pāri. Un, dīvaini, kad viņš tās uztaisīja, tās izskatījās it kā ar asiņainiem traipiem. Un caur katru no tām, viscaur, caur tām abām iet taisns, šaurs celiņš. Nu, tas varētu būt vienkārši... Redziet, kāds cits to varbūt nebūtu pamanījis, bet man tas iederas starp tām lietām, kam es ticu. Es ticu, ka visam ir sava nozīme.

E-49 Un tā, šajā laikā, lai ko arī Tas Kungs ir... Ja tas nav tas, par ko Viņš ir pravietojis Maleahija 4.[3.] nodaļā un arī Lūkas 17. nodaļā, un daudzās citās Rakstu vietās, kam jānotiek šajā pēdējā dienā, tad nobeigumā es gribētu pateikt, ka tas ir licis pamatu tam cilvēkam, kad viņš nāks. Ja tas tā ir, tad es esmu ļoti pateicīgs, ka Visvarenais Dievs ir ļāvis man izdarīt kaut ko niecīgu, kaut arī esmu tik neizglītots, lai parādītu, cik ļoti es novērtēju Viņa mīlestību pret mani, manu mīlestību pret Viņu un mūsu mīlestību pret cilvēkiem.

E-50 Tādējādi, ar šo patiesumu, es tagad pievēršos šai tēmai: Laulība un šķiršanās. Lai Dievs mums visiem ir žēlīgs.

E-51 Un tagad klausieties uzmanīgi. Un, māsas, necelieties un neejiet ārā, bet kādu brītiņu pasēdiet mierīgi. Brāļi, dariet tāpat. Jūs, kas esat pieslēgti pārraidei, neizslēdziet savas ierīces. Nedariet to. Vienkārši pasēdiet mierīgi dažas minūtes, līdz tas beigsies. Klausieties uzmanīgi. Ja jūs nepiekrītat, pierakstiet tās Rakstu vietas, kuras es izmantoju, un pēc tam, pirms pieņemat lēmumu, izpētiet tās caur lūgšanu. Lai Dievs mums palīdz, kad mēs cenšamies izskatīt šo tēmu.

E-52 Un tā, tas varētu nedaudz ieilgt. Es nevēlos, lai jūs steigtos. Un vienkārši nesteigsimies, mēs visi, un izpētīsim Dieva Vārdu patiesi un pamatīgi, cik nu vien mēs to protam izpētīt.

E-53 Sāksim ar Mateja Evaņģēlija 19. nodaļu. Es domāju, ka sāksim ar 19. nodaļas 8. pantu; es gribētu sākt šeit. Es varētu sākt arī ar 1. pantu un lasīt līdz 8. pantam no 19. nodaļas.

E-54 Lūk, atcerieties, ka tam, ko es saku, ir jānāk no Dieva Vārda. Tas nevar būt mans viedoklis, jo mans viedoklis ir tikpat vērtīgs kā kāda cita viedoklis. Tam ir jābūt nepārtrauktībā ar Dieva Vārdu. Atcerieties, Dievs visu uztur nepārtrauktībā. Viņš nekad nemainās. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? [Sanāksme saka: “Āmen!”-Tulk.] Viņš ir tas pats.

E-55 Tagad es izlasīšu no 19. nodaļas.
Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, Viņš aizgāja no Galilejas un nonāca Jūdejas robežās viņpus Jordānas.
Un daudz ļaužu gāja Viņam pakaļ, un Viņš tos dziedināja.
Un arī farizeji nāca pie Viņa, Viņu kārdinādami...

E-56 Es šeit apstājos, lai jūs pamanītu, kas bija tas, kas Viņu kārdināja.
...un sacīja Viņam: “Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ?”
Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīrieti un sievieti,
un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu...māti un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa
Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.
Tie saka Viņam: “Kā tad Mozus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties?”
Viņš saka tiem: “Mozus jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nebija.”
Un tā, lai Dievs mums palīdz.

E-57 Šī ir Rakstu vieta, šis jautājums Jēzum tika uzdots pašā Viņa kalpošanas sākumā. Tāpat tas tika uzdots Mozum pašā viņa kalpošanas sākumā. Tas ir viens no jautājumiem, kas ticīgo sirdīs rodas pašā sākumā. Grēcinieku tas neuztrauc. Bet ticīgajam tas ir svarīgs, jo ticīgais cenšas darīt visu, ko viņš spēj izdarīt, lai dzīvotu pareizi Dieva priekšā. Tādēļ, ja rodas jautājums par reliģiju, tad rodas jautājums par laulību un šķiršanos. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir sākotnējā grēka iemesls. Tieši tur sākās grēks. Un tas ir iemesls, kāpēc katru reizi rodas šis jautājums, jo tas ir pats grēka sākums.

E-58 Šobrīd man nebūs laika, lai izskaidrotu visas šīs lietas, bet es labprāt atbildēšu uz jūsu vēstulēm un darīšu, ko varu. Mums šeit ir par to uzrakstītās grāmatas un daudzi jautājumi, un pat avīžu izgriezumi, un citas lietas, kas to pierāda; mēs zinām, ka tā bija Ieva (tas ābols, ko viņa it kā apēda, kaut arī tas pat neatbilst Rakstiem; tagad tiek apgalvots, ka tā bija aprikoze; tas nebija neviens no tiem), viņa pārkāpa laulību, un šādi piedzima pirmais bērns, kas bija Kains, paša sātana dēls, jo viņā atradās ļaunums. Tas neatnāca caur Ābelu. Sātana dēls bija Kains.

E-59 Es zinu, kāds jums tagad ir jautājums: “Ieva teica: 'Es esmu ieguvusi cilvēku no Tā Kunga.'” Tas ir pilnīgi pareizi.

E-60 Jūs varētu paņemt vissliktāko sievieti pilsētā, vissliktāko vīrieti, un, ja viņiem būs bērns, tas būs no Tā Kunga, jo Dievs ir noteicis šādus likumus. Un pēc šiem likumiem, tāpat kā saullēkts...iestādi dadzi labā laukā, tas izaugs. Un tam ir jāaug, jo tas ir Dieva likums. Kad sēkla ir iestādīta, tai ir jāaug. Un nekas nevar izaudzēt dzīvību, tikai Dievs, jo tas darbojas saskaņā ar Viņa likumiem. Tātad, kad Ievas klēpī tika iestādīta ļauna sēkla, tai bija jāizaug, jo tāds ir Dieva likums par vairošanos. Un tai neatlika nekas cits, kā vien izaugt, un tam bija jānāk no Dieva.

E-61 Šī iemesla dēļ cilvēki reizēm saka: “Mazuļi, kas nav dzimuši no kristīgiem vecākiem, ir pazuduši.”

E-62 Jēzus Kristus asinis izpērk to bērniņu, neatkarīgi no tā, kā viņš piedzima un cik slikts viņš piedzima. Viņš ir tas Dieva Jērs, kas paņem prom pasaules grēku. Tas mazais bērniņš nevar nožēlot grēkus, jo viņam nav nekā, ko nožēlot, un Kristus Asinis ir atņēmis šīs pasaules grēku. Mazuļi dodas uz debesīm.

E-63 Tas ir sākotnējais grēks, un tāpēc rodas šāds jautājums. Kad Dievs izdara kaut ko ļoti neparastu, viena no pirmajām lietām ir: “Kā ir ar laulību un šķiršanos?” Lūk, kā jau vienmēr, šis jautājums joprojām ir aktuāls cilvēku vidū. Kā tas bija Jēzus laikā, kā tas bija Mozus laikā, tā tas ir bijis vienmēr, un līdz pat šai dienai cilvēkus joprojām uztrauc šis jautājums, jo cilvēki vēlas zināt, kas ir patiesība.

E-64 Taču, ja ir jautājums, tad ir jābūt arī atbildei. Un, kā es esmu teicis iepriekš, šonedēļ, ja ir atbilde, ir jābūt pareizai atbildei. Un, ja mēs saņemam atbildi uz kaut ko, bet tā nav pareiza, tad mēs zinām, ka tā ir nepareiza. Bet, ja jūs vēlaties uzzināt patiesību, jūs turpināsiet jautāt, līdz saņemsiet pareizo atbildi uz šo jautājumu. Un, tā kā šis ir Bībeles jautājums, tad uz to ir jābūt Bībeles atbildei.

E-65 Kā jau es esmu sacījis, ja es šorīt gribētu doties uz austrumiem, un labākais man zināmais veids ir tāds, ka man uz tā lauka būtu jāatrod kaut kas konkrēts, kas būtu precīzi austrumu virzienā, un es dodos uz austrumiem. Kāds sacītu: “Brāli Branham, tas ir uz austrumiem.” Potenciāli tur ir austrumi, tomēr tie ir ziemeļaustrumi. Es aizietu garām tam mērķim, kuru meklēju; man būtu jāatgriežas atpakaļ, ieraugot, ka tas bija nepareizi. Un tad, ja kāds sacītu: “Brāli Branham, ej šajā virzienā, pa labi.” Lūk, potenciāli arī tie austrumi, tomēr tie ir dienvidaustrumi. Es pazaudētu to mērķi, kuru meklēju, jo es izgāju ārpus precīzā un tiešā virziena robežām.

E-66 Un tā, ja tas tā ir, tad mums ir divi novirzieni laulības un šķiršanās jautājumā. Un tātad, vieni saka, ka “vīrietis var precēties tikai vienu reizi, kamēr viņa sieva ir dzīva”. Un tas ir viens no jautājumiem, taču, ja jūs tam sekosiet, tad būsiet aiz borta. Bet tie otri saka: “Ak, ja sieva vai vīrs, jebkurš no viņiem, ir pārkāpis laulību, jebkurš no viņiem var šķirties un apprecēties no jauna.” Un arī ar to jūs nonākat aiz borta.

E-67 Tātad, redziet, tas nav ne dienvidaustrumu, ne ziemeļaustrumu virziens; mēs gribam doties tieši uz austrumiem. Jūs iziesiet no Rakstiem, ja iesiet šajā virzienā, tāpat kā jūs iziesiet no Rakstiem, ja iesiet tajā virzienā. Mēs gribam zināt, kur Raksti saiet kopā ar Rakstiem, un uzzināt patiesību par to. Katrs no tiem izvēlas citu virzienu un nesniedz mums pareizo atbildi; tomēr atbildei noteikti ir jābūt.

E-68 Tas ir tieši tāpat kā šodien – draudzē ir divi lieli mācības novirzieni; viens no tiem ir kalvinisms, bet otrs ir arminiānisms. Vieni no tiem uzsver likumu, otri uzsver žēlastību. Un mēs ieraugām, ka cilvēki, kas tic žēlastībai, kalvinisti, viņi saka: “Slava Dievam, man tas nekaitē, ka es smēķēju, man tas nekaitē, ka es dzeru. Es varu darīt šīs lietas, man ir garantēta mūžība.” Tad mēs ieraugām, ka tā otra puse, likuma piekritēji, saka: “Ak, es gribētu viņu izlamāt, pateikt viņam dažus pikantus vārdiņus, bet es esmu kristietis, man ir jānoklusē.” Saprotiet, jūs redzat, ka atrodaties uz diviem dažādiem ceļiem, un neviens no tiem nav pareizs. Lūk, ir smagi to teikt, taču tā ir patiesība.

E-69 Mēs ieraugām, ka atrodamies uz diviem dažādiem ceļiem, viens iet vienā virzienā, otrs – citā. Tagad paskatīsimies, kas tad ir patiesība.

E-70 Tagad ieklausieties un paskatieties, vai tas jums skan saprātīgi. Piemēram, ja es gatavojos doties uz ārzemēm; es sapulcinātu savu ģimeni, es pasauktu savu sievu un es sacītu: “Mēs esam... Es dodos pāri okeānam, dārgā.” Lūk, kāda ir legālistu puse: “Tātad, mana sieva, es tagad noteikšu tev likumu! Ja tu, kamēr es būšu prom, sāksi flirtēt ar kādu vīrieti, tad, kad es atgriezīšos, es ar tevi šķiršos. Un es negribu, lai tu taisi actiņas, negribu, lai tu flirtē! Vai tu to saproti? Es esmu tavs vīrs! Ja tu to darīsi, es tevi pametīšu, kad es atgriezīšos.”

E-71 Tad viņa izstieptu roku un satvertu mani aiz kaklasaites, un sacītu: “Mans labais vīrs, es gribu tev kaut ko pateikt, saproti, ja tu taisīsi actiņas uz kādu sievieti vai satiksies ar kādu sievieti, vai flirtēsi ar kādu sievieti, tiklīdz tu atgriezīsies, es ar tevi šķiršos.” Nu, vai tā būtu laimīga ģimene? Tādi ir legālisti. Tieši tā.

E-72 Tagad no otras puses, ja es dotos uz ārzemēm un pieļautu kļūdu... Es aizietu un teiktu: “Nu, redz, es pavadīšu laiku ar šo sievieti. Ak, manai sievai nekas nav pretī, viņai tas nerūp.” Mana sieva teiktu: “Es pavadīšu laiku ar to vīrieti. Bilam nekas nav pretī, viņam tas nerūp.” Ja man tas nerūp, tad ar mani kaut kas nav kārtībā, es šo sievieti nemīlu kā nākas. Un, ja viņai ir vienalga, tad kaut kas nav kārtībā ar viņu. Viņa ir mana sieva, es nevēlos, lai ar viņu muļķojas kāds cits vīrietis. Viņa ir mana sieva.

E-73 Un tā, lieta tāda, ka abām pusēm ir patiesība, taču ne precīza patiesība.

E-74 Lūk, kad es dodos uz ārzemēm, lai izdarītu to pareizi, mana mazā ģimenīte sanāk kopā, un mēs kopā lūdzamies. Un es nododu viņus Dievam, un viņi nodod mani Dievam. Un, kad mēs to izdarām, mēs dodamies uz ārzemēm...es dodos uz ārzemēm. Lūk, es zinu, ka viņa mani mīl, es viņai uzticos. Un es viņu mīlu, un viņa uzticas man. Un, kamēr es viņu tā mīlu, viņai vispār nav jāuztraucas par to, ka es iešu ar kādu sievieti. Kamēr viņa mani mīl pareizā veidā, nu, man pat prātā nenāktu, ka viņa varētu doties ar kādu vīrieti, jo viņa ir mana sieva un es viņai uzticos.

E-75 Es ticu, ja es patiešām izdarītu kaut ko nepareizu, pieļautu kļūdu un satiktos ar kādu sievieti, es atgrieztos un atzītos par to viņai, un sacītu viņai: “Meda, es negribēju tā darīt. Es vienkārši iekritu slazdā; šī sieviete vienkārši pieskrēja pie manis un sagrāba manu roku, un sāka to un to,” es ticu, ka viņa saprastu. Es ticu, ka viņa man to piedotu. Bet es to nedarītu, ne par ko, jo es viņu mīlu. Kaut arī viņa man piedotu, es to nedarītu. Es nekādā gadījumā viņu nesāpinātu. Kaut arī es zinu, ka viņa man to piedotu, es negribu viņu sāpināt.

E-76 Un tāpat ir arī ar Dievu. Ja es... ja jau fileo mīlestība, kas ir cilvēciska mīlestība, brālības mīlestība, dod vīrietim šādas jūtas pret savu sievu, kā tad agape mīlestība, kas grieķiski nozīmē “Dieva mīlestība”, kā tas liks man izturēties pret Jēzu Kristu? Es, ja vien es esmu gatavs to darīt...to darīt ir manā sirdī! Kaut arī... Teiksim, tik ilgi, kamēr vēlme to darīt ir manā sirdī, es eju un daru to. Legālisms man to darīt neļaus, jo es zinātu, ka es par to tikšu sodīts. Bet īstenā patiesība par to ir šāda – Dieva mīlestība ienāk tavā sirdī tā, ka tu gribi to darīt. Tieši tāda ir patiesība par to. Ir divi novirzieni. Nevis legālisms vai tas otrs, vai kalvinisms, tie ir tie abi.

E-77 Lūk, arī šodien mēs redzam, ka ir daudz dažādu konfesiju. Ir katoļu baznīca, protestantu baznīca. Katra no tām saka, ka viņi ir tas Ceļš, saprotiet: “Mums ir tas Ceļš, mēs esam tā patiesība.” Tur ir metodisti, kas saka: “Mums ir tā patiesība.” Baptisti saka: “Mums ir tā patiesība.”

E-78 Nu, manuprāt, kamēr vien viņi uzskata šādi, tā tas nav, jo Jēzus sacīja: “Es esmu patiesība.”

E-79 Tāpēc, kā bija teikts manā vakardienas svētrunā, ka Viņš ir tā vieta, kur Dievs ir ielicis Savu Vārdu, vienīgā pielūgsmes vieta. Tas, ka tu esi protestants, vēl nepadara tevi par kristieti. Tas, ka tu esi katolis, vēl nepadara tevi par kristieti. Tu neesi kristietis tāpēc vien, ka esi metodists, baptists vai pentakosts. Tu esi kristietis, jo esi kristīts Jēzū Kristū ar Svēto Garu, nevis ar ūdeni. “Ir viena ticība, viens Kungs, viena kristība.” Tā ir Svētā Gara kristība. Ūdens kristība ieved tevi sadraudzībā. Svētā Gara kristība ieved tevi Kristū. Lūk, kāda ir tā patiesība.

E-80 Mums ir arī divi uzskati par šo laulību un šķiršanos. Tagad, kad mūsu Kungs ir atklājis mums Sava Vārda septiņu zīmogu noslēpumu šajās pēdējās dienās... Lūk, daudzi no jums, varbūt daudziem no jums tā ir kā ķīniešu ābece, bet mana draudze to saprot. Kādā veidā? Un jūs esat dzirdējuši par vīzijām un visu, kas ir noticis. Un šis jautājums ir Bībeles jautājums, un mēs esam šeit ielūgti ticēt, ka ir jābūt īstai atbilde uz visu šo apslēpto noslēpumu, kas ir bijis apslēpts kopš pasaules radīšanas. Un Bībele pravieto un saka, ka šajā dienā šie noslēpumi tiks darīti zināmi. Atklāsmes 10. nodaļā ir teikts: “Kad skanēs septītā eņģeļa balss, Lāodikejas vēstnesis, Dieva noslēpumi tiks darīti zināmi.” Un šis ir tas pēdējais periods, Lāodikeja.

E-81 Paskatieties uz visu šo atmodu, kas ilgst jau piecpadsmit vai vairāk gadu, bet no tās nav izveidojusies neviena konfesija. Luteram bija atmoda, un no tās radās konfesija; Veslijam – no tās radās konfesija; Aleksandrs Kempbels – radās vēl viena konfesija; visi tie pārējie dižie... Džons Smits un pārējie, Mūdijs, vienmēr bija konfesijas. Bet šeit ir bijusi tāda... Parasti atmoda ilgst tikai aptuveni trīs gadus. Bet šī ir turpinājusies jau piecpadsmit gadus, un no tās nav izveidojusies neviena konfesija, jo šis ir Sēklas laiks. Šeit vairs nav nekādu sēnalu; kad sēnala ir prom, tā ir Sēkla.

E-82 Dievs ir gatavs; ja Viņš to vēl nedara tagad, tad Viņš aicinās draudzi uz pilnību caur Savu Vārdu, Jēzu Kristu. Ievērojiet, kaut kur ir jābūt atbildei, un, tā kā tas ir Dieva septiņu zīmogu noslēpums, septiņi zīmogi...

E-83 Cik daudzi no jums to saprot, paceliet roku. Paskatīsimies. Es domāju, ka lielākā daļa no viņiem ir mūsu sanāksme no apkaimes, paklausieties. Ja nesaprotat, tad jau drīzumā iznāks grāmatas par šo tēmu. Mums ir grāmatas, jau tagad ir dažas grāmatas par to.

E-84 Šajā Rakstu vietā, kuru mēs aplūkojam, Jēzus aicina mūs atgriezties uz sākumu – lai saņemtu pareizu atbildi no Rakstiem.

E-85 Kad Viņam tika uzdots šis jautājums, tad kļuva redzamas divas lietas. Priesteri Viņam jautāja: “Vai vīrs var šķirties no savas sievas jebkāda iemesla dēļ un apprecēt citu?”
Un Jēzus sacīja: “No iesākuma tā nebija.”
Tad viņi sacīja: “Mozus atļāva mums uzrakstīt šķiršanās rakstu un šķirties no viņas jebkura viņu gribētā iemesla dēļ.”

E-86 Viņš sacīja: “Mozus to izdarīja, jo,” es pievēršu tam jūsu uzmanību, “jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma jeb iesākumā tas tā nebija.” Jautājums!

E-87 Tāpat kā jautājums, kas mums ir šodien, par mieru pasaulē: “Vai tas tiks panākts caur politiku, caur valstu apvienību, apvienošanos?” Es jums saku: nē. Tas nekad nav izdevies un neizdosies. Tomēr joprojām ir kāda pareiza atbilde uz šo jautājumu: “Vai uz zemes būs miers?” Jā, kad zeme būs atbrīvota no grēka, tad tur būs miers. Bet līdz tam laikam nekāda miera nebūs; “tauta celsies pret tautu, valstība pret valstību”. Dievs ir devis līdzekli pret grēku. Tagad klausieties uzmanīgi. Dievs ir devis līdzekli, lai atbrīvotu zemi no grēka, bet šīs pasaules cilvēks Dieva līdzekli nepieņems.

E-88 Dievs deva mums līdzekli un veidu, kā precēt savas sievas un dzīvot kopā ar viņām, bet cilvēks nepieņems Dieva līdzekli, nepieņems Viņa Vārdu par to. To ir teicis Jēzus. Un tas mums atgādina Viņa Vārdus, zinot, ka Viņš teica: “Debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs.”

E-89 Šis jautājums, pareizā atbilde, pie kuras Jēzus vēlas, lai mēs atgrieztos, ir atgriezties uz iesākumu. Tātad tas būtu 1. Mozus grāmatā. Jo vārds 1. Mozus Grāmata [Genesis, izcelsme-Tulk.] ir sēklu grāmata katram jautājumam Bībelē. Un jums vienmēr ir jāatgriežas atpakaļ pie sēklas, lai jūs zinātu, kāda sēkla ir iesēta laukā, lai noskaidrotu, kāda raža jums būs. Un tā, kāda sēkla ir iesēta? Tā kā 1. Mozus grāmata ir sēklu grāmata, mēs dosimies atpakaļ uz 1. Mozus grāmatu. Jēzus norāda mums uz šiem Rakstiem: “Iesākumā.” Un atcerieties, tieši tad sākās laiks. Pirms tam bija Mūžība. Un tā, mūsu jautājums tur bija... ievērojiet, ja mēs atgriežamies sākumā...

E-90 Tagad nepalaidiet to garām! Un tieši tāpēc es gribu runāt lēni, to cilvēku dēļ, kuri ir pievienojušies, un lai uz lentes tas būtu skaidri dzirdams.

E-91 Ja jau Jēzus teica: “Atgriezieties pie sākuma,” tad uz zemes bija tikai pa vienam pārim no katras sugas. Bija viens Ādams un viena Ieva; viņus bija savienojis pats Dievs. Viena ķēve, viens ērzelis; viena papagaiļu mātīte, viens tēviņš. “Iesākumā,” kā Viņš mums teica atgriezties atpakaļ, tur bija tikai pa vienam pārim no jebkā. Vai tā ir taisnība? [Sanāksme saka: “Āmen.”Tulk.] Tātad mēs redzam, ka “iesākumā” viss darbojās pilnīgā kārtībā un saskaņā ar Dievu, bez jebkādām novirzēm.

E-92 Debesīs viss joprojām ir kārtībā, visas zvaigznes, galaktikas, Saules sistēma, viss ir pilnīgi kārtībā. Ja kaut kas no tās novirzītos, tas izjauktu visu programmu.

E-93 Tagad paklausieties. Vai jūs saprotat? Viena iejaukšanās sabojā visu programmu! Tātad, kad cilvēki atradās vienotībā ar Dievu, viens vīrietis un viena sieviete, šī sieviete sagrēkoja, kas izraisīja visas zemes programmas atdalīšanu no vienotības ar Dievu. Tādēļ viens šai Grāmatai pievienots vārds vai viens no tās atņemts vārds atdala kristieti no vienotības ar Dievu, atdala draudzi no vienotības ar Dievu, atdala ģimeni no vienotības ar Dievu. Ikviens ticīgais var būt atdalīts, nepieņemdams katru Dieva Vārdu.

E-94 Tātad tā bija sieviete, kas izraisīja šķelšanos šajā jaukajā namā. Ne jau kāds ķerubs atnesa uz zemes satraukumu. Ne jau Ādams bija tas, kurš atdalīja to namu. Tā bija nekas cits kā sieviete, Ieva, kas atdalīja to namu un atņēma visai radībai šo nepārtraukto vienotību. Un tieši tad šis “iesākums”, par kuru runāja Jēzus, tika pārrauts. Jēzus teica: “Iesākumā Dievs radīja vienu eksemplāru no katra vīrišķā un sievišķā dzimuma.” Tātad, kad šī sieviete... nevis ķēve, nevis kuce, bet sieviete, viņa sagrāva visu Dieva darbības nepārtrauktību uz zemes un iegrūda visu nāvē. Sieviete, nevis vīrietis, viņa lauza derību. Viņa lauza derību, jo (kāpēc?) viņa pārkāpa Dieva Vārda robežas. Un tā, ja viņa lauza savu derību ar savu vīru, viņa lauza derību ar Dievu; un, tā kā viņa lauza derību ar Dievu, viņa lauza to ar savu vīru.

E-95 Un, kad jūs laužat savu solījumu un derību ar Dieva Vārdu, lūk, kas ir radījis tik daudzus ārlaulībā dzimušus draudzes locekļus, jo cilvēku grupa sanāca kopā pateica: “Nu, tas nenozīmē to,” un tas atdala visu šo organizāciju no nepārtrauktās vienotības ar Vārdu. “Mēs neticam Tam. Dr. Džonss teica, ka tas tā nav.” Bet, kamēr vien Dievs saka, ka tas tā ir, Viņš teica: “Katra cilvēka vārds lai ir meli, bet Mans ir Patiesība!” Lūk, kur sabrūk šī nepārtrauktā vienotība.

E-96 Un tā, mēs redzam: tā kā šī nepārtrauktība tika pārtraukta, tad tika pārrauta Dzīvības līnija, tika pārrauta arī laika līnija, tika lauzta derība, viss bija sagrauts! Kas to izraisīja? Sieviete. Lūk, kas lauza derību. Un tā, ja gribat to izlasīt, varat to izlasīt 1. Mozus 3.nodaļā.

E-97 Tieši tad vīrietim caur Dieva Vārdu tika dots valdīt pār sievieti. Viņa vairs nebija viņam vienlīdzīga. Jūs zināt, ka viņa bija bijusi vienlīdzīga pēc dabas, bet, kad viņa pārkāpa Dieva Vārdu, Dievs iecēla vīrieti valdīt pār viņu. 1.Mozus 3:16, ja jūs vēlaties to pierakstīt. Viņa vairs nebija vienlīdzīga vīrietim. Viņa bija Dieva Vārda pārkāpēja.

E-98 Vai tad jūs neredzat, ka “viņa”, ka šeit viņa ir draudze? Dieva Vārda pārkāpēja, kas ir pilnībā atdalījis viņu no tās nepārtrauktās vienotības. Un tieši to draudze ir izdarījusi, apklājusi pilnīgi visu ar garīgo nāvi. Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc es tā cenšos dauzīt pa to visu. Tā ir Patiesība! Tie ir Bībeles fakti.

E-99 Ievērojiet, kāpēc gan viņa izdarīja kaut ko tādu? Kā šī jaukā, skaistā, nevainojamā sieviete varēja...

E-100 Reiz es redzēju kādu gleznu, šķiet, ka tas bija Grieķijā; kāds mākslinieks bija uzgleznojis Ievas attēlu. Viņa tur bija tik briesmīga, kādu jūs vēl neesat redzējuši. Tas parāda, kā to redz miesīgais prāts. Bet viņa nebija tāda, viņa bija brīnišķīga, jo viņa bija nevainojama sieviete, pilnīgi sievišķīga.

E-101 Ievērojiet, kāpēc viņa, būdama tik augstas kārtas, tā rīkojās? Viņai bija vienādas tiesības ar vīrieti, viņa bija vienlīdzīga ar viņu. Bet nu mēs visi zinām, ka viņa zaudēja savu vienlīdzību ar vīrieti, kad viņa sagrēkoja un Dievs teica: “Turpmāk vīrietis valdīs pār tevi.” Lūk, tie ir Raksti. Ja vēlaties, mēs varam to izlasīt.

E-102 Es jums dodu šīs Rakstu vietas, lai ietaupītu laiku šim lielajam telefonlīnijas savienojumam pa visu valsti, lai jūs varētu izlasīt tās paši.

E-103 Paskatieties uz iemeslu, kāpēc viņa to darīja. Kā sātans vispār varēja tikt viņai klāt?

E-104 Vai jūs zinājāt, ka reiz sātans bija vienlīdzīgs ar Dievu? Protams, viņš bija viss, izņemot Radītāju; viņš bija viss, viņš stāvēja pie Dieva labās rokas debesīs, tas varenais galvenais ķerubs.

E-105 Ievērojiet, iemesls, kāpēc viņa to darīja, bija tas, ka viņa nebija sākotnējā radīšanā. Sieviete nav Dieva oriģinālā radība; viņa ir blakusprodukts. Tādējādi “iesākumā”, kā uz to atsaucās Jēzus, viņa nebija Dieva oriģināli radīta būtne. Viņa ir vīrieša blakusprodukts – kad Jēzus atsaucās uz “iesākumu”.

E-106 Atcerieties, ka sākotnējā radīšanā Ādams bija gan vīrietis, gan sieviete, viens, bet tad viņš tika atdalīts caur ribu.

E-107 Ievērojiet, bet blakusprodukts...un ievērojiet, ka tikai viņa, no visas Dieva radības, no visiem dzīvniekiem, no visa pārējā, sieviete bija vienīgā, kas bija šādi izveidota. Visas pārējās mātītes bija sākotnējā radīšanā. Visas pārējās sievietes bija daļa no sākotnējās radīšanas, bet Ieva nebija daļa no sākotnējās radīšanas. Redziet, tam bija jābūt izdarītam šādā veidā. Mēs pēc brītiņa to izskatīsim. Ievērojiet, šajā radīšanā, kur viņa parādījās...nevis kā oriģināls, bet gan blakusprodukts. Un šajā radīšanā ir...

E-108 Lūk, es nevēlos aizskart jūsu jūtas, bet es vēlos jums pateikt patiesību. Bet jūs tikai sēdiet mierīgi; jūs uzvedaties patiešām jauki.

E-109 Nekas nav izveidots tā, lai būtu tik maldinošs kā maldinoša sieviete. Neviens cits tāds nav; nekas cits nav radīts šādā veidā.

E-110 Un tāpat nav neviena, ko varētu pievilt tik vienkārši kā sievieti. Lūk, krišana pierāda, ka šis apgalvojums ir patiess, tā krišana sākumā.

E-111 Viņas nebija sākotnējā oriģinālajā radīšanā. Viņa bija Ādamā, bet sākumā viņa nebija pati par sevi, kā sieviešu dzimums. Viņa tika uztaisīta kā blakusprodukts.

E-112 Lūk, no visa radītā nekas nevar tik viegli maldināt un tikt maldināts kā sieviete. Nekas nav tā izveidots un nevar krist tik zemu kā sieviete. Aizdomājieties. Visā radībā nekas nav tā izveidots, kas varētu nokrist tik zemu kā sieviete. Viņa var salauzt vīrieša sirdi vieglāk kā jebkas cits pasaulē, viņa sieva. Lai tik tā jaukā sieviņa paskraida apkārt ar kādu citu vīrieti – paskatieties uz to puisi, kas sēž tur ar saviem bērniem, no viņa acīm līst asaras. Viņa ir šādi izveidota. Viņa ir izveidota, lai to darītu. Neviena cūka, neviens suns, neviens cits dzīvnieks nav izveidots tā kā viņa un nevar nokrist tik zemu, kā var nokrist viņa. Lūk, tā ir taisnība.
Ar visu cieņu pret māsām, es tikai gribu, lai jūs esat nomodā.

E-113 Neviens dzīvnieks nevar būt amorāls. Jūs varat saukt suni par “kuci”, suņu mātīti, jūs varat saukt tēviņu par...cūku par “sušķi”, bet to morāle daudzkārt pārspēj daudzu Holivudas zvaigžņu morāli. Lūk, cik zemu viņa var nokrist, tā viņa ir izveidota. Viņa nevar... Vienkārši aizdomājieties par to. Nekas visā pasaulē, ko ir radījis Dievs, nevar būt tik amorāls, tik zemu krist.

E-114 Jūs sacīsiet: “Brītiņu uzgaidi – vīrietis!” Mēs līdz tam tiksim. Tieši sievietei ir jāpasaka “Jā”.

E-115 Ievērojiet, nekas nav izveidots tā, lai varētu krist tik zemu vai būt tik neķītrs, kā vien sieviete. Suns nevar tā rīkoties, cūka nevar tā rīkoties, putns nevar tā rīkoties. Neviens dzīvnieks nav netikumīgs, ne arī var tāds būt, jo tie nav veidoti, lai tādi būtu. Sivēnmāte nevar būt netikumīga, kuce nevar būt netikumīga, putns nevar būt netikumīgs. Sieviete ir vienīgā, kas var būt netikumīga.

E-116 Vai redzat, kur devās sātans? Saprotat? Tomēr viņai joprojām ir...viņa ir tā, kurai ir vara pateikt “jā” vai “nē”. Saprotiet, tas ir atkarīgs no tā, pie kā viņa grib turēties. Saprotat? Lūk, šeit mēs varam skaidri redzēt čūskas sēklu – kur tā ienāca. Ir tikai viena vieta, uz kurieni viņš varēja aiziet. Ja kādam tas to skaidri neparāda, tad viņš ir akls. Saprotat? Saprotiet, tam bija jānonāk līdz tam.

E-117 Ņemiet vērā, ka šie dzīvnieki, mātītes, to nevarēja izdarīt, jo tie bija sākotnējā radīšanā. Bet sieviete nebija tajā sākotnējā radīšanā. Tagad mēs atgriežamies atpakaļ, lai to izraktu, un tad mēs pārcelsimies atpakaļ uz mūsdienām, uz Jauno Derību.

E-118 Tikai sieviete ir izveidota netiklībai un izvirtībai. Kuce nav tāda, tāpat kā neviena cita mātīte. Tāda var būt tikai sieviete. Kuce vai jebkurš cits dzīvnieks – vienreiz gadā, un tas ir viņas mazuļu dēļ; nevis seksuālai baudai, bet tikai viņas mazuļiem. Tā sivēnmāte, tā kucīte, reizi gadā, tikai viens brīdis, un tas ir viņas mazuļiem. Bet sieviete ir izveidota, lai darītu to jebkurā laikā, kad viņa to vēlas. Šeit es dažas lietas esmu izsvītrojis; pārējo jūs varat iedomāties. Kucīte nevar, sieviete var. Cerams, ka Svētais Gars jums atklās visu pārējo par to, ko es šeit esmu izsvītrojis.

E-119 Sieviete ir vienīgā suga, sieviešu dzimtas suga, kas ir izveidota skaistāka par tēviņu. Starp citām sugām nekā tāda nav. Visām citām Dieva radībām skaisti ir tēviņi, vai tie būtu dzīvnieki, putni un tā tālāk, skaists vienmēr ir tēviņš.

E-120 Paskaties uz lielo brieža tēviņu ar lieliem, skaistiem ragiem, pamatīgs eksemplārs; un uz mazo, pieticīgo briežumāti. Paskaties uz lielo gaili, kas klāts ar krāšņām spalvām, un uz mazo, brūno vistiņu. Paskaties uz putniem: tēviņu un mātīti. Kāpēc? Kāpēc tas tā bija visās Dieva radībās? Ikvienā radībā tēviņš ir tas skaistākais. Starp aitām, starp cūkām, starp zirgiem, starp visu pārējo tēviņš vienmēr ir lielāks un skaistāks, un arī starp putniem.

E-121 Bet cilvēku rasē skaista ir tieši sieviete, nevis vīrietis; ja viņš ir skaistāks, tad kaut kas nav kārtībā, kaut kur ir sakrustota sēkla. Tā tas ir bijis no paša sākuma. Kāpēc? Kāpēc tā tika izdarīts? Lai ar to maldinātu? Viņas dizainers, sātans, vēl joprojām strādā pie viņas šajās pēdējās dienās.

E-122 Atļaujiet man šeit uz brītiņu apstāties. “Skaistas!” Vai jūs zinājāt, ka pirmā starptautiskā pasaules iznīcināšana, tas ir, vispasaules iznīcināšana, notika skaisto sieviešu dēļ? “Kad Dieva dēli redzēja, ka cilvēku meitas ir skaistas, viņi ņēma tās par sievām.” Vai pareizi?

E-123 Vai esat pamanījuši, ka mūsdienās sievietes ir kļuvušas skaistākas? Es esmu redzējis Pērlas O'Braenas fotogrāfiju, kas savā laikā tika uzskatīta par skaistāko sievieti valstī. Mūsdienās jebkura skolniece pusaudze, runājot par skaistumu, viņu aizēnotu.

E-124 Sieviešu skaistuma pieaugums norāda, ka tas ir pievilšanas laiks. Kad vēl draudze ir izskatījusies skaistāka nekā šodien? Viss izskatās tik lieliski, lielas, skaistas ēkas un miljoniem tā, miljoniem šitā. Vai tad jūs neredzat, “viņa”, pievilšana!

E-125 Un tā, nekas nevar nokrist tik zemu kā viņa, un viņa ir tā iekārtota, ka var būt maldinoša. Un sātans šodien, šajās pēdējās dienās, patiešām strādā pie viņas, jo viņš ir viņas dizainers. Es to varu tagad pierādīt. Atgriežoties pie paša iesākuma, kurš sāka pie viņas strādāt: Ādams vai sātans, Dievs vai sātans? Redziet, lūk, kas ir viņas dizainers. Tas ir viņas galvenais ierocis, lai ievestu vīrieti savā nešķīstībā; būdama skaista sieviete, viņa var iegrozīt vīrieti, kā vien vēlas. Brāli, ne jau pagrīdas dzertuve ir tas, kas piebeidz to vīrieti; tā ir tā skaistā sieviete, kas pastaigājas pa ielu grozīdamās, puskaila. Lūk, kas izraisa... Lūk, kur ir šis pavedinātājs. Un viņa tajā ir nāvējoša, absolūti nāvējoša. Jūs varat apšaubīt manu apgalvojumu, ka sātans ir viņas dizainers, bet tā ir patiesība. Sātans viņu projektēja. Viņš joprojām to dara.

E-126 Atļaujiet man parādīt jums kaut ko no Rakstiem. Man ir jāatved jūs atpakaļ pie Rakstiem, bet jūs paši izdariet secinājumus, skatoties uz to šodien.

E-127 Tieši sātans ir tas, kurš piedāvā šāda veida skaistumu. Ja ievērosiet, viņš bija visskaistākais no visiem eņģeļiem debesīs. Vai pareizi? Un viņš vēlējās padarīt Debesis par skaistāku vietu, nekā bija Mihaela valstība. Vai pareizi? Un tas, ka Kains bija viņa dēls, ir redzams no tā, ka viņš pienesa skaistāku pielūgsmi, izrotāja savus altārus ar augļiem un ziediem, un tā tālāk. Vai pareizi? Skaisti! Grēks ir skaists, tas, ko mēs šodien uzskatām par skaistumu. Un grēks pieviļ caur skaistumu. Skatoties uz sievieti, kas iet pa ielu, jūs nevarat pateikt, kas ir viņas sirdī. Saprotat? Bet es gribēju pateikt šīs lietas, lai jūs ieraudzītu, kāpēc tieši sātans ir viņas dizainers. Tas ir pilnīgi pareizi, to pierādīja viņa paša dēls, Kains. Un tā, viņa ir skaista, un tāpēc viņa var maldināt.

E-128 Pasaule ir skaista, tāpēc tā var maldināt. Es ar to domāju kosmosu, pasaules kārtību. Tā ir skaista, tāpēc tā var pievilt, varenjaukas vietas un greznība.

E-129 Atcerieties pravieti Amosu, kad viņš nonāca tur augšā un paskatījās lejup uz to pilsētu, un ieraudzīja to kā mūsdienu Holivudu; viņa vecās acis samiedzās zem tiem sirmajiem matiem, kas nokarājās uz viņa sejas. Un viņš devās uz turieni ar vēstījumu un izkliedza to tajā vietā. Viņš sacīja: “Tieši tas Dievs, kuram, kā jūs apgalvojat, jūs kalpojat, jūs iznīcinās!” Pareizi.

E-130 Grēks ir skaists. Mūsdienās cilvēki Jūdu iedomājas kā dzērāju, kas guļ uz ielas, ar mušu pilnu muti, it kā tāds būtu bijis Jūda. Jūda bija izskatīgs, spēcīgs vīrs, viltnieks. Tas nav tas puisis, no kura jāuzmanās, tas nav tas puisis, tas zemnieks, kas nāk darba drēbēs, no kura jāuzmanās, kad viņš tuvojas sievai; tas ir tas švīts, viņš ir tas blēdis.

E-131 Grēks ir skaists pasaules acīs, bet Dievs nav saskatāms tāda veida skaistumā. Vai jūs to zinājāt? Dievs ir saskatāms raksturā, skaistā raksturā.

E-132 Bībelē, Jesajas 53. nodaļā, ja gribat pierakstīt šo Rakstu vietu. Šeit malā ir vesela virkne ar Rakstu vietām par to, Jesajas 53. nodaļa. Bībele par mūsu Kungu Jēzu saka: “Tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs Viņā būtu atraduši ko patīkamu. Kā tāds, no kura mēs apslēpām seju.” Vai pareizi? Mēs Viņu negribējām, jo Viņš nebija skaists. Varbūt Viņš bija neliela auguma puisis, sakņupušiem pleciem, ar sarkaniem vaigiem, un Viņš nebija pievilcīgs līderis. Viņš neizskatījās pēc līdera. Viņš runāja vienkāršā ielas valodā un tā tālāk, kā jau cilvēki, parastie cilvēki, tāpēc neizskatījās, ka Viņš būtu kāds liels zinātnieks, izglītots, elegants, glīti ģērbies un tā tālāk. Viņš bija vienkārši parasts cilvēks. “Tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs Viņā būtu atraduši ko patīkamu.” Viņš staigāja turpat starp cilvēkiem, viņi pat nezināja, kas Viņš bija. Viņš neizskatījās kā kāds dievs, kas staigā apkārt, kāds, pēc mūsu domām, būtu dievs. Un tomēr tas bija Viņš!

E-133 Vai esat pamanījuši, kad Tas Kungs Dievs sacīja Samuēlam: “Ej uz Isaja namu un svaidi vienu no viņa dēliem par ķēniņu Saula vietā.”

E-134 Lūk, cilvēki izvēlējās Saulu, lai gan Samuēls kategoriski pateica, lai viņi to nedara. Viņš sacīja: “Dievs negrib, lai jums būtu ķēniņš; Viņš ir jūsu ķēniņš.” Un sacīja: “Vai es jums esmu ko teicis Tā Kunga Vārdā, kas nebūtu piepildījies? Vai es kādreiz esmu lūdzis jums naudu vai ko citu dzīvošanai?”

E-135 Viņi sacīja: “Nē, tu nekad neesi prasījis mums naudu. Un viss, ko tu sacīji Tā Kunga Vārdā, tas tā arī notika. Bet mēs vienalga gribam ķēniņu.” Un viņi izvēlējās Saulu. Paskaties, ko ir izvēlējusies pasaule! Paskatieties, ko izvēlējās Israēls! Israēls, Dieva svaidīts, viņi izvēlējās cilvēku, kurš bija galvas un plecu tiesu pārāks par visiem citiem tajā valstī; varens, liels, skaists, izskatīgs puisis, un viņš vienmēr bija kā piliens darvas medus mucā.

E-136 Bet Dievs sacīja: “Es izraudzīšos jums ķēniņu pēc Manas izvēles.” Tā viņš sacīja: “Samuēl, Es tev neteikšu, kurš tas ir, bet tu ej uz turieni. Tas ir viens no Isaja dēliem.”

E-137 Isajs, viņa sieva un visi pārējie, paskatījušies apkārt, sacīja: “Jā, mūsu vecākais dēls, viņš ir liels, garš, izskatīgs vīrs, viņš būtu īsti piemērots karaļa kronim. Viņš ir gudrs. Viņš ir izglītots. Viņš ir lielisks cilvēks. Es zinu, ka viņš būs tam piemērots. Viņam ir pareiza izruna.”

E-138 Kad viņi izveda viņu ārā, Samuēls paņēma eļļas krūku un devās viņam pretī. Viņš sacīja: “Nē, Tas Kungs viņu ir noraidījis.” Tā viņš piegāja pie visiem sešiem dēliem, bet Tas Kungs noraidīja ikvienu no tiem. Un viņš sacīja: “Vai nav vēl kāds?”

E-139 “Ak,” sacīja viņš, “jā, tur ir viens, viņš tur gana aitas. Viņš tur tikai sēž un visu laiku spēlē dziesmas, dzied tās un skaļi gavilē. Un viņš ir tāds puika ar sakņupušiem pleciem, sārtvaidzis, no viņa nekāds ķēniņš nesanāks.”

E-140 Viņš sacīja: “Atvediet viņu!” Un, kad pravietis ieraudzīja Dāvidu, viņš pieskrēja tam klāt ar eļļu un izlēja to viņam uz galvas, sacīja: “Šis ir Dieva izredzētais.” Nevis skaistums, bet raksturs. Dievs skatās uz raksturu.

E-141 Cilvēks skatās uz dabisko skaistumu. Tas ir maldinošs. Un tieši tāpēc sievietei tika dots šis skaistums, lai maldinātu, pievilšanai. Skaista sieviete, ja viņa izmanto to nepareizā veidā, tad tas viņai ir lāsts; cik nu man zināms, tas viņu aizsūtīs uz elli ātrāk nekā jebkas cits. Ja viņa vienkārši... Ja viņa ir skaista, protams, kamēr viņa ir kopā ar savu vīru un dara to, kas ir pareizi, tas ir jauki un lieliski. Bet viņa to pašu var izmantot un, ak, cik ļoti viņa var ar to pievilt, jo viņai ir dots to darīt.

E-142 Ievērojiet, ka Dievu ilustrē raksturs. “Tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs vēlētos Jēzu,” bet uz zemes nekad nav bijis tāda rakstura, kāds bija Viņam.

E-143 Lūk, šodien mēs redzam, ka draudzes raksturs... Sātans un viņa grupa meklē lielas, skaistas baznīcas, skaistas lietas. Lūk, uz ko šodien skatās pasaule. “Ak, tas mācītājs, tas ievērojamais tāds un tāds, tāds un tāds, tik dievbijīgs kā priesteris, savās garajās drēbēs un visā tajā!” Viņi to sauc par skaistumu.

E-144 Bet īstenie Dieva svētie meklē apstiprinātā Vārda raksturu.

E-145 Tieši to svētie darīja tajā dienā, kad viņi ieraudzīja Jēzu. Viņš nebija nekas īpašs, uz ko skatīties, bet viņi redzēja, ka Viņā ir Dievs. Viņi redzēja, ka Dievs bija ar Viņu.

E-146 Tieši tāpēc viņi, Joābs un tie personāži, bija kopā ar Dāvidu, ar to parasto puisi, bet viņi redzēja to vīru, kas bija viņā. Viņi redzēja, ka Dievs ir viņā, un viņi zināja, ka kādu dienu viņš nāks pie varas. Viņi... Viens no viņiem viens pats nogalināja pārējos piecus Goliāta brāļus. Cits nogalināja trīssimt vīrus uz lauka, kamēr sievietes vāca pupiņas pusdienām; karaspēks jau bija tālu, un viņš paņēma šķēpu un nogalināja trīssimt vīrus, filistiešus. Raksturs! Kāpēc? Viņi stāvēja cieši blakus Dāvidam. Viņi zināja, ka uz viņa ir svaidījums, un viņi zināja, ka viņš nāks pie varas.

E-147 Tas skaidri attēlo šodienas draudzi, kas turēsies pie Vārda! Mēs zinām, ka Tas tiks apstiprināts. Mēs zinām, ka kādu dienu Tas nāks pie varas. Lai gan Sauls... Un Dāvids bija bēglis starp visām tautām, tomēr viņi zināja, ka viņš nāks pie varas. Mēs zinām, ka arī Viņš nāks pie varas, tāpēc mēs ņemam šo Vārdu un stāvam cieši ar to, lai ko tas arī maksātu. Pat tad, ja mums būtu jāsacērt filistieši vai jālec bedrē un jānokauj lauva, kā to izdarīja viens no viņiem, mēs tik un tā ejam, jo tas ir tas ceļš, kuru šādu ir iecerējis Dievs. Mēs meklējam raksturu.

E-148 Tagad jūs man jautāsiet: “Kāpēc Viņš pieļāva, ka viņa tika izveidota šāda?” Es negribu aizņemt pārāk daudz laika, jo man vēl ir daudz kas sakāms. “Kāpēc,” varētu rasties šis jautājums, “kāpēc Dievs uztaisīja sievieti šādu? Kāpēc Viņš pieļāva, ka viņa ir tāda?” Jo tas bija pēc Viņa labā prāta. Protams.

E-149 Tagad, ja jūs vēlaties uz brītiņu atvērt savas Bībeles, ielūkosimies vēstulē Romiešiem 9. nodaļā, tikai uz brītiņu, un parādīsim jums, kā Dievs dara šīs lietas, ja jūs gribat to izlasīt. Un šeit mēs varam ieraudzīt, ko Dievs dara pēc Viņa labā prāta. Romiešiem 9:14.
Kas no sacītā izriet?
Vai Dieva rīcība ir netaisna?

E-150 Kad Viņš izvēlējās Ēsavu jeb, pareizāk sakot, izvēlējās Jēkabu un noraidīja Ēsavu, pirms abiem zēniem bija iespēja izvēlēties pašiem, nevienam no viņiem; pirms viņi piedzima, vēl mātes klēpī esot, Dievs pateica: “Ēsavu Es ienīstu, bet Jēkabu Es mīlu.” Saprotat? Kāpēc?
Jo uz Mozu Viņš saka: Es apžēlošu, ko Es apžēlošu, un būšu līdzcietīgs, pret kuru gribu.
Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet no Dieva, kas parāda žēlastību.
Jo raksti saka uz faraonu: uz to Es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu Savu spēku un lai Mans Vārds tiktu daudzināts visā pasaulē.
Tātad, kuru Viņš (lūk, paskatieties uz šo)...to Viņš apžēlo un, kuram grib, tam apcietina sirdi.
Tu varbūt man iebildīsi: ko tad Viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties Viņa gribai?
Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam: kāpēc tu mani tādu esi radījis?
Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam?
Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt Savu dusmību un zināmu darīt Savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus,
lai atklātu Savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko Viņš iepriekš radījis godībai?

E-151 Tagad pamēģiniet pastrīdēties ar šo. Dievs to izdarīja! Viņam tas bija jāizdara šādā veidā. Tam bija jābūt tur. Tagad paklausieties, lūk, kādas piecas minūtes, es vēlos pievērst kaut kam jūsu uzmanību.

E-152 Kas ir Dievs? Dievs ir kas varens un Mūžīgs. Iesākumā, vēl pirms bija kāds sākums, Viņš pat nebija Dievs. Vai jūs to zinājāt? Dievs nozīmē “pielūgsmes objekts”, bet tur nebija nekā, kas Viņu pielūgtu. Viņš dzīvoja viens pats.

E-153 Un Viņā bija atribūti. Kas ir atribūts? Doma. Tagad jūs saņemsiet kaut ko, kas robežojas ar šī vakara tēmu. Ievērojiet, Viņš bija Viņa atribūti, kas bija Viņā. Lūk, Viņā bija īpašība būt Tēvam, Viņā bija īpašība būt Dievam, Viņā bija īpašība būt Dēlam, Viņā bija īpašība būt Glābējam, Viņā bija īpašība būt Dziedinātājam. Un visas šīs lietas šeit vienkārši dara redzamus Viņa atribūtus. Nekas nav ārpus kārtības. Vai jūs domājat, ka Dievs neredzēja beigas pirms sākuma? Protams, Viņš redzēja. Nekas nav ārpus kārtības, vienkārši tiek darīti redzami Viņa atribūti.

E-154 Un tā, Viņš nevarēja būt taisnīgs un tajā pašā laikā likt cilvēkam krist. Viņam vajadzēja likt viņu uz vienlīdzīga brīvas gribas pamata, lai cilvēks pats izdarītu izvēli, kaut arī Viņš zināja, ka viņš kritīs.

E-155 Viņš nevar būt Glābējs, ja kāds nav pazudis. Viņš nevar būt Ārsts, ja kāds nav slims. Šīm lietām bija jānotiek šādā veidā. Dievs to izdarīja šādi, lai varētu kļūt redzami Viņa varenie atribūti. Ja tas nebūtu noticis, Viņš nekad nebūtu bijis Glābējs. Bet mēs zinām, ka Viņš bija, pat pirms vēl bija laiks, Viņš bija Glābējs. Viņš bija Glābējs, tāpēc kādam bija jābūt pazudušam. Kā gan tas notiks?

E-156 Ja Viņš kaut ko paņemtu un pazaudētu tikai tādēļ, lai to glābtu, tad nebūtu taisnīguma Viņa spriedumā. Viņš nevarētu sūtīt cilvēku uz elli un būt taisnīgs. Viņš ir laipns, maigs, patiess, godīgs, un tajā pašā laikā Viņš ir liels Tiesnesis. Redziet, Viņš darbotos pret Sevi.

E-157 Tāpēc Viņam bija jāieliek cilvēks šeit un jādod viņam brīva griba, zinot, ka viņš kritīs; bet kā gan cilvēks, kas ir radīts pēc Viņa tēla, varēja krist? Vai tagad jūs redzat dienas gaismu? Tāpēc Viņam bija jāuztaisa šis blakusprodukts, kaut kas ārpus sākotnējās radīšanas. Tagad jūs to redzat. Saprotat? Te nu tas ir. Saprotat? Tas ir tas, kas krita. Viņš uztaisīja to, zinot, ka tas kritīs. Un tas tika ielikts sātana rokās kā trauks negodam. Kas šodien tiek godināts? Padomājiet par to. Paskatieties. Tagad ieklausieties.

E-158 Un atkal, kāpēc viņa tika izveidota tieši tāda, nevis kā citas mātītes, kāpēc tieši sieviete tika izveidota šāda, bet nevis citas mātītes? Neviena no citām mātītēm netika izveidota šāda. Tās nav tādas šodien, tās nevar būt. Nebūdama uztaisīta tādā veidā, viņa nevar to izdarīt. Kāpēc toreiz Dievs šo mātīti, sievieti, neizveidoja tieši tādu kā pārējās mātītes, lai viņa būtu tāda pati un vienkārši audzinātu savus mazuļus? Tad viņai būtu viņas vīrs un viņa dzīvotu; un, kad pienāktu laiks dzemdēt bērnu, viņa dzemdētu bērnu. Kāpēc tad Viņš izveidoja viņu tādu?

E-159 Es nevaru pateikt visus šos vārdus. Bet jūs visi saprotat, par ko es runāju, vai ne? Ja jūs saprotat, sakiet “āmen”. [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Jā. Saprotat? Redziet, šeit sēž daudzi jauni puiši un daudzas jaunas meitenes. Bet jūs zināt, ka dzīvniekam ir jāsagaida noteikts gadalaiks, un viņš sanāk kopā ar savu partneri, un viss. Bet ar sievieti tas var notikt jebkurā laikā. Tad kāpēc Dievs ir uztaisījis viņu tādu?

E-160 Pavērojiet, kā atklājas Viņa varenā programma, kuru mēs šeit izskatām, tā ir vienkārši nevainojama! Es pats tikai nesen to uzzināju.

E-161 Kāpēc Viņš sākumā neizveidoja viņu tādu pašu kā pārējās mātītes? Tāpēc, ka tas nebūtu bijis Viņam piedienīgi. Viņš ir visa šķīstuma Avots. Šī iemesla dēļ Viņam bija jāļauj sātanam sievieti satvert, ko viņš arī izdarīja tajā izkropļojumā. Tāda radība, kas oriģināli būtu izveidota šāda, būtu...nebūtu Viņam piedienīga.

E-162 Visi Viņa darbi, kurus Viņš izstrādāja sākotnējā radīšanā, ir nepārtrauktībā. Visi Viņa oriģinālie darbi bija nepārtrauktībā. Suņu mātīte, suņu tēviņš; redziet, govs un bullis - viss ir nepārtrauktībā. Visa daba ir nepārtrauktībā. Sēkla nomirst, iekrīt zemē; gluži kā nāve, apbedīšana un augšāmcelšanās. Sula aiziet no koka, tas nomet lapas, bet nākamajā gadā atgriežas ar jaunu lapu augšāmcelšanos. Vai jūs mani saprotat? Viss, pat Dieva daba, ir nepārtrauktībā, vienotībā, bet šeit ir viens, kas ir izveidots ārpus Dieva nepārtrauktības. Daba ir iekārtota tā, ka tā nevar grēkot. Aizdomājieties! Dieva oriģinālā radība nevarēja grēkot.

E-163 Ak, vai tagad jūs redzat šeit, šajā ainā, to draudzes izkropļojumu? Oriģināls ir Dieva Vārds! Dievā nav nekāda grēka! Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Tā ir radība, kas radās caur izkropļojumu. Dievam patiešām būs draudze, bet paskatieties uz šo izkropļoto lietu, kas viņiem ir tur.

E-164 Dievam ir tēviņš un mātīte. Bet šī sieviete, redziet, jau paši tā simptomi norāda uz to, kas bija Dieva domās. Mēs varētu veltīt stundu vai divas un izskatīt šo jautājumu. Viņa ... radīja šo radību šādā veidā, Viņš radīja šo radību un pagrieza viņu tā, lai sātans varētu viņu satvert, un viņš to izdarīja. Viņa joprojām ir viņa rīcībā. Viņai būtu labāk paglābties pie krusta, tāpat arī vīrietim.

E-165 Ievērojiet, visa daba darbojas nepārtrauktībā. Ja Viņš būtu radījis sievieti tajā pašā sākotnējā radīšanā, tad grēka nebūtu, jo viņa nebūtu varējusi to izdarīt, viņa nebūtu varējusi to izdarīt. Viņa ir oriģinālās radīšanas izkropļojums.

E-166 Tāpat arī viss grēks ir sākotnējās patiesības izkropļojums! Kas ir meli? Tā ir sagrozīta Patiesība. Kas ir laulības pārkāpšana? Tas ir pareizs akts, kas ir izkropļots. Tāpēc radība ir izkropļota, viss ir izkropļots. Un pilnīgi viss ir g-r-ē-k-s, un tur nu tas ir. Lūk, kāpēc šis jautājums ir tik svarīgs.

E-167 Tikai gabaliņš, daļiņa, kas tika izņemta no cilvēka, lai pēc tam viņu ar to maldinātu; Dievs to uztaisīja, tas ir šeit pierādīts. Tieši šim nolūkam viņa tika izveidota.

E-168 Netikumīga sieviete ir viszemākā lieta uz zemes, kādu vien var iedomāties. Atvainojiet šo izteicienu, jaunās lēdijas. Viņa nav nekas cits kā cilvēka atkritumu tvertne, seksa eksponāts. Tieši tas viņa ir, netikumīga sieviete, tā ir cilvēka seksuāla atkritumu tvertne, piesārņojums, jo viņa izplata nešķīstību, netīrību, zemisku izvirtību. Kāpēc viņa ir šādi izveidota? Lai pieviltu. Ikvienu grēku, kas jebkad ir bijis uz zemes, ir izraisījusi sieviete.

E-169 Kāda analītiķe no Čikāgas, policiste, no policijas vadības, uzrakstīja to rakstu, ka viņi ir noskaidrojuši, ka Amerikas Savienotajās Valstīs, lielākajās Savienoto Valstu pilsētās, “Deviņdesmit astoņi procenti no visiem noziegumiem, kas jebkādā veidā jebkad ir izdarīti Amerikas Savienotajās Valstīs, bija tieši vai netieši saistīti ar sievieti”.

E-170 Es to visu saku, lai beigās nonāktu pie viena – lai jūs saprastu, kas ir kas.

E-171 Viņa tika izveidota, lai maldinātu, tāpat kā sākumā viņa maldināja Ādamu, pateica viņam, ka augļi ir patīkami un tā tālāk – lai viņu maldinātu un aizvestu viņu prom no Dieva Vārda. Tieši tāpat šodien rīkojas draudze, tā pati lieta.
Bet tad, pēc notikušā, viņš kļuva par viņas pavēlnieku, lai valdītu pār viņu.

E-172 Cik daudz kas ir mainījies šajās dienās, šajās koncepcijas dienās. Tā vietā, lai viņš būtu viņas pavēlnieks, viņa ir kļuvusi par viņa dievu. Protams, viņa valda pār viņu. Tagad jūs droši vien labi saprotat, ko es visu laiku esmu dauzījis. Ar savu skaistumu un seksuālo kontroli, ar savu ārējo izskatu, ko viņai ir piešķīris sātans, šis blakusprodukts, ko ir izstrādājis sātans, viņa ir sūtīta, lai pieviltu Dieva dēlus. Un viņa var tos nosūtīt uz elli vairāk nekā jebkurš cits sātana instruments. Pilnīgi pareizi.

E-173 Tagad es runāju par amorālām sievietēm, nevis par jums, māsas. Pēc brīža mēs parādīsim, kāda ir jūsu vieta, pareizā vieta šeit, Dieva Vārdā. Tas bija Dieva plānā jau no paša sākuma.

E-174 Un tā, lai parādītu to šodien – kas ir Amerikas Savienoto Valstu dievs? Vai atceraties, kā es sludināju par to šajā dievnamā pirms vairākiem gadiem? Šī modernā laika dievs – tāda dāmīte, kas tur sēž ar kosmētiku uz sejas un ar kleitu, kas savilkta virs ceļgaliem, un tā tālāk. Es sacīju: “Lūk, jūsu dievs!” Un tā tas ir, viņa ir katrā reklāmā, puskaila. Tāda pati viņa ir arī uz ielas.

E-175 Tas ir sātana instruments “no paša sākuma”, saka Jēzus. Saprotat? Mēs redzam, ka tā tas ir tagad un “no paša sākuma”, kā par to saka Viņš.

E-176 Lūk, pagāni mēdza viņu padarīt par dievu (vai jūs to zinājāt?), par dievieti. Protams, viņi to darīja. Viņi padarīja viņu par dievieti, jo viņas pielūgsmes laikā viņi darīja seksuālos aktus. Viņi apgalvoja, ka “viņa ir radītāja, savās miesās viņa nesa sēklu un radīja”. Tie ir meli. Ir tikai viens Radītājs, tas ir Dievs. Bet vai atceraties, kas tur notika ar Pāvilu? “Diāna no Efezas,” tā bija akmens statuja, viņi sacīja, “no debesīm nokritusī debesu dieviete.” Vai tad jūs neredzat, kāda ir pagāniskā pielūgsme?

E-177 Un mēs, paši to neapzinoties, pa taisno atgriežamies pie pagāniskās pielūgsmes, pielūdzot sievieti, zemāko radību uz zemes, pie sievietes pielūgšanas! Viņa ievirzīs vīrieti uz visu, ko vien vēlēsies. Un viņš nemaz nezinās, ka, neraugoties uz visu viņas ārējo skaistumu, viņas iekšienē ir elle. Salamans sacīja: “Viņas vārti ir vārti, kas ved uz elli.”

E-178 Tagad mēs šeit skaidri redzam, par ko Jēzus runāja Atklāsmes grāmatas 2. nodaļas 15. pantā par nikolaītu mācību, kā dēļ draudze attālinājās no Dieva Vārda.

E-179 Tāpat mēs varam šeit skaidri redzēt šīs vulgārās, bezdievīgās, neķītrās televīzijas programmas par Holivudas seksa karalienēm. Mēs varam redzēt šīs pilsētas nešķīstību, kad šie bērni, tās jaunās meitenītes staigā šeit pa ielām ļoti īsās un pieguļošās kleitiņās, grozīdamās apkārt, lai gan ir tik auksts, ka viņas varētu nosalt līdz nāvei. Viņi nezina, ka to dara velns. Viņas ir ļaunā gara apsēstas, un nezina to! Jūs taču neredzēsiet, ka kāda suņu kuce darītu ko šādu, vai ne? Jūs neredzēsiet nevienu citu mātīti tā darām, un labāk, lai neviens vīrietis viņai netuvojas.

E-180 Nu, vai tagad jūs redzat to kopainu? Ja Dievs dos, pēc dažiem mirkļiem mēs gribam jums kaut ko parādīt.
Un tā, jūs redzat nikolaītus, jūs redzat viņu mācību.

E-181 Jūs varat redzēt uz ielas, kā tās karalienes pusaudzes, kā viņi tās sauc, rāda striptīzu. Agrāk, lai redzētu striptīzu, bija jāmeklē kāda nomaļa vulgāra izrāde. Bet tagad jums vienkārši ir jāatver acis un jāpaskatās uz ielas, tas ir viss, kas jums šodien jādara. Viss ir kļuvis par striptīzu. Protams. Kāpēc viņas to dara? Lai mocītu un kārdinātu, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc viņa to dara. Viņa to dara tāpēc, ka ir nešķīsta. Viņa to dara tāpēc, ka viņa tā ir izveidota. Viņa neapzinās, ka viņa ir instruments sātana rokās, bet tieši tas viņa ir.

E-182 Šodien pat mūsu skolās viņiem tiek mācītas seksuālās darbības. Mūsu sapuvušā sieviešu pielūgsmes pasaule! Es zinu, ka viņi negrib tam ticēt. Nostājas un kādu dienu nodzied kaut kādu draudzes dziesmu un tā tālāk, bet tad visu nakti klaiņo apkārt ar sievietēm. Saprotat? Labi. Kaut arī Dieva, Vārda, acīs viņa ir viszemākais no visiem dzīvniekiem, ko Dievs ir nolicis uz zemes. Skatieties.

E-183 Tieši tāpēc Dievs aizliedz viņai mācīt Viņa Vārdu. Tā tas ir. 1.Timotejam 2:9-15: “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz arī kādā veidā valdīt.” Saprotat? Un arī Pirmajā Korintiešiem 14:34: “Lai jūsu sievietes draudzes sapulcēs cieš klusu, jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt klusībā, kā arī bauslība nosaka.” Bet šodien, ko dara draudze? Viņi ieceļ sievietes par mācītājām, evaņģēlistēm, lai gan Bībele to kategoriski aizliedz. Un Bībele saka: “Kā arī bauslība saka,” parādot, ka tas turpinās nepārtrauktībā, pilnīgi viss.

E-184 Tieši tāpat, kā bija Jērs, vakar vakarā, vienīgā pielūgsmes vieta ir zem Jēra izlietajām asinīm. Tā ir vienīgā vieta šodien, Kristū. Vienīgais veids, kā to darīt, ir ienākt Viņā. Tā ir vienīgā pielūgsmes vieta. Tā tas ir bijis vienmēr. Vienīgā pielūgsmes vieta ir zem izlietajām Asinīm.

E-185 Tāpēc tagad mēs redzam, kā mūsu priekšā atklājas visa šī aina. Tur nu viņa ir. Tāpēc Dievs neļauj viņai mācīt, neļauj viņai darīt draudzē neko citu, kā vien klusi sēdēt ar aizklātu seju.

E-186 Vai tagad jūs saprotat, kāpēc es, brāļi un māsas, to visu zinot savā sirdī, esmu sacījis to un darījis to, ko es esmu darījis? Es zinu, māsas, es...jums ir jūsu vieta (tikai vienu brītiņu), un tas brīnišķīgais raksturs, ko Dievs var izveidot jūsos. Bet es tikai mēģinu izstāstīt to otru pusi, lai parādītu, no kurienes jūs faktiski esat izgājušas “no iesākuma”. Jēzus sacīja, lai mēs “atgrieztos pie sākuma” un noskaidrotu. Tieši to mēs arī darām.

E-187 Lūk, man bija jāpieskaras pašam galvenajam no tā visa, un es ceru, ka jūs to saprotat. Un jūs, kas klausīsieties šo lentu, es ceru, ka jūs to sapratīsiet. Vienkārši atgriezieties atpakaļ. Tas ir tikai tāpēc, lai parādītu, ka Jēzus teica: “Atgriezieties uz sākumu un noskaidrojiet.” Attiecībā uz visām lietām, atgriezieties atpakaļ sākumā. Jūs varat ieraudzīt, šodien.

E-188 Nu, cilvēki, viņi saka, ka es esmu sieviešu nīdējs. Tas ir tālu no patiesības. Es neesmu. Viņi saka: “Sieviešu nīdējs!” Atcerieties, viņi sauca Pāvilu par sieviešu nīdēju. Nesen kāda sieviete kalpotāja sacīja: “Ak, tu esi tāds pats kā vecais Pāvils, viņš to vien darīja, kā kritizēja mūs sievietes.”

E-189 Dieva svētais, kuram bija ļauts uzrakstīt Bībeli, Jauno Derību, un apstrīdēt Viņa Vārdus? Viņš teica: “Ja kāds eņģelis no debesīm māca ko citu nekā to, ko esmu teicis es, lai viņš ir nolādēts.” Nemaz nerunājot par kaut kādu sievieti sludinātāju.

E-190 Viņi teica, ka Elija bija sieviešu nīdējs. Viņš nebija sieviešu nīdējs, īstu sieviešu nīdējs. Viņam vienkārši nepatika tās Izebeles.

E-191 Un, ja tas tā ir, tad arī Dievam ir jārīkojas tādā pašā veidā, jo Viņš ir Vārds, kas nāk pie praviešiem. Tātad tam ir jābūt Dievam, tādā pašā veidā, tā ka, saprotiet, Viņš zina sākotnējo radīšanu “no paša sākuma”. Viņš sacīja: “No iesākuma.” Viņi bija pravieši, pie kuriem nāca Vārds.

E-192 Un Viņš radīja viņu vīrietim, nevis vīrieti viņai. Vai jūs zinājāt, ka “sieviete ir radīta vīrietim, nevis vīrietis sievietei”? Cik daudzi to zina? To māca Bībele. Tieši tā. Pirms grēkā krišanas viņai bija piešķirta vieta vīrietī, vienlīdzīga un virs visas radības. Bet “pēc” grēkā krišanas... Šeit mēs aktualizējam šo tēmu. Bet “pēc” grēkā krišanas viņš kļuva par viņas pavēlnieku, un tagad, kad beidzās šis oriģinālais sākums, viņai ir jābūt klusai visās lietās.

E-193 Jēzus sacīja: “No sākuma tā nebija.” Tas ir, kad sākās laiks, kad Dievs to uztaisīja sākumā, Savā sākotnējā radīšanā. Visi, kas to saprot, vēlreiz sakiet “Āmen.” [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Sākumā Dievs radīja tikai vienu tēviņu un vienu mātīti. Bet sieviete tika radīta citādāk nekā dzīvnieki, nekā visi citi dzīvnieki – pievilšanai. Tagad skatieties: “No sākuma tā nebija.” Viņa tika izveidota...ja viņa būtu palikusi savā sākotnējā stāvoklī, viņa nebūtu kritusi. Bet viņa izraisīja grēkā krišanu un to, kas pārtrauca visu Dieva nepārtrauktību un atnesa uz zemi nāvi, bēdas un visu pārējo. Tā viņa bija izveidota.

E-194 Un tā, ievērojiet. Lūk, pēc sākuma, kad beidzās sākums, pēc tam, kad sākās laiks; pirms tam bija Mūžība, tā beidzās. Ievērojiet, ka pēc grēkā krišanas, ko izraisīja Ieva, pēc grēkā krišanas bija nepieciešams noslēgt citu derību. Nu, tas jūs samulsinās, bet es iedošu jums Rakstus, lai pierādītu, ka tā ir patiesība. Ievērojiet, ka pēc grēkā krišanas Jēzus sacīja... Iesākumā Dievs radīja pa vienam no katras sugas, bet tagad, pēc grēkā krišanas, tagad esam ārpus tā. Tā derība bija vienāda abiem; bet tagad, pēc grēkā krišanas, tika noslēgta cita derība. Tagad viņa vairs nevaldīja kopā ar viņu; katram bija vajadzīga atsevišķa derība.

E-195 Tagad noskaidrosim, vai tas tā ir. Paņemsim 1. Mozus 3. nodaļu un noskaidrosim, vai tā ir taisnība, kamēr mēs izskatām šo jautājumu, jo mēs vēlamies būt pārliecināti par šīm lietām, lai tās tiktu mācītas un parādītas pilnīgi pareizi. Tātad, varbūt tieši tagad mums ir nedaudz laika, jo tagad vairs nav tik tālu līdz beigām, lai tiktu līdz šīs tēmas noslēguma daļai, lai parādītu kāpēc un kas par laulības šķiršanu un tā tālāk. Un tā, 1. Mozus grāmatas 3. nodaļa; un mēs tagad sāksim ar 3. nodaļu un 16. pantu. Sāksim ar 14. pantu.
Un Tas Kungs sacīja čūskai (lūk, Viņš tūlīt viņu nolādēs): Tādēļ ka tu to esi darījis, tu esi nolādēts visu lopu un lauku zvēru vidū! Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas.
Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu sēklu un sievas sēklu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. (Apsolījums par Mesiju, kas “nāk caur sievieti”, lai izpirktu.)
Sievai Viņš sacīja...

E-196 Tagad skatieties, šeit ir tā derība ar čūsku. Iepriekš iesākumā jeb pirms iesākuma viņiem viss bija kārtībā.
Sievai Viņš sacīja: Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavas radību mokas; un sāpēs tev būs bērnus dzemdēt; un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. (Viņi vairs nebija vienlīdzīgi, it nemaz.)

E-197 Šodien viņa ir pilnībā mainījusies, un viņa ir tā valdītāja.
Un Ādamam Viņš sacīja: Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, - lai zeme ir nolādēta (lūk, Ādams netika nolādēts)...lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.
Ērkšķus un dadžus tā tev dos, no lauka augiem tev būs pārtikt.
Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.

E-198 Ir divas derības. Ar to noslēdzas “sākums”, par kuru Jēzus teica, ka “iesākumā tas tā nebija”. Tagad mums ir vēl viena derība. Ievērojiet, tā ir cita derība. Lūk, ir derība produktam un blakusproduktam. Ievērojiet, ka grēkā krišana atnesa postu un nāvi katrai radīšanas radībai, radot nesaskaņu visā dabā. Tagad pamaniet, ko Jēzus teica, ka: “No iesākuma tas tā nebija.” Tagad tas nav “no”, tagad tas ir “pēc” iesākuma. Lūk, pastāv dubulta derība.

E-199 Sākumā bija vienkārši derība, Ādams un Ieva bija vienlīdzīgi, viens vīrietis un viena sieviete. Lūk, sieviete sagrēkoja, un (ko viņa izdarīja?) tas viņus visus ieveda nāvē, un Dievs bija spiests noslēgt jaunu derību, citu derību. Tas ir rakstīts 1. Mozus 3:16, Viņš deva citu derību.

E-200 Un tagad pasaule bija jāapdzīvo nevis caur Dieva sākotnējo radīšanu, kā tas bija “iesākumā”, bet gan caur seksuālo iekāri. Nu, tas noslēdz “to iesākumu”, vai ne? Iesākumā bija tikai viens vīrietis un viena sieviete, viens tēviņš un viena mātīte. Bet, kad viņa pārkāpa šo robežu un izraisīja šo grēku, tad pasaule atkal bija jāapdzīvo caur seksu, nevis caur radīšanu, caur seksu. Vai redzat, kur šobrīd ir sieviete? Bet tieši tā šodien tiek apdzīvota pasaule – caur sievietēm.

E-201 Tāpēc Jēzum bija jānāk caur sievieti, lai atgrieztu visu atpakaļ tā sākotnējā stāvoklī, bez seksuālas iekāres. Viņš piedzima no jaunavas. Bet, aleluja, pienāks laiks, kad vairs nebūs seksa, bet Dievs izsauks Savus bērnus no zemes pīšļiem, kādi viņi bija oriģinālā, nevis caur kādu sievieti; bet Viņš tos veidos no māla un kosmiskās gaismas, un naftas, Viņš atkal radīs, kā Viņš radīja Ādamu sākumā. Jēzus padarīja to iespējamu, kad Dievs kļuva par cilvēku un atnāca uz šo pasauli, lai Viņš nomirtu, caur to sievieti. Tagad ir testēšanas laiks, caur grēku.

E-202 Tagad jūs skaidri redzat, ka “pēc” iesākuma tika ieviests kaut kas cits. Tagad tas jūs nošokēs. Vai esat noguruši? [Sanāksme saka: “Nē.”-Tulk.] Vēl tikai brītiņu mierīgi pagaidiet.

E-203 Tad, kad tika noslēgta dubultā derība ar vīrieti un sievieti, caur seksu, pilnīgi atsevišķa derība (nevis sākotnējā derība, bet cita derība), kas tad ar to tika ieviests? Poligāmija, it visā. Pēc tam, pēc iesākuma, tika ieviesta poligāmija cilvēkiem un dzīvniekiem, pēc iesākuma, pēc krišanas. Tagad Dievs, otro reizi, atkal ieviesa jaunu dabu caur seksu. Pirmo Dievs radīja bez seksa. Vai jūs tam ticat? Tagad tā ir cita derība ar dabu, Viņš ievieš citu kārtību, caur seksu. Otrā derība: viens tēviņš, daudzas mātītes; viens briedis un vesels briežumāšu harēms. Vai pareizi? Viens bullis un vesels ganāmpulks lopu, govju; viens gailis un pilns pagalms ar vistām. Vai pareizi? Viens Dāvids pēc Dieva sirds ar piecsimt sievām; ar simts bērniem, kas viņam piedzimst vienā gadā no dažādām sievām, vīrs pēc Dieva sirds. Viens Salamans ar tūkstoš sievām. Bet ievērojiet, iesākumā tas tā nebija, bet tagad tas ir “pēc” iesākuma. To izdarīja sieviete, tad viņa kļuva tāda, kāda viņa ir tagad. Saprotat?

E-204 Dāvids, ķēniņš, kas simbolizēja Kristu! Paturiet to prātā. Dāvids simbolizēja Kristu, vai jūs tam ticat? Kristus sēž...sēdēs savā tronī. Un šim Dāvidam, vīram pēc Dieva sirds, bija pieci simti sievu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Dāvids ar savām piecsimt sievām un Salamans ar savām tūkstots. Un Salamans ir Dāvida dēls dabiskā veidā, bet tas simbolizē Jēzu Kristu, Dāvida Dēlu garīgā veidā. Bet tas ir dabiski, seksuālā dzīve. Tā būs garīga, radīta, nu, radīta. Saprotat? Tieši tā tas bija sākumā, bet ne tagad šajā dzīvē, kuru mēs dzīvojam šobrīd.

E-205 Ievērojiet, nepalaidiet to garām, pieņemiet to visu savā sirdī. Bet nevienai no šīm sievietēm vairs nevarēja būt vēl kāds vīrs. Viņš ir no sākotnējās radības, bet viņa nav. Nevienai no šīm sievietēm nevarētu būt vēl viens vīrs, bet tam vīram varēja būt tūkstots sievu. Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tā ir Bībele. Tagad es esmu izgājis tam cauri, esmu nesteidzoties parādījis jums, kur sākās tas, ko teica Jēzus. Vai tagad jūs to skaidri redzat? Viņiem varēja būt tik daudzas...

E-206 “Ak,” jūs sacīsiet, “tas bija tikai Israēlam.” Vai tiešām?

E-207 Kad Ābrahāms aizveda Sāru uz filistiešu zemi, tur bija ķēniņš vārdā Abimelehs. Un Sāra bija teju vai simts gadus veca, bet viņa bija padarīta atkal par jaunu un skaistu sievieti. Vai jūs to zinājāt? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Ļoti labi. Un Abimelehs gribēja ņemt viņu par sievu. Vai atceraties manu vēstījumu par to? Abimelehs gribēja ņemt Sāru par sievu. Varbūt viņam jau bija harēms, bet viņš nevarēja viņu ņemt, ja viņa jau bija precējusies ar Ābrahāmu. Tādēļ Ābrahāms sacīja Sārai: “Saki, ka es esmu tavs brālis, citādi viņš mani nogalinās, lai tevi iegūtu.” Kāpēc ķēniņš vienkārši nepadzina Ābrahāmu no tās valsts un nepaņēma viņa sievu, un lieta darīta? Tas bija likums ne tikai starp ticīgajiem, bet arī visiem cilvēkiem radībā. Neatkarīgi no tā, vai tu esi svētais vai neticīgais, tu, vīrieti, esi atbildīgs par šīm darbībām. Tas bija pagānu ķēniņš. Cik daudzi zina, ka šis stāsts ir patiesība? [“Āmen.”] Tā ir Bībele, 1. Mozus grāmata, apmēram 16. nodaļa, man šķiet.

E-208 Jūs pamanīsiet, ka Abimelehs būtu paņēmis viņu par sievu. Viņš jau gatavojās, lai iegūtu šo jauno ebreju meiteni. Viņš teica: “Šī ir mana...” Viņa teica: “Tas ir mans brālis.”
Viņš teica: “Tā ir mana māsa.”

E-209 Un Abimelehs sacīja: “Tādā gadījumā es ņemšu viņu par sievu.” Vai varat iedomāties, ka vīrietis darītu kaut ko tādu? Bet viņš to izdarīja.

E-210 Un tad tajā naktī, kamēr viņš gulēja, Tas Kungs parādījās viņam sapnī un sacīja: “Abimeleh, tev ir jāmirst.” Dievs sargāja to ebreju asins līniju, saprotiet. Viņš sacīja: “Tev ir jāmirst. Tu grasies precēties ar cita vīra sievu.”

E-211 Viņš sacīja: “Kungs, Tu zini manas sirds patiesumu; vai tad viņa pati man neteica, ka tas ir viņas brālis? Un vai tad viņš man neteica: 'Tā ir mana māsa.'”

E-212 Un Dievs sacīja viņam: “Es zinu tavas sirds patiesumu, un tādēļ Es neļāvu tev grēkot pret Mani.” Vai pareizi? Sacīja: “Atdod viņam viņa sievu, jo tas vīrs ir Mans pravietis.” Un, ja tu viņam sievu neatdosi... Un lai viņš aizlūdz par tevi, nevis tavs priesteris. Ja viņš par tevi nepalūgs, tad ar visu tavu valsti ir cauri.” Āmen! Lūk, kur ir apbrīnojama žēlastība. Pareizi. “Ar visu tavu valsti būs cauri. Tā ir šī vīra sieva, un viņš ir Mans pravietis.” Āmen! Tas ir TĀ SAKA TAS KUNGS. Tie ir Raksti. Pareizi.

E-213 Un tā, mēs ieraugam, ka nāve tika izraisīta; nāvi izraisīja sievietes grēks, tā atnāca caur sievieti, nevis caur vīrieti. Visa nāve atnāk caur viņas dzīvesveidu un caur viņu. Tas veids, kā viņa dod dzīvību, ir nāve. Cik daudzi to zina? Ījaba 14. nodaļa, ja vēlaties pierakstīt Rakstu vietu.

E-214 Man ir... Ja jums ir šaubas par to, man par to visu ir izrakstītas Rakstu vietas.

E-215 Ja jūs vēlaties lasīt Ījaba 14. nodaļu, tur ir teikts: “Cilvēks, kas no sievas dzimis, dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera.” Vai pareizi? “Viņš uzaug kā puķe, tiek nocirsts, un pazūd,” un tā tālāk. Saprotat? Katrs no sievietes dzimis cilvēks piedzimst nāvē, tikko kā viņš parādās.

E-216 Bet, kad viņš piedzimst iekš Dieva radības, viņš nevar nomirt; viņš ir no tā otrā Koka, kas bija Ēdenes dārzā, Kristus. Mūžīgā Dzīvība nāk caur To Koku.

E-217 “Ak,” jūs teiksiet, “vai viņa bija koks?” Protams. Nu, bija teikts: “No šī koka tev nebūs ēst.” Tā sacīja Dievs 1. Mozus grāmatā: “No šī koka tev nebūs ēst.”

E-218 Nu, sieviete ir koks, viņa ir tas augļu koks. Tu esi savas mātes auglis. Tu esi tā klēpja auglis. Tā tas ir. Un tad Dzīvības Koka auglis, kas bija Ēdenes dārzā, ir Kristus. Caur sievieti atnāca nāve, bet caur to Vīru, kas ir dzimis saskaņā ar oriģinālo radīšanu, atnāca Dzīvība. Dzimt no sievietes ir nāve, bet piedzimt no Kristus ir Dzīvība. Vai jūs to saprotat? Lūk, kur... Tagad jūs redzat, kā ir ar tām dievietēm, vai ne?

E-219 Pirmais Ādams un Ieva attēloja otro Ādamu un Ievu, vai redzat pavairošanu? Ādama un Ievas pavairošana notika caur seksu, lai piepildītu zemi, bet iesākumā tā nebija. Dievs vienkārši izveidoja vīrišķo dzimumu un sievišķo dzimumu, gluži tāpat kā Viņš to darīja ar citām radībām, saprotiet, likumīgi, gluži kā draudzi.

E-220 Tagad, ņemot vērā šīs apstiprinātās Dieva patiesības, izpētīsim to mazliet dziļāk, ja jums ir vēlēšanās. [Sanāksme saka: “Āmen”-Tulk.] Labi. Nu, tas var mazliet sāpēt, līdz mēs nonāksim līdz būtībai, bet es jums vienkārši parādīšu patiesību par to.

E-221 Neviens kalpotājs nevar precēt atraitni. Vai jūs to zinājāt? Vai vēlaties to izlasīt? Labi, tas ir 3. Mozus 21:7 un Ecēhiēla 44:22. Tas parādīs jums, ka priesterība nedrīkstēja precēt sievieti, kurai bija pieskāries vīrietis. Tas simbolizē nevainīgo Jēzus Kristus Līgavu, jo viņi darbojās ar Dieva uguni, priesteri, Ārona dēli. Mums nav laika izlasīt to visu un pabeigt pirms pusdienlaika, mums ir vēl divdesmit minūtes. Un tie bija Ārona dēli, tie, kas darbojās ar Dieva uguni, un viņi nedrīkstēja precēt sievieti, kurai bija pieskāries cits vīrietis. Tā sacīja nemainīgais Dievs. Viņi nevarēja precēt citu sievieti un sievieti, kurai bija pieskāries kāds cits vīrietis, parādot šajā līdzībā, ja vēlaties to ieraudzīt, ka dzīvā Dieva draudze ir tīrs, nesagrozīts Dieva Vārds, nevis kāda konfesija, kuru ir apstrādājis kāds cilvēks.

E-222 Ievērojiet, izlasīsim šo te. Es gribu jums to parādīt. Mateja 5. nodaļa, kur Jēzus runā par šo ļoti svarīgo jautājumu. Mēs gribam to apskatīt, Mateja 5. nodaļa. Es ierakstīju savā...

E-223 Es biju atzīmējis dažas lietas, kuras es grasījos teikt tikai vīriešiem, un man bija diezgan maz laika runāt to mūsu māsu priekšā. Bet es vēlos aiziet no šejienes pirms...

E-224 Un tā, māsa, es vēlos tevi novietot tajā vietā, ko tev ir apsolījis Dieva Vārds, bet tu rūpējies, lai tu tajā vietā stāvētu.

E-225 Mateja 5:32. Es vēlos, lai jūs pamanāt, ka šeit tiek atbalstīta tā pati doma par “vienu” un “daudziem”. Mateja trīsdesmit... Man šķiet, tas ir Mateja 5:32, sākot ar 31. pantu.
Ir arī sacīts: kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu.

E-226 To saka Jēzus, Tas, kurš pateica: “No iesākuma.” Un tā, skatieties.
Bet Es jums saku: ikviens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas spiež viņu laulību pārkāpt... Redziet, ikviens,kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas spiež viņu laulību pārkāpt (Kāpēc? Jo viņa atkal apprecēsies.) un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.

E-227 Redziet, viņai ir dzīvs vīrs, tāpēc neviens nevar viņu apprecēt. Nav svarīgi, kas viņa ir un ko viņa dara, viņai joprojām ir dzīvs vīrs; viņai nav vispār nekāda pamatojuma. Tomēr viņam tas tā nav. Tas “spiež viņai”, nevis viņam. Vai sapratāt? Ir jāpanāk, lai Vārds virzās nepārtrauktībā. Redziet, nekas nav teikts par to, ka viņš nevarētu, bet viņa nevar. Redziet, “spiež viņai”, nevis viņam. Tieši to saka Bībele, “ “spiež viņai”. Tajā nav teikts, ka viņš nevar vēlreiz precēties, bet gan “viņa”. Kāpēc? Tā ir līdzība par Kristu.

E-228 Ievērojiet, ir pateikts, ka viņš nevar vēlreiz precēties, ja vien tas nav ar jaunavu. Viņš var apprecēties vēlreiz. Viņš var precēties vēlreiz, ja tas ir ar jaunavu, bet viņš nevar precēties ar kāda cita sievu. Nekādā gadījumā. Un, ja viņš apprecas ar šķirtu sievieti, viņš dzīvo laulības pārkāpšanā, lai kas viņš arī nebūtu. Bībelē ir teikts: “Kas apprecas ar šķirtu sievieti, tas dzīvo laulības pārkāpšanā.” Te nu tas ir, nekādu šķirteņu.

E-229 Vai tagad redzat to oriģinālo “no iesākuma”? Atkārtoti precēties, tagad ievērojiet, viņš var, bet viņa nevar. Tāpat kā Dāvids, kā Salamans, tāpat kā secīgi viscaur Bībelē, kā Dāvids un visi pārējie.

E-230 Lūk, ievērojiet 1. vēstulē Korintiešiem 7:10, ievērojiet, ka Pāvils pavēl sievai, kas šķiras no sava vīra, palikt vienai vai izlīgt, bet ne apprecēties vēlreiz. Viņai ir jāpaliek vienai vai atkal jāizlīgst ar vīru. Viņa nevar apprecēties no jauna, viņai ir jāpaliek vienai. Bet ievērojiet, ka viņš neko nesaka par vīrieti. Saprotiet, jūs nevarat likt Vārdam melot. “No iesākuma”, dzimuma likums, kas ir pamatots poligāmijā. Lūk, Dieva Vārds darbojas saskaņā ar Dieva dabu, darbojas nepārtrauktībā.

E-231 Vai redzat, kā šajā jautājumā viens novirziens ir devies uz austrumiem, bet otrs uz rietumiem? Jums ir jāatgriežas pie patiesības, lai noskaidrotu, kas tas ir.

E-232 Tā tas ir bijis vienmēr. Tā ir pastāvīgā derība ar Dievu jau no iesākuma. Pirmkārt, pirms iesākuma, tas ir, no iesākuma, bija viens un viena. Pēc grēka ienākšanas, tad jau bija viens vīrietis un vairākas sievietes; tā tas ir dabā ar katru dzīvnieku, un cilvēki dabiskajā miesā ir dzīvnieki. Mēs esam zīdītāji, mēs visi to zinām, mēs visi, un tā visa ir Dieva daba nepārtrauktībā.

E-233 Bet tagad, kad zīmogi ir atvērti, patiesības Gars vada mūs pie Vārda. Un tas izskaidro, kāpēc ir bijušas visas tās kļūdas visos periodos, jo nebija atvērti zīmogi. Tas nebija atklāts. Tā ir taisnība.

E-234 Ievērojiet, jūs nevarat izdarīt tā, ka ēna nesakrīt. Kā es sludināju jums vakar vakarā par ēnu uz grīdas, tai noteikti ir jāsakrīt. Kā gan var būt tā, ka uz grīdas ir redzama ziloņa ēna, bet izrādās, ka tā krīt no maziņa izstīdzējuša cilvēciņa vai arī otrādāk?

E-235 Un tā, jūs redzēsiet to pilnīgā līdzībā.

E-236 Lūk, ir uzticīga sieviete, uzticīga sieviete, jaunava, kas apprecas ar savu vīru un šādi dzīvo, viņa ir svētība tam vīrietim. Ja Dievs savam dēlam būtu varējis dot kaut ko labāku par sievu, Viņš būtu viņam to devis.

E-237 Bet viņa ir izveidota seksuālai darbībai, un tā nav izveidots neviens cits dzīvnieks, tā nav izveidota neviena cita radība uz zemes. Tieši tāpēc jūs redzat poligāmiju, šī iemesla dēļ. Tas ir tas, kas to izraisīja.

E-238 Un tā, skatieties, pēdējā analīze, skatieties, ir viens Jēzus Kristus (vai tas tā ir?), viens Vīrs, Dievs, Emanuēls. Vai jūs tam ticat? Bet Viņa Sievā ir daudz locekļu, redziet, tūkstošiem un tūkstošiem tūkstošu (vai tas tā ir?), Viņa Sievā, Līgavā, Draudzē. Vai tagad jūs saprotat?

E-239 Tieši tāpēc Viņš pateica Ādamam, pirms sekss vēl bija izraisīts jeb ieviests: “Vairojieties, lai piepildītu zemi.” Tas bija sākumā, kad viņš vēl bija gan vīrietis, gan sieviete vienā. Un tas mums parāda, ka Līgavai ir jānāk no Vārda, caur garīgu vairošanos, vairošanos, saprotiet, lai piepildītu zemi.

E-240 Kad runa ir par seksu, redziet, šie novirzieni ir sajaukuši tās abas lietas. Tāpēc jūs to nevarat darīt, jums ir jāatgriežas pie tā, ko par to saka patiesība: “No iesākuma.”

E-241 Un beigās būs viens Kungs Jēzus un daudzi Viņa Līgavā (vienskaitlī). Vai jūs to saprotat? Bija viens Dāvids vienā tronī, viens ķēniņš (pēc paša Dieva sirds) ar piecsimt sievām. Jēzus sēž savā tronī (aleluja!) Tūkstošgadu valstībā kopā ar Sievu, kā tas bija sākumā, kura ir radīta no zemes ar Visvarenā Dieva roku augšāmcelšanā, sastāv no daudziem locekļiem. Te nu tas ir.

E-242 Sievietes, pūlieties tādas būt; ieejiet Kristū, tad jūs nebūsiet tajā nešķīstajā zaņķī tur ārā. Bet, kamēr jūs esat tikai draudzes locekles, cenšoties pašas dzīvot tikumīgi un labi, jums tas nekad neizdosies. Tāpat tas neizdosies vīrietim, kurš nav Kristū. Kā tālāk šeit saka Pāvils: “Bet tur, Kristū, nav ne vīrieša, ne sievietes.” Viņi visi ir viens.

E-243 Bet, lai izprastu šo jautājumu par laulību un šķiršanos, lai jūs zinātu, kas ir pareizi un kas ir nepareizi... Šajās līdzībās Viņš skaidri parāda, ka ir viens Kristus un daudzi Viņa sievas locekļi. Ievērojiet, Viņš var šķirties no mums garīgas netiklības un viltus mācības dēļ, kad vien Viņš vēlas; bet kā jūs uzdrīkstaties mēģināt šķirties no Viņa un domāt, ka viss būs labi? Vīrietis var šķirties no savas sievas un apprecēt citu, bet sieva nevar šķirties no sava vīra un apprecēt citu. Vai redzat visas šīs ēnas un līdzības, kas ir nevainojamā līdzsvarā? Redziet, oriģinālā radība, bet nekur nav tā blakusprodukta. Nevis draudze, bet Līgava caur Vārdu. Ne sieviete, bet vīrietis, katru reizi. Tieši tāpēc tur nav teikts nekas, kas aizliedz to darīt vīrietim, bet vienmēr sievietei. Tieši tā.

E-244 Bet viņa var būt Kristus Līgava, būdama... Un atcerieties, ka viņa, būdama daļa no vīrieša, Bībele saka, ka viņa var tikai... “Bet mācīt es sievietei neļauju, nedz pārņemt jebkādu varu pār vīrieti, bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, un tad Ieva. Un Ādams netika pievilts, bet tika pievilts tas blakusprodukts. Tomēr viņa tiks izglābta, dzemdējot bērnus, ja paliks svētumā un atturībā un tā tālāk,” jo tad viņa kļūst par daļu no tā vīrieša. Lūk, kas atnes...

E-245 Kāpēc Ābrahāms... Kāpēc Dievs nenogalināja Sāru tajā pat brīdī, kad viņa sēdēja, noliedzot un melojot paša Dieva priekšā? Viņš tur sēdēja kā mirstīgs Cilvēks, ēda gaļu, ēda maizi un dzēra pienu, un Viņš jautāja: “Kāpēc Sāra tur aizmugurē smējās (aiz Viņa, teltī, Viņš vēl nebija viņu saticis) sacīdama: 'Kā gan tas ir iespējams?'”

E-246 Viņa sacīja: “Es to neteicu.” Ak vai! Pateikt Dievam, ka Viņš ir melis, Viņam acīs? Bet Viņš nevarēja viņu nogalināt. Kāpēc? Tāpēc ka viņa bija daļa no Ābrahāma. Āmen. Viņš nevarēja nodarīt viņai pāri, nenodarot pāri arī Ābrahamam.

E-247 Sievietes, tagad jūs redzat, kur ir jūsu vieta. Un Bībelē ir teikts: “Sievietes, esiet kā Sāra, kas greznojās pieticīgās drēbēs, dzīvodama godīgi un uzticīgi pret savu vīru, mīlēdama viņu tik ļoti, ka sauca viņu par savu kungu,” par valdnieku, par īpašnieku.

E-248 Un jūs, sievietes, dažas no jums, ģērbieties tajās neķītrajās drēbītēs, izejat uz ielas un izrādiet sevi vīriešiem. Jēzus sacīja: “Kas uzlūko sievieti un iekāro to, tas jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī.” Kurš tad ir vainīgs – tas vīrietis vai tu? Viņš ir tēviņš, kas ir radīts tam, ka var veikt šādu aktu, saprotiet; bet tu esi sieviete, kurai nevajadzētu dot piekrišanu.

E-249 Bet kāpēc jūs sevi šādi pasniedzat? Tas nav tava komforta dēļ; tu taču zini, ka tā nevar būt, kad tu esi līdz pusei nosalusi tajos savos šortiņos. Redziet, tas nevar būt komforta dēļ. Tad kāda iemesla dēļ? Tas ir morālās netīrības dēļ! Jūs to neatzīstat, bet tā saka Bībele. Tā ir patiesība. Tas ir neķītrs gars, kas ir tevī. Tu negribi būt neķītra, bet tu to neapzinies, garīgi tu esi neķītra, jo tu pasniedz sevi kā neķītru.

E-250 Lūk, vīrietis ar saviem netīrajiem, kaulainajiem ceļgaliem, pat ja viņš ir teju vai bez drēbēm, tam nav nekādas nozīmes, viņa ķermenis nekārdina. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija sākotnējā radīšanā. Raksturs...tādam būtu jābūt, saprotiet. Bet tu esi blakusprodukts, lai caur to kārdinātu.

E-251 Dievs, esi žēlīgs! Ak, cik grēcīga ir pasaule! Es priecāšos, kad tas viss beigsies.

E-252 Ievērojiet, Viņš var šķirties no savas sievas, kad Viņš vēlas, bet viņa nevar šķirties no Viņa. Viņš var mani... Viņš var iemest mani pīšļos, kad vien vēlas, bet, ak, brāli, labāk es nekad nemēģināšu to darīt ar Viņu! Tas būtu mans gals.

E-253 Salamans varēja apprecēt jebkuru sievieti, kas nebija precējusies, viņš varēja apprecēt jebkuru sievieti, kuru vien vēlējās. Priesteris varēja apprecēt tikai sievieti, kas bija jaunava. Salamans...

E-254 Tāpat kā Dāvids, kurš apprecēja (kāds bija viņas vārds?) Abigailu, kas... Tur bija kāds vīrs, saukts par “neprātīgo”, un viņam bija skaista sieva, un viņš nomira. Un Abigaila apprecējās ar Dāvidu; viņš bija ķēniņš, nevis priesteris, redziet, tā ka viņš apprecējās.

E-255 Bet priesteris to nevarēja darīt, jo viņš būtu pieskāries sievietei vai ņēmis par sievu sievieti, kas jau bija precējusies ar citu vīrieti. Šādi tas norāda uz Kunga Jēzus Kristus Draudzes jaunavīgumu, Līgavai būs jābūt neaptraipītai, Vārdam, kur netrūkst neviena Vārda. Protams. Vai jūs varat iedomāties atbilstošu līgavu, kurai trūkst vienas krūts un otra...un vēl kaut kas nebūtu kārtībā, saprotat? Kristus Līgava tāda nebūs. Viņa ir pilnīga. Viņa visa ir Vārds, it nekur netrūkst neviena Vārda. Nē.

E-256 Ievērojiet, ka Viņš var šķirties no viņas, bet viņa nevar šķirties no Viņa. Viņš to izdarīja un pierādīja Lutera, Veslija un pentakostu laikā, kad viņi to noraidīja, lai kļūtu par tālāku Viņa daļu – lai būtu garīgās seksuālās attiecībās ar Viņu un paliktu stāvoklī ar tālāku Vārda daļu. Vai jūs to saprotat? Viņa to noraidīja. Luterāņu draudze atteicās no Kristus, un Viņš nespēja apmierināt savu vēlmi tajā; Luters to noraidīja. Un atļaujiet man to pateikt; tā vai citādi es kaut kā tikšu nosaukts; šodien tā ir ar katru no tām – tām neizdodas pieņemt to Vārdu, tās atsaka Kristum!

E-257 Ikvienai sievai, kas atsakās dzemdēt savam vīram bērnu, nav tiesību būt viņa sievai. Āmen. Vai atceraties no Bībeles, kad tas ķēniņš apprecēja Esteri? Tā kā tā ķēniņiene viņam atteica, viņš vienkārši paņēma citu. Un kad... Kas notika, kad viņa atteicās atnākt pie ķēniņa un viņam paklausīt? Tāpat ir ar sievieti, kas atsakās būt sieva savam vīram.

E-258 Un tā tas ir arī ar draudzi, kas atsakās palikt stāvoklī šajā periodā, kurā mēs tagad dzīvojam, lai dzemdētu šī perioda bērnus. Mēs neesam luterāņi, mēs neesam veslijieši, ne arī pentakosti. Mums ir jābūt šī perioda bērniem, paliekot stāvoklī no Dieva Vārda, lai dzemdētu šī perioda Bērnu – tās Sēklas Bērnu. Āmen. Es ceru, ka jūs to saprotat. Nevarēja palikt stāvoklī, nē; ko tad Viņš izdarīja? Viņš atstāja viņu, šķīrās no viņas. Tā tas ir. Bet viņa neuzdrošinājās šķirties no Viņa. Viņš šķīrās no viņas.

E-259 Viņš turpināja, atklādams Savu Vārdu šim Ķermenim un apstiprinādams Sevi kā tādu pašu. Viņa bērni sāka vairāk līdzināties Viņam, jo tas pilnībā nobriest jeb viņi kļūst par Vārda bērniem, nevis par draudzes bērniem. Vārda bērni! Un Līgava būs skaista Vārda lēdija, neaptraipīta, tai nebūs pieskārusies neviena cilvēciska organizācija, neviena cilvēciska teorija. Viņa būs tikai un vienīgi Vārda Līgava, neaptraipīta! Āmen un āmen! Es ceru, ka jūs dzirdat to caur savienojumu. Viņa būs Dieva meita stāvoklī.

E-260 Vai redzat, kādu lielu godu var saņemt sieviete? Vai redzat, cik dižena var būt draudze, bet redzat, kur to ir novedusi nešķīstība? Vēl pamēģiniet salīdzināt šo draudzi tur ārā ar šo Draudzi šeit – jūs nevarat to izdarīt. Un pamēģiniet salīdzināt prostitūtu uz ielas ar dzīvā Dieva draudzi; jeb sievieti, pareizo sievieti ar ielasmeitu?

E-261 Kāpēc pastāv šādas lietas? Tas ir Dieva likums, kontrastu likums. Kā mēs zinātu, kā priecāties par dienas gaismu, ja nebūtu nakts? Kā mēs zinātu, kā priecāties par jauku dienu, ja nebūtu lietainas dienas? Kā mēs varētu priecāties un cienīt īstu sievieti, ja nebūtu neķītras sievietes?

E-262 Viņš turpināja atklāt to, atklājot Savu Vārdu, bet lai tikai kāds no mums uzdrīkstas mēģināt šķirties no Viņa un apprecēties ar citu!

E-263 Un tā, tas ir pilnīgi skaidrs, kāpēc abas tās teorijas ir nepareizas. Nevar likt tam darboties šādā veidā, tas būs garām; ja liksim tam darboties tādā veidā, tas pilnībā paies garām apsolījumam. Tieši šeit ir tas apsolījums, šeit ir tā lieta. Vārds nav pretrunīgs. Tam ir jāpaliek nepārtrauktībā, lūk, tāpat kā Mateja 28:19 nav pretrunā ar Apustuļu darbiem 2:38.

E-264 Lūk, dažas no jums, sievietes, daži no jums, vīrieši, es zinu, ka jūs tam nepiekrītat. Jo, ziniet, jūs to vairs nevarat tagad noslēpt. Jūs nevarat.

E-265 Bet ļaujiet man jums kaut ko parādīt. Ja Mateja 28:19 ir teikts: “Ejiet un darait par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”, bet viņi devās pretējā virzienā un ikvienu cilvēku, kas jebkad tika kristīts, viņi kristīja pretēji tam, kristīja Jēzus Kristus Vārdā, visā Bībeles laikā un trīs gadsimtus pēc Bībeles laika, līdz pat Nikejas padomei. Tad viņi tā vietā pieņēma dogmas. Kāda ir atšķirība, ja tas nav atklāts?

E-266 Bet vai jūs zināt, ka visa šī Grāmata, visa Bībele, ir atklāsme? Tieši tā jums ir jāizšķir patiesība starp to un šito, jo tā ir atklāsme. Un tai atklāsmei ir jābūt precīzā saskaņā ar Vārdu, nevis pretrunā Vārdam. Jūs sakāt: “Nu, es...man tas atklājās.” Tādā gadījumā, ja tas ir pretrunā Vārdam, tad tas nekad nav nācis no Dieva. Tā tas ir.

E-267 Nu, ja jūs gribat paņemt Mateja 16:18... Pats Jēzus sacīja, ka visa draudze, Viņa Draudze tiks celta uz Viņa, kas ir Vārds, garīgās atklāsmes: “Es tev saku: Tu esi Pēteris... Un miesa un asinis tev to nav atklājušas, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs, tev to ir atklājis. Un uz šīs klints...”

E-268 Lūk, es zinu, ka mūsu katoļu draugi, jūs sakāt: “Tā tika uzcelta uz Pētera, un Pēteris ir apustulis, tātad, tāds un tāds apustuliskajā vienprātībā, pēctecībā.”
Protestanti saka: “Tā tika uzcelta uz Jēzus Kristus.”

E-269 Ne jau tāpēc, lai atšķirtos, bet lai vienkārši pieņemtu to, ko Viņš teica! Viņš teica: “Ne miesa un asinis tev to ir atklājušas, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs, tev to ir atklājis. Un uz šīs klints (uz garīgās atklāsmes, kas ir Vārds) Es celšu Savu draudzi, un elles vārti to nepārvarēs.” Viņa sieva netiks kārdināta ar citu vīrieti. “Es celšu Savu draudzi, un elles vārti to nepārvarēs.”

E-270 Ābels un Kains Ēdenes dārzā. Kains uzzīmēja pats savu koncepciju, viņš sacīja: “Nu, redz, Dievs ir labs Dievs. Viņš ir pār visu dabu, tāpēc es paņemšu pupas un kartupeļus, un es paņemšu puķes, un es Viņam uztaisīšu patiešām skaistu altāri.” Tā ir draudze. Viņš nometās ceļos. Viņš ticēja Dievam. Viņš pielūdza Dievu, pacēla savas rokas un pienesa šo upuri. Viņš izdarīja visu tikpat reliģiski kā Ābels.

E-271 Ābels uzcēla tādu pašu altāri. Bet, kad Ābels atnesa savu, viņš atnesa jēru. Lūk, Kains, taisīdams pretlīdzekli grēkam, iedomājās, ka viņa tēvs un māte droši vien bija ēduši augļus, kā viņi tika mācīti tajā dārzā. Bet Ābels caur dievišķo atklāsmi zināja, ka to bija izdarījušas asinis. Caur dievišķo atklāsmi! Un Bībelē ir teikts, vēstulē Ebrejiem 12. nodaļā...11. nodaļā, ka: “Ābels ticībā (caur atklāsmi) pienesa Dievam labāku upuri nekā Kains, un caur to Dievs apliecināja, ka viņš ir taisns.” Vai pareizi? Āmen! Brāli, māsa, man tas ir tik skaidrs, cik vien iespējams. Te nu tas viss ir.

E-272 Un tā, attiecībā uz laulību un šķiršanos, saprotiet, tam ir jābūt atklātam. Kamēr tas nav atklāts, jūs to nezināt. Bet Viņš apsolīja, ka šajās pēdējās dienās, šajā periodā visi Bībelē apslēptie noslēpumi tiks atklāti. Cik daudzi to zina? Atklāsmes grāmatas 10. nodaļa! Jēzus to apsolīja, ka visi šie apslēptie noslēpumi par laulību un šķiršanos, visi citi apslēptie noslēpumi tiks atklāti pēdējā laikā. Lūk, jūs atceraties, ka tā balss teica: “Dodies uz Tūsonu.” Vai atceraties to noslēpumaino gaismu debesīs; šo septīto eņģeli, kas tur stāvēja; atgriešanos un septiņu zīmogu atvēršanu? Pavērojiet, kas ir noticis. Tā ir taisnība.

E-273 Tagad paiesim vēl nedaudz tālāk. Tātad klausieties! Es zinu, ka jums ir laiks iet pusdienot, bet man jau ir brīnišķīga maltīte!

E-274 Ievērojiet, un tā, sievietei ir sava vieta, un viņa ir dārgakmens. Salamans, šis vīrs, kuram bija desmit tūkstoši sievu...vai drīzāk tūkstots sievu, viņš teica: “Vīrs, kurš ir atradis sievu, ir atradis labu lietu.” Viņš teica: “Laba sieva ir dārgakmens viņa kronī,” tas ir gods. “Bet netaisna sieva ir ūdens viņa asinīs,” viņa dzīvē. Viņš sacīja: “Varbūt atradīsies viens taisns vīrs no tūkstoša,” tā sacīja Salamans, “taču,” sacīja, “vienu taisnu sievieti no tūkstoša tu neatradīsi.” To sacīja Salamans, saprotiet. Un tā, ievērojiet, tieši tā tas ir.

E-275 Bet redzi, sieviete, tu esi dārgakmens, ja tu vēlies būt dārgakmens, bet šai vēlmei ir jābūt tevī. Un tu saproti, kāpēc ir šī Laulība un Šķiršanās, uz ko jau tad norādīja Jēzus; tas ir tāpēc, ka grēku izraisīja viena no jums. Un tas ir iemesls, kāpēc tika ieviesta poligāmija un laulības šķiršana, un citas lietas. Iesākumā tas tā nebija, un tā nebūs arī tajā pasaulē.

E-276 Paskatieties uz Jēkabu, no kura ir cēlušies patriarhi. Viņam bija vismaz ducis sievu. Par sievām viņš bija paņēmis divas māsas, un turklāt viņam bija blakussievas, ārlaulības sievas, ar kurām viņš dzīvoja kopā. Un šie patriarhi piedzima no šīm blakussievām. Vai pareizi? Saprotiet, Vārdam ir jāsakrīt bez aizķeršanās.

E-277 Ak, man ir veselas lappuses par to! Ja kāds garīdznieks par to šaubās, mēs varam satikties un parunāt to. Bet, protams, ja viņam ir kaut mazliet garīguma, viņš uzreiz sapratīs, ka tā ir Patiesība. Par to nav nekādu šaubu.

E-278 Laba sieviete ir laba lieta. Es to zinu. Es to zinu no īstām sievietēm. Esmu saticis īstas, neviltotas sievietes, tikpat īstas kā jebkurš vīrietis.

E-279 Viņa ir blakusprodukts un viņa daļa, un, kad notika krišana grēkā, viņš ieklausījās viņā. Viņš vienkārši... Viņa ir viņa daļa. Bet lēmums ir viņas ziņā, viņa ir tā uztaisīta, ka var būt neķītra, un viņai ir dotas tiesības atteikt vai pieņemt. Tas ir pretrunā sākotnējai oriģinālajai dabai, saprotiet, bet tā nu tas ir.

E-280 Un tā, pulkstenis ir divpadsmit, tāpēc es vienkārši kaut ko uz dažām minūtēm izlaidīšu. Es vēlos jums kaut ko pajautāt.

E-281 Un tā, atcerieties, es to saku tikai savai grupai. Un tiem, kas klausās caur pieslēgumu: es to saku tikai maniem sekotājiem. Tikai viņiem ir šis vēstījums un tas, ko es šeit gribu pateikt.

E-282 Jebkurš kalpotājs, viņš...tas ir viņa...viņš ir tā ganāmpulka gans, lai viņš dara, kā vien vēlas. Tas ir starp viņu un Dievu. Jebkurš priesteris, jebkurš sludinātājs, tā ir tava darīšana, mans brāli.

E-283 Es to saku tikai šeit, Džefersonvilā, vienīgajā vietā, kur es to sacītu, jo tas ir mans ganāmpulks. Tas ir tas ganāmpulks, kuru Svētais Gars man ir devis saprast un uzraudzīt, un man būs jāatbild par to Viņa priekšā. Un šie ir mani ļaudis, kas ir jaunpievērsti no visas valsts, kurus es esmu vedis pie Kristus. Un, bērniņi, es esmu šeit, lai jums palīdzētu, un es esmu jūsu draugs. Jums var šķist, ka es runāju pret jums, bet es to saku, saprotiet, jūsu labā. Es jūs mīlu. Un, ja tas tā nav, Dievs ir mans tiesnesis. Jūs zināt, ka es jūs mīlu.

E-284 Tā ir šausmīgi stingra lieta, es nezināju, kā to izteikt. Ko es darīšu, ja manā draudzē sēž vīrieši un sievietes, no kuriem daži ir precējušies divas vai trīs reizes? Labi vīrieši un labas sievietes, viss juceklī! Kas pie tā vainojams? Nepareiza mācība, protams; nesagaidīja no Tā Kunga.

E-285 “Ko Dievs ir savienojis, nevienam cilvēkam nebūs šķirt.” Tas nav tas, ko ir savienojis cilvēks, bet gan tas, ko ir savienojis Dievs! Kad tev ir tieša atklāsme no Dieva, ka tā ir tava sieva, tad viņa ir tava uz visu atlikušo dzīvi. Bet to, ko cilvēks savieno kopā, jebkurš var šķirt. Bet to, ko Dievs savieno, lai neviens labāk neuzdrošinās aizskart. Ir teikts: “Ko Dievs savieno, to nevienam cilvēkam nebūs šķirt.” Nevis to, ko ir savienojis kāds puspiedzēries tiesnesis vai vēl kāds, vai kāds atkritējs sludinātājs ar ticības mācību grāmatu, kas ļaus viņiem darīt visu, ko vien sagribas, kamēr Dieva Vārds stāvēs maliņā. Saprotat? Es runāju par to, ko ir savienojis kopā Dievs.

E-286 Un tā, es jums to pateikšu. Es esmu ļoti uzmanīgs ar to, ko es jums saku. Mans nolūks nav būt asam pret jums, ļautiņi. Mans nolūks nav būt asam pret jums, mani brāļi mācītāji. Tāds nav mans nodoms. Bet es esmu atbildīgs, saprotot, ka tas ir ielikts manās rokās, un, ja... Es nevaru to aizturēt, un es nezinu, kā to nodot cilvēkiem, bet es zinu, ka šī lente... Ak vai, es vienkārši sagatavošos, birojs ir atvērts, jo nu tik sāksies. Saprotat?

E-287 Tieši tāpat kā tas bija ar “čūskas sēklu”, bet ir absolūti pierādīts, ka tā ir taisnība. Man šeit ir avīzes, avīžu izgriezumi, kur sievietes nupat...un pat tajā lielajā... Dažās no tām lielajām diecēzēm ir oriģināli attēli, kuros redzama čūska, kas rāpo pa sievietes kāju un apvijas ap viņu; viņai ir visādas sajūtas un tā tālāk, ko viņā nevarētu izsaukt neviens vīrietis; šī lielā čūska, kas apvijas ap viņu, un tā tālāk. Tā ir visīstākā patiesība. Tas kļūst arvien sliktāk un sliktāk, un kļūs vēl sliktāk. Čūska, viņš nebija...viņam nebūtu varējušas būt seksuālas attiecības ar viņu, kad viņš bija čūska, bet atcerieties...

E-288 Nesen man bija diskusija ar...nevis diskusija, bet vienkārši Dieva asambleju kalpotājs un viņa vietnieks sacīja: “Tu šajā jautājumā kļūdies.” Es sacīju: “Nu, varbūt. Es gribētu, lai jūs man to parādītu.”

E-289 Tad viņš sacīja...viņš sāka par to runāt. Bet tad negaidot viņš tajā sapinās. Bet viena lieta, ko viņš pateica, viņš teica: “Brāli Branham, kur ir tā suga? Dievs teica: 'Katrs pēc savas sugas.' Un tā, kur tad ir tā suga, par kuru tu teici, ka tā ir starp cilvēku un dzīvnieku, ko zinātne šodien nevar atrast? Kur tā ir?” Sacīja: “Vai tā ir uz zemes? Vai tas bija šimpanze?”

E-290 “Nē, jo šimpanzes asinis nevar sajaukties ar sievietes asinīm, un neviens cits dzīvnieks nevar ar viņu sajaukties. Nē, tas nenotiks; tāpat jūs nevarat sajaukt vīrieša spermu ar tās mātītes. Tas nav iespējams.”

E-291 “Kur ir tas konkrētais dzīvnieks? Lūk, Dievs sacīja: 'Katrs lai nes pēc savas kārtas.'”

E-292 Es kādu mirklīti nogaidīju. Un Svētā Gara saldme sacīja: “Pasaki viņam: 'Tas ir šeit.'”
Nu, sākumā es pateicu: “Nu, varbūt tas ir izmiris.”
Viņš teica: “Bet, brāli Branham, mēs taču runājam par Vārdu, vai ne?”

E-293 Es atbildēju: “Tieši tā.” Un es teicu: “Viņi, protams, apgalvo, ka tās citas lietas, piemēram, dinozauri un mamuti, un tā tālāk...zīdītāji, precīzāk, mamuti, ka tie ir izmiruši, un tā tālāk.” Es sacīju: “Varbūt tieši tur slēpjas atbilde.”

E-294 Viņš teica: “Brāli Branham, mēs runājam par Vārda pierādījumiem. Ja šeit ir grēks, šis sākotnējais grēks, tad tam jābūt arī šeit.”

E-295 Un es teicu: “Kungs Jēzu, Tu teici: 'Nedomājiet par to, ko jūs teiksiet, kad stāsieties cilvēku priekšā, jo tas jums tiks dots tajā stundā.' Kungs, ko lai es saku?” Viņš sacīja: “Pasaki viņam, ka tas ir šeit.” Tieši tāpat, kā es redzu vīzijas uz tribīnes.

E-296 Es sacīju: “Tas ir šeit,” nezinādams kur.
Viņš sacīja: “Kur?”
Un, pirms es spēju par to padomāt, Viņš sacīja: “Tā ir čūska.”

E-297 Tas bija tieši tas, jo viņš vairs nav dzīvnieks. Viņš tika nolādēts un nolikts rāpot uz vēdera visas savas atlikušās dienas. Viņš ir šeit. Vai pareizi? Un tajā aktā, ko viņš izdarīja, joprojām ir tas pats grēks, kas darbojas ap sievieti, it kā tas būtu kāds tēviņš. Un viņai rodas tās sajūtas, kas tālu pārsniedz to, ko varētu izdarīt kāds vīrietis, ka viņai teju vai acis pārgriežas.

E-298 Es šeit apstāšos, jo mēs esam starp abu dzimumu klausītājiem. Mēs tiksimies ar vīriešiem, es...mēs parunāsim par to vairāk. Man te ir visas šīs avīzes un pārējais, tepat pie rokas, un es šorīt grasījos jums tās iedot. Es grasījos tam veltīt visu dienu, bet tagad beigšu, pasakot sekojošo.

E-299 Tas ir tikai manai draudzei, nevis manai draudzei... Tam mazajam ganāmpulkam, kas tic man un seko man, tas ir domāts viņiem.

E-300 Todien, zinādams, ka tad, kad es jums kaut ko saku, tam ir jābūt TĀ SAKA TAS KUNGS; man bija šīs Rakstu vietas, jo Viņš bija man tās atklājis. Bet es sacīju: “Kungs Dievs, ko es varu sacīt šai sanāksmei? Tur būs šķiršanās. Vīrs apsēdīsies verandā, pagalmā vai kur citur: “Vai man viņa ir jāatstāj?” Un sieviete: “Vai man ir jāatstāj mans vīrs? Ko man darīt?'” Es teicu: “Kungs, ko es varu izdarīt?”

E-301 Kaut kas man pateica: “Ej tur augšā kalnā, un Es runāšu ar tevi.”

E-302 Un kamēr es biju kalnā, nezinādams, ka tur Tūsonā viņi to novēroja. Bet skolotāji izsauca bērnu no...manu meitiņu un pārējos no klases un sacīja: “Paskatieties uz to kalnu! Tur ir ugunīgs dzintarkrāsas mākonis, kas paceļas augšup un atkal nolaižas, paceļas augšup un atkal nolaižas.” Slava Dievam!

E-303 Evansa kundze, jūs esat šeit? Ronij, vai tu esi šeit? Es nācu lejā un gāju garām degvielas uzpildes stacijai, tas puisis pie degvielas stacijas, Evansa degvielas stacijas; un pirms es sapratu, ko šis puisis grasījās teikt, viņš mani pārsteidza, viņš teica: “Brāli Branham, tu taču biji tur, uz tā kalna, vai ne?”

E-304 Es sacīju: “Ko tu ar to domā, Ronij? Ne...” saprotiet, lai redzētu, ko viņš darīs. Bieži daudz kas notiek, un es ne...tu to cilvēkiem nesaki. Tas kļūst... Lieta tāda, ka tu redzi tik daudz ko notiekam, ka tas tev kļūst par ierastu lietu. Saprotat? Es vienkārši cilvēkiem nesaku. Es sacīju: “Ronij, ko tu...”

E-305 Viņš sacīja: “Es tev uzreiz varu parādīt, kur tu biji.” Viņš teica: “Es pasaucu mammu, un mēs stāvējām šeit un vērojām, kā tas mākonis tur stāv gaisā, paceldamies un nolaizdamies. Es teicu: 'Tas noteikti ir brālis Branhams, viņš sēž tur kaut kur augšā. Tas ir Dievs, kas ar viņu runā.'”

E-306 Un uz to skatījās cilvēki no visas pilsētas. Tā bija skaidra diena, nekur nebija neviena mākoņa, bet tur karājās tas lielais dzintarkrāsas mākonis; tas laidās lejup kā piltuve un cēlās atkal augšup, izplezdamies.

E-307 Draugi, es beidzu, un tad jūs varēsiet iet. Tieši tad man tika atklāts tas, ko es jums tūlīt pateikšu, tāpēc nepalaidiet to garām.

E-308 Tagad es runāju tikai mūsu sekotājiem, tikai tiem, kuri seko man un šim vēstījumam, nevis cilvēkiem no malas. Jūs esat mani liecinieki par to Dieva priekšā. Tas attiecas tikai uz šo grupu!

E-309 Un tā, mēs esam nonākuši šādā juceklī nepareizi izskaidrotas teoloģijas dēļ. Vai pareizi? Tieši tāpēc jūs, sievietes, apprecējāties otrreiz, arī jūs, vīrieši – nepareizi izskaidrotas teoloģijas dēļ. Tagad es gribu parādīt jums kaut ko, ko man pateica Viņš.

E-310 Un, ja Dievam, mūsu Radītājam, tika uzdots šis jautājums, kad Viņš bija šeit, uz zemes, Jēzum Kristum; un kad Viņa atbrīvotājs pravietis Mozus parādījās Ēģiptē, lai izvestu bērnus no Ēģiptes un ievestu apsolītajā zemē; un Jēzus šeit sacīja, ka Mozus, redzēdams šos cilvēkus tādā stāvoklī, atļāva viņiem rakstīt šķiršanās rakstu, jo tāda bija situācija. Mozus saskārās ar to, ka: “Ļaujiet viņam...” Dievs atļāva Mozum, šim pravietim, kas bija sūtīts pie tiem cilvēkiem, atļaut viņiem rakstīt to šķiršanās rakstu.

E-311 Un 1. vēstulē Korintiešiem 7. nodaļā 12. un 15. pantā Jaunās Derības pravietis Pāvils, kurš saskārās ar to pašu lietu draudzē, sacīja sekojošo: “To saku es, nevis Tas Kungs.” Vai pareizi? Šķiršanās stāvokļa dēļ.

E-312 “No iesākuma tā nebija.” Bet Mozum bija atļauts to darīt, un Dievs atzina to par taisnīgu. Arī Pāvils drīkstēja tā rīkoties, kad viņš atrada savu draudzi šādā stāvoklī.

E-313 Tagad ticiet, ka tā ir patiesība un ticiet, ka tas nāk no Dieva! Un vai Dievs, apliecinādams ar Savu mākoni un Savu vēstījumu, kas mani ir aizvedis līdz šai vietai, neļautu man uz šī kalna izdarīt to pašu – ļaut jums turpināt dzīvot tā, kādi jūs esat? Bet nekad vairs tā nedariet! Ejiet un dzīvojiet ar savām sievām mierā, jo ir jau vēls. Tā Kunga atnākšana ir tuvu. Mums nav laika šķetināt šīs lietas. Neuzdrošinieties to izdarīt vēlreiz! Es runāju tikai savai sanāksmei. Bet, ja jūs esat precējušies... Un Dievs liecināja man par to uz tā kalna, ka es varu to pateikt, pārdabisku atklāsmi, jo ir atvērti septiņi zīmogi, un šis ir jautājums, kas ir Dieva Vārdā. “Lai viņi dzīvo tādi, kādi viņi ir, bet lai vairs negrēko!”

E-314 “No iesākuma tas tā nebija”. Tā tas ir, tā nebija, un tā nebūs arī beigās. Bet mūsdienu apstākļu dēļ, kā Dieva kalps... Es nesauktu sevi par Viņa pravieti, bet es uzskatu, ka, ja es neesmu sūtīts šim nolūkam, tad, iespējams, es ielieku pamatus viņam, kad viņš patiešām atnāks. Tādēļ mūsdienu apstākļu dēļ es jums tagad pavēlu doties uz savām mājām kopā ar savu sievu! Ja tu esi ar viņu laimīgs, dzīvo kopā ar viņu, audzini savus bērnus Dieva pamācībā. Bet lai Dievs ir jums žēlīgs, ja jūs kādreiz to izdarīsiet vēlreiz! Māciet saviem bērniem, lai viņi nekad ko tādu nedara, audziniet viņus Dieva pamācībā. Un tagad, kad jūs esat tādi, kādi esat, šajā vēlajā vakara stundā, kurā mēs dzīvojam, iesim tagad uz priekšu un “dzīsimies pretim mērķim, uz augsto aicinājumu Kristū”, kur visas lietas būs iespējamas.

E-315 Līdz mēs redzēsimies šovakar, lai Tas Kungs Dievs jūs svētī, kamēr mēs lūgsimies.

E-316 Kungs Dievs, mēs pateicamies Tev, mēs slavējam Tevi. Tu esi tas pats varenais Jehova, kas atļāva Mozum. Ko Mozus, šis kalps, varēja teikt savai tautai? Un, Dievs, Tu atļāvi viņam dot šķiršanās rakstu. Pāvils, tas lielais apustulis, kurš uzrakstīja Jauno Derību, tāpat kā Mozus uzrakstīja Veco Derību. Mozus uzrakstīja likumus un likumu iedalījumu. Daudzi pravieši, viņu teiktais ir tur ierakstīts, bet Mozus uzrakstīja likumus. Un Tu atļāvi viņam uzrakstīt, uzrakstīt viņiem šķiršanās rakstu viņu sirds cietības dēļ.

E-317 Arī varenais svētais Pāvils, būdams Jaunās Derības uzrakstītājs, varēja izteikt šādu apgalvojumu, ka: “To es saku tagadējo apstākļu dēļ; es, nevis Tas Kungs.”

E-318 Tā tas ir arī šodien, Kungs Dievs, šīs pasaules beigās, kad mēs stāvam šeit Dieva žēlastībā, zinot, ka drīz mums būs jāsniedz atskaite Viņa klātbūtnē. Un Tu esi izdarījis tik daudz, Kungs, šo cilvēku priekšā, ka es esmu pārliecināts, ka viņi turēsies pie tā kā pie tāda, kas ir nācis no Tevis. Un, liecinot šodien daudziem šeit sēdošajiem, ka viņi pat redzēja to zīmi tur uz kalna, kur Tā Kunga eņģeļi atnāca virpulī, kur tas atnāca tajos septiņos eņģeļos, kur tika atvērta to septiņu noslēpumu atklāsme; un tas pats eņģelis tajā pašā virzienā, uz tā paša kalna, tajā dienā, kad tas tika atklāts!

E-319 Dievs, es lūdzu, lai šie cilvēki atgrieztos mājās, būdami pateicīgi, ka Dievs ir dāvājis viņiem šo žēlastību. Es to pateicu, Kungs, tikai ar atļauju. Un es sacīju to tikai ar atļauju, Kungs. Un lai šie cilvēki ir tik pateicīgi, ka viņi vairs nekad nemēģina izdarīt šo grēku! Un lai viņi vairs nekad nemēģina izdarīt jebkādu grēku, bet mīl Tevi no visas sirds. Kungs, padari šīs ģimenes laimīgas, un lai tās aug un audzina savus bērnus Dieva pamācībā.

E-320 Kungs, vēstījums, kas man bija uz sirds, ir izrunāts. Es esmu darījis visu, ko vien zināju. Un sātans cīnījās pret mani nedēļām un stundām ilgi bez atpūtas. Bet tagad es pavēlu to šiem cilvēkiem, Kungs, lai viņi to izpēta un iet, un dzīvo Tev. Dāvā to, Kungs. Nu tas ir noņemts no maniem pleciem. Viņi ir Tavās rokās. Es lūdzu, lai Tu viņus svētī.

E-321 Kungs, svētī šos kabatlakatiņus, kas šeit ir nolikti slimajiem un nomocītajiem. Lai šis vakars ir viens no lielākajiem, varenākajiem vakariem, lai visi šie cilvēki tiktu dziedināti. Dāvā to, Kungs. Svētī mūs visus kopā.

E-322 Lai mēs ejam mierā, laimīgi, priecādamies, jo radīšanas Dievs ir parādījis mums “no iesākuma” un šajās pēdējās dienās, kad esam nonākuši tādā juceklī, Viņš mums atkal ir dāvājis Savu žēlastību. Ak, lielais un mūžīgais Dievs, cik pateicīgi mēs par to esam! Un lai mūsu sirdis ir tik laimīgas, ka mums vairs nekad nebūtu vēlēšanās grēkot pret Tevi. Jēzus vārdā. Āmen.
Viņu mīlu es (kāpēc lai tu Viņu nemīlētu?), Viņu mīlu es,
Jo Viņš pirmais mani mīlēja
Un glābšanu man Golgātā
Viņš nopirka...

E-323 Tagad es to saku, lai saprastu kalpotāji. Tas attiecas tikai uz tiem, kas seko šim vēstījumam!

E-324 Ak, vai jūs visi esat laimīgi? [Sanāksme saka: “Āmen.”-Tulk.] Es esmu pateicis jums patiesību, TĀ SAKA TAS KUNGS, no sākuma līdz galam. [“Āmen.”]

E-325 Tagad piecelsimies un pacelsim mūsu rokas, kad mēs atkal dziedāsim: “Viņu mīlu es.” Es mīlu Viņu Viņa žēlastības dēļ. Es mīlu Viņu Viņa žēlsirdības dēļ. Es mīlu Viņu Viņa Vārda dēļ. “Un Tā Kunga Vārds nāca pie praviešiem!”

E-326 Nāc, brāli. Aiziet.

Наверх

Up