Pēdējās iztulkotās svētrunas

64-0209 Laika atskaite | Rīga

63-0421 Uzvaras diena | Rīga

65-0124 Dzemdību sāpes | Rīga

63-0901E Izmisums | Rīga

# Datums Nosaukums Tulkojums PDF MP3
1 56-0917 Jērs un balodis Rīga pdf mp3
2 65-0429E Līgavas izvēle Rīga pdf mp3
3 65-1212 Vakarēdiens Rīga pdf mp3
4 51-0508E Vai Es atradīšu ticību, kad atgriezīšos? Rīga pdf mp3
5 53-0219 Pieņem Dieva dāvanu Rīga pdf mp3
6 54-0514 Dieva zīmogs Rīga pdf mp3
7 54-0803 Jairs Rīga pdf mp3
8 55-0114 Dakteris Mozus Rīga pdf mp3
9 55-0117 Kā pie manis atnāca Eņģelis, un Viņa uzdevums Rīga pdf mp3
10 55-0119 Šis varenais kareivis Jozua Rīga pdf mp3
11 55-1006A Apslēpta Dzīve RĪga pdf mp3
12 56-0826 Dievišķā mīlestība Rīga pdf mp3
13 57-0623 Tici no sirds Rīga pdf mp3
14 58-0406S Es zinu, mans Izpircējs ir dzīvs Rīga pdf mp3
15 59-0125 Esi pārliecināts par Dievu Rīga pdf mp3
16 59-0419A Mans dzīvesstāsts Rīga pdf mp3
17 60-0611E Ticība - sestā maņa Rīga pdf mp3
18 61-0129 Dodieties uz ziemeļiem RĪga pdf mp3
19 61-0425B Dieva Personas izskaidrojums Rīga pdf mp3
20 61-0428 Ieej Garā! Rīga pdf mp3
21 62-0204 Vakarēdiens Rīga pdf mp3
22 62-0311 Vislielākā kauja, kāda vien ir bijusi Rīga pdf mp3
23 62-1007 Atslēga no tām Durvīm Rīga pdf mp3
24 62-1014E Pavadonis Rīga pdf mp3
25 62-1014M Pilnīga cilvēka augums Rīga pdf mp3
26 63-0317E Starpposms starp Septiņiem Draudzes Periodiem un Septiņiem Zīmogiem Rīga pdf mp3
27 63-0317M Dievs slēpjas vienkāršībā un vēlāk atklājas tajā Rīga pdf mp3
28 63-0318 Pirmais Zīmogs Rīga pdf mp3
29 63-0319 Otrais Zīmogs Rīga pdf mp3
30 63-0320 Trešais Zīmogs Rīga pdf mp3
31 63-0321 Ceturtais Zīmogs Rīga pdf mp3
32 63-0322 Piektais Zīmogs Rīga pdf mp3
33 63-0323 Sestais Zīmogs Rīga pdf mp3
34 63-0714E Pazemojies Rīga pdf mp3
35 63-0324E Septītais Zīmogs Rīga pdf mp3
36 63-0324M Jautājumi un atbildes par Zīmogiem Rīga pdf mp3
37 63-0714M Kāpēc brēc? Saki! Rīga pdf mp3
38 63-0717 Gūsteknis Rīga pdf mp3
39 63-0803E Ietekme Rīga pdf mp3
40 63-1124M Ko es darīšu ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Rīga pdf mp3
41 64-0614M Dievs noņem apsegu Rīga pdf mp3
42 64-0705 Šedevrs Rīga pdf mp3
43 65-0000 Jēzus Kristus Atklāsme Rīga pdf
44 54-1006 Likums vai žēlastība Rīga pdf mp3
45 62-0318M Izteiktais Vārds ir Oriģinālā Sēkla Rīga pdf mp3
46 63-0601 Nāc, seko Man Rīga pdf mp3
47 63-0825M Kā es varu uzvarēt Rīga pdf mp3
48 63-0901M Zīme Rīga pdf mp3
49 64-0112 Šalom Rīga pdf mp3
50 64-0205 Dievs izskaidro Sevi pats Rīga pdf mp3
51 64-0719E Izejot ārpus nometnes Rīga pdf mp3
52 65-0718M Nemēģini pakalpot Dievam, ja tā nav Dieva griba Rīga pdf mp3
53 65-0725M Svaidītie pēdējā laikā Rīga pdf mp3
54 65-0829 Sātana ēdene Rīga pdf mp3
55 65-1127E Es biju dzirdējis, bet tagad es redzu Rīga pdf mp3
56 57-0421M Lielais un varenais Uzvarētājs Rīga pdf mp3
57 65-0001 Redzējums Patmas salā Rīga pdf
58 65-0009 Draudzes periodu kopsavilkums Rīga pdf
59 65-0002 Efezas Draudzes Periods Rīga pdf
60 65-0003 Smirnas Draudzes Periods Rīga pdf
61 65-0004 Pergamas Draudzes Periods Rīga pdf
62 65-0005 Tiatīras Draudzes Periods Rīga pdf
63 65-0006 Sardas Draudzes Periods Rīga pdf
64 65-0007 Filadelfijas Draudzes Periods Rīga pdf
65 65-0008 Lāodikejas Drauzes Periods Rīga pdf
66 65-0425 Dieva izraudzītā pielūgsmes vieta Rīga pdf mp3
67 64-0214 Zīmes balss Rīga pdf mp3
68 63-0223 Durvis aiz durvīm Rīga pdf mp3
69 65-1121 Kādu namu jūs Man uzcelsiet? Rīga pdf mp3
70 60-0807 Diskusija par runāšanu mēlēs Rīga pdf mp3
71 64-0125 Ieslēdziet Gaismu Rīga pdf mp3
72 60-0925 Tā Diena uz Golgātas Rīga pdf mp3
73 59-0411B Liecība Rīga pdf mp3
74 63-1128M Liecība Rīga pdf mp3
75 64-0802 Debesu Līgavaiņa un zemes Līgavas nākamās mājas Rīga pdf mp3
76 63-0304 Absolūts Rīga pdf mp3
77 61-0813 Ticība Rīga pdf mp3
78 64-0322 Ieņemt ienaidnieka vārtus pēc pārbaudījuma Rīga pdf mp3
79 64-0620E Dievam ir sagādāts Jērs Rīga pdf mp3
80 65-1204 Aizraušana Rīga pdf mp3
81 57-0417 Tā Kunga otrā atnākšana Rīga pdf mp3
82 58-0301B Svarīgais uzdevums Rīga pdf mp3
83 63-0818 Apvienošanās laiks un zīme Rīga pdf mp3
84 61-1015E Cieņa Rīga pdf mp3
85 64-0726m Atpazīsti savu laiku un tā vēstījumu Rīga pdf mp3
86 57-0629 Stāviet mierā un redzēsiet Tā Kunga glābšanu Rīga pdf mp3
87 59-0708M Nama veltīšana Tam Kungam Rīga pdf mp3
88 60-0401M Kāpēc? Rīga pdf mp3
89 61-0121 Marijas ticība Rīga pdf mp3
90 61-0119M Pašā sākumā tā tas nebija Rīga pdf mp3
91 63-1118 Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība Rīga pdf mp3
92 65-1031A Vadība Rīga pdf mp3
93 64-0121 Dieva Vārds aicina uz pilnīgu atdalīšanos no neticības Rīga pdf mp3
94 61-1119 Pilnīgs spēks caur pilnīgu nespēku Rīga pdf mp3
95 63-0630M Trešā iziešana Rīga pdf mp3
96 58-1012 Pēkšņā, apslēptā draudzes aiziešana Rīga pdf mp3
97 63-1028 Piedošana Rīga pdf mp3
98 63-1222 Dieva dāvanas vienmēr atrod savu vietu Rīga pdf mp3
99 63-1214 Kāpēc mazā Betlēme? Rīga pdf mp3
100 65-1125 Kristus līgavas neredzamās laulības saites Rīga pdf mp3
101 65-1206 Pravietojumi izskaidro mūsdienu notikumus Rīga pdf mp3
102 65-0221M Laulība un šķiršanās Rīga pdf mp3
103 65-0218 Sēkla nemantos kopā ar sēnalu Rīga pdf mp3
104 65-0219 Šodien šī Rakstu vieta ir piepildījusies Rīga pdf mp3
105 65-0221E Kas ir šis Melhisedeks? Rīga pdf mp3
106 63-0728 Kristus ir Dieva atklātais noslēpums Rīga pdf mp3
107 53-0608A Demonoloģija (fiziskā sfēra) Rīga pdf mp3
108 64-0531 Dīvainis Rīga pdf mp3
109 65-0718E Garīgā barība īstajā laikā Rīga pdf mp3
110 63-0825E Pilnīga ticība Rīga pdf mp3
111 64-0122 Skatoties uz Jēzu Rīga pdf mp3
112 59-0301E Ko tu šeit dari? Rīga pdf mp3
113 64-0207 Patriarhs Ābrahāms Rīga pdf mp3
114 63-0707M Apsūdzība Rīga pdf mp3
115 64-1212 Ražas laiks Rīga pdf mp3
116 65-0410 Lieldienu zīmogs Rīga pdf mp3
117 65-0418M Ir saullēkts Rīga pdf mp3
118 65-0911 Dieva spēks pārveidot Rīga pdf mp3
119 63-0801 Paradokss Rīga pdf mp3
120 63-0901E Izmisums Rīga pdf mp3
121 65-0124 Dzemdību sāpes Rīga pdf mp3
122 63-0421 Uzvaras diena Rīga pdf mp3
123 64-0209 Laika atskaite Rīga pdf mp3

Svētrunas kopā: 123

Up